eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2772/2020 20200405 05.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Ghirmay Issak Berhe EPHORTEMER
2771/2020 20200404 04.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - flere stillinger ved Meråker sykehjem - st. ref. (4213216424) Aud Helene Haugen Flaamo EPHORTEMER
2578/2020 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Ansvarlig festkultur i kommunene i Værnesregionen EPHORTEMER
2762/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vedrørende manglende tømming INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
1872/2020 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Gnr/bnr 0049/0179 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom EPHORTEMER
2422/2020 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Bruk av Fagerliveien til bakkeløp (motorsport) EPHORTEMER
2763/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2765/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Registrering av seterareal på Revhaugvollen Anne Lise Magnusson m.fl. EPHORTEMER
2767/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Trygg Trafikks landsmøte 2020 - saksdokumentasjon TRYGG TRAFIKK EPHORTEMER
2764/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Orientering til kommunene om endrede rammer for markeringen 8. mai FORSVARSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
1166/2020 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Omklassifisering fra kommunal til privat vei EPHORTEMER
2752/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Manglende tømming Per-Owe Jensen EPHORTEMER
2670/2020 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding for sektor skole, oppvekst og kultur- 2019 EPHORTEMER
2671/2020 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Innspill til høring på regional strategi klimaomstilling i Trøndelag EPHORTEMER
2677/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på bekreftelse på oppgravd oljetank John Gunnar Krogstad EPHORTEMER
2613/2020 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding sektor kommunal utvikling - 2019 EPHORTEMER
2770/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kulturprisen 2020 Grete Underhaug EPHORTEMER
2747/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Erklæring om ansvar MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
2672/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av OU midler KS EPHORTEMER
2681/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på bekreftelse av tømt/rengjort/fylt oljetank Arild Overrein EPHORTEMER
2689/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt attest for rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank MERÅKER NÆRINGSPARK AS EPHORTEMER
2703/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt melding om fjerning av oljetank Arne Birger Pedersen EPHORTEMER
2692/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på bekreftelse av tømt/rengjort/fylt tank Jostein Raaen EPHORTEMER
2684/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt attest for rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank Joar Teveldal EPHORTEMER
2685/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på melding om tømming og sanering av nedgravd oljetank Snorre Holand EPHORTEMER
2680/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt attest på rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank Morten Severin Aursand EPHORTEMER
2714/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt melding om sanering av nedgravd tank for parafin John Eriksson EPHORTEMER
2715/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på fjerning av oljetank Norunn Marie Teveldal EPHORTEMER
2697/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt bekreftelse av tømming/rensing/fylling av oljetank Liv Olsen EPHORTEMER
2701/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på rengjort og fylt tank Bjørn Arnold Furunes EPHORTEMER
2705/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel snøscooter, vedblink i Grova - transport av ved til 0049/348 - Ole Morten Iversen Ole Morten Iversen EPHORTEMER
2751/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. hytte Iselin Enget EPHORTEMER
2754/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2755/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Dokument har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEMER
2756/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
2757/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 3.3.2020 - 31.12.2020 Kristoffer Teveldal EPHORTEMER
2758/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Avtalefestet pensjon - AFP ***** EPHORTEMER
2759/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0001 Tevellivegen - Søknad om fradeling av tomter AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
2740/2020 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Meråker Hydrogen AS - deleierskap Meråker kommune EPHORTEMER
2742/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Arne Ketil Auran EPHORTEMER
2744/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Prøvingsrapport for Meråker avløps- og rensenalegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
2745/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=w4855e, SakId=295720) ***** EPHORTEMER
2746/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2753/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
2403/2020 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Kulturmidlene 2020 EPHORTEMER
2502/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale på tilkalling Ane C Østerås Svendsen EPHORTEMER
1894/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som helsefagarbeider i Meråker kommune. Bente Myhre Strømmen EPHORTEMER
2228/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Referat fra telefon- og mailmøte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
2728/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb for elever i 10. trinn Promise Omoruyi EPHORTEMER
2731/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
2732/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=w4855e, SakId=295720) ***** EPHORTEMER
2706/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=wk98qk, SakId=325606) ***** EPHORTEMER
2707/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=b454eq, SakId=300557) ***** EPHORTEMER
2709/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=wkrba5, SakId=313820) ***** EPHORTEMER
2710/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=qk84pb, SakId=324656) ***** EPHORTEMER
2725/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke - innsamling av kjever fra elg og hjort felt under jakt og fra fallvilt STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTEMER
2726/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb og ekstravakter Ane C Østerås Svendsen EPHORTEMER
2712/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Melding om person som har utøvet yrket uten autorisasjon HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2713/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=6brwa4, SakId=302750) ***** EPHORTEMER
2716/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 03.03.20 - 31.12.20 Eirik Govasmark Lerberg EPHORTEMER
