eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6593/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Tidligere gitte prøver på udir.no er passordbeskyttet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6528/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0061 - Oppføring av fritidseiendom - Byggesaksgebyr Vollan Eiendom AS EPHORTEMER
6544/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0163 - Tilbygg hytte - Byggesaksgebyr Tore Laugtug EPHORTEMER
6540/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0068 - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte - Byggesaksgebyr Per Olav Slungård EPHORTEMER
6531/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0025/0041 - Søknad om utslippstillatelse - Byggesaksgebyr Ingar Harry Brønstad EPHORTEMER
6584/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Ettersendelse av nabovarsel ATRE-BYGG AS EPHORTEMER
6598/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring Sør-Trøndelag jordskifterett EPHORTEMER
6590/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Uttalelse - Planid 2017007 Reguleringsplan Fagerlia felt 4.2, Meråker. SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
6594/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for Fagerlia felt 4.2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6595/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Ekstrasøknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6588/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Petter Melbye Merakerli EPHORTEMER
6596/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Kopi av Godkjent - Stenging av Fersdalsvegen - Transport av anneks - Tirsdag 27.08.2019 ca kl. 0700 Statens vegvesen, Vegavdeling Trøndelag EPHORTEMER
6542/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0134 - Søknad om utslippstillatelse - Byggesaksgebyr Morten Einarsen EPHORTEMER
6597/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Fleksibel skolestart - forslag til modeller UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
6586/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Alette Sandvik EPHORTEMER
6559/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/9001 - Endring av gitt byggetillatelse - Finskeveien veifellesskap - Byggesaksgebyr AS Meraker Brug EPHORTEMER
6582/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6583/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg til søknad om motorferdsel i utmark Reidar Løvhaugen EPHORTEMER
6581/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Reidar Løvhaugen EPHORTEMER
6533/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0026/0002 - Bruksendring av garasjeloft - byggesaksgebyr Eirik Øian EPHORTEMER
6526/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0054 - Oppføring av fritidseiendom - Byggesaksgebyr Vollan Eiendom AS EPHORTEMER
6569/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0267 - Bygging av garasje - Byggesaksgebyr Torbjørn Solberg EPHORTEMER
6587/2019 20190821 21.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
6558/2019 20190821 21.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0210 - Tilbygg på fritidseiendom, 27,5 m2 - Byggesaksgebyr Ståle Fiskvik EPHORTEMER
6495/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Vei AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
6520/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Svar på søknad om endring av renovasjon i Østigardsveien 132 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
6537/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet, ubebygd punktfeste WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
6525/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Kristin Fordal EPHORTEMER
6561/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Kvittering - Ventelistetall 2.tertial 2019 Helsedirektoratet EPHORTEMER
161/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om OU-midler - praktisk prosjektledelse KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
162/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om OU-midler - digitalisering KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
2665/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Intensjonsavtale for inntak av lærlinger OKS Trøndelag EPHORTEMER
5743/2019 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsprotokoll - 50 % helsefagarbeider EPHORTEMER
5662/2019 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsprotokoll - aktivitør 50 % vikariat EPHORTEMER
6281/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Tilbud om fast 100 % stilling som sykepleier i Meråker kommune Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
6529/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Planstatus gnr/bnr 49/321 Ida Aspmodal EPHORTEMER
6453/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0051 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - boder og gang Stig Emil Krogstad EPHORTEMER
5742/2019 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsprotokoll - fast 80 % stilling sykepleier EPHORTEMER
6521/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale hjemmetjenesten Kristin Fordal EPHORTEMER
6557/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknadsskjema ***** EPHORTEMER
6399/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Enkeltvedtak og refusjonsgaranti for ***** ***** ***** ***** ***** ***** skoleåret 2019/20 Steinkjer kommune avd. oppvekst og utdanning EPHORTEMER
6508/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0155 -Vargmyrfeltet, planid 2013003 endring plankart AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
6573/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Rapport fra mattilsynet med forhåndsvarsel om pålegg om prøvetakingsplaner MATTILSYNET EPHORTEMER
6538/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Hårromyrveien Veglag Kjell Slungård EPHORTEMER
6572/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Rapport fra mattilsynet med forhåndsvarsel om pålegg om prøvetakingsplaner MATTILSYNET EPHORTEMER
6518/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale hjemmetjenesten Ida Beitland EPHORTEMER
6516/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale hjemmetjenesten Ida Beitland EPHORTEMER
6568/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Anna I Tidemann EPHORTEMER
6539/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Anne Lise Magnusson EPHORTEMER
5659/2019 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsettingsprotokoll - sykepleier 50 % fast EPHORTEMER
6570/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Egenerklæringsskjema ved delt bosted ***** EPHORTEMER
6541/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på praktisk tjeneste i spesialistutdanningens første del (del 1) Helsedirektoratet EPHORTEMER
6567/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
6471/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Invitasjon til politisk debatt Kjersti Kjenes m.fl. EPHORTEMER
6367/2019 20190820 20.08.2019 Internt notat Opplæring i registrering i EVA på valgdagen Nina Hernes m.fl. EPHORTEMER
6514/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Avtale med Evry Norge AS - Bilag 9 - endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen EVRY NORGE AS EPHORTEMER
6365/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Opplæring av stemmestyrene Bård Arne-P Langsåvold m.fl. EPHORTEMER
2548/2018 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om tildeling av OU-midler KS EPHORTEMER
2844/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling - OU-midler KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
6189/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av OU-midler - digitalisering KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
