eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8648/2020 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sektorsjef - kommunal utvikling - st. ref. (4287842618) Mari Anne Gaaserud Høiseth EPHORTEMER
8631/2020 20201017 17.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sektorsjef - kommunal utvikling - st. ref. (4287842618) Anne Haneborg EPHORTEMER
8592/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Meråker sykehjem - st. ref. (4297617124) Nina Josteinsdatter Vesterdal EPHORTEMER
8593/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tolking i forbindelse med bosetting Jean-Marie V Kamanzi EPHORTEMER
8617/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Meråker skole - reviderte planer gjennomgått på møte i dag 16.10. RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
8618/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 1 om koronavaksinajonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
8629/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS-melding til KPR for 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8630/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8467/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler OLAV BEITLAND EPHORTEMER
8468/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler OLAV BEITLAND EPHORTEMER
8557/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Kjøkkenventilator PETAR ZHIVKOV STANCHEV m.fl. EPHORTEMER
8562/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak PETAR ZHIVKOV STANCHEV m.fl. EPHORTEMER
8588/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Oppstart av undesøkelse Myra REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
8469/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler OLAV BEITLAND EPHORTEMER
8471/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig OLAV BEITLAND EPHORTEMER
8578/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling ved Meråker Alpinsenter MEAL ON WHEEL DA EPHORTEMER
8605/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Arve Morten Hammer EPHORTEMER
8606/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Kristoffer Teveldal EPHORTEMER
8613/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i hjemmetjenesten - st. ref. (4297615155) Mats Erik Mackhé EPHORTEMER
8620/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
8621/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Mailkorrespondanse - Registreringsbrev for nausttomter ved Funnsjøen i Meråker kommune Stenset Nina Emilie EPHORTEMER
8624/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8626/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev På vegne av MTB fremmes følgende interpellasjon til kommunestyrets møte den 26. oktober 2020 - Formueskatt Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste v/Leif Aksel Buland EPHORTEMER
8627/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev På vegne av MTB fremmes følgende interpellasjon til kommunestyrets møte den 26. oktober 2020 - Arbeidsgiveravgift Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste v/Leif Aksel Buland EPHORTEMER
8579/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Meråker skole Prosjekteringsmøtereferat COWI AS EPHORTEMER
8580/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for siste frist for spredning av husdyrgjødsel med slangeutstyr. RUNE STENMO EPHORTEMER
8590/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Midlertidig rapport - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8598/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Vedbu/Uthus Paul Bjarne O Hovlandsvåg EPHORTEMER
8609/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Kristoffer Teveldal EPHORTEMER
8616/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8566/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Aksjon: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8510/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Vei til gnr/bnr 0049/1055 - Byggesaksgebyr Anne Morch Flåmo EPHORTEMER
8512/2020 20201016 16.10.2020 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til kommunestyrets møte 26.10.2020 fra Meråker Venstre - Bank- og betalingstjenester i Meråker EPHORTEMER
8552/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0047/0002 Fjøs - Byggesaksgebyr GJEMSE BYGG OG ANLEGG EPHORTEMER
8576/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Kommunene - fordeling av innfordringsutgifter/-inntekter, gebyrer mv – endret fordeling fra 1. november 2020 SKATTEETATEN EPHORTEMER
8577/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Oversikt over antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn 2020 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND EPHORTEMER
8543/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak i sak 3/20 - Trafikksikkerhetsutvalget Sven Olav Tømmerås Wold EPHORTEMER
8544/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0327 Ny skorstein - Byggesaksgebyr Elisabeth Neslin Nordli EPHORTEMER
8550/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0045/0013 Riving av brannskadd hytte - Byggesaksgebyr Fridthjof Einang EPHORTEMER
8553/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0623 Endring av tiltak - Byggesaksgebyr Jonny Aurheim Nordaune EPHORTEMER
8567/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 10.9.2020 NAV Værnes EPHORTEMER
8568/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 3. terminutbetaling 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
8570/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0048/0014 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Heidi Lundal EPHORTEMER
8572/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Konsesjonskraft 3. kvartal 2020 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
8611/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Vedrørende avvik Inger Marie Beitland EPHORTEMER
8628/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilsetting av LIS1-søkere LIS1-koordinatorer for kommunene i nordre Trøndelag,region nord og sør EPHORTEMER
8556/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Service slukkeutstyr PETAR ZHIVKOV STANCHEV m.fl. EPHORTEMER
8558/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PETAR ZHIVKOV STANCHEV m.fl. EPHORTEMER
8559/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PETAR ZHIVKOV STANCHEV m.fl. EPHORTEMER
8560/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt PETAR ZHIVKOV STANCHEV m.fl. EPHORTEMER
8561/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PETAR ZHIVKOV STANCHEV m.fl. EPHORTEMER
8563/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke PETAR ZHIVKOV STANCHEV m.fl. EPHORTEMER
8565/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning ***** EPHORTEMER
8596/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - Brennbakkan Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTEMER
8597/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Vedrørende leieavtale - leieavtale 36893-001 ATEA FINANCE AS EPHORTEMER
8610/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Vedrørende avvik Olav Beitland EPHORTEMER
8526/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0001 Endring av tidligere gitt fradeling - Byggesaksgebyr Anne Morch Flåmo EPHORTEMER
8546/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0332 Utslippstillatelse - Byggesaksgebyr Trond Viggo Melum EPHORTEMER
