eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4553/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Uttalelse - reguleringsendring felt 10 Fagerlia - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4560/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Kartlegging av inngangsdører ved skoler i Trøndelag - kommuner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4564/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør i 50 % stilling- vikariat ved dagsenteret - st. ref. (4082389924) Brith Krogstad EPHORTEMER
4548/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Azmara Yemane EPHORTEMER
4522/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Svar vedr. søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - Synkehull Ivan Langsåvold EPHORTEMER
4529/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding Egil Haugbjørg EPHORTEMER
4530/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Maria Weronica Økdal EPHORTEMER
4534/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS. Gjelder Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
4535/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad om seksjonering Tollmoen Boligpark FUGLESANGDAHL BOLIG AS EPHORTEMER
4544/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av tilleggsareal for 49/791 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4541/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Bjørneggvollen - Etterspør utkast til avtale ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTEMER
4542/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Protokoll årsmøte Naboer 2019 + PM eiermøte VD Naboer AB v/Lennart Adsten EPHORTEMER
4552/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Vedr ny forskrift om feiing Meråker Roar Livik EPHORTEMER
4547/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lisbeth H Kristoffersen m.fl. EPHORTEMER
1613/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat Refusjoner av reiseutgifter - Veilederkorpset vår 2019 Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
4250/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0035/0036 Søknad om rammetillatelse - Asplan Viak AS ASPLAN VIAK AS EPHORTEMER
4394/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.13 bnr.55 - S.A.K. AS S.A.K. AS EPHORTEMER
4165/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Maria Weronica Økdal EPHORTEMER
4549/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
4520/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev 1010 Renå - søknad om ferdigattest ARKIDECO AS EPHORTEMER
4502/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Høring mindre reguleringsendring vaskerigrenda, Meråker kommune NTE EPHORTEMER
4503/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Søknad om 10% omsorgspermisjon ***** EPHORTEMER
4507/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Kopi - Fylkesveiene i Stordalen - Meråker - Klage Marit Graftås EPHORTEMER
4508/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr/bnr 0013/0032 festenr. 5-6-7-8 Trønder-plan AS EPHORTEMER
4509/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Kopi - Fylkesveiene i Stordalen - Meråker - Klage Statens vegvesen, vegavd. Trøndelag, Driftsseksjonen Trøndelag EPHORTEMER
4514/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Werner Stefanussen EPHORTEMER
4525/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av helgestilling Siv Najjet Jønvik EPHORTEMER
4498/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1028 - Oversendelse av matrikkelbrev MERÅKER NÆRINGSPARK AS EPHORTEMER
4513/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Melding om jordfeil, måler 6970631403712393 NTE NETT AS EPHORTEMER
4052/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Enkeltvedtak -spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
4500/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
4501/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Fagfornyelsen – støtte til arbeidet med høringen og innføring av nye læreplaner UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
4409/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bygging av bilvei Vargmyrfeltet AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4510/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Marit Ånstad Arntsen EPHORTEMER
4405/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bygging av bilvei på Funnsjøen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7240/2018 20190523 23.05.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år -1 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
4504/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Referat fra møte i Fagråd for medisinsk beredskap og akuttmedisinsk kjede ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTEMER
4382/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak- bygging av bilvei til gnr/bnr 0045/0068 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4517/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev 1010 Renå - søknad om ferdigattest AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4361/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bygging av bilvei på Funnsjøen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4493/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Nasjonal plan for ny vurdering av vannkraftverk i Sverige - høring etter Espoo-konvensjonen MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
4495/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på TV-aksjonen 2019 - oppnevning av kommunekomite Hannelore C Selbekk EPHORTEMER
4425/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 996575306 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
4429/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 990761191 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
4439/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som lærling i helsearbeidsfaget Zeresenai T Gebremeskel EPHORTEMER
4182/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av punktfeste gnr/bnr 0013/0032/0008 Unni Dahl EPHORTEMER
4184/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av punktfeste gnr/bnr 0013/0032/0008 Katrine Austmo Møller EPHORTEMER
4185/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av punktfeste gnr/bnr 0013/0032/0008 Stig Ove Møller EPHORTEMER
4193/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Fradeling av punktfeste gnr/bnr 0049/0001/0342 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4194/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Fradeling av punktfeste gnr/bnr 0049/0001/0342 Tove Kvamseng EPHORTEMER
4189/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Honorar Meråker skolekorps 17. mai 2019 May-Britt Tronsmo m.fl. EPHORTEMER
4213/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
4387/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Leah Strøm Brandfjell EPHORTEMER
4145/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
4183/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av punktfeste gnr/bnr 0013/0032/0008 OVERHALLA HUS AS EPHORTEMER
4167/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0165 - Tilbygg til hytte Ingvar Brungot EPHORTEMER
4191/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Honorar Meråker musikkorps 17. mai 2019 Marit Graftås m.fl. EPHORTEMER
3841/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0020/0216 Tillatelse til handel med pyroteknisk vare - 2019 MERÅKER BIL OG FRITID AS EPHORTEMER
4407/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring AFTENPOSTEN AS EPHORTEMER
4408/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Kopi - Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4309/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforhold er registrert i Matrikkelen Unni Dahl EPHORTEMER