2717/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Eirik Govasmark Lerberg EPHORTEMER
2721/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Foreløpig svar på henvendelse/søknad om skadefelling av bjørn på vårsnø MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
2700/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel snøscooter vedblink - Ole Morten Iversen Ole Morten Iversen EPHORTEMER
2682/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Fordeling av LIS1 1.9.20 - 1.3.21 og søknadspapirer på LIS1 fordelt til Meråker kommune LIS1-koordinator for kommunene i nordre Trøndelag EPHORTEMER
2690/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2691/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w4855e, SakId=295720) ***** EPHORTEMER
2695/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=q36w94, SakId=302614) ***** EPHORTEMER
2696/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=w4855e, SakId=295720) ***** EPHORTEMER
2679/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om ettergivelse på betaling av kommunale avgifter TA UTVIKLING AS EPHORTEMER
2675/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ane C Østerås Svendsen EPHORTEMER
2678/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om ettergivelse på betaling av kommunale avgifter TA UTVIKLING AS EPHORTEMER
2653/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Spørsmål om hytta som pendlerbolig Håkon Wågbø EPHORTEMER
2554/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringsbevis ***** EPHORTEMER
2604/2020 20200402 02.04.2020 Saksframlegg/innstilling Konvertering av lån til egenkapital / ettergivelse av lån EPHORTEMER
2727/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Nabovarsel AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
2661/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=b48bka, SakId=296185) ***** EPHORTEMER
2491/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Isaias Mirach Gebreamlak EPHORTEMER
2152/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse i vakant stilling Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
2246/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar vedrørende fakturagrunnlag på vann, avløp og anleggsbidrag på veg NORDISTU AS EPHORTEMER
2662/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Feil og manglende dokumentasjon ***** EPHORTEMER
2669/2020 20200401 01.04.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunal tiltakspakke for næringslivet m.v EPHORTEMER
2606/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0015 - Vedhogst kommunal eiendom Pullen - Tom Ketil Karlsen Tom Ketil Karlsen EPHORTEMER
2582/2020 20200401 01.04.2020 Internt notat Kreditering av faktura - utsending av ny Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
2652/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0021/0097 Søknad om bruksendring og ombygging av bestående bygning INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTEMER
2655/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
2626/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Melding om ønske om å være meddommer Liv Randi Raavand EPHORTEMER
2632/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til forebyggende tiltak i 2020 - Meråker Beitelag SA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2644/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 16.4.2020 - 31.07.2020 Lars Emil Haugen EPHORTEMER
2645/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
2646/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Feil og manglende dokumentasjon ***** EPHORTEMER
2624/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0050/0035 - Behandling av utslippstillatelse – renseanlegg Klargester for på Fersdalen. MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
2625/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjon om koronasituasjonen og lokal landbruksforvaltning i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2639/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Retningslinjer for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte (Covid19) HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2643/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Gnr/Bnr/F.nr 0013/0002/0009 Søknad om tillatelse til oppføring av bod MERA BYGG AS EPHORTEMER
2598/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0021/0042 - Vedhogst kommunal eiendom Høefeltet - Torbjørn Berg Strømstad Torbjørn Berg Strømstad EPHORTEMER
2656/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Sak avsluttet grunnet klagefristen har utgått ***** EPHORTEMER
2657/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
2666/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rutiner i forbindelse med midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2667/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Melding fra søker ***** EPHORTEMER
2668/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utsettelse av høringsfrist for ny renovasjonsforskrift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
4863/2018 20200331 31.03.2020 Utgående brev Søknad om uførepensjon - tilleggsopplysninger Kundesenter EPHORTEMER
2595/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage på kommunale avgifter Geir Emil Olsen EPHORTEMER
2599/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Midlertidig vei AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
2600/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Høring - Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2602/2020 20200331 31.03.2020 Internt notat Lønnsmelding 07.04.20 - 31.07.20 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
2594/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Egenerklæring vedhogst Torbjørn Berg Strømstad EPHORTEMER
10021/2018 20200331 31.03.2020 Utgående brev Klage på avslag om dokumentinnsyn STJØRDALENS BLAD OG MALVIK-BLADET AS EPHORTEMER
2621/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Hege A. Lundquist EPHORTEMER
2623/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Hege A. Lundquist EPHORTEMER
2603/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Hege Wintervold EPHORTEMER
2612/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering barnehageåret 2020/21 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
2620/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Leila Heidary Rad EPHORTEMER
2537/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokument KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
2509/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedrørende eierskifte i Terje Viken Eiendom AS/Let Eiendom AS Let Eiendom AS EPHORTEMER
2583/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2592/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Isaias Mirach Gebreamlak EPHORTEMER
2597/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - hyttetomt AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
2622/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Hege A. Lundquist EPHORTEMER
2538/2020 20200331 31.03.2020 Internt notat Vedrørende utgifter på strøm og vann ved Industrimuseet i Kopperå Karstein Sandvik m.fl. EPHORTEMER