8548/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0626 Utvidelse av eksiterende altan - Byggesaksgebyr Jon Jarle Dalsnes EPHORTEMER
8466/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Plate på gulv INGER MARIE BEITLAND EPHORTEMER
8470/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak OLAV BEITLAND EPHORTEMER
8465/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler INGER MARIE BEITLAND EPHORTEMER
8477/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Tinglysing av punktfeste med signatur STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8480/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Tinglysing av punktfeste med signatur STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8622/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeid på turstien IL TAMBAR v/Bjørn Madslangrud EPHORTEMER
8623/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Magasinet NÆRINGSLIV I TRØNDELAG Næringsliv i Trøndelag v/Tore Østby EPHORTEMER
8417/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag 49/574 - Matrikkel Trond Sæther EPHORTEMER
8481/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Kravskjema kap. 3.4.2 NSF Norsk sykepleierforbund EPHORTEMER
8416/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein TRINE WANVIK EPHORTEMER
8404/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler TRINE WANVIK EPHORTEMER
8411/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein TRINE WANVIK EPHORTEMER
8415/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein TRINE WANVIK EPHORTEMER
8439/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein MONA INGJERD PEDERSEN m.fl. EPHORTEMER
8440/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein MONA INGJERD PEDERSEN m.fl. EPHORTEMER
8453/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Planid 2019003 Reguleringsplan Meråker grunnskole - Høring EPHORTEMER
8475/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Detaljregulering for Meråker grunnskole, plandokumenter NORCONSULT AS EPHORTEMER
8423/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tillatelse for tilkobling til offentlig vann og avløp gnr 23 bnr 10 Jonna Krystyna Kaczynska EPHORTEMER
8394/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Tursti Fagerlia - Grova, anmodning om sletting av krav mot IL Tambar EPHORTEMER
8433/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling PlanId 2015002 Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - vedtak EPHORTEMER
8434/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0111 - Tinglysing av punktfester STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8436/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tillatelse for tilkobling kommunalt vann/ avløp på gnr 12 bnr 33 Jan Frode Gylland EPHORTEMER
8438/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0245 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8403/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ANNA MÄRTA JOHANSEN EPHORTEMER
8405/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler TRINE WANVIK EPHORTEMER
8406/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler TRINE WANVIK EPHORTEMER
8407/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sideplater sprukket TRINE WANVIK EPHORTEMER
8408/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Beskyttelse strålevarme TRINE WANVIK EPHORTEMER
8483/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Klage på vei Kyllofallet Kai Kristiansen EPHORTEMER
8409/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Feil på brannmur TRINE WANVIK EPHORTEMER
8307/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2/2020 - pr. 31.08.2020 EPHORTEMER
8549/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Svar til innspill til planoppstart fra Per Gunnar Merakerli NORCONSULT AS EPHORTEMER
8551/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Brannforebyggende: avvik Fersdalsveien 63 H0101 Inger Johanne Lundemo for Haldis Lundemo EPHORTEMER
8547/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Høring - søknad om midlertidig fravik fra normalvannstand i Skurdalsvolldammen NTE ENERGI AS EPHORTEMER
8517/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8460/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Typegodkjent takstige ELLEN ANIDA LØVENG EPHORTEMER
8484/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Krav kap. 3.4.2 Delta Delta Meråker EPHORTEMER
8486/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Krav kap. 3.4.2 og kap. 5Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet EPHORTEMER
8487/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Krav kap. 5 Den norske legeforening Den norske legeforening EPHORTEMER
8488/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 5 NITO TEKNA NITO/Tekna EPHORTEMER
8489/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 5 NITO TEKNA Nito/Tekna EPHORTEMER
8490/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 5 Delta Delta EPHORTEMER
8491/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 3.4.2 Delta Delta Meråker EPHORTEMER
8492/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 3.4.2 - Skolederforbundet Skolederforbundet EPHORTEMER
8493/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 3.4.2 - NITO TEKNA NITO TEKNA EPHORTEMER
8494/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 5.2 - NITO TEKNA NITO TEKNA EPHORTEMER
8495/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 3.4.2 - Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet EPHORTEMER
8496/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 3.4.2 - NSF NSF EPHORTEMER
8482/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Krav kap. 5.2 - Tekna TEkna/Nito Meråker EPHORTEMER
8497/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 5.- Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet EPHORTEMER
8498/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Underskrevet protokoll kap 5. DNL Den Norske legeforening EPHORTEMER
8507/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Detaljregulering for Meråker grunnskole, nytt plankart NORCONSULT AS EPHORTEMER
8516/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Krav kap. 3.4.2 Skolelederforbundet Skolelederforbundet EPHORTEMER
8441/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke MONA INGJERD PEDERSEN m.fl. EPHORTEMER
8412/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak TRINE WANVIK EPHORTEMER
8413/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak TRINE WANVIK EPHORTEMER
8414/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak TRINE WANVIK EPHORTEMER
8449/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar angående gatenavnskilt Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
8410/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Feil på brannmur TRINE WANVIK EPHORTEMER
8350/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ZORAN MARCINKO EPHORTEMER
8383/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Retur av underskrevet avtale Gunnar Berg EPHORTEMER
8452/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Ingrid Nelly Pedersen EPHORTEMER
8455/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Midlertidig rapport drikkevann SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8028/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - ATV - 0013/0002 - Nordistu litjkråkstad gårdsdrift Stefan Sagen EPHORTEMER
8030/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Enkeltvedtak og refusjonsgaranti for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STEINKJER KOMMUNE - OPPVEKSTETATEN m.fl. EPHORTEMER
8448/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Søknad om uførepensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
8451/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket STRØM MAY IRENE EPHORTEMER
8454/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om å stå i stilling ***** EPHORTEMER
8419/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Spørsmål til kommunestyrets møte 26.10.20 fra Meråker Venstre - Grunngitt spørsmål om bank- og betalingstjenester i Meråker Meråker Venstre EPHORTEMER
8463/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=w8b53p, SakId=361606) ***** EPHORTEMER
8336/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Oversendelse av klage vedrørende søknad om kjøring på privat veg til gnr/bnr 22/5 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8380/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Nabovarsel Gunnar Berg EPHORTEMER
8384/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ARILD GUNNAR RENÅ EPHORTEMER
8340/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende faktura - kommunale avgifter Mimmi Kjetså Olsvik EPHORTEMER
8349/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ZORAN MARCINKO EPHORTEMER
8430/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTEMER
8353/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ELI D STUBBAN KARLSSON EPHORTEMER
8382/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ELLEN ANIDA LØVENG EPHORTEMER
8373/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Gnr/ 0049/0705 Svar på søknad om igangsettingstillatelse - IG2 KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTEMER
8375/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak SØLVI M JENSEN KIRKNES m.fl. EPHORTEMER
8420/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Revidert planforslag WIKSTRØM PLAN OG PROSJEKTERING EPHORTEMER
8395/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplan - ny skiløype fra Fagerliaveien til "Vanntanken" FAGERLIA HYTTEFORENING EPHORTEMER
8397/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Ann Tove Rønning EPHORTEMER
8400/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=aq894a, SakId=361480) ***** EPHORTEMER
8442/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring MERÅKER BYGGSERVICE Viggo Kjelsli EPHORTEMER
8444/2020 20201014 14.10.2020 Internt notat Referat fra fag-/kvalitetssikringsmøte 08.10.2020 Inge Falstad EPHORTEMER
8445/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapaut - st. ref. (4297424024) zainab Amiri EPHORTEMER
8458/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapaut - st. ref. (4297424024) Carina Sundman EPHORTEMER
8461/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0185 - Søknad om tillatelse til bygging av gjenvinningstorg PROMIDT AS EPHORTEMER
8435/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8462/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i hjemmetjenesten - st. ref. (4297615155) Hanne Grøthe EPHORTEMER
8464/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapaut - st. ref. (4297424024) Hanne Grøthe EPHORTEMER
8443/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Mari Stine Johansen EPHORTEMER
8446/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om å stå i stilling ***** EPHORTEMER
8450/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Andrea Lucie Gjemse EPHORTEMER
8401/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=w8b565, SakId=361490) ***** EPHORTEMER
8418/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Høring Planid 2017008 reguleringsplan Steinfjellet 2 ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTEMER
7841/2020 20201013 13.10.2020 Saksframlegg/innstilling Gnr/bnr 0009/0001 Konsesjon på erverv av eiendom EPHORTEMER
8175/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Svar på søknad tilskudd lokal pott- Inn På Tunet forberedelser FJELLANGER STA EPHORTEMER
8388/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 2.gangs purring - Veiskilt Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
8379/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ann Tove Rønning EPHORTEMER
8264/2020 20201013 13.10.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2 - SKU - 2020 EPHORTEMER
8323/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt OLE IVAR RINGEN m.fl. EPHORTEMER
8332/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Feil på brannmur ARNE MOLDE m.fl. EPHORTEMER
8402/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Meråker sykehjem - st. ref. (4297617124) Hanna Basma EPHORTEMER
8399/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sektorsjef - kommunal utvikling - st. ref. (4287842618) ***** EPHORTEMER
8393/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Informasjon om Skolefrukt til ordfører STIFTELSEN OPPLYSNINGSKONTORET FOR FRUKT OG GRØNT - FRUKT.NO EPHORTEMER
8389/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Høringsuttalelser til planID 2017008 Øivind Haarsaker EPHORTEMER
8390/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oppdatert invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8391/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Kontaktinformasjon til beredskapssjef i Helse Nord-Trødenlag HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTEMER
8376/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Meråker sykehjem - st. ref. (4297617124) Leah Strøm Brandfjell EPHORTEMER
8365/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilbud vintervedlikehold Kopperå - Farstad AS Farstad AS EPHORTEMER
8368/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilbud vintervedlikehold angitte plasser i Meråker sentrum - Ingstadbjørg Skogsdrift AS Ingstadbjørg Skogsdrift AS EPHORTEMER
8370/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilbud vintervedlikehold Makromveien - Leif Magnar Storøien Leif Magnar Storøien EPHORTEMER
8374/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilbud vintervedlikehold Kopperå - Solvår Irene Ingstadbjørg Solvår Irene Ingstadbjørg EPHORTEMER
8381/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om vann/avløpsledning over eiendommen 20/09 Gunnar Berg og Meråker kommune EPHORTEMER
8385/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Valg av tilbydere, vintervedlikehold kommunale veier STORØIEN LEIF MAGNAR EPHORTEMER
8386/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Valg av tilbydere, vintervedlikehold kommunale veier Arvid Ingstadbjørg EPHORTEMER
8387/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Valg av tilbydere, vintervedlikehold kommunale veier FARSTAD AS EPHORTEMER
8392/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Automatisering av varsel om søkere til TUB- kontroll TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTEMER
8354/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 22.09.2020 - 31.07.2021 Julianne Nordbotten EPHORTEMER
8355/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Vedrørende referat fra møte i innvandrerrådet 23. september samt anmodning fra innvandrerrådet Gunnil Wæhre EPHORTEMER
8357/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Steinfjellgrenda II fra Teveltunet TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
8361/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Annullering av fradelingssak på 13/1/36 NORDISTU AS EPHORTEMER
8362/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Høring - Ny § 7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
8364/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilbud vintervedlikehold Hamran og Nøstmoen - Farstad AS Farstad AS EPHORTEMER
8366/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilbud vintervedlikehold Kopperå - Ingstadbjørg Skogdrift AS Ingstadbjørg Skogdrift AS EPHORTEMER
8371/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilbud vintervedlikehold Skurdalsvoldveien - Leif Magnar Storøien Leif Magnar Storøien EPHORTEMER
8351/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Rapportering av kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag - frist 10. november 2020 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
8327/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ARVE KROGSTADHOLM m.fl. EPHORTEMER
8329/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein OLE IVAR RINGEN m.fl. EPHORTEMER
8330/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein OLE IVAR RINGEN m.fl. EPHORTEMER
8314/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Alvorlig mangel på pipe ARNE MOLDE m.fl. EPHORTEMER
8331/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ARNE MOLDE m.fl. EPHORTEMER
8333/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
8337/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak SOLVOR I INGSTADBJØRG EPHORTEMER
8338/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak SOLVOR I INGSTADBJØRG EPHORTEMER
8341/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ANN MARI MERAKERLI EPHORTEMER
8348/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapaut - st. ref. (4297424024) Lillian Maureen Martinsen EPHORTEMER
8356/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Høringsbrev - kommunal planstrategi 2019 - 2023 for Selbu kommune SELBU KOMMUNE EPHORTEMER
8358/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - fradeling av tomt NORDISTU AS EPHORTEMER
8360/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Midlertidig svar på krav om integreringstilskudd år 2-5 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
8378/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Erklæring om tilkobling til offentlig vann og avløp Jonna Krystyna Kaczynska EPHORTEMER
8318/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2020 STATENS VEGVESEN, regnskap EPHORTEMER
8319/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HÅVARD INGSTADBJØRG EPHORTEMER
8320/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HÅVARD INGSTADBJØRG EPHORTEMER
8325/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak MORTEN EINARSEN m.fl. EPHORTEMER
8326/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MARIT INGEBJØRG STEINKJER EPHORTEMER
8322/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig OLE IVAR RINGEN m.fl. EPHORTEMER
8274/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak EVA BREVIK DAHL m.fl. EPHORTEMER
8269/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding etter forhandlinger 1.10.20 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEMER
8254/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 31/10 - 12.oktober kl 10.00 Gunveig Irene Reppe m.fl. EPHORTEMER
8245/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PETAR ZHIVKOV STANCHEV m.fl. EPHORTEMER
8344/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
8304/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak INGVILD G SKULBØRSTAD EPHORTEMER
8229/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. EPHORTEMER
8240/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Refusjon av kommunale avgifter for 2020 T.M. Slungård Sag & Høvleri AS EPHORTEMER
8241/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ODD MAGNAR BJERKÅS EPHORTEMER
8324/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8334/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende faktura - kommunale avgifter Mimmi Kjetså Olsvik EPHORTEMER
8321/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av reguleringsplan for Steinfjellet II Trøndelag fylkeskommune EPHORTEMER
8311/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ANITA TØMMERÅSMO ERIKSEN EPHORTEMER
8312/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke ANITA TØMMERÅSMO ERIKSEN EPHORTEMER
8342/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sektorsjef - kommunal utvikling - st. ref. (4287842618) Geir Hammer EPHORTEMER
8347/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Meråker sykehjem - st. ref. (4297617124) Åse Gresseth EPHORTEMER
8339/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan Steinfjellet Hytteeiere i Steinfjell hyttegrend EPHORTEMER
8306/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak EVA BREVIK DAHL m.fl. EPHORTEMER
8345/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 2. Tilsagn - startlån HUSBANKEN EPHORTEMER
8235/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ANN MARI SLUNGÅRD EPHORTEMER
8236/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ANN MARI SLUNGÅRD EPHORTEMER
8299/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MORTEN EINARSEN m.fl. EPHORTEMER
8302/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler INGVILD G SKULBØRSTAD EPHORTEMER
8305/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak IDA JOHANNE ULSETH EPHORTEMER
8315/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Landsmøte 11. november 2020 (digitalt) / oversendelse av landsmøtedokumenter LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR EPHORTEMER
8316/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Høringsuttalelse fra Steinfjellet Hyttegrend Steinfjellet Hyttegrend EPHORTEMER
8317/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Høring av forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
8300/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TRINE WANVIK EPHORTEMER
8301/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler EVA BREVIK DAHL m.fl. EPHORTEMER
8303/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler INGVILD G SKULBØRSTAD EPHORTEMER
8346/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapaut - st. ref. (4297424024) Nina Josteinsdatter Vesterdal EPHORTEMER
8313/2020 20201011 11.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i hjemmetjenesten - st. ref. (4297615155) Nina Josteinsdatter Vesterdal EPHORTEMER
8273/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Prosjektmøte 6.10.2020 COWI AS EPHORTEMER
8271/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Meråker skole - tegninger pr i dag COWI AS EPHORTEMER
8272/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Prosjektmøte 15.09.2020 COWI AS EPHORTEMER
8289/2020 20201009 09.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedr. drift/ leie TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8278/2020 20201009 09.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
8275/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Høring av reguleringsplan for Sneiåsen massetak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8277/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=b8qerq, SakId=360757) ***** EPHORTEMER
8282/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8291/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapaut - st. ref. (4297424024) Manal Osaimi EPHORTEMER
8292/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Taubaneanlegg - tilsyn med master og fundamenter STATENS JERNBANETILSYN EPHORTEMER
8281/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2020 SELBU KOMMUNE EPHORTEMER
8267/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Behov tilskudd NMSK Meråker kommune - tildeling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8268/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan Steinfjellet II Marit Lile Stavnås EPHORTEMER
8294/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Tegninger av 9.10.2020 RAMBØLL EPHORTEMER
8297/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på gjennomsyn av protokoll Erling Lunde EPHORTEMER
8298/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i hjemmetjenesten - st. ref. (4297615155) Lisa Mari Moen EPHORTEMER
8280/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier i hjemmetjenesten - st. ref. (4297615155) Faisa Mohammad EPHORTEMER
8283/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kompensasjon for merutgifter til smitteverntiltak ved gjennomføring av akuttmedisinkurs HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8284/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Retur av dokumentet - har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8285/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1055 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne Morch Flåmo EPHORTEMER
8286/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1055 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Marcus Amdahl EPHORTEMER
8287/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 1.9.2020 - 31.7.2021 Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
8288/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale (SFO) - 1.9.2020 - 31.7.2021 Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
8293/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - forhåndsvarsel om å dokumentere skriftlig vedlikeholdsplan og farekartlegging MATTILSYNET EPHORTEMER
8296/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kartlegging av bruken av skolesekker blant 1. og 2. klassinger høsten 2020 i Trøndelag fylke TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8251/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
8253/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Trude Hegdahl EPHORTEMER
8263/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=b8qerq, SakId=360757) ***** EPHORTEMER
8256/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Kredittvurdering (Ref=b8qerq, SakId=360757) ***** EPHORTEMER
8257/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Kredittvurdering (Ref=b8qerq, SakId=360757) ***** EPHORTEMER
8258/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Kredittvurdering (Ref=b8qerq, SakId=360757) ***** EPHORTEMER
8259/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Utbetaling - tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8213/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Valg av tilbydere, vintervedlikehold av kommunale veier Solvor I Ingstadbjørg EPHORTEMER
8238/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Kommentarer angående reguleringsplanen for Steinfjellet II - planid 2017008 Bjørn Schjetne EPHORTEMER
8250/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gjennomsyn av protokoll Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
8220/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HÅKON LØCHEN EPHORTEMER
8221/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt HÅKON LØCHEN EPHORTEMER
8222/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HÅKON LØCHEN EPHORTEMER
8223/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. EPHORTEMER
8242/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapaut - st. ref. (4297424024) Emina Ilic EPHORTEMER
8243/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapaut - st. ref. (4297424024) Stig Meraker EPHORTEMER
8244/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ida Haugen EPHORTEMER
8249/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Trude Hegdahl EPHORTEMER
8255/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Rapport 3. kvartal 2020 - Naboer AB Naboer AB EPHORTEMER
8207/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BRIT ANNE-MARIE BØRSTAD EPHORTEMER
8211/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8214/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak STEIN BERG EPHORTEMER
8217/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ELIN LOVISE K KROGSTAD EPHORTEMER
8218/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ELIN LOVISE K KROGSTAD EPHORTEMER
8219/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER OLAV STORMO EPHORTEMER
8215/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll A4 NORBO AS m.fl. EPHORTEMER
8230/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Vedrørende regionalt miljøtilskudd RUNE STENMO EPHORTEMER
8234/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
8260/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Emma Jønsson EPHORTEMER
8265/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Høring - Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - PlanId 2015002 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
8266/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapaut - st. ref. (4297424024) Brit Nora Walstad EPHORTEMER
8188/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
8191/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TRYGVE BRAGSTAD HAMMER EPHORTEMER
8194/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak VIDAR RINGEN EPHORTEMER
8212/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Høringsuttalelse reguleringsplan Steinfjellet II RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS EPHORTEMER
8205/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Merknader til reguleringsplan Steinfjellet II AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8206/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8166/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på åpen søknad om jobb i Meråker kommune Bent-Ståle Kvernvik Walø EPHORTEMER
8160/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om jobb i Meråker kommune Tesfamariam Freweyni EPHORTEMER
8173/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om beregning av ansiennitetsdato Sigurd Hynne EPHORTEMER
8164/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på åpen søknad stilling helsefagarbeider Isaias Bebreamlak Mirach EPHORTEMER
8122/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Søknad om fritak fra politiske verv Anna Kristine Aasvold EPHORTEMER
8123/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Søknad om fritak fra politisk verv Egil Haugbjørg EPHORTEMER
8165/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på åpen søknad om jobb Mar Martos EPHORTEMER
8183/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak SANNA HEGSETH EPHORTEMER
8216/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Svar på pålegg fra brannvesenet Håkon Løchen EPHORTEMER
8199/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev Magne Annar Tuseth m.fl. EPHORTEMER
8201/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BRIT ANNE-MARIE BØRSTAD EPHORTEMER
8176/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER ØYVIND ALMEHAGEN m.fl. EPHORTEMER
8178/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om ansiennitetsberegning Wegahta Nguse EPHORTEMER
8180/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Søknad om ansiennitetsberegning Andrea Skarsbakk Lunde EPHORTEMER
8181/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om lønnsansiennitet Silje Iren Lundberg EPHORTEMER
8179/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0705 Tilbygg fritidsbolig - byggesaksgebyr Erik Fjellvær Hagen EPHORTEMER
8182/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om ansiennitetsberegning Anders Toresen Brønstad EPHORTEMER
8161/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Åpen søknad Mirjana Zdravkovic EPHORTEMER
8225/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Godtgjøring av kommunalt skadefellingslag - fellingsforsøk på bjørn i deler av Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7760/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - timeforbruk av vaktmestertjenester STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA EPHORTEMER
8195/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Komplettering søknad, nabovarsel Kari Anita Furunes EPHORTEMER
8184/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Fradeling av tomt Stefan Sagen EPHORTEMER
8177/2020 20201006 06.10.2020 Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetstiltak - Meråker pensjonistlag EPHORTEMER
8139/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak OVE JØRGEN STENMO EPHORTEMER
8141/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HELMI IRENE LARSEN EPHORTEMER
8170/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Hold hjulene i gang - viktig med nye oppdrag for anleggsbransjen MASKINENTREPRENØRENES FORBUND EPHORTEMER
8172/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond SNOWMOTION MEDIA AS EPHORTEMER
8155/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler JOAR BØRSTAD m.fl. EPHORTEMER
8156/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke HEGE E JOHNSEN REPPE EPHORTEMER
8157/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på PlanId 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring - Rettelse av høringsfrist Lars Bodsberg m.fl. EPHORTEMER
8140/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak HELMI IRENE LARSEN EPHORTEMER
8154/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak JOAR BØRSTAD m.fl. EPHORTEMER
8125/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak INGER JOHANNE FRIGAARD EPHORTEMER
8130/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ZORAN MARCINKO EPHORTEMER
8162/2020 20201006 06.10.2020 Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetstiltak - Meråker Taxi EPHORTEMER
8163/2020 20201006 06.10.2020 Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetssituasjon Torsbjørkveien EPHORTEMER
8120/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HEGE E JOHNSEN REPPE EPHORTEMER
8167/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke XN 31168 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
8171/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - Ledige stillinger 3. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
8158/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler INGER OLINE IVERSEN EPHORTEMER
8151/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll - klagefrist satt til tre uker Ellinor Lien m.fl. EPHORTEMER
8159/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler INGER OLINE IVERSEN EPHORTEMER
8202/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på utferding av matrikkelbrev Magne Annar Tuseth EPHORTEMER
8203/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=b8qerq, SakId=360757) Evelyn Iren Øien m.fl. EPHORTEMER
8204/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring Terje Roger Grøtan EPHORTEMER
8196/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Foreløpig svar vedrørende faktura nr. 90016613 IL TAMBAR EPHORTEMER
8197/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
8192/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Pensjonsmeldingsskjema STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
8193/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Melding om alderspensjon KLP EPHORTEMER
8189/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Rigmor Nordvik EPHORTEMER
8190/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Søknad om alderspensjon KLP EPHORTEMER
8185/2020 20201006 06.10.2020 Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerplan Meråker kommune - revidering EPHORTEMER
8186/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Meråker skole - dagens tegninger 6.10.2020 RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
8187/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Åpningstider Meråker gjenvinningsstasjon Geirr Jørgensen EPHORTEMER
8142/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HELMI IRENE LARSEN EPHORTEMER
8143/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HELMI IRENE LARSEN EPHORTEMER
8146/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Meråker skole siste plan 1 - Tegninger av 2.10.20 RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
8147/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Oversendelse av engasjementsbrev Meråker kommune REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
8101/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak EINAR OLAV RINGEN EPHORTEMER
8110/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HANNELORE C SELBEKK EPHORTEMER
8063/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen May Irene Strøm EPHORTEMER
8138/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd MERÅKER SOKN EPHORTEMER
8093/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Oversendelse av historisk ortofotoavtale - nå signert STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8100/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll - klagefrist satt til tre uker Gunnil Wæhre m.fl. EPHORTEMER
8126/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Veiledning for arkivhåndtering ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
8127/2020 20201005 05.10.2020 Internt notat Arkivhåndtering ved overføringen av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten Per Magne Solhaug EPHORTEMER
8134/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på bekymringsmelding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8149/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Høring av endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8132/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende branntilsyn Inger Oline Iversen EPHORTEMER
8133/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Godkjenne søknad om pensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
8135/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Søknadsskjema - Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag ***** EPHORTEMER
8137/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til streaming av konfirmasjon MERÅKER SOKN EPHORTEMER
8111/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein HANNELORE C SELBEKK EPHORTEMER
8106/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ULF RINGEN EPHORTEMER
8109/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HANNELORE C SELBEKK EPHORTEMER
8113/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Sak avsluttet(Ref=594pqw, SakId=241777) ***** EPHORTEMER
8114/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Sak avsluttet (Ref=rke89b, SakId=335465) ***** EPHORTEMER
8115/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Beskyttelse strålevarme JAN FREDRIK W ØSTERÅS EPHORTEMER
8119/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Merknader til reguleringsplan: Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring Anders Bang Danielsen EPHORTEMER
8118/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Engasjementsbrev Meråker kommune for signering REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
8124/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for Steinfjellet II - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8136/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8048/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt BJØRN PYNTEN m.fl. EPHORTEMER
8117/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Endre opplysninger i avtale HELFO EPHORTEMER
8061/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning, 20.oktober 2020 klokka 10.00 Elisabeth Utgaard Brenne m.fl. EPHORTEMER
8116/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt JAN FREDRIK W ØSTERÅS EPHORTEMER
8049/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt BJØRN PYNTEN m.fl. EPHORTEMER
8050/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler BJØRN PYNTEN m.fl. EPHORTEMER
8073/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Klarlegging av eksisterende grenser - del 2 Helge L Graftås m.fl. EPHORTEMER
8112/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak HANNELORE C SELBEKK EPHORTEMER
7887/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Yoko Shinohara EPHORTEMER
8046/2020 20201002 02.10.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2. SSOK-2020 EPHORTEMER
8039/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Feil adressat på faktura AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8052/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTEMER
8055/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTEMER
8056/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTEMER
8057/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTEMER
8041/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0047/0115 Oppmålingsforretning - Gebyr Willy Fossen EPHORTEMER
8044/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Per Ove Stokkan m.fl. EPHORTEMER
8045/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TORBJØRN SOLBERG EPHORTEMER
8065/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedrørende husholdningsplastsekken ved Meråker Samfunnshus INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8066/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Svar på søknad om forlengelse av vedtak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8068/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Sak avsluttet grunnet klagefrist utgått(Ref=wk8bw6, SakId=333162) ***** EPHORTEMER
8072/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Varsel til offentlig myndighet etter ***** ***** ***** STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
7981/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler KIRSTEN G HOLAN BERG EPHORTEMER
7982/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt KIRSTEN G HOLAN BERG EPHORTEMER
7984/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Utilfredsstillende forbrenningsluft KIRSTEN G HOLAN BERG EPHORTEMER
7985/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KIRSTEN G HOLAN BERG EPHORTEMER
7974/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BJØRN PYNTEN m.fl. EPHORTEMER
7983/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler KIRSTEN G HOLAN BERG EPHORTEMER
8014/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0245 - Tinglysing av punktfeste og matrikkelbrev STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8031/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak OLE IVAR RINGEN m.fl. EPHORTEMER
8005/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KARI S BERNTSEN WEIE EPHORTEMER
8033/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Sak avsluttet grunnet avslag i klageinstans (Ref=br8abb, SakId=332415) ***** EPHORTEMER
8034/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Sak avsluttet pga utført utbetaling (Ref=q5ae56, SakId=351370) ***** EPHORTEMER
8042/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 00049/1055 Oppmålingsforretning - Gebyr Anne Morch Flåmo EPHORTEMER
8047/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTEMER
8051/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTEMER
8054/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTEMER
7995/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0678 Søknad om dispensasjon for bygging av uthus - komplettering søknad Arne Joar Krogstadnes EPHORTEMER
7999/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ARNE SOLBAKKEN EPHORTEMER
6939/2020 20201002 02.10.2020 Saksframlegg/innstilling Årsplan for Tollmoen barnehage barnehageåret 2020/21 EPHORTEMER
8105/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker (Ref=wk88b6, SakId=333862) ***** EPHORTEMER
8094/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Søknad om mindre reguleringsendring Tevellia AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8095/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
8096/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Høring - Fremragende akuttmottak i Helse Nord-Trøndelag fase 1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTEMER
8108/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Saldoforespørsel - Vår sak:1729426 VISMA FINANCIAL SOLUTIONS AS EPHORTEMER
8064/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Vedrørende tall på motorferdsel i utmark - ber om utvidet frist FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8079/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grenser - del 2 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
8060/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Invitasjon til møte - Mat- og opplevelsesprosjekt Meråker, Stjørdal og Frosta Adresseliste EPHORTEMER
8102/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker(Ref=5ak3bq, SakId=355691) ***** EPHORTEMER
8103/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Gjennomsyn av protokoll - klagefrist satt til tre uker MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
8104/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker (Ref=5ak3bq, SakId=355691) ***** EPHORTEMER
8107/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Melding om bygning - Gapahuk til fritidsbolig Lorents Øyvind Teigen EPHORTEMER
8092/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Underskrevet avtale - leasing av kaffemaskin JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE AS EPHORTEMER
8099/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Omgjøring av vedtak – motorferdsel barmark – Meråker Bygdeservice SA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7532/2020 20201002 02.10.2020 Saksframlegg/innstilling Egil Haugbjørg - Søknad om fritak fra samarbeidsutvalget ved Meråker skole EPHORTEMER
7660/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0031/0010 Svar på søknad om fradeling Gunveig Irene Reppe EPHORTEMER
7702/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale på tilkalling Isaias Mirach Gebreamlak EPHORTEMER
8003/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Sak avsluttet grunnet klagefristen har utgått ***** EPHORTEMER
8004/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Sak avsluttet grunnet klagefristen har utgått ***** EPHORTEMER
7975/2020 20201001 01.10.2020 Saksframlegg/innstilling Gjennomgang og godkjenning av ansettelsesavtale med vilkår for ny kommunedirektør. EPHORTEMER
7976/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler GUTTORM ERIK KARTUM m.fl. EPHORTEMER
7977/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler GUTTORM ERIK KARTUM m.fl. EPHORTEMER
7978/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke GUTTORM ERIK KARTUM m.fl. EPHORTEMER
7979/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Alvorlig mangel på pipe GUTTORM ERIK KARTUM m.fl. EPHORTEMER
7990/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Anton Killi Ringen EPHORTEMER
7992/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 14.09.2020 - 13.12.2020 Anton Killi Ringen EPHORTEMER
8002/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Wegahta Nguse Abrham EPHORTEMER
8018/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast 91,07% helsefagarbeider Hege Arstad Lundquist EPHORTEMER
8026/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om ansiennitetsberegning Andrea Skarsbakk Lunde EPHORTEMER
8008/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Prosjekt motorferdsel i utmark - orientering om befaring m.m - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8009/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Vedr. bosetting av færre flyktninger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
8011/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for Nord-Trøndelag og Bindal i Nordland TENSIO AS EPHORTEMER
8012/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Omfordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag etter statusrapportering fra kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8016/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Sak avsluttet grunnet klagefristen har utgått ***** EPHORTEMER
8036/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler til Meråker videregående skole, flerbruksløypa TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7914/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt KJELL JUVIK EPHORTEMER
7971/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MONA REBERG EPHORTEMER
8013/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Godkjenning av navneendring av idrettslag - Meråker skoleidrettslag NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ EPHORTEMER
8020/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0047/0019 Egenerklæring om konsesjonsfrihet May Irene Strøm EPHORTEMER
8022/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om ansiennitetsberegning Wegahta Nguse EPHORTEMER
8024/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0021 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrrikkelføring Trond Ringen EPHORTEMER
8025/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Andrea Skarsbakk Lunde EPHORTEMER
8038/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Trafikksituasjonen Torsbjørkveien Sven Olav Wold EPHORTEMER
8040/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - tilbygg til fritidsbolig KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTEMER
8006/2020 20201001 01.10.2020 Internt notat Underskrevet oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7923/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak VIGGO HELGE LORVIK EPHORTEMER
7987/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7955/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak FREDRIK NILSEN EPHORTEMER
7956/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak FREDRIK NILSEN EPHORTEMER
7877/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
7980/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak GUTTORM ERIK KARTUM m.fl. EPHORTEMER
7930/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PÅL ARVE WENNSTRØM EPHORTEMER
7932/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt AUD HELENE HAUGEN FLAAMO m.fl. EPHORTEMER
7933/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ELSE KRISTINE ØIEN EPHORTEMER
7934/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ELSE KRISTINE ØIEN EPHORTEMER
7921/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler VIGGO HELGE LORVIK EPHORTEMER
7881/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling - SFO Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
7920/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak VIGGO HELGE LORVIK EPHORTEMER
7915/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler KJELL JUVIK EPHORTEMER
7922/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler VIGGO HELGE LORVIK EPHORTEMER
7924/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke VIGGO HELGE LORVIK EPHORTEMER
7876/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Lillian Engen Brandsfjell EPHORTEMER
7636/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Bekymring knyttet til arbeidsbelastningen for hjelpepersonalet ved ***** ***** ***** EPHORTEMER
7692/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Julianne Nordbotten EPHORTEMER
1249/2020 20201001 01.10.2020 Saksframlegg/innstilling Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten og framtidig organisering av kommunekassen. EPHORTEMER
7637/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra nåværende stilling. Monika Letnes EPHORTEMER
7567/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Forlenget avdragsfrihet for startlån nr 296230 ***** EPHORTEMER
7572/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling Sfo ***** EPHORTEMER
7635/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Økonomisk tilskudd til gjennomføring av eldredagen 2020. MERÅKER PENSJONISTLAG m.fl. EPHORTEMER
7916/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KJELL JUVIK EPHORTEMER
7917/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ARNFINN RISVOLD EPHORTEMER
7563/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Dobbelbetaling av faktura - tilbakebetaling av for mye innbetalt. ***** EPHORTEMER
7309/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Videreføring av avtale for perioden 1.10 - 31.12.2020 Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
7931/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Folkehelsetiltak i fjellet FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
7954/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon til søknad om SMIL-midler Kjell Magnar Almåsbakk EPHORTEMER
7957/2020 20200930 30.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER