eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1054/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Valg av viltnemnd Arnfinn Risvold m.fl. EPHORTEMER
1123/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Program for FDV-årsmøte 2020 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
1048/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Valg av trafikkråd for Malvik, Selbu, Tydal, Stjørdal og Meråker Arve Morten Hammer m.fl. EPHORTEMER
1049/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd år 2-5 i 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
1050/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Valg av ungdomsråd Kjersti Kjenes m.fl. EPHORTEMER
1052/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar til Fagforbundet vedrørende krav om fast tilsetting Fagforbundet Meråker EPHORTEMER
1113/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel årsmøte OKS Trøndelag SA OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
1116/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Kontrakt Olav Gimse EPHORTEMER
1090/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Bisnode - kredittsjekk ***** EPHORTEMER
1119/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Skilting i Fagerlia FAGERLIA HYTTEFORENING EPHORTEMER
1085/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning - endret jan 2020 - ***** ***** ***** Malvik kommune EPHORTEMER
1086/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Refusjonsgaranti - endret jan 2020 Malvik kommune EPHORTEMER
1081/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=b48bka, SakId=296185) ***** EPHORTEMER
1091/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=5qw9ea, SakId=300463) ***** EPHORTEMER
1093/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av ungdomsråd Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
1094/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Innherred Renovasjon - valg av kommunens representant Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
1095/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Konsek Trøndelag IKS - valg av kommunens representant Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
1096/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av representant til representantskapet i IKA Trøndelag Iks Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
1097/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Revisjon Midt-Norge SA - Kommunens representant Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
1098/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere (KS) - kommunens representant Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
1110/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1114/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
1120/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Etterlyser avklaringer rundt fordelingsnøkkel og leiekostnader NAV Trøndelag // Administrasjonsavdelingen EPHORTEMER
1143/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0239 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Arne Joar Haugan EPHORTEMER
1126/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
1127/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb sommeren 2020 Mia Mossige EPHORTEMER
1129/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024 Frostating Lagmannsrett EPHORTEMER
1134/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Driftsrapport for 2019 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTEMER
1142/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - snøscooter - Harry Pedersen Harry Magnus Pedersen EPHORTEMER
1147/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbud på avtale - Meråkerbanen Gudå stasjon km 72,320 Stjørdalselva bru kryssing med lavspennings kabel BANE NOR SF EPHORTEMER
889/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til drift av Dagsenteret i Søgarsjale I for driftsåret 2020 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
850/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Valg av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt Aud Marø m.fl. EPHORTEMER
915/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
899/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
1045/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Purring på svar på søknad Linda Amundstuen Reppe m.fl. EPHORTEMER
1078/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss Donatas Mockus EPHORTEMER
573/2020 20200211 11.02.2020 Saksframlegg/innstilling Ny organisering av ledelsen ved Meråker sykehjem. EPHORTEMER
593/2020 20200211 11.02.2020 Internt notat Møtereferat fra Omsorgsteam den 27.01.2020 Grete Estil m.fl. EPHORTEMER
4638/2019 20200211 11.02.2020 Saksframlegg/innstilling Helseplattformen. Oppdatering og vegen videre EPHORTEMER
973/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse som leder og medlem i kriseteam Turid Brurok EPHORTEMER
977/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.722 - Tilbygg Knut Sjølstad EPHORTEMER
983/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Simret Mehari Belay EPHORTEMER
1057/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
987/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0046/0035 Svar på søknad om tiltak - Anneks Margrethe Korstad Hope og Torstein Hope EPHORTEMER
989/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på Innsynsbegjæring - Meråker kommunes helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør KONSTALI HELSENOR AS EPHORTEMER
1013/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd år 2-5 i 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
1059/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Tore Horten EPHORTEMER
1047/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag MERÅKER SKYTTERLAG EPHORTEMER
1087/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
1067/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1069/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Skatteoppgjør for 2018 ***** EPHORTEMER
1073/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Kreditvurdering BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
1074/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet kjøpekontrakt Kjøper og selger EPHORTEMER
1066/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Avslag på lånesøknad SPAREBANK 1 SMN EPHORTEMER
1046/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1032/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Vedrørende sak på planforum for Trøndelag. Masterplan for Fagerlia alpinsenter og hytteområde i Meråker kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
1010/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
1022/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på melding om hogst i område med meldeplikt- Gnr/bnr 0049/0001 - Dalvolaveien sør - AS Meraker Brug AS Meraker Brug EPHORTEMER
1015/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Fartsgrense Ferdalsveien Risholt Heidi EPHORTEMER
1009/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Meråker Redningstjeneste Meråker Redningstjeneste v/Tore Øverkil EPHORTEMER
1012/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Melding om hogst i område med meldeplikt- Dalvolaveien sør - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1003/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om bruk av ATV med belter på snøføre - 0034/0003 Hulbekkvollen - Jonny Eriksen Jonny Eirik Eriksen EPHORTEMER
978/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.1024 - Grande Entreprenør AS Grande Entreprenør AS EPHORTEMER
1036/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om feriejobb Grete Bjørsvik Husås EPHORTEMER
1037/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel Amedia EPHORTEMER
1030/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Elias Eliassen EPHORTEMER
1041/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Brev til vertskommuner for videregående skoler i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
1042/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Bjørnar Lundemo EPHORTEMER
1043/2020 20200210 10.02.2020 Internt notat Oppdragsavtale gjeldende fra og med 01.01.20 til og med 31.12.21 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
1020/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0001 - Melding om hogst i område med meldeplikt - Langsådalen - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1040/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Forslag til uttalelse - tilbud på utdannet personell TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
1021/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Snøscooter - Kaare Gisvold Kaare Moursund Gisvold EPHORTEMER
1034/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Simret Mehari Belay EPHORTEMER
1029/2020 20200209 09.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Bengt Vidar Birkeland EPHORTEMER
1027/2020 20200209 09.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
1028/2020 20200209 09.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Aster weldeyesus Tsegay EPHORTEMER
1025/2020 20200208 08.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) ***** EPHORTEMER
1026/2020 20200208 08.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Håvard Bjørgum EPHORTEMER
853/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Oversvømmelse Knottmyra Kopperå Kjell Morten Renå EPHORTEMER
926/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.1013 - TA Utvikling AS TA UTVIKLING AS EPHORTEMER
726/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
601/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1049 til 0049/1054 - Oversendelse av matrikkelbrev etter fradeling uten fulført oppmålingsforretning Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
1005/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent ARKIVVERKET EPHORTEMER
1002/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder 2020 - Tildelingsbrev til kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
991/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for YN 49094 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
925/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.993 - TA Utvikling AS TA UTVIKLING AS EPHORTEMER
927/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Ferdigattest på returpunkt Fagerlia - Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
971/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest på 49/1007 - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
938/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.388 - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
939/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.26 bnr.2 - Mera Bygg AS MERA BYGG AS EPHORTEMER
1023/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Øystein Keiseraas EPHORTEMER
1006/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Program dialogmøter Leve Hele Livet Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1007/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Utvelgelse av avfallsanlegg for tilsyn - tilsynsaksjon 2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
1008/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad om å få leie ut sokkelleilighet Mona Reberg EPHORTEMER
1024/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Jens Ivar Kjesbu Larsen EPHORTEMER
1014/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tilbud på trykking av nye korridorskilt TANDEM REKLAME AS EPHORTEMER
1019/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Gratis skolesekker til elever i 1. trinn høsten 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
956/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kopi av Tilbakemelding på inspeksjon 28.8.2019 - Meråker gjenvinningsstasjon - Innherred Renovasjon IKS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
958/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Maribeth Mondreza Herrera EPHORTEMER
975/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.02.2020 - 01.05.2020 Julianne Nordbotten EPHORTEMER
976/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Stina Kulseth EPHORTEMER
990/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Nina Skumfoss EPHORTEMER
981/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Revisjon av veglister for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
982/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Mulig endring - tilbakemelding mtp byggesak MULTICONSULT NORGE AS EPHORTEMER
984/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
986/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Samarbeidskontrakt for kompetansenettverket REKOM i Værnesregionen TYDAL KOMMUNE EPHORTEMER
955/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
957/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Neressa C Mendoza Dalåmo EPHORTEMER
968/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Inga Servude EPHORTEMER
765/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak særskilt norsk for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
940/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Julianne Nordbotten Julianne Nordbotten EPHORTEMER
921/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
964/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Servicerapport oktober 2019 WATERLOGIC NORGE AS EPHORTEMER
961/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring VERDENS GANG AS EPHORTEMER
963/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Josefine Liljenberg Olsson m.fl. EPHORTEMER
895/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
950/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr/bnr. 0013/0061 - S.A.K. AS S.A.K. A/S EPHORTEMER
965/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Oppsigelse kommunikasjonsløsning Truegroups FAMWEEK AS EPHORTEMER
884/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling Hilde O G Dahl Bjørnås EPHORTEMER
931/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere herunder grunntilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEMER
935/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - Rapport fra undersøkelser - Fjergen - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
949/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Innbydelse til dialog om mobilitet og skoleskyss for 2020/2021 ATB AS EPHORTEMER
903/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppsetting av naust ved Hallsjøen - Meråker 49/13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
865/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 1. termin 2020 Meråker videregående skole v/Trøndelag Fylkeskommune, sentralt fakturamottak EPHORTEMER
848/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0031/0005 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan Jannike T Fundtaunet EPHORTEMER
924/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Svar fra Fylkesmannen - helsetjenestens kapasitet til å takle eventuell økt asyltilstrømning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
847/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0046 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Anneks Trine Kartum Hell EPHORTEMER
814/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Oversendelse av støvnedfallsrapporter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
820/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 1.01. - 30.06.2020 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
786/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Tilsyn av fritidsbolig gnr/bnr 0049/0099 - Gebyr Agnar Blom EPHORTEMER
928/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Tegning SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
555/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0020/0024 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbuhus AS SELBUHUS AS EPHORTEMER
942/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
946/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke VF 83224 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
948/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - NTE Energi AS - Steindeponi i Fjergen OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET EPHORTEMER
954/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Minner om rapporteringsfrist STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
943/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om jobb Isabelita Punzalan Maddela EPHORTEMER
945/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
755/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak med korrigert gårdsnummer AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
760/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Tømming av fettskiller 29.11.2019 FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS EPHORTEMER
762/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - tømming av fettskiller 29.11.2019 MERÅKER KURBAD AS EPHORTEMER
929/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Byggesøknad SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
782/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Feiing av seterbygg gnr/bnr 0035/0002 - Gebyr Richard Sagen EPHORTEMER
758/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Tømming av fettskiller 29.11.2019 TEVELTUNET HOLDING AS EPHORTEMER
759/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - tømming av fettskiller 29.11.2019 SISSELS AS EPHORTEMER
761/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - tømming av fettskiller 29.11.2019 Meråker videregående skole v/Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEMER
763/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Tømming av fettskiller 29.11.2019 FONNFJELL HOTELLDRIFT AS EPHORTEMER
952/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Nye retningslinjer for tildeling av spillemidler - høringsbrev TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
934/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - Turifoss og Nustadfoss dammer i Meråker kommune. Klassifisering - 2 vedtak. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
933/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Ber om innsyn i dokumentasjon på utgifter forbundet med Skitour 2020 Lorns Bjerkan EPHORTEMER
947/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Vedtak fra Nasjonalparkstyret i forbindelse med byggesøknad på hytte SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
951/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Eksternt høringsbrev - Nasjonalt faglig råd om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
953/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Minner om frist 15.februar for rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
747/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om utlevering av dokumenter STIFTELSEN RETTFERD FOR TAPERNE EPHORTEMER
898/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om Kulturmidler MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
904/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Stefan Øhrbom EPHORTEMER
909/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon ved naust-oppsetting Knut Lundemo EPHORTEMER
919/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Videresendt mail fra søker INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
922/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
649/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
769/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
736/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Iselin Marie Kolden EPHORTEMER
743/2020 20200204 04.02.2020 Internt notat Referat ledermøte 21.01.2020 Christian Fredrik Kolvik m.fl. EPHORTEMER
766/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Emanuel Strøm Høttmon EPHORTEMER
564/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
893/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Hepatitt C virus skal elimineres som folkehelseproblem Helse Nord-Trøndelag EPHORTEMER
896/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om midler til dekning av utgifter SKI TOUR 2020 Ski Tour 2020 v/Bjørg Sissel Kvannli EPHORTEMER
894/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler i perioden 25. - 31. mars 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
897/2020 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS EPHORTEMER
900/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Endring av foreldreperioden NAV Famile- og pensjonsytelser EPHORTEMER
885/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd fra den kulturelle spaserstokken 2020 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
886/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Informasjon til viltforvaltninga i kommunen i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
891/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger - ferdigattest S.A.K. AS EPHORTEMER
892/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør KONSTALI HELSENOR AS EPHORTEMER
905/2020 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd til dekning av utgifter Skitour 2020 EPHORTEMER
910/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om støtte til snøscootertur for pensjonister m/flere vinteren/våren 2020 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
914/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
923/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av grendemenn for jakt og fiske 2020 - 2023 Magne Gjermund Kvernmo EPHORTEMER
880/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene - tilskudd 2020 - kap 761 post 67- lindrende behandling og omsorg ved livets slutt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
520/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
530/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
866/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0030/0029 - Søknad om tillatelse i ett trinn - teknisk installasjon i bygg RHK BYGG AS EPHORTEMER
868/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Juan Jose Moran Delgado EPHORTEMER
832/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Innherred Renovasjon - valg av kommunens representant INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
835/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Valg av innvandrerråd for perioden 2020 - 2023 Eva Marie Juliussen Lien m.fl. EPHORTEMER
851/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Valg av stadnamnutvalg Elin Rønning m.fl. EPHORTEMER
876/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Startlån om søknad ***** EPHORTEMER
849/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere (KS) - kommunens representant KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
867/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 0013/0061 - Søknad om ferdigattest S.A.K. A/S EPHORTEMER
870/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra søker ***** EPHORTEMER
871/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Tilgangen på helse- og pleiepersonell i Meråker bekymrer oss MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
874/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Melding fra søker ***** EPHORTEMER
859/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Utlysning av midler til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
860/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Tilgang til kollektive transportmidler i Værnesregionen Samarbeidsforumet for Pensjonistlagene i Værnesregionen EPHORTEMER
862/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Høring av renovasjons- og slamforskrift - ny høringsfrist INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
845/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Revisjon Midt-Norge SA - Kommunens representant REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
841/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Menighetsrådet - kommunens representant MERÅKER SOKN EPHORTEMER
839/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Valg av klagenemnd for eiendomsskatt -perioden 2020 - 2023 Arild Overrein m.fl. EPHORTEMER
825/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Valg av fjellstyre for perioden 2020 - 2023 Daniel Sonflå m.fl. EPHORTEMER
828/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Valg av forliksråd for perioden 2020 - 2023 Solveig Madslangrud m.fl. EPHORTEMER
836/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Konsek Trøndelag IKS - valg av kommunens representant KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
852/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Valg av trafikksikkerhetsutvalg Bente Kristin Kristensen m.fl. EPHORTEMER
869/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Søknad om lærlingeplass Zeresenai T Gebremeskel EPHORTEMER
861/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
829/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Valg av grendemenn for jakt og fiske 2020 - 2023 Erland Sende m.fl. EPHORTEMER
830/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Valg av heimevernsnemnd 2020 - 2023 Einar Kolden m.fl. EPHORTEMER
856/2020 20200201 01.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Eirin Nilsen EPHORTEMER
857/2020 20200201 01.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Sium Yonas Haile EPHORTEMER
844/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
834/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Informasjonsmateriell om coronavirus og smittevern FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
840/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
837/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Utlevering av dokumenter STIFTELSEN RETTFERD FOR TAPERNE EPHORTEMER
855/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av forliksråd for perioden 2020 - 2023 Kjell Idar Sylten EPHORTEMER
823/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Hilde O G Dahl Bjørnås EPHORTEMER
831/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0114 - Søknad om tillatelse til tiltak - Vann og avløpsøedning FARSTAD AS EPHORTEMER
819/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Onur ITIR EPHORTEMER
821/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
822/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0031/0005 - Vedtak skogfond og tilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
827/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Oversendelse av eksempelfil for innrapportering av meddommere DOMSTOLENE I NORGE EPHORTEMER
838/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
680/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Avgift for salg og skjenking av alkoholholdig drikke i 2019 FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS m.fl. EPHORTEMER
719/2020 20200130 30.01.2020 Saksframlegg/innstilling Rapport for finansforvaltning pr. 31.12.2019 EPHORTEMER
797/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
802/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder hjemmebaserte tjenester - st. ref. (4173365765) Mogos Kidane EPHORTEMER
799/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte den 23.01.2020 NAV Værnes EPHORTEMER
801/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 20.01.2020 NAV Værnes EPHORTEMER
809/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Elise Stormo EPHORTEMER
740/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Eldreråd 2020 - 2023. Møte Maria Weronica Økdal m.fl. EPHORTEMER
773/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Valg av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Tove Kvamseng m.fl. EPHORTEMER
798/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Delrapport støvnedfall periode 8, revidert SINTEF NORLAB AS EPHORTEMER
787/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Valg av representant til representantskapet i IKA Trøndelag Iks INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
606/2020 20200130 30.01.2020 Saksframlegg/innstilling Debatthefte 2020 - KS spør EPHORTEMER
591/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Korrigert tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune ***** EPHORTEMER
806/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger Nav Værnes EPHORTEMER
807/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Daniel Tesfamariam EPHORTEMER
811/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift av Dagsenteret i Søgarsjale I for driftsåret 2020 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
813/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Oversendelse av tillatelse - 22 kV kabel fra Reinåa kraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
817/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Kristijan Glavak EPHORTEMER
818/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Grzegorz Nieploch EPHORTEMER
480/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Beskjed til Lindorff ok med utsettelse. LINDORFF AS EPHORTEMER
570/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 - Svar på søknad om fradeling av festetomt til naust i felt N3 Fersdalen AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
788/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev Søknad om alderspensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
789/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev Søknad om alderspensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
793/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Rigmor Ingstadbjørg EPHORTEMER
794/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Mads Berg EPHORTEMER
783/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - Naust på Hallsjøen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
739/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Informasjon - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver -tilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
785/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
770/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til innkjøp av løypeslodd FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
752/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb i Meråker kommune - CV Miroslaw Woloszyn EPHORTEMER
784/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Wegahta Nguse Abrham EPHORTEMER
665/2020 20200129 29.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om bruk av ATV med belter på snøføre - 0034/0003 Hulbekkvollen - Jonny Eriksen EPHORTEMER
666/2020 20200129 29.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Meråker Redningstjeneste EPHORTEMER
715/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Ber om rapportering - tilskudd 2019 - kap 765 post 60 - psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
717/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Tildelingsbrev kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
728/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Kvartalsrapport 4/19 - Naboer AB Naboer AB EPHORTEMER
729/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb ved hjemmetjenesten Abrham Wegahta EPHORTEMER
731/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Forespørsel om utlevering av dokumenter på ***** ***** ***** STIFTELSEN RETTFERD FOR TAPERNE EPHORTEMER
733/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd fra den kulturelle spaserstokken 2020 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
193/2020 20200128 28.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak av renovasjonsgebyr på eiendommen gnr/bnr 31/2 EPHORTEMER
734/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Innbetalt egenkapitaltilskudd til KLP for 2019 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
737/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA for rapporteringsåret 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
617/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Ansettelse som turnusfysioterapeut i perioden 15.02.2020 - 14.08.2020 Cornelia Lange Getz EPHORTEMER
738/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Valg av representant til representantskapsmøte IKA Trøndelag INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
345/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Kari Else Haugen EPHORTEMER
662/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0108 - Norsk Folkehjelp Meråker NORSK FOLKEHJELP MERÅKER EPHORTEMER
663/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0050/0040 - Per Magnar Nordbotten Per Magnar Nordbotten EPHORTEMER
727/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Avtale mellom Meråker kommune og Næringsforeningen i Værnesregionen NÆRINGSFORENINGEN I VÆRNESREGIONEN EPHORTEMER
730/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Håvard Nicolausson EPHORTEMER
313/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Laila Holås EPHORTEMER
704/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknader på feriearbeid Karin Österberg EPHORTEMER
318/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Gudrun Østerås EPHORTEMER
430/2020 20200128 28.01.2020 Internt notat Lønnsmelding perioden 02.02. - 31.08.2020 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
474/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 Heimdal Misjonskirke m.fl. EPHORTEMER
5429/2019 20200128 28.01.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av kommunale styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2022 EPHORTEMER
538/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - refusjon av faste utgifter for 2019 Innherred Renovasjon Iks EPHORTEMER
545/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Gunhild Helstad EPHORTEMER
684/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Ønske om kjøp av festet tomt Gunnhild Pøsinger EPHORTEMER
702/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Korrigering av gårdsnummer AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
687/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommune - tilskudd 2020 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
688/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Etablering av Tevedal vannverk i Meråker kommune er ikke konsesjonspliktig NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
689/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan - ny versjon NAV skanning EPHORTEMER
659/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0033/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan Helge L Graftås EPHORTEMER
660/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0003/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan KVALØ GRETA EPHORTEMER
661/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0020/0004 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan HÅVARD STØRSETH EPHORTEMER
377/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
658/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0032 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
669/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Opplysninger til startlån ***** EPHORTEMER
683/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Endring av MVA-håndtering av honorar kommuner REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
692/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Snart tilbake i jobb NAV skanning EPHORTEMER
693/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan - ny versjon NAV skanning EPHORTEMER
696/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Mari Stine Johansen EPHORTEMER
699/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Registrering av vedtak i Miljøvedtaksregisteret MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
646/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 1.01 - 30.06.2020 Maribeth Mondreza Herrera EPHORTEMER
674/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sigrid Nordhus EPHORTEMER
678/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XN 41851 Statens Vegvesen EPHORTEMER
679/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg - XN 36862 Statens Vegvesen EPHORTEMER
676/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar HELFO EPHORTEMER
700/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
643/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 1.01 - 30.06.2020 Neressa C Mendoza Dalåmo EPHORTEMER
645/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Overflytting av ferie fra 2019 til 2020 Knut Iver Johansen EPHORTEMER
647/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale som vikar på tilkalling for Uteseksjonen for perioden 1.01 - 31.12.2020 Håvard Nicolausson EPHORTEMER
703/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Raimonda Ciurlione EPHORTEMER
670/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol SISSELS AS EPHORTEMER
677/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
690/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan - ny versjon NAV skanning EPHORTEMER
691/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan - ny versjon NAV skanning EPHORTEMER
698/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
701/2020 20200127 27.01.2020 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon Maia Strøm EPHORTEMER
383/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Jan Olav Nordstrøm EPHORTEMER
260/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 19 i Lov om Barnehager for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
667/2020 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Marte Soløy-Nilsen EPHORTEMER
657/2020 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
648/2020 20200124 24.01.2020 Inngående brev Telenor som høringspart på areal-/reguleringsplaner TELENOR ASA EPHORTEMER
640/2020 20200124 24.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring Gunhild Helstad EPHORTEMER
654/2020 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
656/2020 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Saksham Mainali EPHORTEMER
616/2020 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svar på - Gnr/bnr 0025/0029 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Stein Berg EPHORTEMER
655/2020 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Camilla Garefors EPHORTEMER
650/2020 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prosjektrapport "Sprek bosettingskommune 2016 - 2019" TRØNDELAG IDRETTSKRETS EPHORTEMER
653/2020 20200124 24.01.2020 Inngående brev Følgeskriv - lokal forskrift for inntak til videregående skole og formidling til læreplass TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
610/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 09.01.2020 NAV Værnes EPHORTEMER
626/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Garasjeloft Øian MERA BYGG AS EPHORTEMER
583/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snsøscooter - 0049/0012/0053 - Hans Gunnar Støre Hans Gunnar Støre EPHORTEMER
584/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0033 - Bjørn Aril Skjeldstadås Bjørn Arild Skjelstadås EPHORTEMER
620/2020 20200123 23.01.2020 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til kommunestyrets møte 27.1.2020 fra Meråker Senterparti - Plan for brannordning EPHORTEMER
621/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Oppsigelse som leder og medlem i kriseteam Turid Brurok EPHORTEMER
574/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0073 - Geir Rødde Geir Egil Rødde EPHORTEMER
575/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0038 - Paal Berg Paal Berg EPHORTEMER
627/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
600/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Viktig informasjon om smittsom sykdom, Coronavirus utbrudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
585/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0021 - Jostein Raaen Jostein Raaen EPHORTEMER
586/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Marko Ivic EPHORTEMER
587/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Marko Ivic EPHORTEMER
595/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=w4855e, SakId=295720) ***** EPHORTEMER
596/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
598/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Arbeidssøknad: Oppmålingsingeniør (Webcruiter-ID 4180701763), arbeidsmuligheter hos Meråker kommune Runar Andersen EPHORTEMER
599/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Odin Stenmo EPHORTEMER
577/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0073 - Geir Rødde Geir Rødde EPHORTEMER
578/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0038 - Paal Berg Paal Berg EPHORTEMER
579/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Kjerringåsen Skogstue - Ole Svein Klevan Ole Svein Klevan EPHORTEMER
580/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Fritak av kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 12/13 Sølvi Bjerksetmyr EPHORTEMER
188/2020 20200123 23.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak av renovasjonsgebyr - hytte på eiendom 26/3 EPHORTEMER
618/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Kvittering på innsending - Avtale om direkte oppgjør for kommuner, fylkeskommuner eller foretak HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
608/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Avtale mellom Naboer AB og aksjeeiere 2020 - 2023 Naboer AB EPHORTEMER
609/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Rebekka Løvli Kristensen EPHORTEMER
613/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Gudrun Østerås EPHORTEMER
615/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.02.20 - 30.06.20 og 01.09.20 - 15.11.20 Jan Olav Nordstrøm EPHORTEMER
508/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0022/0002 Fossmosetra - Trond Tidemann Haugbjørg Trond Tidemann Haugbjørg EPHORTEMER
590/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Status og informasjon om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og plan i Trøndelag STATENS KARTVERK EPHORTEMER
631/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Referat fra møte Forhandlinger Eierskap 20.01.2020 med vedlegg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
623/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Høring - e-helselov HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
625/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Rekvisisjon av fradeling uten oppmåling på alle tomtene TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
74/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse som turnuslege Sigrid Sirisdatter EPHORTEMER
405/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Oppfølging av virksomhetstilsyn - tilsyn med tjenestene til eldre med heldøgns helse- og omsorgsbehov. statusrapport Meråker kommune. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
178/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Sigrid Nordhus EPHORTEMER
544/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Kredittsjekk ***** ***** BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
571/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Tolketjeneste for Meråker kommune - avtale VÆRNESREGIONEN INNKJØP v/Håvard Hindseth EPHORTEMER
542/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0984 - Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
502/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Dispensasjon- Planid 2016005 reguleringsplan Fagerlia felt 6 SELBUHUS AS EPHORTEMER
581/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Runar Andersen EPHORTEMER
553/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Siv Najjet Jønvik EPHORTEMER
231/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vederlag for leie av grunn til trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 Mette Irén J. Raaen EPHORTEMER
557/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0012/0074 - Søknad om tillatelse til tiltak SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
559/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som omsorgsarbeider Karin I Ingstadbjørg EPHORTEMER
560/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Innkalling til møte 4.3.2020 for valg av representanter til KLPs generalforsamling KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
561/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om å beholde stillingen ***** EPHORTEMER
563/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Spørsmål fra SP til kommunestyrets møte 27.1.20: Plan for brannordning Meråker Senterparti EPHORTEMER
582/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Margrethe Lillevold EPHORTEMER
556/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Tilskudd til slodd til løypenett på Fersdalen Ivar Løveng EPHORTEMER
562/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Oversvømmelse Knottmyra Kopperå Kjell Morten Renå EPHORTEMER
565/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Forslag - rullering av kommuneplanens areal Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
572/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Oppsetting av naust ved Hallsjøen, gbnr 49/13, Meråker kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
566/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Planinitiativ med forespørsel om oppstartsmøte for detaljregulering av Stormyra Gjenbrukstorg PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU v/Andreas Gustafsson EPHORTEMER
567/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb i Meråker kommune - CV Miroslaw Woloszyn EPHORTEMER
576/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordningen - Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
376/2020 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Meråker, fram til 2021 EPHORTEMER
558/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Gebrekidan Woldegabriel Abraham m.fl. EPHORTEMER
536/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1043 til 0049/1048 - Oversendelse av matrikkelbrev etter fradeling uten fulført oppmålingsforretning Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
381/2020 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Prioritering av søknader - Bufdir, barnefattigdom EPHORTEMER
528/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling fra 0049/0531 og 0049/0533 TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. EPHORTEMER
529/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Fritak av kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 12/13 Sølvi Bjerksetmyr EPHORTEMER
369/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0062 - Klarlegging av eksisterende grenser - gebyr MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
527/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Byggesøknad - tilbygg hytte Margrethe Korstad Hope m.fl. EPHORTEMER
533/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
462/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0034/0003 Hulbekkvollen - Anita Tømmeråsmo Eriksen Anita Tømmeråsmo Eriksen EPHORTEMER
464/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0068 - Ørnulf Olsen Ørnulf Olsen EPHORTEMER
340/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ludvik Myhre 14.01.20 - 14.04.20 Ludvik Myhre EPHORTEMER
548/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Finansieringsbekreftelse HEGRA SPAREBANK EPHORTEMER
463/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0083 - Kjell Morten Flaamo Kjell Morten Flaamo EPHORTEMER
465/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0078 - Ragnar Olsen Ragnar Olsen EPHORTEMER
466/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0025/0001 Flåsetra - Trond Aasan Trond Aasan EPHORTEMER
517/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Meråker - Sluttutbetaling av spillemidler 69951 Lysløype Fagerlia - Grova Trøndelag fylkeskommune EPHORTEMER
549/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kredittsjekk BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
546/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bekreftelse lån annen bank ***** EPHORTEMER
547/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) per-einar skog EPHORTEMER
525/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler 2019 COOP MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
511/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Hege A. Lundquist EPHORTEMER
512/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Hege A. Lundquist EPHORTEMER
519/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
521/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder hjemmebaserte tjenester - st. ref. (4173365765) Elin Sæther EPHORTEMER
518/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Matrikkelnytt og rapporter/statistikk for 4. kvartal 2019 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
526/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
531/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Renovasjonsgebyr litjstuggu Sigrid S Pedersen EPHORTEMER
534/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
472/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak - fradeling av gårdsbebyggelse - gnr/bnr 4/6 Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
198/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Dispensasjon kommuneplanens arealdel, Meråker kommune Gnr/bnr 0049/0013 naust på Hallsjøen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
485/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Bygning revet - skjema Dag Arthur Lunnan EPHORTEMER
504/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Minner om frist for rapportering 4.kvartal STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
505/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Opplegg for registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunen HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
507/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
483/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Etterlyser utbetaling av erstatning Bjørn Arild Skjelstadås EPHORTEMER
484/2020 20200120 20.01.2020 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til kommunestyrets møte 27.1.2020 fra Egil Haugbjørg (V) vedr. Myra-saken EPHORTEMER
490/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Laila Holås EPHORTEMER
492/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Evaluering av TT-reglement og TT-ordningen i Trøndelag fylke TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
493/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Møteprotokoll for Trøndelag eldreråd - 14.11.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
496/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
418/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Samtykke til overføring av avtale EVRY NORGE AS EPHORTEMER
473/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Forlengelse av avtale om kontrolltjenester VÆRNESREGIONEN EPHORTEMER
475/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om grensegang 47/60 Nora Marie Bransfjell EPHORTEMER
476/2020 20200120 20.01.2020 Saksframlegg/innstilling Midt-Trøndelag Regionråd - Valg av kommunens representant til representantskapet. EPHORTEMER
478/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Hamza Zafar Iqbal EPHORTEMER
509/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Anne Høgmo EPHORTEMER
414/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på klage om fradeling av gårdstun på gnr/bnr 0004/0006 Øystein Bitnes EPHORTEMER
433/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på: Tilbakemelding på gnr/bnr 0047/0032 - Komplettering av opplysninger i matrikkel Dag Arthur Lunnan EPHORTEMER
460/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Ole Svein Kleivan Ole Svein Kleivan EPHORTEMER
461/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0050/0040 - Per Magnar Nordbotten Per Magnar Nordbotten EPHORTEMER
500/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kopi av nabovarsel AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
25/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass med arbeidsavtale Mari Stine Johansen EPHORTEMER
510/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Yousef Ghanbari EPHORTEMER
9733/2019 20200120 20.01.2020 Utgående brev Ber om at andre del av tilskudd for lærlinger utbetales. KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
470/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kopi av vedtak - Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
481/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Krav om grensegang forklaring på gnr 004/0060 Nora Marie Bransfjell EPHORTEMER
491/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Angående søknad om uførepensjon KLP EPHORTEMER
495/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Ber om endret dato for høringsfrist FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
497/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Organisasjonsdatabase for kommunene - innsamling av data KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
498/2020 20200120 20.01.2020 Saksframlegg/innstilling Midt -Trøndelag interkommunale politiske råd - Samarbeidsavtale EPHORTEMER
499/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordningen tiltak i beiteområder- oppdatert informasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
479/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for bygging av naust ved Hallsjøen 49/13 i Meråker TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
427/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0238 – Underretning om endring av opplysninger i matrikkel Ellen Sofie Østgård Sand m.fl. EPHORTEMER
486/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Bestått fagprøve i helsearbeiderfaget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
487/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Weini Haile Kiflemichael EPHORTEMER
494/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Møteprotokoll fra Trøndelag eldreråd - 13.november 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
469/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder hjemmebaserte tjenester - st. ref. (4173365765) Torstein Hope EPHORTEMER
506/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sigrid Sirisdatter EPHORTEMER
458/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Kenneth Sagstuen Petersen EPHORTEMER
459/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTEMER
457/2020 20200118 18.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Camilla Refsnæs EPHORTEMER
455/2020 20200118 18.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Leah Strøm Brandfjell EPHORTEMER
454/2020 20200118 18.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Kari Haugen EPHORTEMER
456/2020 20200118 18.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Inga Liskina EPHORTEMER
415/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Grunngitt spørsmål til kommunestyrets møte 27.1.2020 Egil Haugbjørg EPHORTEMER
423/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
425/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Camilla Bendix EPHORTEMER
426/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Ida Beitland EPHORTEMER
452/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Emina Ilic EPHORTEMER
416/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - takker ja til stilling som vernepleier Olav Moen EPHORTEMER
424/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Lise Sandvik Vassli EPHORTEMER
446/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
447/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
451/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Jostein Raaen EPHORTEMER
436/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Samordnet oversikt over risikoanalyser og beredskaps- og kriseplaner ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTEMER
437/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet i Trøndelag EPHORTEMER
440/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
443/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
450/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
421/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
422/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Camilla Bendix EPHORTEMER
432/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Klage på manglende oppfølging fra lege ved Meråker legekontor ***** EPHORTEMER
84/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oppgjør av masser uttatt fra grustaket på Egga i perioden 06.11.2019 - 31.12.2019 OLAV EINAR WOLD EPHORTEMER
88/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Vederlag for leie av grunn til asfaltert flerbruksløype og kortholdskytebane - 2020 Nina og Per Erik Kristensen EPHORTEMER
113/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001- Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 0049/0469 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
136/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0020/0003 Torgeir Reitås EPHORTEMER
137/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0020/0003 DNB Eiendom AS EPHORTEMER
120/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0003 Komplettering av opplysninger i matrikkelen Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
117/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oversendelse av prøvetakingsplaner til Mattilsynet MATTILSYNET EPHORTEMER
183/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar vedrørende renovasjonsgebyr Sigrid S Pedersen EPHORTEMER
194/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0049 - Svein Erik Berg Svein Erik Berg EPHORTEMER
9590/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0003 - Svar på søknad om konsesjon Torgeir Reitås EPHORTEMER
9591/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 20/3 Meråker kommune - Konsesjonssak - gebyr Torgeir Reitås EPHORTEMER
9642/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0074 - Helge Egil Moksnes Helge Egil Moksnes EPHORTEMER
9654/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse på gnr.45 bnr.68 - Øverbygg Norge AS ØVERBYGG NORGE AS EPHORTEMER
9655/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr/bnr 0049/0987 - Grande Entreprenør AS GRANDE ENTREPRENØR AS EPHORTEMER
9656/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1025 - Høydebasseng for vann i Tevellia - Trønderplan AS Trønder-plan AS EPHORTEMER
354/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oppgjør av masser uttatt fra grustaket på Egga i perioden 01.08.2019 - 05.11.2019 LUDVIG HAUGEN EPHORTEMER
449/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens - Demensplan 2020 Aldring og helse EPHORTEMER
350/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0001 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Olav Einar Wold EPHORTEMER
353/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0062 - Oversendelse av protokoll etter oppmålingsforretning MERÅKER BETONG AS EPHORTEMER
438/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på krav om at Fylkesmannen omgjør eget vedtak om å oppheve vedtak gjort av Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
439/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Spørsmål om implementering av pakkeforløp hjerneslag fase 2 (oppfølging og rehabilitering) LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE EPHORTEMER
444/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
445/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
333/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 Hernes Eiendom AS EPHORTEMER
441/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
442/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
448/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
199/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Fundtaunvollen gnr/bnr 0012/0001 - Arild Renå Arild Gunnar Renå EPHORTEMER
200/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0100 - Jan Reppe Jan Reppe EPHORTEMER
201/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Øvervollen 0033/0006 - Arnfinn Myrhaug Arnfinn Myrhaug EPHORTEMER
320/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 HANDELSEIENDOM MERÅKER AS EPHORTEMER