6190/2019 20190820 20.08.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av OU-midler- praktisk prosjektledelse KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
6552/2019 20190820 20.08.2019 Inngående brev Egenerklæringsskjema ved delt bosted ***** EPHORTEMER
6404/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev Forhåndsstemmegivning ved institusjoner m.m 2019 Meråker videregående skole m.fl. EPHORTEMER
6506/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Invitasjon til politisk debatt Olav Gimse EPHORTEMER
6480/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Opplæring av stemmestyrene Anne Grete Krogstad EPHORTEMER
6203/2019 20190819 19.08.2019 Internt notat Ambulerende stemmemottak ved institusjoner m.m Oda Aurora Aune m.fl. EPHORTEMER
6206/2019 20190819 19.08.2019 Internt notat Utvidet åpningstid for forhåndsstemming Nina Hernes m.fl. EPHORTEMER
6483/2019 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Spørsmål fra Meråker Senterparti til kommunestyrets møte 26.8.2019 - Veterinærvakt EPHORTEMER
6494/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere herunder persontilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
6492/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på deltakelse Grenseløse Meråkerdager 2019 EPHORTEMER
6493/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Ny søknad om tillatelse til tiltak - erstatter hoveddokumentet i jp 1 SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
6485/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på bruk av kort - ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
6484/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ingrid Melgård Tanem EPHORTEMER
6496/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kredittvurdering ***** ***** ***** Bisnode EPHORTEMER
6497/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kredittvurdering ***** ***** Bisnode EPHORTEMER
6482/2019 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Spørsmål fra Meråker Senterparti til kommunestyrets møte 26.8.2019 - Lærernormen EPHORTEMER
6501/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Overtakelse av eiendom EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
6502/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vegliste oktober for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke STATENS VEGVESEN MIDT NORGE EPHORTEMER
6481/2019 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Spørsmål fra Meråker Senterparti til kommunestyrets møte 26.8.2019 - Status trimtrapp EPHORTEMER
6475/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Spørsmål til kommunestyret 26.08.2019 - Status trimtrapp Meråker Senterparti EPHORTEMER
6432/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på "Kartlegging av praksis etter forpaktningsloven" - Meråker kommune Kjetil Aarbakke EPHORTEMER
6448/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Oda Aurora Aune EPHORTEMER
6440/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Alette Sandvik EPHORTEMER
6477/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Spørsmål til kommunestyret 26.08.2019 - Lærernormen Meråker Senterparti EPHORTEMER
6428/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - ATV - Gnr/bnr 0045/0257 - Morten Bjørnås Morten Bjørnås EPHORTEMER
6401/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6379/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6369/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6473/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som vernepleier Kirsti Nordstrøm EPHORTEMER
6476/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Medisinutdeling uten avklaring med lege - ***** ***** ***** EPHORTEMER
6464/2019 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Meråker Venstre til kommunestyrets møte 26.8.2019: Myra Kopperå - fraflytting - endring av grunnforhold. EPHORTEMER
6470/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
6474/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Vedrørende mottatt klage på enkeltvedtak og refusjonsgaranti ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6458/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Avtale mellom Meråker kommune og Meraker mellom, gnr/bnr 20/2 - vannverksanlegg fra Lilleåtjern - Betaling for 2019 Peder Tuseth EPHORTEMER
6478/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Spørsmål til kommunestyret 26.08.19 - Veterinærvakt Meråker Senterparti EPHORTEMER
6456/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar vedrørende videre søknad om fritak av renovasjonsavgift på eiendommen gnr/bnr 26/22 Hanne Hegseth EPHORTEMER
6463/2019 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Meråker Venstre til kommunestyrets møte 26.8.2019 - Planene for utvikling av sentrumsområdet EPHORTEMER
6443/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
6423/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Vedrørende kommentarer til nabovarslet Anne Christin Aune EPHORTEMER
6422/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Kommentarer i forbindelse med nabovarsel Nilse Petter Haarsaker EPHORTEMER
6287/2019 20190815 15.08.2019 Saksframlegg/innstilling Signering av Trøndersk Matmanifest EPHORTEMER
6363/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Attest/bekreftelse på arbeidsforhold Ingrid Melgård Tanem EPHORTEMER
6439/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om å erstatte torvtak med tretak på hytte Gnr. 49 Bnr. 574 i felt 7 i Fagerlia Mette Rian EPHORTEMER
6451/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Svar på søknad om fritak reduksjon av renovasjonsgebyr Innherred Renovasjon Iks EPHORTEMER
6454/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Informasjon i forbindelse med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Kommunalbanken EPHORTEMER
6370/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 8.august 2019 Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
6442/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTEMER
6238/2019 20190815 15.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte til namdalsfestivalen 2019. EPHORTEMER
6424/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6376/2019 20190815 15.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark - ATV - Gnr/bnr 0045/0257 - Morten Bjørnås EPHORTEMER
6425/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for (XN 39157) Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøytjenester EPHORTEMER
6245/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Forlengelse av avtale - 20% stilling i sentralbordet Oda Aurora Aune EPHORTEMER
6246/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Ansettelse som vikar på tilkalling Oda Aurora Aune EPHORTEMER
6460/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Vedrørende eiendom/utnyttelsesgrad Idar Aspmodal EPHORTEMER
6450/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Kommunale avgifter på bolig - renovasjon Innherred Renovasjon Iks EPHORTEMER
6421/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad midlertidig brukstillatelse_Tollmoveien 21 seksjon 3 Byggkontrollen AS EPHORTEMER
6253/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport for funksjonshemmede Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
6411/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Laila H Sæther Kulseth EPHORTEMER
6418/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Tilretteleggingsmidler lokale prioriteringer studier barnehage 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6419/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Per Arnfinn Risholt EPHORTEMER
6350/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6345/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6354/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6408/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6410/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering / prolongering - ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
