eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
415/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding på vedtak Britt Kjersti Haarsaker EPHORTEMER
425/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet LEIF HASTADKLEV AS EPHORTEMER
437/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Kvartalsrapport 4.kvartal 2021 Værnesregionen barneverntjeneste EPHORTEMER
378/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Status i forhold til NVE og tilskudd til elveforebygging - flommål og elveforebygging - regulering for mulig utbygging av renseanlegg Helse Nord-Trøndelag v/Klinikksjef Øystein Sende EPHORTEMER
409/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Info før oppretting av eiendom AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
385/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 47 bnr 85, gjennomført sammenslåing med gnr 47 bnr 116 Sølvi Børstad m.fl. EPHORTEMER
419/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Helse Sør-Øst planlegger å sende PLO v1.6 til alle kommuner i Helse Midt fra 1/2-22 SYKEHUSPARTNER HF EPHORTEMER
427/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Orientering om: Tilskuddsmidler for arbeid med TryggEst, - et "voksenvern" for å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot sårbare voksne BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
430/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Sikringstiltak mot bekken ved innløpet til undergangen under E 14 Hermann K Jensen EPHORTEMER
440/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 2021 STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR BARNEHAGE EPHORTEMER
420/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Beslutning - Tvangssalg nektet fremmet TRØNDELAG TINGRETT EPHORTEMER
421/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
431/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Rapportering årsverk pr 31.12.2021 - Landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
423/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Bekreftelse på finansiering ved kjøp av bolig ***** EPHORTEMER
438/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
447/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
435/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Vurdering av skadeomfang etter ekstremvær i januar 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
222/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Vedr. konsesjonskraft 4. kvartal 2021 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
382/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev En uteglemt gruppe i vårt samfunn På vegne av pensjonistene Kåre M. Børseth, Stjørdal EPHORTEMER
383/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Angående vann i kjeller Hege Sneisen m.fl. EPHORTEMER
407/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Orientering om prosjektet: Den kulturelle skolesekken, en ressurs for lokalt kulturliv? TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
411/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Matematikk 10.trinn - Oppdatert oppgavesett til eksamen våren 2022 og oppdatert informasjon om sluttvurdering UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7822/2021 20220117 17.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Stine Monsvoll EPHORTEMER
372/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976012259, 5034-20/ 24 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
373/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969219948, 5034-11/ 1 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
375/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985962707, 5034-48/ 1 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
384/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapportering. Påminnelse for skjema med frist 17.februar STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
386/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Meråker renseanlegg - oversendelse av datarapport grunnundersøkelse MULTICONSULT NORGE AS EPHORTEMER
389/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Heving av sak - ***** ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
391/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om deling og oppretting av grunneiendom - Mellomriksveien 4820, 7530 Meråker AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
393/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Tinglysing - kopi av brev Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
394/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 31.12.2022 Eirin Nilsen EPHORTEMER
399/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Høringsinnspill rypetaksering og dressurområde MERÅKER BEITELAG SA EPHORTEMER
400/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Oversendelsesbrev - saksframlegg selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS NAMSOS KOMMUNE EPHORTEMER
401/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Høringsinnspill rypetaksering og dressurområde MERÅKER BEITELAG SA EPHORTEMER
402/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 06.01.2022 - 31.07.2022 - Meråker skole / SFO Kristina B Eivindsen EPHORTEMER
404/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Årsoppgave 2021 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTEMER
390/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Tillegg til namsboken i forbindelse med endring av utleggstrekk Namsfogen i Trøndelag EPHORTEMER
392/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Angående bemanning nyttårshelgen 2021/2022 ***** EPHORTEMER
416/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel Unni Merete TronsmoJohnsen EPHORTEMER
410/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Kontoutskrift skogfond LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
379/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om motorisert ferdsel - orientering om Storlirennet 2022 IL VARDEN MERÅKER, Storlirennet EPHORTEMER
381/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
369/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969688883, 5034-6/ 1 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
370/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 875738062, 5034-34/ 2 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
374/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997534573, 5034-12/ 53 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
376/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969285169, 5034-33/ 4 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
377/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969687143, 5034-24/ 3 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
361/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
362/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999556396, 5034-18/ 2 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
363/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986982531, 5034-40/ 1 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
364/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915382282, 5034-12/ 6 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
368/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915198171, 5034-49/ 28 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
366/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969184877, 5034-17/ 1 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
367/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987090782, 5034-20/ 212 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
387/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317.50.01061 KLP KOMMUNEKREDITT AS EPHORTEMER
388/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317.52.27469 KLP KOMMUNEKREDITT AS EPHORTEMER
403/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Utlysing av Nasjonal Alis tilskudd HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
278/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Tilbud om stilling som arealplanlegger Ingunn Salberg Jensen EPHORTEMER
354/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Vedrørende tinglysing av avtale Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
348/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Grunneiers tillatelse Ole Erling Beitland EPHORTEMER
346/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Til personvernombud i kommuner og fylkeskommuner: Agenda og påmelding for nettverksmøte SARPSBORG KOMMUNE EPHORTEMER
355/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Rapportering årsverk pr. 31.12.2021 - Landbruksforvaltning Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTEMER
357/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte fra Meråker kommune til Equinor Norges Cup I.L. Varden Meråker ski EPHORTEMER
360/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Vaksinering av barn og unge FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
347/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Status og oppsummering - Tiltak Ferslia Nord-Trøndelag Turistforening EPHORTEMER
349/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 13.01.2022 - 31.07.2022 Espen Andreassen EPHORTEMER
235/2022 20220113 13.01.2022 Internt notat Refusjon av kostnad knyttet til barn fra annen kommune 2021 Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
263/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Fakturagrunnlag - Husleie for distrikttannklinikken for 2022 og2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, sentralt fakturamottak EPHORTEMER
11211/2021 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunedirektørens Internkontroll EPHORTEMER
11334/2021 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Debattheftet 2022 - KS spør EPHORTEMER
317/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel Ole Erling Beitland EPHORTEMER
316/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Fornyelse av vedblink - gnr/bnr 0049/0019 og 0049/0235 - Geir Florholmen Geir Florholmen EPHORTEMER
332/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling i perioden 10.01.22 - 31.12.22 Isaias Gebreamlak Mirach EPHORTEMER
334/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling i perioden 04.01.22 - 31.07.22 Anita Aalberg EPHORTEMER
343/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Trøndersk skogbruk må bli bedre på miljø- og klimahensyn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
155/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Meråker Camping AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling EPHORTEMER
345/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Varsel om endring av pålegg - opphør av kompensasjonsutsettinger av laks og gjennomføring av oppfølgende undersøkelser i Stjørdalselva i Trøndelag MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
298/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt innspill til revidering av KPA Meråker fjellhage EPHORTEMER
302/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Endring forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Meråker kommune EPHORTEMER
318/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Meråker alpinsenter AS KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
314/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Spørsmål om flomfare, Torsbjørkveien Dmytro Yuryev EPHORTEMER
335/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet - opphold under forutsetning av underhold STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
276/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Hovedplan vannforsyning, avløp og vannmiljø 2022-2032 EPHORTEMER
294/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Driftsstøtte til kommunal veterinærvakt - mars til august 2022 - bakvakt i forbindelse med ansettelse av veterinær på midlertidig lisens EPHORTEMER
261/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv - Tydal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
262/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Fakturagrunnlag - Regulering av leiesummen for leie av anlegg i Fagerlia for 2022 MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
270/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
272/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
274/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Børge Rokseth m.fl. EPHORTEMER
275/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Fakturagrunnlag - Refusjon av strømutgifter T.M. Slungård Sag & Høvleri Att:Trond Marius Slungård EPHORTEMER
295/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Svar på forlengelse av tidligere fattet vedtak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
304/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Heving av sak - ***** ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
313/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Status i forhold til NVE og tilskudd til elveforebygging - flommål og elveforebygging - regulering for mulig utbygging av renseanlegg Helse Nord-Trøndelag v/Klinikksjef Øystein Sende EPHORTEMER
303/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 10.01 - 10.04.2022 Ida Haugen EPHORTEMER
306/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK EPHORTEMER
308/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Gjentagende feilsortering i papir- og matdunkene INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
309/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Gjentagende feilsortering i papir- og matdunken INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
290/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til kjentmannskjøring med snøcooter - Norsk Folkehjelp Meråker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
291/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Kostra rapportering til SSB per 4.kvartal 2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
293/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Meråker kommune - fv. 6776 Nustad gang- og sykkelbru TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
292/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Grunneiers tillatelse Anne Høgmo EPHORTEMER
310/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Spørsmål om flomfare, Torsbjørkveien Dmytro Yuryev EPHORTEMER
307/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Nye retningslinjer for offentlig regionalstøtte i kraft fra 1. januar 2022 - informasjon til støttegivere NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET EPHORTEMER
315/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Veiledning om motorferdselsregelverket - kjøring med snøscooter til leid hytte STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
260/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Informasjon om Livsgledehjem til kommunale ledere LIVSGLEDE FOR ELDRE NTNU TRONDHEIM EPHORTEMER
11625/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - Meråker sykehjem Veronica Lohse Thorshaug EPHORTEMER
267/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse ***** ***** ***** TRØNDELAG TINGRETT EPHORTEMER
251/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Vedtak om ny 110-region for Trøndelag DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
252/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 41 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
253/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Innspill til revisjon av Meråker kommunes arealplan Meråker Fjellhage EPHORTEMER
256/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 31.12.2022 Per Anders Johansson EPHORTEMER
257/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Pensjonsmeldingsskjema STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
187/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Forslag til samarbeidsavtale, samhandlingskoordinator helse STEINKJER KOMMUNE EPHORTEMER
210/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Vedtak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
250/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Oppsigelse Åse Gresseth EPHORTEMER
11586/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - Meråker sykehjem Anna Yuryeva EPHORTEMER
203/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - Meråker sykehjem 2022 Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
206/2022 20220111 11.01.2022 Internt notat Møteinnkalling til Omsorgsteam 10.01.2022 Grete Estil m.fl. EPHORTEMER
258/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Søknad om AFP KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
8071/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Midlertidig ansettelse - oppjustering til 100 % stilling ut året Nina Ingstadbjørg EPHORTEMER
8037/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Vikar på tilkalling Anna Yuryeva EPHORTEMER
288/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel AnneHøgmo EPHORTEMER
11574/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev AVTALE OM VIKAR PÅ TILKALLING Tanja Flatnes EPHORTEMER
11589/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - Meråker sykehjem Borghild Johanne Aasvold EPHORTEMER
11638/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Søknad med svar om permisjon Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
8575/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Midlertidig ansettelse Lovely Omoruyi EPHORTEMER
7214/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Vikar på tilkalling Samuel Merkesvik EPHORTEMER
154/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling som enhetsleder i Meråker kommune. Vibeke Torin Teigaas EPHORTEMER
79/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Midlertidig ansettelse som konsulent Håvard Nicolausson EPHORTEMER
246/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding etter tilsyn Helge Johan Storaa EPHORTEMER
8016/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Midlertidig ansettelse Tanja Flatnes EPHORTEMER
7843/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Per Anders Johansson EPHORTEMER
8090/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Vikar på tilkalling Veronica Lohse Thorshaug EPHORTEMER
7934/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ingrid Ven Nesgård EPHORTEMER
8434/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Oppjustert stillingsprosent fra 73 % til 80,06 % fra 01.10.21-31.12.21 Azmara Yemane EPHORTEMER
244/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev IS 3015 Nasjonal plan for implementering pakkeforløp hjem kreft - oppdatert versjon HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
254/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Statens vegvesens tilbakemelding til nabovarsel - fradeling - gnr. 21 bnr. 29 - Mellomriksvegen 4820 - Meråker kommune STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
265/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Oppfølgingsbrev miljørisiko- og beredskapsanalyser akutt forurensning Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTEMER
35/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Angående tildelt kort for tilrettelagt transport og bruken av disse ***** EPHORTEMER
160/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev PlanId 2016006 detaljreguleringsplan Fagerlia felt 4.6 - reguleringsendring vedtak MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
217/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Salgsbevillingskontroller 28.12.2021 Avarn Security EPHORTEMER
211/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 for 2022 Coop Meråker Prix m.fl. EPHORTEMER
213/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Marika Marina Kronberg EPHORTEMER
215/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Om rapportering for Den kulturelle skolesekken (DKS) og informasjon om frafall av abonnementskrav for 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
238/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Nabovarsel for eiendommen gnr/bnr 21/226 AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
195/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Oppfølging av avvik etter Statsforvalterens inspeksjon ved Meråker renseanlegg STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
220/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Interpellasjon - revidering av Arealplan for Meråker kommune Meråker Venstre v/Egil Haugbjørg EPHORTEMER
182/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Morten Torvik EPHORTEMER
184/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Veronica Lohse Thorshaug EPHORTEMER
230/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring NRK Trøndelag v/journalist Vanja Skotnes Holst EPHORTEMER
218/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om koronasertifikat - Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
239/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Meråker Stjørdal Selbu og Tydal kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
221/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Påminnelse om rapportering av uhell med fyrverkeri DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
237/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Informasjon om søkbare stimuleringsmidler gjennom ordningen "inkluderende kulturskoler" fordypningsprogram ved kulturskoler NORSK KULTURSKOLERÅD EPHORTEMER
229/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse TRØNDELAG TINGRETT EPHORTEMER
224/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 31.12.2022 Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
231/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Signert avtale brøyting og veivedlikehold Meråker VGS Meråker videregående skole v/Øyvind Slungård EPHORTEMER
232/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
233/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt: Ledige stillinger (RA-0678) 4.kvartal 2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
243/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark m.fl. - tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv - skadefellingslag i Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
219/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om sommerjobb 2022 Ida Robyn A Merakerli EPHORTEMER
52/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Ferdigattest på gnr.46 bnr.27 - Tilbygg Frode Kringen EPHORTEMER
188/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid område F2, uttalelse fra Fagerlia Hytteforening FAGERLIA HYTTEFORENING EPHORTEMER
189/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid område F1, uttalelse fra Fagerlia Hytteforening FAGERLIA HYTTEFORENING EPHORTEMER
190/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Videreutdanning i fransk, spansk og tysk Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning EPHORTEMER
191/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev - Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
196/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 31.05.2022 Camilla Refsnæs EPHORTEMER
200/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01. - 31.12.2022 Ragna Moeng Sende EPHORTEMER
202/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 30.04.2022 Håvard Nicolausson EPHORTEMER
205/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022 Trude Hegdahl EPHORTEMER
209/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Månedsbrev desember SKATTEETATEN EPHORTEMER
161/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 for 2022 KIRKEBYFJELLET AS m.fl. EPHORTEMER
149/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Oppgjør av masser uttatt fra grustaket på Egga i perioden 01.01 - 01.07.2021 LUDVIG HAUGEN EPHORTEMER
139/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Oppgjør for masser uttatt fra grustaket på Egga i perioden 01.01 - 31.12.2021 Olav Wold v/Aune og Sunde regnskap AS EPHORTEMER
156/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Søknad om startlån 2022 HUSBANKEN EPHORTEMER
207/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Mia Regine Dahl Raaen EPHORTEMER
11395/2021 20220107 07.01.2022 Utgående brev Søknad med svar om permisjon desember måned 2021 Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
3306/2021 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunal støtte til politiske parti for 2021 Meråker FRP v/Knut Thorsø m.fl. EPHORTEMER
96/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar spørsmål om søknadsplikt for byggetiltak på eiendommen gnr. 49 bnr. 549 i Meråker - Advokatfirmaet lag AS ADVOKATFIRMAET LAG AS EPHORTEMER
192/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kontrollmåling av Bjørnmyrvegen 27 Ove Maske EPHORTEMER
11740/2021 20220107 07.01.2022 Saksframlegg/innstilling Høring- Forslag til endringer i forskrift om krav til organisering av kommunal legevakt, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste. EPHORTEMER
150/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
144/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Klage på manglende brøyting - Kopperå Jan Olav Almli EPHORTEMER
151/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innhenting av 1. termin karakterer 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
163/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Konsesjonskraft 4. kvartal 2021 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
164/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTEMER
165/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
168/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2022 - 28.02.2022 Kirsti Nordstrøm EPHORTEMER
172/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2022 - 31.12.2022 Ingrid Gresseth EPHORTEMER
167/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Silje Ven Nesgård EPHORTEMER
178/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Midlertidig tilsetting i strid med AML §14.9 FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
120/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Midlertidig ansettelse i 20% prosjektstilling i perioden 01.01 - 31.03.2022 Margrete Bragstad Teveldal EPHORTEMER
99/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Vederlag for leie av trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2022 Gunnil Wæhre m.fl. EPHORTEMER
166/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2022 - 30.06.2022 Silje Ven Nesgård EPHORTEMER
176/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Kopi av brev - Naustrett Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
152/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Karanteneunntaket i covid-19-forskriften § 6e gjelder ikke for ansatte i kulturskolen Norsk Kulturskoleråd EPHORTEMER
140/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Ressurser til eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 2022 Kontrollutvalget i Meråker EPHORTEMER
147/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 30.06.2022 Silje Leikvoll EPHORTEMER
106/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Vederlag for trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2022 Nina I Løvli Kristensen m.fl. EPHORTEMER
115/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Vederlag for trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2022 Mette Irén J Raaen EPHORTEMER
131/2022 20220105 05.01.2022 Internt notat Lønnsmelding for perioden 16.01.22 - 15.06.22 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
132/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Tonje Elise Kluksdal EPHORTEMER
133/2022 20220105 05.01.2022 Internt notat Lønnsmelding for perioden 01.01.22 - 31.12.22 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
134/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling i perioden 01.01.22 - 31.12.22 Mette Hegdahl Brenntrø EPHORTEMER
135/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling i perioden 01.01.22 - 31.12.22 Tonje Elise Kluksdal EPHORTEMER
136/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 31.03.2022 Margrete Bragstad Teveldal EPHORTEMER
137/2022 20220105 05.01.2022 Internt notat Lønnsmelding i perioden 01.01.22 - 31.12.22 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
141/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Børge Rokseth EPHORTEMER
11178/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev Fullmakt Mary Ann Myhre EPHORTEMER
121/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt ***** EPHORTEMER
142/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kjersti Aune Hoel EPHORTEMER
116/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Startlån søknad (Ref=w5433k, SakId=406106) ***** EPHORTEMER
117/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale med Pridok - Tilleggsavtale for bruk av flere doser PRIDOK AS EPHORTEMER
32/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Tilsagn om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune ***** EPHORTEMER
103/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Verdsettelse av helt eller delvis fri bolig i arbeidsforholdet SKATTEETATEN EPHORTEMER
51/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar på spørsmål om økonomisk kompensasjon for videreutdanning Mona Reberg EPHORTEMER
98/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Beregning av ansiennitet Neressa C Mendoza Dalåmo EPHORTEMER
104/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Verdsettelse av helt eller delvis fri bolig i arbeidsforholdet SKATTEETATEN EPHORTEMER
108/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0610, 0611 og 0612 - Fradeling fra felles driftsenhet med eiendommer i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
126/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 13.12.21 - 31.07.22 Stina Lundemo Kulseth EPHORTEMER
127/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om fast ansettelse som fagarbeider Laila Juliussen EPHORTEMER
128/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om midlertidig ansettelse som fysioterapeut for barn i perioden 01.01.22 - 31.06.22 Hege Marita Flakk EPHORTEMER
129/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om fast ansettelse som vernepleier Anita Johansen EPHORTEMER
84/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
78/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
80/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
101/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Klage på manglende brøyting - Kopperå Jan Olav Almli EPHORTEMER
122/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om vikar på tilkalling i perioden 16.01.22 - 15.06.22 Betiel Tsegai Guesh EPHORTEMER
123/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Veronica Thorshaug EPHORTEMER
124/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om fast ansettelse som besøkskoordinator Gina Strøm EPHORTEMER
125/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 13.12.21 - 31.07.22 Stina Lundemo Kulseth EPHORTEMER
8825/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev Delegering av myndighet innenfor sektor kommunal utvikling Anne Marie Haneborg EPHORTEMER
8397/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev Kopi av anmeldelse Meråker kommune EPHORTEMER
53/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Intensjonsavtale for inntak år 2022 OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
50/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Fakturagrunnlag - Oppgjør desember 2021 - Ambita Infoland AMBITA AS EPHORTEMER
75/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Bente Almås EPHORTEMER
55/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om ansiennitetsberegning Thomas Karlsen EPHORTEMER
11483/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev Endring i arbeidssted Anita Johansen EPHORTEMER
11488/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev Endring i arbeidsforholdet Isaias Mirach Gebreamlak EPHORTEMER
11747/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Tilkallingsvikariat Marianne Lorvik Marianne Lorvik EPHORTEMER
11703/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Linda Brenntrø EPHORTEMER
11745/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Tilkallingsvikariat Kevin Ulstad Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
58/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Refusjonskrav - Varig tilrettelagt arbeid i perioden 01.10.2021 - 31.12.2021 NAV skanning EPHORTEMER
61/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 Nav Værnes EPHORTEMER
63/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Elias Koppen EPHORTEMER
68/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Dina Buan EPHORTEMER
70/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Marika Marina Kronberg EPHORTEMER
13/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Forlengelse av avtale som vikar på tilkalling for perioden 1.01 - 30.06.2022 Silje Leikvoll EPHORTEMER
87/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Tvangssalg ***** ***** ***** ***** ***** ***** MEGLERHUSET NYLANDER AS avd. Stjørdal EPHORTEMER
90/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Resultatkartlegging - Foryngelse - Meraker Brug - 2021 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
91/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Resultatkartlegging - Foryngelse - Meraker Brug - 2021 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
95/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Signert lånedokument - startlån ***** EPHORTEMER
54/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Vibeke Torin Teigaas EPHORTEMER
57/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 21.01.2022 - 28.02.2022 Yoko Shinohara EPHORTEMER
59/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 Nav Værnes EPHORTEMER
45/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021, sendt 04.01.2022 SKATTEETATEN EPHORTEMER
49/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling Politiet EPHORTEMER
11746/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Tilkallingsvikariat Trude Hegdal Trude Hegdahl EPHORTEMER
86/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
11705/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Marika Marina Kronberg EPHORTEMER
81/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Melding om sletting av utlegg ***** ***** ***** ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
82/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Innvilget lønnstilskudd NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEMER
85/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Søknad om Konsesjonsfrihet - Meråker VVS AS MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
89/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev VD brev 4. kvartal 2021 Naboer AB EPHORTEMER
93/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunenes krisesentertilbud under pandemien STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
92/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Resultatkartlegging - Foryngelse - Sigbjørn Tidemann - 2021 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
94/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Søknad om driftstøtte til ansettelse av veterinær på midlertidig lisens i kommunal veterinærvakt Vaktdeltakere i veterinær kommunalvakt for EPHORTEMER
8/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Opplastet vedlegg er slettet som dokumentkrav ***** EPHORTEMER
34/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Nytt fra nyttår 2022 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:00:08.148562 SKATTEETATEN EPHORTEMER
2/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:00:40.44118 SKATTEETATEN EPHORTEMER
3/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:01:02.804961 SKATTEETATEN EPHORTEMER
4/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:01:23.891166 SKATTEETATEN EPHORTEMER
7/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
10/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
12/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Melding fra saksbehandler ***** EPHORTEMER
20/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel NORSK FOLKEHJELP MERÅKER EPHORTEMER
33/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr/bnr 47/85 og 47/116 Torbjørn Sæterhaug EPHORTEMER
11468/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Endring av arbeidssted Laila Kristin Juliussen EPHORTEMER
30/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tilbygg Frode Kringen EPHORTEMER
27/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 31.12.2022 Rigmor E Brandtzæg-Sand EPHORTEMER
42/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 49/1100 TERRATEC AS EPHORTEMER
29/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Forsinket notat etter teamsmøte vedrørende tilskudd og regnskapsføring av gavekonti til frivilligsentralen MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL EPHORTEMER
21/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Tone Tidemann EPHORTEMER
22/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 31.12.2022 Veronica Lohse Thorshaug EPHORTEMER
24/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 01.01 - 31.12.2022 Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
31/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendommen gnr/bnr 17/20 AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
5/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Sak avsluttet pga. vedtaksfrist utløpt ***** EPHORTEMER
9/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Opplastet vedlegg er slettet som dokumentkrav ***** EPHORTEMER
11/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Melding fra saksbehandler ***** EPHORTEMER
11491/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Endring av arbeidssted Tone Tidemann EPHORTEMER
11750/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer YN 49094 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
11749/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for året 2021 MATTILSYNET EPHORTEMER
11679/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Gnr/bnr. 0020/0060 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse - S.A.K. AS S.A.K. AS EPHORTEMER
11737/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Kreditering av faktura - Gnr/bnr 22/15 Trappeheis Ingrid Elisabeth Myhrvik EPHORTEMER
11738/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 22/15 Trappeheis BORETTSLAGET BJØRK II EPHORTEMER
11675/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr.49 bnr.1035 - Mantinia Utvikling AS MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
11741/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
11743/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
11706/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Utbetaling av lån ***** EPHORTEMER
11742/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
11744/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Referat fra Partnerskapsmøte NAV Værnes 06.12.2021 NAV Trøndelag Samfunn EPHORTEMER
11682/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Tilbakemelding innsendt søknad gnr/bnr 0017/0020 AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
11621/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1101 svar søknaden om tillatelse – Terratec AS TERRATEC AS EPHORTEMER
11646/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0020/0139 Svar på søknad om oppføring av carport Paal Berg EPHORTEMER
11652/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Manglende brøyting, kommunale veier INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
11542/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 4120/0402 - Kjørebru ved Kvernmoen - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11678/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse på gnr.49 bnr.984 snr. 3 - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
11694/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Melding om privat arrangement på Verksgården i julen 2021 Paal Berg EPHORTEMER
9110/2021 20211229 29.12.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
9197/2021 20211229 29.12.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet protkoll EPHORTEMER
6537/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0032 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Fradeling av parsell MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
11695/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Forlengelse av midlertidig ansettelse Yoko Shinohara EPHORTEMER
11713/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet stillingsbeskrivelse Jan Eilert Svebakk EPHORTEMER
11714/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet stillingsbeskrivelse Mai Brit Græsli EPHORTEMER
11715/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet stillingsbeskrivelse Geir Florholmen EPHORTEMER
11720/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 21.01.2022 - 28.02.2022 Anne Lise Magnusson EPHORTEMER
11723/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 16.01.2022 - 15.06.2022 Gudrun Østerås EPHORTEMER
11729/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet tilsagn på kommunalt lån ***** EPHORTEMER
11730/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2022 - 15.06.2022 Marika Marina Kronberg EPHORTEMER
11687/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Forlengelse av midlertidig ansettelse Anne Lise Magnusson EPHORTEMER
11565/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Meråker sykehjem 2022 Tonje Elise Kluksdal EPHORTEMER
11568/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Meråker sykehjem 2022 Mette Hegdahl Brenntrø EPHORTEMER
11570/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Meråker sykehjem 2022 Karin I Ingstadbjørg EPHORTEMER
11573/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Meråker sykehjem 2022 Mathilde Lillevold EPHORTEMER
11584/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Meråker sykehjem 2022 Rigmor E Brandtzæg-Sand EPHORTEMER
11593/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Meråker sykehjem 2022 Ingrid Gresseth EPHORTEMER
11582/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Meråker sykehjem 2022 Eirin Nilsen EPHORTEMER
11434/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Hege Marita Flakk EPHORTEMER
11318/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting Thomas Karlsen EPHORTEMER
11707/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Kvittering - Ventelistetall 3. tertial 2021 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
11711/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet stillingsbeskrivelse John Eskild Juliussen EPHORTEMER
11712/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet stillingsbeskrivelse Egil Arne Kleven EPHORTEMER
11716/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet stillingsbeskrivelse Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
11725/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden10.12.2021 - 28.02.2022 Thomas Karlsen EPHORTEMER
11708/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022 Karin I Ingstadbjørg EPHORTEMER
11710/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Underskrevet stillingsbeskrivelse Svein Erik Olsen EPHORTEMER
11724/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Søknad om permisjon med svar Janne Merete Giskegjerde EPHORTEMER
11704/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=qb8k5b, SakId=402328) ***** EPHORTEMER
11315/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting Kirsti Nordstrøm EPHORTEMER
11432/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Synnøve Kalvik EPHORTEMER
11671/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av midlertidig stilling Ludvik Myhre EPHORTEMER
11697/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Anmerkede forhold brannforebyggende tiltak Jim André Juliussen EPHORTEMER
11699/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Boy Kåre Kristoffersen EPHORTEMER
11700/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Boy Kåre Kristoffersen EPHORTEMER
11701/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-242838-3 - Statens vegvesens uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan - område F1 Kvithattmyra - planID 2021001 - Fagerlia - Meråker kommune STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
11702/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-242837-2 - Statens vegvesens uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan - område F2 Hotelltomta - planID 2021002 - Fagerlia - Meråker kommune STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
11693/2021 20211224 24.12.2021 Inngående brev Melding om privat arrangement på Verksgården i julen 2021 Paal Berg EPHORTEMER
8049/2021 20211224 24.12.2021 Utgående brev Oppsigelse av avtale vedrørende leie av Grova og Vardetun I.L Varden Meråker EPHORTEMER
11696/2021 20211224 24.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Janne Merete Giskegjerde EPHORTEMER
11689/2021 20211224 24.12.2021 Inngående brev Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTEMER
11469/2021 20211224 24.12.2021 Utgående brev Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 - Driftstilskudd 2022 Meråker Menighet EPHORTEMER
11684/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2022 - 31.12.2022 Borghild Johanne Aasvold EPHORTEMER
11681/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
11673/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
11674/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Kopi - Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
11667/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev for utvidet programtid/utvidet norskopplæring - integreringspakke II og III INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
11668/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Svar på søknad om overføring trafikksikkerhetsmidler Meråker kommune arkivnr 202032915 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEMER
11688/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Gnr/Bnr 0045/0032 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Fradeling av parsell MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
11686/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Kjell MortenRenå EPHORTEMER
11669/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 40 om Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
11670/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Brannforebyggende tiltak:Gjelder Fersdalsveien 271H0101. Ref.Saksnr:2021/2215 Nils K Danielsen EPHORTEMER
11676/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2022 - 28.02.2022 Magdalena Korobczuk EPHORTEMER
11677/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Bruk av gratis influensavaksine til personer som ikke er i målgruppene for influensavaksinasjon FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
11629/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gnr 46 bnr 27 - oppmålingsfaktura Frode Kringen EPHORTEMER
11617/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Karin Gilland EPHORTEMER
11660/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Statsbudsjettet 2021 - Tilskuddsbrev kommunal pensjonsordning for lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
11595/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr/bnr 49/745 - Advansia AS ADVANSIA AS EPHORTEMER
11524/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Søknad om permisjon uten lønn i perioden 1.02 - 31.05.2022 Frode Aune EPHORTEMER
11598/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Søknad om overføring trafikksikkerhetsmidler Meråker kommune arkivnr 202032915 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
11653/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
11655/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Frode KalvikVaagland EPHORTEMER
11647/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
11619/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 46 bnr 27 og gnr 46 bnr 77 Leif Magnar Storøien m.fl. EPHORTEMER
11604/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 01.08.2022 - 31.07.2023 Mona Flosand Rønsåsbjørg EPHORTEMER
11579/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Meråker Camping AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling Lensmannen i Stjørdal EPHORTEMER
11650/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Manglende brøyting, kommunale veier INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
11572/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Kirkebyfjellet konferansesenter - søknad om serverings- og skjenkebevilling i nye lokaler FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS EPHORTEMER
11556/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som fagarbeider Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
11662/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0045 - Søknad om dispensasjon på endret plassering av veg til hytte AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
11663/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt 100 % fagarbeider Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
11648/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Tilbud utarbeidelse av underlag for utbedringsarbeider i Blæstervollbekken - 0033/0022, 0033/0002, 0034/0005 MULTICONSULT ASA EPHORTEMER
11649/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Oppgave over solgte tomter i Fagerlia i 2021 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
11654/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=rep536, SakId=400465) ***** EPHORTEMER
11658/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
10926/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Tilbud om fast stilling som besøkskoordinator Gina Evelyn Strøm EPHORTEMER
11599/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad om permisjon 01.08.2022 - 31.07.2023 Mona Flosand Rønsåsbjørg EPHORTEMER
11609/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev NVEs uttalelse til varsel om oppstart - Detaljregulering område F2 Hotelltomta, Fagerlia - Meråker kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
11611/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for statlige barnevernstiltak - 2022 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTEMER
11606/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Karin Gilland EPHORTEMER
11626/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Tilsynsaksjon farlig stoff - resultater 2021 og informasjon 2022 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
11633/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTEMER
11571/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 49 bnr 858 Lars Jakob Arnøy EPHORTEMER
11605/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad midlertidig brukstillatelse MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
11627/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Rune HenrikRingen EPHORTEMER
11555/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Varsel om gjennomført sammenslåing gnr 21 bnr 29 STATENS VEGVESEN m.fl. EPHORTEMER
11559/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Svar på klage på avvisning av søknad KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
11567/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 21 bnr 29 MOE HØISETH EIENDOM AS EPHORTEMER
11631/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Forsikringsattest GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTEMER
11641/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Rundskriv I-1/2022 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
11608/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev NVEs uttalelse til varsel om oppstart - Detaljregulering - Område F1 (Kvithattmyra) i Fagerlia - Meråker kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
11594/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Ny nettveileder for områdekonsesjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
11603/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Søknad om permisjon 01.08.2022 - 31.07.2023 Mona Flosand Rønsåsbjørg EPHORTEMER
11622/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier - eksempel på varselbrev og veileder til arveloven § 99 a LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
11628/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pq36r3, SakId=400896) ***** EPHORTEMER
11640/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0311 - Søknad om tillatelse i ett trinn 49/311 VARMBOBYGG AS EPHORTEMER
11642/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
11576/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Varsel om gjennomført sammenslåing gnr 49 bnr 858 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
11635/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2022 - 31.06.2022 - vaksinering Synnøve Kalvik EPHORTEMER
11637/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Underskrevet avtale stedfortreder for enhetsleder i hjemmetjenesten Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
11612/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt henvendelse TENSIO TN AS EPHORTEMER
11643/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Tilsynskalenderen 2022 på høring til kommunene STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
11632/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTEMER
11623/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Renteregulering KOMMUNALBANKEN AS EPHORTEMER
11520/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1092 svar søknad om tillatelse i ett trinn - Tjenesteservice AS TJENESTESERVICE AS EPHORTEMER
11522/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for område F2 (Hotelltomta) i Fagerlia - Meråker kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
11430/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Stina Lundemo Kulseth EPHORTEMER
11552/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
11585/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev-Midlertidig lønnstilskudd NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEMER
11543/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Svar på søknad om arealoverføring fra gnr/bnr 0021/0008 til gnr/bnr 0021/0247 MERÅKER KOMMUNE SEKTOR FOR KOMMUNAL UTVIKLING EPHORTEMER
11587/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev-Midlertidig lønnstilskudd NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEMER
11577/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse av tidligere fattet vedtak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
11578/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling MERÅKER CAMPING AS EPHORTEMER
11583/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Innvilget lønnstilskudd NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEMER
11575/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Ny søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
11548/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Gnr/bnr. 0020/0060 - Østigardsveien 24, Søknad om igangsettingstillatelse S.A.K. AS EPHORTEMER
11549/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
11554/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Sluttrapport Skanningsprosjekt 200250 - Meråker kommune - Eiendomsarkiv INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
11533/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om arealoverføring fra gnr/bnr 0021/0247 til gnr/bnr 0021/0289 BANKGÅRDEN MERÅKER AS EPHORTEMER
11534/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om arealoverføring fra gnr/bnr 0021/0008 til gnr/bnr 0021/0247 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
11557/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Varsel om gjennomført sammenslåing gnr 21 bnr 29 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
11561/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 16.01 - 15.06.2022 Renate Bjerkås Sørkilflå EPHORTEMER
11545/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Spørsmål om søknadsplikt for byggetiltak på eiendommen gnr. 49 bnr. 549 i Meråker ADVOKATFIRMAET LAG AS EPHORTEMER
11546/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Protokoll fra styremøte Opplæringskontoret Trøndelag - 28.9.2021 Opplæringskontoret Trøndelag SA EPHORTEMER
11547/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Tvangssalg av ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** MEGLERHUSET NYLANDER AS avd. Stjørdal EPHORTEMER
11550/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
11327/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss Silje Leikvoll EPHORTEMER
11397/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest 4120/402 - Kjørkbytjenna - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11383/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest 4120/402 - Svartholet - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11385/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest 4120/402 - Brennhaugen - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11388/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest 4120/402 - Geilberget - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11381/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest 4120/404 - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11433/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Stina Lundemo Kulseth EPHORTEMER
11404/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest 4120/402 - Evigrønningen - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11563/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Tilknytning til kommunalt avløp Svein Høier EPHORTEMER
11399/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest 4120/402 - Nordistu Litjkrokstad - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11401/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest 4120/402 - Nord for Meråker stasjon - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11410/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Ferdigattest på gnr.15 bnr.13 - Garasje Gunnar Hanssen EPHORTEMER
11376/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
11402/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest 4120/402 - Trøbakktrøa - Sweco Norge AS SWECO NORGE AS EPHORTEMER
11494/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Veinavn og nummer i Krogstadfeltet KROGSTADFELTET HYTTEFORENING EPHORTEMER
11489/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev SØKNAD OM KONSESJON - BYGDEKINOEN Bygdekinoen EPHORTEMER
11485/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Utbetaling av tilskudd/honorar - Meråker historielag MERÅKER HISTORIELAG EPHORTEMER
11526/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr/bnr 17/8 Per Magnar Børseth m.fl. EPHORTEMER
11527/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Gnr/bnr 17/8 Meråker kommune - Konsesjonssak - gebyr Per Magnar Børseth EPHORTEMER
11551/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Timepris BPA - regulering i 2022 ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA EPHORTEMER
11199/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Refusjon kommuner i Værnesregionen DEKOM - høst 2021 SELBU KOMMUNE EPHORTEMER
11521/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for område F1 (Kvithattmyra) i Fagerlia - Meråker kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
11528/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2022 - 31.03.2022 Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
11532/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=rep536, SakId=400465) ***** EPHORTEMER
11535/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Fullmakt (Ref=qb8k5b, SakId=402328) ***** EPHORTEMER
11536/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling - grensetesting - 10.12.2021 - 28.2.2022 Thomas Karlsen EPHORTEMER
11538/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar på tilkalling hjemmetjenesten - 16.1.2022 - 15.6.2022 Rigmor Brandtzæg-Sand EPHORTEMER
11539/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Krav om sammenføying - Mellomriksveien 4820, Meråker AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
11540/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Søknad om ansiennitetsberegning Thomas Karlsen EPHORTEMER
11541/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Ny mønsteravtale om kopiering 2022 - 2025 KOPINOR EPHORTEMER
10514/2021 20211217 17.12.2021 Internt notat Notat planoppstart Fagerlia felt 9 2020002 Bjørn Gunnarsson EPHORTEMER
11497/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 49/1101 TERRATEC AS EPHORTEMER
11481/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av industrihall og tilhørende kontorlokaler for 1.kvartal 2022 T.M. SLUNGÅRD SAG & HØVLERI AS EPHORTEMER
11490/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Oversendelse av informasjon-Rødberget Kim-Ruben Våge m.fl. EPHORTEMER
11500/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til kulturmiljøarbeid i kommunen RIKSANTIKVAREN EPHORTEMER
11493/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet Gunn-Tove Rabben EPHORTEMER
11484/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av Gudåveien 42 - 1.halvår 2022 OPTIMERA BYGGSYSTEMER AS EPHORTEMER
11440/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 01.01.2022-31.03.2022 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
11411/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.581 - Øverbygg AS ØVERBYGG AS EPHORTEMER
11405/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Ferdigattest på gnr.45 bnr.95 - Takoverbygg Viggo Kjelsli EPHORTEMER
11406/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse på gnr.49 bnr.965 - Tinde Hytter AS TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
11499/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
11501/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Forslag om vern av skogområder i Trøndelag - supplerende uttalelse fra Statens vegvesen vedrørende E14 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
11408/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest på gnr.23 bnr.29 - Garasje Rune Teveldal EPHORTEMER
11444/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Varsel om endring av arbeidsforhold/innkalling til drøftelsesmøte ***** EPHORTEMER
11498/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Ang. faktura på vann- og kloakkavgift TEVELTUNET HOLDING AS EPHORTEMER
11461/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Endring i arbeidsforholdet med ny arbeidsavtale ***** EPHORTEMER
11464/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Sammendrag av innspill fra kommunale ungdomsråd om fremtidens kulturtilbud KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE EPHORTEMER
11467/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd til varig tilrettelagt arbeid NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEMER
11455/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Begrenset høring - Tiltak nedstrøms dam Fjergen - NTE Energi AS - Meråker kommune, Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
11458/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 39 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
11465/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2022 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
11470/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Ny infrastruktur digital post innbygger - Delegere behandlerrettigheter Samarbeidsportalen EPHORTEMER
11448/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Krav om sammenslåing gnr/bnr 49/858 og 49/903 Lars Jakob Arnøy EPHORTEMER
11427/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Svar søknad om motorferdsel - gnr/bnr 0045/0231 Olav Østborg EPHORTEMER
11428/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Svar søknad om motorferdsel - 49/537 Kjell Sverre Størseth EPHORTEMER
11438/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Sluttutbetaling TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
11439/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Delutbetaling/sluttutbetaling KOPPERAA AS EPHORTEMER
11456/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Spørsmål om tilsendt faktura på oppmåling Kjell Hjalmar Lundemo EPHORTEMER
11457/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Merknad til protokoll, samt klage på inntegning av grense og matrikkelbrev Kjell Hjalmar Lundemo EPHORTEMER
11471/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gunn-Tove Rabben EPHORTEMER
11466/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Trøndelag STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTEMER
11479/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Kompletering søknad tiltak gnr/bnr 0049/1092 TJENESTESERVICE AS EPHORTEMER