eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8306/2021 20210919 19.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Kai Kristiansen EPHORTEMER
8308/2021 20210919 19.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Trond Einar Haugen EPHORTEMER
8307/2021 20210919 19.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Karoline Kjelbergnes EPHORTEMER
8311/2021 20210919 19.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Kristoffer Teveldal EPHORTEMER
8305/2021 20210918 18.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Arne Petter Øyen EPHORTEMER
8298/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Annullering av oppsigelsen Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
8304/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til skogsveger STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8229/2021 20210917 17.09.2021 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon til kommunestyrets møte 27.9.2021 fra MTB, AP og V - Meråker Alpinsenter AS EPHORTEMER
8233/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** i 5034 Meråker kommune MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTEMER
8234/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022 - 2025 for kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
8235/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Avslag på søknad ***** EPHORTEMER
8249/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Vedr. Visma Fakturabehandling VISMA ENTERPRISE AS EPHORTEMER
8293/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.09 - 31.12.2021 Silje Leikvoll EPHORTEMER
8225/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Høring av søknad om tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon – Meråker gjenvinningsstasjon – Innherred Renovasjon – Meråker kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8230/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ny brann- og redningsvesenforskrift fra 1.mars 2022 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
8288/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Til kommuner som har institusjoner godkjent for gjennomføring av tvungen isolering etter smittevernloven HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8248/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Forespørsel om oversikt av ledningsnett Tor G. Mikkelsen EPHORTEMER
8274/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunal coronastøtte E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS EPHORTEMER
8121/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Fredrik Hellevik m.fl. EPHORTEMER
8280/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Avslag - kommunal kompensasjonsordning 2021 FRIHEIM GRENDAHUS LIV IRENE KROGSTADNES EPHORTEMER
8282/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.09.2021 - 02.01.2022 Itab Khalil Khalayli EPHORTEMER
8284/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.09.2021 - 28.02.2022 Kari Else Haugen EPHORTEMER
7312/2021 20210917 17.09.2021 Saksframlegg/innstilling Gnr/bnr 20/1 - Svar på søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom EPHORTEMER
7854/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Typegodkjent takstige Tor Arne Dahl EPHORTEMER
7670/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev på gnr 21 bnr 290 Anne Elisabeth Ronæs EPHORTEMER
7687/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Per Johan Dalåmo EPHORTEMER
7699/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. 6 hytter på gnr 49 bnr 1084 VISIBO AS EPHORTEMER
7700/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Magne Gjermund Kvernmo EPHORTEMER
7855/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Katrine H Tesaker EPHORTEMER
7856/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Kjell Joar Slungård m.fl. EPHORTEMER
7685/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. gnr 49 bnr 581 Guri Knotten EPHORTEMER
3898/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0001 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7705/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Ludvig Haugen EPHORTEMER
7708/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Håvard Størseth EPHORTEMER
7710/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om tildeling av kommunal boligtomt i Stortrøa Sigurd Hynne og Thale M. Stordalsvold EPHORTEMER
7711/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
7715/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Peder Tuseth EPHORTEMER
7848/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Ukjent Solfrid Irene Gjertsen EPHORTEMER
7748/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Vivian Helene A Hegre EPHORTEMER
7751/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Knut Krogstad EPHORTEMER
7761/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
7775/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 50 bnr 13 - klarlegging av grense Kjell Hjalmar Lundemo m.fl. EPHORTEMER
7742/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 13 bnr 76 Unni Dahl EPHORTEMER
7747/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Rune Stenmo EPHORTEMER
7749/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Vivian Helene A Hegre EPHORTEMER
7743/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 13 bnr 76, klippet versjon Heidi Henriksen Wolden m.fl. EPHORTEMER
7817/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 MERÅKER KJØTT AS EPHORTEMER
7851/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Brennbart materiale for nær sotluke Arve Sivertsen EPHORTEMER
7745/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 45 bnr 264 Eli Kringtrø Nøttestad m.fl. EPHORTEMER
7750/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Vivian Helene A Hegre EPHORTEMER
7821/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsavgift - Gnr/bnr 0010/0021 Sissel Bjørgen EPHORTEMER
7824/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Iver Ringen EPHORTEMER
7826/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Leif Karsten Haugen EPHORTEMER
7836/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7874/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr mangler Kjell Joar Slungård m.fl. EPHORTEMER
7875/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Kjell Joar Slungård m.fl. EPHORTEMER
7429/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Innekledd skorstein Anita Mathisen EPHORTEMER
7436/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Gustav Reidar Ulstad EPHORTEMER
7823/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Solfrid Aud E Bergstrøm EPHORTEMER
7827/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning på gnr 21 bnr 42: klarlegging av eksisterende grense MERÅKER KOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
7839/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 SISSELS AS EPHORTEMER
7840/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS EPHORTEMER
7834/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning - 2021 FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS EPHORTEMER
7744/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gnr 13 bnr 76 Unni Dahl EPHORTEMER
7845/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Josef H Gunnlaugsson EPHORTEMER
7846/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Solfrid Irene Gjertsen EPHORTEMER
7553/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Sally Wapper EPHORTEMER
7873/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Brennbart materiale for nær sotluke Kjell Joar Slungård m.fl. EPHORTEMER
7521/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Sissel Johanne Holm m.fl. EPHORTEMER
7605/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar gitt til Kjell H Lundemo Kjell Hjalmar Lundemo m.fl. EPHORTEMER
7631/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Tore Kvernmo EPHORTEMER
7496/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Brit Anne-Marie Børstad EPHORTEMER
7497/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Elin Indstrand m.fl. EPHORTEMER
7504/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Henry Olav Undhjem EPHORTEMER
7508/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Hannelore C Selbekk EPHORTEMER
7475/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Brit Nora Walstad m.fl. EPHORTEMER
7476/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Alexander Aasvold m.fl. EPHORTEMER
7536/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Nina I Løvli Kristensen m.fl. EPHORTEMER
7918/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Videreføring av avtale - midlertidig ansettelse i 20% stilling i perioden 01.09 - 30.11.2021 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
7482/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 49 bnr 1049 til gnr 49 bnr 1054 PRIMAHUS EIENDOM AS m.fl. EPHORTEMER
7484/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Sonja Zahl Lohse m.fl. EPHORTEMER
7498/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Ludvig Haugen EPHORTEMER
7567/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak May Irene Strøm EPHORTEMER
7568/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Fredrik Hellevik m.fl. EPHORTEMER
7548/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 13 bnr 32 fnr 23 Unni Dahl m.fl. EPHORTEMER
7555/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gnr 45 bnr 264 - byggesak/oppmåling Eli Kringtrø Nøttestad EPHORTEMER
7559/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Eirik Øian EPHORTEMER
7561/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Heidi Merethe Halvorsen EPHORTEMER
7972/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 1.09 - 31.12.2001 Silje Leikvoll EPHORTEMER
7175/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 45 bnr 86 AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
7112/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Terje Ivan Stenmo EPHORTEMER
7237/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Dårlig sikt Jan Olav Borstad EPHORTEMER
7166/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Kristian Aasvold EPHORTEMER
7191/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel utmark - snøscooter - Storåsen Funnsjøen og Feren Hytteeierforening EPHORTEMER
7192/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 49, fra bnr 935 til bnr 938. MANTINIA AS m.fl. EPHORTEMER
7213/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Sigrid Johnsen Berg m.fl. EPHORTEMER
7114/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tomas Nordhaug m.fl. EPHORTEMER
7115/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Alf Johan Reinås m.fl. EPHORTEMER
7130/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anders Sørmo Olsen EPHORTEMER
7146/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Ove Johan Dalåmomo EPHORTEMER
7159/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Tomas Nordhaug m.fl. EPHORTEMER
7160/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Tomas Nordhaug m.fl. EPHORTEMER
7131/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Jorunn Helene Løkken EPHORTEMER
7167/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Kristian Aasvold EPHORTEMER
7418/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gnr 45 bnr 264 - byggesak/oppmåling Eli Kringtrø Nøttestad EPHORTEMER
7399/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Alf Johan Reinås m.fl. EPHORTEMER
5144/2021 20210917 17.09.2021 Saksframlegg/innstilling Felles samhandlingsleder for kommunene i helse Nord-Trøndelag. EPHORTEMER
7505/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Knut-Tore Wefald Aspås EPHORTEMER
7109/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag felt 4.2 Fagerlia AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7857/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Typegodkjent takstige Katrin Kristensen EPHORTEMER
8178/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr/bnr 0021/0261 og 0021/0160 Bente Fånes Bjerkestrand EPHORTEMER
8180/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Tidspunkt for oppmåling av 5 naustpunkt på Funnsjøen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8182/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høring - Fritt skolevalg i hele Trøndelag eller fritt skolevalg i inntaksområder med tilhørende lokal forskrift TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8186/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 27.09.2021 - 31.12.2021 Nina Ingstadbjørg EPHORTEMER
8188/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 20.09.2021 - 31.12.2021 Tanja Flatnes EPHORTEMER
8198/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Enkeleda Koçi EPHORTEMER
8200/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=er8kb6, SakId=396744) ***** EPHORTEMER
8202/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Opplysninger fra Bisnode ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
8214/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse - ***** ***** ***** TRØNDELAG TINGRETT EPHORTEMER
8174/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om folkehelsemidler MERÅKER TIL TOPPS EPHORTEMER
8184/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Kvittering for mottatte stemmesedler m.m. fra valget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8189/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 13.09.2021 - 31.12.2021 Veronica Lohse Thorshaug EPHORTEMER
8192/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Karel Axel Novak EPHORTEMER
8193/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Svar på søknad om permisjon Anne Kristin Prestmo EPHORTEMER
8197/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
8199/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Tilsyn - spørreundersøkelse om gratisprinsippet - høsten 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8203/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Opplysninger fra Bisnode - ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
8226/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel KristinNordstrøm EPHORTEMER
8034/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Meråker kommune - lån - gjeldsordning på låntaker LINDORFF AS EPHORTEMER
8042/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Startlån - søknad om avdragsfrihet ***** EPHORTEMER
8220/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Informasjon om spørreundersøkelse om valggjennomføringen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8222/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.9.2021 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
8223/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Etterlevelseskontroll 2021 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
8224/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyrets møte 27.9.2021 Meræåker Tverrpolitiske Bygdeliste, Arbeiderpartiet og Venstre EPHORTEMER
8044/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Startlån - søknad om avdragsfrihet ***** EPHORTEMER
8219/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Dokumentasjon på lovlig fravær ***** EPHORTEMER
7064/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 49 bnr 1095 Ragnhild Irene Moe m.fl. EPHORTEMER
7057/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Espen Sagen m.fl. EPHORTEMER
7058/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Kjell Idar Sylten EPHORTEMER
7065/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 49 bnr 1095 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7070/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Dag Rune Sæther m.fl. EPHORTEMER
6988/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Ole Christian Forø EPHORTEMER
6981/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Brit Krogstad EPHORTEMER
6984/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev på gnr 13 bnr 74 Anne-Lise Bjerkeset m.fl. EPHORTEMER
6964/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Sissel Eggen EPHORTEMER
6965/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Inger Johanne Reppe EPHORTEMER
6999/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler defekt Svein Arne Aamo m.fl. EPHORTEMER
7045/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Endre T Thomassen EPHORTEMER
7046/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Astrid Dalåmo Letnes EPHORTEMER
6933/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Turid Brurok m.fl. EPHORTEMER
6951/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Arve Bjørnås EPHORTEMER
6970/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Typegodkjent takstige Gudrun Maria Thorsø m.fl. EPHORTEMER
6917/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 21 bnr 12 Anne Elisabeth Ronæs m.fl. EPHORTEMER
6919/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Annemette Olsen EPHORTEMER
6932/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Emma Tove Stuberg Grønmo EPHORTEMER
6934/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Britt Elin Sørgulen EPHORTEMER
6975/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Robert Kulseth m.fl. EPHORTEMER
6983/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll på nye: gnr 13 bnr 75 Oddgeir Bue m.fl. EPHORTEMER
6986/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Johanna Maria Falkered m.fl. EPHORTEMER
7000/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Svein Arne Aamo m.fl. EPHORTEMER
7011/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tone Bøgseth EPHORTEMER
6995/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gnr 13 bnr 74 Ottar Bjerkeset EPHORTEMER
6920/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Marianne Lorvik EPHORTEMER
6936/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr mangler Per Oddvar Tronsmo m.fl. EPHORTEMER
6937/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Per Oddvar Tronsmo m.fl. EPHORTEMER
6949/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Magne Andersen EPHORTEMER
6950/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Nils Olsen EPHORTEMER
7005/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Katrin Kristensen EPHORTEMER
5709/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling i perioden 01.07. - 31.12.2021 Simret Mehari Belay EPHORTEMER
6952/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Tor Annar Thomassen EPHORTEMER
6997/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Hilde Berg Bollingmo EPHORTEMER
7003/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Typegodkjent takstige Håvard Graffer Bye m.fl. EPHORTEMER
7148/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Nils Olsen EPHORTEMER
7068/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Rita Tronsmo EPHORTEMER
7027/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Bård Inge Tronsmo EPHORTEMER
7852/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Marianne Lorvik EPHORTEMER
7853/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Takbru/plattform Marianne Lorvik EPHORTEMER
8035/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Tvangssalg - ikke oppnådd dekning LINDORFF AS EPHORTEMER
8164/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Sigurd Hynne m.fl. EPHORTEMER
8160/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Overføring av ferie fra 2021 til 2022 Wenche Marie Pedersen EPHORTEMER
8150/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale for perioden 01.09 - 30.11.2021 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
8145/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Prospekt ***** EPHORTEMER
8170/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om midler til klopplegging Meråker Jeger og Fiskeforening EPHORTEMER
8146/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912260097, 5034-47/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8153/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Rettens brev utsettelse av sak ***** ***** ***** ***** TRØNDELAG TINGRETT EPHORTEMER
8166/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
8163/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Servicekontor for eldre - representant for pensjonistlaget Grethe Sørmo Førde EPHORTEMER
8167/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2021 - 31.07.2022 Sanna Dalåmo EPHORTEMER
8155/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 13.09.2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
8162/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Erklæring - tilkobling kommunalt avløp Tom Erik Henden EPHORTEMER
8171/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8165/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
8133/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Aron Aksel Hellesø EPHORTEMER
8134/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Undersøkelsen Ledige stillinger (RA-0678) 3.kvartal 2021 SSB AS EPHORTEMER
8140/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Til våre abonnementskunder på Hovedtariffavtalen Kommuneforlaget AS EPHORTEMER
8141/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Veronica Lohse Thorshaug EPHORTEMER
8142/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Etablering av ladepunkter for elkjøretøy KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8124/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.10.2021 - 31.12.2021 Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
8126/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om sammenslåing av 0049/1063 og 0049/1064 Asle Sundal m.fl. EPHORTEMER
8143/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Møteprotokoll utvidelse av snøscooterløype 31.08.2021 med vedlegg MERÅKER SNØSCOOTERKLUBB EPHORTEMER
8116/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
8131/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Saken blir oversendt gjeldsordningsavdelingen LINDORFF AS EPHORTEMER
8132/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ida Stuberg EPHORTEMER
8137/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Undersøkelsen ledige stillinger (RA-0678) 3.kvartal 2021 SSB AS EPHORTEMER
8138/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Invitasjon til ungdommens fylkesting Trøndelag 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8139/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale Jacob Verdenius EPHORTEMER
8122/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 25.08.2021 - 24.11.2021 Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
8125/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 11.08.2021 - 10.11.2021 Arne Petter Øyen EPHORTEMER
8118/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ønsker å forlenge avdragsfrihet på startlån ***** EPHORTEMER
8079/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning Sigbjørn Jorulf Tidemann EPHORTEMER
8095/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Notat heis mellom 1. og 2. etasje Bjørk II. Borettslaget Bjørk II EPHORTEMER
8100/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
8101/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Vedr. 20-10211-2 - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Trøndelag - invitasjon til informasjons- og innspillsmøter RIKSANTIKVAREN EPHORTEMER
8068/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** TRØNDELAG TINGRETT EPHORTEMER
8076/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
8081/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Borettslaget Bjørk -kontroll brannslokkingsapparater 21 Borettslaget Bjørk II EPHORTEMER
8082/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Hjelp til montering av sensorer komfyrvakter i Bjørk II Borettslaget Bjørk II EPHORTEMER
8084/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling ***** ***** ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
8085/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
8087/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
8088/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Tonje Langolf EPHORTEMER
8083/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Avtale med VikTeam - Line Køhlert 01.08.2021 - 01.09.2021 VikTeam AS EPHORTEMER
8078/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Mail til trafikksikkerhetsutvalget Ingrid Dahling EPHORTEMER
8086/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Påminnelse NAV tiltak Trøndelag EPHORTEMER
8097/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev FYLKESVEIENE I STORDALEN - FV 6770 OG FV 6774 - STATUSRAPPORT OG MERKNADER Marit Graftås EPHORTEMER
8077/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Påminnelse om manglende innsendt melding til MSIS FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
8089/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Renate Bjerkås Sørkilflå EPHORTEMER
8098/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - hjemmebasert omsorg Hilde Jorun Myhre Jønsson EPHORTEMER
8080/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
8092/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad igangsettingstillatelse MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
8093/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad igangsettingstillatelse 49/935 felt 8b Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
8099/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om fradeling AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8065/2021 20210911 11.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Maria Weronica Økdal EPHORTEMER
8015/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Meråker kommune KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
8058/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Mellomriksveien 4591 Søknad om ferdigattest 17/19 Helge Skjærpe EPHORTEMER
8059/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.10.2021 - 31.12.2021 Ingrid Ven Nesgård EPHORTEMER
8062/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 20.09.2021 - 31.12.2021 Tanja Flatnes EPHORTEMER
8063/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Vedrørende feilsortering i matavfallsdunken ved Møllebakken 14/16/18 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8064/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til veg - utvidelse av Finskebuktstien AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8050/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Anna Yuryeva EPHORTEMER
8051/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Dambruddsbølgeberegninger (DBBB) Stjørdalselva - Oversendelse av rapport NTE ENERGI AS EPHORTEMER
8052/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Stine Monsvoll EPHORTEMER
8053/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Ingrid Ven Nesgård EPHORTEMER
8017/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Informasjon om endringer i Agros 3. september 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8027/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Spørsmål til innvilget støtte SNOWMOTION MEDIA AS EPHORTEMER
8032/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
8033/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om støtte til vinterberedskap i Meråker Speidernes beredskapsgruppe Trøndelag EPHORTEMER
7984/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Værnesregionen brann og redningstjeneste - endring av 110-regioner DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
7987/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/4 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
7989/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Vedtak om eierfastsatt skrivemåte i navnesak 2021/358 – Lilleelven i Meråker kommune STATENS KARTVERK EPHORTEMER
7991/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 47/75 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8018/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak S.A.K. AS EPHORTEMER
7950/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger HUSBANKEN EPHORTEMER
7998/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 MARIA ARAUJO MARIAS BED & BREAKFAST EPHORTEMER
8030/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse - 06.09.2021 - 15.12.2021 - Kerstin Savolainen KOOPERATIV BEMANNING AS EPHORTEMER
8057/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 06.09.2021 - 31.12.2021 Stine Monsvoll EPHORTEMER
8019/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Innsending av valgmateriell fra stortingsvalget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8026/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8041/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - barmark Funnsjøen og Feren Hytteeierlag EPHORTEMER
8003/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Begrenset høring og offentlig ettersyn - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Mindre endringer lokal forskrift SELBU KOMMUNE EPHORTEMER
8060/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Anna Yuryeva EPHORTEMER
7668/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Arne Petter Øyen EPHORTEMER
7933/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
7931/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning gnr 49 bnr 1049 til gnr 49 bnr 1054 Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7948/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Kreditorliste for utbetaling av startlån og tilskudd ***** EPHORTEMER
8029/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse - 13.09.2021 - 12.12.2021 - Karel Novak KOOPERATIV BEMANNING AS EPHORTEMER
8031/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Samtykke til plassering Svenn Tore Ness EPHORTEMER
7847/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
7828/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss Alfhild Østby EPHORTEMER
7467/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss Raminta Mileryte EPHORTEMER
8004/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
8014/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Ellen Aarbu EPHORTEMER
8006/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til bruer og klopper i utmark/skiløyper IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
7414/2021 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling Adkomstvei til Vardetun "Eggaveien" - Muligheter og kostnader EPHORTEMER
7284/2021 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer Meråker kommune EPHORTEMER
7438/2021 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling Julianne Nordbotten - søknad om fritak fra kommunale verv EPHORTEMER
7902/2021 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling Salg av konsesjonskraft 2022 - valg av salgsmodell EPHORTEMER
7879/2021 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av meddommere for perioden 2021 - 2024 - korrigering EPHORTEMER
7982/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Heather Susan Cook Norum EPHORTEMER
7983/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Torunn Galina Nygaard EPHORTEMER
7967/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Meråker kommune og Meråker Frivilligsentral MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL EPHORTEMER
7969/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Byggsak 2021/314-12 - Eggaveien 164 Boligpartner AS EPHORTEMER
7971/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Morten Gjønnes m.fl. EPHORTEMER
7974/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 11.08.2021 - 11.09.2021 Magnus Sandvik Børseth EPHORTEMER
7981/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Morten Torvik EPHORTEMER
7970/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Morten Moen EPHORTEMER
7976/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GIMLE-AS EPHORTEMER
7936/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Samtykke fra Arbeidstilsynet etter oppfylte vilkår ADVANSIA AS EPHORTEMER
7938/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Månedsbrev August måned 2021 SKATTEETATEN EPHORTEMER
7939/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Gbnr 49/1017 - Blåbærbakken 18 - søknad ferdigattest TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
7977/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Feil ved begjæring ***** ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
7978/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Gjeldsforhandlinger - ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
7937/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Problemrapport: Mange store hull på snuplass Eivind Junker EPHORTEMER
7940/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Gbnr 49/1017 - Blåbærbakken 18 - søknad ferdigattest (med signering) TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
7941/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) Bård Krogstadholm EPHORTEMER
7953/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Melding om flytting tilbake til Meråker - gjeninntreden i politiske verv Kåre Johan Gåsø Eriksson EPHORTEMER
7238/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Thorbjørn Ulrik Ulriksen EPHORTEMER
7240/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Sølvi Annett Steinsvoll EPHORTEMER
7171/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Kai Sørmo Olsen EPHORTEMER
7184/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Jan Olav Strøm EPHORTEMER
7218/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Astrid Junker m.fl. EPHORTEMER
7172/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Olaug Sørmo Olsen EPHORTEMER
7190/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark barmark - gravemaskin - gnr/bnr 45/1/51, 45/1/56 og 45/1/59 - Feren Stein-Arne Flovik EPHORTEMER
7194/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Bygging av ny nodehytte i Meråker NTE MARKED AS EPHORTEMER
7208/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 4120/0404 Søknad om tillatelse i ett trinn - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
7251/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Marry Aasvold EPHORTEMER
7267/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tone Hjellum EPHORTEMER
7254/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Per Ivar Storøien EPHORTEMER
7288/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll på gnr 49 bnr 935, bnr 936, bnr 937 og bnr 938. AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
7280/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Åse Saksvik EPHORTEMER
7281/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Erin F Lier Hembre m.fl. EPHORTEMER
7266/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Typegodkjent takstige Alexander Aasvold m.fl. EPHORTEMER
7300/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Utferding av 4 matrikkelbrev, gnr 49 bnr 935 til bnr 938 MANTINIA AS m.fl. EPHORTEMER
7303/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0050/0010 svar søknad om tillatelse til tiltak - Komplett prosjektering AS KOMPLETT PROSJEKTERING AS EPHORTEMER
7305/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning på gnr 45 bnr 32 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
7307/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Linda Zahl Lohse EPHORTEMER
7308/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tor Oddvar Holth EPHORTEMER
7319/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Pål Arve Wennstrøm EPHORTEMER
7339/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Aksept av tilsagn for TS midler Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7351/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tore Eriksson EPHORTEMER
7332/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Dagfinn Bjørnås EPHORTEMER
7338/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Bjørn Holth EPHORTEMER
7408/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gnr/Bnr/Festenr. 0013/0032/0023 Svar på søknad om fradeling av festet tomt. Unni Dahl EPHORTEMER
7409/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0001 Fradeling av 5 festepunkt for naust AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7367/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll på gnr 45 bnr 86 AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
7368/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Skjema: krav om sammenslåing vedlagt Adrian Nøttestad m.fl. EPHORTEMER
7370/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Thomas Ulstad EPHORTEMER
7374/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 13 bnr 75, klippet versjon Heidi Henriksen Wolden m.fl. EPHORTEMER
7375/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Brennbart materiale for nær sotluke Gunnar William Østerås m.fl. EPHORTEMER
7376/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gnr 13 bnr 75, oppmåling og byggesak Unni Dahl EPHORTEMER
7377/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar vedrørende spørsmål knyttet til vann og avløp ved gnr/bnr 0022/0110 Boligbyggelaget TOBB EPHORTEMER
7333/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anne Arstad Zethelius EPHORTEMER
7335/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Elfrid Oliv Pedersen EPHORTEMER
7346/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tor Olav Merakerli EPHORTEMER
7348/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Bjarne Johansen m.fl. EPHORTEMER
7365/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Ferdigattest på gnr.45 bnr.179 Jon Magne Bremset EPHORTEMER
7372/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 13 bnr 75 Unni Dahl m.fl. EPHORTEMER
7383/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Jan Fredrik W Østerås EPHORTEMER
7387/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Elin Johannessen EPHORTEMER
7388/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll på gnr 45 bnr 32 Bård Arne-P Langsåvold m.fl. EPHORTEMER
7392/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Dmytro Yuryev EPHORTEMER
7381/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anita Tømmeråsmo Eriksen EPHORTEMER
7382/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anita Tømmeråsmo Eriksen EPHORTEMER
7384/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Brynjulf Kværnmo EPHORTEMER
7389/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0178 - Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter Tone Bergquist EPHORTEMER
7395/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Karine Lund-Tangen EPHORTEMER
7347/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0967 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - FH Gruppen AS FH GRUPPEN AS EPHORTEMER
7350/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak John Eriksson EPHORTEMER
7275/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Dagrun Jonassen EPHORTEMER
7276/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Rune Lilleløkken EPHORTEMER
7291/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Forslag til ny vedtakstekst STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7309/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Fritz Eilert Olsen m.fl. EPHORTEMER
7356/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Hans-Inge Lund-Tangen EPHORTEMER
7363/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0037/0001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Kjetil Aarbakke Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
7256/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak John Helge Lillevold m.fl. EPHORTEMER
7258/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Øyvind Slungård m.fl. EPHORTEMER
7260/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Øyvind Slungård m.fl. EPHORTEMER
7273/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Kristin Amundstuen EPHORTEMER
7274/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Ruth Eriksen Olsson EPHORTEMER
7688/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 935 MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
7680/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1035 MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
7681/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1032 MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
7683/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. gnr 49 bnr 1036 MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
7684/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1015 Øyvind Sliper Jakobsen EPHORTEMER
7678/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1022 Eskild Dyrø Andresen EPHORTEMER
7642/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Gisken Almli EPHORTEMER
7695/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting Marthe I R Langsåvold EPHORTEMER
7701/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anja Kristoffersen m.fl. EPHORTEMER
7702/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anja Kristoffersen m.fl. EPHORTEMER
7465/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr defekt Jarle Røkke EPHORTEMER
7430/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Anita Mathisen EPHORTEMER
7630/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tore Mæhla m.fl. EPHORTEMER
7628/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tonje Gjemse Løveng m.fl. EPHORTEMER
7629/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Mariann Hellem m.fl. EPHORTEMER
7633/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Laila Marielle Bergstrøm EPHORTEMER
7640/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Inger Åse Brandal Hernes EPHORTEMER
7641/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Marie Bransfjell EPHORTEMER
7672/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 21 bnr 290, klippet Guttorm Tidemann m.fl. EPHORTEMER
7675/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Oddny Johanne Holm EPHORTEMER
7733/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Typegodkjent takstige Olav Moen EPHORTEMER
7662/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll på gnr 13 bnr 76 Unni Dahl m.fl. EPHORTEMER
7587/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Arve Sivertsen EPHORTEMER
7632/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Bjarne Høttmon EPHORTEMER
7634/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Laila Marielle Bergstrøm EPHORTEMER
7635/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Regional plan for arealbruk i Trøndelag 2021-2030 - Høringsuttalelse fra Meråker kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7690/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gnr 21 bnr 290 Guttorm Tidemann EPHORTEMER
6956/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Rune Sørmo EPHORTEMER
6957/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Oddbjørn Dalåmo EPHORTEMER
6958/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Gudrun Maria Thorsø m.fl. EPHORTEMER
6959/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Jim Roger Dahl EPHORTEMER
6955/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Geir Florholmen EPHORTEMER
6979/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tor Arne Bjørgen EPHORTEMER
7422/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Vidar Nilsen EPHORTEMER
7423/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Åge Gresseth EPHORTEMER
7424/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Odd Magne Sæterbø m.fl. EPHORTEMER
7432/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Sølvi M Jensen Kirknes m.fl. EPHORTEMER
7456/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Jarle Røkke EPHORTEMER
7463/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Ole Jacob Lund-Tangen m.fl. EPHORTEMER
7500/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Johan Berge EPHORTEMER
7510/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll på gnr 21 bnr 12 Anne Elisabeth Ronæs m.fl. EPHORTEMER
6985/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Utferding av klippet matrikkelbrev, gnr 13 bnr 74 Jorunn Furunes m.fl. EPHORTEMER
7932/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4423288201) simona Cappuccio EPHORTEMER
7913/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Siv Lian-Haug EPHORTEMER
7904/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsforhold Sondre Næss Eidsaune EPHORTEMER
7909/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Mia Regine Dahl Raaen EPHORTEMER
7896/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
7898/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Høring av forslag til endringer i forurensningsloven - tilsyn med kommunens internkontroll MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
7915/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Bekreftelse: Vilkårene for samtykke er oppfylt ARBEIDSTILSYNET EPHORTEMER
7916/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding: vilkår er ikke oppfylt – samtykket er ugyldig ARBEIDSTILSYNET EPHORTEMER
7917/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Bekreftelse: Vilkårene for samtykke er oppfylt ARBEIDSTILSYNET EPHORTEMER
7522/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Rune Aasvold EPHORTEMER
7523/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
7554/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Elin Sagen EPHORTEMER
7910/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Rune Morten Lian-Haug EPHORTEMER
7911/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Karakterutskrift fra Nord Universitet Mona Reberg EPHORTEMER
7914/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Laila Annie Brose EPHORTEMER
7927/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Høring på skoleruta skoleåret 2023 - 2024 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7459/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Arne Solbakken EPHORTEMER
7425/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Ann-Elise Jensen EPHORTEMER
7428/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Anita Mathisen EPHORTEMER
7462/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anne Lise Magnusson EPHORTEMER
7444/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tore Øien EPHORTEMER
7531/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Håvard Asbjørn Klokhaug m.fl. EPHORTEMER
7534/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykrør montert for nært brennbart materiale John Ola Løseth EPHORTEMER
7535/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Nina I Løvli Kristensen m.fl. EPHORTEMER
7471/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Brit Nora Walstad m.fl. EPHORTEMER
7457/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Typegodkjent takstige Radoslaw Kopczynski m.fl. EPHORTEMER
7066/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gnr 49 bnr 1095 Ragnhild Irene Moe m.fl. EPHORTEMER
7713/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse som enhetsleder Ida Haugen EPHORTEMER
7887/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ola Næverdal EPHORTEMER
7882/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Kristin Prestmo EPHORTEMER
7885/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Wenche Eva Isaksen EPHORTEMER
7886/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tove Mette Aufles EPHORTEMER
7890/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer XN 39157 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
7876/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Høring dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - parkering servicebygg ved Mannlibekken ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTEMER
7877/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
7880/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale vikar på tilkalling 03.09.2021 - 31.12.2021 Per Anders Johansson EPHORTEMER
7883/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev AutoPASS flytting av brikke til firmaavtale VEGAMOT AS EPHORTEMER
7884/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Orientering om utbetaling av forsikring GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTEMER
7889/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
7863/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Statstilskudd til opplæring i/på samisk skoleåret 2021/2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7888/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Tillegg til namsboken i forbindelse med utleggstrekk ***** ***** ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
6946/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Willi Hoffmann EPHORTEMER
6947/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Katrine H Tesaker EPHORTEMER
6948/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tor Annar Thomassen EPHORTEMER
6960/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Lukk avvik: Typegodkjent takstige Oddbjørn Dalåmo EPHORTEMER
7838/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Nabovarsel Stefan Sagen EPHORTEMER
7625/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd 2 ***** ***** ***** ***** ***** INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
7419/2021 20210903 03.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om bygging av landbruksveg Brennbakkan - Bane Nor EPHORTEMER
7326/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
7272/2021 20210903 03.09.2021 Saksframlegg/innstilling Gnr/bnr 0010/0021 Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsavgift. EPHORTEMER
6766/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0581 Bygging fritidsbolig - Oversendelse av klage på vedtak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7837/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001/0029 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fritidsbolig Stefan Sagen EPHORTEMER
7841/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001/11 - Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Stefan Sagen EPHORTEMER
7842/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001/11 - Søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig Stefan Sagen EPHORTEMER
7832/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte 24.8.2021 NAV Værnes EPHORTEMER
7833/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12 - 15 år FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
7767/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kreditorliste (Ref=ere5ar, SakId=386872) ***** EPHORTEMER
7844/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.09.2021 - 02.01.2021 - grensetesting Marthe I R Langsåvold EPHORTEMER
7835/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning STATENS KARTVERK EPHORTEMER
7815/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Tilsvar på høring om disp. for parkering og servicebygg ved Mannlibekken MERÅKER BEITELAG SA EPHORTEMER
7809/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Startlån om søknad ***** EPHORTEMER
7810/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett for 49/781 Granum FH GRUPPEN AS EPHORTEMER
7811/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg Tevelliveien 12 Frode Landsem Olsen EPHORTEMER
7812/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Graving avløp Kim Arild Moe EPHORTEMER
7814/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Gnr/bnr 47/75 - feste nr 17 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
7772/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Refinansiering (Ref=ere5ar, SakId=386872) ***** EPHORTEMER
7764/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kreditorliste ***** EPHORTEMER
7790/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kreditorliste (Ref=pq9app, SakId=394668) ***** EPHORTEMER
7791/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kredittvurdering Bisnode (Ref=pq9app, SakId=394668) ***** EPHORTEMER
7793/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kredittvurdering Bisnode (Ref=pq9app, SakId=394668) ***** EPHORTEMER
7746/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Tilsagn om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune ***** EPHORTEMER
7813/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
7816/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet bekreftelse på tildeling av tomt i Stortrøa boligfelt Thale M H Stordalsvold m.fl. EPHORTEMER
7797/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kredittvurdering ***** (Ref=pq9app, SakId=394668) ***** EPHORTEMER
7802/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Refinansiering (Ref=pq9app, SakId=394668) ***** EPHORTEMER
7850/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning på gnr 21 bnr 42: klarlegging av eksisterende grense MERÅKER KOMMUNE SEKTOR FOR KOMMUNAL UTVIKLING EPHORTEMER
7825/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Avdragsfrihet ***** EPHORTEMER
7830/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Arvid Ingstadbjørg EPHORTEMER
7753/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Melding fra saksbehandler ***** EPHORTEMER
7732/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune ***** EPHORTEMER
7714/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Tilsagn kommunalt lån - startlån ***** EPHORTEMER
7738/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Tilsetting av LIS1-søkere STEINKJER KOMMUNE EPHORTEMER
7734/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Varsel om tilsyn - Meråker renseanlegg - Meråker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7735/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Øvingsområder for opplæring til førerkort klasse S - Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7736/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2021, sendt 02.09.2021 SKATTEETATEN EPHORTEMER
7755/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Sak avsluttet grunnet klagefristen har utgått ***** EPHORTEMER
7756/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Melding fra søker ***** EPHORTEMER
7757/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Melding fra saksbehandler ***** EPHORTEMER
7758/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Melding fra saksbehandler ***** EPHORTEMER
7798/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=qbrbr8, SakId=388884) ***** EPHORTEMER
7801/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=qbrbr8, SakId=388884) ***** EPHORTEMER
7803/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Avsluttet grunnet utgått klagefrist (Ref=r6epq8, SakId=374251) ***** EPHORTEMER
7808/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Feil og manglende journalposter (Ref=qbrbr8, SakId=388884) ***** EPHORTEMER
7777/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Underskrevet lærlingekontrakt Sigrid Lovise Ringen EPHORTEMER
7794/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Kredittvurdering Bisnode (Ref=qbrbr8, SakId=388884) ***** EPHORTEMER
7781/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 06.09.2021 - 09.01.2022 Isaias Mirach Gebreamlak EPHORTEMER
7784/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tone Mauseth m.fl. EPHORTEMER
7787/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Arne Hjelset m.fl. EPHORTEMER
7788/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Idar Lenard Isaksen EPHORTEMER