eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7897/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk ALcontrol Stjørdal EPHORTEMER
7899/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Pasientsikkerhet for samiske brukere av helse- og omsorgstjenesten Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap - Nord Universitet EPHORTEMER
7894/2019 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 EPHORTEMER
7900/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Arild Aune EPHORTEMER
7903/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 - konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering STATENS KARTVERK EPHORTEMER
7904/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0001/0153 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
7913/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Eva Marie Juliussen Lien EPHORTEMER
7914/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene på Fremskrittspartiet Kjell Magnar Almåsbakk EPHORTEMER
7901/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - ny oppgave for kommunene i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7905/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag John Ingmar Buan EPHORTEMER
7907/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Kontroll salg, skjenking og tilsyn tobakkskadeloven 21.9.2019 Securitas AS EPHORTEMER
7898/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Ferdigattest Lorents Øyvind Teigen EPHORTEMER
7890/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Påminnelse om frist for innsending av refusjonskrav på tilsagn NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEMER
7891/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 59/533 og 59/531 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7892/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/553 og 46/6 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7893/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 0046/0014 - Varsel om oppmålingsforretning TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7813/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Lars Magnus Brækken m.fl. EPHORTEMER
7885/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark vedr. Storlirenn og Ski Tour 2020 Frode Estil EPHORTEMER
7886/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - perioden 29.10.2019 - 28.10.2020 Kirsti Nordstrøm EPHORTEMER
7888/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av langvarig eller kronisk sykdom NAV Værnes EPHORTEMER
7879/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Diagnosesetting av personer med psykisk utviklingshemming - rapport fra stikkprøveundersøkelse STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
7847/2019 20191010 10.10.2019 Internt notat Møteplaner 2020 - forslag Inge Falstad m.fl. EPHORTEMER
7767/2019 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2/2019 - pr. 31.08.2019 EPHORTEMER
7727/2019 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag endring snøscooterløyper i Meråker kommune EPHORTEMER
7821/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring av likviditetsplan grunnet nye regler vedr. momskompensasjon IL Varden Meråker EPHORTEMER
7266/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Orientering om vedtak - Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
7285/2019 20191010 10.10.2019 Saksframlegg/innstilling Magne Marken Frengen - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret EPHORTEMER
7330/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
7332/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Jobbsøknad Yonas Mussie Mekonnen EPHORTEMER
7334/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende lærlingeplass til høsten eller våren Lena Marie Bakken EPHORTEMER
7335/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som lærling, barne- og ungdomsarbeiderfaget Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
7336/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Julianne Risvold EPHORTEMER
7432/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Utbetaling av likviditet - rullesklianlegg i Grova IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
7456/2019 20191010 10.10.2019 Internt notat Utbetaling av aksjonærlån til Meråker Alpinsenter AS Per Magne Solhaug m.fl. EPHORTEMER
7444/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av lånetilsagn - Grova del II IL Varden Meråker EPHORTEMER
7889/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Kjell Joar Slungård EPHORTEMER
7867/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7863/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Feil ved pH analyse SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7860/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Monika Letnes EPHORTEMER
7861/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av Skogfond 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7862/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til Bru for skiløype i Fagerlia Felt 6 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7864/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest FARSTAD AS EPHORTEMER
7795/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på at avtale vil bli vurdert, angående godkjenning av Rypetoppen Klatrepark som leirskoleopphold RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS EPHORTEMER
7868/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedrørende leieavtale 38465-003 ATEA FINANCE AS EPHORTEMER
7865/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7866/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak, sak 2019/1143-4 Svar på søknad om fradeling tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt 1 Vedtaksnr. 180/19 Anne Christin Aune m.fl. EPHORTEMER
7871/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Registrering av utdanningsvirksomhet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
7875/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 14.10.2019 - 14.01.2020 Lars Emil Haugen EPHORTEMER
7877/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Karakterutskrift Lars Emil Haugen EPHORTEMER
7846/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Weini Haile Kiflemichael EPHORTEMER
7848/2019 20191008 08.10.2019 Internt notat Oppdragsavtale - til og med 27.05.2020 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7835/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
7836/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Midlertidig rapport - teknisk problem med fargeanalysen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7843/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på undefined TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7855/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Janita Lufall EPHORTEMER
7857/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Deling av klasselister UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7579/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
7193/2019 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av valgkomite EPHORTEMER
7824/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Lille Vanja Merakerli EPHORTEMER
7849/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Oddgeir Bue EPHORTEMER
7119/2019 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til KS EPHORTEMER
7679/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.09.2019 - 31.12.2019 Weini Haile Kiflemichael EPHORTEMER
7686/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Forslag til kandidat fra Meråker i integreringsrådet i Trøndelag for perioden 2019-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7706/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Lars Emil Haugen EPHORTEMER
7681/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om utlevering av dokumenter STIFTELSEN RETTFERD FOR TAPERNE EPHORTEMER
7684/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Ber om ny sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
7611/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på oppfølging av virksomhetstilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7449/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om restgjeld. KREDINOR SA EPHORTEMER
7483/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedr. revisjon av individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen som selvstendig næringsdrivende lege. Arnstein Hegge EPHORTEMER
7452/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Redusert arbeidstid i perioden 1.1.- 31.12. 2020. Maria Pedersen Killengren EPHORTEMER
7270/2019 20191007 07.10.2019 Saksframlegg/innstilling Konsek Trøndelag IKS - Ny selskapsavtale fra 01.01.2020 EPHORTEMER
7674/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for september 2019 NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
7804/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 21.11.2019 NAV Værnes EPHORTEMER
7780/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - kap. 3.4.1 - ***** ***** Forhandlingsutvalget EPHORTEMER
7790/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll kap. 3.4.1 - ***** ***** Forhandlingsutvalget EPHORTEMER
7807/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Jeanette Grytbakk Özgur EPHORTEMER
7810/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Veileder om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser til ny kommunelov KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7770/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 5 - ***** ***** Naturviterne/NITO/Tekna EPHORTEMER
7772/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 5 Den Norske Legeforening EPHORTEMER
7775/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 3.4.2 Utdanningsforbundet EPHORTEMER
7777/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 3.4.2 - ***** ***** Musikernes Fellesorganisasjon EPHORTEMER
7778/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 3.4.2 Norsk Sykepleieforbund EPHORTEMER
7806/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Odd Karl Ystgaard EPHORTEMER
7817/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Maria Weronica Økdal EPHORTEMER
7818/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Kjell Morten Bjørnås EPHORTEMER
7822/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Egil Haugbjørg EPHORTEMER
7823/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Gunnil Wæhre EPHORTEMER
7771/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 5 - ***** ***** ***** Delta EPHORTEMER
7773/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 5 - ***** ***** Utdanningsforbundet EPHORTEMER
7774/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 3.4.2 Naturviterne/NITO/Tekna EPHORTEMER
7776/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - lokale forhandlinger kap. 3.4.2 - ***** ***** Delta EPHORTEMER
7784/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll - kap. 3.4.1 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Forhandlingsutvalget EPHORTEMER
7803/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Rundskriv om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting - rettledning om valg til folkevalgte organ m.m. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7787/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll kap. 3.4.1 - ***** ***** Forhandlingsutvalget EPHORTEMER
7788/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll kap. 3.4.1 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Forhandlingsutvalget EPHORTEMER
7789/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll kap. 3.4.1 - ***** ***** ***** ***** Forhandlingsutvalget EPHORTEMER
7815/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden Eline Lello EPHORTEMER
7805/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ragnhild Sundet Langås EPHORTEMER
7809/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7761/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 59/533 og 59/531 Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7762/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/553 og 46/6 Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7763/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om fradeling tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt 1 Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7730/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Konsesjonskraft 3.kvartal 2019 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
7734/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg med soverom og bad Jarle Engan EPHORTEMER
7735/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om å få stå i stilling ***** EPHORTEMER
7739/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Kartlegging av utstyrssentraler i kommunen RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AS EPHORTEMER
7740/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale ECHO-studien RKBU Midt-Norge, NTNU EPHORTEMER
7741/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/553 og 46/6 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7743/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/553 og 46/6 Christina Rydin EPHORTEMER
7745/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/533 og 46/6 Cato Johansen og Hilde EPHORTEMER
7746/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 Christina Rydin EPHORTEMER
7748/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 Cato Johansen og Hilde EPHORTEMER
7750/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 Lars Bodsberg EPHORTEMER
7754/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 PRIMAHUS EIENDOM AS EPHORTEMER
7755/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 Bernt Lorentzen EPHORTEMER
7759/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Avslag på søknad om status som turiststed - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7708/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev 0013/0062 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Oddgeir Bue m.fl. EPHORTEMER
7713/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner 02.oktober 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7715/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Dispensasjon fra reguleringsplan Vargmyrfeltet, forlengelse av vei, Meråker kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
7760/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig for 2019 HUSBANKEN EPHORTEMER
7699/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Innspill til høring av endringer i rovviltforvaltningen - Meråker kommune Klima- miljødepartementet EPHORTEMER
7669/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar vedrørende søknad om fritak renovasjonsgebyr Nora Marie Bransfjell EPHORTEMER
7687/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev 0049/1041 og 0049/1042 - oversendelse av matrikkelbrev AS Meraker Brug EPHORTEMER
7688/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev 0049/1041 og 0049/1042 - oversendelse av matrikkelbrev Irene Røkke m.fl. EPHORTEMER
7709/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev 0013/0062 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Knut Johan Hokstad m.fl. EPHORTEMER
7716/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Informasjon om endring av NMSK-forskrift - Kommunene får ansvar for tilskudd til skogsveger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7732/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Vibeke Torin Teigaas EPHORTEMER
7742/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/553 og 46/6 Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7744/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/553 og 46/6 Anders Rydin EPHORTEMER
7747/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 Anders Rydin EPHORTEMER
7749/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 Rita Thobroe EPHORTEMER
7751/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 Edith Johanne Olsen EPHORTEMER
7752/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7753/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7756/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Den Kulturelle Skolesekken (DKS) - Tildelingsbrev Meråker kommune, fordeling av spillemidler for skoleåret 2019-2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7764/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på undefined TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7640/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0130 og gnr/bnr 0045/0250 Høring endring reguleringsplan Vargmyrfeltet, forlengelse av vei FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
7682/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Dramatisk forslag fra kraftskatteutvalget – Konsesjonskraftordningen foreslås avviklet KOMMUNEKRAFT AS EPHORTEMER
7626/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen MERÅKER KONSEPTBYGG AS EPHORTEMER
7623/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Privatmegleren Stjørdal EPHORTEMER
7633/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Vedr. egenerklæring om konsesjonsfrihet AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7636/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar søknad om motorferdsel i utmark Terje Sesseng EPHORTEMER
7637/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar søknad om motorferdsel i utmark Reidar Løvhaugen EPHORTEMER
7638/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar søknad om motorferdsel i utmark Rune Sigmar Lien EPHORTEMER
7646/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Tonje Gjemse Løveng EPHORTEMER
7655/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Underskrevet abeidsavtale Anita Fundtaunet EPHORTEMER
7660/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad IG tomt 49/1029 Felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
7667/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Kopi - Svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr i Sørsideveien 205 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
7662/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad IG tomt 49/1030 Felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
7663/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Mats Erik Mackhé EPHORTEMER
7665/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad IG tomt 49/1030 Felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
7339/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport Sektor Kommunal utvikling 2. tertial 2019 EPHORTEMER
7446/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Oversendelse av signerte lånedokumenter for 2. tildeling av startlån for 2019 . HUSBANKEN EPHORTEMER
7659/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Purring AFTENPOSTEN AS EPHORTEMER
7658/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar vedrørende kommunale avgifter Hanne Pedersen EPHORTEMER
7692/2019 20191003 03.10.2019 Internt notat Underskrevet oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7245/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0004/0002 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 0004/0005 Tove Elisabeth Sonflå EPHORTEMER
7194/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Avtale sykevikariat 23.09.2019 - 26.01.2020 Bente Strømmen EPHORTEMER
7049/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
7148/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. Lindorff EPHORTEMER
7155/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. Lindorff AS EPHORTEMER
6468/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
7480/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Vedr. revisjon av individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen som selvstendig næringsdrivende lege Innkalling til møte fredag 4.oktober kl 10.00 Eva Fordal EPHORTEMER
6685/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
7680/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om oppsett av snøfangere ved skitraseen Ivarsmyra IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
7650/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om fradeling Stig Meraker EPHORTEMER
7507/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak gnr/bnr 0049/0388 - Avløpsanlegg FARSTAD AS EPHORTEMER
7528/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende tilleggsavgift på vann på Teveldalen Steinfjellet hyttegrend EPHORTEMER
7576/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev 0021/0144 - Varsel om oppmålingsforretning Vigdis Beate Haaland m.fl. EPHORTEMER
7627/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
7647/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om oppretting/endring av matrikkelenhet Magne Hammer EPHORTEMER
7632/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om endring av likviditetsplan grunnet nye regler vedr. momskompensasjon IL Varden Meråker EPHORTEMER
7619/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Varsel - kjøretøyet ditt (XN 32739) kan bli avskiltet Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøytjenester EPHORTEMER
7621/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Innvilget søknad om økt kommunal ramme - SMIL - midler 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7625/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Tilskuddsbrev 2019 - Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, grunnskoleopplæring for asylsøkere i aldersgruppen 6-15 år som bor privat UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7620/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
7634/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7643/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Svar på søknad endring reguleringsplan - vargmyrfeltet gnr/bnr 45/250 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7635/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
7639/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tonje Gjemse Løveng m.fl. EPHORTEMER
7641/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel Torbjørn Ringen EPHORTEMER
7567/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
7583/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7593/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=6qae8r, SakId=257192) ***** EPHORTEMER
7595/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=ew899r, SakId=281158) ***** EPHORTEMER
7605/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
7607/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
7609/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7610/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTEMER
7556/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding på 0046/0014 - Varsel om oppmålingsforretning Bjørn Schjetne EPHORTEMER
7590/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Marita Karlsen EPHORTEMER
7613/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Semhar Habtom Russom EPHORTEMER
7614/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Andrea Lucie Gjemse EPHORTEMER
7618/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Frode Fuskeland EPHORTEMER
7598/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Delvis medhold i klage på enkeltvedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Stjørdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
7602/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av bygg Anne Blæstervold EPHORTEMER
7603/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Bård Haugen EPHORTEMER
7604/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Håvard Nicolausson EPHORTEMER
7608/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 3. terminutbetaling 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
7615/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 0021/0144 - Varsel om oppmålingsforretning Arne Birger Pedersen EPHORTEMER
7616/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - 40 % stilling som ergoterapeut - st. ref. (4119170424) Caroline Osjord EPHORTEMER
7617/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) June Dahl Nilsen EPHORTEMER
7600/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
7403/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd 2 for ***** ***** ***** ***** ***** INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
7355/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Dispensasjon kommuneplanens arealdel, skispor grunntjønna tjurrubivika, Meråker kommune AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
7578/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Støtteordning for etablering av ladepunkt for elbil i kommunene i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7584/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7477/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr. 49 bnr 1018 Jørn Olav Holde EPHORTEMER
7521/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev 0046/0014 Varsel om oppmålingsforretning Bård Haugen EPHORTEMER
7522/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev 0046/0014 - Varsel om oppmålingsforretning Bjørn Schjetne EPHORTEMER
7523/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev 0046/0014 - Varsel om oppmålingsforretning TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7475/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1013 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7476/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr. 49 bnr 1023 Ketil Hoven EPHORTEMER
9552/2017 20191001 01.10.2019 Utgående brev Tilbud om kommunal leilighet Gebrezgi, Daniel Fishaye EPHORTEMER
7549/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Høring om miljø og helse i barnehager og skoler Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEMER
7564/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Oppstartbrev og prosjektplan Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEMER
7566/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Takk for raskt svar Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEMER
7563/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Julianne Risvold EPHORTEMER
7568/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
7574/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) lennart Krogstadnes EPHORTEMER
7550/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Tilbud Meråker skole - pedagogikk og prosessledelse RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
7572/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Brit Nora Walstad EPHORTEMER
7562/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Angående nye tegninger Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
7569/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet PRIVATMEGLEREN AS EPHORTEMER
7570/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Brit Nora Walstad EPHORTEMER
7575/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) ***** EPHORTEMER
7559/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Linn Marie Brandtzæg-Sand EPHORTEMER
7565/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Melding om kontaktperson i Meråker kommune Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEMER
7543/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Siri Dragsten EPHORTEMER
7544/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Marianne J. Grøseth EPHORTEMER
7545/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Maria Weronica Økdal EPHORTEMER
7546/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Frode Fuskeland EPHORTEMER
7542/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut i 100 % stilling - st. ref. (4131143131) Siri Dragsten EPHORTEMER
7537/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 0046/0014 - Varsel om oppmålingsforretning Bjørn Schjetne EPHORTEMER
7538/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) ***** EPHORTEMER
7539/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Brit Nora Walstad EPHORTEMER
7540/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Brit Nora Walstad EPHORTEMER
7541/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut i 100 % stilling - st. ref. (4131143131) Brit Nora Walstad EPHORTEMER
7535/2019 20190928 28.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Julianne Risvold EPHORTEMER
7504/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Høring på skolerute for skoleåret 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7526/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. MERÅKER KONSEPTBYGG AS EPHORTEMER
7529/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Jostein Raaen EPHORTEMER
7511/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Regional plan for kulturminner - planprogram på høring - frist 31.12.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7516/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Invitasjon til veiledningsmøte om forebygging av vold og trusler i kommunen ARBEIDSTILSYNET EPHORTEMER
7508/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 0046/0014 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Bård Haugen EPHORTEMER
7515/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om fradeling tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt 1 Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7530/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Torbjørn Juliussen EPHORTEMER
7513/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Hilde Stensen EPHORTEMER
7527/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTEMER
6915/2019 20190927 27.09.2019 Saksframlegg/innstilling Endret organisatorisk plassering av Meråker Frivilligsentral. EPHORTEMER
7531/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner 26.09.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7533/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Selskapskontroll - tilbakemelding fra Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
7514/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
7519/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Utbetaling av lån KOMMUNALBANKEN AS EPHORTEMER
7343/2019 20190926 26.09.2019 Internt notat Refusjonskrav - rengjøring av leilighet 1. etasje Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7447/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7421/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0043 Eva Marianne Eilertsen EPHORTEMER
7426/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0043 Per Arne Johansen EPHORTEMER
7390/2019 20190926 26.09.2019 Saksframlegg/innstilling Innspill til høring av endringer i rovviltforvaltningen - Meråker kommune EPHORTEMER
7414/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0041 Eva Marianne Eilertsen EPHORTEMER
7415/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0041 Nina Lodgaard EPHORTEMER
7416/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0041 Stefan Sagen EPHORTEMER
7417/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0041 Per Arne Johansen EPHORTEMER
7418/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0041 May-Britt Negård EPHORTEMER
7420/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0041 Nils Fremstad EPHORTEMER
7422/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0043 Andre Forbregd EPHORTEMER
7425/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0043 Stefan Sagen EPHORTEMER
7495/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Melding om vannlekkasje Randi Borstad Børseth EPHORTEMER
7494/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet TA UTVIKLING AS EPHORTEMER
7454/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Protokoll fra møtet 25.09.2019 Midt - Trøndelag Regionråd EPHORTEMER
7479/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Elevundersøkelsen 7.-10. trinn UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7239/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Forlengelse av avtale om utvidelse av stilling i perioden 1.10 - 31.12.2019 Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
7448/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Husk fristen for skåring av åpne oppgaver UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7460/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 18.09.2019 NAV Værnes EPHORTEMER
7492/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Liv Irene Krogstadnes EPHORTEMER
7493/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Hellen Arney Nyambache-Eggan EPHORTEMER
7497/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Digitalt kart med de nye tomtene Øyvind Haarsaker EPHORTEMER
7498/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Anja Kristoffersen EPHORTEMER
7499/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Dejan krivokapic EPHORTEMER
7484/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Valg av medlemmer til representantskapet i Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
7500/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 40 % stilling som ergoterapeut - st. ref. (4119170424) Siri Dragsten EPHORTEMER
7502/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Gry Ninette Fossbakk EPHORTEMER
7450/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Kommunalbanken øker p.t. renten med 0,25 prosentpoeng KOMMUNALBANKEN AS EPHORTEMER
7457/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Utfylt svarskjema - forespørsel om restgjeld KREDINOR SA EPHORTEMER
7482/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Forslag på representanter til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag EPHORTEMER
7451/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
7427/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0043 May-Britt Negård EPHORTEMER
7404/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0001/41 - Svar på søknad om fradeling av punktfeste til grunneiendom Stefan Sagen EPHORTEMER
7406/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0001/43 - Svar på søknad om fradeling av punktfeste til grunneiendom. Stefan Sagen EPHORTEMER
7375/2019 20190926 26.09.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak av renovasjonsgebyr på eiendommen gnr/bnr 49/11 EPHORTEMER
7428/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0043 Helge Helmersen EPHORTEMER
7429/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0043 Noralf Tiset EPHORTEMER
7481/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Susanne Ødegård Drageset EPHORTEMER
7485/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Foreninga NTE NETT AS EPHORTEMER
7486/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Pålegg - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Aasan NTE NETT AS EPHORTEMER
7490/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Avslutning av sivil sak i Konfliktrådet Konfliktrådet Trøndelag EPHORTEMER
7471/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Signert låneavtale og protokoll fra Kommunestyrets vedtak HUSBANKEN EPHORTEMER
7431/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk - Teveldal råvann SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7371/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 0049/0531 - Matrikkelbrev etter sammenslåing TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7433/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - foredrag om KOSTRA KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
7436/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Erasmus+, 6 måneders ubetalt turnus Karim Syar EPHORTEMER
7438/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Offentlige kontrakter skal være balanserte ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA) EPHORTEMER
7410/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dirigent - st. ref. (4131133979) Elen Kristine Ljosland EPHORTEMER
7411/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Maria Kvittem EPHORTEMER
7435/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Gjennomføring av nasjonale prøver 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7440/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7430/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Tilbygg Sissel Jorid Hognes EPHORTEMER
7437/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad om tiltak - tilbygg Tor Jostein Fordal EPHORTEMER
7439/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7177/2019 20190925 25.09.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2. 2019 Sektor skole, oppvekst og kultur EPHORTEMER
7178/2019 20190925 25.09.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til kandidat fra Meråker i integreringsrådet i Trøndelag for perioden 2019-2023 EPHORTEMER
7424/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Velkommen som næringskunde hos NTE Nett AS - Skolgata NTE NETT AS EPHORTEMER
7419/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
7434/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Tannhelsetjenesten i Meråker - tjenester lovfestet til spesielle pasientgrupper Marit Graftås EPHORTEMER
7441/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lånetilsagn - Grova del II IL Varden Meråker EPHORTEMER
7443/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0013/0001/0043 Andre Forbregd EPHORTEMER
7342/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av Industrihall og tilhørende kontorlokaler for 4. kvartal 2019 samt refusjons av strømutgifter for perioden 1.06. - T.M. Slungård Sag & Høvleri AS EPHORTEMER
7317/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om fradeling tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt 1 Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7373/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Rune Sigmar Lien EPHORTEMER
7395/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Stjørdal og Levanger kommuner 19. september 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7396/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Protokoll - Kontrollutvalgets møte 18.09.2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7405/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Maria Rebecca Novela Undhjem EPHORTEMER
7379/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Liv Berit Hunshamar EPHORTEMER
7382/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Pålegg om trekk til dekning av skatt og avgift - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR EPHORTEMER
7384/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknadsskjema - Nydyrkingstilskudd BJARNE HØTTMON EPHORTEMER
7387/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Innkalling til fellesmøte NAV Værnes EPHORTEMER
7357/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Grensegang mellom 47/1 og 47/75 AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
7368/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Vedrørende valg av kontrollutvalg KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7346/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Oppmåling over festetomtene i Meråker MERAKER KRAFT AS EPHORTEMER
7374/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Vedtaksbrev FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7383/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Ingen merknader til sammenslåing til matrikkel 531 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7397/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Kommunevalget 2019 - Valg av nye fjellstyre NORGES FJELLSTYRESAMBAND EPHORTEMER
7398/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets budsjett for 2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7399/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Hanne Grøthe EPHORTEMER
7400/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Takker ja til midlertidig ansettelse Liv Randi Raavand EPHORTEMER
7401/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dirigent - st. ref. (4131133979) Vitaliy Pukish EPHORTEMER
7386/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte den 19.09.2019 NAV Værnes EPHORTEMER
7381/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 40 % stilling som ergoterapeut - st. ref. (4119170424) anniken jørgensen EPHORTEMER
7369/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Vedrørende kommunale avgifter 49/1007 Hanne Pedersen m.fl. EPHORTEMER
7376/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Veterinærvaktordningen - struktur for vaktdistriktene for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7378/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Liv Berit Hunshamar EPHORTEMER
7366/2019 20190924 24.09.2019 Internt notat Underskrevet oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7372/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Innspill til arbeidet med kommunal planstrategi FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7360/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut i 100 % stilling - st. ref. (4131143131) Beate Lutdal EPHORTEMER
7361/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Daniela Stephanie Leyton Hermosilla EPHORTEMER
6627/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0062 Reguleringsendring reguleringsplan Vaskerigrenda - vedtak KNUT HØIEM ARKITEKTKONTOR m.fl. EPHORTEMER
6835/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
6829/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Oversendelse av signerte dokumenter for startlån nr 340377 Lindorff AS EPHORTEMER
7255/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Videreføring av arbeidsavtale som konsulent i prosjektstilling i tidsrommet 1.10 - 31.12.2019 Anja Kristoffersen EPHORTEMER
6993/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Vikar på tilkalling Anita Fundtaunet EPHORTEMER
7311/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
7340/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Vedtak - endring av reguleringsplan for Vaskerigrenda i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
7356/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Forespørsel om restgjeld KREDINOR SA EPHORTEMER
7350/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Bente Strømmen EPHORTEMER
7362/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Daniela Stephanie Leyton Hermosilla EPHORTEMER
7358/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Brev fra Mattilsynet etter melding om avvik på vannkvaliteten MATTILSYNET EPHORTEMER
7359/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut i 100 % stilling - st. ref. (4131143131) Carina Sundman EPHORTEMER
7314/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
7354/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Tove Elisabeth Sonflå EPHORTEMER
7282/2019 20190923 23.09.2019 Internt notat Refusjonskrav fosterhjemsplassert elev - ***** ***** ***** Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7347/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Referat fra styremøte 18.09.2019 MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL EPHORTEMER
7349/2019 20190923 23.09.2019 Internt notat Refusjonskrav - intern avtale SHPO Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7341/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Innsigelse til utskiftning av torvtak til tretak AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7344/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk - Teveldal råvann SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7345/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Vannprøve Teveldal råvann - ekstraprøve SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7353/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av redusert arbeidstid Maria Pedersen Killengren EPHORTEMER
6504/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Barn og unge under 18 år med langtidsopphold i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner Thea Hennie Kveinå EPHORTEMER
7000/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Kommunalt kontrollregister/endringsrapporter for August 2019 NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
7027/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Brit Nora Walstad EPHORTEMER
7103/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse som 20% aktivitør Håvard Tidemann EPHORTEMER
7329/2019 20190922 22.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Ann Kristin Bårdseng EPHORTEMER
7316/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Varsel om frakobling av elektrisk anlegg pga manglende utbedring av feil/mangler i henhold til rapport NTE NETT AS EPHORTEMER
7318/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Meråker – Conexus Engage - Ny databehandleravtale tilpasset GDPR VÆRNESREGIONEN IKT EPHORTEMER
7319/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Endringer i forskriftsfestede kliniske læringsmål for leger i spesialisering del 1 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
7320/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Varsel om prisøkning på operatørplasser for kontrollrom og radioterminalabonnementer fra 01.01.2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
7305/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Ettersending - Dialogmøte om fremtiden kollektivtilbud i regionene fra august 2021, Midt-Trøndelag regionråd Midt-Trøndelag Regionråd v/Sekretariat EPHORTEMER
7306/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på eiendommen gnr/bnr 20/41 Svein Arne Aamo EPHORTEMER
7322/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Iris Marita Rønningen EPHORTEMER
7268/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Egenerklæring ved delt bosted ***** EPHORTEMER
7315/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Fritak renovasjonsgebyr - dokumentasjon Nora Marie Bransfjell EPHORTEMER
7321/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Garasje Vegard Røkke EPHORTEMER
7327/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Iris Marita Rønningen EPHORTEMER
7289/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Gnr./bnr. 0049/0001 - Varsel om oppmålingsforretning Røkke Irene EPHORTEMER
7267/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
7294/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.22 bnr.58 - HD Plan & Arkitektur AS HD PLAN & ARKITEKTUR AS EPHORTEMER
7295/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget 18.9.2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7298/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende tilleggsavgift på vann på Teveldalen Steinfjellet hyttegrend EPHORTEMER
7312/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0013/0032/0022 - Varsel om oppmålingsforretning Oddgeir Bue EPHORTEMER
7293/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Nytt hovedanlegg for VVA i Tevellia II AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7296/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7299/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Elgjakt i Meråker BIOFORSK AS v/naturkartlegger Langmo EPHORTEMER
7300/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Svar - Meråker kommune - Nabovarsel - Oppretting /endring av matrikkelenhet eller bofeste - gnr/bnr 20/3 BANE NOR SF EPHORTEMER
7307/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Digitalisering av skatte- og avgiftsbrev fra kemner/Skatteoppkrever SKATTEETATEN EPHORTEMER
7210/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Krav om deling av integreringstilskudd OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN EPHORTEMER
7297/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
7291/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Gnr./bnr. 0049/0001 - Varsel om oppmålingsforretning RØKKE JAN INGE EPHORTEMER
7292/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev 2. tildeling av startlån for 2019 HUSBANKEN EPHORTEMER
7271/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Utsendt forslag til møtereferat som det ikke er mottatt endringsforslag til pr19.9.19 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7283/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut i 100 % stilling - st. ref. (4131143131) Ingrid Arntsen EPHORTEMER
7272/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste Midt-Trøndelag regionråd 25.09.2019 Sekretariatet for Midt-Trøndelag regionråd EPHORTEMER
7273/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - riving av bolig FARSTAD AS EPHORTEMER
7277/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på eiendommen gnr/bnr 20/41 Iver Aamo EPHORTEMER
7280/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Bekreftelse av oppmålingstid AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7286/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Eva-Lill Rønsåsbjørg EPHORTEMER
7278/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** Politiet, Namsmannen i Vesterålen EPHORTEMER
7279/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Vedrørende muntlig oppsigelse av skytehall og bruksforbud av skytehallen - underskrevet versjon med vedlegg MERÅKER PISTOLKLUBB EPHORTEMER
7290/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7284/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra vervet som varamedlem til kommunestyret Magne Marken Frengen EPHORTEMER
7263/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Vedrørende muntlig oppsigelse av skytehall og bruksforbud av skytehallen MERÅKER PISTOLKLUBB EPHORTEMER
7238/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - Byggkontrollen AS BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
7274/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 40 % stilling som ergoterapeut - st. ref. (4119170424) Heidi Jannie Iversen EPHORTEMER
7169/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.23 bnr.19 - Neslin Bygg AS NESLIN BYGG AS EPHORTEMER
7234/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.19 - 31.07.20 Louis Imad Yazje EPHORTEMER
7236/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Egenerklæring ved delt bosted ***** EPHORTEMER
7246/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Salg av gnr 49 bnr 454 WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
7248/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Videresender klager på skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7250/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut i 100 % stilling - st. ref. (4131143131) Terje Smestad EPHORTEMER
7258/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Stenging av bru på Skurdalsvolldammen NTE ENERGI AS EPHORTEMER
7260/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Invitasjon til åpent møte om Besøkstrategi for Skarvan - Roltdalen - Sylan Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
7261/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Mogos Kidane EPHORTEMER
7249/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Terje Smestad EPHORTEMER
7251/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Terje Smestad EPHORTEMER
7252/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om prøvetakingsplaner MATTILSYNET EPHORTEMER
7253/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om prøvetakingsplaner MATTILSYNET EPHORTEMER
7206/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0047/0103 - Feiing hytte på Stordalen - Gebyr Inger Ovesen EPHORTEMER
7233/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7242/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfirhet Lise Brækken EPHORTEMER
7262/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Brith krogstad EPHORTEMER
7257/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Melding om nattestengt E14 Statens vegvesen, Vegavdeling Trøndelag EPHORTEMER
7216/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Svar på melding Erlend Wold EPHORTEMER
7202/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Jan Stokke EPHORTEMER
7209/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Boligtilskudd og BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) SAFO Trøndelag EPHORTEMER
7213/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTEMER
7218/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001/41 - Krav om matrikulering Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
7219/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001/43 - Krav om matrikulering Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
7230/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut i 100 % stilling - st. ref. (4131143131) Nina Josteinsdatter Vesterdal EPHORTEMER
7211/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Magnus Skoglöf EPHORTEMER
7217/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Henriette Stormo Hyldmo EPHORTEMER
7220/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0021/0144 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Vigdis Beate Haaland EPHORTEMER
7221/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Pensjonsmelding - kvittering STATENS PENSJONSKASSE (Altinn) EPHORTEMER
7222/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001 og 0002 Tilskudd lokal pott landbruk Stefan Sagen EPHORTEMER
7223/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5286/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak- bygging av bilvei til gnr/bnr 0045/0068 Per Olav Slungård EPHORTEMER
7232/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Nina Josteinsdatter Vesterdal EPHORTEMER
7167/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0020/0007 Svar på søknad om bruksendring Siv Merete Raaen EPHORTEMER
6684/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
7143/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Svein Erik Lian EPHORTEMER
7146/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om skadefelling av svartspett - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7188/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut i 100 % stilling - st. ref. (4131143131) Emina Ilic EPHORTEMER
7189/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Emina Ilic EPHORTEMER
7204/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Avklaring hytte - tilbygg til koie 45/1 Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7195/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Jenny Olsen EPHORTEMER
7198/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse for Tollmoveien 21 - 29 seksjon 1, 5 og 7 BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
7191/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forespørsel om utlevering av dokumenter på ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STIFTELSEN RETTFERD FOR TAPERNE EPHORTEMER
7192/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) Igor Makuhhin EPHORTEMER
7203/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommune 12. september 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7205/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Hanne Grøthe EPHORTEMER
7159/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Tomas Rosanoff Midtsand EPHORTEMER
7170/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Venstre Egil Haugbjørg EPHORTEMER
7136/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0032/0022 - Varsel om oppmålingsforretning Knut Johan Hokstad EPHORTEMER
7137/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0032/0022 - Varsel om oppmålingsforretning Anita Solberg EPHORTEMER
7066/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uriktig utbetalt tilskudd til Den Katolske kirke - korrigert krav om tilbakebetaling DEN KATOLSKE KIRKE I MIDT NORGE TRONDHEIM STIFT EPHORTEMER
7052/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak gnr/bnr 0050/0037 - Avløpsrensseanlegg FARSTAD AS EPHORTEMER
7089/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Senterpartiet, vara Gjøran Sandvik m.fl. EPHORTEMER
7094/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Venstre Egil Haugbjørg EPHORTEMER
7097/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Venstre, vara Lille Vanja Merakerli m.fl. EPHORTEMER
7098/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste Kjersti Kjenes m.fl. EPHORTEMER
7100/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste, vara Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
7190/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Terje Sesseng EPHORTEMER
7181/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) August Bigelow IngvaIdsen EPHORTEMER
7183/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Cindy Maria Alstad EPHORTEMER
7184/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om sammenslåing av matrikkelenheter Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7185/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) Emina Ilic EPHORTEMER
7186/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) Veronica Holmberg EPHORTEMER
7187/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut i 100 % stilling - st. ref. (4131143131) Veronica Holmberg EPHORTEMER
7196/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - 75 % stilling som kokk - st. ref. (4119161129) pedro molero perez EPHORTEMER
7087/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Fremskrittspartiet, vara Kjell Magnar Almåsbakk m.fl. EPHORTEMER
7092/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - SV - Sosialistisk Venstreparti Monika Letnes m.fl. EPHORTEMER
7106/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak gnr/bnr 0045/0040 - Avløpsrenseanlegg FARSTAD AS EPHORTEMER
7135/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0032/0022 - Varsel om oppmålingsforretning Unni Dahl EPHORTEMER
7075/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1023 - Svar på søknad om tiltak - Elvranhytta AS ELVRANHYTTA AS EPHORTEMER
7078/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Arbeiderpartiet Lars Magnus Brækken m.fl. EPHORTEMER
7133/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0032/0022 - Varsel om oppmålingsforretning VOLLAN EIENDOM AS EPHORTEMER
7134/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0032/0022 - Varsel om oppmålingsforretning Oddgeir Bue EPHORTEMER
7182/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7093/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - SV - Sosialistisk Venstreparti, vara Arild Aune m.fl. EPHORTEMER
7040/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0163 Utslippstillatelse - Meråker VVS AS MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
7084/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Arbeiderpartiet, vara Kjell Morten Bjørnås m.fl. EPHORTEMER
7085/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Fremskrittspartiet Olav Gimse EPHORTEMER
7088/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Senterpartiet Kari Anita Furunes m.fl. EPHORTEMER
7175/2019 20190914 14.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
7176/2019 20190914 14.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
7174/2019 20190914 14.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
7173/2019 20190914 14.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
7172/2019 20190914 14.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
7171/2019 20190914 14.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
6778/2019 20190913 13.09.2019 Saksframlegg/innstilling Ny organisering av sykehjemmet. EPHORTEMER
7132/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Klage fra AS Meraker Brug tas ikke til følge og kommunens vedtak oppheves FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7149/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om å beholde stilling Anne Kathrine Westum EPHORTEMER
7150/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om utvidet frist for permisjon Ruth Aasvold EPHORTEMER