6417/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Kommentarer i forbindelse med nabovarsel Frode Torstein Røe m.fl. EPHORTEMER
6420/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Opplæring av stemmestyrene Kristin Funderud EPHORTEMER
6407/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
6416/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Refusjonsgaranti skoleåret 2019/20 Malvik kommune EPHORTEMER
6398/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTEMER
6366/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Omfordeling av kommunale SMIL - midler 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
6384/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Anmodning om å legge E14 inn under Nye veiers portefølje Samferdselsdepartementet v/ samferdselsminister Jon Georg Dale EPHORTEMER
6303/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale DKS TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
6377/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 NAV/Arbeids- og Velferdsdirektoratet/Kvalifiseringskontoret EPHORTEMER
6396/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Kommentarer i forbindelse med nabovarsel Teveltunet fjellstue EPHORTEMER
6318/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0194 - Svar på søknad om bruksendring av terrasse på hytte Håvard Wanvik EPHORTEMER
6322/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
6298/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
6297/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
6296/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
6312/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på søknad - utfyllende opplysninger ***** EPHORTEMER
6313/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
6359/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Refusjon av strømutgifter IL TAMBAR EPHORTEMER
6397/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB Analytics & Service Norway AS EPHORTEMER
6355/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar vedrørende renovasjonsgebyr Nora Marie Bransfjell EPHORTEMER
6129/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om landingstillatelse for helikopter - Meråker kommune Fellingsleder i Meråker kommune EPHORTEMER
6280/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget ved Egga barnehage Marit Lello m.fl. EPHORTEMER
6372/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om bygging av veg til gnr/bnr 49/664 AS Meraker Brug EPHORTEMER
6378/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Nabovarsel veg til gnr/bnr 49/664 AS Meraker Brug EPHORTEMER
6375/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Meråker pensjonistlag - Kulturprisen 2020 Meråker Pensjonistlag EPHORTEMER
6373/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Innspill måldokument 2019-2023 Meråker Pensjonistlag EPHORTEMER
6368/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Nominasjon Dronning Sonjas skolepris 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
6385/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om startlån (Refinansiering) ***** EPHORTEMER
6348/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
6361/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Endring av eierskap av Kopperå Forvaltning AS KOPPERÅ FORVALTNING AS EPHORTEMER
6353/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett ALSTAD ENTREPRENØR AS EPHORTEMER
6360/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Grunneiertillatelse Morten Bjørnås EPHORTEMER
6340/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6351/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Mangler bekreftelse på mottatt innspill til masterplanen Bjørnar Nordbotten EPHORTEMER
6339/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Interpellasjon til Kommunestyrets møte den 26.august 2019 Meråker Venstre EPHORTEMER
6337/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Oversending av signert bistandsavtale med vedlegg Green Sight EPHORTEMER
6346/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Informasjon om nytt mobbeombud i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
6356/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder grunntilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
6352/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Tennisbanen i Kopperå - tilgang og igangsetting Meråker Venstre v/Egil Haugbjørg EPHORTEMER
6358/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
6341/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Korrigert refusjonsskjema for skyssutgifter vår 2019 ATB AS EPHORTEMER
6342/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
6284/2019 20190809 09.08.2019 Saksframlegg/innstilling Utvidelse av låneramme for videretildeling som startlån for år 2019. EPHORTEMER
6332/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyrets møte 26.08.19 - Planene for utvikling av sentrumsområdet Meråker Venstre EPHORTEMER
5773/2019 20190809 09.08.2019 Saksframlegg/innstilling Underskrevet tilsettingsprotokoll- fast 50 % sykepleier EPHORTEMER
6285/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Vintervedlikehold på veger og plasser i Meråker sentrum - Satser for sesongen 2019/2019 INGSTADBJØRG SKOGSDRIFT AS EPHORTEMER
6040/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Delegasjon av myndighet gjeldende fra 01.08.2019 Christian Fredrik Kolvik EPHORTEMER
6295/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 3.termin 2019 Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune, sentralt fakturamottak EPHORTEMER
5763/2019 20190809 09.08.2019 Saksframlegg/innstilling Underskrevet tilsettingsprotokoll- sykepleier 80 % natt EPHORTEMER
6336/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Miljømål for jordbrukspåvirka vannforekomster i vannregion Trøndelag - veiledning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
6317/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus samt driftsutgifter for 4. kvartal 2019 NAV Værnes Nord EPHORTEMER
6325/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Uheldige følger av tidlig jaktstart på grågås DYRENES RETT EPHORTEMER
6326/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTEMER
5920/2019 20190809 09.08.2019 Saksframlegg/innstilling Mål- og strategidokument 2020-2023 EPHORTEMER
6241/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Jørgen Olsen Gilland EPHORTEMER
5768/2019 20190809 09.08.2019 Saksframlegg/innstilling Underskrevet tilsettingsprotokoll - fast sykepleier 100 % EPHORTEMER
5765/2019 20190809 09.08.2019 Saksframlegg/innstilling Underskrevet tilsettingsprotokoll - vikariat som aktivitør 50 % EPHORTEMER
5769/2019 20190809 09.08.2019 Saksframlegg/innstilling Underskrevet tilsettingsprotokoll - helsefagarbeider 50 % EPHORTEMER
6335/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Emma Overrein EPHORTEMER
6320/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett FARSTAD AS EPHORTEMER
6305/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Klage på behandling ***** EPHORTEMER
6302/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XN 20557 Statens Vegvesen - Trafikant- og kjøretøytjenester EPHORTEMER
6282/2019 20190808 08.08.2019 Utgående brev Vintervedlikehold på veger og plasser i Kopperå - Satser for sesongen 2019/2020 FARSTAD AS EPHORTEMER
6276/2019 20190808 08.08.2019 Utgående brev Vintervedlikehold for veger på Teveldalen - Nye satser for sesongen 2019/2020 STORØIEN LEIF MAGNAR EPHORTEMER
6294/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
6321/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Høring nye læreplaner Vg1 yrkesfag UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
6292/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Oda Aurora Aune EPHORTEMER
6293/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Oda Aurora Aune EPHORTEMER
6291/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Kostra-rapportering 2. kvartal 2019 - purring STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
6288/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Trøndersk matmanifest - underskrevet Matriket Midt EPHORTEMER
6277/2019 20190807 07.08.2019 Utgående brev Søknad om alderspensjon KLP EPHORTEMER
6283/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Godtgjøring av kommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv Meråker og Verdal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6289/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Forkjørsregulering deler av fv. 6776 (fv. 4) i Meråker kommune STATENS VEGVESEN, Region Midt EPHORTEMER
6290/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Vedtak V112-T-2019- Særskilt fartsgrense på fv. 6776 Sørsidvegen i Meråker kommune STATENS VEGVESEN, Region Midt EPHORTEMER
6266/2019 20190807 07.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0754 - Feiing av skorstein på hytte Andrers Bang Danielsen EPHORTEMER
6278/2019 20190807 07.08.2019 Utgående brev Søknad om alderspensjon KLP EPHORTEMER
6279/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av matrikkelenhet Tove Elisabeth Sonflå EPHORTEMER
6269/2019 20190807 07.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen DNB EIENDOM AS EPHORTEMER
6259/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Eva Kristin Gjemse Dalåmo m.fl. EPHORTEMER
6270/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Avropsavtale DSB-CIM - Kontrakt mellom Meråker kommune og One Voice AS ONE VOICE AS EPHORTEMER
6271/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Avtale om leveranse av varslingstjeneste - Kontrakt mellom Meråker kommune og Fram Web AS FRAM WEB AS EPHORTEMER
6267/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser langs fylkesveg - informasjon om vedtak i Hovedutvalg Veg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
6236/2019 20190806 06.08.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 og 0049/0001 - Oversendelse av matrikkelbrev - Tinglysing av punktfester AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
6274/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søk tilskudd for å oppgradere Feide UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
6260/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til førstegangstynning STUBERG JENS JOAR EPHORTEMER
6258/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Autorisasjon som sykepleier oversendt fra Helsedirektoratet Hanne Grøthe EPHORTEMER
6252/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN EPHORTEMER
6264/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om arbeidspraksis FIDES AS EPHORTEMER
6201/2019 20190806 06.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
6200/2019 20190806 06.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
6257/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Renate Jensen Oddøy EPHORTEMER
6263/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Vei til gnr/bnr 0049/0400 Kjell Johannes Nustad EPHORTEMER
6249/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Spørsmål om renovasjonsgebyr Nora Marie Bransfjell EPHORTEMER
6244/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Torbjørn Velle-Forbord EPHORTEMER
6247/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Minner om frist for rapportering av regnskap 2.kvartal STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
6234/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Nasjonale prøver - elever kan nå meldes på UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
6235/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Påmelding til læringsstøttende og karakterstøttende prøver er nå åpen i PAS UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
6243/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Bestill tid for EU-kontroll Prøven-Motortrade Stjørdal EPHORTEMER
6242/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Mentor - forlengelse NAV tiltak Trøndelag EPHORTEMER
6224/2019 20190805 05.08.2019 Utgående brev Kommunale avgifter på bolig Alfhild Østby EPHORTEMER
6250/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kontrakt Skisseprosjekt Meråker renseanlegg RAMBØLL AS EPHORTEMER
6233/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - bemanningsnorm i barnehagene Alexander Kjønsø Karlsen EPHORTEMER
6225/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet Mohammed A S Abdulkarim m.fl. EPHORTEMER
6229/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som lærling, barne- og ungdomsarbeiderfaget Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
6228/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
6230/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Liv Randi Raavand EPHORTEMER
6219/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Namdalsfestivalen 2019 MENTAL HELSE NAMSOS EPHORTEMER
6220/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Tillatelse til skadefelling av en (1) ulv - i deler av Verdal, Meråker, Levanger og Stjørdal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6216/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding angående bruk av kort ***** EPHORTEMER
6215/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Jeanette Grytbakk Özgur EPHORTEMER
6214/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev Orientering om kontroll av elektriske anlegg NTE NETT AS EPHORTEMER
6217/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev Høring - krav om landmålerbrev - forslag om endring i matrikkelforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
6212/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev Ny purring - innsynsbegjæring AFTENPOSTEN AS EPHORTEMER
6205/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev Revurdering av søknad om bostøtte ***** EPHORTEMER
6208/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Jarirat Srinatpat Sæther EPHORTEMER
6209/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak etter melding om ***** ***** ***** ***** ***** skolemiljø FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6175/2019 20190731 31.07.2019 Utgående brev Meråker kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 - Planid 2019001 vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
6033/2019 20190731 31.07.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på tildeling av fellingstillatelser på hjort 2019 EPHORTEMER
6211/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev Kopi av klage sendt til fylkesmannen ***** EPHORTEMER
6188/2019 20190730 30.07.2019 Utgående brev Prognose av timebehov for samisk skoleåret 2019/2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTEMER
6197/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Revidert søknad Kåre Samuel Akselsen EPHORTEMER
6199/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på bruk av kort ***** EPHORTEMER
5864/2019 20190730 30.07.2019 Utgående brev Enkeltvedtak for elev ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl. EPHORTEMER
6202/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Kopi - Henvendelse vedrørende brev fra UDI til somaliske borgere ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EPHORTEMER
4571/2019 20190730 30.07.2019 Utgående brev T:kort skole - avgangselev Laila Veronika Østborg m.fl. EPHORTEMER
6191/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Brit Krogstad EPHORTEMER
6196/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Oversendelse av klage for lokal avklaring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5976/2019 20190730 30.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Anja Kristoffersen EPHORTEMER
5951/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Forhåndstilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
5924/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Gudrun Østerås EPHORTEMER
6300/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Rammesøknad fritidsbolig Svingen felt 8B i Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
6301/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Rammesøknad fritidsboliger Svingen felt 8B i Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
5891/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av del av stilling. Evelyn I Uppstrøm Berg EPHORTEMER
5836/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Svar på oppfølging av lovbrudd påpekt i tilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6299/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Rammesøknad fritidsboliger Svingen felt 8B i Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
6167/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse fritidsbolig felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
6169/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse fritidsboliger Svingen felt 8B i Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
6328/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse fritidsbolig felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
5925/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
6174/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XN 40820 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
6165/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Skogbrannberedskap 2019 - påminnelse DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
5889/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av 50 % av 100 % stilling som spesialhjelpepleier ved sykehjemmet. Marie Elinor Almåsbakk EPHORTEMER
6184/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sonja Kristine Danielsen EPHORTEMER
6173/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2019 - 31.07.2020 Arne Petter Øyen EPHORTEMER
6168/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse fritidsbolig felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
6329/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse fritidsbolig felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
5929/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av 50 % stilling Ann Sølvi Stomsvik EPHORTEMER
5927/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Christina Bjerkestrand EPHORTEMER
6187/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Varsel om utbrudd av stafylokokk-infeksjoner ved barselavdelingen, Sykehuset Levanger, HNT HF Helse Nord-Trøndelag v/Medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen EPHORTEMER
5943/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2020 – 14.08.2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6164/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Grunnforurensningsdatabasen - oppfordring til å bidra med informasjon og melde interesse om et kurs FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5983/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Innsigelse til tildelingsmelding for anskaffelse - kjøp av konsulenttjenester til utredning av Hydrogenproduksjon SWECO NORGE AS EPHORTEMER
5731/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Angående tildelt kort for tilrettelagt transport og bruken av disse ***** EPHORTEMER
5610/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 25.06.19 - 25.09.19 Rigmor B. Sand EPHORTEMER
6186/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Veisøknad Kåre Samuel Akselsen EPHORTEMER
6330/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse fritidsbolig felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
6331/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknader om rammetillatelse fritidsbolig felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
6166/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse fritidsbolig felt 4.6 Fagerlia MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
6162/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Marina Størseth EPHORTEMER
6146/2019 20190726 26.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Bjørn Ronny Haugen Hegnes EPHORTEMER
6163/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev Søknad om jobb i barnehage/grunnskole Patrick Lunde EPHORTEMER
6134/2019 20190726 26.07.2019 Utgående brev Svar vedrørende spørsmål om vurdering av renovasjonsavgift Mari Bentdal Haugen m.fl. EPHORTEMER
6161/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
6160/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTEMER
6152/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev Pålegg - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg NTE NETT AS EPHORTEMER
6147/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev Endring i Fylkesmannens vedtak etter viltloven for iverksatt tillatelse til skadefelling av en (1) ulv - i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6153/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev Tillatelse til skadefelling av en (1) ulv - i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6156/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev Uttalelse - Planid 2017007 Reguleringsplan Fagerlia felt 4.2 - Meråker kommune MATTILSYNET EPHORTEMER
6143/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørn Ronny Haugen Hegnes EPHORTEMER
6142/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
6137/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Gunleif Jomar Lundemo EPHORTEMER
6140/2019 20190724 24.07.2019 Saksframlegg/innstilling Videre søknad om fritak av renovasjonsavgift på eiendommen gnr/bnr 26/22 EPHORTEMER
6138/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev Opplysninger mangler fra kommunen HELFO EPHORTEMER
3643/2019 20190723 23.07.2019 Internt notat Varsel om oppmålingsforretning - Fradeling av areal fra gnr/bnr 0049/0789 Karstein Sandvik EPHORTEMER
6131/2019 20190723 23.07.2019 Inngående brev Kommentarer i forbindelse med nabovarsel Anne Christin Aune m.fl. EPHORTEMER
6132/2019 20190723 23.07.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Ida Beitland EPHORTEMER
5897/2019 20190723 23.07.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 og 0049/0001 - Oversendelse av matrikkelbrev - Tinglysing av punktfester AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
6130/2019 20190723 23.07.2019 Inngående brev Vedrørende lærlingeplass til høsten eller våren Lena Marie Bakken EPHORTEMER
6045/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Kontrakt Skisseprosjekt Meråker renseanlegg RAMBØLL AS EPHORTEMER
6115/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Informasjon om ØKS og skogfond FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5817/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Varsel om installasjon av vannmåler TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
6025/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Tillatelse til kabletrase over gnr/bnr 0036/0013 - Meråker kommune Jostein Raaen og Mia R. Dahl Raaen EPHORTEMER
5821/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0001 Svar på søknad om endring av gitt byggetillatelse, Finskeveien veifellesskap - Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4551/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 - dispensasjon fra reguleringsplan Finskebukta AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
6081/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Supplerende informasjon søknad om status som typisk turiststed - Meråker kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
5887/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Vedr. faktura - refusjon utgifter vannkum HANDELSEIENDOM MERÅKER AS EPHORTEMER
5906/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.945 - IDEHYTTA AS IDEHYTTA AS EPHORTEMER
6116/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Rapportering fremmede planter og trær FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6125/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter i kommuner om Leve Hele Livet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5908/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0013/0054 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - S.A.K. AS S.A.K. AS EPHORTEMER
5830/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
6128/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Ett-trinns søknadsbehandling - Fritidsbolig SPAR-BYGG AS EPHORTEMER
5675/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0022/0110 - Melding om tinglysing - seksjonering STATENS KARTVERK EPHORTEMER
5937/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/Bnr/Festenr. 0013/0032/0022 -Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av matrikkelenhet Unni Dahl EPHORTEMER
6126/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Vedrørende oppklaringsmøte med grunneiere og reindriftsnæringen For Marit Nordbotten, Volden Nordre, Gudå v/Bjørnar Nordbotten EPHORTEMER
5996/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0022/0110 Matrikkelbrev etter seksjonering FUGLESANGDAHL BOLIG AS EPHORTEMER
5463/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Vedlikehold av kommunalt veinett Jan Olav Borstad EPHORTEMER
6082/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 Svar på søknad om tilbygg Eli D Stubban Karlsson EPHORTEMER
5979/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Planid 2017007 Reguleringsplan Fagerlia felt 4.2 - Høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
6127/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Innspill på ny ski-inn/ski-ut. Masterplan Fagerlia Terje Søbstad EPHORTEMER
6051/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Svar - Tilbakemelding plassering av skilt Teveldalen - Blått stedsnavnsskilt Statens Vegvesen EPHORTEMER
6114/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Varsel om ulv utenfor ulvesonen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6013/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Søknad om ytterligere videreføring av skadfelllingstillatelse på ulv - Stjørdal - , Levanger - , Verdal - og Meråker kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
6018/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Kopi av levert søknad - 19.6. - 27.6.2019 - Meråker kommune MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
6019/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Kopi av levert søknad - 27.6. - 4.7.2019 - Meråker kommune MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
6072/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Svar - Leiligheter Tollmoen Lars Arve Nervik EPHORTEMER
6071/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Svar vedrørende tilkobling av vann/avløp Tollmoen Lars Arve Nervik EPHORTEMER
6060/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0025/0041 Svar på søknad om utslippstillatelse - Meråker VVS AS MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
5749/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0068 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Øverbygg Norge AS ØVERBYGG NORGE AS EPHORTEMER
5974/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0038/0001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Riving deler av fjøs og nytt tilbygg Einar Kolden EPHORTEMER
5912/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0163 Svar på søknad om tilbygg på hytte Tore Laugtug EPHORTEMER
5907/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0013/0061 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - S.A.K. AS S.A.K. AS EPHORTEMER
6110/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Svar på innspill om blomster i sentrum Grethe Sørmo Førde EPHORTEMER
5551/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Deponering av betongslam fra sedimenteringsbasseng - Meråker Betong AS Meråker Betong AS EPHORTEMER
6015/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Tømming av slam MERÅKER BETONG AS EPHORTEMER
6103/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Oversendelse for avgjørelse av klage på tildeling av fellingstillatelser på hjort 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
6104/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev Oversendelse for avgjørelse av klage på tildeling av fellingstillatelser på hjort 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
6123/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
6109/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Informasjon om samemanntallet Anna Karin Nöth Andersen m.fl. EPHORTEMER
6124/2019 20190719 19.07.2019 Internt notat Vigilo - nytt skoleår. Nina Hernes EPHORTEMER
6113/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0045/0001/0203 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
6107/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vikar for fagarbeider i perioden 1.8.2019 - 31.03.2020 Kristina B Eivindsen EPHORTEMER
6106/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Utbetaling - inv.tilskudd organisert beitebruk MERÅKER BEITELAG SA EPHORTEMER
6105/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Etterlyser beplantning i Meråker sentrum Grethe Sørmo Førde EPHORTEMER
6093/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Ønsker innsyn i eiendomsskattelistene (næring, verker og bruk) til Meråker kommune - årene 2018 og 2019 Kristine Klavenes Johansen EPHORTEMER
6099/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 1.8.2019 - 31.7.2020 Ann Karin Brenntrø EPHORTEMER
6095/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - Meråker vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
6094/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0087 - søknad om reguleringsendring Inger Lise Aasan EPHORTEMER
6101/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Analyseresultat - Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
6098/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Julie Margrete Prestmo EPHORTEMER
6097/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0020/0051 - Søknad om dispensasjon fra byggegrenser Heidi Bjørnås m.fl. EPHORTEMER
6087/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Bente Myhre Strømmen EPHORTEMER
6089/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1023 - Søknad om tiltak - fritidsbolig ELVRANHYTTA AS EPHORTEMER
6085/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Gås og påstått smittefare Dyrenes Rett EPHORTEMER
6086/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av betaling av startlån ***** EPHORTEMER
6074/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Klage på manglende behandling på legevakta ***** EPHORTEMER
6077/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - registreringsbrev for grunneiendom/ festegrunn STATENS KARTVERK EPHORTEMER
6064/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 27.6.2019 NAV Værnes EPHORTEMER
6068/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
6063/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Avtale mellom aksjeeiere og Naboer AB for perioden 2020 - 2023 Naboer AB EPHORTEMER
6062/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Folkehelsepolitisk rapport med helsestatistikk fra HUNT inkl. tall fra HUNT 4 (2017-19) HUNT Forskningssenter EPHORTEMER
6061/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Landbrukskonferansen 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6065/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
6069/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
6070/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Bytte av operatør i ambulanseflytjenesten 1. juli 2019 - forberedelser og tiltak LUFTAMBULANSETJENESTEN HF EPHORTEMER
6067/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
6055/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Issam Naameh EPHORTEMER
6054/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Rawan Abdulkader Allaw EPHORTEMER
6053/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
6059/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Økning i positive malaria-tilfeller blant personer fra Uganda - diagnostiske utfordringer krever særlig oppmerksomhet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
6052/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Leieavtale om bruk av kommunens lokaler og anlegg 2019 MERÅKER AKTIVITET AS EPHORTEMER
6057/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Hekketid og måkesaker Dyrenes Rett EPHORTEMER
6036/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kartlegging av barn og unge under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6044/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Melding om at hun tar stillingen Jarirat Srinatpat Sæther EPHORTEMER
6039/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Hege E Johnsen Reppe EPHORTEMER
6034/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998019524 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
6035/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998019524 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
6037/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Regionmøter landbruk høsten 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6027/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Endring av analysested for analysen ammonium i vann og avløp SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
6026/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Analyseresultat - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
6029/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Endring av analysested for analysen ammonium i vann og avløp SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
6100/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ole A Aspaas Bergquist EPHORTEMER
6031/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Utvidet tillatelse til landing med helikopter i forbindelse mede skjøtsel og restaurering av grenserøyser Nasjonalparkstyret for Skarvan, Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
6021/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** EPHORTEMER
6022/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0021/0231 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Albert Bolstad EPHORTEMER
6024/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Bekk på Tollmoen Arild Aune EPHORTEMER
6030/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar Arild Aune EPHORTEMER
5994/2019 20190708 08.07.2019 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0196 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
6008/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale tilsetting konsulent ved Meråker skole perioden 5.8. - 31.12.2019 Anja Kristoffersen EPHORTEMER
5995/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på TV-aksjonen 2019 - oppnevning av kommunekomite Anne Marie Haneborg EPHORTEMER
6009/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0020/0051 Søknad om tillatelse til tiltak - boder og gang Stig Emil Krogstad EPHORTEMER
6006/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Kristine Bones EPHORTEMER
6000/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0194 - Søknad om bruksendring hytte Håvard Wanvik EPHORTEMER
5993/2019 20190708 08.07.2019 Utgående brev Montering av nytt ildsted. Lille Merakerli EPHORTEMER
6001/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5998/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
6014/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Invitasjon til ungdommens kulturmønstring 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
6010/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kartlegging av kommunenes sårbarhet i et endra klima. Ny invitasjon til regionale samlinger i regi av Nettverk klimatilpasning Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5992/2019 20190708 08.07.2019 Utgående brev Dokumentasjon på montert ovn Kjell Hjalmar Lundemo EPHORTEMER
5997/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Uttalelse til masterplan for Fagerlia Meråker Venstre EPHORTEMER
5999/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 ulv innenfor deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5813/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
5807/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
5767/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Rulleskiløype i Grova (del II) - anmodning om delutbetaling av lån I.L. Varden Meråker EPHORTEMER
5980/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd for budsjettåret 2019 og 2020 N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
5987/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Informasjon til grunneiere ang. arbeidet med masterplan i Fagerlia MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
5984/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Invitasjon til å være vertskommune for UKM Regionfestival 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5982/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Følgebrev samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5935/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Rawan Abdulkader Allaw EPHORTEMER
5933/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Issam Naameh EPHORTEMER
5977/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
5915/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
5913/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
5804/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis Maria Weronica Økdal EPHORTEMER
5981/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtaleom etablering og drift av idrettsmedisinsk team Meråker videregående skole EPHORTEMER
5985/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til lang terrengtransport - AS Meraker Brug FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5886/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Klage på avslag om startlån ***** EPHORTEMER
5988/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ann S Danielsen Gundersen EPHORTEMER
5699/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Arne Petter Øyen EPHORTEMER
5698/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ann S Danielsen Gundersen EPHORTEMER
5757/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Espen Madslangrud EPHORTEMER
5758/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Gunn Turid Jørgensen EPHORTEMER
5756/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Emma Overrein EPHORTEMER
5872/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Jeanette Grytbakk Özgur EPHORTEMER
5785/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Sonja Kristine Danielsen EPHORTEMER
5776/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ann Karin Brenntrø EPHORTEMER
5759/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Gunleif Jomar Lundemo EPHORTEMER
5760/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Julie Margrete Prestmo EPHORTEMER
5775/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Kristina B Eivindsen EPHORTEMER
5097/2019 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling ved Meråker skole Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
5990/2019 20190705 05.07.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5948/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Svar på spørsmål til kommunestyret vedr. asfaltering Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer EPHORTEMER
5944/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
5942/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til prisen Årets Økobonde 2019 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5970/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene- utbetaling 2019 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
5959/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Konsesjonskraft 2.kvartal 2019 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
5941/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Nasjonalparkkommuner som aktører under merkevaren "Norges nasjonalparker" MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
4836/2019 20190704 04.07.2019 Internt notat Stående anvisning husleie tannlegebolig sokkel Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
5950/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Lavere tilskuddsbeløp enn omsøkt BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
5962/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Kirsti Margrethe Røe EPHORTEMER
5939/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5967/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Anmodning om tilbakebetaling av husleie ***** EPHORTEMER
5964/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Eli D Stubban Karlsson EPHORTEMER
5971/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Refusjon samisk fjernundervisning skoleåret våren 2019 RØROS KOMMUNE EPHORTEMER
5940/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2019 - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2507/2019 20190704 04.07.2019 Utgående brev Uttalelse fra Meråker kommune - Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part - Bjarne Høttmon gnr/bnr 47/21 - Meråker kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
5957/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
5963/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Anmodning om refusjonsgaranti og enkeltvedtak Stjørdal kommune EPHORTEMER
5969/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Generell informasjon og status om forvaltning 2019 -1 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
5949/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Høring - forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5972/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tildelingsmelding for anskaffelse - kjøp av konsulenttjenester til utredning av Hydrogenproduksjon SWECO NORGE AS EPHORTEMER
5919/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2019 - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5938/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Rapportering kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5930/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTEMER
5934/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
5917/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Varslingsliste bedredskap FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5914/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Gjesteelev i Stjørdal kommune - refusjon Stjørdal kommune EPHORTEMER
5926/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - praktisk prosjektledelse KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
5928/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - digitalisering og digital transformasjon KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
5918/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0007 - Spørsmål om vurdering av renovasjonsavgift Vidar Haugen m.fl. EPHORTEMER
5923/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilskudd - Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom - 2019 Tilskuddsseksjonen Bifdir EPHORTEMER
5932/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Nabovarsel MULTICONSULT NORGE AS EPHORTEMER
5931/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Ingunn Holås Røkke EPHORTEMER
5922/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til kulturlandskapsprisen 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5936/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0001 og 0045/0001 - Tinglysing av festepunkter - naustkontrakter AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5693/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Endringsoppsigelse med tilbud om ny stilling ***** EPHORTEMER
5701/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Ansettelse i stilling som morsmålslærer i 25 % stilling Jarirat Srinatpat Sæther EPHORTEMER
5755/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Tilbud om fast 100 % stilling i Meråker kommne Ingunn Holås Røkke EPHORTEMER
5880/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett KJELL SLUNGÅRD EPHORTEMER
5890/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5754/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider i fast 50 % stilling Bente Myhre Strømmen EPHORTEMER
5753/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Tilbud om midlertidig tilsetting som aktivitør Brit Krogstad EPHORTEMER
5684/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Underskrevet tilsettingsprotokoll -sykepleier hjemmetjenesten EPHORTEMER
3822/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak om tilsetting EPHORTEMER
3928/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting- omsorg funksjonshemmede EPHORTEMER
5766/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Underskrevet tilsettingsprotokoll - helsefagarbeider omsorg funksjoneshemmede EPHORTEMER
5893/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Søknad om videre permisjon Andrea Lucie Gjemse EPHORTEMER
5647/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om lærlingeplass Jørgen Olsen Gilland m.fl. EPHORTEMER
5650/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar vedrørende forespørsel om lærlingeplass Fordal Kristin EPHORTEMER
5786/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om læringeplass Lilibeth P Kristiansen m.fl. EPHORTEMER
960/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse- helg Meråker sykehjem EPHORTEMER
708/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse - helg Meråker sykehjem EPHORTEMER
5876/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Informasjonsskriv til barneverntjenestene om håndtering av saker som gjelder barn av fremmedkrigere BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
5764/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Underskrevet tilsettingsprotokoll - helsefagarbeider omsorg funksjonshemmede EPHORTEMER
3923/2019 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting - omsorg funksjonshemmede EPHORTEMER
5655/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om OU-midler Kommunenes Sentralforbund EPHORTEMER
5750/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Tilbud om fast 80 % stilling som sykepleier Hege Elisabeth Johnsen Reppe EPHORTEMER
5874/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Purring på innsynsbegjæring AFTENPOSTEN AS EPHORTEMER
5904/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Velkommen som næringskunde hos NTE Nett AS - Tømmermoen NTE NETT AS EPHORTEMER
5704/2019 20190702 02.07.2019 Internt notat Møtereferat etter møte 20.06.2019 Elisabeth Johansen m.fl. EPHORTEMER
5909/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=256851) ***** EPHORTEMER
5899/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Høringsbrev KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5824/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb Tor Inge Ringen EPHORTEMER
5660/2019 20190702 02.07.2019 Utgående brev Tilbud om fast 50 % stilling som sykepleier i Meråker kommune Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
5877/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Orientering om vernevedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER