eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2839/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Tilkallingsvikariat Viktoriia Yuryeva Viktoriia Yuryeva EPHORTEMER
3054/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Ansettelse som vikar på tilkalling Bente Almås EPHORTEMER
3190/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Attest/bekreftelse på arbeidsforhold Synnøve Bjørgo Adam EPHORTEMER
3266/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0022/0025 Svar på søknad om tillatelse - Tilbygg Morten Tuseth EPHORTEMER
3254/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 00049/0382 Svar på søknad om tiltak - Anneks Ståle Ørjan Kringen EPHORTEMER
3257/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tore Øien EPHORTEMER
3262/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Bård Krogstadholm EPHORTEMER
3235/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar vedrørende kommunale avgifter - vann og avløp Birger Henry Sørensen EPHORTEMER
3278/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0025/0022 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Alexander Aasvold EPHORTEMER
3290/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anne Lise Magnusson EPHORTEMER
3333/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Informasjon om våreksamen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3342/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Fakturering av kommunale avgifter TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
3307/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb ved Meråker sykehjem Merete Juliussen EPHORTEMER
3308/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.04.2021 - 31.12.2021 Lars Emil Haugen EPHORTEMER
3338/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Kommunale avgifter for tomtene 49/1043 og 49/1045 TEVELTUNET HOLDING AS EPHORTEMER
3341/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Kommunale avgifter for tomtene 49/1043 og 49/1045 TEVELTUNET HOLDING AS EPHORTEMER
3263/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Innekledd skorstein Dmytro Yuryev EPHORTEMER
3304/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon Iselin Marie Kolden EPHORTEMER
3318/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 06.04.2021 - 04.07.2021 Karin Tyldum EPHORTEMER
3324/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 1.04.2021 - 31.03.2022 Viktoriia Yuryeva EPHORTEMER
3326/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Viktoriia Yuryeva EPHORTEMER
3327/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Viktoriia Yuryeva EPHORTEMER
3329/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert avtale - lærerlisens skolestudio 1.-10. trinn Gyldendal Norsk Forlag EPHORTEMER
3330/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg på setereiendom Trond Tidemann Haugbjørg EPHORTEMER
3334/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt: Ledige stillinger (RA_0678) 1.kvartal 2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
3344/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev 10-årsmarkering for 22. juli STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3294/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Bård Krogstadholm EPHORTEMER
3071/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0731 Svar på søknad - Neslin Bygg AS NESLIN BYGG AS EPHORTEMER
3068/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse som nattevakt - vikariat Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
3332/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Kjøre- og møtegodtgjørelse STJØRDALENS BLAD OG MALVIK-BLADET AS EPHORTEMER
3328/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert avtale - skolestudio 1.-10. trinn Gyldendal Norsk Forlag EPHORTEMER
2944/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Ellen Vartdal Håvoll EPHORTEMER
2998/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse som legevikar Hassan Kaya EPHORTEMER
3292/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Bård Krogstadholm EPHORTEMER
3273/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Sotluke defekt Dmytro Yuryev EPHORTEMER
3147/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra gjødslingsplanlegging ANNE LISE MAGNUSSON EPHORTEMER
3238/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Merethe Sumstad Risholt m.fl. EPHORTEMER
3243/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kopi av uskifteattest ***** EPHORTEMER
3244/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tips til sommerskole Eventmarked v/Roger Skar EPHORTEMER
3303/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (4364690047) Hilde Jønsson EPHORTEMER
3297/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Opplæring i samisk - alternative tilbud til elever skoleåret 2021/2022 DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO EPHORTEMER
3302/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Ruth Matos EPHORTEMER
3267/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Forskrift for å forhindre at plastholdig granulat kommer utenfor banen NORGES FOTBALLFORBUND EPHORTEMER
3270/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Konsesjonskraft 1.kvartal 2021 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
3276/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Margrete B Teveldal EPHORTEMER
3249/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Delvis innvilget søknad om konfliktdempende tiltak mot rovviltskader - søknad FKT-midler kommunalt skadefellingslag - Meråker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3255/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Publisering av den årlige vaksinasjonsdekningen i kommunene(barnevaksinasjonsprogrammet) 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
3224/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig Gustav Reidar Ulstad EPHORTEMER
3225/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av industrihall og tilhørende kontorlokaler for 2. kvartal 2021 og refusjoner T.M. Slungård Sag & Høvleri v/Trond Marius Slungård EPHORTEMER
3277/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gunn-Tove Rabben EPHORTEMER
3218/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om kjøretillatelse snøscooter for Trondhjems Turistforening - TT`s vinterrute - Storerikvollen - Bjørneggen - Schulzhytta i Meråker kommune Trondhjems Turistforening EPHORTEMER
3202/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Tor Kjeldstad m.fl. EPHORTEMER
3203/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Tor Kjeldstad m.fl. EPHORTEMER
3204/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om kjøretillatelse snøscooter Skurdalssjøen hytteforening på vegne av NT Turistforening - Ivarsmyrvegen ved Skurdalsåa - Skurdalssjøen - Teveldal Skurdalssjøen hyttelag v/Stian Hofstad EPHORTEMER
3223/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Gustav Reidar Ulstad EPHORTEMER
3256/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kvartalsrapport 1/2021 Naboer AB EPHORTEMER
3215/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3217/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Geir Mikael W Østerås EPHORTEMER
3220/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Gustav Reidar Ulstad EPHORTEMER
3231/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Brit Nora Walstad m.fl. EPHORTEMER
3236/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Retting i matrikkel - På gamle gnr 13/2/16 nå 13/1/47. Eva Marianne Eilertsen m.fl. EPHORTEMER
3240/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Faghøring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3246/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av tilleggsareal AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3259/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om utvidet permisjon Iselin Marie Kolden EPHORTEMER
3241/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker Kommunale Vannverk SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
3242/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Dagrunn Helene Steen EPHORTEMER
3274/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Eli Margrete Sundal EPHORTEMER
3245/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Feil i faktura/oppklaring Karl Ludvig Sellgren EPHORTEMER
3296/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Rune Teveldal EPHORTEMER
3275/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Asle Sundal EPHORTEMER
2623/2021 20210412 12.04.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
2630/2021 20210412 12.04.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
3222/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Gustav Reidar Ulstad EPHORTEMER
3239/2021 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Renate Sørkilflå EPHORTEMER
3213/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer VH 74166 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
3206/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Svar på klage på oppvekstadministrativt system Vigilo VIGILO AS EPHORTEMER
3209/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 49/1020 SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
3194/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Tor Kjeldstad m.fl. EPHORTEMER
3237/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (4364690047) Maia Strøm EPHORTEMER
3226/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Beramming av visitas i Meråker sokn i Stjørdal prosti 26.-28. og 31.10.2021 DEN NORSKE KIRKE EPHORTEMER
3227/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - utvidelse 10% stilling Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
3229/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Omdisponering av tilskudd gitt til temamøte for hjorteviltregionen - temamøte TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3234/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTEMER
3219/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- (SMIL) 914195284 BJÖRN RONGE CONSULTING EPHORTEMER
3100/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Innekledd skorstein Rune Frengen EPHORTEMER
3163/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Kjell Magnar Almåsbakk EPHORTEMER
3164/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Kjell Magnar Almåsbakk EPHORTEMER
3165/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig Kjell Magnar Almåsbakk EPHORTEMER
3116/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Innekledd skorstein Gunnar Neslin EPHORTEMER
3114/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Innekledd skorstein Gunnar Neslin EPHORTEMER
3117/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Innekledd skorstein Gunnar Neslin EPHORTEMER
3110/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Ildsted defekt Gunnar Neslin EPHORTEMER
3106/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Gunnar Neslin EPHORTEMER
3107/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Gunnar Neslin EPHORTEMER
3135/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak John Ola Løseth EPHORTEMER
3136/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak John Ola Løseth EPHORTEMER
3145/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning på gårdsnummer 18/46 Heidi Reberg m.fl. EPHORTEMER
3142/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Service slukkeutstyr John Ola Løseth EPHORTEMER
3143/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Service slukkeutstyr John Ola Løseth EPHORTEMER
3157/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Meråker kommune - informasjon om evt. uttalelser/vedtak om WizzAir NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET EPHORTEMER
3158/2021 20210409 09.04.2021 Saksframlegg/innstilling Særlig farlig eller vanskelig skolevei EPHORTEMER
3169/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Dmytro Yuryev EPHORTEMER
3105/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr mangler Gunnar Neslin EPHORTEMER
3109/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Gunnar Neslin EPHORTEMER
3113/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig Gunnar Neslin EPHORTEMER
3166/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Laila Irene Haukås m.fl. EPHORTEMER
3167/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Service slukkeutstyr Laila Irene Haukås m.fl. EPHORTEMER
3085/2021 20210409 09.04.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av anbudsgrunnlag i forkant av iverksettelse av anbudsutlysning Meråker skole og Meråker kulturskole EPHORTEMER
3111/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Alvorlig mangel på pipe Gunnar Neslin EPHORTEMER
3115/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig Gunnar Neslin EPHORTEMER
3128/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Karine Lund-Tangen EPHORTEMER
2914/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Trond E Farstad Haugen EPHORTEMER
3112/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Sotluke defekt Gunnar Neslin EPHORTEMER
3162/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr defekt Kjell Magnar Almåsbakk EPHORTEMER
3168/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Laila Irene Haukås m.fl. EPHORTEMER
3026/2021 20210409 09.04.2021 Saksframlegg/innstilling Arealplan (masterplan) - status oppfølging - Behandling av planstrategien for omprioritering EPHORTEMER
3118/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Hans J Finne Jonassen EPHORTEMER
3099/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Rune Frengen EPHORTEMER
2553/2021 20210409 09.04.2021 Saksframlegg/innstilling Utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet EPHORTEMER
3170/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding - resultat av tilsyn Kjell Magnar Almåsbakk EPHORTEMER
3173/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kopi - Vedr. 21-22826-4 - V-TFM1-054-2021 - parkeringsforbud - fv. 6772 - Grova skisenter - Meråker kommune STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
3177/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Halvard Livik Marit Johannesen EPHORTEMER
3080/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Stortings- og sametingsvalget 2021 - forhåndsstemmestyre Janeth Weiseth EPHORTEMER
3184/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3176/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Henriette Krogstad Røe EPHORTEMER
2856/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som utmarksrådgiver Margrete Bragstad Teveldal EPHORTEMER
3174/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kopi - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter Bjørneggen - Schulzhytta 2021 - Trondhjems Turistforening Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
3180/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Melding om vedtak - Kunngjøring - 2. gangsbehandling - Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift SELBU KOMMUNE EPHORTEMER
3182/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar på spørsmål om mulig russefeiring/arrangement Meråkerrussen v/Dina Bratland EPHORTEMER
3195/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling - tilpassing av anlegg i forhold til Covid 19 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
3181/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kopi - Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til forebyggende tiltak i 2021 - Meråker Beitelag SA STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3186/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Promise Omoruyi EPHORTEMER
3189/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
3197/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
3198/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.04.2021 - 31.12.2021 Mari Ann Berg EPHORTEMER
3199/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Koronavaksinasjonsprogrammet og prioriteringer FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TRØNDELAG EPHORTEMER
3172/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Revidert søknad om rammetillatelse og IG1 for nytt bygg og amfi ADVANSIA AS EPHORTEMER
3159/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar på Åpent brev Ellen Olaug Hetland Ljung EPHORTEMER
3175/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Per GunnarØsteraas EPHORTEMER
3178/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Bestått fagprøve OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
3196/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Marte Falmår Gartland EPHORTEMER
3183/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kommunale avgifter - vann og avløp Birger H. Sørensen EPHORTEMER
3089/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Brøyting av vei Frits Flaten EPHORTEMER
3090/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Slett brøyting på komunale veier Vegard F Brenntrø EPHORTEMER
2768/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar - søknad om fritak fra plangebyr FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
2840/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Videreføring av avtale - midlertidig ansettelse i 10% stilling som fagarbeider i perioden 1.04 - 30.04.2021 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
3094/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Skurdalssjøen hyttelag EPHORTEMER
3144/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Grunneiertillatelse AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3083/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0045/0177 - Olav Sigbjørn Bjerkem Olav Sigbjørn Bjerkem EPHORTEMER
3137/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om jobb i helse- og omsorgssektoren i Meråker kommune Viktoriia Yuryeva EPHORTEMER
3138/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Vitnemål for videregående opplæring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3148/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Svar på prognoser for opplæring i samisk - skoleåret 2021 - 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3149/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Status i tjenestene under Covid-19-pandemien (Helsestasjon og skolehelsetjeneste) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3150/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Møteprotokoll fra Eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune 6.4.2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
3151/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1004 - Søknad om tillatelse til tiltak - Rannem FH GRUPPEN AS EPHORTEMER
3152/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Bevaring av verdifull natur, faglig vurdering av foreslåtte områder i kategori nasjonalpark MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
3156/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3079/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Oppgjør mars 2021 - Ambita Infoland AMBITA AS EPHORTEMER
3086/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 SKATTEETATEN EPHORTEMER
3091/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Rammesøknader og IG del 1 felt 4.6 Fagerlia Sportslia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
3120/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.03 - 31.12.2021 Frank Refsnæs EPHORTEMER
3127/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Referat fra møte i oppfølgingsteam KONFLIKTRÅDENE EPHORTEMER
3155/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Oppfordring til kommuner og statsforvaltere om bruk av forebygging fremfor skadefelling NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER EPHORTEMER
3087/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 SKATTEETATEN EPHORTEMER
3096/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3097/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Anmodning om redegjørelse i kommunestyret - utviklingen i sak om Fagerlia Egil Haugbjørg EPHORTEMER
3098/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Reparasjon av sikring mot Stjørdalselva i Nustadparken Egil Haugbjørg EPHORTEMER
3101/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning "eldre ut på middag" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3103/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding etter ved Øyan steintak - Meråker - avsluttet sak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3139/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Isak Kulseth EPHORTEMER
3140/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev CV/ attester og vitnemål Torstein Hope EPHORTEMER
3035/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gårdsnummer 46/76 TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. EPHORTEMER
3129/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Vedrørende faktura avløp og vann 1.halvår 2021 Teveldalen Sissel Hovland Nordaune EPHORTEMER
3132/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - perioden 1.3. - 31.12.2021 Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
3092/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet - Høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2955/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr defekt Mette Irén J Raaen EPHORTEMER
3130/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Geir Mikael W Østerås EPHORTEMER
2985/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende faktura Selbuhytta v/Remy Spierings EPHORTEMER
3006/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Arne Aas m.fl. EPHORTEMER
2991/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Karl Aspaas EPHORTEMER
2992/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr defekt Karl Aspaas EPHORTEMER
2993/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Karl Aspaas EPHORTEMER
2994/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr defekt Karl Aspaas EPHORTEMER
2996/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Karl Aspaas EPHORTEMER
2997/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Karl Aspaas EPHORTEMER
3095/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Kart vedr. søknad om motorferdsel Skurdalssjøen hyttelag EPHORTEMER
2956/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Sotluke defekt Mette Irén J Raaen EPHORTEMER
3088/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev KJennelse Inntrøndelag Tingrett EPHORTEMER
3001/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Klage på vedtak i kommunestyret av 22.02.2021 DE BRUKSBERETTIGEDES FORENING I MERÅKER EPHORTEMER
2954/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Merethe Sumstad Risholt m.fl. EPHORTEMER
2961/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Videreføring av utvidelse av stilling med 10% i perioden 1.04 - 30.04.2021 Håvard Nicolausson EPHORTEMER
2964/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Søknad om rammetillatelse og IG 1 for nytt bygg og nytt amfi Kirkebyfjellet konferansesenter i Meråker kommune ADVANSIA AS EPHORTEMER
2989/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Karl Aspaas EPHORTEMER
2990/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Karl Aspaas EPHORTEMER
2995/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Karl Aspaas EPHORTEMER
2966/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Svein Arne Aamo m.fl. EPHORTEMER
2957/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Mette Irén J Raaen EPHORTEMER
2958/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Elin Johannessen EPHORTEMER
2959/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Elin Johannessen EPHORTEMER
2960/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Lukk avvik: Sotluke defekt Elin Johannessen EPHORTEMER
3024/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
3031/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Risikorapport - Oppsummerende rapport av kommunale miljørisikoanalyser, IUA Sør-Trøndelag 2020 IUA Sør-Trøndelag EPHORTEMER
3060/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEMER
3062/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding Sørsidveien 159 Karl Aspaas EPHORTEMER
3033/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
3044/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale i perioden 1.04 - 30.04.2021 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
3066/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilsetting av LIS1-søkere LIS1-koordinatorene for kommunene i norsdre Trøndelag region nord og sør EPHORTEMER
3069/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Bente Almås EPHORTEMER
3072/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev 2.påminnelse - forespørsel fra Aftenposten AFTENPOSTEN AS EPHORTEMER
3073/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
3076/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2021 - Rettelse av saksfremlegg 6/21 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Region Sør-Trøndelag EPHORTEMER
3039/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Åpent brev - Hva koster "å sende på anbud" Ellen Olaug Hetland Ljung EPHORTEMER
3042/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ny digital løsning for melkekvoteordningen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3051/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ivaretakelse av sårbare barn og unge i en tredje smittebølge BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
3052/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ekstra GSI datainnsamling vedrørende koronasituasjonen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
3053/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilskudd til kjøp av digitale læremidler - skoleeier kan søke UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3047/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Angående faktura vann- og avløpsavgifter Karl Ludvig Sellgren EPHORTEMER
3048/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer XN 4626 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
3059/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
3084/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Stortings- og sametingsvalget 2021 - forhåndsstemmestyre Janeth Weiseth EPHORTEMER
3082/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Oppnevning av tellekorps på valgdagen Einar Johannes Karlsen EPHORTEMER
3063/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding Sørsidveien 163 Karl Aspaas EPHORTEMER
3043/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Åpen søknad om sommerjobb Henriette Krogstad Røe EPHORTEMER
3049/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
2949/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Søknad om fritak fra forhåndsstemmestyret 2021 Ivar Dalåmo EPHORTEMER
2951/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Endring - salgsbevilling Coop Midt Norge COOP MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
3013/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:05.201133 SKATTEETATEN EPHORTEMER
3014/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:41.426242 SKATTEETATEN EPHORTEMER
3021/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedtaksbrevet lest av søker ***** EPHORTEMER
3061/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på sommerjobb Inger Mathea Nilsen EPHORTEMER
2587/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Stortings- og sametingsvalget 2021 - Oppnevning av tellekorps på valgdagen Turid Dalsaune Alte m.fl. EPHORTEMER
3008/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
3020/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
3022/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
3011/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
3016/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
3018/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Melding fra saksbehandler ***** EPHORTEMER
3019/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Melding fra søker ***** EPHORTEMER
3028/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for april 2021 NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
3057/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.04 - 30.04.2021 Håvard Nicolausson EPHORTEMER
3015/2021 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:01:12.095133 SKATTEETATEN EPHORTEMER
3012/2021 20210401 01.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fiolinlærer - st. ref. (4352866498) Anna Medzkiewicz EPHORTEMER
2858/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for voksne for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
2999/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker avløps- og renseanlegg SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTEMER
2967/2021 20210331 31.03.2021 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan Trafikksikkerhet 2021 - 2024 - Høring EPHORTEMER
2965/2021 20210331 31.03.2021 Internt notat Handlingsplan Trafikksikkerhet 2021 - 2024 - høringsutkast Bjørn Gunnarsson EPHORTEMER
3002/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Opplysninger om politiske eksponerte personer - Meråker kommune DANSKE BANK EPHORTEMER
2883/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Laila Kristin Juliussen m.fl. EPHORTEMER
2884/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røkvarsler defekt Laila Kristin Juliussen m.fl. EPHORTEMER
2227/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Solveig Ranes Sæterbø EPHORTEMER
2952/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2953/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Fakturaavtale pasientreiser BUSSCHARTER.NO AS EPHORTEMER
