eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4263/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Torfinn Utne EPHORTEMER
4265/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Utvidelse av svarfrist TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4243/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Avslag på søknad om uttak av bjørn på vårsnø i Meråker MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
4251/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2020 - fisketiltak - gytegropregistrering Stjørdalsvassdraget - Stjørdalsvassdragets Elveeierforening - Stjørdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4170/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0047/0001 Søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 47/108 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4205/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget Egga barnehage, 26.05.20 Hannele V P Bjørnås m.fl. EPHORTEMER
4109/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/1017 Svar på søknad om tillatelse - Tinde Hytter AS TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
4244/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt bidrag til TV-aksjonen 2020 STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND EPHORTEMER
4246/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Gjennomgang og modernisering av viltloven - innspill fra kommunene i forkant av ordinær høring LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTEMER
4252/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0654 - Søknad om dispensasjon for avkjørsel til fritidsbolig Asbjørn Pedersen EPHORTEMER
4258/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger - gjødselkjeller Ole Marius Gjemse EPHORTEMER
4261/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om praksis, Nord universitet-Fakultet for sykepleie og helesvitenskap NORD UNIVERSITET EPHORTEMER
4262/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0020/0018 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Frode Størseth EPHORTEMER
4175/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Andrea Lucie Gjemse EPHORTEMER
4185/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak SOLFRID BONES EPHORTEMER
4266/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
4212/2020 20200529 29.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av 5 styremedlemmer med personlig varamedlemmer for Meråker-Musea 2019-2023 EPHORTEMER
4242/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse fra styret i Maskintråkk AS vedr. forslag om fusjon MASKINTRÅKK AS EPHORTEMER
4058/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Anton Killi Ringen EPHORTEMER
4210/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=594pqw, SakId=241777) HEGRA SPAREBANK EPHORTEMER
4171/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Personalmøte Meråker skole 4. mai 2020 Arne Ketil Auran m.fl. EPHORTEMER
4214/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for Kirkebyfjellet - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4224/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Nasjonal database for snøscooterløyper og innrapportering av løypedata MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
4059/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Lilli Marie Myhre Ofstad EPHORTEMER
4216/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidskontrakt 01.05.20 - 31.12.20 Kristin Dalheim Wistveen EPHORTEMER
4217/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev PURRING for skjema med frist 17. februar STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
4218/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Oppfølging av forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging ved covid-19 utbruddet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
4222/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelser vedrørende forslag om nye snøscooterløyper i Meråker Meråker Venstre EPHORTEMER
4223/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse kommunal planstrategi Meråker Venstre EPHORTEMER
4226/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven (elektroniske underskrifter på listeforslag) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
4234/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Innsending av årsregnskap og årsberetning for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4237/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0032/0028 Søknad om fradeling av festet tomt Unni Dahl EPHORTEMER
4238/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Kvittering for levert elektronisk aksept av tilsagn om midler MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
4215/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på egenkontrollrapport - Meråker renseanlegg i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4219/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1005 - Melding om tiltak - fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTEMER
4172/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig fastlegehjemmel - st. ref. (4233954036) Huma Iqbal EPHORTEMER
4160/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar på mottatt e-post 23.05.2020 - Fersdalsveien Guttorm Erik Kartum EPHORTEMER
4161/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1/2020 - Sektor kommunal utvikling EPHORTEMER
4162/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Ingjerd Munkvold Fiskvik m.fl. EPHORTEMER
4120/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Framtidig persontogtilbud - høring EPHORTEMER
4195/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Siem Tesfalem Melake EPHORTEMER
4213/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Spørsmål om tilstand på avløpsanlegget på gnr/bnr 49/682 Ann Magritt Hårsaker EPHORTEMER
4177/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.45 bnr.1 - Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4179/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Invitasjon til digitale møter på helse- og omsorgsfeltet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4180/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTEMER
4084/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding angående sertifisering av Mannsæterbakkbrua DE BRUKSBERETTIGEDES FORENING I MERÅKER EPHORTEMER
4196/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Esrom Tesfalem Melake EPHORTEMER
4187/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
4197/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med helikopter - Selbu Byggtre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4204/2020 20200527 27.05.2020 Internt notat Årsplan for Egga barnehage 2020-2021 Gunhild Warø EPHORTEMER
4206/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Avregistrering som særavgiftspliktig for avgift på elektrisk kraft SKATTEETATEN EPHORTEMER
2573/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av barnehagevedtekter pr. 01.08.2020 EPHORTEMER
768/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsreformen for eldre "Leve hele Livet" Oppnevning av lokal arbeidsgruppe. EPHORTEMER
9865/2019 20200526 26.05.2020 Internt notat Referat fra møte i styringsgruppen og Rambøll 11.12.2019 Arne Ketil Auran m.fl. EPHORTEMER
3872/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1, 2020 for SSOK EPHORTEMER
4139/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Skoleskyss - Skoleåret 2020/2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4145/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedrørende faktura 090016364 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4082/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til gjerdeveileder for Meråker kommune EPHORTEMER
4036/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark - ATV - Øvervollen - Arnfinn Myrhaug EPHORTEMER
4168/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Stig Roald Amundsen EPHORTEMER
4074/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Vurdering av høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grense m.m.) EPHORTEMER
4140/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - Eldrerådet EPHORTEMER
4147/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedrørende MA - MT Styreleder Meråker Alpinsenter EPHORTEMER
4106/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorisert ferdsel i utmark ATV - 4-hjuling - Jernhest - Combitrack for 2020-2021-2022 - AS Meraker Brug EPHORTEMER
4107/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak SOLFRID AUD E BERGSTRØM EPHORTEMER
4108/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak MARY BERGLIOT SØVASSLI EPHORTEMER
4134/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Møteprotokoll for Trøndelag eldreråd - 25.5.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4141/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Takk for midler fra Den kulturelle Spaserestokken. MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
4142/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Prisoverslag for tilkobling av vann og avløp Eva Mari Karlsen m.fl. EPHORTEMER
4144/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Protokoll valg av hovedtillitsvalgt for Delta i Meråker kommune DELTA EPHORTEMER
4146/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Innspill fra styret i Meråker Alpinsenter AS Styreleder Meråker Alpinsenter EPHORTEMER
4148/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om fradeling og flytting av avlingsvei Solvor I Ingstadbjørg EPHORTEMER
4149/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på pantefrafall EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
4150/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Svar vedr. innspill fra styret i Meråker Alpinsenter AS AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4151/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedrørende forslag til løsning MA Styreleder i Meråker Alpinsenter EPHORTEMER
4152/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Kristel Andrea Moe EPHORTEMER
4155/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vennlig påminnelse Ringnes AS_Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes AS EPHORTEMER
4113/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Valg av leder og nestleder i eldrerådet ut valgperioden 2020 - 2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4165/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Landbruksforvaltningen har avgitt sin uttalelse INNOVASJON NORGE EPHORTEMER
4167/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
4157/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Midlertidig tilsetting i strid med ML § 14.9 FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
4118/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
4166/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4156/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Protokoll møte i Eldrerådet Trøndelag, 25.05.20 og vedtak i sak Eldreråd må tas med på råd TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4158/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Ny planveileder sjø KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
4159/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg ARBEIDSTILSYNET EPHORTEMER
4053/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MAGNE GJERMUND KVERNMO EPHORTEMER
4119/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Informasjon om forventet Flomforløp til kommuner. Kopi til VTA. NTE ENERGI AS EPHORTEMER
4092/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Klage på reguleringsplan Kirkebyfjellet Stig Werner Waade m.fl. EPHORTEMER
4110/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tildeling av statstilskudd til samiskopplæring våren 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTEMER
4112/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Meråkerbanen km 82,160. sikring og sanering av planovergang - oversendelse av avtale for signering BANE NOR SF EPHORTEMER
4121/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Spørsmål om eventuelle restriksjoner rundt riving av eiendom Nylander avd. Stjørdal EPHORTEMER
4088/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kan noen rydde opp søppelet på Veltet? Guttorm Kartum EPHORTEMER
4091/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Merknader til reguleringsplan Kirkebyfjellet VIKING VENTURE AS EPHORTEMER
4044/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0059 - Vedr. Fagerliveien 100 og mulige endringer Lars og Bente Høier EPHORTEMER
4100/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
4101/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Andrea Lucie Gjemse EPHORTEMER
3027/2020 20200525 25.05.2020 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsmelding Meråker kommune 2019/2020 EPHORTEMER
4061/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4085/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak GEIR KULSETH EPHORTEMER
4094/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 2020 i Naboer AB Naboer AB v/Lennart Adsten EPHORTEMER
4105/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=3e439a, SakId=326046) ***** EPHORTEMER
4054/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak RUNE STENMO EPHORTEMER
4055/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak RUNE STENMO EPHORTEMER
4070/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak PER OLAV STORMO EPHORTEMER
4095/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Angående oppsigelse Knut Henning Dolva EPHORTEMER
4089/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Egenerklæring for vedhogger Jonas Helgesen Sæther EPHORTEMER
4031/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak MARRY AASVOLD EPHORTEMER
4087/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ANN-ELISE JENSEN EPHORTEMER
4045/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak LILLIAN JOHANNE JENSEN m.fl. EPHORTEMER
4086/2020 20200523 23.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Undersøkelse av interesse for tilkobling av vann og avløp Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
4083/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Meråker MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
4077/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Forslag til gjerdeveileder - Meråker kommune Hytteeierforeninger i Meråker, Meraker Brug As m.fl. EPHORTEMER
4081/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lars Erling Killingberg EPHORTEMER
4080/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ingjerd Munkvold Fiskvik EPHORTEMER
4078/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
4072/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad om startlån Kaj Willy Elvis Christiansen EPHORTEMER
3168/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0021/0033 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan MOE HØISETH EIENDOM AS EPHORTEMER
4060/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Midlertidig bolig / flytte endring Eva Vencke Lillerud EPHORTEMER
4062/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0021/0282 - Rydding av skog på kommunens areal i Stortrøa - Jonas Helgesen Sæter Jonas Helgesen Sæther EPHORTEMER
4065/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gjerdeplikt Funnsjøen Feren Hytteeierlag EPHORTEMER
4049/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
4050/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gbnr 49/1017 - Killingberg - søknad om tiltak TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
4063/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Forslag til gjerdeveileder i Meråker kommune Marit Graftås EPHORTEMER
4071/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolerektor - st. ref. (4228256817) Ludvik Myhre EPHORTEMER
4056/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte, samt permisjon Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
3984/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd fra "Den kulturelle spaserstokken" KOPPERÅS VENNER c/o Torbjørn Holås EPHORTEMER
3988/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd fra den kulturelle spaserstokken 2020 Meråker pensjonistlag c/o Egil Haugbjørg EPHORTEMER
3991/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KRISTIAN AASVOLD EPHORTEMER
3992/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER JOHAN EVENSEN EPHORTEMER
3993/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER JOHAN EVENSEN EPHORTEMER
3965/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
3989/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Utbetaling av midler fra den kulturelle spaserstokken 2020 Kor E-14 c/o Gunn Turid Jørgensen m.fl. EPHORTEMER
4004/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak PER JOHAN EVENSEN EPHORTEMER
4006/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MARIANN HELLEM m.fl. EPHORTEMER
4007/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MARIANN HELLEM m.fl. EPHORTEMER
4037/2020 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling TV-aksjonen 2020 WWF - oppnevning av kommunekomite EPHORTEMER
4009/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MARIE BRANSFJELL EPHORTEMER
4005/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak LAILA MARIELLE BERGSTRØM EPHORTEMER
3990/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KRISTIAN AASVOLD EPHORTEMER
3960/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. påkobling av vann etc Vibeke Dragvoll Ulstad m.fl. EPHORTEMER
3972/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BÅRD INGE TRONSMO EPHORTEMER
3975/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak RUNE AASVOLD EPHORTEMER
4032/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KRISTIAN AASVOLD EPHORTEMER
4033/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KRISTIAN AASVOLD EPHORTEMER
3904/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
2589/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som enhetsleder Torstein Hope EPHORTEMER
3963/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Thor Aksel Hagen EPHORTEMER
3945/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KARL TERJE FURUNES EPHORTEMER
4048/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse FARSTAD AS EPHORTEMER
3961/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ROBERT KULSETH m.fl. EPHORTEMER
4069/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Ludvik Myhre EPHORTEMER
3614/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Husleie for 2020, samt refusjonskrav for kommunale avgifter og forsikring for 1. halvår 2020 - Meråker skytehall Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune, Sentralt fakturamottak m.fl. EPHORTEMER
3419/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som oppmålingsingeniør Sigurd Hynne EPHORTEMER
4046/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.07.2021 Renate Jensen Oddøy EPHORTEMER
4057/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Om private, fortjenestebaserte aktørers leie og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg - fotball TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4066/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Meråker kommune - Retur av signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4068/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolerektor - st. ref. (4228256817) Sandra Upe-Våge EPHORTEMER
2992/2020 20200520 20.05.2020 Internt notat Møtereferat etter møtet 21.04.2020 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
3397/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Vedrørende eierskifte i Terje Viken Eiendom AS/Let Eiendom AS Let Eiendom AS EPHORTEMER
3957/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget for Egga barnehage Marthe Linnea Velva Øien m.fl. EPHORTEMER
3998/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
3994/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev ROS analyse ADVANSIA AS EPHORTEMER
4008/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=br8abb, SakId=332415) ***** EPHORTEMER
4010/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev TV-aksjonen 2020 - informasjon om materiell TV-aksjonen 2020 EPHORTEMER
4012/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Nina Skumfoss EPHORTEMER
4014/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Nina Skumfoss EPHORTEMER
4016/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Nina Skumfoss EPHORTEMER
4019/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Silje Iren Lundberg EPHORTEMER
4024/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4027/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttalelse - høring reguleringsendring - GNR/bnr 0017/0015 Stormyra i Meråker kommune MATTILSYNET EPHORTEMER
3996/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3995/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ett-trinns søknadsbehandling - Tilbygg SIV.ING LANGØY EPHORTEMER
3997/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev IBU-midlene i Trøndelag 2020 er disponert INNOVASJON NORGE EPHORTEMER
3999/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4028/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolerektor - st. ref. (4228256817) Jim Juliussen EPHORTEMER
4025/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning Det kongelige kommunal- og moderiseringsdepartement EPHORTEMER
4029/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolerektor - st. ref. (4228256817) Elena Yakovleva EPHORTEMER
4030/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolerektor - st. ref. (4228256817) Siv Alice Gunnes-Meådal EPHORTEMER
3119/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0225 Dispensasjon naust-vedtak Knut Lundemo EPHORTEMER
3966/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Høring fagetatenes innspill til Nasjonal transportplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3967/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Avtale om å utføre oppmålingsforretninger i Meråker kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3969/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
3971/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tidspunkt for beregning av årsavgift vann MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
3976/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Høringsutkast til rapport fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring og økonomirapportering REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
3978/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tiltak med feil virkemiddeleier i vann-nett for Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
3968/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Nye studieplasser til høyere yrkesfaglig utdanning i forbindelse med Covid-19 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3970/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kartlegging av forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner i råvann og renvann MATTILSYNET EPHORTEMER
3980/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolerektor - st. ref. (4228256817) Roar Minde Fagerli EPHORTEMER
3889/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak LEIF JOSTEIN ALMÅSVOLD EPHORTEMER
3930/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HARRY OLAV BRENNTRØ EPHORTEMER
3727/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Renate Jensen Oddøy EPHORTEMER
3962/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedrørende problemene i ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
3909/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak LEIF JOSTEIN ALMÅSVOLD EPHORTEMER
3944/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Taushetserklæring Alexander Webb REN RØROS INTELLIGENT AUTOMATION AS EPHORTEMER
3913/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd år 2-5 i 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
3914/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
3915/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak OLAUG SØRMO OLSEN EPHORTEMER
3916/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Vei til gnr/bnr 0049/0664 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3917/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Undersøkelse av interesse for tilkobling av vann og avløp Kjetil Halfdan Aarbakke m.fl. EPHORTEMER
3954/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3897/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak RANVEIG SLUNGÅRD EPHORTEMER
3852/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0103 Svar på søknad om oppføring av garasje. Trond Erik Reitås EPHORTEMER
3934/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak RUTH GUNBJØRG STRID EPHORTEMER
3605/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl. EPHORTEMER
3873/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0017/0001 Matrikkelbrev etter sammenslåing WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING EPHORTEMER
3977/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Uttalelse til høringsutkast REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
3979/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Spørsmål om vann/avløp i Tevellia Vibeke Dragvoll Ulstad m.fl EPHORTEMER
3948/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak FH GRUPPEN AS EPHORTEMER
3952/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om jobb Yonas Mussie Mekonnen EPHORTEMER
3949/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Signert og scannet avtale UNINETT AS EPHORTEMER
3943/2020 20200517 17.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig fastlegehjemmel - st. ref. (4233954036) Tapakron Plyton EPHORTEMER
3942/2020 20200516 16.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig fastlegehjemmel - st. ref. (4233954036) Mostafa Hisanawi EPHORTEMER
3932/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0001/100-204 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 2 naust Jan-Erik Olsen m.fl. EPHORTEMER
3936/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTEMER
3937/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0012/0003 - Oppfylling av driveplikten - gårdsbruk i Meråker kommune Maria De'moon EPHORTEMER
3940/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding på oversendt forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3370/2020 20200515 15.05.2020 Internt notat Møtereferat etter møtet 05.05.2020 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
3939/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på sommerjobb Ane C Østerås Svendsen EPHORTEMER
3920/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Forespørsel om behandlingstid TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
3923/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd fra "Den kulturelle spaserstokken" KOPPERÅS VENNER EPHORTEMER
3921/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kommunekraft - Informasjon til aksjonærkommunene - situasjonen i kraftmarkedet KOMMUNEKRAFT AS EPHORTEMER
3924/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTEMER
3925/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Ny veileder om Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
3928/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3933/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Påminnelse - Forespørsel om utlevering av dokument STIFTELSEN RETTFERD EPHORTEMER
3931/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Videre behandling Risiko- og Vesentlighetsanalyse, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3857/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - klage på eiendomsskatt på eiendommen 0021/0001 Sigbjørn Jorulf Tidemann EPHORTEMER
3935/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0020/0214 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
3941/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3796/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
3876/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Alternativer for selskapet MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
3686/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som fastlege ved Meråker legekontor. Arnstein Hegge EPHORTEMER
3907/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Thor Aksel Hagen EPHORTEMER
3677/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Angående ditt kort for tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
3885/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
3887/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Statens vegvesens innspill til høring av kommunal planstrategi for Meråker kommune 2020 - 2023 Statens vegvesen, Transport og samfunn EPHORTEMER
3861/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Maiken Marita Larsen EPHORTEMER
3906/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Koronaepidemien og innbyggere med utviklingshemming NFU TRØNDELAG FYLKESLAG EPHORTEMER
3910/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - hytte Finskebukta. Flåmo LILLEBY TEGNEKONTOR EPHORTEMER
3911/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Skatteoppkreverfunksjonen - Kontrollutvalgets sak 10/20 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3877/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Renteregulering KOMMUNALBANKEN AS EPHORTEMER
3896/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 SELBU KOMMUNE EPHORTEMER
3888/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3912/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til digital formidling TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3882/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Avslag på søknad gjennom Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
3893/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Takker nei til tilbud om midlertidig stilling på 98% Rigmor Nordvik EPHORTEMER
3108/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier og kreftsykepleier i Meråker kommune. Synnøve Kalvik EPHORTEMER
3111/2020 20200514 14.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av politisk medlem i styret for frivilligsentralen. EPHORTEMER
3378/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Nina Skumfoss EPHORTEMER
3379/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som ferievikar Nina Skumfoss EPHORTEMER
3702/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Oversendelse av signerte lånedokumenter startlån nr 344620 Lindorff EPHORTEMER
3874/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=br8abb, SakId=332415) ***** EPHORTEMER
3879/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Merknader til høring av forslag til reguleringsplan Kirkebyfjellet - Planid 2019002 Gunhild Kvistad og Atle Dengerud EPHORTEMER
3881/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sykkel og rideveg mellom Rypetoppen/Teveltunet og Meråkerfjell Ridesenter Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
3884/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Avslag på søknad gjennom Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
3894/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast 81% stilling Rigmor Nordvik EPHORTEMER
3908/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om bygging av redskapshus Olav Gimse EPHORTEMER
3776/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Klage på beboer. ***** EPHORTEMER
3393/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Utfyllende søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlig, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker. INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
3875/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig fastlegehjemmel - st. ref. (4233954036) Shah Nawaz EPHORTEMER
3815/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Planid 2017007 Reguleringsplan for Fagerlia felt 4.2. - Gebyr for plansaksbehandling AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3837/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse på gnr.33 bnr.13 Martin I Nordbotten EPHORTEMER
3838/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 49/179 - Svar på søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom HERNES EIENDOM AS EPHORTEMER
3839/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 49/179 Meråker kommune - Konsesjonssak - gebyr HERNES EIENDOM AS EPHORTEMER
3840/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, 8 dekar fra gnr/bnr 20/3 Magne Annar Tuseth EPHORTEMER
3841/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Konsesjonssak Meråker kommune - gebyr Magne Annar Tuseth EPHORTEMER
3862/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0705 - Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTEMER
3864/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0705 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for eiendommen Bjørnsmyrveien 46 KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTEMER
3865/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om beregning av ansiennitetsdato Sigurd Hynne EPHORTEMER
3867/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Sigurd Hynne EPHORTEMER
3859/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001/0005 - Vedr. Fagerliveien 100 og mulige endringer Lars Høier m.fl. EPHORTEMER
3824/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BJØRN HANSEN m.fl. EPHORTEMER
3843/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak BJØRN HANSEN m.fl. EPHORTEMER
3850/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Sander Solem EPHORTEMER
3822/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak LIV BJØRKNES-ENGEN EPHORTEMER
3823/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BJØRN HANSEN m.fl. EPHORTEMER
3868/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0705 - Søknad om igangsettingstillatelse tilbygg med terrasse KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTEMER
3795/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak JOHN WALFRID TEVELDAL EPHORTEMER
3846/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2019, Meråker kommune KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7654/2019 20200512 12.05.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV skanning EPHORTEMER
3797/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak DMYTRO YURYEV EPHORTEMER
3794/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TOR ARNE OLSEN EPHORTEMER
3829/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Informasjon om KOMTEK vannmåleravlesing med SMS (LESEAV.no) NORKART AS EPHORTEMER
3830/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 27.mai 2020 kl. 13.00 ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTEMER
3831/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Torstein Hope EPHORTEMER
3834/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Hytte Finskebukta LILLEBY TEGNEKONTOR EPHORTEMER
3835/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing v/Anna Karina Carlsson EPHORTEMER
3845/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Uttalelse om kommuneregnskapet 2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3847/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Sykkel og rideveg mellom Rypetoppen/Teveltunet og Meråker Ridesenter TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
3848/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Tonje Skjelstadås EPHORTEMER
3833/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om ansiennitetsdato Torstein Hope EPHORTEMER
3836/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Grunngitt spørsmål til førstkommende møte i Meråker Kommunestyre vedrørende Kreosot Meråker Venstre v/Egil Haugbjørg EPHORTEMER
3816/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedrørende dispensasjonssøknad ifm fasadeendring for gnr 49 bnr 574 Mette Rian m.fl. EPHORTEMER
3814/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=wkrba5, SakId=313820) - Kreditorliste ***** EPHORTEMER
3819/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal Norske Frisør- og velværebedrfiter i NHO v/adm. dir Anne Mari Halsan EPHORTEMER
3818/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Veiskilt Dalåmomo Ann Elin Dalåmomo EPHORTEMER
3849/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Sunniva Sødahl Øyen EPHORTEMER
3779/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak OLAUG SØRMO OLSEN EPHORTEMER
3793/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KARL TERJE FURUNES EPHORTEMER
3781/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TORILD SLUNGÅRD RINGEN EPHORTEMER
3817/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Uttalelse til gjerdeveileder ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTEMER
3803/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Spørsmål om tilstand på avløpsanlegget på gnr/bnr 49/682 Ann Magritt Hårsaker EPHORTEMER
3730/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TORE ØIEN EPHORTEMER
3766/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Spørsmål om kommuneøkonomi i forhold til Covid-19 KLASSEKAMPEN AS EPHORTEMER
3768/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
3769/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til høring av reguleringsendring - gnr 17 bnr 15 - Stormyra - Meråker kommune STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
3728/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ANN-ELISE JENSEN EPHORTEMER
3698/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om tiltak på tomt 49/1043 B, 49/1047 C, 49/1048 D, 49/1045 L- ATRE-BYGG AS ATRE-BYGG AS EPHORTEMER
3758/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak HANNE GRØTHE m.fl. EPHORTEMER
3687/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for - ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
3542/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1031 MANTINIA AS EPHORTEMER
3798/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ida Haugan Sonflå EPHORTEMER
3801/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
3788/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Orientering om skjønnstildeling Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3791/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Telenors modernisering av infrastrukturen TELENOR NORGE AS EPHORTEMER
3323/2020 20200511 11.05.2020 Internt notat Møtereferat etter møtet 28.04.20 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
3804/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Mette Iren Raaen EPHORTEMER
3767/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Invitasjon til tilsyn - norske frisør- og velværebedrifter Norske Frisør- og Velværebedrifter EPHORTEMER
3774/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig Roberta Ramalho Bergamini EPHORTEMER
3765/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Even Vinje EPHORTEMER
3737/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak DMYTRO YURYEV EPHORTEMER
3748/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0045/0001/0204 Matrikkelbrev for opprettet punktfeste AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3705/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl. EPHORTEMER
3717/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MAGNE GUNNLEIV TRONSETH EPHORTEMER
3782/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Påminnelse om manglende registrering av hensynssoner for drikkevann FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3783/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Videreutdanning - resultat av søknadsbehandlingen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3785/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Martin I Nordbotten EPHORTEMER
3786/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
3789/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) susann albriktsen EPHORTEMER
3790/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Stedlig kontroll av produksjonstilskuddsøknader LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
3792/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Mats Erik Mache EPHORTEMER
3805/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Anette Wangberg EPHORTEMER
3780/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Salar Alhussein EPHORTEMER
3771/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTEMER
3772/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedrørende utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene fra 11.05.20 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3778/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Salar Alhussein EPHORTEMER
3762/2020 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig fastlegehjemmel - st. ref. (4233954036) Irfan Ahmad EPHORTEMER
3763/2020 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Luis Miguel Fernandes de Sousa EPHORTEMER
3764/2020 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolerektor - st. ref. (4228256817) Håvard Tidemann EPHORTEMER
3761/2020 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Marthe Linnea Velva Øien EPHORTEMER
3757/2020 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Håvard Valstad EPHORTEMER
3759/2020 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig fastlegehjemmel - st. ref. (4233954036) Mostafa Hisanawi EPHORTEMER
3755/2020 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolerektor - st. ref. (4228256817) Andrey Sorokin EPHORTEMER
3756/2020 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kulturskolerektor - st. ref. (4228256817) Kelemen Mátis EPHORTEMER
3760/2020 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Elin Hellem Solvang EPHORTEMER
3573/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale om bruk av Feide-opplysninger i Utdanningsdirektoratets planleggingsverktøy i læreplanvisningen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3599/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Håvard Tidemann EPHORTEMER
3617/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning - brød og sirkus til folket TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3685/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak GEIR KULSETH EPHORTEMER
3454/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Thea Tidemann EPHORTEMER
3691/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TATJANA KANDALA EPHORTEMER
3692/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Delegasjon - Stedfortreder for sektorsjef kommunal utvikling Einar J. Karlsen EPHORTEMER
3697/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak JON PETTER HERNES EPHORTEMER
3733/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport for Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
3736/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Høring reguleringsplan Kirkebyfjellet AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3752/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Felles dugnad i Trøndersk næringsliv del 2 - BIO Trøndelag utvides med ressurser og innretning fom i dag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3695/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak SOLFRID BONES EPHORTEMER
3716/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
3723/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Stjørdal kommune, samfunnsdelen til kommuneplanen, høring, utlegging til offentlig ettersyn STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
3724/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Covid-19 - Problemstilling ang. regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
3709/2020 20200508 08.05.2020 Internt notat Bibliotekdrift fram til sommerferien 2020 Gunhild Warø EPHORTEMER
3726/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Alle skoler åpnes UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3729/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetak 27948336 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
3680/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Søknad om omsorgspermisjon 01.08.2020 - 31.07.2021 ***** EPHORTEMER
3682/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev 50/3, 5012, 50/13 Matrikkelbrev etter matrikkelført jordskiftesak Kjell Hjalmar Lundemo m.fl. EPHORTEMER
3721/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Utlysing av tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" for 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
3725/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
3749/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 04.05.2020 - 19.06.2020 Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
3418/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ida Haugan Sonflå EPHORTEMER
3711/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Uttalelse - reguleringsendring Stormyra - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3720/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedrørende forespørsel om felling av trær på Meråker kommune sin grunn Jan Helge Johansen EPHORTEMER
3722/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Innsyn i avtale Innherred Renovasjon og Meråker kommune INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
3739/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Varsling ved funn av syke eller selvdøde villsvin MATTILSYNET EPHORTEMER
3742/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Hva er nytt i smittevernveilederen for barnehager UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3747/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av 26% nattevaktstilling ved Meråker sykeheim Anne Kathrine Westum EPHORTEMER
3754/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Marlene Viborg EPHORTEMER
3753/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Jingxing Cai EPHORTEMER
3731/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Takk for innvilget kulturmidler for 2020 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
3735/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Ang. henvendelse om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger i Oslo kommune HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
3738/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Skadefelling uten hjemmel i lovverket DYRENES RETT EPHORTEMER
3740/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Resultater fra DSB`s kommuneundersøkelse 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3741/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. påkobling av vann etc Vibeke Dragvoll Ulstad m.fl. EPHORTEMER
3743/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Bygdekinoen åpner igjen - Søknad om kinokonsesjon Bygdekinoen EPHORTEMER
3444/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Lilli Marie Myhre Ofstad EPHORTEMER
3751/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Svar vedr. brev av 5.05.2020 Hans Oust EPHORTEMER
3457/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Jens Kristian Aune EPHORTEMER
3447/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Anton Killi Ringen EPHORTEMER
3407/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
3344/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
3291/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
3424/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ariel Alexsandro Hetland EPHORTEMER
2733/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 dispensasjon reguleringsplan gnr/bnr 0049/0664 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3684/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om endring av regulert avkjørsel til gnr/bnr 0049/0431 fra fv. 6672 Fersdalsvegen Astrid Hanssen og Leonard Brunke EPHORTEMER
3693/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Planlegging foran oppstart av skoleskyss for neste pulje skolestartere ATB AS EPHORTEMER
3676/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Egenerklæring for vedhogger ved selvhogst av ved hos skogeier Geir Florholmen EPHORTEMER
3678/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Krav til taksikringsutstyr dersom bygning har pipe Sameiet Tollmoen boligpark EPHORTEMER
3700/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i Sametingets planveileder SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
3707/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Nina Strid EPHORTEMER
3701/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3703/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Taushetserklæring Lilli Marie Myhre Ofstad EPHORTEMER
3663/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0021/0282 - Rydding av skog på kommunens areal i Stortrøa - Jonas Helgesen Sæter Jonas Helgesen Sæter EPHORTEMER
3688/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
3689/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Info ang. vandelsvurdering av meddommere FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTEMER
3629/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0021/0015 - Vedhogst på kommunens areal nedenfor Meråker stasjon - Tron Ivar Tronsmo Tron Ivar Tronsmo EPHORTEMER
3630/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak JON-OLAF SCHJØDT EPHORTEMER
3634/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svar på forespørsel gnr/bnr 0013/0001 og 0002 - endret bruk av midler bevilget fra lokal pott landbruk Stefan Sagen og Eva Eilertsen EPHORTEMER
3654/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0019 og 0049/0235 - Vedhogst kommunal eiendom i Kopperå - Geir Florholmen Geir Florholmen EPHORTEMER
3669/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Blinera Hashani EPHORTEMER
3670/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev FV 6772 til eiendommen gnr. 49 bnr. 431 i MERÅKER kommune - Søknad om flytting av avkjørsel Astrid Hanssen EPHORTEMER
3671/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Nye snøscooterløyper i Meråker - Vedtak Kommunestyre 22/20 EPHORTEMER
3642/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HANNE GRØTHE m.fl. EPHORTEMER
3696/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Grensebeskrivelse fra rettsbok Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTEMER
3624/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0007 Tillatelse til handel med pyroteknisk vare - 2020 Coop Byggmix Meråker EPHORTEMER
3631/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak JOHN WALFRID TEVELDAL EPHORTEMER
1871/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Rømningsveger DANIEL LILLEVOLD EPHORTEMER
3683/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Brev om stednavn - korrigert STATENS KARTVERK EPHORTEMER
3547/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svar på søknad på sommerjobb og ekstravakter Ane C Østerås Svendsen EPHORTEMER
3706/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3708/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om startlån søknad ***** EPHORTEMER
3704/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Innspill reguleringsplan grunnskole NORCONSULT AS EPHORTEMER
3657/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Klage på eiendomsskatt Sigbjørn Jorulf Tidemann EPHORTEMER
3660/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Gjennomføring av vedtak WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
3589/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TOVE ELISABETH SONFLÅ EPHORTEMER
3591/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0236 - Vedhogst kommunal eiendom Kopperå - Jan Helge Johansen Jan Helge Johansen EPHORTEMER
3601/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TORFINN AGNAR HEGGEM m.fl. EPHORTEMER
3621/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=arrpa9, SakId=331838) ***** EPHORTEMER
3612/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen John Gunnar Krogstad EPHORTEMER
3602/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 2. termin 2020 Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune EPHORTEMER
3626/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=arrpa9, SakId=331838) ***** EPHORTEMER
3609/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0039 - Felling av trær kommunal eiendom Kopperå - Elisabeth Johansen Elisabeth Johansen EPHORTEMER
3615/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Bekymringsmelding Mattilsynet Mattilsynet EPHORTEMER
3646/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Camilla Tellugen Viborg EPHORTEMER
3648/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Takker nei til sommerjobb Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
3651/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Venter på svar Sigbjørn Jorulf Tidemann EPHORTEMER
3643/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte ***** EPHORTEMER
3659/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Kommuneplanens arealdel - varsel om oppstart og planprogram på høring STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
3664/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Ny avtale - betaling skoleplass fosterhjemsplasserte i Trøndelag, innspill, frist innen 10. mai KS Trøndelag EPHORTEMER
3665/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Linda Einarsdatter Rabben EPHORTEMER
3666/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Camilla Frost Nordhaug EPHORTEMER
3667/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Albertsen Wenche Laila EPHORTEMER
3632/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Sameiet Tollmoen Boligpark - Adkomst til pipe SAMEIET TOLLMOEN BOLIGPARK EPHORTEMER
3633/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på prognose for timer til opplæring i samisk skoleåret 2020 / 2021 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTEMER
3635/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Meråker kommune 2019 SKATTEETATEN EPHORTEMER
3636/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Meråker kommune 2019 Skatt Midt-Norge EPHORTEMER
3637/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad om omsorgspermisjon 01.08.2020 - 31.07.2021 ***** EPHORTEMER
3641/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Endring av beløp fra "Lokale tilskudd til landbruket" Eva Marianne Eilertsen m.fl. EPHORTEMER
3647/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt gnr/bnr 0021/0001 Sigbjørn Jorulf Tidemann EPHORTEMER
3649/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt gnr/bnr 0021/0001 Sigbjørn Jorulf Tidemann EPHORTEMER
3655/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt gnr/bnr 0021/0001 Sigbjørn Jorulf Tidemann EPHORTEMER
3658/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Veterinærtjenester - regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
3661/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=arrpa9, SakId=331838) ***** EPHORTEMER
3662/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=arrpa9, SakId=331838) ***** EPHORTEMER
3668/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Sanna Dalåmo EPHORTEMER
3650/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Aster Weldeyesus Tsegay EPHORTEMER
3625/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
1654/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0114 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - VA grøft - Farstad AS FARSTAD AS EPHORTEMER
3469/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Prognose for timer til opplæring i samisk skoleåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTEMER
3544/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknader om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 EPHORTEMER
3555/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknader om bevilling for salg av alkohol i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 EPHORTEMER
3562/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat som helsefagarbeider i 98 % stilling Rigmor Nordvik EPHORTEMER
3563/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling som helsefagarbeider Rigmor Nordvik EPHORTEMER
2795/2020 20200506 06.05.2020 Internt notat Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0114 - Ett trinns søknad - Vann- og avløpsledning Einar J. Karlsen EPHORTEMER
2750/2020 20200506 06.05.2020 Internt notat Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0114 - Ett trinns søknad - Vann- og avløpsledning Bjørn Borge Skei EPHORTEMER
3301/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på epost om beregning av årsforbruk 2020 Hans Oust EPHORTEMER
3167/2020 20200505 05.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsprosess ny kommunedirektør- oppnevning av tilsettingsutvalg. EPHORTEMER
3575/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Databehandleravtale BookBites BIBLIOTEKSENTRALEN SA EPHORTEMER
3012/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
3579/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Formidling til læreplasser OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
3507/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.36 bnr.14 Mia Regine Dahl Raaen EPHORTEMER
3511/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0216 Tillatelse til handel med pyroteknisk vare - 2020 MERÅKER BIL OG FRITID AS EPHORTEMER
3524/2020 20200505 05.05.2020 Internt notat Refusjon vedr. avtale logopedtjenester fra Meråker kommune til Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS Morten Severin Aursand EPHORTEMER
3531/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak SAMON TUIPHIMAI EPHORTEMER
3532/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak INGER BJØRKNES HAUGEN EPHORTEMER
3604/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb ved legekontoret Sigrid Johannesen Livik EPHORTEMER
3618/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Kvittering for mottatt bekymringsmelding MATTILSYNET EPHORTEMER
3620/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Vedrørende faktura for avgift for salg av alkoholholdig drikke i 2019 Rema 1000 Norge AS, Region Midt Norge EPHORTEMER
3622/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Åge Karlsen Lundquist EPHORTEMER
3623/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) Mariann Hellem EPHORTEMER
3603/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Smittevern skoler og barnehager - råd om solbeskyttelse DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET EPHORTEMER
3619/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 47/108 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3566/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Midler til samarbeid om å fjerne fremmede planter i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3576/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Taushetserklæring Anton Killi Ringen EPHORTEMER
3548/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak EMMA JØNSSON m.fl. EPHORTEMER
3567/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb for skoleungdom Magnus Alexander Ingstadbjørg EPHORTEMER
3581/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Oppgjørsliste utleggstrekk HANOFA AS EPHORTEMER
3596/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Coop Byggmix Meråker EPHORTEMER
3598/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 1. terminutbetaling 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
3582/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Informasjon fra Bufetat region Midt-Norge - barnevern og familievern Bufetat, Region Midt-Norge EPHORTEMER
3597/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet John Gunnar Krogstad EPHORTEMER
3613/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Ragnhild Sundet Langås EPHORTEMER
3405/2020 20200505 05.05.2020 Saksframlegg/innstilling Høring- Organisering av den sivile rettspleie i Trøndelag politidistrikt- Grenseregulering av namsdistrikt EPHORTEMER
2853/2020 20200505 05.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding for sektor helse, pleie og omsorg - 2019 EPHORTEMER
2087/2020 20200505 05.05.2020 Saksframlegg/innstilling Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere, forliksråd m.m. for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 EPHORTEMER
2576/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svar - oppsigelse av 44.6% stilling i Meråker kommune Monica Nesgård Juliussen EPHORTEMER
3570/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
3571/2020 20200505 05.05.2020 Internt notat Godtgjøring kommunestyremedlemmer Arne Ketil Auran EPHORTEMER
3540/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TOM ERIK HENDEN m.fl. EPHORTEMER
3518/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HÅVARD ASBJØRN KLOKHAUG m.fl. EPHORTEMER
3577/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Aurora Albriktsen EPHORTEMER