4340/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tolkning av sosialtjenesteloven § 44 - varsel etter dyrevelferdsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4346/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Sommerjobb i helsesektoren Julie Kamilla Kjelbergnes Børseth EPHORTEMER
4397/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Svar vedrørende oversendelse av protokoll BANE NOR SF EPHORTEMER
3356/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Søknad om omsorgspermisjon ***** EPHORTEMER
3593/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Avslutter leieforholdet - tilbud om ny bolig. Abrha, selam Germay EPHORTEMER
4377/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Kopi - Eierfastsatt skrivemåte Sulåmo - Gnr/bnr 0045/0004 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
4399/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Siv Najjet Jønvik EPHORTEMER
4368/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
4452/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om 10% omsorgspermisjon ***** EPHORTEMER
4417/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969285169 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
4312/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Mia Regine Dahl Raaen EPHORTEMER
4314/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Odd Magnar Horten EPHORTEMER
4348/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bygging av bilveg til hytter AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4180/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Evalueringsmøte 17. mai 2019 Linda Marie Ervik m.fl. EPHORTEMER
4195/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vedrørende Vann og Avløp Tollmoen Boligpark FUGLESANGDAHL AS EPHORTEMER
4196/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vedrørende Invitasjon til årskonferanse for kommunale eldreråd 2019 Cathrine Ånstad Arntsen EPHORTEMER
4214/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Midler til samarbeid om å fjerne fremmede plantearter i Meråker kommune i 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4188/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Uttalelse - endring av reguleringsplan for Fjergen hyttefelt - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4143/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0342 - Svar på søknad om fradeling av punktfeste til grunneiendom AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4217/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Klage på kommunens avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Meråker 20/117 tas ikke til følge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4190/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tidlig jaktstart og skadefelling av grågås DYRENES RETT EPHORTEMER
4203/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
4187/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTEMER
4192/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tiltak i beiteområder - bruk av tilskuddsmidler til NoFence FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4197/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Norge digitalt Trøndelag - oppsummering fra FDV-årsmøter 2019 og vedlegg til vedlikeholdsavtaler 2019 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
4198/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i fast 100 % stilling - st. ref. (4082382399) Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
4199/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev A-melding for april 2019 har feil og må rettes SKATTEETATEN EPHORTEMER
4200/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helefagarbeider i fast 50 % stilling - st. ref. (4082388808) Siri Johansen EPHORTEMER
4219/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Kartlegging av praksis etter forpaktingsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4259/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Odd Magnar Horten EPHORTEMER
4271/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4273/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4274/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4275/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4290/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Uttalelse - reguleringsendring Fagerlia felt 4.6 - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4266/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4268/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4270/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4272/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4287/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Oversendelse av sak fra representantskapet i Konsek Trøndelag IKS KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
4253/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Ett-trinns søknad - Tilbygg til bolig og endring av fasade Martin I Nordbotten EPHORTEMER
4263/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4265/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4261/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Rapport arbeidsplassvurdering - ***** ***** COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
4279/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale, hospitering HNT - OKS Trøndelag OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
4284/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Fylkesveiene i Stordalen - Meråker - KLAGE - Kopi av brev til Statens vegvesen Marit Graftås EPHORTEMER
4276/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Lajla Renander EPHORTEMER
4337/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i fast 100 % stilling - st. ref. (4082382399) Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
4338/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i fast 50 % stilling - st. ref. (4082386417) Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
4339/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i fast 80 % stilling - natt - st. ref. (4082392791) Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
4201/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
4070/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Møteinnkalling Eiendomsskatt - klagenemnd Arild Overrein m.fl. EPHORTEMER
4150/2019 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra kommunestyrets møte 27.5.2019 fra v/ Egil Haugbjørg og MTB v/John Magnar Høiseth: Myra-saken EPHORTEMER
4089/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
4091/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Goda Dahl Raaen EPHORTEMER
4093/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Per Inge Ulvang EPHORTEMER
4061/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Planid 2016004 Privat reguleringsplan Fagerlia felt 10 - regleringsendring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
4073/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Planid 2016007 Reguleringsplan Fagerlia felt 4.6 - reguleringsendring høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
4082/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Einar Hagen EPHORTEMER
4085/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1027 - Oversendelse av matrikkelbrev AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4095/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom MOE HØISETH EIENDOM AS EPHORTEMER
4098/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Jon Ivar Tidemann EPHORTEMER
4100/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Ivar Hein Tronsmo EPHORTEMER
4103/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Hilde Tuseth Stav EPHORTEMER