2607/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vurdering av personvernkonsekvenser Inge Falstad EPHORTEMER
2614/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Ida Beitland EPHORTEMER
2579/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Til kommuner som ønsker å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2580/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i 2020 - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2581/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kreditt vurdering BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
2492/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter. vedblink ved Vassmustunga - transport av to favner ved til 0049/0012/0091 - Dutte Nordstrøm Dutte Nordstrøm EPHORTEMER
2610/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Ønske om å bli meddommer Arne Kalevi Palojärvi EPHORTEMER
2549/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Smittevernutstyr - rutine HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2555/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
2565/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol 2019 A4 NORBO DRIFT AS EPHORTEMER
2431/2020 20200330 30.03.2020 Internt notat Møtereferat etter møtet 24.03.2020 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
2534/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Samhandling ved korona - karantene eller smitte ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA EPHORTEMER
2551/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale vedtak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2552/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Omsetningssvikt i taxinæringen i Meråker MERÅKER TAXISENTRAL MAXI TAXI ANS EPHORTEMER
2568/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
2539/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ane C Østerås Svendsen EPHORTEMER
2544/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ragnhild Sundet Langås EPHORTEMER
2542/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
2546/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. Covid-19 pandemien FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
2547/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Covid-19 - rettsgrunnlag for gjennomføring av smitteverntiltak - veiledning til kommunene HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2556/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Annonse - Innlevering av fangstrapporter for jakt og fiske for jaktåret 2019/2020 MERÅKERPOSTEN AS EPHORTEMER
2557/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innkalling IUA Sør-Trøndelag årsmøte 23.04.2020 Intekommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTEMER
2558/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2559/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=q36w94, SakId=302614) ***** EPHORTEMER
2560/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
2562/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Jens Joar Stuberg EPHORTEMER
2566/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) RIGMOR NORDVIK EPHORTEMER
2567/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) RIGMOR NORDVIK EPHORTEMER
2569/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
2564/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål om hytta som pendlerbolig Håkon Wågbø EPHORTEMER
2525/2020 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Siri Johansen EPHORTEMER
2526/2020 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
2527/2020 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Tonje Elise Kluksdal EPHORTEMER
2528/2020 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Stefan Ilic EPHORTEMER
2523/2020 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4202425103) Sigurd Hynne EPHORTEMER
2524/2020 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4202425103) Onur ITIR EPHORTEMER
2389/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus, samt driftsutgifter for 2. kvartal 2020 NAV Værnes Nord Stjørdal EPHORTEMER
2390/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av industrihall og tilhørende kontorlokaler for 2. kvartal 2020, samt refusjoner av strømutgifter i perioden 01.12.19 - 01.04.20 T.M. Slungård Sag & Høvleri Att:Trond Marius Slungård EPHORTEMER
2415/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedrørende snuplass i Kyllofallet INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
2402/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Etterkalkyle 84340 Turifoss, tilkobling av kloakkpumpe, ID 25990, Meråker kommune Tensio EPHORTEMER
2430/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0053 Fradeling av punktfeste til grunneiendom - Byggesaksgebyr Ann Mari Aaen EPHORTEMER
2434/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0020/0003 Planavgjørelse og fradeling - Gebyr Stig Meraker EPHORTEMER
2445/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar til SVV - Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
2408/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlaget - Gnr/bnr 0022/0014 Nytt inngangsparti NAV - Byggesaksgebyr MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
2435/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0001 Fradeling av tilleggsareal - Byggesaksgebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
2404/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0001 Høydebasseng for vann i Fagerlia - Byggesaksgebyr MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
2405/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0001 Ny vannledning - Byggesaksgebyr MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
2439/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0018/0077 Fradeling av tilleggsareal - Byggesaksgebyr Magne Hammer EPHORTEMER
2419/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/1025 Høydebasseng for vann i Tevellia - Byggesaksgebyr MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
2476/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2483/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fraråding- dispensasjon fra kommuneplan - bygging av hytte på tomt ved Feren - Meråker 45/25 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2489/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedr. vannavgift på Industrimuseet i Kopperå Stiftelse Meråker-Musea v/Karsten Tidemann EPHORTEMER
2455/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 992160144 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2460/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969285169 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2461/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969687844 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2462/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 915382282 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2467/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969695227 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2473/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 986161813 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2440/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0045/0001 Fradeling av festetomt til naust - Byggesaksgebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
2456/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 997534573 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2457/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969605708 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2458/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 995590433 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2459/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 913139399 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2463/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969688883 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2464/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999556396 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2465/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 875738062 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2466/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969183501 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2468/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 912260097 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2469/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 998019524 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2470/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990002460 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2471/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 988946702 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2472/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 993357847 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2518/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2511/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge antall mulige sengeplasser utover dagens sengeplasser i kommunale helseinstitusjoner for å kunne øke kapasiteten i forbindelse med COVID-19 utbruddet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2512/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rapporter etter Helseundersøkelsen i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2520/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2521/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Barbro Edin EPHORTEMER
2522/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) ***** EPHORTEMER
2495/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Jobbsøknader Michel Sleiman m.fl. EPHORTEMER
2515/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Utlysing av midler 2020 - Barnevernfaglig videreutdanning barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTEMER
2516/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2517/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling - Sissels AS SISSELS AS EPHORTEMER
2519/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2494/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hastetiltak for å øke tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV-kontoret NAV EPHORTEMER
2498/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Dekningsstatistikk for Barnevaksinasjonsprogrammet 2019 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
2503/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Kjetil Halfdan Aarbakke EPHORTEMER
2507/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Anne Marie Haneborg EPHORTEMER
2487/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kjøpsopsjon for tomt Meråker honning v/Elisabeth og Olav Gimse EPHORTEMER
2496/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oppløsing av felles melkeproduksjon er godkjent LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2497/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Autorisasjonskurs for plantevernmidler i koronatider FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2500/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Håvard Nicolausson EPHORTEMER
2501/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Diverse bilag vedr. oversvømmelse Knottmyra 26 Kjell Morten Renå EPHORTEMER
2504/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Marina Størseth EPHORTEMER
2505/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale ***** EPHORTEMER
2506/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
1865/2020 20200327 27.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av politisk representant til felles mat- og opplevelsesprosjekt for Frosta, Meråker og Stjørdal EPHORTEMER
2245/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0332 Svar på søknad om riving av eksisterende hytte og sette opp ny hytte - Rindalshytter AS RINDALSHYTTER AS EPHORTEMER
2420/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 39/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2421/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Stadfestelse av kommunens vedtak etter jordloven - fradeling av tun - Meråker 4/6 - avslag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2429/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Marko Ivic EPHORTEMER
2418/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** Værnesregionen PPT EPHORTEMER
2437/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Elisabeth Stordalsvold EPHORTEMER
2446/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Delrapport støvnedfall for perioden 22.2. - 23.3.2020 SINTEF NORLAB AS EPHORTEMER
2447/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Felles dugnad for trøndersk næringsliv TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2453/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Michel Sleiman EPHORTEMER
2441/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.20 - 31.12.20 Lill Kristin Brenntrø EPHORTEMER
2444/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 02.05.20 - 31.07.20 Julianne Nordbotten EPHORTEMER
2359/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Søknader om bevilling for salg av alkohol i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 Lensmannen i Stjørdal m.fl. EPHORTEMER
2442/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Meråkers beredskap og kontinuitetsplanlegging innen landbruksområdet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2443/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ettersendelse av regnskap, budsjett og årsmelding DÉKOR EPHORTEMER
2448/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Roman Rybinskyi EPHORTEMER
2449/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) tonje Langolf EPHORTEMER
2383/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Dejan Nedeljkovic EPHORTEMER
2384/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Ber om forlengelse av dokumentasjonsfrist INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
2385/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb for elever i 10. trinn Odin Stenmo EPHORTEMER
2387/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
2388/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2341/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0046/0035 Oppføring av anneks - Byggesaksgebyr Margrethe Korstad Hope og Torstein Hope EPHORTEMER
2342/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0022/0118 Tilbygg garasje - Byggesaksgebyr Mads Berg EPHORTEMER
2343/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0984 Oppføring av 6 fritidsboliger - Byggesaksgebyr Selbu Byggtre AS EPHORTEMER
2391/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) May Diorda Svartås EPHORTEMER
2394/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg på bolig INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTEMER
2397/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 915382282 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2406/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Beredskapstiltak i forbindelse med spredning av koronaviruset, kommunenes kontinuitetsplanlegging på landbruksområdet og kommunens ansvar for veterinærvakt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2409/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Daniel Seizew EPHORTEMER
2412/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
2414/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2392/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) May Diorda Svartås EPHORTEMER
2393/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2396/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Ahmad Naser Jahya EPHORTEMER
2423/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Patrick Lunde EPHORTEMER
2424/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Kenneth Sagstuen Petersen EPHORTEMER
2425/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
2426/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Shahrokh Soulati EPHORTEMER
2427/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - flere stillinger ved Meråker sykehjem - st. ref. (4213216424) Sigrid Nordhus EPHORTEMER
2428/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Blinera Hashani EPHORTEMER
2417/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tilsyn med Meråker kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler - Avsluttet tilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2183/2020 20200325 25.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kulturprisen 2020 EPHORTEMER
2379/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Grunneiers tillatelse - Dutte Nordstrøm AS Meraker Brug EPHORTEMER
2380/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Etterkalkyle 84340 Turifoss, tilkobling av kloakkpumpe, ID 25990, Meråker kommune Tensio EPHORTEMER
2382/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Sereke Samuel EPHORTEMER
2347/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - flere stillinger ved Meråker sykehjem - st. ref. (4213216424) Margarita Klefsås EPHORTEMER
2354/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Margarita Klefsås EPHORTEMER
2355/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Sylvi Flåtten Halvorsen EPHORTEMER
2365/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Niklas Stenmo-Brandsfjell EPHORTEMER
2356/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Sylvi Flåtten Halvorsen EPHORTEMER
2357/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
2362/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) PRANISHA RAI EPHORTEMER
2363/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Emina Ilic EPHORTEMER
2364/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Emina Ilic EPHORTEMER
2367/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 - MERÅKER KOMMUNE MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
2368/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse VOLVO FMX 540 4x4+2 WIST LAST & BUSS AS EPHORTEMER
2369/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utsettelse av tilsynsaksjon - avfallsanlegg - grunnet covid-19 utbruddet DSB EPHORTEMER
2371/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Fotterapeutforbundet Fotterapeutforbundet EPHORTEMER
2372/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Erika Børseth EPHORTEMER
2373/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Erika Børseth EPHORTEMER
2358/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4202425103) Lasse Kolås EPHORTEMER
2377/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA 21.04.2020 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTEMER
2337/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2313/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Endring av stillingskode Ann J Brandtzæg-Sand EPHORTEMER
2332/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
2331/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
2294/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
2348/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat 98% stilling - st. ref. (4213226944) Branimir Jelic EPHORTEMER
2349/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Branimir Jelic EPHORTEMER
2375/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om fornyet salgsbevilling alkohol, REMAS 1000 Meråker Rema 1000 Norge AS, Region Midt Norge EPHORTEMER
2376/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak - oversendelse av rutinebeskrivelse Helsedirektoratet EPHORTEMER
2378/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** Værnesregionen PPT EPHORTEMER
2366/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedr. offentlig annonsering Landslaget for lokalaviser (LLA) EPHORTEMER
2370/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedr. snuplass i Kyllofallet INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
2333/2020 20200324 24.03.2020 Internt notat Årsmelding Kultur 2019 Frode Aune EPHORTEMER
2335/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
2187/2020 20200324 24.03.2020 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2020-2024 EPHORTEMER
2374/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Informasjon om tannhelsetjenesten TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2381/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2318/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Endelig vedtak fra kommunal- og moderniseringsdepartementet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2320/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Warda M S Ibrahim EPHORTEMER
2323/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 13.03.20 - 12.09.20 Warda M S Ibrahim EPHORTEMER
2295/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Videreutdanning skoleåret 2020/2021 Eva Johanne Lundemo m.fl. EPHORTEMER
2299/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2300/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2302/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kopi av tilbudsforespørsel - høydebasseng Tevelia Trønderplan as EPHORTEMER
2316/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2317/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Høydebasseng Tevelia - Tilbudsforespørsel BIA MILJØ AS EPHORTEMER
2324/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
2325/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Høydebasseng Tevelia - Tilbudsforespørsel Trønderplan as EPHORTEMER
2330/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Avtale om Innpåtunet-tjenester Inn på tunet Trøndelag SA EPHORTEMER
2284/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende opphold på hytte Per Egil Hegdalsaune EPHORTEMER
2286/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om skogbrannhåndtering sesongen 2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
2287/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=w4855e, SakId=295720) ***** EPHORTEMER
2288/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedtak om særskilt fartsgrense 50 km/t i forbindelse med opprettelse av midlertidig kontrollpost E14 ved Tovmodalen i Meråker kommune Statens vegvesen EPHORTEMER
2289/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 915382282 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2303/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kopi av tilbudsforespørsel - Høydebasseng Tevelia Trønderplan as EPHORTEMER
2312/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Prisforespørsel asfaltering Meråker kommune VEIDEKKE INDUSTRI AS, asfalt, Distrikt Trøndelag / Helgeland EPHORTEMER
2319/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Verksgården - Paal Berg EPHORTEMER
2260/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
2314/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kopi av Omgjøring av vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd del 2 2018 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2291/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Administrasjon av skoleskyss i periode med stengte skoler grunnet Covid-19, herunder økonomisk situasjon og fakturering av egenandel ATB AS EPHORTEMER
2293/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Etterspør svar angående søknad om bygging av naust Ole Erling Beitland EPHORTEMER
2301/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2304/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon til alle Rådmenn ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EPHORTEMER
2306/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Prisforespørsel asfaltering Meråker kommune Veidekke EPHORTEMER
2307/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Prisforespørsel asfaltering Meråker kommune Peab asfalt EPHORTEMER
2308/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Prisforespørsel asfaltering Meråker kommune NCC EPHORTEMER
2309/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilbud Meråker kommune - Asfaltering kommunale veger 2019 VEIDEKKE INDUSTRI AS EPHORTEMER
2240/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretning på kommunens vegne i samsvar med matrikkelloven STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
2263/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedhogst Leif Johansen EPHORTEMER
2254/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0137 - Helge Pedersen Helge Pedersen EPHORTEMER
2311/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Asfaltering Meråker kommune 2019 PEAB ASFALT NORGE AS EPHORTEMER
2321/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring Warda M S Ibrahim EPHORTEMER
2329/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Utsettelse av frist for ferdigstillelse av SMIL - gammel kulturmark TORE HORTEN EPHORTEMER
2207/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Kristoffer Teveldal EPHORTEMER
2282/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. hytte Geir Sandvåg EPHORTEMER
2024/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Julianne Nordbotten EPHORTEMER
2064/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Ferdigattest på Gnr/bnr 0030/0029 - RHK Bygg AS RHK BYGG AS EPHORTEMER
2283/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. hytte Nina B. Bergset EPHORTEMER
2091/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Lars Emil Haugen EPHORTEMER
2092/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Alette Sandvik EPHORTEMER
2093/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ludvik Myhre EPHORTEMER
2095/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
2326/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse BIA MILJØ AS EPHORTEMER
2117/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Høring fastsettelse av minsteareal på hjort og rådyr - Meråker kommune Høringsbrev EPHORTEMER
2310/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Asfaltering Meråker kommune 2019 PEAB ASFALT NORGE AS. Region Midt EPHORTEMER
2193/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Enkeltvedtak speialundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** MALVIK KOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
2265/2020 20200323 23.03.2020 Internt notat Møtereferat etter møtet 20.03.2020 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
2230/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
2208/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0056 - Svein Alte Svein Alte EPHORTEMER
2211/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Eirik Govasmark Lerberg EPHORTEMER
2220/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Marina Størseth EPHORTEMER
2224/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om tillatelse til å være på hytta i Meråker Rolf Harry Korstad EPHORTEMER
2225/2020 20200323 23.03.2020 Internt notat Møtereferat etter samarbeidsmøte 17.03.2020 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
2305/2020 20200323 23.03.2020 Internt notat Avholdelse av KS møte Leif Edvard Muruvik Vonen EPHORTEMER
1869/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling av gnr/bnr 49/179 og deler av gnr/bnr 17/1 Stig Rune Størseth EPHORTEMER
2094/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Arne Petter Øyen EPHORTEMER
2280/2020 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Giedre Gurcine EPHORTEMER
2205/2020 20200322 22.03.2020 Saksframlegg/innstilling Varsling EPHORTEMER
2279/2020 20200321 21.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Faheem Javed EPHORTEMER
2266/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Søknad om AFP KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
2272/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0047/0001 - Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. Lang transport AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
2275/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Praktisering av smittevernberedskap i dagligvarebutikk NORGESGRUPPEN ASA EPHORTEMER
2276/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Henriette Krogstad Røe EPHORTEMER
2278/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4202425103) Tom Christian Engelsøy EPHORTEMER
2255/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Hege Nilsen EPHORTEMER
2270/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Andreas N. Aamo EPHORTEMER
2271/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Høydebasseng Tevellia - valg av leverandør Trønderplan EPHORTEMER
2273/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Tilbudsforespørsel for levering av høydebasseng til Meråker kommune Trønderplan EPHORTEMER
2274/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Elin Hellem Solvang EPHORTEMER
2247/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2250/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatering om covid-19 - andre brev FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
2244/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Høring av Trønderplanen - regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020 - 2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2268/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Egenerklæring vedhogst Rudi Slungård EPHORTEMER
