eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8490/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8492/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kopi av Avslag på søknad om erstatning for avlingssvikt 2019 - vekstgruppe grovfôr - Halvorsens gårds- og håndtverkstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8501/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8502/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8503/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Torbjørn Holås EPHORTEMER
8507/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Hannele V P Bjørnås EPHORTEMER
8508/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - tilleggsskjema Anita Heidi Lorentsen EPHORTEMER
8509/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Planstrategi 2019-2023 Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
8494/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 071119 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8495/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kopi av Tannhelsetjenesten i Meråker - tilbud til prioriterte grupper TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8489/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Stipendordning Bjørn Erik Sørvik EPHORTEMER
8491/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8423/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ariane Hetland EPHORTEMER
8245/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - Byggkontrollen AS BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
8246/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark nord for Ivarsmyra - ATV med belter/snøscooter - IL Varden EPHORTEMER
8335/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0001 og 0002 Svar på søknad om tilskudd lokal pott landbruk Stefan Sagen EPHORTEMER
8270/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Innspill til høring besøksstrategi Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde med naturreservater EPHORTEMER
7981/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representant og personlig vararepresentant til representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS EPHORTEMER
8473/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk hos Sissels Spiseri - 02.11.2019 SECURITAS AS EPHORTEMER
8474/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilsyn tobakkskadeloven hos Best - 02.11.2019 SECURITAS AS EPHORTEMER
8475/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk hos Gjestegården Pub - 02.11.19 SECURITAS AS EPHORTEMER
8484/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tilbygg til hytte/riving av deler av eksisterende bygg AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8485/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ettersending av grunneiertilatelse Rune Sigmar Lien EPHORTEMER
8468/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Meråker pensjonistlag - 10.12.2019 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
8469/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom GAMLE KONGEVEG EIENDOM AS EPHORTEMER
8472/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Oda Aurora Aune EPHORTEMER
8470/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Riving av eiendom Svanhild Helene Karlsen m.fl. EPHORTEMER
8376/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.319 - Anneks Lorents Øyvind Teigen EPHORTEMER
8368/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0036/0002 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Jostein Raaen EPHORTEMER
8374/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.26 bnr.2 - Farstad AS FARSTAD AS EPHORTEMER
8433/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunal forskuttering av grusleveranser for sluttføring av tursti - Fagerlia Grova EPHORTEMER
8460/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 0046/0014 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
8330/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0001 Svar på søknad om bygging av vei - Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8165/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Delegering av kommunenes ansvar for NMSK tilskudd til skogsveier og til drift i vanskelig terreng EPHORTEMER
8173/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av representanter til vannområdeutvalg (VOU) og vannregionutvalg (VRU) i Trøndelag vannregion EPHORTEMER
1392/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Strategi for drift og vedlikehold av kommunale veger i Meråker EPHORTEMER
7601/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av 1 medlem/varamedlem til samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget ved Meråker skole for valgperioden 2020 - 2023 EPHORTEMER
8457/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Geir Mikael W Østerås EPHORTEMER
8443/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bekreftelse av oppmålingsdato MERAKER KRAFT AS EPHORTEMER
8366/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for oktober 2019 NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
8449/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om bruk av elektronisk kommunikasjon Marta Mlodzianowska EPHORTEMER
8435/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8438/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8437/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8436/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oppfølging av virksomhetstilsyn - tilsyn med tjenestene til eldre med heldøgns helse- og omsorgsbehov FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8442/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bekreftelse av oppmålingsdato AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8444/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kopi av Søknad om scooterløyve ifm drift Angeltjønnhytta NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING EPHORTEMER
8445/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om bruk av elektronisk kommunikasjon Thomas Røe EPHORTEMER
8448/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om bruk av elektronisk kommunikasjon Egil Rønnekleiv EPHORTEMER
8452/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XN 20557 STATENS VEGVESEN Region Sør EPHORTEMER
8425/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kopi av Rapport fra Fylkesmannen etter stikkprøvetilsyn 24.09.2019 VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEMER
8429/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8432/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Informasjon om årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger HUSBANKEN EPHORTEMER
8390/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - 26.12.2019 STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA EPHORTEMER
8405/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8417/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra folkevalgtopplæringen 25. og 26.11.2019 Torkel Moeng Sende EPHORTEMER
8419/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 Bufdir EPHORTEMER
8421/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Anne Lovise Reitan EPHORTEMER
8383/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Savner bekreftelse på at e-posten har kommet fram Linda Amundstuen Reppe EPHORTEMER
8391/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Arild Sonflå EPHORTEMER
8388/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Informasjon til landets kommuner om ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8411/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Flytting av 22 kv kabel i Meråker kommune - melding om foreleggingspliktig tiltak - ID 29246 TENSIO TRØNDELAG NORD EPHORTEMER
8424/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Referat fra styremøte 15. oktober 2019 STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA EPHORTEMER
8406/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev To videreutdanningstilbud for skoleledere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
8410/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon Hannele V P Bjørnås EPHORTEMER
8185/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting i sykevikariat 4.10.2019-26.1.2020 Erika Børseth EPHORTEMER
8192/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting sykevikar 4.11.2019-26.1.2020 Mari Stine Johansen EPHORTEMER
8262/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Tilbud om 100 % stilling som vernepleier i Meråker kommune Hannele V P Bjørnås EPHORTEMER
7971/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Invitasjon til KLP dag 2019 Eva Marie Juliussen Lien m.fl. EPHORTEMER
6777/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Klage på oppfølging /behandling. Psykiatritjenesten i Meråker kommune v/Marthe Langsåvold EPHORTEMER
7970/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb i Meråker kommune Karim Syar EPHORTEMER
7975/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Fonnfjell Hotell - godkjenning av ny styrer for serverings- og skjenkebevilling Maria Do Socorro Santos De Araujo EPHORTEMER
8362/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Møtereferat etter møte 24.10.2019 ***** EPHORTEMER
8364/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Begjæring om innsyn - oversikt over avvik AFTENPOSTEN AS EPHORTEMER
8365/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn - misforståelse AFTENPOSTEN AS EPHORTEMER
8369/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for KF 66852 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
8375/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Søgardsjale 1 Marvel Mansæterbak EPHORTEMER
8370/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Wenche Tronsmo Almbakk EPHORTEMER
8371/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Grova skisenter langrennsanlegg IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
8373/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Roy Lindgren EPHORTEMER
8377/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Kopi av brev - angående tømming av septik INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8380/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Møte ***** ***** Verneombud Håvard Tidemann EPHORTEMER
8334/2019 20191104 04.11.2019 Internt notat Inn- og utmeldinger - gamle og nye politikere Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7409/2019 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av 5 styremedlemmer med personlig varamedlemmer for Meråker-Musea 2019-2023 EPHORTEMER
7534/2019 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Høring på skoleruta 2021-2022 EPHORTEMER
7673/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Björn Gunnar Håkan Gunnarsson EPHORTEMER
7676/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Knut Furuseth EPHORTEMER
7678/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Arnstein Hegge EPHORTEMER
7685/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Anne Marie Haneborg EPHORTEMER
7683/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
7951/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Kommunebidrag til TV-aksjonen 2019 CARE NORGE EPHORTEMER
7412/2019 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Meråker idrettsråd EPHORTEMER
7675/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Per Magne Solhaug EPHORTEMER
7689/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Karstein Sandvik EPHORTEMER
7690/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Thomas Røe EPHORTEMER
7691/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Siv Hege Nytrø EPHORTEMER
7693/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Wenche Marie Pedersen EPHORTEMER
7694/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Håvard Nicolausson EPHORTEMER
7695/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Knut Henning Dolva EPHORTEMER
7671/2019 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter i Meråker innvandrerråd, for valgperioden 2019-2023 EPHORTEMER
7677/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Eva Anita Fordal EPHORTEMER
7731/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Christian Fredrik Kolvik EPHORTEMER
7733/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2019 Anne Marken EPHORTEMER
7850/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
7858/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om endret kategori når det gjelder tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
7768/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Avtale på tilkalling 2019 Jeanette Grytbakk Özgur EPHORTEMER
7560/2019 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Medlemmer og varamedlemmer Meråker ungdomsråd EPHORTEMER
7612/2019 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av 1 medlem/varamedlem til samarbeidsutvalgene for barnehagene i valgperioden 2020 - 2023 EPHORTEMER
8145/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Oversendelse av signerte dokumenter for startlån nr 344956 Lindorff EPHORTEMER
8215/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Simret Mehari Belay EPHORTEMER
8134/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedrørende klage på behandling. ***** EPHORTEMER
8161/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
8136/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Innkalling til samtale. ***** EPHORTEMER
7880/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
7881/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Oversendelse av signerte dokumenter for startlån nr 343598 Lindorff AS EPHORTEMER
7882/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune ***** EPHORTEMER
7883/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Beholde stillingshjemmel 4.10.2019- 4.10.2020. ***** EPHORTEMER
7853/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
8123/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 08.10.19 Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
7927/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat i stilling som miljøterapeut Brit Nora Walstad EPHORTEMER
8163/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
8209/2019 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Svar på anmodning om bosetting for 2020 EPHORTEMER
7916/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
7925/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Tilbud om fast 50 % stilling som sykepleier Sigrid Nordhus EPHORTEMER
7941/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
7765/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Forhåndstilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
7786/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Ilona Beate M Lundemo EPHORTEMER
7851/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
7852/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Marita Karlsen EPHORTEMER
7854/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
8078/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedrørende tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - Egenvurderingstilsyn - FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7791/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Kirsti Nordstrøm EPHORTEMER
7814/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
7816/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. Lindorff AS EPHORTEMER
8194/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vikar på tilkalling May Diorda Svartås EPHORTEMER
8354/2019 20191102 02.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Fonnfjell Hotell - godkjenning av ny styrer for serverings- og skjenkebevilling Maria Do Socorro Santos De Araujo EPHORTEMER
8348/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigmelding Kurt Arve Juliussen EPHORTEMER
8349/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Feilsortering i brun dunk INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8344/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
8277/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 Marit O Haugen Øverkil m.fl. EPHORTEMER
8263/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Valg av komite for skole, oppvekst og kultur for perioden 2019 - 2023 Iselin Marie Kolden m.fl. EPHORTEMER
8265/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Valg av komite for helse, pleie og omsorg 2019 - 2023 Leif Karsten Haugen m.fl. EPHORTEMER
8266/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Valg av komite for kommunal utvikling for perioden 2019 - 2023 Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
8337/2019 20191101 01.11.2019 Internt notat Oppmåling mth søknad nydyrkingstilskudd Marta Mlodzianowska EPHORTEMER
8340/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon til søknad Stefan Sagen EPHORTEMER
8342/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2020 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8343/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev KOSTRA-rapportering for 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
8346/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til julekveldstilstelning for enslige med flere 2019 MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL m.fl. EPHORTEMER
8339/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Thomas Wintervold Thomas Wintervold EPHORTEMER
8347/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Kopi av Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Kirkebyfjellet - etablering av ny paviljong for servering - konferanse og alpinkafé FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8350/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tidligere søknad om fradeling av bygninger på eiendommen Gudåmoen Øystein Bitnes EPHORTEMER
8351/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Uttalelse dispensasjon kommunens arealdek snøfangere AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8338/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Innkalling til årssamling 2019 i Geovekst kommune FORSAND KOMMUNE EPHORTEMER
8304/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Tillitsverv i Utdanningsforbundet Meråker 01.11.2019 - 01.08.2020 UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
8306/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Nina Johannessen EPHORTEMER
8316/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Mari Stine Johansen EPHORTEMER
8321/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
8329/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 2017004 Reguleringsplan for planovergangstiltak ved Nustad MULTICONSULT NORGE AS EPHORTEMER
8307/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Endring i distribusjonen av folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN EPHORTEMER
8311/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Høringsbrev - NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk Finansdepartementet EPHORTEMER
8319/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Erika Børseth EPHORTEMER
8320/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon i tidsrommet 01.01.20 - 01.05.20 Monica Nesgård Juliussen EPHORTEMER
8326/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad grunneiertillatelse motorferdsel i utmark snøscooter Per Jonny Krogstadholm EPHORTEMER
8299/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 Torfinn Krogstad EPHORTEMER
8300/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Invitasjon til KLP dag 2019 Jan Eilert Svebakk EPHORTEMER
8301/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av komite for skole, oppvekst og kultur for perioden 2019 - 2023 Egil Haugbjørg EPHORTEMER
8303/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale May Diorda Svartås EPHORTEMER
8305/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - ytterligere 4% UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
7115/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ny behandling. Revidering av Museumsplanen, Kap 4: Museum i Meråker sak 2 av 3 - Gilså EPHORTEMER
8256/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar på klage - Søknad om fradeling av tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt1 (F1) Frode Torstein Røe EPHORTEMER
8264/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Forespørsel om utsettelse av rapporteringsfrist. IL TAMBAR EPHORTEMER
8110/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.45 bnr.163 - Meråker VVS AS MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
8333/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Ordningen Trygt hjem for en 50-lapp TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8117/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse på gnr.31 bnr.42 Petter Melbye Merakerli EPHORTEMER
8109/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - Kommunestyret EPHORTEMER
8074/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Godtgjøring ordfører/ varaordfører EPHORTEMER
8053/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 EPHORTEMER
7214/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunale eiendommer rundt Meråker videregående skole - Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 35/19 av 27.5.19 EPHORTEMER
8162/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr/bnr 0025/0041 - Meråker VVS MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
8130/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 2020 EPHORTEMER
8103/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - Formannskapet EPHORTEMER
8132/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0013/0001 Svar på etablering returpunkt hytterenovasjon Fagerlia - Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8168/2019 20191031 31.10.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - Komité kommunal utvikling EPHORTEMER
8279/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Per Ove Stokkan EPHORTEMER
8274/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Lønn Hovedtillitsvalgt UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
8282/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8283/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8285/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt GEIR ARVE KROGSTAD EPHORTEMER
8291/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av arbeidsforhold Anita Holås EPHORTEMER
8280/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Fradelingssak Gudåmoen Gnr/bnr 0004/0006 Øystein Bitnes EPHORTEMER
8286/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på klage - Søknad om fradeling av tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt1 (F1) TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
8287/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Tollmoen 15-29 BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
8288/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Søknad om uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
8289/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Søknad om uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
8290/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Søknad om uførepensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
8294/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 11.11.2019 - 31.10.2020 Brit Nora Walstad EPHORTEMER
8278/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Vedr. faktura - refusjon utgifter vannkum HANDELSEIENDOM MERÅKER AS EPHORTEMER
8234/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Iselin Marie Kolden EPHORTEMER
8293/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Bekreftelse Anita Holås EPHORTEMER
8284/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Modernisert Folkeregister DIREKTORATET FOR E-HELSE EPHORTEMER
8295/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Sikkerhetsdatablad CIRCLE K NORGE AS EPHORTEMER
7095/2019 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ny behandling. Revidering av Museumsplan, Kap 4: Museum i Meråker sak 1 av 3 - Pulden EPHORTEMER
8254/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kopperå Myra - geonotat RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
8255/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Snøscooterløyper Nord-Trøndelag reinbeiteområde EPHORTEMER
8238/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Tidsfrister for saksbehandling av regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8244/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets budsjett for 2020 Konsek Trøndelag IKS EPHORTEMER
8251/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Tannhelsetjenesten i Meråker - tjenester lovfestet til spesielle pasientgrupper TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8232/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 241019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8243/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Meråker menighet Meråker menighet EPHORTEMER
8257/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Påminnelse - Tannhelsetjenesten i Meråker - tjenester lovfestet til spesielle pasientgrupper Marit Graftås EPHORTEMER
8258/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Tore Øverkil EPHORTEMER
8252/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Svein Høier EPHORTEMER
8259/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Meråker Redningstjeneste EPHORTEMER
8260/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Frode Hassel EPHORTEMER
8261/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Sluttkonferanse etter tilsyn med tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8250/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Utfordringer med bemanning Sykehjemmet ved aldersdementavdelingen EPHORTEMER
8253/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kopperå Myra - geonotat RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
8235/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8237/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8198/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Skoleskyss med drosje 01.11.2019 - 31.03.2020 Anna Madelen Jønsson m.fl. EPHORTEMER
8223/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
8224/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning INNOVASJON NORGE EPHORTEMER
8220/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Anmodning om ferdigattest STJØRDAL TØMRERSERVICE AS EPHORTEMER
8216/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Grova lysløype ved Grova skisenter IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
8217/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - skiskytteranlegg ved Grova skisenter IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
8218/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Thomas Kjeldstad EPHORTEMER
8226/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Simret Mehari Belay EPHORTEMER
8228/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrense Bjørg Elise Juliussen EPHORTEMER
8221/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Brannvesenets tilsynsaksjon mot farlig stoff 2019 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
8225/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Påminnelse om søknadsfrist for tilskuddsordningen "Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin" HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8227/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Svein Kåre Storhaug EPHORTEMER
8229/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Forberedelse til miljørisikoanalyse TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTEMER
8230/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Kongehytta i Grova IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
8219/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til skogkultur Ivan Langsåvold EPHORTEMER
8214/2019 20191028 28.10.2019 Internt notat Budsjettforslag 2020 Kari Anita Furunes m.fl. EPHORTEMER
8210/2019 20191026 26.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Skoleskyss med drosje 01.11.2019 - 31.03.2020 Ivan Langsåvold EPHORTEMER
8193/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV skanning EPHORTEMER
8196/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter Gnr/bnr 0049/0012/0064 - Ø. B. Reppe Øistein Billy Reppe EPHORTEMER
8203/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om uttak av masse utenfor naust ved Bakkøra i Feren Odd Arve Lian EPHORTEMER
8204/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Seksjon 3 Tollmoen BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
8207/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Skoleeiere kan søke om statstilskudd for samiskopplæring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8186/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Renovasjonsgebyr og slampriser 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8188/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhetsutvalget - Søknad om omdefinering av Fersdalsveien til særlig farlig vei Linda Amundstuen Reppe EPHORTEMER
8191/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Kjell Morten Bjørnås EPHORTEMER
8179/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 986982531 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8181/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Valg av Eldreråd Trøndelag for perioden 2019 - 2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8200/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ingunn Lie m.fl. EPHORTEMER
8129/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til Værnesregionen budsjettutvalg EPHORTEMER
8189/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019 - 2023 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
8199/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Torkel Moeng Sende EPHORTEMER
8202/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Underskrevet lærekontrakt OKS TRØNDELAG SA m.fl. EPHORTEMER
8205/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 171019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8206/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
8208/2019 20191025 25.10.2019 Internt notat Underskrevet oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
8024/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1029 - Bygging av fritidsbolig - rammetillatelse MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
8025/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1030 - Bygging av fritidsbolig - rammetillatelse MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
8027/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0040 - Avløpsrenseanlegg Tor Langsåvold EPHORTEMER
8029/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0050/0037 - Avløpsrenseanlegg - Byggesaksgebyr Vidar Kvamstad EPHORTEMER
8037/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0020/0118 Alfhild Østby EPHORTEMER
7968/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning 0046/0014 Bård Haugen EPHORTEMER
7961/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0007 - Bruksendring av bolig til uthus - Byggesaksgebyr Siv Merete Raaen EPHORTEMER
7963/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1013 - Endringstillatelse - Byggesaksgebyr TA UTVIKLING AS EPHORTEMER
7964/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1023 - Oppsetting av fritidsbolig - Byggesaksgebyr Ketil Hoven EPHORTEMER
7967/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning 0046/0014 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7962/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 45/163 - Utslippstillatelse fra fritidsbolig - Byggesaksgebyr Tore Laugtug EPHORTEMER
7966/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning 0046/0014 Bjørn Schjetne EPHORTEMER
7969/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning 0046/0014 Bror Fors EPHORTEMER
7982/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll for oppmålingsforretning over gnr. 0013/0001/0041 Eva Marianne Eilertsen m.fl. EPHORTEMER
7983/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning over gnr. 0013/0001/0043 Andre Forbregd m.fl. EPHORTEMER
7910/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev 0004/0002- Varsel om oppmålingsforretning Tove Elisabeth Sonflå EPHORTEMER
7911/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev 0004/0002- Varsel om oppmålingsforretning Øystein Bitnes EPHORTEMER
8164/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
8174/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport NTE NETT AS EPHORTEMER
8176/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8153/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Invitasjon til KLP dag 2019 Eva Mari Karlsen EPHORTEMER
7973/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Underskrevet leieavtale Meråker Næringsbygg EPHORTEMER
7919/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Avlysing av oppmålingsforretning 0049/0531 og 0049/0533 TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. EPHORTEMER
8159/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Hussein Ahmad Alnayef EPHORTEMER
8154/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Analyseresultater Jamtåsen råvann SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7908/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev 0004/0002- Varsel om oppmålingsforretning Camilla Bones EPHORTEMER
7909/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev 0004/0002- Varsel om oppmålingsforretning Daniel Sonflå EPHORTEMER
7912/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0045/0001/0153 Odd Arne Gresseth m.fl. EPHORTEMER
8177/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Radontilbud til kommunene 2019 - 2020 TERRA CONTROL AS EPHORTEMER
8170/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett Tollmoen BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
8171/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Uttak av masse utenfor naust ved Bakkøra i Feren TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8160/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Svar på søknad om fritak for renovasjonsavgift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
7876/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0013/0062 Oddgeir Bue EPHORTEMER
8038/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0020/0118 Hallgeir Martin Lundemo EPHORTEMER
8039/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0020/0118 Magne Annar Tuseth EPHORTEMER
8040/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0020/0118 Daniel Slungård EPHORTEMER
8046/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0021/0144 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning Tor Oddvar Holth m.fl. EPHORTEMER
8057/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Lokale forhandlinger 2019 Åsmund Øverkil EPHORTEMER
8071/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Kontaktutvalget for landbruk i Meråker kommune - Tilskudd til miljøtiltak i jord- og skogbruk 2020 (SMIL, NMSK og rentemidler) Allskog m.fl. EPHORTEMER
7834/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Svar på brev fra Mattilsynet etter melding om avvik på vannkvaliteten MATTILSYNET EPHORTEMER
7833/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Oppmåling av grensegang for 0046/0014 TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. EPHORTEMER
7831/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Svar på melding om vannlekkasje Randi Borstad Børseth EPHORTEMER
5110/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid. Skjema A1 NAV skanning EPHORTEMER
8137/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev GSI-rapportering Meråker skole 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
8143/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Kopi av godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-19-1497 - Fv6776 - Sørsidveien - Meråker kommune - Ny trapeshump med tilhørende kantstein og gangvei omlegging Statens vegvesen, Vegavdeling Trøndelag EPHORTEMER
8140/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Uttalelse - endring av reguleringsplan for Vargmyrfeltet - forlengelse av vei FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8139/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Melding om bygning på fritidseiendom unntatt søknadsplikt Håvard Flatmo EPHORTEMER
8141/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø - rekruttering 2020 - Samlingsbasert tilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8142/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for snøfangere ved skitraseen i Meråker TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8146/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Øystein Lorentsen EPHORTEMER
8147/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2019 - 31.07.2020 Marina Storseth EPHORTEMER
8148/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Høring dispensasjon arealplan skispor Meråker kommune Nord-Trøndelag reinbeiteområde EPHORTEMER
8033/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0021/0013 Søknad om tillatelse til tiltak - Garasje Vegard Røkke EPHORTEMER
8108/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Invitasjon til KLP dag 2019 Elin Benberg EPHORTEMER
8126/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Endring av selskapsavtale 2020 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
8114/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Tollmoen seksjon 2 BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
8115/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på oppmåling Bror Fors EPHORTEMER
8125/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8121/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter Sølvi Bjerksetmyr EPHORTEMER
8127/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Revidert veileder - samarbeid mellom skole og barnevern Bufdir EPHORTEMER
8128/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade NAV EPHORTEMER
8099/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Invitasjon til KLP dag 2019 Egil Arne Kleven EPHORTEMER
8062/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr. 23 bnr. 18 Vibeke Torin Teigaas EPHORTEMER
8065/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Søknad om uttak av bjørn på vårsnø i Meråker kommune Miljødirektoratet EPHORTEMER
8088/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - Byggkontrollen AS BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
8096/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
8102/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Veileder - råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
8050/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Janita Lufall EPHORTEMER
8041/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0021/0085 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Torbjørn Juliussen EPHORTEMER
8042/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0033/0003 Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av bygg Anne Blæstervold EPHORTEMER
7737/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0019/1030 Svar på søknad om igangsettingstillatelse - Mantinia Utvikling AS MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
7728/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/1029 Svar på søknad om igangsettingstillatelse - Mantinia Utvikling AS MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
7700/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gnr/Bnr. 0020/0118 Svar på søknad om riving av brannskadd bolig - Farstad AS FARSTAD AS EPHORTEMER
7506/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Meråker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8083/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Erklæring - tilkobling kommunalt vann/avløp Joanna Kaczynska EPHORTEMER
8084/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Underskrevet overtakelsesprotokoll ***** EPHORTEMER
8086/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
8087/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Oppsummering/rapport - 3.trinn 2018/2019 VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
8089/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 19.09.2019 NAV Værnes EPHORTEMER
8090/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 07.11.2019 NAV Værnes EPHORTEMER
8081/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Taushetserklæring Oda Aurora Aune EPHORTEMER
8085/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Påminnelse -egenvurderingstilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8094/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Forespørsel om utsettelse IL TAMBAR EPHORTEMER
8091/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Årlig kvalitetssikring av data i Sysvak FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
8092/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den Katolske kirke - påminnelse KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
8075/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring RIKSREVISJONEN EPHORTEMER
8072/2019 20191020 20.10.2019 Inngående brev KLP-dag 2019 Marthe Isbell Langsåvold EPHORTEMER
8030/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Folkevalgtopplæring Meråker kommune - kommunestyreperioden 2019 - 2023 Stefan Sagen EPHORTEMER
8031/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning over gnr. 0013/0001/0043 Stefan Sagen EPHORTEMER
8032/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Stefan Sagen EPHORTEMER
8043/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Meråker JFF v/Buan MERÅKER JEGER OG FISKERFORENING EPHORTEMER
8061/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke SV 29916 STATENS VEGVESEN Region Sør EPHORTEMER
8064/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Invitasjon til KLP dag 2019 Åshild Bithammer EPHORTEMER
8069/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Meråker skole - programmering av alternative konsept Rambøll EPHORTEMER
8070/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0021/0144 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning Arne Birger Pedersen EPHORTEMER
8058/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Folkevalgtopplæring Meråker kommune - kommunestyreperioden 2019 - 2023 Leif Aksel Buland EPHORTEMER
8059/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Leif Aksel Buland EPHORTEMER
8044/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - John Buan John Ingmar Buan EPHORTEMER
8049/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Rapportering 2019 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8067/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig og søknad om tillatelse til tiltak Jostein Raaen EPHORTEMER
8068/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad etablering returpunkt hytterenovasjon Fagerlia INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8060/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Utlysning - Tilskudd til kommuner for å utvikle og implementere kommunale modeller for identifikasjon og oppfølging av utsatte barn BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
8066/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Midlertidig rapport SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8008/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kopi - Godtgjøring av kommunalt fellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8009/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Stjørdal, Levanger, Verdal og Meråker kommuner 10. oktober 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8012/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - preparert skitrase mellom Grunntjønna og Tjurrubuvika - Fjergen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8022/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Plasstillitsvalgt Meråker skole UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
8035/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om uførepensjon KLP EPHORTEMER
8036/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Høringsbrev - Endringer i vannforskriften vedlegg I mv. KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8028/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd i Trøndelag - 2019 MERÅKER SAMDRIFT DA EPHORTEMER
8026/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd i Trøndelag - 2019 Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
8034/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Alfhild Østby EPHORTEMER
8000/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Gjeldende vaktdistriktskultur for den kommunale veterinærvakten fra 1. januar 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8001/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Tollmovegen seksjonene 4 og 8 BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
8003/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Georg Klefsåsvold EPHORTEMER
8004/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for skispor Grunntjønna - Tjurrubuvika TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8005/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti for leirskoleopphold ved Hitra leirskole våren 2019 HITRA KOMMUNE EPHORTEMER
8011/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Utvidelse av område for skadefellingstillatelse av 2 ulver i deler av kommunene Verdal, Levanger, Stjørdal og Meråker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8017/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8002/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Naboliste for Gnr/bnr 0048/0012 SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
8006/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8021/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Plasstillitsvalgt Meråker skole UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
7990/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Svar på endring av grensegang Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
7991/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om etablering av vakuumtoalett med tett septik Håvard Wanvik EPHORTEMER
7992/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Kart over vannområdene i Trøndelag. Manglende vedlegg til brev av 19.09.19 om oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7945/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av Meråker skole Eva Lien m.fl. EPHORTEMER
7988/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innvilgelse av forhøyet uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
7976/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Bekreftelse opplæring MERÅKER KOMMUNE SEKTOR FOR KOMMUNAL UTVIKLING EPHORTEMER
7980/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
7947/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS melding til KPR for 2019 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
7953/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - vei AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7955/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Petter Melbye Merakerli EPHORTEMER
7960/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Angående vannproblemer i Steinfjellet hyttegrend - fikk ikke beskjed Marit Lile Stavnås EPHORTEMER
7958/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på undefined Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7946/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for DL 92091 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
7965/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak - signert versjon. Jfr. dokument 28 Anne Christin Aune EPHORTEMER
7944/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om regnskapsrapportering av nye organisatoriske enheter i Kostra STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
669/2019 20191015 15.10.2019 Internt notat Nye satser - kommunal avgifter og gebyrer 2019 Tore Horten EPHORTEMER
7939/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ilona Beate M Lundemo EPHORTEMER
7923/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Liv Bjørknes Engen EPHORTEMER
7924/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - fasadeendring Mette Rian m.fl. EPHORTEMER
7926/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Analyseresultater ny versjon - vennligst makuler versjon 1 og 2 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7931/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt HALVORSENS GÅRDS- OG HÅNDTVERKSTJENESTER EPHORTEMER
7933/2019 20191014 14.10.2019 Internt notat Underskrevet oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7934/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Tilsyn med Meråker kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler - ny dato FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7935/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
7936/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
7921/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Avlysing av oppmålingsforretning 0049/0531 og 0049/0533 Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7920/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk 11.10.2019 Securitas AS EPHORTEMER
7938/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2019 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5663/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsprotokoll- sykepleier 100 % fast EPHORTEMER
5901/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av formannskap for perioden 2020 - 2023 EPHORTEMER
7041/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyrevalget 2019 - Godkjenning av valgprotokoll EPHORTEMER
7829/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av komite for helse, pleie og omsorg 2019 - 2023 EPHORTEMER
7830/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av komite for kommunal utvikling for perioden 2019 - 2023 EPHORTEMER
7918/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Spørsmål om dårlig vei og manglende asfaltering i Fagerlia Jon Hjalmar Sørbø EPHORTEMER
7895/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Folkevalgtopplæring Meråker kommune - kommunestyreperioden 2019 - 2023 Anne-Karin Langsåvold m.fl. EPHORTEMER
7928/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Analyseresultater Jamtåsen råvann SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7930/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Etterspør behandling av denne søknaden BANE NOR SF EPHORTEMER
7932/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
7922/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til tynning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7825/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av komite for skole, oppvekst og kultur for perioden 2019 - 2023 EPHORTEMER
7811/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023 EPHORTEMER
7812/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023 EPHORTEMER
7197/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av kontrollutvalg for perioden 2020 - 2023 EPHORTEMER
7393/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Aksjonærlån - Meråker Alpinsenter AS - orientering om vedtak Meråker Alpinsenter AS EPHORTEMER
7915/2019 20191013 13.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden John Magnar Høiseth EPHORTEMER
7901/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - ny oppgave for kommunene i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7905/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag John Ingmar Buan EPHORTEMER
7907/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Kontroll salg, skjenking og tilsyn tobakkskadeloven 21.9.2019 Securitas AS EPHORTEMER
7899/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Pasientsikkerhet for samiske brukere av helse- og omsorgstjenesten Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap - Nord Universitet EPHORTEMER
7913/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Eva Marie Juliussen Lien EPHORTEMER
7914/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene på Fremskrittspartiet Kjell Magnar Almåsbakk EPHORTEMER
7894/2019 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 EPHORTEMER
7900/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Arild Aune EPHORTEMER
7903/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 - konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering STATENS KARTVERK EPHORTEMER
7904/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0001/0153 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
7898/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Ferdigattest Lorents Øyvind Teigen EPHORTEMER
7897/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk ALcontrol Stjørdal EPHORTEMER
7889/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Kjell Joar Slungård EPHORTEMER
7879/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Diagnosesetting av personer med psykisk utviklingshemming - rapport fra stikkprøveundersøkelse STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
7847/2019 20191010 10.10.2019 Internt notat Møteplaner 2020 - forslag Inge Falstad m.fl. EPHORTEMER
7813/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Lars Magnus Brækken m.fl. EPHORTEMER
7890/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Påminnelse om frist for innsending av refusjonskrav på tilsagn NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEMER
7891/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 59/533 og 59/531 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7892/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/553 og 46/6 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7893/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 0046/0014 - Varsel om oppmålingsforretning TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7885/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark vedr. Storlirenn og Ski Tour 2020 Frode Estil EPHORTEMER
7886/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - perioden 29.10.2019 - 28.10.2020 Kirsti Nordstrøm EPHORTEMER
7888/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av langvarig eller kronisk sykdom NAV Værnes EPHORTEMER
7821/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring av likviditetsplan grunnet nye regler vedr. momskompensasjon IL Varden Meråker EPHORTEMER
7727/2019 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag endring snøscooterløyper i Meråker kommune EPHORTEMER
7767/2019 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2/2019 - pr. 31.08.2019 EPHORTEMER
7266/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Orientering om vedtak - Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
7285/2019 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Magne Marken Frengen - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret EPHORTEMER
7330/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
7332/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Jobbsøknad Yonas Mussie Mekonnen EPHORTEMER
7334/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende lærlingeplass til høsten eller våren Lena Marie Bakken EPHORTEMER
7335/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som lærling, barne- og ungdomsarbeiderfaget Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
7336/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Julianne Risvold EPHORTEMER
7444/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av lånetilsagn - Grova del II IL Varden Meråker EPHORTEMER
7432/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Utbetaling av likviditet - rullesklianlegg i Grova IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
7456/2019 20191010 10.10.2019 Internt notat Utbetaling av aksjonærlån til Meråker Alpinsenter AS Per Magne Solhaug m.fl. EPHORTEMER
7877/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Karakterutskrift Lars Emil Haugen EPHORTEMER
7867/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7863/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Feil ved pH analyse SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7860/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Monika Letnes EPHORTEMER
7861/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av Skogfond 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7862/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til Bru for skiløype i Fagerlia Felt 6 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7864/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest FARSTAD AS EPHORTEMER
7865/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7866/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak, sak 2019/1143-4 Svar på søknad om fradeling tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt 1 Vedtaksnr. 180/19 Anne Christin Aune m.fl. EPHORTEMER
7871/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Registrering av utdanningsvirksomhet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
7875/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 14.10.2019 - 14.01.2020 Lars Emil Haugen EPHORTEMER
7868/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedrørende leieavtale 38465-003 ATEA FINANCE AS EPHORTEMER
7795/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på at avtale vil bli vurdert, angående godkjenning av Rypetoppen Klatrepark som leirskoleopphold RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS EPHORTEMER
7835/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
7836/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Midlertidig rapport - teknisk problem med fargeanalysen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7843/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på undefined TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7855/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Janita Lufall EPHORTEMER
7857/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Deling av klasselister UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7193/2019 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av valgkomite EPHORTEMER
7846/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Weini Haile Kiflemichael EPHORTEMER
7848/2019 20191008 08.10.2019 Internt notat Oppdragsavtale - til og med 27.05.2020 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7579/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
7679/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.09.2019 - 31.12.2019 Weini Haile Kiflemichael EPHORTEMER
7686/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Forslag til kandidat fra Meråker i integreringsrådet i Trøndelag for perioden 2019-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7706/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Lars Emil Haugen EPHORTEMER
7119/2019 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til KS EPHORTEMER
7824/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Lille Vanja Merakerli EPHORTEMER
7849/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Oddgeir Bue EPHORTEMER
7681/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om utlevering av dokumenter STIFTELSEN RETTFERD FOR TAPERNE EPHORTEMER
7684/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Ber om ny sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
7611/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på oppfølging av virksomhetstilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7449/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om restgjeld. KREDINOR SA EPHORTEMER
7483/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedr. revisjon av individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen som selvstendig næringsdrivende lege. Arnstein Hegge EPHORTEMER
7452/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Redusert arbeidstid i perioden 1.1.- 31.12. 2020. Maria Pedersen Killengren EPHORTEMER
7270/2019 20191007 07.10.2019 Saksframlegg/innstilling Konsek Trøndelag IKS - Ny selskapsavtale fra 01.01.2020 EPHORTEMER
7804/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 21.11.2019 NAV Værnes EPHORTEMER
7806/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Odd Karl Ystgaard EPHORTEMER
7770/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 5 - ***** ***** Naturviterne/NITO/Tekna EPHORTEMER
7772/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 5 Den Norske Legeforening EPHORTEMER
7775/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 3.4.2 Utdanningsforbundet EPHORTEMER
7777/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 3.4.2 - ***** ***** Musikernes Fellesorganisasjon EPHORTEMER
7778/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 3.4.2 Norsk Sykepleieforbund EPHORTEMER
7674/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for september 2019 NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER