eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6197/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6198/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6199/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6200/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6209/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Aleksandar Deljanin EPHORTEMER
6201/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6202/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6207/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6203/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6204/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6205/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6206/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=9pp358, SakId=330733) ***** EPHORTEMER
6208/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
6183/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk - drikkevann SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
6189/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Sluttrapport SMIL - Ludvig Haugen Ludvig Haugen EPHORTEMER
6193/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Avvikene utbedres i løpet av 2020 Elisabeth Neslin Nordli EPHORTEMER
10505/2018 20200730 30.07.2020 Internt notat Stillingsbeskrivelse for fagkoordinator ved legekontoret Anne Kirsten Buland Øien EPHORTEMER
6187/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Spørsmål om innsyn i antall seksuelle overgrep i barnehage NRK Oslo og Viken EPHORTEMER
6194/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Marianne Risvold EPHORTEMER
2964/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6179/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Anja Elisabeth Gjemse EPHORTEMER
6180/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Sigrid Nordhus EPHORTEMER
6178/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
5339/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Svar på klage ang.bomiljø ***** EPHORTEMER
6016/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. ***** EPHORTEMER
5959/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev BPA ordningen i Meråker kommune. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Trøndelag EPHORTEMER
5950/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Klage på manglende oppfølging fra lege ved Meråker legekontor. ***** EPHORTEMER
5960/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Oppsigelse av NK- stilling ved sykehjemmet. Ruth Aasvold EPHORTEMER
5427/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Avtale på tilkalling Ann Eirin Ottem Alfnes EPHORTEMER
5470/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Avtale på tilkalling Sigrid Ringen Nordvik EPHORTEMER
6078/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Svar på oppfølging av virksomhetstilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5409/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
5922/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4768/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Oppsigelse av 50% stilling som spesialvernepleier i Meråker kommune. Marthe Isbell Langsåvold EPHORTEMER
5092/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Endring av ansvarsområde med tilbud om ny stilling. Hilde J Myhre Jønsson EPHORTEMER
5102/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Klage på tjeneste fra hjemmetjenesten. ***** EPHORTEMER
1594/2019 20200728 28.07.2020 Utgående brev Vedrørende teknisk verdi INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTEMER
5149/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som ferievikar Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
6169/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Melding om bygging av naust Kjell Hjalmar Lundemo EPHORTEMER
4997/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Avtale på tilkalling Renate Klakegg EPHORTEMER
6170/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6171/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder Meråker sykehjem - st. ref. (4253925088) Monika Letnes EPHORTEMER
6173/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
6174/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Oppføring av nytt naust på gnr/bnr 50/14 - manglende nabovarsel Kjell Hjalmar Lundemo EPHORTEMER
5182/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Forlengelse av midlertidig ansettelse som aktivitør Brit Krogstad EPHORTEMER
5215/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Forlengelse av midlertidig ansettelse som hjelpepleier Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
6874/2019 20200728 28.07.2020 Utgående brev Avtale om direkte oppgjør for kommuner, fylkeskommuner eller foretak HELFO EPHORTEMER
6101/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Tilsagn på økonomisk tilskudd til drift for budsjettåret 2020 NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING Veiledningssenter for pårørende EPHORTEMER
5781/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Vikar på tilkalling Lovely Omoruyi EPHORTEMER
6167/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Linn Marie Brandtzæg-Sand EPHORTEMER
6175/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Lisa Mari Moen EPHORTEMER
6176/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
6177/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Silje Lundberg EPHORTEMER
5154/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Uttalelse til klage på manglende oppfølging av pasient. Arnstein Hegge EPHORTEMER
5187/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Forlengelse av midlertidig ansettelse Oda Aurora Aune EPHORTEMER
4948/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting i vakant stilling Silje Iren Lundberg EPHORTEMER
6164/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Kopi av svar gitt til abonnent INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
6159/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Ønske om fjerning av skilt Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
6163/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Seterhus med og uten gebyrplikt INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
6158/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Oversikt over vekst og avling/produksjonssvikt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6160/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Oda Aurora Aune EPHORTEMER
6166/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Tonje Langolf EPHORTEMER
6151/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Hege A. Lundquist EPHORTEMER
6152/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Camilla Refsnæs EPHORTEMER
6153/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Vannkvalitet Fersstranda andelslag sitt anlegg Fersstranda andelslag v/Stein Henrik Tuff EPHORTEMER
6154/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
6150/2020 20200725 25.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Melodia Tronsmo EPHORTEMER
6149/2020 20200725 25.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Ragnhild Løfald EPHORTEMER
6135/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
6133/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Vedrørende klage på faktura INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
6134/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
6140/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev Bestilling av jegerpakke/ prøvetakingsutstyr STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTEMER
6146/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Kopi av kvitteringer reg. fellingstillatelser og bestilling kjevelapper Hjorteviltregisteret EPHORTEMER
6136/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Søknad om å få rettet opp feil vedr. gnr 49 bnr 232 i Meråker (5034/49/70). Ove Bernhard Sagen EPHORTEMER
6137/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0118 - Søknad om utslippstillatelse MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
6138/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding til brannvesenet om oppfølging av avvik DMYTRO YURYEV EPHORTEMER
6093/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev Søknad om å få stå i stilling ***** EPHORTEMER
6111/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTEMER
6121/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
6123/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Møllebakken 2A Feven Tekia Ghrmay m.fl. EPHORTEMER
6124/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.12.2020 Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
6127/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Marit Kristine Vold EPHORTEMER
6129/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Isaias Mirach Gebreamlak EPHORTEMER
6113/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Søknad om beregning av ansiennitetsdato Sigurd Hynne EPHORTEMER
6114/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev FV 6772 til eiendommen gnr. 21 bnr. 97 - Søknad om avkjørsel INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTEMER
6115/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTEMER
6122/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
6125/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Påminnelse om nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv om bestilling av prøveutstyr til kommuner og villreinnemnder Norsk institutt for naturforskning - NINA EPHORTEMER
6126/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
6128/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Isaias Mirach Gebreamlak EPHORTEMER
5009/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev Tilbud om sommerjobb Odd Wæhre EPHORTEMER
6095/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykiatrisk syke-/vernepleier - 50 % stilling - st. ref. (4265534077) Brit Nora Walstad EPHORTEMER
6102/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
6098/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Invitasjon til planleggingsmøte for markering av avsluttet dugnadsarbeid på Meråker stasjon MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
6099/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Korrigering av møtedato - 30.7. MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
6100/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev Retur av mottakskvittering Trøndelag Jordskifterett EPHORTEMER
6092/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 875738062 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
6094/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Brit Nora Walstad EPHORTEMER
6103/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Søknad om jobb i Meråker kommune Tesfamariam Freweyni EPHORTEMER
6097/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Skjønnsmidler 2021- fellestiltak 0-24 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6104/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Renovasjonsgebyr på fiskebu på fremre Sulsjø Randi Krogstad EPHORTEMER
6107/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Fylkesveiene i Stordalen - Veiskiltinga Marit Graftås EPHORTEMER
6069/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Gitar/basslærer ved Meråker kulturskole - st. ref. (4265552224) Gaute Einebakken EPHORTEMER
6077/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Tone Tidemann EPHORTEMER
6079/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Gitar/basslærer ved Meråker kulturskole - st. ref. (4265552224) Anders Brønstad EPHORTEMER
6082/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
6084/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag jordskifterett EPHORTEMER
6086/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0046/0068 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tale Bragstad Teveldal EPHORTEMER
6088/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 12.08.2020 - 12.11.2020 Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
6089/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidskontrakt Kari Janne Pedersen EPHORTEMER
6090/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering Brennbakkan Sør-Trøndelag jordskifterett EPHORTEMER
6085/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.07.2021 Ann S Danielsen Gundersen EPHORTEMER
6087/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.07.2021 Stina Lundemo Kulseth EPHORTEMER
6080/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på vilkår FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6081/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for budsjettåret 2020 NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING Veiledningssenter for pårørende EPHORTEMER
6083/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Stordalsveien 127 - Gnr/bnr 0049/0090 og 0049/0143 Egenerklæring om konsesjonsfrihet EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
5632/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ann S Danielsen Gundersen EPHORTEMER
6067/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Testing før oppstart i pasientnært arbeid i helse- og omsorgstjenesten Kommuneoverlege Vonen EPHORTEMER
5583/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for voksne § 4a-2 i Opplæringsloven for ***** ***** ***** EPHORTEMER
5926/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Bente Lillian Gården EPHORTEMER
5927/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Søknad om lønnsansiennitet Warda M S Ibrahim EPHORTEMER
6055/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Innmelding av valgte skjønnsmedlemmer TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5357/2020 20200720 20.07.2020 Internt notat Personalsamtale 1.07.20 ***** EPHORTEMER
5341/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Valg av forliksråd m.m. for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 Bård Arne-P Langsåvold m.fl. EPHORTEMER
5271/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Ansvarlig festkultur i kommunene i Værnesregionen Stjørdal lensmannskontor EPHORTEMER
5996/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider May Diorda Svartås EPHORTEMER
6010/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av OU- midler KS EPHORTEMER
5332/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Høring- Organisering av den sivile rettspleie i Trøndelag politidistrikt- 19/51544 Trøndelag politidistrikt EPHORTEMER
5278/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Revidering av lokal forskrift om politivedtekter, Meråker kommune Stjørdal lensmannskontor m.fl. EPHORTEMER
5620/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Søknad om 20% permisjon barnehageåret 2020-2021 ***** EPHORTEMER
5614/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som fastlege i Meråker kommune Rolv Harald Myklebust EPHORTEMER
5618/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som kulturskolerektor Håvard Tidemann EPHORTEMER
6066/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Ingrid Pedersen Østerås EPHORTEMER
6056/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Fenomensrapport - Trusler om skoleskyting Trøndelag politidistrikt EPHORTEMER
5395/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om utvidelse av fast stilling Mariann Hellem EPHORTEMER
5432/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på permisjoner for å utøve organisasjonsarbeid skole-/barnehageåret 2020-2021 UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER m.fl. EPHORTEMER
5393/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev SHPO- fast ansettelse i stilling som pleiemedhjelper Ragnhild Sundet Langås EPHORTEMER
5392/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Utvidelse av stilling- fast ansettelse i 73 % Azmara Yemane EPHORTEMER
5398/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om utvidelse av fast stilling Albertsen Wenche Laila EPHORTEMER
5401/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om utvidelse av fast stilling Nina Strid EPHORTEMER
5623/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ann Karin Brenntrø EPHORTEMER
6063/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bekreftelse fra NAV NAV Innkreving EPHORTEMER
5891/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om ansiennitet Elise Stormo EPHORTEMER
5911/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Adrian Kristoffer Oddøy EPHORTEMER
5918/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Søknad om beregning av ansiennitetsdato Sigurd Hynne EPHORTEMER
5834/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om ansiennitet Silje Iren Lundberg EPHORTEMER
5840/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om ansiennitet Torstein Hope EPHORTEMER
5851/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
5790/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Søknad om videreføring av permisjon Mette Irén J Raaen EPHORTEMER
5818/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om ansiennitet Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
5843/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Aimee Hellem Dahling EPHORTEMER
5867/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
5868/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Stina Lundemo Kulseth EPHORTEMER
5847/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitetsberegning Åse Gresseth EPHORTEMER
5856/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
5886/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Alexander K Lundquist EPHORTEMER
5894/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Marit Iren Reigstad EPHORTEMER
5544/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Erika Børseth EPHORTEMER
5464/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som assistent i Meråker kommune Iselin Marie Kolden EPHORTEMER
4211/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Endring i arbeidsforholdet Hilde J Myhre Jønsson EPHORTEMER
5699/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
3599/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
6061/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Eldrerådet - beredskapsplan Covid-19 Meråker Eldreråd EPHORTEMER
5631/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
5642/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Oppstart av lærlingskontakt med arbeidsavtale Anita Aalberg EPHORTEMER
5653/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Utvidelse av stilling som assistent i Meråker kommune Evy Alice Jamtfall EPHORTEMER
6060/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Lise Sandvik Vassli EPHORTEMER
6059/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Lise Sandvik Vassli EPHORTEMER
5772/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svar vedrørende manglende saksnummer i innsynsportal for Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
6017/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
4723/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling som allmennlærer ved Meråker skole Marit Iren Reigstad EPHORTEMER
4721/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling som allmennlærer ved Meråker skole Ingunn Rotmo Langaas EPHORTEMER
6053/2020 20200719 19.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder Meråker sykehjem - st. ref. (4253925088) Janne Merete Giskegjerde EPHORTEMER
6054/2020 20200719 19.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder Meråker sykehjem - st. ref. (4253925088) Liv Irene Krogstadnes EPHORTEMER
6051/2020 20200718 18.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Andrea Skarsbakk Lunde EPHORTEMER
6052/2020 20200718 18.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Jill Haldorsen Silden EPHORTEMER
5985/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0984 - Matrikkelbrev etter seksjonering SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
5988/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Vedr. vannavgift på Industrimuseet i Kopperå STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA v/leder Anne Marie Uppstrøm EPHORTEMER
6018/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0574 - Søknad om fasadeendring Mette Rian EPHORTEMER
6024/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Emina Ilic EPHORTEMER
6028/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Søknad om økt uføregrad KLP EPHORTEMER
6033/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
6035/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon Ingeborg Lillevold EPHORTEMER
6032/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Anita Aalberg EPHORTEMER
6040/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning ***** EPHORTEMER
6043/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
6046/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder Meråker sykehjem - st. ref. (4253925088) Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
6047/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) Andréa Marie Reppe Underhaug EPHORTEMER
6029/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Elisabeth Gimse EPHORTEMER
6004/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0705 - Rammetillatelse til tiltak fritidsbolig KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTEMER
6014/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0705 - Igangsettingstillatelse tilbygg med terrasse KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTEMER
6026/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Søknad om lønnstilskudd i perioden 4.05 - 21.06.2020 NAV EPHORTEMER
6027/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Søknad om lønnstilskudd i perioden 1.08 - 31.12.2020 NAV EPHORTEMER
6038/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Underskrevet kjøpekontrakt ***** EPHORTEMER
6039/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Epost fra eiendomsmegler 1 ***** EPHORTEMER
6048/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Gitar/basslærer ved Meråker kulturskole - st. ref. (4265552224) Emina Ilic EPHORTEMER
6049/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykiatrisk syke-/vernepleier - 50 % stilling - st. ref. (4265534077) Emina Ilic EPHORTEMER
6050/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Gitar/basslærer ved Meråker kulturskole - st. ref. (4265552224) Jim Juliussen EPHORTEMER
6034/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Endringer i friluftsloven MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
6021/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
6023/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
6030/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
6037/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vann til Bøle Brit Nora Walstad m.fl. EPHORTEMER
6031/2020 20200717 17.07.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
1435/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Kai Bjerke EPHORTEMER
5104/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om retningslinjer for motorisert ferdsel på Feren - Odd Kristian Steig Krog Odd Kristian Steig Krog EPHORTEMER
5130/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0984 - Melding til tinglysning - Seksjonering Statens Kartverk Tinglysing EPHORTEMER
6005/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområde - Nofenceprosjekt LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
6008/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområder - Basestasjoner til bedret radiosignal for radiobjeller LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
6011/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Supplering av byggesøknad gnr/bnr 0049/0705 Svenn Ola Krognes EPHORTEMER
6013/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Tillatelse til bruk av P-plass v. Fjergen SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
6020/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale Sanel Alexander Mujic EPHORTEMER
5992/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Jostein Myhr EPHORTEMER
5994/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTEMER
6003/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen mv. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5977/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Vei til gnr/bnr 0049/1055 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5978/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus samt driftsutgifter for 3.kvartal 2020 NAV Værnes Nord Stjørdal EPHORTEMER
5952/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Kommunens vurdering og relevant informasjon til varsel om mulig omgjøring av vedtak - Barmark - Meråker Bygdeservice SA Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
5995/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - ny skiløype fra Fagerliaveien til Vanntanken - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6019/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Takker nei til stilling Erika Børseth EPHORTEMER
5499/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Svar vedr. vannavgift Solveig Tangen EPHORTEMER
5589/2020 20200716 16.07.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0984 - Melding til tinglysning - Seksjonering Statens Kartverk Tinglysing EPHORTEMER
6012/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Kopi av søknad om omlegging av vei Knut Gunnar Nustad EPHORTEMER
5973/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Hanna Basma EPHORTEMER
5979/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Bestillingstransport i gamle Nord-Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5982/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
5986/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utslippstillatelse gnr/bnr 49/1055 LILLEBY TEGNEKONTOR EPHORTEMER
5981/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Evy Alice Jamtfall EPHORTEMER
5976/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/3 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
5989/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - Kap. xx varder og bolter fra 1. ordens kartverksystem i landsverneplan for Statens kartverk - kml § 22a og forvaltningsloven kap RIKSANTIKVAREN EPHORTEMER
5990/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på Samisk språkuke 19.-25.10.2020 SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
5974/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Søknad om helikoptertransport SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
5971/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTEMER
5980/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon Geir Mikael W Østerås EPHORTEMER
5984/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTEMER
5961/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Ragnhild Sundet Langås EPHORTEMER
5963/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for videreutdanning Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
5965/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Revisjonsberetning 2019 Torbjørn Berg Strømstad EPHORTEMER
5966/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Protokoll Ekstraordinær GF 02.07.20 AS Meraker Brug og Meråker Alpinsenter EPHORTEMER
5968/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Brev til Samferdselsminister Hareide ang. E-14 standard Samferdselsminister Hareide EPHORTEMER
5969/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Avslutning av sak - ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
5970/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Vegliste 2020 for fylkes- og kommunale veger - revisjon oktober STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
5921/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Daniel Sonflå EPHORTEMER
5869/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler KJELL HJALMAR LUNDEMO EPHORTEMER
5925/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Ida Beitland EPHORTEMER
5930/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS. Gjelder Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
5931/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Signert avtale om tilknytning til bredbånd og levering av tjenester NTE og Meråker kommune EPHORTEMER
5933/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0020/0001 - Søknad om NMSK og skogfond planting 2020 - Aasvold AASVOLD BJØRN GUNNAR EPHORTEMER
5935/2020 20200714 14.07.2020 Internt notat Delegering av fullmakt Håvard Nicolausson EPHORTEMER
5949/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - ***** ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
5962/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Jostein Myhr EPHORTEMER
5972/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Anja Elisabeth Gjemse EPHORTEMER
5964/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Referat Jernbaneforum 12.06.20 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE v/Gaute Rolv Dahl EPHORTEMER
5967/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Årsregnskap 2019 Torbjørn Berg Strømstad EPHORTEMER
5954/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Vedtak om ikke å delta på årets innsamlingsaksjon 2020 til WWF, Rendalen Ordfører i Rendalen kommune Ole Morten Balstad EPHORTEMER
5958/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Presisering om tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5951/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Signert protokoll stiftelsesmøte Meraker Hydrogen Jo Langøygard EPHORTEMER
5934/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Signert møteprotokoll fra Årsmøte i RMN SA 21.04.20 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
5936/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Referat representantskapsmøte 21.04.20 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
5939/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Protokoll eiermøte NTE AS 20.05.20 NTE AS EPHORTEMER
5943/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak hovedanlegg Fagerlia 4.2 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5944/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet, gnr/bnr 43/13, 13/36, 11/24 og 11/22 MEGLERHUSET NYLANDER AS, avd. Stjørdal EPHORTEMER
5947/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - veg til 49/313 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5948/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Signert protokoll GF Arvid Inge Sørvik EPHORTEMER
5941/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Møteprotokoll Nasjonalparkstyret 29.05.20 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger EPHORTEMER
5932/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Protokoll Rep.skaps møte 21.04.20 KONSEK TRØNDELAG IKS v/Torbjørn Berglann EPHORTEMER
5800/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/1055 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Lilleby Tegnekontor LILLEBY TEGNEKONTOR EPHORTEMER
5914/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Revisors rapport til ekstraordinært GF 13.04.20 Andreas Smith-Erichsen EPHORTEMER
5887/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 27/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
5888/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Veg til 50/35 - Erklæring om ansvarsrett Farstad AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5866/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
5870/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innspill til foreløpig arbeidsdokument Regional plan for arealbruk - frist 1. september TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5871/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Planinitiativ for oppstart av reguleringsarbeid Stordalen camping og Grendehuset Dalatun PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU EPHORTEMER
5877/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Emina Ilic EPHORTEMER
5878/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte om mulig samordning av anskaffelse for ITS mellom Meråker kommune og AtB ATB AS EPHORTEMER
5882/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om veg til 50/34 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5862/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ØIVIND MELAND EPHORTEMER
5876/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
5796/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Ferdigattest på hytte gnr/bnr 49/988 - Per Ove Stokkan Per Ove Stokkan EPHORTEMER
5893/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
5923/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
5912/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Protokoll Ekstraordinær GF MA 13.04.20 Andreas Smith-Erichsen EPHORTEMER
5864/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt BJØRN GUNNAR AASVOLD EPHORTEMER
5865/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt BJØRN GUNNAR AASVOLD EPHORTEMER
5872/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Brenna øvre vestre gnr/bnr 23/1 i Meråker - Delvis avslag på fradeling av parseller som tilleggstomt til gnr/bnr 23/48 og omdisponering av jordbruksareal for flytting av avlingsvei - Klage Solvor I Ingstadbjørg EPHORTEMER
5873/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Eierrapport MA/Økonomisk statusrapport Andreas Smith-Ericsen EPHORTEMER
5875/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Spørsmål stilt i Stortinget etter møte i Selbu, der også Meråker og Tydal stilte Ole Morten Balstad EPHORTEMER
5879/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Slamrapport, juni 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
5880/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon på veg til 50/34 og 50/35 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5881/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om grensejustering 50/34 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5884/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Korreksjon vedr. søknad om veg til 50/34 - gjelder 50/35 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5889/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Beslutning om grenseregulering av namsmannsdistrikt i Trøndelag politidistrikt POLITIDIREKTORATET EPHORTEMER
5906/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om fradeling 20 da. fra gnr 17 bnr 1 i Meråker, med dispensasjonssøknad WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
5895/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Underskrevet opprop til støtte for lokalaviser STEINKJER KOMMUNE EPHORTEMER
5897/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0020/0001 Søknad om tilskudd til skogbruksplan - Aasvold AASVOLD BJØRN GUNNAR EPHORTEMER
5899/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Iselin Marie Kolden EPHORTEMER
5900/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Håvard Tidemann EPHORTEMER
5901/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Mariann Hellem EPHORTEMER
5902/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Snøskjermer MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
5903/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Noen kommentarer til det vedlagte egenmeldingsskjemaet for foryngelsesplikt Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
5905/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
5907/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Informasjon om fremdriften Stordalshytta Nord-Trøndelag Turisforening EPHORTEMER
5909/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 2. terminutbetaling 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
5910/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Ann Karin Brenntrø EPHORTEMER
5915/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Revisors redegjørelse for kapitalforhøyelse ifbm ekstraordinær GF 13.04.20 BDO v/Morten Kyllo EPHORTEMER
5913/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Signerte papirer fra ekstraordinær GF 13.04.20 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5924/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) Carina Sundman EPHORTEMER
5825/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar angående vannavgift Hernes, Tollbu / garasje Jon Petter Hernes EPHORTEMER
5863/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt BJØRN GUNNAR AASVOLD EPHORTEMER
5802/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak PER JOHAN EVENSEN EPHORTEMER
5898/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Sluttattest MERÅKER KJØTT AS EPHORTEMER
5892/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Gateadresse til hytte. Kjell Joar Svendsen EPHORTEMER
5904/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema Heidi Løkken EPHORTEMER
5908/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Oversendelse av sak STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
5831/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Pressemelding fra MK om de omfattende tiltakene som ble vedtatt i Kriseledelsen 11.03.20 Lokalaviser EPHORTEMER
5833/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedtak om karantene isolering etter reise utenfor Norden. Vedtak om møteforbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5654/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Kommunens vurdering og relevant informasjon til varsel om mulig omgjøring for bruk av ATV - AS Meraker Brug Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
5823/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest ØVERBYGG AS EPHORTEMER
5832/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet opprop til støtte for alle landets frivilligsentraler IVELAND KOMMUNE EPHORTEMER
5842/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Protokoll Generalforsamling Fides Tor Jakob Reitan EPHORTEMER
5853/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Brev fra Folkeaksjonen mot vindkraftverk i Namdalen Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen v/leder Jannike Reymert EPHORTEMER
5783/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet på eiendommen gnr/bnr 49/984 SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
5854/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prosedyrer for gjennomføring av politiske møter via Teams IT Værnesregionen v/Elin Wikmark Darell EPHORTEMER
5855/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Smittevernvurdering fra Kommunelegen Værnesregionen for avholdelse fysisk KS møte Kommuneoverlege Leiv E. Vonen EPHORTEMER
5859/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Oversendelse av klage - klage på avslag på søknad om uttak av bjørn på vårsnø, Meråker kommune MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
5822/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
5824/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening EPHORTEMER
5798/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
5808/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedrørende avtaler fra ingeniørfirmaet Paul Jørgensen INGENIØRFIRMA PAUL JØRGENSEN AS EPHORTEMER
5813/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ny nettstasjon 84616 Tevellivegen 66 i Meråker kommune - Melding om foreleggingspliktig tiltak. ID 26576 TENSIO TN AS EPHORTEMER
5814/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Brev til beboerne på Myra Kopperå med informasjon om videre saksgang etter befaring 16.06.20 Beboerne på Myra i Kopperå EPHORTEMER
5857/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende bygging av bod i Fagerlia Pål Foss EPHORTEMER
5858/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer - forslag ikke mottatt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5860/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedtak om avregistrering av kjøretøy med kjennemerke VH 80696 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
5861/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tilbudsforespørsel om bistand til rekruttering av Kommunedirektør MK Rekruteringsbyråer EPHORTEMER
5785/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak LIV BJØRKNES-ENGEN EPHORTEMER
5835/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Habilitet AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5621/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Støvnedfallsmålinger og sluttrapport ved Egga grustak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5676/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0623 Svar på søknad om endring av tillatelse Jonny Aurheim Nordaune EPHORTEMER
5778/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Refusjon kommuner i Værnesregionen DEKOM Kommuner i Værnesregionen EPHORTEMER
5820/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til vegbygging i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5807/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Purring vedrørende Toll. Hernes. Jon Petter Hernes EPHORTEMER
5801/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr ARBEIDSTILSYNET EPHORTEMER
5810/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tillegg til uttalelse - Varsel om mulig oppheving av kommunalt vedtak dispensasjon til motorisert ferdsel AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5811/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Rundskriv - Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2021. Autorisasjon av eiendomslandmålere m.m KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5784/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav prøvenemd barnehage 1. halvår 2020 Trøndelag fylkeskommune sentralt fakturamottak EPHORTEMER
5794/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0011/0018 - Svar på søknad om fasadeendring Steffen Hildrum EPHORTEMER
5797/2020 20200709 09.07.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av møteplan for formannskapet fra høsten 2020 EPHORTEMER
5792/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av nye lokaler for tatovering- Copper Creek Tattoo Studio Copper Creek Tattoo Studio EPHORTEMER
5795/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig John Eirik Denholm EPHORTEMER
5769/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein MARI BENTDAL HAUGEN EPHORTEMER
5786/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for bygging av uthus Arne Joar Krogstadnes EPHORTEMER
5787/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Feilaktig sendt faktura for renovasjon Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
5788/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
5768/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av ungdomsråd Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
5770/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein MARI BENTDAL HAUGEN EPHORTEMER
5771/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedrørende manglende saksnummer i innsynsportal for Meråker kommune - kopi av brev til Fylkesmannen Hallvard Nygård EPHORTEMER
5780/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Klage - manglende saksnummer i innsynsportal for Meråker kommune Hallvard Nygård EPHORTEMER
5782/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tinglyst dokument ***** EPHORTEMER
5773/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valg av kommunens representant til representantskapet Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
5774/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5700/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ALBERT BOLSTAD EPHORTEMER
5684/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0030/0047 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - garasje/ uthus Øyvind Slungård EPHORTEMER
5523/2020 20200709 09.07.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsprosess kommunedirektør i Meråker kommune EPHORTEMER
5704/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Wenche Laila Albertsen EPHORTEMER
5705/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Azmara Yemane EPHORTEMER
5716/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ekstraordinær generalforsamling desember 2019 FIDES HOLDING AS v/styreleder Reitan EPHORTEMER
5762/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Årsregnskap 2019 MERÅKER NÆRINGSPARK AS EPHORTEMER
5765/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Møte i Menighetsrådet 03.03.20 Den Norske kirke v/Solveig Madslangrud EPHORTEMER
5655/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ROGER PETTERSEN EPHORTEMER
5656/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt ROGER PETTERSEN EPHORTEMER
5657/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Beskyttelse strålevarme ROGER PETTERSEN EPHORTEMER
5658/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein ROGER PETTERSEN EPHORTEMER
5660/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein ROGER PETTERSEN EPHORTEMER
5710/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Utbedring på avvik Bjørn Gunnar Aasvold EPHORTEMER
5744/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Protokoll Fylkesstyret i Trøndelag KS v/Anne Karen Hegge EPHORTEMER
5726/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Viktig informasjon til kommuner som har leger i spesialisering HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
5727/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev UDI Invitasjon til markedsdialog: konkurranse døgnbemannet innkvarteringsløsning / konkurranse pleie- omsorgstjenester UTLENDINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
5742/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Pressemelding ang. Fellesforum Værnesregionen Egil Haugbjørg EPHORTEMER
5745/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppdragsbekreftelse ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
5746/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fylkesstyresak vedrørende grenseregulering namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt KS v/Annikken Kjær Haraldsen EPHORTEMER
5749/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Forslag Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale råd Midt-Trøndelag Regionråd v/Rune Hegge EPHORTEMER
5753/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Presentasjoner fra møte mellom Friskgården og ordfører/MK 2020 FRISKGÅRDEN v/Bodil Myhr EPHORTEMER
5761/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kunnskapspakke godstransport-Innspillsmøte-Referat SINTEF OCEAN AS EPHORTEMER
5763/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Mulighetsstudie for hydrogenproduksjon Greensight Rapport MERÅKER NÆRINGSPARK AS EPHORTEMER
5764/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kvittering avgitt høringssvar Regjeringen EPHORTEMER
5766/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Benkemøte med Stortingspolitikere fra Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5743/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Landsmøte 23.-24. april 2020 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTEMER
5706/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Daniel Sonflå EPHORTEMER
5767/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Styremøte 10.03.20 MERÅKER NÆRINGSPARK AS EPHORTEMER
5600/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler MARI BENTDAL HAUGEN EPHORTEMER
5602/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.873 - FH Gruppen AS FH GRUPPEN AS EPHORTEMER
5603/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0032/0028 Svar på søknad om fradeling av festet tomt Unni Dahl EPHORTEMER
5728/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Invitasjon til dialog og møte SJ NORGE AS EPHORTEMER
5754/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Generalforsamling januar 2020 Andreas Smith-Erichsen EPHORTEMER
5707/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Sigrid Ringen Nordvik EPHORTEMER
5709/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - Covid 19 - tilsyn HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
5719/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Protokoll GF og Nye vedtekter, desember 2019 FIDES HOLDING AS v/styreleder Reitan EPHORTEMER
5721/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kvittering på sendt høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets rapport Regjeringen EPHORTEMER
5724/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Konsultasjonsmøtene våren 2020 KS v/Annikken Kjær Haraldsen EPHORTEMER
5701/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Rapportering på tilskudd til kompetanse- og innovasjon for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5736/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Møteinnkalling Kjell Lundberg EPHORTEMER
5737/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Invitasjon til seminar om samer, deltakelse og demokrati. SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
5688/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Skjermbilde fra Husbanken ***** EPHORTEMER
5689/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS. Gjelder Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
5690/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for ny skiløype fra Fagerliaveien til "Vanntanken" i Meråker TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5720/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Regionmøte 17.12.19 LVK v/Vigdis Ekeland EPHORTEMER
5722/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høringsuttalelse fra MTR til kraftskatteutvalget Midt-Trøndelag regionråd v/Rune Hegge EPHORTEMER
5740/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Program for opplæring av nye medlemmer i NO- og VO styrene Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger EPHORTEMER
5723/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Utkast revidert samarbeidsavtale mellom kommunene i Nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF KS v/Jonas Sjømæling EPHORTEMER
5730/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ny søknad med utfyllende info ang ekstra løypekjøring Ski Tour 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE v/Bjørg Sissel Kvannli EPHORTEMER
5731/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kunnskapspakke gods. Presentasjoner fra møte januar 2020. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE v/Bjørn-Arve Raanes EPHORTEMER
5733/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Saksfremlegg-endring regionalt næringsfond STJØRDAL KOMMUNE v/Torbjørn Berg Strømstad EPHORTEMER
5734/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kommentarer til Endringer i sameloven mv Jarl Torfinn Hellesvik EPHORTEMER
5741/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring Nettleie Utredning av virkemidler for utjevning NTE v/Gunn Elisabeth Guldahl EPHORTEMER
5659/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ROGER PETTERSEN EPHORTEMER
5633/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0011/0026 Svar på søknad om tillatelse til tiltak Astri Mia Sve EPHORTEMER
5637/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar vedørende hvem eier denne tomten? Marita Haugen EPHORTEMER
5695/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 - NINA Øyvind Solem Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
5725/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Gratulerer med bestått fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
5729/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Mer dokumentasjon angående søknad om støtte til ekstra løypekjøring ifbm Ski Tour 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE v/Bjørg Sissel Kvannli EPHORTEMER
5732/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Møteprotokoll AU Nasjonalparkstyret 08.01.20 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger EPHORTEMER
5750/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ut på vidda-Undervisningsopplegg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5759/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Referat Årsmøte NIV-Meråker NÆRINGSFORENINGEN I VÆRNESREGIONEN EPHORTEMER
5702/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2020 - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5708/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Ann Eirin Ottem Alfnes EPHORTEMER
5628/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5636/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Hvem eier denne tomten? Marita Haugen EPHORTEMER
5674/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innkalling Repskapsmøte 28.11.19 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
5675/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Klagesak anbud 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
5626/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - fornying av tillatelse til bruk av drone ved hytte ved Klepptjønna - AS Meraker Brug Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger EPHORTEMER
5627/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon til saksbehandler om Agros – SMIL, UKL, ARV og drenering - digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen gjennom modulen «etterrapportering» for saksbehandler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5619/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kreditvurdering BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
5615/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=5qwq9w, SakId=300563) ***** EPHORTEMER
5607/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=699438, SakId=329464) ***** EPHORTEMER
5609/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Brev til kjøpers konto ***** EPHORTEMER
5611/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=699438, SakId=329464) ***** EPHORTEMER
5665/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høringsuttalelse og Folkevalgtopplæring LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR EPHORTEMER
5599/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=q5rq8e, SakId=350728) ***** EPHORTEMER
5608/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet kjøpekontrakt ***** EPHORTEMER
5629/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=qk3bq8, SakId=328656) ***** EPHORTEMER
5646/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
5648/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Gunleif Jomar Lundemo EPHORTEMER
5638/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
5641/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
5662/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Revidert Selskapsavtale 20.11.2015 NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTEMER
5664/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Protokoll Repskapsmøte 16.11.19 NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTEMER
5643/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for seksjon 5 Aksel Hågen Hembre m.fl. EPHORTEMER
5644/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post POSTEN NORGE AS EPHORTEMER
5647/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
5651/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Delrapport 12 Egga grustak SINTEF NORLAB AS EPHORTEMER
5652/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Koltjønndalen naturreservat - bruk av snøscooter inn til hytte ved Hallsjødammen 2020 - 2024 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5661/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Referat fra Dialogmøte med rådgivende utvalg og Nasjonalparkstyret 25.06.20 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger EPHORTEMER
5663/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Repskap Valgperioden 2019-2023 NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTEMER
5677/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets års- og møteplan 2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
5678/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank – 24/9. NORTANK BRYNE AS EPHORTEMER
5679/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Seminar Et bærekraftig Norden, Invitasjon TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTEMER
5682/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Protokoll fra styremøte nr. 4 2019 Innkalling styremøte 11.12.19 Arvid Inge Sørvik EPHORTEMER
5597/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler JAN ANDRE ALMÅSBAKK EPHORTEMER
5669/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innstilling fra Valgkomitè 2019-2023 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
5673/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innkalling representantskapsmøte 2019 IR INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
5606/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til endring av reguleringsplan Fagerlia felt 6 - høring . - Planid 2016005. Meråker kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5596/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
5598/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke JAN ANDRE ALMÅSBAKK EPHORTEMER
5645/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
5650/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innkalling Repskapsmøte 26.11.19 NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTEMER
5683/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Utkast Orientering til leietakere Arvid Inge Sørvik EPHORTEMER
5672/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Protokoll Eiermøte 26-27/11-2019 NTE EPHORTEMER
5666/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Protokoll ASU-PSU 17.10.19 KS v/Marit Moe EPHORTEMER
5667/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Brev m/klage på anbudstildeling Otts transport v/Geir Prytz Heen EPHORTEMER
5497/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Beskyttelse strålevarme OLE IVAR RINGEN EPHORTEMER
5559/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Meråker kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
5566/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke MAREN BYE EPHORTEMER
5489/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0705 - Dispensasjon fra reguleringsplan for eiendommen Bjørnsmyrveien 46 - vedtak KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTEMER
5496/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Ildsted defekt OLE IVAR RINGEN EPHORTEMER
5498/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak OLE IVAR RINGEN EPHORTEMER
5476/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5477/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5478/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5479/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Plate på gulv BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5480/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Fyringsforbud BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5517/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak BROR UNO TRONSMO EPHORTEMER
5560/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav vår 2020 HKR Stjørdal kommune EPHORTEMER
5593/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kommunal vei i Stasjonsgrenda Kjell Steinar Grytbakk EPHORTEMER
5584/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Innfridd lån HUSBANKEN EPHORTEMER
5565/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak MAREN BYE EPHORTEMER
5587/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Jan Petter Dalåmo EPHORTEMER
5481/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Ildsted montert for nært brennbart materiale BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5482/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5483/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5525/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ARVID INGSTADBJØRG EPHORTEMER
5533/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KJELL HJALMAR LUNDEMO EPHORTEMER
5534/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KJELL HJALMAR LUNDEMO EPHORTEMER
5586/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Alexander Karlsen Lundquist EPHORTEMER
5581/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan Torgeir Reitås EPHORTEMER
5582/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Referat og presentasjoner møte i Jernbaneforum12.06.20 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5590/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5567/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar på diverse spørsmål og varsel om vedlikeholdsbehov for fylkesveiene i Stordalen fv. 6770 og fv. 6774 i Meråker kommune fra Trøndelag Fylkeskommune Marit Graftås EPHORTEMER
5568/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oppdatert akseptskjema: Tilsagnsbrev kommunale næringsfond 2020 - Oppdatert akseptskjema med vårt saksnummer påført skjemaet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5569/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Invitasjon til første kompetansesamling for brukerorienterte og miljøvennlige formålsbygg og idrettsanlegg i små og mellomstore kommuner i Trøndelag 29.09.20 kl. 08.30-11.30. KOMPOSIUM UTVIKLING AS EPHORTEMER