2258/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Korona-viruset - status, informasjon og råd til brann- og redningsvesenene og 110-sentralene DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
2242/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Rapport vedrørende gjenstander og inventar i Kopperå II Aud Elin Lyngstad EPHORTEMER
2243/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Rapport 2 vedrørende gjenstander og inventar i Kopperå II Aud Elin Lyngstad EPHORTEMER
2269/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Tilbud høydebasseng Meråker Trønderplan EPHORTEMER
2252/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. hytte Nina B. Bergset EPHORTEMER
2277/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kontraktsgrunnlag Trønderplan EPHORTEMER
2248/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. hytte Geir Sandvåg EPHORTEMER
2249/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. hytte Per Egil Hegdalsaune EPHORTEMER
2256/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Korona-karantene HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2257/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om felling av trær Rudi Slungård EPHORTEMER
2241/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Lise Sandvik Vassli EPHORTEMER
1436/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Kai Bjerke EPHORTEMER
1434/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Agnar Blom EPHORTEMER
1437/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Frank Roar Størseth EPHORTEMER
1924/2020 20200319 19.03.2020 Saksframlegg/innstilling Arbeidsforhold rådmann EPHORTEMER
1925/2020 20200319 19.03.2020 Saksframlegg/innstilling Evt. ny konstituering EPHORTEMER
2198/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Tildelingsbrev drenering 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2184/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Søknad om ekstratilskudd ved bosetting - Forlengelse av dokumentasjonsfrist INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
2232/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb + CV Feven Tekia Ghrmay EPHORTEMER
2201/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=ekw6rb, SakId=329030) ***** EPHORTEMER
2222/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Informasjon til styret og representantskapet om IRs korona-tiltak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
2236/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Varsel om oppstart planarbeid - Meråker grunnskole Karsten Ringen EPHORTEMER
2239/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Aleksandar Deljanin EPHORTEMER
2234/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol Coop Midt-Norge SA EPHORTEMER
2237/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024 Ringnes AS EPHORTEMER
2223/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Rigmor Ingstadbjørg EPHORTEMER
2218/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Svar på søknad om tillatelse til snøscooterkjøring med pensjonister på strekningen Ås - Schulzhytta 28.03.2020 - Tur avlyst TYDAL PENSJONISTFORENING EPHORTEMER
2221/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Kopi av grunneiertillatelse til motorisert ferdsel i utmark Helge Pedersen EPHORTEMER
2226/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Nabovarsel til fradeling av tomt H23-H39 i hht reguleringsplan Tevellia II AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
2229/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Protokoll fra styremøte 10.12.2019 i OKS Trøndelag Sa OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
2235/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2212/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
2214/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
2215/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
2217/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
2209/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2210/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og skal derfor testes for koronavirus på lik linje med annet helsepersonell HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
1801/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Grn/bnr/fnr 49/12/59 - Emma Jønnson Emma Jønsson EPHORTEMER
2156/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0055 - Ingunn Røkke Ingunn Holås Røkke EPHORTEMER
2176/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
2177/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Helse og informasjonskartlegging for Meråker Kommune kommune KANTAR AS EPHORTEMER
2178/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Avslag på startlån og tilskudd fra Husbanken Sparebank SMN EPHORTEMER
2180/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Avslag på lånesøknad og tilskudd fra Husbanken ***** EPHORTEMER
2181/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2185/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
2189/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Synspunkter på bruk av Fagerliveien til motorsport og bakkeløp Svein O. Berg EPHORTEMER
2194/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 39/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2195/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
2197/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Tamar Nodia EPHORTEMER
2199/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Emina Ilic EPHORTEMER
2202/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Maria ågren EPHORTEMER
2196/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Branimir Jelic EPHORTEMER
2200/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) Sigrid Lovise Ringen EPHORTEMER
2186/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidskontrakt perioden 1.4. - 30.6.2020 Anja Kristoffersen EPHORTEMER
2188/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Koronaviruset - beredskap for kommunens bostøttearbeid HUSBANKEN EPHORTEMER
2190/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Uttalelse til bruk av Fagerliveien til motorsport/ bakkeløp Krogstadfeltet hytteforening EPHORTEMER
2191/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Kommuneundersøkelsen 2020 Huseierne EPHORTEMER
2027/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
2098/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2097/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2020/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
2164/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om utsettelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2170/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad om avdragsfrie måneder ***** EPHORTEMER
2171/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Undersøkelsen Ledige stillinger 1.kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
2153/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelse i kommuner under koronavirus ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTEMER
2090/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Warda M S Ibrahim EPHORTEMER
2096/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til snøscooterkjøring med pensjonister på strekningen Ås - Schulzhytta 28.03.2020 TYDAL PENSJONISTFORENING EPHORTEMER
2046/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Avtale som tilkallingsvikar Ragnhild Sundet Langås EPHORTEMER
2162/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Koronavirus – informasjon fra NAV NAV TRØNDELAG EPHORTEMER
2047/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Avtale om tilkallingsvikar Rigmor Ingstadbjørg EPHORTEMER
2146/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for speialundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
2155/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Vedrørende fakturagrunnlag på vann, avløp og anleggsbidrag på veg NORDISTU AS EPHORTEMER
1845/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Oversendelse av signert låneavtale. HUSBANKEN EPHORTEMER
2083/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Fundaunvollen gnr/bnr 0019/0001 - Olav Arnfinn Hegnes Olav Arnfinn Hegnes EPHORTEMER
2150/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2172/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Undersøkelsen Ledige stillinger 1.kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
2173/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2157/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Enklere for fastleger å gjøre telefon- og e-konsultasjoner med utvidede takster HELFO EPHORTEMER
2158/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Kvittering - Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven - 2019 MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
2159/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Foreløpig rapport prosjekt bedre gyteforhold STJØRDALSVASSDRAGETS KLEKKERI SA EPHORTEMER
2169/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
2174/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet vedr. praktisering av søknadsfrister LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
2088/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Uttalelse - Nasjonal transportplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
1691/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Søknad på kommunalt kompetansetilskudd Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
2125/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Spørsmål om tillatelse til å være på hytta i Meråker Rolf Harry Korstad EPHORTEMER
2132/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
2133/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER SKOLEKORPS EPHORTEMER
2135/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER SENIORDANS EPHORTEMER
2136/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Svein Alte EPHORTEMER
2137/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Tor Oddvar Holth EPHORTEMER
2140/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
2143/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2144/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknadsskjema til grunnskole for voksne ***** EPHORTEMER
2122/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse smitteberedskap VG EPHORTEMER
2145/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Utfylt søknadssjema FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2081/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Behandling av sak - Videreføring eller tilbaketrekking av bestandsplan for elg AS Meraker Brug m.fl. EPHORTEMER
2126/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Staturs lærlinger og permitteringer OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
2131/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER SKISKYTTERKLUBB EPHORTEMER
2147/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet AKTIV STJØRDAL AS EPHORTEMER
2134/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler SPAREBANK 1 SMN EPHORTEMER
2127/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Lokaldemokrati og covid-19 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
2078/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
2052/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Tillatelse under forutsetning, kjøring etter Gudåveien og Kvelvveien Toten transport AS m.fl. EPHORTEMER
2048/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Vedtak: Søknad om endring av tillatelse godkjennes MULTICONSULT NORGE AS EPHORTEMER
2123/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2124/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
2148/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Endrede opplysninger - forskrift om gjennomføring av fjernmøter ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
2149/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER TIL TOPPS EPHORTEMER
2121/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Spørsmål i forhold til opphold på hytte ***** EPHORTEMER
2129/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler GRENDAHUSET DALATUN EPHORTEMER
2130/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler MERÅKER MUSIKKORPS EPHORTEMER
2138/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
1103/2020 20200316 16.03.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting - 40,14 % natt EPHORTEMER
1102/2020 20200316 16.03.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting - konsulent EPHORTEMER
1179/2020 20200316 16.03.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting - konsulent EPHORTEMER
1180/2020 20200316 16.03.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting - vikariat 40,14 % natt EPHORTEMER
1944/2020 20200313 13.03.2020 Utgående brev Oppfølging av påpekte lovbrudd - miljørettet helsevern i barnehage og skole FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2105/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev PPE-behov Fylkesoversikt HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2110/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler STORDALEN SKYTTERLAG EPHORTEMER
2119/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan på eiendommen Aspneset gnr/bnr 21/33 MOE HØISETH EIENDOM AS EPHORTEMER
2106/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2118/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av del av stilling Monica Nesgård Juliussen EPHORTEMER
2102/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Uloba - Independent Living Norges tiltaksplan ifm covid-19 ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA EPHORTEMER
2104/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2107/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Oppdatert varslingsliste til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2108/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Kopi av svar: Ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2109/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Videreutdanning 2020 - utsatt frist for behandling av søknader UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
2082/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om leirskoledrift RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS EPHORTEMER
2085/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Info om støtte til nydyrking fra Geno FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2086/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER