eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2472/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt statistikk 2018 - Folkebibliotek NASJONALBIBLIOTEKET EPHORTEMER
2476/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Eksamensforberedende prøve i matematikk for 10. trinn UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2477/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
2479/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Finskebukta - Meråker TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2454/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel Meråker Senterparti EPHORTEMER
2442/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Veileder kantvegetasjon langs vassdrag - NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
2457/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev NMSKI 2019 - Søknad om permisjon NM skii 2019 EPHORTEMER
2458/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Innspill til samfunnsplan Meråker ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTEMER
2455/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN EPHORTEMER
2456/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Innspill høringsutkast samfunnsdel Håvard Ingstadbjørg EPHORTEMER
2451/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Oppsigelse av husleiekontrakt Mutaz Jamal Dahhan EPHORTEMER
2473/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søkerne til læreplass er tilgjengelige i vigobedrift OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
2117/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
1435/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Erik Bakken EPHORTEMER
1972/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Kredittsperre ***** EPHORTEMER
2048/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Elise Ringen EPHORTEMER
1930/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.03.19 - 31.12.19 Odnny Øverkil EPHORTEMER
2443/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring – forslag til nye læreplaner UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2444/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om endring av renovasjon i Fjergenveien 25 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
2441/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Melding om overdragelse av leieavtale PITNEY BOWES NORGE AS EPHORTEMER
2439/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Sylan landskapsvernområde med naturreservatene Sankkjølen og Rangeldalen - tillatelse til transport med snøscooter til Storerikvollen- Trondhjems Turistforening FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2210/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikar på tilkalling Ylva Fjell EPHORTEMER
2429/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Økning av stilling Karen M Storvik Rygh EPHORTEMER
2434/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad på jobb Selam Germay Abrha EPHORTEMER
2414/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring plan Olav Gimse EPHORTEMER
2424/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler HØEFELTET VELFORENING EPHORTEMER
1503/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
1971/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Kredittsperre ***** EPHORTEMER
2008/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Forhåndstilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
8357/2018 20190318 18.03.2019 Utgående brev Avtale om sykevikariat 01.10.18 - 31.12.18 og vikar på tilkalling 01.09.18 - 31.12.18 Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
2405/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Darija Jankauskaite EPHORTEMER
2408/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Forslag til valgliste ved kommunestyrevalget 2019 MERÅKER SV EPHORTEMER
2410/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søkerstatistikk 2019 - 2020 og tilpasning av opplæringstilbudet våren 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2411/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høringsuttalse samfunnsplan Meråker Venstre Meråker Venstre EPHORTEMER
2413/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høringsuttalelse fra Meråker Arbeiderparti på kommuneplanens samfunnsdel. MERÅKER ARBEIDERPARTI EPHORTEMER
2416/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTEMER
2417/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET EPHORTEMER
2418/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Vedrørende tilskuddsbrev for utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 26.02.19 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
2419/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel Komite helse, pleie og omsorg EPHORTEMER
2423/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler IL TAMBAR EPHORTEMER
2427/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2431/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring ang. kommuneplanens samfunnsdel MERÅKER FRP EPHORTEMER
2435/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Kjell Morten Flaamo EPHORTEMER
2452/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Tildeling av dreneringsmidler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2420/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Gjennomføring av kartleggingsprøvene er i gang UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2425/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER TEATERLAG EPHORTEMER
2426/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2436/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
2304/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Grustransport - 0045/0001/0100 - Jan-Erik Olsen Jan-Erik Olsen EPHORTEMER
2321/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 - søknad om tillatelse til tiltak - dispensasjon fra reguleringsplan Finskebukta FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
1574/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskudd til dagsenteret i Søgardsjalet. Dagtilbudet i Søgardsjalet EPHORTEMER
1692/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Midlertidig vikariat Hanne Grøthe EPHORTEMER
1822/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale på tilkalling Tonje Kluksdal EPHORTEMER
1699/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Forespørsel om ***** ***** ***** PRA GROUP NORGE AS EPHORTEMER
1700/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Avslag på søknad om å beholde stillingshjemmel i perioden 20.mars -20.september 2019 ***** EPHORTEMER
1831/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Julie Henden EPHORTEMER
10136/2018 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på klage 04.09.18 ***** EPHORTEMER
2404/2019 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Leah Strøm Brandfjell EPHORTEMER
2402/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Awet Gebreyesus EPHORTEMER
2400/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Jeanette Grytbakk Øzgur EPHORTEMER
2401/2019 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Marte Soløy-Nilsen EPHORTEMER
2393/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
2387/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Underskrevet avtale oversendt NTE NETT AS EPHORTEMER
2382/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak STORDALSSAGA AS EPHORTEMER
1410/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 EPHORTEMER
2391/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER KUNSTFORENING EPHORTEMER
2370/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Ferdig utbedret jordfeilsøk NTE ELEKTRO AS EPHORTEMER
2399/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER SKOLEKORPS EPHORTEMER
2335/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar vedrørende dispsak gnr/bnr 49/1007 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
2362/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER SENIORDANS EPHORTEMER
2363/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER SKISKYTTERKLUBB EPHORTEMER
2377/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Marie Uppstrøm EPHORTEMER
2280/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2323/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet OLDEN & PARTNERS AS EPHORTEMER
2296/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0049/0391 Siw Anita Dullum Siw Anita Dullum EPHORTEMER
2325/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings og tilretteleggingstilskudd NAV scanning EPHORTEMER
2338/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 987090782 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2340/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969688883 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2341/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 992160144 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2376/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2035, høringsutkast IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
2333/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar vedr. egenerklæring om konsesjonsfrihet EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
2385/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2389/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Spørsmål til kommunestyremøte 25.03.19 - Påvirkningsmuligheter på bussrutetilbudet Meråker Senterparti EPHORTEMER
2394/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Bestillingsbekreftelse på overføring av meraker-storlien.no DOMENESHOP AS EPHORTEMER
2336/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 995590433 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2343/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969285169 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2344/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 913139399 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2345/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969219948 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2346/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969695227 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2348/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 988946702 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2349/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 988946702 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2350/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 915382282 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2352/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 869363782 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2353/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 971580402 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2354/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 971580402 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2355/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 986161813 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2356/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Forslag til kandidat kulturprisen 2019 STORDALEN SKYTTERLAG EPHORTEMER
2337/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969687844 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2339/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 987090782 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2342/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 912260097 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2347/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999556396 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2351/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 997534573 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2361/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Interpellasjon fra Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste til kommunestyrets møte 25.03.2019 Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste EPHORTEMER
2365/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte med Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 11.04.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2366/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra FRP til kommunestyrets møte 25.3.2019 - Tydalsveien EPHORTEMER
2368/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra MTB til kommunestyrets møte vedr. Meråker Næringspark EPHORTEMER
2372/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
2357/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Gnr/bnr/fnr 13/2/9 - Søknad om ferdigattest RETT HJEM ARKITEKTER AS EPHORTEMER
2359/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Interpellasjon fra Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste til kommunestyrets møte 25.03.2019 Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste EPHORTEMER
2375/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om tiltak Arild Jostein Vassenden EPHORTEMER
2388/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Moldemyra FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2392/2019 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Spørsmål fra SP til kommunestyrets møte 25.3.2019 - påvirkningsmuligheter på bussrutetilbudet EPHORTEMER
2380/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Ettersending av vedlegg MERÅKER SENIORDANS EPHORTEMER
2379/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig fritak for eiendomsavgifter Arve Bjørnås EPHORTEMER
2383/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Gnr/bnr 22/43 Ny 22 kV kabel over deres eiendom. Overenskomst. ID 27449 NTE NETT AS EPHORTEMER
2384/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidskontrakt Anne Marie Haneborg EPHORTEMER
2395/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Bestillingsbekreftelse på overføring av storlien-meraker.no DOMENESHOP AS EPHORTEMER
2396/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel for Meråker kommune 2019-2035 BANE NOR SF EPHORTEMER
2397/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Ref. 2008/1172-131, navnesak Kvernskor-/Kvennskar- SPRÅKRÅDET EPHORTEMER
2297/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0001/0008 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg Lasse Aspmo EPHORTEMER
2298/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Konstituering som sektorsjef fra 1.04.2019 til ny sektorsjef er ansatt Anne Marie Haneborg EPHORTEMER
2261/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Endring reg.plan Tevellia II, PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU EPHORTEMER
2390/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER MOTORSPORTKLUBB EPHORTEMER
2334/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kommunalbanken elektronisk signatur med BankID KOMMUNALBANKEN AS EPHORTEMER
2329/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
2284/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av sesonginfluensavaksine 2019/2020 til anbefalte målgrupper FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
2300/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til lang terrengtransport - Meraker Brug AS - Meråker 49/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2316/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Nettverk for lavutslipp trøndelag MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
2253/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på evaluering av den nye TT-ordningen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2310/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet OLDEN & PARTNERS AS EPHORTEMER
2279/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Forslag til kandidat kulturprisen 2019 IL VARDEN MERÅKER v/Øyvind Slundgård EPHORTEMER
2288/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
2289/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
2290/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
2291/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Tonje Elise Kluksdal EPHORTEMER
2292/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ylva Fjell EPHORTEMER
2294/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Oddny Øverkil EPHORTEMER
2331/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Merknad til kommuneplanens samfunnsdel fra Meråker sokn Meråker menighetsråd v/Smørvik Arne Magnus EPHORTEMER
2285/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS. Gjelder Meråker avløps- og Renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
2312/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Interpellasjon fra FRP - Tydalsveien MERÅKER FRP EPHORTEMER
2277/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2286/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler De´Kor EPHORTEMER
2318/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Klage på faktura MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
2306/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Vedrørende nabovarsel Tor Anders Eriksen EPHORTEMER
2307/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Vedrørende nabovarsel Tor Anders Eriksen EPHORTEMER
2308/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad sommerjobb Ingrid Sæternes Kvitsand EPHORTEMER
2319/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Til skolestartere høsten 2019/2020 Rahman, Yonas m.fl. EPHORTEMER
2299/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til lang terrengtransport - Meraker Brug AS - Meråker 49/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2305/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om bruksendring av garasjeloft MERA BYGG AS EPHORTEMER
2309/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Sommerjobb hos 63 grader nord og/eller superuka Stine Marie Warø Pedersen EPHORTEMER
2311/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Pålegg - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg NTE NETT AS EPHORTEMER
1957/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0306 Svar på søknad om tilbygg på hytte Kai Are Fossland EPHORTEMER
1842/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Side 2 SLF-916 B til søknad i JP 9 lang transport 2018 - Grønnberg AS Meraker Brug Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
2197/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2198/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2203/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2207/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2136/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på bosetting av flyktninger i 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
2154/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2156/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2142/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0388 Svar på søknad om endring av gitt tillatelse - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
2143/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0436 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Arnfinn Risvold EPHORTEMER
2148/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2171/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2188/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0299 - Myra Kopperå - fraflytting - endring av grunnforhold Arve Bjørnås EPHORTEMER
2191/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2195/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2269/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler KOPPERÅ IDRETTSLAG EPHORTEMER
2258/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad fyrverkeri Coop Byggmix Meråker EPHORTEMER
2149/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2174/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2275/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev TV-aksjonen 2019: Kort introduksjon TV-aksjonen NRK, CARE Norge EPHORTEMER
2276/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Alzuber Muamen EPHORTEMER
2222/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2239/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av Industrihall og tilhørende kontorlokaler for 2. kvartal 2019 samt strømutgifter for perioden 01.01 - 01.02.2019 T.M.Slungård Sag & Høvleri AS EPHORTEMER
2241/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Referat fra møte 6.3.2019 i kontaktutvalg for landbruket i Meråker Kontaktutvalget for landbruk i Meråker EPHORTEMER
2245/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Kopi - Utbetaling av tilskudd til lang terrengtransport - Grønberg- Meraker Brug AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2246/2019 20190313 13.03.2019 Internt notat Elevundersøkelse Christian Fredrik Kolvik EPHORTEMER
2252/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Fv. 6776 (fv. 4) Bruk av kommunal grund i forbindelse med flytting av eksisterende gangfelt for å gjøre det om til opphøyd gangfelt- Nytt kart Statens vegvesen, Vegavdelingen Trøndelag EPHORTEMER
2208/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2211/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2221/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus samt driftsutgifter for 2. kvartal 2019 NAV Værnes Nord Stjørdal EPHORTEMER
2214/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2216/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2240/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2255/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ylva Fjell EPHORTEMER
2259/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Forslag til kandidat kulturprisen 2019 Ann Kristin Bårdseng EPHORTEMER
2260/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2262/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Referat Friskliv og Mestring Stjørdal 14.02.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2263/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Presisering av bosettingskriterier Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEMER
2264/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Byggemelding Teveltunet 4 fritidsleiligheter type AB 70 m2 Øyvind Haarsaker EPHORTEMER
2266/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Ny nettstasjon 84055 REMA med tilhørende kabelanlegg i Meråker kommune - Melding om foreleggingspliktig tiltak. ID 27449 NTE NETT AS EPHORTEMER
2267/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler STORDALEN SKYTTERLAG EPHORTEMER
2268/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler DALÅDAL IL EPHORTEMER
2270/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
2272/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag VIVIAN TRONSMO ENGESMO EPHORTEMER
2271/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Meråker alpinsenter AS EPHORTEMER
2273/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Ettersending av vedlegg KOPPERÅS VENNER EPHORTEMER
2274/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb Abraham Wegahta EPHORTEMER
550/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Kommunens rolle i Meråker Alpinsenter Savalen Fritidseiendom EPHORTEMER
2206/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER HUSFLIDSLAG EPHORTEMER
2199/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Meråker Idrettsråd EPHORTEMER
1892/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Svar på brev mottatt 01.03.2018 FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
1893/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Svar på brev mottatt 01.03.2019 FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
2219/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag MERÅKER SANITETSFORENINGS KURBAD AS EPHORTEMER
2190/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Eigedomsskatt og organisasjonseigde hus NOREGS UNGDOMSLAG EPHORTEMER
2193/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Svar på brev om oppsigelse av av renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
2212/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad - Folkehelsetiltak i fjellet Litjfunnsjøvollen, Åpen seter v/Elin Rønning EPHORTEMER
2215/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om midlertidig endring til hytte-/fritidsrenovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
2217/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
2152/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Forlengelse av avtale om utvidelse av stilling i perioden 1.04. - 30.06.2019 Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
2185/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Henrik Einangshaug EPHORTEMER
2200/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2187/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Bestilling av stemmesedler til fylkestingsvalget 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2194/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Forslag til kulturprisen 2019 MERÅKER MUSIKKORPS EPHORTEMER
2172/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 956 Arne Rønning EPHORTEMER
2196/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2018 - Meråker kommune MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
2205/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Klage på avslag om startlån ***** EPHORTEMER
2201/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2202/2019 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2102/2019 20190312 12.03.2019 Utgående brev Engasjementsbrev Pricewaterhouse Coopers AS EPHORTEMER
2176/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
2158/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2159/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2161/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2168/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2179/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
2155/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Takk for innvilget tilskudd MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
2160/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2162/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2163/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2164/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2175/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Sverre Solligård EPHORTEMER
2177/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Ny 22 kV kabel fra nettstasjon 83240 Lillesve på deres eiendom gnr/bnr 12/43 NTE NETT AS EPHORTEMER
2180/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
2181/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett MERÅKER NÆRINGSPARK AS EPHORTEMER
2183/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) selam Abrha EPHORTEMER
2150/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Vedrørende snøskutere i bruk under Storlirennet 2019 Løypekomite Storlirennet EPHORTEMER
2151/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Grunneiertillatelse - Jan-Erik Olsen Jan-Erik Olsen EPHORTEMER
2167/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Meråker søndagsskole EPHORTEMER
2169/2019 20190311 11.03.2019 Inngående brev Høringsuttalelse STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
1958/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Nytt vedtak søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Kjerringåsen skogstue - Ole Svein Kleivan Ole Svein Klevan EPHORTEMER
1959/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink øst for hytte 47/73 på Kluksdal - Bård Egil Solem Bård Egil Solem EPHORTEMER
1954/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0730 - Odd Arve Bjerkeli Odd Arve Bjerkli EPHORTEMER
2103/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning anleggsnr 27215 IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
2107/2019 20190311 11.03.2019 Utgående brev Svar - Kjøp av eiendom/skog av nabo Alette Sandvik EPHORTEMER
2145/2019 20190310 10.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Mari Stine Johansen EPHORTEMER
2141/2019 20190309 09.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Boonchu Reinås EPHORTEMER
2057/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2058/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0132 - Riving av gammelt uthus - oppføring av nytt uthus - Byggesaksgebyr Stig Olav Lerfald EPHORTEMER
2092/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Underskrevet stillingsbeskrivelse Anne E Fossheim Farstad EPHORTEMER
2139/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Ingrid Kristine Røe EPHORTEMER
2043/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2053/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2055/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2061/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2062/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Dispensasjon reguleringsplan Flerbruksløypa ved MVS og kommuneplanens arealdel - i anledning fradeling av boligtomt fra gnr/bnr 36/2 - Byggesaksgebyr Jostein Raaen EPHORTEMER
2111/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 - Stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2119/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2093/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Underskrevet stillingsbeskrivelse Hilde Nielsen EPHORTEMER
2110/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Klage konsesjon 20/117 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2108/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om å få dekke utgifter i forbindelse med utdanning ***** EPHORTEMER
2075/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0032/0003 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Bjørn Strid EPHORTEMER
2076/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2078/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2079/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2007/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd Meråker Husmortrim EPHORTEMER
2084/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2130/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Kopi av Grunneiertillatelse med kart - Siw Anita Dullum Siw Anita Dullum EPHORTEMER
2118/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Forslag til kandidater til Meråker kommunes kulturpris 2019 Turid aalberg Merakerås EPHORTEMER
2123/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2124/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Kredittvurdering BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
2125/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om endring/fritak av renovasjon i Funnosmoen 26 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
2126/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om fritak/reduksjon i renovasjonsgebyr - Fjergenveien 72 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
2109/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Minner om årlig rapportering for avløpsanlegg MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
2115/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2137/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
2033/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2094/2019 20190308 08.03.2019 Utgående brev Ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning "Arenatilpassing" Anleggsnr: 27215 IL Varden Meråker v/Torbjørn Berg Strømstad EPHORTEMER
2098/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Legestudenter søker sommerjobb som sykepleiere Ludvig Ellison og Mustafa Shaker EPHORTEMER
2099/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøytjenester EPHORTEMER
2100/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2101/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev NVEs innspill til varsel om oppstart - Reguleringsplan for del av GBnr 15/4, Moldemyra - Meråker kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
2112/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2114/2019 20190308 08.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2071/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Melding om valg etter årsmøtet i Fagforbundet Meråker januar 2019 FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
2025/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Sak 1600-2012-0080 Sør Trøndelag Jordskiftesak Liv Inger Ravlo Almåsbakk EPHORTEMER
2028/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Mattilsynet innvilger søknad om plangodkjenning for vesentlige endringer i vannforsyningssystemet MATTILSYNET EPHORTEMER
2024/2019 20190307 07.03.2019 Utgående brev Innspill fra Ungdomsrådet i Meråker ang regionanbud buss ATB v/Danielle Forsland Hveding EPHORTEMER
2035/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
2036/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler KOR E-14 EPHORTEMER
2038/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER JERNBANESTASJON EPHORTEMER
1963/2019 20190307 07.03.2019 Utgående brev Krav om tilbakebetaling av utlegg - Meråker kommune Gjensidige EPHORTEMER
1974/2019 20190307 07.03.2019 Utgående brev Stadfestelse - behov for innkjøp av mineralgjødsel HALVORSENS GÅRDS- OG HÅNDTVERKSTJENESTER EPHORTEMER
1980/2019 20190307 07.03.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr49 bnr956 - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
6005/2018 20190307 07.03.2019 Utgående brev Gnr. 45 bnr. 257 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - retur av dokumenter Hilde O G Dahl Bjørnås m.fl. EPHORTEMER
1452/2019 20190307 07.03.2019 Utgående brev Innkalling til møte Kontaktutvalg - Landbruk 6.3.2019 Kontaktutvalg landbruk Meråker kommune EPHORTEMER
1871/2019 20190307 07.03.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0032/0003 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Meråker Byggservice Knut J. Weiseth MERÅKER BYGGSERVICE Knut Johan Weiseth EPHORTEMER
2068/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Søknadsskjema - Egenerklæring ***** EPHORTEMER
2081/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Videreutdanning - husk å behandle søknader, frist 15. mars UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1844/2019 20190307 07.03.2019 Utgående brev Tilbudsforespørsel på materialer til Teveldal vannverk Byggmaker Aasen og Five m.fl. EPHORTEMER
9441/2017 20190307 07.03.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0046/0006 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Artic Arkitekter AS ARTIC ARKITEKTER AS EPHORTEMER
7194/2018 20190307 07.03.2019 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Sissel Haugen EPHORTEMER
2059/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
2063/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Sak 1600-2012-0080 Sør Trøndelag Jordskifterett - Brev med underskrift Liv Inger Ravlo Almåsbakk EPHORTEMER
2080/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Kartleggingsprøver i lesing og regning er forsinket UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2064/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Kredittvurdering BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
2046/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2019 - Meråker kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
842/2019 20190307 07.03.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning saksnummer 2016/111624 John Gunnar Stormo - Investeringstilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk - Ny driftsbygning for ammeku ***** EPHORTEMER
2069/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Søknad om jobb Fiven Tikea Ghirmay EPHORTEMER
2065/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Kredittvurdering BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
2083/2019 20190307 07.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER MUSIKKORPS EPHORTEMER
1131/2019 20190307 07.03.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.21 bnr.13 - Knut Høiem Arkitektkontor KNUT HØIEM ARKITEKTKONTOR EPHORTEMER
1812/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Svar på søknad om fradeling av tomt til høydebasseng AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1921/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse på gnr.49 bnr.958 - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
1843/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Uttalelse i forbindelse med plangodkjenning av Teveldal vannverk. Mattilsynet.no EPHORTEMER
1855/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Innkalling møte 17. maikomitè 2019 Linda Marie Ervik m.fl. EPHORTEMER
1866/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0022/0117 og 0022/0001 - Oversendelse av matrikkelbrev etter grensejustering AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1879/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0022/0117 - Søknad om seksjonering HV UTBYGGING AS EPHORTEMER
1932/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1870/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Endringer i Skogfondssystemet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1944/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av ervervskjøring Nøstmo Gård - Erland Sende SENDE ERLAND EPHORTEMER
1910/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om videreføring av Ervervsløyve organisasjonsnr: 885.007.422 Handyman HANDYMAN John Ola Løseth EPHORTEMER
1992/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Kredittvurdering BISNODE EPHORTEMER
1898/2019 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Planid 2017005 Reguleringsplan Tevellia II - vedtak EPHORTEMER
9766/2018 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Lånetilsagn til IL Varden Meråker EPHORTEMER
1995/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Kredittvurdering BISNODE EPHORTEMER
2005/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - Høring forskrift for kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
2006/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Meråkers oppfølging av tilrådingene i St.meld. - Eldremeldingen Leve Hele Livet MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
1975/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter tilsyn hos Egga grustak i Meråker kommune - avsluttet sak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1977/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Fv. 6776 (fv. 4) Bruk av kommunal grund i forbindelse med flytting av eksisterende gangfelt for å gjøre det om til opphøyd gangfelt- Statens vegvesen v/Sturla Leirvik EPHORTEMER
1978/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Snøskuterarrangement 31.03.19 Meråker Motorsportklubb EPHORTEMER
1979/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Oversendelse av sluttrapport forurenset grunn BANE NOR SF EPHORTEMER
1947/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1949/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss til flere adresser ***** EPHORTEMER
1965/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) TELENOR NORGE AS EPHORTEMER
1998/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Wenche Røkke EPHORTEMER
2020/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2019 Frode Estil EPHORTEMER
2021/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen. PURRING for skjema med frist 15. februar STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
2022/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Rehabilitering av strømnettet i Gudå i Meråker kommune - Melding om foreleggingspliktig tiltak. ID 26578 NTE NETT AS EPHORTEMER
2010/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Høringsuttalelse Kommuneplanens Samfunnsdel 2019 - 2035 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
2011/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Angående skader på hus og avløpsnett på Myra i Kopperå Arve Bjørnås EPHORTEMER
1987/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
1988/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Skatteseddel for eiendomsskatt på næringsdel i tidligere skattlagte verk/bruk samt særskilt skattegrunnlag for 2019 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
2001/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Arnfinn Risvold EPHORTEMER
1829/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
1961/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Skjenkebevilling Ken Svendsen EPHORTEMER
1964/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån - refinansiering ***** EPHORTEMER
1711/2019 20190306 06.03.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1024 - Fradeling av tomt - gebyr WEETO EIENDOM AS EPHORTEMER
1856/2019 20190306 06.03.2019 Inngående brev Svar - Grensejustering AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1955/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Beserat Selemon EPHORTEMER
1902/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Spørreskjema til alle aksjeeiere i Naboer AB Naboer AB EPHORTEMER
1903/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1904/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1905/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1906/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1908/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1909/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1928/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1951/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1894/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - gjelder Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
1895/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Gordana Petkovic EPHORTEMER
1946/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn - miljørettet helsevern i barnehager og skoler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1897/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om oppheving av lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
1899/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07.mars HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
1900/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Lege søker arbeid Anja Johansson EPHORTEMER
1943/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Brev til kommunene om LIS3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1933/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Kopi - klage på vedtak om avslag på bostøtte termin 1/19 ***** EPHORTEMER
1934/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Oversendelse av klage HUSBANKEN EPHORTEMER
1942/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til årets kulturpris Sigrun M Hegseth EPHORTEMER
1862/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som LIS lege i Meråker kommune Torbjørn Velle-Forbord EPHORTEMER
1911/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Marianne Lorvik EPHORTEMER
1912/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Yoko Shinohara EPHORTEMER
1913/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Yoko Shinohara EPHORTEMER
1915/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Klage på avslag på bostøtte for termin 1/19 ***** EPHORTEMER
1917/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av 50% stilling Cecilie Trøa EPHORTEMER
1922/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
1925/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt: Meråker kommune sektor helse, pleie og omsorg skal delta i undersøkelsen Ledige stillinger STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
1927/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1920/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søk tilskudd til utstyr for programmering i skolen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1935/2019 20190305 05.03.2019 Utgående brev Oversendelsesbrev - klage på vedtak om avslag på bostøtte HUSBANKEN EPHORTEMER
1950/2019 20190305 05.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING EPHORTEMER
1880/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1883/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1872/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1840/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2019 Gunleif Krogstad EPHORTEMER
1849/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Tonje Elise Kluksdal EPHORTEMER
1854/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Julie Hernes Henden EPHORTEMER
1890/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1881/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1882/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1867/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Vanndirektiv og landbrukstiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1865/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Ludvik Myhre EPHORTEMER
1874/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1877/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1878/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
1839/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens samfunnsdel Eirik Øian EPHORTEMER
1873/2019 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
1834/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Mathilde Lillevold EPHORTEMER
1836/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Abraham Wegahta EPHORTEMER
1837/2019 20190303 03.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Kevin Ulstad EPHORTEMER
1805/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
1806/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
1830/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til reguleringsplan for Tevellia II - Meråker kommune - 2 Planid 2017005 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
1774/2019 20190301 01.03.2019 Utgående brev Endring av kommunale avgifter i forbindelse med bruksendring av bolig på gnr/bnr 21/97 ARB EIENDOMSFORVALTNING AS EPHORTEMER
1804/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0050/0001 - Melding om hogst i område med meldeplikt - Nordsia Feren - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1809/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Delegert vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til kjentmannskjøring - Norsk Folkehjelp Meråker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1824/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Frister ikke overholdt FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
1827/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
1813/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
1826/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad Folkehelse-tiltak i fjellet Funnsjø Feren Hytteeierlag EPHORTEMER
1820/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Meråker kommune - Fornyelse personforsikringer 2019 Søderberg & Partners EPHORTEMER
1825/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Innspill til Kommuneplanens samfunnsdel Funnsjø Feren Hytteeierlag EPHORTEMER
1823/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Siv Najjet Jønvik EPHORTEMER
1828/2019 20190301 01.03.2019 Inngående brev Arena for dialog og veiledning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1764/2019 20190301 01.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale som tilkallingsvikar i tidsrommet 28.02.2019 - 31.08.2019 Yoko Shinohara EPHORTEMER
1384/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Etablering av fengsel i Meråker - konsulentbistand EPHORTEMER
1297/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av valgstyre EPHORTEMER
1504/2019 20190228 28.02.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0050/0002 - Svar på søknad om opprettelse av matrikkelenhet Erland Sende EPHORTEMER
1183/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale EPHORTEMER
1737/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869183652 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1738/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 913139399 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1740/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 990002460 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1741/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912260097 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1742/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969687852 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1743/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 982930871 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1744/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 915382282 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1746/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969219948 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1755/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997534573 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1756/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969285169 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1765/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak og å gi innspill til handlingsprogram investering trafikksikkerhetstiltak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
1773/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Kopi - Referat fra samarbeidsmøte 15.02.19 ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
1778/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder landbruk - st. ref. (4022517073) Kjetil Aarbakke EPHORTEMER
1782/2019 20190228 28.02.2019 Utgående brev Orientering om vedtak Maskintråkk AS EPHORTEMER
1789/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Underskrevet databehandleravtale - Kommuneforlaget og Meråker kommune (gjelder hjemmesiden) Kommuneforlaget AS EPHORTEMER
1790/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknadspapirer på LIS 1 fordelt til Meråker kommune HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTEMER
1791/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Coop Midt-Norge SA EPHORTEMER
1802/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Daniel Seizew EPHORTEMER
1803/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer for sektor helse, pleie og omsorg - st. ref. (4036385014) Oda Jenssen Finnanger EPHORTEMER
1763/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Elevundersøkelse 7. og 10. trinn høst 2018 - Meråker skole EPHORTEMER
1698/2019 20190228 28.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1709/2019 20190228 28.02.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1024 og 0049/0987 - Oversendelse av matrikkelbrev WEETO EIENDOM AS EPHORTEMER
1733/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 920816487 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1734/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 992160144 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1739/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 998019524 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1745/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971580402 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1770/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Rapport 2018 Nasjonale prøver EPHORTEMER
1654/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Høring av kommuneplanens samfunnsdel EPHORTEMER
1796/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Kjøp av eiendom/skog av nabo Alette Sandvik EPHORTEMER
1736/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970546480 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1767/2019 20190228 28.02.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om restgjeld PRA GROUP NORGE AS EPHORTEMER
1735/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986982531 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1757/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 875738062 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1758/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985962707 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1759/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 993767557 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1760/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969183501 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1761/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 915618936 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1762/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969434261 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1766/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for Tevellia II - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1771/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Hanne Grøthe EPHORTEMER
1797/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Undersøkelse om Ledige stillinger (RA-0768) 1. kvartal 2019, med rapporteringsfrist 21. mars 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
1798/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel for Meråker kommune 2019-2035 STATENS VEGVESEN region midt EPHORTEMER
1719/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 995590433 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1720/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969687143 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1721/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969688883 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1722/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969185571 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1723/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 987090782 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1724/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918423044 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1725/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 956293235 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1726/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 996575306 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1727/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985958726 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1728/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 993253014 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1729/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969184974 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1730/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981908864 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1731/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969184877 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1732/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 990761191 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1712/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Avslutning av veiledningen til Veilederkorpset og sluttmelding - Meråker skole EPHORTEMER
1717/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969687844 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1718/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869184012 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1714/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Referat Forhåndskonferanse Stordalshytta PRIMAHUS BOLIG AS EPHORTEMER
1747/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 917219028 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1748/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 976012259 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1749/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 988946702 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1750/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 999556396 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1751/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 993357847 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1752/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869363782 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1753/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969695227 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1754/2019 20190228 28.02.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 915198171 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
1688/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse fra Meråker kommune - Til NOU 2018: 11 Ny Fjellov EPHORTEMER
1695/2019 20190228 28.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr/bnr 0020/0117 Rune Husås EPHORTEMER
873/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om status som typisk turistkommune EPHORTEMER
1031/2019 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Rapport for finansforvaltning pr. 31.12.2018 EPHORTEMER
1697/2019 20190227 27.02.2019 Inngående brev Søknad folkehelsemidler Meråker Husmortrim EPHORTEMER
1161/2019 20190227 27.02.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0036/0002 - Svar på søknad om fradeling av boligtomt Jostein Raaen EPHORTEMER
1686/2019 20190227 27.02.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter 0049/0730 Odd Arve Bjerkli Odd Arve Bjerkli EPHORTEMER
1689/2019 20190227 27.02.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilsagn om tilskudd til lang transport 0049/0001 Nessiåsan - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1690/2019 20190227 27.02.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilsagn om tilskudd til lang transport 0049/0001 Øst-Bjørkslettvollen - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1716/2019 20190227 27.02.2019 Inngående brev Søknad og CV - Plan- og næringskonsulent - st. ref. (4022506173) ***** EPHORTEMER
1685/2019 20190227 27.02.2019 Inngående brev Grunneiertillatelse snøscooter - Odd Arve Bjerkeli Odd Arve Bjerkli EPHORTEMER
1687/2019 20190227 27.02.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - NOU 2018:11 Ny fjellov Landbruks- og matdepartementet EPHORTEMER