2815/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Vurdering av investeringssamarbeid knyttet til bruer kommunal vei - Elektrifisering av Meråkerbanen Bane NOR EPHORTEMER
2887/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Innekledd skorstein Ann-Elise Jensen EPHORTEMER
2855/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anita Sagen EPHORTEMER
2888/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Alvorlig mangel på pipe Ann-Elise Jensen EPHORTEMER
2870/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Ann-Elise Jensen EPHORTEMER
2869/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Info på gårdsnummer 49/1/70 AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
2404/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ragnhild Sundet Langås EPHORTEMER
2418/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Oversendelse av signert samarbeidsavtale. NAV EPHORTEMER
2889/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Ann-Elise Jensen EPHORTEMER
2885/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Laila Kristin Juliussen m.fl. EPHORTEMER
2571/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Oppsigelse av 40 % stilling som ergoterapeut i Meråker kommune. Caroline Osjord EPHORTEMER
2578/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Oppsigelse av 30% av 70% stilling som sykepleier i Meråker kommune. Jorunn E Johnsen Kværnmo EPHORTEMER
2530/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som sykepleier Mats Erik Mackhe EPHORTEMER
2973/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Utbetaling fra skogfond Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
2942/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Beate Kvamstad-Lervold m.fl. EPHORTEMER
2948/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anita Berge EPHORTEMER
2950/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Kap. 226 post 21 - Tilskudd til digital hjemmeundervisning 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2968/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Rundskriv 1-2/2021 Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente til testresultatet foreligger HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2974/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg på hytte Trond Vikaune EPHORTEMER
2906/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 Svar på søknad om midlertidige driftsveier - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1335/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Avtale på tilkalling Renate Bjerkås Sørkilflå EPHORTEMER
2675/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Oppsigelse av 35,68 % stilling på natt. Monica Nesgård Juliussen EPHORTEMER
2688/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som spesialsykepleier Nina J Vesterdal EPHORTEMER
2721/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling 53,52% nattevakt Ellinor Risvold EPHORTEMER
195/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Avtale på tilkalling Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
2413/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Videreføring av permisjon uten lønn. Ingunn Holås Røkke EPHORTEMER
2427/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Tilkallingsvikariat Kevin Ulstad Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
2886/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Laila Kristin Juliussen m.fl. EPHORTEMER
2212/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse som legevikar Martin Wahl EPHORTEMER
2912/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Resultatkartlegging skogbruk 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2921/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Endring av dato for eiermøtet Naboer AB EPHORTEMER
2430/2021 20210329 29.03.2021 Saksframlegg/innstilling Årsmelding for sektor helse, pleie og omsorg - 2020. EPHORTEMER
2619/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ludvik Myhre EPHORTEMER
2866/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Marit Iren Reigstad EPHORTEMER
2829/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Svar fra Meråker kommune- tilsyn med som barnehagemyndighet 2020 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1685/2021 20210329 29.03.2021 Saksframlegg/innstilling Høring- Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag. EPHORTEMER
2174/2021 20210329 29.03.2021 Internt notat Referat fra samarbeidsmøte tillitsvalgte og verneombud- Meråker skole Gunhild Warø EPHORTEMER
2545/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Marthe Linnea Velva Øien EPHORTEMER
2736/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
2680/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss Tonje Elise Kluksdal EPHORTEMER
2907/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0111 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning NTE ENERGI AS EPHORTEMER
2908/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Magne Marken Frengen EPHORTEMER
2911/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 17.03.2021 - 31.07.2021 - Skole/SFO Magne Marken Frengen EPHORTEMER
2918/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som konsulent Elin Beate Benberg EPHORTEMER
2922/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 19/1 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2923/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.05.2021 - 31.07.2021 Ludvik Myhre EPHORTEMER
2924/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som hjelpepleier Marie Elinor Almåsbakk EPHORTEMER
2926/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd til Dagsenteret i Søgardsjale 1 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
2909/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet 26.04.2021 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
2913/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 13.03.2021 - 18.06.2021 Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
2927/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd fra Den Kulturelle Spaserstokken MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
2928/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høringsbrev - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisnere HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2930/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
2934/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Kopi av brev - Tolkningsuttalelse - Statsforvalterens tilsynsansvar etter barneloven § 43a NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTEMER
2936/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
2940/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - tilskudd til sommerskoletilbud - Meråker kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2931/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt (Ref=e3rp4k, SakId=373458) ***** EPHORTEMER
2945/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Endring - salgsbevilling Coop Midt Norge COOP MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
2946/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fiolinlærer - st. ref. (4352866498) Sandra Upe-Våge EPHORTEMER
2947/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Stortings- og sametingsvalget 2021 - Oppnevning av tellekorps på valgdagen Ivar Dalåmo EPHORTEMER
2932/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 18 i koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
2941/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
2548/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Maria Weronica Økdal EPHORTEMER
2620/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Alette Sandvik EPHORTEMER
2919/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Rekvisisjon oppmåling NTE ENERGI AS EPHORTEMER
2920/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Eiendommen er solgt Lars Bodsberg EPHORTEMER
2902/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 44/1 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2890/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 3/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2891/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 25/10 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2892/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 21/5 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2904/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 32/2 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2905/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/464 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2893/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 7/15 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2894/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 40/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2895/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 31/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2896/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/4 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2897/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/4 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2898/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/25 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2899/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 16/1 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2900/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 26/3 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2901/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/1 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2903/2021 20210328 28.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 39/4 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2843/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 45/2 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2844/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/471 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2851/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Smemobekken - bekkeåpning MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
2859/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0020/0160- Meråker Vannverk- Branntilsyn 2021- Dokumenttilsyn VÆRNESREGIONEN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE EPHORTEMER
2863/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0022/0100- Tollmoen barnehage - Branntilsyn 2021- Dokumenttilsyn VÆRNESREGIONEN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE EPHORTEMER
2868/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
2882/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Lilibeth Kristiansen EPHORTEMER
2871/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Gnr/bnr 49/581 Fagerliveien 333 - søknad om tillatelse i ett trinn - fritidsbolig ØVERBYGG AS EPHORTEMER
2876/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for åre 2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
2877/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Midler til samarbeid om å fjerne fremmede planter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2879/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
2880/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 47/75 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2881/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 41/1 i Meråker (5034) Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2849/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Koronavaksinasjonsprogrammet og prioriteringer FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TRØNDELAG EPHORTEMER
2857/2021 20210326 26.03.2021 Saksframlegg/innstilling Omklassifisering av Torsbjørkveien, Eggaveien og Fersdaleveien(Stasjonen - Kvennbekken) EPHORTEMER
2771/2021 20210326 26.03.2021 Saksframlegg/innstilling Ungdomsråd - valg av leder og nestleder EPHORTEMER
2860/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Meråker Rådhus- branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn VÆRNESREGIONEN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE EPHORTEMER
2861/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0035/0010- Meråker Grunnskole- branntilsyn 2021- Dokumenttilsyn VÆRNESREGIONEN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE EPHORTEMER
2862/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0033/0027- Egga barnehage- branntilsyn 2021- Dokumenttilsyn VÆRNESREGIONEN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE EPHORTEMER
2865/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Påminnelse om anmodning om informasjon om evt. uttalelser/vedtak om WizzAir NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2867/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Egenberedskapsuke 2021 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
2848/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Rutiner for skogbrannsesongen 2021 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
2875/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kompletering tegninger NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS EPHORTEMER
2873/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Svar på nabovarsel Knut Ulseth EPHORTEMER
2872/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Svar på nabovarsel Knut Ulseth EPHORTEMER
1592/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet protokoll EPHORTEMER
1358/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet protokoll EPHORTEMER
1360/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
2818/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Adressering til gnr/bnr 46/46 Svein Lennart Stræte EPHORTEMER
2523/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Navn på veier i Meråker - høring EPHORTEMER
1243/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
1256/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
265/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
2783/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2784/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr defekt Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2785/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Plate på gulv Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2790/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr mangler Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2791/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr mangler Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2795/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2796/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Innekledd skorstein Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2797/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Brennbart materiale for nær feieluke Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2763/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter og ATV - 0049/0909 - Øian Gård Øian Gård EPHORTEMER
2817/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tiltak for tilstedeværelse og godt smittevern i barnehage og skole KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2821/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad om rammetillatelse og IG 1 for nytt bygg og nytt amfi ADVANSIA AS EPHORTEMER
2822/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Dispensasjonsveileder for Trøndelag og følgeskriv STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2823/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Søknad til "Prosjekt for friluftslivets ferdselsårer" fra Meråker kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2841/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende faktura Selbuhytta v/Remy Spierings EPHORTEMER
2833/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Siv Najjet Jønvik EPHORTEMER
2834/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Utbetaling fra skogfond til diverse formål Tor Oddvar Holth EPHORTEMER
2810/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Videreføring av utvidelse av stilling med 10% i perioden 1.04 - 30.04.2021 Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
2794/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2798/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2802/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Guri Løseth Kaasa m.fl. EPHORTEMER
2842/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fiolinlærer - st. ref. (4352866498) Linda Manukyan EPHORTEMER
2830/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Gitt tillatelse til å bygge høyløe på Steinsvollen i Feren naturreservat - Torbjørn Stene - Meråker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2831/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2832/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/610 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2835/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om bruk av elektronisk kommunikasjon Björn Gunnar Håkan Gunnarsson EPHORTEMER
2838/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding kommunenes merutgifter knyttet til covid-19 for første halvår 2021 Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2819/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev BIO Trøndelag - midler igjen for trønderske bedrifter BIO teamet i TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2820/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2824/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Påminnelse om frist 1.april for prognose for samiskopplæring skoleåret 2021-2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK EPHORTEMER
2826/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Presisering av gjeldende forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon § 8 andre ledd BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
2575/2020 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Vedtektsendring SFO gjeldende fra 01.05.2021 EPHORTEMER
2598/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1061 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Enlids tradisjonslaft AS ENLIDS TRADISJONSLAFT AS EPHORTEMER
2593/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Oppnevning av tellekorps på valgdagen Berit Stormo m.fl. EPHORTEMER
2788/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Service slukkeutstyr Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2789/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Service slukkeutstyr Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2792/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2793/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2776/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2777/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2778/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2779/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr defekt Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2780/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Slukkeutstyr defekt Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2781/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2782/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Trygve Bragstad Hammer EPHORTEMER
2786/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Ann Mari Slungård EPHORTEMER
2787/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Ann Mari Slungård EPHORTEMER
1356/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet protokoll EPHORTEMER
1357/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet protokoll EPHORTEMER
1253/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
846/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet protokoll Fagforbundet EPHORTEMER
847/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Underskrevet protokoll Utdanningsforbundet EPHORTEMER
2775/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Meråker kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2765/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Regjeringens nasjonale pressemeldinger - oversettelse og tolking INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
2766/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra forhåndsstemmestyret 2021 Ivar Dalåmo EPHORTEMER
2773/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Informasjon om ny veileder NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTEMER
2799/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2745/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Vedblink ved Vassmustunga til hytte- Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0091 - Dutte Nordstrøm Dutte Nordstrøm EPHORTEMER
2800/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Utbedring av uoversiktlig veikurve på E14 i Gudå Kjell Magnar Almåsbakk EPHORTEMER
2801/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 1.4.2021 - 31.7.2021 Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
2813/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Oppnevning av tellekorps på valgdagen Berit Stormo EPHORTEMER
2812/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Olav SigbjørnBjerkem EPHORTEMER
2760/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røkvarsler defekt Åge Gresseth EPHORTEMER
2761/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Åge Gresseth EPHORTEMER
2739/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Sotluke defekt Torkel Moeng Sende m.fl. EPHORTEMER
2769/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon adkomstvei ENLIDS TRADISJONSLAFT AS EPHORTEMER
2742/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Service slukkeutstyr Thomas Peder Bjørgum EPHORTEMER
2767/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Ny Hunt-undersøkelse HUNT aldring i Trøndelag EPHORTEMER
2737/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om motorferdsel i utmark - Snøscooter - transport av 1,5 favn ved til Funnsjø Feren Hytteeieerlag sin Gapahuk ved Feren Karl-Kristian N Høiseth EPHORTEMER
2758/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Åge Gresseth EPHORTEMER
2757/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om kjøreløyver - Opplevelses tur for pensjonister - Grova til Skurdalsporten t/r - 17. og 24. april 2021 MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL EPHORTEMER
2689/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0090 - Torgeir Mjøen Torgeir Mjøen EPHORTEMER
2710/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0022/0005 Tilbygg/carport - Byggesaksgebyr Bjørn Pynten EPHORTEMER
2719/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0360 - Endre Kvaal Endre Kvaal EPHORTEMER
2740/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Thomas Peder Bjørgum EPHORTEMER
2741/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Thomas Peder Bjørgum EPHORTEMER
2759/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Åge Gresseth EPHORTEMER
2711/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0045/0118 Riving og oppføring av fritidsbolig, samt uthus - Byggesaksgebyr Ivar Gafseth EPHORTEMER
2653/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Service slukkeutstyr Torkel Moeng Sende m.fl. EPHORTEMER
2612/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Gunnar Strid EPHORTEMER
2613/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Røykvarsler mangler Gunnar Strid EPHORTEMER
2700/2021 20210323 23.03.2021 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan trafikksikkerhet 2021-2024 - høring EPHORTEMER
2725/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Anne Kirsten Buland Øien EPHORTEMER
2726/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad om bygging av tilbygg mellom hus og anneks Inger Sætran EPHORTEMER
2744/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad på sommerjobb Marielle B Nicolausson EPHORTEMER
2682/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding - brannforebyggende tiltak Thomas Peder Bjørgum EPHORTEMER
2685/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Spørsmål om mulig russefeiring/arrangement Meråkerrussen v/Dina Bratland EPHORTEMER
2713/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - nybygging av hytte ved Funnsjøen - Meråker 49/311 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2651/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Torkel Moeng Sende m.fl. EPHORTEMER
2708/2021 20210323 23.03.2021 Internt notat Handlingsplan trafikksikkerhet 2021 -2024 - utkast Bjørn Gunnarsson EPHORTEMER
2635/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Hans J Finne Jonassen EPHORTEMER
2660/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Elin Johannessen EPHORTEMER
2738/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Feren, Fremre Vargmyran veilag FREMRE VARGMYRAN VEILAG EPHORTEMER
2727/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Plan for friluftslivets ferdselsårer - Tilskudd til arbeidet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2730/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Angående hyppighet av feiing Elin Beate Benberg EPHORTEMER
2733/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte 11.03.21 Nav Værnes EPHORTEMER
2747/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 og Nok. konferansen 2021 Ressurssenter mot seksuelle overgrep EPHORTEMER
2749/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Sikringstiltak Meråker Søknad om ferdigattest TRØNDERPLAN AS EPHORTEMER
2610/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Jan O Ingstad Juliussen EPHORTEMER
2611/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Robert Kulseth m.fl. EPHORTEMER
2636/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Siv Ringen m.fl. EPHORTEMER
2614/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Service slukkeutstyr Gunnar Strid EPHORTEMER
2652/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Åse Karine Bekkelund EPHORTEMER
2634/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling Mari Ann Berg EPHORTEMER
2615/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Kristoffer Hernes Henden EPHORTEMER
2617/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel TorgeirMjøen EPHORTEMER
2642/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Forsikringsattest GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTEMER
2484/2021 20210322 22.03.2021 Internt notat Møtereferat etter møte 17.03.2021 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
2621/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Innsyn i kommunens bruk av vikarer fra vikarbyrå innen helsesektoren NORSK SYKEPLEIERFORBUND EPHORTEMER
2596/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Behov for tilleggsopplysninger for behandling av søknad om fritak fra gjødslingsplan ANNE LISE MAGNUSSON EPHORTEMER
2599/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Iver Aamo EPHORTEMER
2555/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gårdsnummer: 22/121 AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
2659/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Angående overdragelse av Kopperå 1 STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA EPHORTEMER
2573/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Stortingsvalget 2021 - Oppnevning av stemmestyre Bård Arne-P Langsåvold m.fl. EPHORTEMER
2554/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Lukk avvik: Adkomst på tak Tore Øien EPHORTEMER
2570/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Forhåndsstemmegivning Hilde Nielsen m.fl. EPHORTEMER
2622/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til svømmeopplæring i barnehagene STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2624/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Søknad om midler til svømmeopplæring for minoritetsspråklige STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2625/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som helsesykepleier Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
2626/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Forslag vedrørende forprosjekt Meråker skole Meråker Venstre EPHORTEMER
2628/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ileni Hailu Niguse EPHORTEMER
2629/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.04 - 30.06.2021 Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
2597/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Fossdambua ved Fossvatna - Rune Sagen Rune Sagen EPHORTEMER
2576/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter- Vedblink - Øvervollen - Anders Myrhaug Anders Myrhaug EPHORTEMER
2602/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Ekstra sjåfør i svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0043/0010 - Arne Wist Arne Wist EPHORTEMER
2627/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Ønske om fornyelse av avtale IL TAMBAR EPHORTEMER
2579/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Anders Myrhaug m.fl. EPHORTEMER
2581/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Jens Thomas Sagør EPHORTEMER
2589/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen EiendomsMegler 1 EPHORTEMER
2591/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Ole Arne Bråten EPHORTEMER
2666/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse Håvard Eide EPHORTEMER
2595/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Tilføyelse av navn i svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0068 - Ørnulf Olsen Ørnulf Olsen EPHORTEMER
2661/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk - drikkevann SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
2662/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til riving av gammel turisthytte FARSTAD AS EPHORTEMER