eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
626/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Kontoutskrift skogfond 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
629/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Ønsker søkerliste Elena Farstad Haugen EPHORTEMER
634/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Forbud mot fyring med fossil olje til byggvarme på byggeplasser fra 2022 - veiledning til kommuner MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
646/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
583/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Gnr/bnr 0047/0073 - Bård Egil Solem Bård Egil Solem EPHORTEMER
642/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling som lærling Sigrid Lovise Ringen EPHORTEMER
644/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 25.01 - 31.03.2021 Kenneth Brenntrø EPHORTEMER
645/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Kenneth Brenntrø EPHORTEMER
641/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Refusjonskrav fra elev fra annen kommune, men med skolegang i Skaun kommune høsten 2020, ***** ***** ***** ***** SKAUN KOMMUNE EPHORTEMER
638/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark FÆREN REINBEITEDISTRIKT EPHORTEMER
639/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Retningslinjer motorferdsel - tilleggsmerknad FÆREN REINBEITEDISTRIKT EPHORTEMER
628/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Meråker kommunale Vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
636/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 25.01 - 31.03.2021 Marthe Isbell Langsåvold EPHORTEMER
640/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTEMER
584/2021 20210121 21.01.2021 Internt notat Handlingsplan mot mobbing Tollmoen og Egga barnehage Gunhild Warø EPHORTEMER
585/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
373/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev Tilbud om fast stilling som sykepleier Nina J Vesterdal EPHORTEMER
595/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Høring - revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark, Meråker kommune De Bruksberettigedes forening i Meråker EPHORTEMER
580/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.21 - 31.07.21 Emma Overrein EPHORTEMER
582/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til kommunestyremøte 25.01.2021 - kommunale smitteverntiltak EPHORTEMER
596/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelsekontrakt - 1.1.2021 - 20.12.2021 Anton Killi Ringen EPHORTEMER
548/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag matrikkelbrev, Gnr/bnr 18/46 Heidi Reberg EPHORTEMER
588/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0005/0010 - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig BRØDRENE HOFSTAD AS EPHORTEMER
594/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Nina J Vesterdal EPHORTEMER
601/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Renate Jensen Oddøy EPHORTEMER
612/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Snøbrøyting i Kopperå Jan Olav Almli EPHORTEMER
573/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev Ekstra vedlikehold på fylkesveg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
581/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til kommunestyrets møte 25.1.2021 - Oppfølging av kommunikasjonsstrategi EPHORTEMER
599/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
603/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Per Morten Dalåmo EPHORTEMER
604/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Renate Jensen Oddøy EPHORTEMER
606/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Per Morten Dalåmo EPHORTEMER
607/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Yrkesskade - anmodning om skademelding NAV Værnes EPHORTEMER
554/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 19.01.2021 SKATTEETATEN EPHORTEMER
271/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling som SFO leder Anton Killi Ringen EPHORTEMER
586/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Rapportering 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
348/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
133/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0035/0022 Søknad om fradeling med redegjørelse MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
617/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4336100737) Annika Wagenius EPHORTEMER
587/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Svar på søknad om forlengelse INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
611/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Protokoll fra representantskapsmøte i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 1.12.2020 NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTEMER
529/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Refusjon av strømutgifter for perioden 01.09.20 - 01.12.20 T.M. SLUNGÅRD SAG & HØVLERI AS EPHORTEMER
578/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Ber om at ekstraordinært formannskapsmøte 21.01.21 gjennomføres Meråker Senterparti EPHORTEMER
563/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Endelige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2020 er fastsatt Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
325/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
327/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ludvik Myhre EPHORTEMER
326/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Alette Sandvik EPHORTEMER
575/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4336100737) Ida Beitland EPHORTEMER
559/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.02.21 - 30.04.21 Ludvik Myhre EPHORTEMER
256/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ludvik Myhre EPHORTEMER
511/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter - Rundkjøring sør for Tjønnvollen til hytte på Pålsnesvollen Gnr/bnr 0045/0252 - Arve Størseth Arve Størseth EPHORTEMER
552/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Litjvasshytta ved Fossvatna - John Ola Sætnan Jon Ola Sætnan EPHORTEMER
569/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Spørsmål til kommunestyremøte 25.01.2021 - Oppfølging av kommunikasjonsstrategi Meråker Senterparti EPHORTEMER
553/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0004/0054 - Anne Høgmo Anne Høgmo EPHORTEMER
557/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Registrering av kontaktinformasjon til gjester SISSELS AS EPHORTEMER
99/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gårdsnummer 23/52 Solvor I Ingstadbjørg EPHORTEMER
574/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=8a544q, SakId=369169) ***** EPHORTEMER
528/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gnr/bnr 49/953 - Matrikkelbrev etter seksjonering HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
571/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Behandling av søknader om avkjørsler og dispensasjoner fra byggegrenser fra fylkesveg - informasjon om praksis TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
565/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Høring samarbeidsavtale kommunene og NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag (PK) NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag EPHORTEMER
566/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag 2021 - Høring samarbeidsavtale NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag EPHORTEMER
560/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Utredning Meråker alpinsenter AS og Bjørgbekktrekket Stefan Sagen EPHORTEMER
570/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Spørsmål til kommunestyremøte 25.01.2021 - kommunale smitteverntiltak Meråker Senterparti EPHORTEMER
558/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.02.21 - 30.04.21 Alette Sandvik EPHORTEMER
568/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Kopi av brev - Svar på søknad kjøring privat veg INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
576/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Harriet Kristin Weiseth EPHORTEMER
523/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Oppsigelse av del av stilling Jorunn E Johnsen Kværnmo EPHORTEMER
521/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Uttalelse - Høring kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark, Meråker kommune AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
512/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" - riktig skjema for rapportering HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
540/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Kvartalsrapportering 4.kvartal 2020 VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEMER
506/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein Arne Georg Edlund EPHORTEMER
520/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Redusert bosetting av flyktninger - nye rammer for kommunens flyktningtjenester SOFAK AS EPHORTEMER
519/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 49/1011 SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
547/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Klarlegging av eksisterende grenser Heidi Reberg EPHORTEMER
364/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ingrid Brænne EPHORTEMER
366/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Marlene Osnes Schjølberg EPHORTEMER
365/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Tuva Melanie Eylegar Rowe EPHORTEMER
299/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - ansvar 3619 Ingunn Holås Røkke EPHORTEMER
263/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse som sykepleier ved Meråker legekontor Ida Haugen EPHORTEMER
527/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Vedr. 201862563-6 - Godkjent oppmelding til fag-/svenneprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
508/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Vedtatt ny planstrategi for Tydal kommune TYDAL KOMMUNE EPHORTEMER
509/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
450/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0026 - Per Johan Dalåmo Per Johan Dalåmo EPHORTEMER
535/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Bente Almås EPHORTEMER
543/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Svar spørsmål drift E14 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
545/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Rapportering av statistikk for bibliotek i grunnskolen for 2020 NASJONALBIBLIOTEKET EPHORTEMER
268/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Ferdigattest på gnr.20 bnr.9 - Farstad AS FARSTAD AS EPHORTEMER
530/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Bente Almås EPHORTEMER
555/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4336100737) Emina Ilic EPHORTEMER
556/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4336100737) Renate Sørkilflå EPHORTEMER
539/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
264/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Varsel om kontorforretning oppmåling - gårdsnummer 35/22 MERÅKER KOMMUNE SEKTOR FOR KOMMUNAL UTVIKLING m.fl. EPHORTEMER
531/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Varsel om kontorforretning oppmåling - gårdsnummer 35/22 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
517/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Rutetilbud AtB fra august 2021 Egil Haugbjørg EPHORTEMER
515/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Forslag til vedtak - Adkomst buss og tog Egil Haugbjørg EPHORTEMER
551/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev VD brev kvartal 4 2020 VD Naboer AB EPHORTEMER
513/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Gjennomsyn av protokoll på gårdsnummer 21/226 - oppmåling 18.1.2021 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
505/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll på gårdsnummer 21/226 - oppmåling 18.1.2021 John Dahlberg m.fl. EPHORTEMER
522/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Velkommen til Tensio TN AS - Tømmermoen 43 TENSIO TN AS EPHORTEMER
461/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til skogbruksplan Kopperå skog Kopperå skog EPHORTEMER
422/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.953 - Øverbygg Norge AS ØVERBYGG AS EPHORTEMER
53/2021 20210118 18.01.2021 Saksframlegg/innstilling Etablering av fengsel i Meråker - valg av utvalg for å følge opp saken EPHORTEMER
188/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om ferdigattest - Tilbygg - gnr/bnr/fnr 0013/00010030 SIV.ING LANGØY EPHORTEMER
491/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Feilsortering igjen i blå dunk INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
468/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunene 2021 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
489/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om tilbygg Lars Bodsberg EPHORTEMER
497/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ingrid Brænne EPHORTEMER
336/2021 20210118 18.01.2021 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon til kommunestyrets møte 25.1.2021 - Omorganisering av lederressurser i skole og voksenopplæring EPHORTEMER
487/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
431/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
470/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på kommuneundersøkelse DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
445/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0741 - Thomas Frank Hansen Thomas Frank Hansen EPHORTEMER
467/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter til Fossvatna Jon Ola Sætnan EPHORTEMER
494/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Skolene tilbake til gult nivå fra onsdag 20.januar 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
436/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vollåtjønnhytta - Fagerlia Hytteforening - Frank Christensen Frank Christiansen EPHORTEMER
500/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.21 - 31.07.21 - Kulturskolen Ludvik Myhre EPHORTEMER
498/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Revidert plandokument WPP NORWAY AS EPHORTEMER
492/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til gudåvollen - Simon Strid Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
440/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler KRISTINA B EIVINDSEN m.fl. EPHORTEMER
456/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk - ekstraprøve SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
466/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk Teveldal brønn 3 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
469/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Plantegninger bes tilsendt om det finnes Sissel Eggen EPHORTEMER
496/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Tuva Melanie Eylegar Rowe EPHORTEMER
457/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Rapport rådyrjakt 2020 MERÅKER GRUNNEIERLAG SA EPHORTEMER
488/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kreves formell saksbehandling i kommunen? NTE ENERGI AS EPHORTEMER
459/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Rapport rådyrjakt 2020 - søknad 2021 - Holt-skogen Ole Jacob Lund-Tangen EPHORTEMER
460/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Rapport rådyrjakt 2020 og søknad for 2021 MERAKER SKOG EPHORTEMER
462/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Bestandsplan rådyr 2021-2024 MERÅKER GRUNNEIERLAG SA EPHORTEMER
463/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av bestandsplan for rådyr MERÅKER GRUNNEIERLAG SA EPHORTEMER
452/2021 20210118 18.01.2021 Saksframlegg/innstilling Meal om Wheel -søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk ved Meråker Alpinsenter EPHORTEMER
464/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Innspill til revidering av kommunale retningslinjer MERÅKER SNØSCOOTERKLUBB EPHORTEMER
465/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om utsettelse av uttalelsesfrist FÆREN REINBEITEDISTRIKT EPHORTEMER
503/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev 19/2898-24 Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - avskrivningstid for programvare KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
437/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Kristin Wall m.fl. EPHORTEMER
478/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Beredskapskoordinator - st. ref. (4334555664) Håvard Nicolausson EPHORTEMER
485/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Innvilget forskudd på erstatning for rein drept av fredet rovvilt reindriftsåret 2020 / 2021 – VA23 Sonja Kristine Danielsen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
486/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Innvilget forskudd på erstatning for rein drept av fredet rovvilt reindriftsåret 2020 / 2021 – VA28 Stig Daniel Danielsen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
455/2021 20210117 17.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Bård EgilSolem EPHORTEMER
453/2021 20210117 17.01.2021 Inngående brev Høring - Gjennomføring av stortings- og sametingsvalget i 2021 - Forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
454/2021 20210117 17.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder lønn og kommuneregnskap - st. ref. (4307082071) Anne-Elise Ytterås EPHORTEMER
367/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel for retting av matrikkelen på gårdsnummer 12/53 og 12/2 Tor Odd Fånes m.fl. EPHORTEMER
451/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Faglig vurdering av mulige nye nasjonalparkområder MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
355/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak IB HØGMO EPHORTEMER
356/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak IB HØGMO EPHORTEMER
406/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988946702, 5034-47/ 29 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
407/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915382282, 5034-12/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
403/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969183501, 5034-50/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
416/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969285169, 5034-33/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
417/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985962707, 5034-48/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
404/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990761191, 5034-25/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
405/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969219948, 5034-11/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
409/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997534573, 5034-12/ 53 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
410/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875738062, 5034-34/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
411/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976012259, 5034-20/ 24 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
412/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969688883, 5034-20/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
413/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915198171, 5034-49/ 28 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
414/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920816487, 5034-32/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
415/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184877, 5034-17/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
418/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969687143, 5034-24/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
419/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970546480, 5034-49/ 98 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
420/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969695227, 5034-30/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
427/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Digitalisering i offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
432/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Ang. utredning om mulig salg av kommunens akser i Meråker Alpinsenter AS MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
447/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Etterlyser svar på bekymringsmelding datert 6.11.2020 John Ola Løseth EPHORTEMER
425/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Ny frist for å etterkomme pålegg om fareanalyser og vedlikeholdsplaner MATTILSYNET EPHORTEMER
433/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - pantedokument STATENS KARTVERK EPHORTEMER
443/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Årsrapport service utført i 2019 i Meråker kommune AUGUST NORGE AS EPHORTEMER
429/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist (Ref=w8b565, SakId=361490) ***** EPHORTEMER
434/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Melding om ***** ***** ***** ***** ***** STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
10778/2020 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0225 Svar på søknad om utslipp av avløpsvann Rune Malmo EPHORTEMER
438/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTEMER
426/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=b845b5, SakId=367301) ***** EPHORTEMER
448/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kvittering MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
421/2021 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Innspill til ekstra vedlikehold på fylkesveg EPHORTEMER
442/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
428/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
439/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTEMER
423/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0046/0072 - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet Kristin Wall m.fl. EPHORTEMER
441/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
444/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Reviderte retningslinjer for motorferdsel i utmark - Innspill fra Tevellia Hytteeierlag TEVELLIA HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
349/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Høringsuttalelse til kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Sigbjørn Jorulf Tidemann EPHORTEMER
351/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Angående utredning om mulig salg av kommunens aksjer i Meråker Alpinsenter AS AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
402/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
400/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
393/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=b845b5, SakId=367301) ***** EPHORTEMER
391/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kredittvurdering (Ref=b845b5, SakId=367301) ***** EPHORTEMER
384/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Startlån - ettersendt vedlegg ***** EPHORTEMER
353/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Hytte Meråker gnr/bnr: 49/311 -Søknad om dispensasjon for større utnyttelse av BYA VARMBOBYGG AS EPHORTEMER
396/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=364w3b, SakId=364718) ***** EPHORTEMER
372/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
337/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0046/0011 - Leif Johansen Leif Johansen EPHORTEMER
339/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0043/0010 - Arne Wist Arne Wist EPHORTEMER
323/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0047/0079 - Kluksdal Østre - Kristian Aasvold Kristian Aasvold EPHORTEMER
398/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel FrankChristiansen EPHORTEMER
359/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Digitalt smittesporingsverktøy LAURSEN AS EPHORTEMER
386/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
385/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Jon Ola Sætnan EPHORTEMER
358/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
382/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om svalgang Viggo Kjelsli EPHORTEMER
387/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 14.01.21 - 31.07.21 Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
379/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Ta ungdomsrådene med på demokratiprogrammet Kulturytring Ung Norsk Kulturforum og Kulturytring Drammen EPHORTEMER
227/2021 20210114 14.01.2021 Internt notat Referat fra samarbeidsmøte 8.01.21 Anne Marie Haneborg m.fl. EPHORTEMER
347/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
360/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest ØVERBYGG AS EPHORTEMER
338/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak HARRY OLAV BRENNTRØ EPHORTEMER
362/2021 20210114 14.01.2021 Internt notat Stående anvisning til driftstilskudd museumsdrift 2021 Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
361/2021 20210114 14.01.2021 Internt notat Anvisning - leie av areal til fritidstilbud barnehagebarn 2021 Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
357/2021 20210114 14.01.2021 Internt notat Anvisning - leieavtale for friluftstilbud (uteskole) for Meråker skole og Meråker videregående skole 2021 Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
399/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kopi av tilsagnsbrev - svar på 2020-1468 Pangea produksjoner - Desperat ungdom - Kulturtilskudd TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
395/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=4a4eea, SakId=368545) ***** EPHORTEMER
236/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Refusjonskrav lønnstilskudd NAV skanning EPHORTEMER
343/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder lønn og kommuneregnskap - st. ref. (4307082071) Ruben Nicolay Auren EPHORTEMER
281/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Midlertidig tilsetting i strid med AML § 14.9 FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
282/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbud om fast stilling som konsulent Oda Aurora Aune EPHORTEMER
328/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Revidert plandokument Bernt Lorentzen EPHORTEMER
335/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppdragskontrakt RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
321/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyrets møte 25.1.2021 - Omorganisering av lederressurser i skole og voksenopplæring Meråker Senterparti EPHORTEMER
340/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppsummering fra møte med Helsedirektoratet 13.1. ang. teststasjoner ved grensepassering HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
333/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel AnneHøgmo EPHORTEMER
316/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Vedtatt kommunal planstrategi for Selbu kommune 2019-2023 SELBU KOMMUNE EPHORTEMER
276/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Regulering av leiesummen for leie av anlegg i Fagerlia for 2021 MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
310/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
301/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Rikard Stenseth EPHORTEMER
315/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Angående utredning Meråker alpinsenter AS og Bjørgbekktrekket Bjørn Ronny Haugen Hegnes EPHORTEMER
341/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Statsbudsjettet 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
322/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKET EPHORTEMER
303/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Marius Stenseth EPHORTEMER
318/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.21 - 31.12.21 Laila H Sæther Kulseth EPHORTEMER
317/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kommunedelplan for naturmangfold – ny veileder og tilskuddsordning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
324/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
287/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Angående utredning Meråker alpinsenter og Bjørgbekktrekket Frode Torstein Røe EPHORTEMER
266/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Angående utredning om mulig salg av kommunens aksjer i Meråker Alpinsenter AS AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
279/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTEMER
304/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Angående utredning om et eventuelt salg av Meråker alpinsenter og Bjørgbekktrekket Jan Tore Stokke EPHORTEMER
293/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTEMER
237/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke TOR AKSEL ATNEDAL EPHORTEMER
239/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt TOR AKSEL ATNEDAL EPHORTEMER
238/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt TOR AKSEL ATNEDAL EPHORTEMER
9698/2020 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 HEIMDAL MISJONSKIRKE m.fl. EPHORTEMER
295/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Ekstra vedlikehold på fylkesveg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
274/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0225/0045 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig Rune Malmo EPHORTEMER
9646/2020 20210112 12.01.2021 Utgående brev Avslutning av arbeidsforholdet ***** ***** i Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
280/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
275/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og brukerregister - IPLOS 15.01.2021 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
269/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer XN 32826 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
4541/2020 20210112 12.01.2021 Utgående brev Midlertidig tilsetting som ferievikar Camilla Refsnæs EPHORTEMER
277/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Covid 19 - Testing på grensen STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
312/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tillegg til vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre som manglet på listen KS Digitale fellestjenester EPHORTEMER
273/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler - Covid 19 vaksinering HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
278/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar - Covid 19 - Testing på grensen STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
305/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
272/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak for gebyr for plansaksbehandling FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
4643/2018 20210112 12.01.2021 Utgående brev Arbeidsavtale arbeidsutprøving Evelyn I Uppstrøm Berg EPHORTEMER
55/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse i perioden 01.12.2020 til og med 31.05.2021 Stian Evjen Fånes EPHORTEMER
262/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Krav om sammenslåing - må gjennomføres for å fullføre grensejustering Erik Fjellvær Hagen m.fl. EPHORTEMER
290/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Grunneiers tillatelse - Thomas Frank Hansen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
291/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Grunneiers tillatelse - Per Johan Dalåmo AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
313/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4307100244) Tanja Flatnes EPHORTEMER
314/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4307100244) Erika Børseth EPHORTEMER
97/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Avtale på tilkalling Kent I Falkered Storengen EPHORTEMER
257/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak LAILA MARIELLE BERGSTRØM EPHORTEMER
248/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll kvalitetsheving av to punkt, gårdsnummer 35/22 Olav Beitland m.fl. EPHORTEMER
288/2021 20210112 12.01.2021 Saksframlegg/innstilling Forespørsel gatelys i Kopperå EPHORTEMER
289/2021 20210112 12.01.2021 Saksframlegg/innstilling Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2021 - 2023 EPHORTEMER
292/2021 20210112 12.01.2021 Saksframlegg/innstilling Rutetilbudet ATB fra august 2021, buss og fleksibel transport EPHORTEMER
250/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Forespørsel angående gatelys i Kopperå Kent I Falkered Storengen EPHORTEMER
252/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon om turtilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport ATB AS EPHORTEMER
255/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Gjennomsyn av protokoll kvalitetsheving av to punkt, gårdsnummer 35/22 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
41/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Karin Tyldum EPHORTEMER
49/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Dina Buan EPHORTEMER
230/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.02.21 - 30.04.21 Liv Randi Raavand EPHORTEMER
197/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Utbetalingsbrev 1 Delutbetaling MERÅKER MULTISERVICE AS EPHORTEMER
200/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Utbetaling av støtte fra KNF 2020 MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
201/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Utbetaling av støtte fra KNF 2020 RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS EPHORTEMER
11/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som sektorsjef Anne Haneborg EPHORTEMER
10627/2020 20210111 11.01.2021 Utgående brev Arbeidsavtale som tilkallingsvikar Inger Johanne Lundemo EPHORTEMER
204/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak MAGNE GJERMUND KVERNMO EPHORTEMER
220/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak AUD SYNNØVE PALOJÄRVI EPHORTEMER
203/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak MARIANN HELLEM m.fl. EPHORTEMER
202/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak MARIANN HELLEM m.fl. EPHORTEMER
249/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene for å bli prioritert i tilskudd til Leve hele livet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
259/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Konsesjonskraft 4.kvartal 2020 - Meråker NTE AS EPHORTEMER
231/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.21 - 31.07.21 Dina Buan EPHORTEMER
254/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 9 i koronavaksineprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
233/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.01 - 31.03.2021 Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
261/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Vedrørende Meråker Alpinsenter AS og regionale utviklingsmidler til utbygging av Bjørgbekktrekket. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
234/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Utredning Meråker alpinsenter AS og Bjørgbekktrekket Bjørn Ronny Haugen Hegnes EPHORTEMER
235/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Utredning Meråker alpinsenter AS og Bjørgbekktrekket TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
258/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Gnr/bnr/fnr 0013/0001/0038 - Søknad om tillatelse til tiltak Erik Haugen EPHORTEMER
260/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
196/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vedrørende vedtak om fritak av kommunale avgifter Ragnhild Synnøve Bjerkan EPHORTEMER
226/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=kbpb4a, SakId=369481) ***** EPHORTEMER
228/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer på voksenopplæringen - st. ref. (4309510967) Katja Merakerli EPHORTEMER
214/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Underskrevet erklæring MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
225/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Vedr. 20-08032-9 - Utsatt frist for svar på kommuneunderøkelsen 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
208/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Stig Meraker EPHORTEMER
209/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Stig Meraker EPHORTEMER
211/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Stig Meraker EPHORTEMER
217/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om grensejustering og fradeling Fagerlia 4.2 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
10326/2020 20210108 08.01.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
199/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4307100244) Mari Stine Johansen EPHORTEMER
136/2021 20210108 08.01.2021 Internt notat Kreditering av refusjonskrav 2020 Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
219/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kartlegging av fastleger og ALIS TRONDHEIM KOMMUNE, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid EPHORTEMER
218/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Jordvern og FNs bærekraftsmål Landbruks- og matdepartementet EPHORTEMER
216/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Utkast til fremdriftsplan med hovedaktivitetene COWI AB EPHORTEMER
221/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Meråker skole - tegninger etter dagens samarbeidsmøte RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
193/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest FARSTAD AS EPHORTEMER
124/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Gnr/bnr 21/10, 21/283 og 284 - Vedhogst Stortrøa - Joakim Weiseth Joakim Weiseth EPHORTEMER
224/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Rutinebeskrivelse for ajourhold av AR5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
155/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gårdsnummer 35/22 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
205/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Anne Marie Haneborg EPHORTEMER
151/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter Ragnhild Synnøve Bjerkan EPHORTEMER
194/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Marius Stenseth EPHORTEMER
212/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Bjørgbekktrekket anmodning om forespørsel TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
213/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Forespørsel TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
215/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring KONSTALI HELSENOR AS EPHORTEMER
11049/2020 20210108 08.01.2021 Internt notat Husleie i Værnesregionsamarbeidet for 2020 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
191/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Bekreftelse på utfylt skjema - Tjeneste for registrering av prøvesvar for Covid-19 hurtigtest NORSK HELSENETT SF EPHORTEMER
206/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
174/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Foreløpig svar angående søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr Inger-Lise Øverkil Reppe EPHORTEMER
190/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - NINA Nasjonalparkstyret for Skravan og Roltdalen og Sylan v/Berger EPHORTEMER
152/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Underskrevet avtale - Inn på tunet-tjenester Inn på tunet Norge SA EPHORTEMER
121/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Svar Rapportering årsverk pr 21.12.2020 til LMD STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
100/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Delutbetaling av godtgjørelse som tilsynsvakt ved leirskolen på Fersdalen for 2021 Erland Sende EPHORTEMER
117/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - hyttefolk Per Øyvind Almehagen EPHORTEMER
139/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Klage på avslag om å benytte alternativ trase fra Ivarsmyra til Hallsjøen Meråker jæger- og fiskerforening EPHORTEMER
138/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel KristianAasvold EPHORTEMER
125/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0953 - Melding til tinglysing - Seksjonering STATENS KARTVERK EPHORTEMER
150/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0046/0074 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Rikard Stenseth EPHORTEMER
189/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
130/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt LARS JØRGEN BERG EPHORTEMER
158/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Underskrevet tilslutningsavtale innbyggerdialog FRAM WEB AS EPHORTEMER
184/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Inger Teveldal EPHORTEMER
11154/2020 20210107 07.01.2021 Utgående brev Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler KULTURDEPARTEMENTET EPHORTEMER
131/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Meråker Alpinsenter AS og Bjørgbekktrekket - utredning AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
143/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Utredning Meråker alpinsenter og Bjørgbekktrekket Frode Røe EPHORTEMER
132/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Utredning Meråker Alpinsenter AS og Bjørgbekktrekket Eva Marianne Eilertsen m.fl. EPHORTEMER
141/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Utredning Meråker alpinsenter AS og Bjørgbekktrekket Unni Dahl EPHORTEMER
142/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Utredning om et eventuelt salg av Meråker alpinsenter og Bjørgbekktrekket Jan Tore Stokke m.fl. EPHORTEMER
171/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Melding om skade på Telenors kabelanlegg TELENOR NORGE AS EPHORTEMER
47/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - Driftstilskudd 2021 Meråker menighet EPHORTEMER
10851/2020 20210107 07.01.2021 Utgående brev Stolt Bryggeri - Søknad om bevilling for skjenking av alkohol ved Meråker Alpinsenter STOLT BRYGGERI AS EPHORTEMER
176/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0046/0027 Søknad om dispensasjon fra regulerinsplan Frode Kringen EPHORTEMER
177/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Bekymringsmelding om den samiske skolkoja i Fersdalen SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
178/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Vedr. bekymringsmelding om den samiske skolkoja i Fersdalen Jon Suul EPHORTEMER
179/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Vedr. bekymringsmelding om den samiske skolkoja i Fersdalen Knut Stiklestad EPHORTEMER
165/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Kent I Falkered Storengen EPHORTEMER
112/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen REINÅS EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
114/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
172/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Purring: Ledige stillinger (RA-0678), 4. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
161/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist (Ref=r68r36, SakId=356365) ***** EPHORTEMER
11157/2020 20210107 07.01.2021 Utgående brev Avtale på tilkalling Ingunn Holås Røkke EPHORTEMER
180/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Oppgave over solgte tomter i Fagerlia 2020 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
82/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Oppgjør av masser uttatt fra grustaket på Egga i perioden 1.01 - 22.12.2020 Olav Einar Wold EPHORTEMER
11066/2020 20210107 07.01.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt på kraftverk for 2019 - endring i grunnlag NTE Energi AS EPHORTEMER
182/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad Bufdir Drive for life 2021 - Inspire Meråker DRIVE FOR LIFE AS EPHORTEMER
181/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad Bufdir Meråker skolekorps - fritidsaktivitet MERÅKER SKOLEKORPS EPHORTEMER
162/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist. (Ref=aq49ek, SakId=358780) ***** EPHORTEMER
118/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Angående søknad om regionale miljøtilskudd RUNE STENMO EPHORTEMER
140/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad om jobb som sykepleier Paulina Lewicka EPHORTEMER
175/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Høringsuttalelse - Forslag om forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
173/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Høringsuttalelse - Forsalg om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
122/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Svar Ny snøscooter - nytt registreringsnummer Wenche Tronsmo Almbakk EPHORTEMER
126/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om landingstillatelse - helikopter Arve Størseth EPHORTEMER
123/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Vi aksepterer ikke redusert ambulansetilbud for Meråker! MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
129/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Prosjektplan fra partssammensatt utvalg om omstilling i HNT og mulige/aktuelle innsparingstiltak + utkast til drøftingsprotokoll HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTEMER
90/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0013/0001/0044 og 0046 Fradeling av festetomter til grunneiendommer - Byggesaksgebyr Stefan Sagen EPHORTEMER
88/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0013/0001/0039 Fradeling av punktfeste til grunneiendom - byggesaksgebyr Stefan Sagen EPHORTEMER
59/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gårdsnummer 13/68 Nils Ingemund Stokke m.fl. EPHORTEMER
63/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gårdsnummer 13/72 Arne Egil Bjørgen EPHORTEMER
84/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0013/0002/0016 Fradeling av festepunkt til grunneiendom - Byggesaksgebyr Stefan Sagen EPHORTEMER
56/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gårdsnummer 13/70 og 13/71 Noralf Tiset EPHORTEMER
137/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
11140/2020 20210106 06.01.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Liv Randi Raavand EPHORTEMER
14/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Oda Aurora Aune EPHORTEMER
128/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
119/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest SIV.ING LANGØY EPHORTEMER
116/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Taubaneanlegg, tilsyn med master og fundamenter. Hjemmel og ytterligere informasjon STATENS JERNBANETILSYN EPHORTEMER
120/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0035/0022 Søknad om fradeling med redegjørelse MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
80/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler FRODE ERTRESVÅG EPHORTEMER
81/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt FRODE ERTRESVÅG EPHORTEMER
87/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0013/0001/0045 Fradeling av festetomt til grunneiendom - Byggesaksgebyr Stefan Sagen EPHORTEMER
61/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gårdsnummer 13/69 Arve Døsvik m.fl. EPHORTEMER
58/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gårdsnummer 13/67 Nils Fremstad EPHORTEMER
45/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Kreditering av faktura for gnr/bnr 13/67, 13/68, 13/69, 13/70, 13/71 og 13/72 Stefan Sagen EPHORTEMER
91/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0013/0001/0040 Fradeling - Byggesaksgebyr Stefan Sagen EPHORTEMER
101/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk - Kirkebyfjellet Konferansesenter Securitas AS EPHORTEMER
102/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk - Sissels Spiseri Securitas AS EPHORTEMER
103/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Salgskontroll - Coop Meråker Securitas AS EPHORTEMER
104/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk - Sissels Spiseri Securitas AS EPHORTEMER
72/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Vedr. hyttefolk Per Øyvind Almehagen EPHORTEMER
57/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Simon Strid EPHORTEMER
93/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kjølebokser til bruk ved Covid-19 vaksinering HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
19/2021 20210105 05.01.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak SAMON TUIPHIMAI EPHORTEMER
43/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Brev vedrørende koronaepidemien OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
75/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Angående overføring av bl.a cikolosporing per 1.09.2020 HELSE MIDT-NORGE RHF EPHORTEMER
92/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Rapportering årsverk pr 31.12.2020 til LMD STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
48/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Innsyn E-posten til lokalpolitikerne NORPUBLICA SA EPHORTEMER
65/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTEMER
76/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Henvendelse vedrørende tilskudd til kommuner med høy arbeidsledighet VIRKE AS EPHORTEMER
64/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Dokumenter har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEMER
68/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Hjelpeskjema til bruk ved Kostrarapportering STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
62/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.01. - 31.07.2021 Karin Tyldum EPHORTEMER
79/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Signert protokoll fra ekstraordinært årsmøte OKS Trøndelag 2020 OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
50/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
34/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
39/2021 20210105 05.01.2021 Utgående brev Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for Januar 2021 NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
32/2021 20210105 05.01.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gårdsnummer 21/226 MERÅKER KOMMUNE SEKTOR FOR KOMMUNAL UTVIKLING m.fl. EPHORTEMER
30/2021 20210105 05.01.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning på gårdsnummer 21/226 Annicken D Caspersen m.fl. EPHORTEMER
31/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning på gårdsnummer 21/226 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
33/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning gårdsnummer 21/226 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
69/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Manglende adresser Max Jan Fredrik Thoursie EPHORTEMER
38/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2021 - 31.01.2021 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
94/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Årsoppgave 2020 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTEMER
54/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.01. - 30.06.2021 Neressa C Mendoza Dalåmo EPHORTEMER
40/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale ansvar 3619 Feven Tekia Ghrmay EPHORTEMER
42/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport med legeerklæring ***** EPHORTEMER
66/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Spørsmål til refusjonskrav 2020 DBP STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
70/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Stian Evjen Fånes EPHORTEMER
46/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Saldoforespørsel utleggsforretning EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
21/2021 20210105 05.01.2021 Utgående brev Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 01.01. - 30.06.2021 Neressa C Mendoza Dalåmo EPHORTEMER
37/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2020, sendt 05.01.2021 SKATTEETATEN EPHORTEMER
10688/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Videreføring av utvidelse av stilling med 30% i tidsrommet 01.01 - 31.03.2021 Håvard Nicolausson EPHORTEMER
9/2021 20210104 04.01.2021 Saksframlegg/innstilling Ambulanseberedskapen i Meråker kommune. EPHORTEMER
13/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Ambulansetjenesten - ønsket sak til Eldrerådet Egil Haugbjørg EPHORTEMER
18/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Ny snøscooter - nytt registreringsnummer Wenche Almbakk EPHORTEMER
36/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer på voksenopplæringen - st. ref. (4309510967) Joakim Weiseth EPHORTEMER
9724/2020 20210104 04.01.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet vedtak i tilsetting- miljøarbeider EPHORTEMER
4/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01 - inntektsår 2017 SKATTEETATEN EPHORTEMER
5/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01 - inntektsår 2018 SKATTEETATEN EPHORTEMER
25/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01 - inntektsår 2019 SKATTEETATEN EPHORTEMER
20/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Fornyelse av avtale om tynning av skog ønskes Joakim Weiseth EPHORTEMER
10681/2020 20210104 04.01.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet protokoll EPHORTEMER
9523/2020 20210104 04.01.2021 Internt notat Møteprotokoll etter møte 10.11.20 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
29/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet REINÅS EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
9197/2020 20210104 04.01.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
9725/2020 20210104 04.01.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet vedtak i tilsetting- sykepleiere hjemmetjenesten EPHORTEMER
11112/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Innsending av skjema ang. dommerforsikring Morten Moen m.fl. EPHORTEMER
26/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Dommerforsikring Peggy Helene Teveldal EPHORTEMER
17/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Dommerforsikring Arild Aune EPHORTEMER
10/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Barnehager må vurdere rødt nivå ved høy smitte UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
12/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
16/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 9 i koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
11121/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0045/0148 - Bjørnmyra - Erik Kalvik Vaagland Erik Kalvik Vaagland EPHORTEMER
22/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel ArneWist EPHORTEMER
8/2021 20210103 03.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4307100244) Camila Judici EPHORTEMER
7/2021 20210103 03.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4307100244) Anja Elisabeth Gjemse EPHORTEMER
6/2021 20210102 02.01.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
2/2021 20210101 01.01.2021 Inngående brev Informasjon ***** EPHORTEMER
1/2021 20210101 01.01.2021 Inngående brev Hvordan sende klage? ***** EPHORTEMER
3/2021 20210101 01.01.2021 Inngående brev Saken er avsluttet - klagefristen har utgått ***** EPHORTEMER
11211/2020 20201231 31.12.2020 Inngående brev Essand Reinbeitedistrikt har ingen innvendinger mot planen om nydyrking ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTEMER
11204/2020 20201231 31.12.2020 Saksframlegg/innstilling Høring av forslag om forskrift om jakt, felling, fangs og fiske i statsallmenning EPHORTEMER
11194/2020 20201231 31.12.2020 Saksframlegg/innstilling Høring av forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst EPHORTEMER
11206/2020 20201231 31.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ingunn Holås Røkke EPHORTEMER
11207/2020 20201231 31.12.2020 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for året 2020 MATTILSYNET EPHORTEMER
11212/2020 20201231 31.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent i barnehage/skole/SFO- vikar på tilkalling - st. ref. (4309497595) Mark Pettersen EPHORTEMER
11213/2020 20201231 31.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent i barnehage/skole/SFO- vikar på tilkalling - st. ref. (4309497595) Eli Muus EPHORTEMER
11209/2020 20201231 31.12.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
11210/2020 20201231 31.12.2020 Inngående brev Vedrørende forespørsel om å avhende kommunalt eide deler av Meråker alpinsenter/Bjørgbekktrekket m.m. samt eide aksjer i Meråker Alpinsenter KULTURDEPARTEMENTET EPHORTEMER
11196/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Gudrun Østerås EPHORTEMER
11171/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Ambulerende skjenkebevilling ved Meråker Alpinsenter AS Meal on wheel EPHORTEMER
9971/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Påminnelse: Referanse for fakturering for bruk av Digisos-tjenestene (økonomisk sosialhjelp) Team Digisos v/Dubinina, Elena EPHORTEMER
11187/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ingrid Kvam EPHORTEMER
11168/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - 8.2.2021 - 31.08.2021 Isaias Mirach Gebreamlak EPHORTEMER
11170/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Vedrørende forespørsel om flytting av punktfeste på naust Hynne Sigurd EPHORTEMER
10878/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Midlertidig engasjement som sykepleier ved Meråker legekontor Ida Haugen EPHORTEMER
10895/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Ansettelse som vikar på tilkalling Olga Sergeevna Erokhina EPHORTEMER
9818/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Permisjon uten lønn fra 80 % stilling som fysioterapeut i Meråker kommune. Kristin Størseth EPHORTEMER
10682/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
10920/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
10273/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Forlenget foreldrepermisjon. Ingeborg Lillevold EPHORTEMER
10838/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTEMER
10692/2020 20201230 30.12.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer mellom St.Olavs Hospital HF og Meråker kommune EPHORTEMER
10066/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Søknad om permisjon fra 20% av 100 % stilling som sykepleier i Meråker kommune. Lisa Mari Moen EPHORTEMER
10025/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier i Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
11195/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Siri Johansen EPHORTEMER
11205/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Signert samarbeidsavtale mellom Meråker kommune og Helse Nord-Trøndelag HF HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTEMER
11191/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
10053/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev LIS 1 ordningen - Økning i antall LIS1-stillinger fra høsten 2021 – Behov for økt antall kommunale plasser fra 01.09.2021 NÆRØYSUND KOMMUNE, Samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTEMER
10199/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Permisjon med lønn for videreutdanning. Maia Strøm EPHORTEMER
10732/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Avtale på tilkalling Tanja Flatnes EPHORTEMER
11163/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar HELFO EPHORTEMER
10740/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på leirskoleopphold 2021 Hitra Leirskole v/ Johannes Fjeldvær EPHORTEMER
11114/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0519 Omlegging av vann og avløp Roald Wågø EPHORTEMER
11147/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev Kristin Wall m.fl. EPHORTEMER
10687/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
10468/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl. EPHORTEMER
11056/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0045/0180 Oppføring av terrasse - Byggesaksgebyr Arve Sjølseth Jakobsen EPHORTEMER
10632/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Refusjonskrav lønnstilskudd NAV skanning EPHORTEMER
11165/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapaut - st. ref. (4324379699) Marte Almås EPHORTEMER
11062/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0025/0025 Nodehytte - Byggesaksgebyr NTE MARKED AS EPHORTEMER
11123/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0185 gjenvinningstorg - Byggesaksgebyr HERNES EIENDOM AS EPHORTEMER
11118/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev på gårdsnummer 13/72 Arne Egil Bjørgen m.fl. EPHORTEMER
11115/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev på gårdsnummer: 13/69, 13/70 og 13/71 Eva Marianne Eilertsen m.fl. EPHORTEMER
10940/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0028/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Redskapsbod John Gunnar Stormo EPHORTEMER
11125/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0022/0005 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Bjørn Pynten EPHORTEMER
11053/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Funnsjø Feren Hytteeierlag, oppsetting av gapahuk - FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
11156/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Mva på tjenester fra brannvesenet HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS EPHORTEMER
11119/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak i sak 91/20 - søknad om støtte til gatelys i Svedalen Høfeltet Velforening ved Kjell Ørbech Legreid EPHORTEMER