4105/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Else Dahl EPHORTEMER
4109/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Per K Thoren Borgesen EPHORTEMER
4147/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad på jobb i Meråker kommune Robert Holum EPHORTEMER
4170/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Diverse orientering om skjønnsmidler - kommende søknadsfrister og innspill om prosess om fellestiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4174/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0060 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Unni Dahl EPHORTEMER
4176/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0036/0014 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Mia Regine Dahl Raaen EPHORTEMER
4178/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - perioden 17.6. - 18.8.2019 Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
4181/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Regionalt næringsfond i Midt-Trøndelag - justering av vedtak STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
4148/2019 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon til kommunestyrets møte 27.5.2019 fra MTB v/John Magnar Høiseth - Veger i Meråker EPHORTEMER
4158/2019 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon til kommunestyrets møte 27.5.2019 fra Senterpartiet v/Eline Lello: Brann 2019 EPHORTEMER
4161/2019 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til kommunestyrets møte 27.5.2019 fra Senterpartiet v/Eline Lello: Ambulansetjenesten i Meråker kommune EPHORTEMER
4168/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i fast 100 % stilling - st. ref. (4082382399) Ingunn Holås Røkke EPHORTEMER
4172/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Rapport og regnskap for bruk av tilskuddsmidler Samediggi/Sametinget EPHORTEMER
4173/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad på jobb i Meråker kommune Nannaphat T Christiansen EPHORTEMER
4175/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0060 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Unni Dahl EPHORTEMER
4177/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0042/0001 . Egenerklæring om konsesjonsfrihet Leif Aksel Buland EPHORTEMER
4179/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Avtale om konsulentoppdrag - utarbeidelse av masterplan Ecosign Resort Planners Ltd og Meråker Alpinsenter EPHORTEMER
4134/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Kopi av kursbevis ettersøk videregående del 2 - Tore Øverkil og Johannes Marken Tore Øverkil m.fl. EPHORTEMER
4146/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTEMER
4152/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helefagarbeider i fast 50 % stilling - st. ref. (4082388808) Kovacevic Tamara EPHORTEMER
4135/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Kopi av kursbevis ettersøk videregående del 1 - E. Kolden, J. Marken, T. Øverkil Tore Øverkil m.fl. EPHORTEMER
4136/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt etter skogbrukslova og forskrift om bærekraftig skogbruk Perder Tuseth m.fl. EPHORTEMER
4137/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oppfølging av foryngelsesplikten gnr/bnr 39/1 - Øyvind Nordal Næss Øyvind Nordal Næss EPHORTEMER
4113/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Solveig Tangen EPHORTEMER
4115/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom VMI EIENDOM AS EPHORTEMER
4119/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Mimmi Raaen Sandmæl EPHORTEMER
4121/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Leif Aksel Buland EPHORTEMER
4123/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Janne Brenne EPHORTEMER
4125/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Randi Brandt EPHORTEMER
4132/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Søknad om utbetalling av tilsagn om tilskudd til Krokveien - Meråker - ref 2018/11597 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
4133/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Kopi av kursbevis ettersøk videregående del 2 - Einar Kolden Einar Kolden EPHORTEMER
3860/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbud om fast ansettelse som sykepleier i 70 % stilling Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
3920/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Sommerjobb i Meråker kommune -Arbeidsavtale Even Vinje m.fl. EPHORTEMER
3929/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling i Meråker kommune Siv Najjet Jønvik EPHORTEMER
3924/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling i Meråker kommune Lajla Renander EPHORTEMER
3927/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat i Meråker kommune Siri Johansen EPHORTEMER
3970/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0032/0008 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av matrikkelenhet Unni Dahl EPHORTEMER
4101/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0983 - Melding til tinglysing - Seksjonering STATENS KARTVERK TINGLYSING EPHORTEMER
4107/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Gunnlaug Øien Holsen EPHORTEMER
4111/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Asbjørn Gustav Forslund EPHORTEMER
4117/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering om vedtak – klage på eiendomsskatt på eiendom Kjell Morten Renå EPHORTEMER
3901/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tillatelse til å vedlikeholde holdeplasser ved kommunal veg ATB AS EPHORTEMER
3897/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Vedr. klage - Eiendomsskatt LIAN TREVAREFABRIKK AS EPHORTEMER
3824/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat som sykepleier i 80% stilling Ida Johansen EPHORTEMER
3839/2019 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Skatteoppkreverfunksjonen 2018 EPHORTEMER
4081/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll AS Meraker Brug EPHORTEMER
4138/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør i 50 % stilling- vikariat ved dagsenteret - st. ref. (4082389924) Ida Beitland EPHORTEMER
4139/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helefagarbeider i fast 50 % stilling - st. ref. (4082388808) Ida Beitland EPHORTEMER
4140/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør i 50 % stilling- vikariat ved dagsenteret - st. ref. (4082389924) Renate Jensen Oddøy EPHORTEMER
4131/2019 20190517 17.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør i 50 % stilling- vikariat ved dagsenteret - st. ref. (4082389924) Mogos Kidane EPHORTEMER
4127/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i fast 100 % stilling - st. ref. (4082382399) Ilijana Toljaga EPHORTEMER
4128/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør i 50 % stilling- vikariat ved dagsenteret - st. ref. (4082389924) Emina Ilic EPHORTEMER
4129/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helefagarbeider i fast 50 % stilling - st. ref. (4082388808) Bente Myhre Strømmen EPHORTEMER
4130/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i fast 100 % stilling - st. ref. (4082382399) Sigrid Nordhus EPHORTEMER
4036/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om fradeling 49/1/342 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3937/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3938/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. Lindorff AS EPHORTEMER
3939/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. Lindorff AS EPHORTEMER
3940/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. Lindorff AS EPHORTEMER
3884/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. Lindorff AS EPHORTEMER
5213/2018 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark barmark - ATV - Øvervollen - Arnfinn Myrhaug Arnfinn Myrhaug EPHORTEMER
4071/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forslag på medlemmer og varamedlemmer til Trøndelag Eldreråd i perioden oktober 2019 - oktober 2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4074/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - gnr/bnr 34/62 - Reguleringsendring reguleringsplan Vaskerigrenda MATTILSYNET EPHORTEMER
4126/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør i 50 % stilling- vikariat ved dagsenteret - st. ref. (4082389924) hibaq ibrahim EPHORTEMER
4068/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Påminnelse - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Foreninga NTE NETT AS EPHORTEMER
3720/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Siv Najjet Jønvik EPHORTEMER
4077/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - gnr/bnr 49/12 - Endring av reguleringsplan for Fjergen hyttefelt MATTILSYNET EPHORTEMER
4057/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Aksept av lånetilsagn ***** EPHORTEMER
4058/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meråker kommune - Høring på søknad om reguleringsendring Vaskerigrenda 34/62 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4060/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse- Endring av reguleringsplan for Fjergen hyttefelt - 49/12 - Meråker kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4067/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forhåndsvarsel - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Foreninga NTE NETT AS EPHORTEMER
4037/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av sektorsjef kommunal utvikling i Meråker kommune EPHORTEMER
4038/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyrets møte 27. mai 2019 - veger i Meråker kommune Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste v/John Magnar Høiseth EPHORTEMER
4084/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Vedrørende sommerjobb innen helessektoren Julie Kamilla Kjelbergnes Børseth EPHORTEMER
4086/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 969285169 ***** EPHORTEMER
4050/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
3749/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Kari Else Haugen EPHORTEMER
3717/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Olav Bakken EPHORTEMER
3828/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3832/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3725/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Kari Else Haugen EPHORTEMER
3890/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
3803/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3805/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3829/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3722/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Oda Aurora Aune EPHORTEMER
3833/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3880/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb i helse, pleie og omsorg 2019 Daniel Seizew m.fl. EPHORTEMER
4076/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3740/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Lajla Renander EPHORTEMER
4051/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
4075/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3729/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Boonchu Iamkham Reinås EPHORTEMER
3731/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Ludvik Myhre EPHORTEMER
3724/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Jane Mathisen EPHORTEMER
3736/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Erik Bakken EPHORTEMER
3737/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Sommerferievikariat Kevin Ulstad EPHORTEMER
4028/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Preparation of the master plan for the Meråker Alpin Centre - oppfølging etter tilbuds presentasjonen Ecosign Mountain Planner EPHORTEMER
4029/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helefagarbeider i fast 50 % stilling - st. ref. (4082388808) Emina Ilic EPHORTEMER
4032/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i fast 50 % stilling - st. ref. (4082386417) Sigrid Nordhus EPHORTEMER
4027/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
3996/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0987 og 0049/1024 - Underretning om matrikkelføring AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3997/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0873 - Oppføring av fritidsbolig - Byggesaksgebyr Arild Askestad EPHORTEMER
3998/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Svar vedrørende søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Olav Gimse EPHORTEMER
4011/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
4014/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
4005/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Signert avtale om konsulentoppdrag for utarbeidelse av masterplan for Meråker Alpinsenter Ecosign Mountain Resort Planners EPHORTEMER
4010/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Egil Rønnekleiv EPHORTEMER
3981/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0060 - fradeling av punktfeste til grunneiendom - gebyr Unni Dahl EPHORTEMER
4006/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesyke i forbindelse jakt 2019 MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
4019/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4030/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helefagarbeider i fast 50 % stilling - st. ref. (4082388808) Aleksandar Deljanin EPHORTEMER
4031/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i fast 80 % stilling - natt - st. ref. (4082392791) Sigrid Nordhus EPHORTEMER
4025/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest OEG TEGNEKONTOR AS EPHORTEMER
3994/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Gebyr for innmåling av punkter på kirkegården MERÅKER SOKN EPHORTEMER
3995/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0036/0002 - Ny bolig - Byggesaksgebyr Jostein Raaen EPHORTEMER
3976/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0060 - Oversendelse av matrikkelbrev Unni Dahl EPHORTEMER
3985/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Svar vedrørende protokoll etter oppmålingsforretning AS Meraker Brug EPHORTEMER
3993/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0987 og 0049/1024 - Oversendelse av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning WEETO EIENDOM AS EPHORTEMER
3999/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Svar vedr. søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - Synkehull Ivan Langsåvold EPHORTEMER
4000/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Bevarings- og kassasjonsplan personal og lønn INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
4007/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Vann og Avløp Tollmoen Boligpark FUGLESANGDAHL AS EPHORTEMER
4008/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Rypetaksering 2019 Meråker- info AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4017/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
3364/2019 20190515 15.05.2019 Internt notat Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tomt til vannforsyningsanlegg fra gnr/bnr 0049/0001 Thomas Røe EPHORTEMER
4004/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Mathilde Lillevold EPHORTEMER
3367/2019 20190515 15.05.2019 Internt notat Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tomt til renseanlegg fra gnr/bnr 0049/0001 Thomas Røe EPHORTEMER
3609/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oppsigelse av leiekontrakt Arig Abdulkarim Arur EPHORTEMER
3991/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
3992/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
3977/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Etterlysning av svar på spørreskjema till Naboer AB Naboer AB EPHORTEMER
3987/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Uttalelse - reguleringsendring av reguleringsplan for Vaskerigrenda - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3988/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Høring om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3989/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Videreutdanning - manglende grunnlag for utbetaling av midler våren 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3969/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
3974/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Invitasjon til BU- og miljøsamling 5.-6.juni på Levanger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3968/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
3967/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb Kirsti Margrethe Røe EPHORTEMER
3973/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
3982/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Lovise Ringen Skåle EPHORTEMER
3984/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for innleggelse i matrikkel gnr 13 bnr 32 fnr 8 i Meråker kommune WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
3978/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Fagerlia, 4.6. Søk IG grunn/ veg og infrastruktur MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
3979/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innkalling til Strategisamling i Midt-Trøndelag Regionråd - Påmelding innen 16. mai 2019 Midt-Trøndelag Regionråd EPHORTEMER
3980/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb innen omsorgstjenesten sommer 2019 Vindar Fritzell EPHORTEMER
3960/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Angående demensteam ***** EPHORTEMER
3935/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Tilbygg til hytte Ingvar Brungot EPHORTEMER
3949/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse TA UTVIKLING AS EPHORTEMER
3950/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Takker nei til sommerjobb - se merknad Julie Hernes Henden EPHORTEMER
3952/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Forsøkslæreplan – valgfag i praktisk håndverksfag UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3953/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Informasjon om behandling av dispensasjonssøknader (plan) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3944/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Angående ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
3945/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
3946/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt ***** EPHORTEMER
3947/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
3948/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Turnusplasser i Meråker kommune 15.08.19 - 14.08.20 - turnustjeneste for fysioterapeuter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3951/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Jeanette Grytbakk Özgur EPHORTEMER
3962/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Presisering av svar på sommerjobb Olav Bakken EPHORTEMER
3934/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 0-24 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3936/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Ønsker oversikt over alle bedrifter med serveringsbevilling i kommunen Hotell, restaurant og renhold EPHORTEMER
3916/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendom i Meråker WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
3905/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av andel av stilling Marie Elinor Almåsbakk EPHORTEMER
3906/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Aster Weldeyesus Tsegay EPHORTEMER
3915/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Kopi - Rehabilitering - ombygging av høyspent - ID 26597 - kryssing / arbeid på og ved veg STATENS VEGVESEN Region Midt EPHORTEMER
3889/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Ingrid Kristine Røe EPHORTEMER
3910/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Nasjonal database for snøscooterløyper - innrapportering av løypedata MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
3911/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Kontrollutvalget - Protokoll 08.05.2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3868/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0036/0002 - Underretning om matrikkelføring Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
3870/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0036/0002 - Underretning om matrikkelføring Gunnil Wæhre EPHORTEMER
3902/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Fakturagrunnlag - Husleie for 2019 samt refusjonskrav for kommunale avgifter og forsikring for 1. halvår 2019 - Meråker skytehall Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune EPHORTEMER
3904/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av andel av stilling Evelyn I Uppstrøm Berg EPHORTEMER
3844/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll STEINØYA SOLVEIG JOHANNE STRØM AAKNES EPHORTEMER
3857/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Oppmålingsforretning gnr 36 bnr 2 Gunnil Wæhre EPHORTEMER
3886/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - oppnevning av stemmestyre Nustad, Flaamo og Torsbjørk Britt Kjersti Haarsaker EPHORTEMER
3908/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidskontrakt Siv Hege Nytrø EPHORTEMER
3909/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse- Endring av reguleringsplan for Fagerlia felt 6 - planid 2016005 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3914/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Kopi - Rehabilitering - ombygging av høyspent - ID 26597 - kryssing / arbeid på og ved veg STATENS VEGVESEN Region Midt EPHORTEMER
3864/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr. 49 bnr. 961 - Boligpartner AS BOLIG PARTNER AS EPHORTEMER
3865/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0036/0014 - Oversendelse av matrikkelbrev Jostein Raaen EPHORTEMER
3873/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0036/0002 - Søknad om fradeling av boligtomt - gebyr Jostein Raaen EPHORTEMER
2907/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunale eiendommer rundt Meråker videregående skole - oppfølging av vedtak i sak KS 32/18 EPHORTEMER
3761/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0021/0084 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Guttorm Tidemann EPHORTEMER
3907/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Eirin Nilsen EPHORTEMER
3698/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Meråker kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 EPHORTEMER
3338/2019 20190510 10.05.2019 Internt notat Refusjon fosterhjemsplassert elev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
3835/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1025 - Oversendelse av matrikkelbrev AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3840/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Mårråkveien 36 - 2.runde med setningsmålinger NIDAROS OPPMÅLING AS EPHORTEMER
3831/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 2.termin 2019 Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune, sentralt fakturamottak EPHORTEMER
3820/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTEMER
3808/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Vedrørende anmodning om delutbetaling av SMIL midler Brit Nora Walstad EPHORTEMER
3811/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0022/0117 - Matrikkelbrev etter seksjonering HV UTBYGGING AS EPHORTEMER
3813/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0022/0117 - Søknad om seksjonering - gebyr HV UTBYGGING AS EPHORTEMER
3837/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1026 - Oversendelse av matrikkelbrev AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3888/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV skanning EPHORTEMER
3891/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS EPHORTEMER
3892/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Svar på kontroll fra Steinøya Solveig Johanne Strøm Kim Husås Aaknes EPHORTEMER
3898/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Revidering av investeringsbudsjett - Tevellia vannverk - Vannforsyning Teveldalen EPHORTEMER
3899/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Tillatelse til å vedlikeholde holdeplasser ved kommunal veg – AtB ATB AS EPHORTEMER
3834/2019 20190510 10.05.2019 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus samt driftsutgifter for 3. kvartal 2019 NAV Værnes Nord EPHORTEMER
3112/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyrevalget 2019 - godkjenning av valglister EPHORTEMER
2371/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling TV-aksjonen 2019 - oppnevning av kommunekomite EPHORTEMER
3467/2019 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ombygging av lokaler NAV Meråker EPHORTEMER
3850/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Revisjonsberetning Meråker kommune 2018 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEMER
3852/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Rettelse - korrekt tekst i kunngjøring INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
3853/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Interpellasjon til Kommunestyrets møte 27.05.19 Meråker Senterparti EPHORTEMER
3855/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Spørsmål fra Meråker Sp til Kommunestyrets møte 27.05.19 Meråker Senterparti EPHORTEMER
3858/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Anmodning om skademelding NAV Værnes EPHORTEMER
3846/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerarbeid Erik Bakken EPHORTEMER
3847/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Tonje Nessimo EPHORTEMER
3848/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Protokoll Kontrollutvalgets sak 09/19 - Meråker kommunes årsregnskap for 2018 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3849/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3851/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Kunngjøring: oppstart av arbeid med revidering av renovasjons- og slamforskrift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
3883/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Anmodning om pasientjournal STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
3877/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Marte Soløy-Nilsen EPHORTEMER
3878/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Statsbudsjettet kap. 225 post 64 - tilskudd til barn og unge som søker opphold i Norge - kunngjøring for våren 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3842/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Skatteoppkreverfunksjonen - Kontrollutvalgets sak 10/19 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3862/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Oversendelse av protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte TRYGG TRAFIKK EPHORTEMER
3863/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
3867/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
3869/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Camilla Tellugen Viborg EPHORTEMER
3872/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Weini Haile Kiflemichael EPHORTEMER
3874/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Hedda B Mjelstad EPHORTEMER
3845/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerarbeid Eirin Nilsen EPHORTEMER
3843/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Årsrapport skatt 2018 Skatteoppkreveren i Meråker EPHORTEMER
3861/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse ***** EPHORTEMER
3871/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Awet Embaye Gebreyesus EPHORTEMER
3876/2019 20190509 09.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Aster Weldeyesus Tsegay EPHORTEMER
3792/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Takker nei til sommerarbeid Renate KLakegg EPHORTEMER
3766/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Trukket søknad dispensasjon arealplan Torbjorn Stendal EPHORTEMER
3795/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Julie Kamilla Børseth EPHORTEMER
3819/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTEMER
3800/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Siri Johansen EPHORTEMER
3763/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Rema 1000 - søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk RUNA PEDERSEN AS EPHORTEMER
3714/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ved delt bosted ***** EPHORTEMER
3815/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Orientering om tinglysing Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTEMER
3817/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Ingvild Hegseth EPHORTEMER
3821/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter tilsyn hos Egga grustak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3830/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2019 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning v/Carlsson Anna EPHORTEMER
3794/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll til gjennomsyn BaneNor SF EPHORTEMER
3801/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - skilting HD PLAN & ARKITEKTUR AS EPHORTEMER
3806/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Kopi - Invitasjon til overtakelse EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
3807/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Kopi - korrigert oppgjørsoppstilling EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
3816/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Kopi - transportkontrakt EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
3827/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3804/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Kopi - Invitasjon til overtakelse EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
3802/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Kopi - Invitasjon til overtakelse EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
3798/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Marianne Lorvik EPHORTEMER
3799/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTEMER
3748/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Svar vedr Leseav/Vannmåleravlesing med SMS NORKART AS EPHORTEMER
3738/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 og 0049/0001 - tinglysing av 20 punktfester - gebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3770/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll til gjennomsyn BANE NOR SF EPHORTEMER
3775/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Ronny Arntsen EPHORTEMER
3836/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse til Meråker kommunes årsregnskap for 2018 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3838/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Skatteoppkreverfunksjonen KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3744/2019 20190508 08.05.2019 Utgående brev Søknad om støtte til konsert på Meråker skole Olena Yuryeva EPHORTEMER
3747/2019 20190508 08.05.2019 Inngående brev Regnskapsgrunnlag opprusting Krokveien AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3784/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Nasjonal dugnad for registrering av turruter – forespørsel om data STATENS KARTVERK EPHORTEMER
3752/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Oversendelse av protokoll til gjennomsyn Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
3765/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Refusjonskrav - Fosterhemsplasserte elever STEINKJER KOMMUNE EPHORTEMER
3767/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Invitasjon til spørreundersøkelse om tilskudd fra NAV (Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter) OXFORD RESEARCH AS EPHORTEMER
3764/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Nyhetsbrev om solarier til kommunene mai 2019 DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET EPHORTEMER
3768/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Protokoll representantskapsmøte 29.04.19 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
3771/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
3785/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Tilgjengelighetsprisen 2019- en pris for god universell utforming TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3773/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
3780/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Kopi av brev - Orientering om mulighet til å sende ytterligere merknader i forbindelse med klage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3781/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Kopi av brev - Oversendelse av klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfrist for produksjonstilskudd del 2 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3687/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Møteinnkalling Klagenemnd eiendomsskatt Kari Stensen m.fl. EPHORTEMER
3760/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
3776/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
3782/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Mari Stine Johansen EPHORTEMER
3578/2019 20190507 07.05.2019 Utgående brev Vedtatt Beiteplan for utmarksarealene i Meråker 2019-2023 Mottakere i henhold til liste EPHORTEMER
3756/2019 20190507 07.05.2019 Inngående brev Landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - samlerapport etter tilsyn i 6 kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3589/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Aster Weldeyesus Tsegay EPHORTEMER
3721/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
4475/2018 20190506 06.05.2019 Internt notat Referat orienteringsmøte nattevakter 1.5.2018 Anne Kirsten Buland Øien EPHORTEMER
3711/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Oppmåling 8B 861-864 MANTINIA AS EPHORTEMER
2674/2018 20190506 06.05.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Meråker kommune Anne Lise Magnusson m.fl. EPHORTEMER
3590/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Forlengelse av samarbeidsavtale om praksisstudier NORD UNIVERSITET EPHORTEMER
3591/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Tilbud om sommerarbeid i sektor helse, pleie og omsorg Oda Jenssen Finnanger m.fl. EPHORTEMER
3561/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for April 2019 NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
3526/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Konstituering som sektorsjef fra 3.04.2019 Siv Hege Nytrø EPHORTEMER
3520/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0993 Svar på søknad om igangsettingstillatelse - TA Utvikling AS TA Utvikling AS EPHORTEMER
3525/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Kirkevalget 2019 MERÅKER SOKN EPHORTEMER
3540/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
3541/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som dirigent for Meråker skolekorps Håvard Tidemann EPHORTEMER
3509/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Referat fra møte i 17. maikomiteen 25.04.2019 Bente Kristin Kristensen m.fl. EPHORTEMER
3516/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/1013 Svar på søknad om igangsettingstillatelse - TA Utvikling AS TA Utvikling AS EPHORTEMER
3529/2019 20190506 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet EPHORTEMER
3452/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Delegasjon av anvisningsmyndighet Christina Bjerkestrand EPHORTEMER
3371/2019 20190506 06.05.2019 Internt notat Møtereferat etter møte 02.04.2019 Ole Henrik Fjørstad m.fl. EPHORTEMER
3372/2019 20190506 06.05.2019 Internt notat Møtereferat etter møte 11.04.2019 Elisabeth Johansen m.fl. EPHORTEMER
3732/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Orientering om kontroll av elektriske anlegg NTE NETT AS EPHORTEMER
3739/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Avslutning av tilsynssak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3686/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Trekker søknad om dispensasjon fra arealplan Torbjørn Marcello Stendal EPHORTEMER
3348/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat 01.05.19 - 31.08.19 Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
3349/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat 01.05.19- 31.08.19 Anne Lise Magnusson EPHORTEMER
3695/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Fradeling av tomter i felt 4.6 MANTINIA AS EPHORTEMER
3696/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Fradeling av tomter i felt 4.6 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3715/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Aster Weldeyesus Tsegay EPHORTEMER
3376/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Tilsagn på tilskudd fra Meråker kommune. Lindorff AS EPHORTEMER
3718/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Jonas Aasbø EPHORTEMER
3699/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Siri Johansen EPHORTEMER
3702/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Siri Johansen EPHORTEMER
3685/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense gnr/bnr 0046/0037 Leif Magnar Storøien EPHORTEMER
3688/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2019 Jan Ove Juliussen EPHORTEMER
3689/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Jodtabletter - atomhendelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3691/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt forretning MANTINIA AS EPHORTEMER
3458/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3632/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - oppnevning av stemmestyre Kopperå krets Kirsti Nordstrøm m.fl. EPHORTEMER
6801/2017 20190506 06.05.2019 Utgående brev Spørsmål vedrørende lån ***** EPHORTEMER
3105/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune Lindorff AS EPHORTEMER
3746/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ronny Arntsen m.fl. EPHORTEMER
3208/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3727/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Åpen søknad til Meråker kommune Bente Almås EPHORTEMER
3680/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 og 0049/0001 - Oversendelse av matrikkelbrev - Tinglysing av 20 punktfester AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3723/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Vedlegg startlån ***** EPHORTEMER
3683/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense gnr/bnr 0046/0037 Steinar Teveldal EPHORTEMER
3690/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3692/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt forretning AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3693/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Støtte til FoU prosjekt 2019 - Nofence elektronisk avgrensing av utsatte beiteområder - Meråker Beitelag SA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3694/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Vedrørende koordinater på hushjørner Jostein Raaen EPHORTEMER
3705/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Vedr trafikksikkerhetsutvalget Brit Nora Walstad EPHORTEMER
3751/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Takker ja til sommerarbeid Olav Bakken EPHORTEMER
10053/2018 20190506 06.05.2019 Utgående brev Angående parkeringsbevis - ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
3730/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Valgliste for Arbeiderpartiet MERÅKER ARBEIDERPARTI EPHORTEMER
2679/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Forhåndstilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3281/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for voksne § 4a-2 i Opplæringsloven for ***** ***** ***** EPHORTEMER
3370/2019 20190506 06.05.2019 Internt notat Møtereferat etter møte 11.04.2019 Elisabeth Johansen m.fl. EPHORTEMER
3622/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak - Avslag på konsesjon på erverv av fast eiendom gnr/bnr 20/117 i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3639/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - tellekorps på valgdagen Odd Magnar Horten m.fl. EPHORTEMER
3292/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Tilsagn på tilskudd fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
3684/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - oppnevning av stemmestyre Nustad, Flaamo og Torsbjørk Liv Margareth Lundemo EPHORTEMER
3743/2019 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om støtte til konsert på Meråker skole Olena Yuryeva EPHORTEMER
3633/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - oppnevning av stemmestyre Skolheim krets Guttorm Aavik m.fl. EPHORTEMER
3592/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på varsel om tilsyn - miljørettet helsevern i barnehager og skoler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3665/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Ferdigattest på tilbygg 13/2/9 - Rett Hjem Arkitekter RETT HJEM ARKITEKTER AS EPHORTEMER
3635/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - oppnevning av stemmestyre Nustad, Flaamo og Torsbjørk Bård Arne-P Langsåvold m.fl. EPHORTEMER
3636/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - oppnevning av stemmestyre Stordalen krets Åge K Kristoffersen m.fl. EPHORTEMER
3666/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse 21/277 - Block Watne AS BLOCK WATNE AS EPHORTEMER
3669/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll til gjennomsyn Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
3671/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll til gjennomsyn Gunnil Wæhre EPHORTEMER
3678/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse på 49/987 - Grande Entreprenør AS GRANDE ENTREPRENØR AS EPHORTEMER
3008/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån til refinansiering/utbedring av bolig) ***** EPHORTEMER
3454/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Delegasjon av myndighet. Christina Bjerkestrand EPHORTEMER
3552/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Oppsigelse av midlertidig vikariat ved Meråker skole Alette Sandvik EPHORTEMER
2759/2019 20190506 06.05.2019 Utgående brev Oppsigelse av 50% midlertidig vikariat ved Meråker skole Arne Petter Øyen EPHORTEMER
3652/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 9.mai HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
3653/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Interpellasjoner vedr. Myra i Kopperå Venstre v/Egil Haugbjørg og Meråker Tverrpol. liste v/John M. Høiseth EPHORTEMER
3654/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Stenging av bussholdeplass ved Rokkbrua Arne Magnus Størseth EPHORTEMER
3655/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - oppnevning av stemmestyre Skolheim krets Anne Grete Krogstad EPHORTEMER
3656/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Tilbygg på koie AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3659/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Råndalen naturreservat - dispensasjon til lavtflyging med helikopter - NGU FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3662/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Barkebilleovervåking 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3664/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Skogbrannfare - informasjon om regler, forslag til pressemelding og informasjon på flere språk DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
3677/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Reinåa kraftverk, Meråker kommune, Trøndelag - Godkjenning av endret arealbruksplan NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
3679/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Vedr. dispenssøknad - hyttetomt Flåmo, Funnsjøen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3681/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 49 bnr 961 BOLIG PARTNER AS EPHORTEMER
3651/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Status Skannerprosjekt Meråker Kommune pr Uke 13 2019 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
3657/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Varsel om arbeid på riksgrensa Norge - Sverige, i Trøndelag STATENS KARTVERK EPHORTEMER
3658/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til tiltak i beiteområder - investering og utprøving av Telespor radiobjeller med ny teknologi - Nord-Trøndelag Radiobjellelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3629/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense gnr/bnr 0046/0037 Steinar Teveldal EPHORTEMER
3630/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense gnr/bnr 0046/0037 Leif Magnar Storøien EPHORTEMER
3670/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Purring - Melding om jordfeil, måler nr 6970631406993393 NTE NETT AS EPHORTEMER
3667/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Konsesjonskraft 1.kvartal 2019 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
3668/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling på hjemmetjenesten Christina Bjerkestrand EPHORTEMER
3641/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Fradeling av areal fra gnr/bnr 0049/0789 MERÅKER NÆRINGSPARK AS EPHORTEMER
3661/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Helsedirektoratet lanserer nytt digitalt rundskriv til alkoholloven og alkoholforskriften HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
3663/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad sommerjobb Kristine Bones EPHORTEMER
3674/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokumenter STATENS KARTVERK EPHORTEMER
3675/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokumenter STATENS KARTVERK EPHORTEMER
3642/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Fradeling av areal fra gnr/bnr 0049/0789 BANE NOR EIENDOM AS EPHORTEMER
3628/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense gnr/bnr 0046/0037 Rikard Stenseth EPHORTEMER
3631/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense gnr/bnr 0046/0037 Marie Albertine Dybvad EPHORTEMER
3621/2019 20190503 03.05.2019 Utgående brev Svar på klage på avslag om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr/bnr 20/117 Rune Husås EPHORTEMER
3682/2019 20190503 03.05.2019 Inngående brev Varsling til samhandlingsparter om endringer i Helse Midt-Norge 5.juni 2019 Helse Nord-Trøndelag EPHORTEMER