eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1566/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Slamavvik: defekt tank INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
1161/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.640 - Takst-Forum Trøndelag AS TAKST-FORUM TRØNDELAG AS EPHORTEMER
1613/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Kjøretillatelse - Norsk Folkehjelp STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
1607/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Tilsagnsbrev - Snowmotion Media AS SNOWMOTION MEDIA AS EPHORTEMER
1605/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Tilsagnsbrev Boxwall AS BOXWALL AS EPHORTEMER
1614/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Ønske om kjøp av tomt i Meråker Torbjørn Raad EPHORTEMER
1587/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0311 - Søknad om dispensasjon kommuneplanens arealdel STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
1628/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Innspill til kriterier for fordeling av midler til lokale virksomheter HOVEDORGANISASJONEN VIRKE EPHORTEMER
1573/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Terje Iversen m.fl. EPHORTEMER
1590/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1602/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Organisering av tilbud ledsagertjeneste Meråker Frivilligsentral og Meråker Pensjonistlag EPHORTEMER
1609/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Tilsagnsbrev - T.M.slungård Sag & Høvleri AS T.M. SLUNGÅRD SAG & HØVLERI AS EPHORTEMER
1623/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1060 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Dordi Ravlo EPHORTEMER
1600/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Tillatelse til Vidar Haugen for motorisert ferdsel - vedkjøring AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1601/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=aq936k, SakId=375552) ***** EPHORTEMER
1606/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
1608/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Tilsagnsbrev - Nordistu Litjkrogstad gårdsdrift NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN EPHORTEMER
1615/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Ludvik Myhre EPHORTEMER
1616/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Brith Krogstad EPHORTEMER
1622/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding om påkoblet kommunalt nett Håvard Kristoffersen EPHORTEMER
11078/2020 20210224 24.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt på kraftverk for 2018 - endring i grunnlag Statkraft Energi AS EPHORTEMER
23/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Laila H Sæther Kulseth EPHORTEMER
320/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Emma Overrein EPHORTEMER
1593/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=aq894a, SakId=361480) ***** EPHORTEMER
1579/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Nytt mobilitetstilbud fra 7.august ATB AS EPHORTEMER
1549/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Ann mari Aaen EPHORTEMER
1577/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Renate Bjerkås Sørkilflå EPHORTEMER
1578/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Presisering av tiltak i voksenopplæringen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1581/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - melding om vedtak vedrørende klopplegging på strekningen Bjørneggen - Schulzhytta - Trondhjems Turistforening.pdf Nasjonalparkstyret for Skravan og Roltdalen og Sylan v/Berger EPHORTEMER
1582/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om mindre reguleringsendring Fagerlia 4.2 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1565/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Vegfaglig nettverksmøte Trøndelag 17.mars NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING EPHORTEMER
1567/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Forhåndsvarsel Årsmøte i OKS Trøndelag OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
1568/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Referat Dialog- og skyssmøter 2021 - Meråker kommune ATB AS EPHORTEMER
1569/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Håvard Nicolausson EPHORTEMER
1570/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Bruk av IKT i offentlig sektor, årlig rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
1572/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4352856277) Andréa Marie Reppe Underhaug EPHORTEMER
1559/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
1528/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0464 Svar på melding om hogst i verneskog - Nedre Allmenning ALLSKOG SA EPHORTEMER
1571/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling som lærling Ingunn Kjelvik EPHORTEMER
1575/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.02 - 31.07.2021 Kristoffer Teveldal EPHORTEMER
1576/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Kristoffer Teveldal EPHORTEMER
1515/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0464 Svar på søknad om midlertidige driftsveier . Nedre Allmenning ALLSKOG SA EPHORTEMER
1489/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Melding om yrkesskade Nav skanning EPHORTEMER
1492/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Anja Kristoffersen EPHORTEMER
1429/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Brev med tilbud om vaksine med svarslipp - fysikalsk avdeling, psykiatritjenesten, merkantil, helsestasjon, enhetsledere Anne Blæstervold m.fl. EPHORTEMER
1437/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Avvikling av foreldrepermisjon. ***** EPHORTEMER
1228/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 11.02.2021 Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
741/2021 20210223 23.02.2021 Saksframlegg/innstilling Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Meråker kommune- 2020 EPHORTEMER
1564/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Anita Helene Haugen m.fl. EPHORTEMER
1595/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel VidarHaugen EPHORTEMER
1557/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
1562/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Frode Kalvik Vaagland EPHORTEMER
1563/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Informasjon om sametingsvalget SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
1531/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Snøbrøyting i Kopperå Jan Olav Almli EPHORTEMER
1532/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Ferieønsker 2021 Adem Isic m.fl. EPHORTEMER
1534/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev VA - ledninger Geomatikk EPHORTEMER
1518/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad på sommerjobb Darja Yuryeva EPHORTEMER
1448/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Dispensasjon kommuneplanens arealdel, skiløypa Grunntjønna Tjurrubuvika - svar FJERGEN HYTTEFORENING EPHORTEMER
1477/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0032/0007 - Björn Ronge Björn Peter Ronge EPHORTEMER
1495/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev: gnr 45 bnr 1 fnr 51 Torbjørn Juliussen m.fl. EPHORTEMER
1496/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om løypekjøring - tilknytningsløype - Fjergen hytteforening - Åsmund Øverkil FJERGEN HYTTEFORENING EPHORTEMER
1484/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1519/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Søknad om midlertidig driftsvei Egga/Dalåmo AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1525/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Politisk sak - Miljøterapeut i skolen Bente Kristin Kristensen EPHORTEMER
1510/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 Svar på søknad om midlertidig drifteveier - Egga/Dalåmo - AS Meraker Brug AS Meraker Brug EPHORTEMER
1523/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 49/1078 BoligPartner AS avd. Trondheim EPHORTEMER
1524/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Årsregnskap 2020, kostraregnskap akkumulert opp på funksjonsnivå samt detaljregnskap på kontonivå konstrafunksjon 110 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
1527/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehagen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1533/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Kopi av brev - rett registrering av driftssenter LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
1537/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Rundskriv kommunale smitteverntiltak februar HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
1536/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
1547/2021 20210222 22.02.2021 Internt notat Underskrevet oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
1552/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
1541/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAv Værnes EPHORTEMER
1542/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Kredittverdighet Bisnode EPHORTEMER
1543/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 22.03.2021 NAV Værnes EPHORTEMER
1544/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Innvilgelse av forhøyet uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
1545/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Oppnevning av forliksråd for perioden 2021 - 2024 - Meråker kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1548/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Kopi av brev - Svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
1550/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Minner om rapporteringsfrist 22.februar for regnskapsdata STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
1551/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Takk for svar. Strekningen blir ikke brøytet/strødd Jan Olav Almli EPHORTEMER
1553/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
1554/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 2021 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTEMER
1556/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Kartlegging av nedlagte sivile skytebaner MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
1511/2021 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Einar Brevik EPHORTEMER
1512/2021 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
1513/2021 20210221 21.02.2021 Inngående brev Startlån - ettersendt vedlegg ***** EPHORTEMER
1514/2021 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Torfinn Krogstad EPHORTEMER
1517/2021 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Olav Bakken EPHORTEMER
1516/2021 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Simen Ueland EPHORTEMER
1504/2021 20210220 20.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Bård Krogstadholm EPHORTEMER
1509/2021 20210220 20.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Kristin Fordal EPHORTEMER
1503/2021 20210220 20.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Magnus Ingstadbjørg EPHORTEMER
1505/2021 20210220 20.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Anna Yuryeva EPHORTEMER
1507/2021 20210220 20.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Erik Bakken EPHORTEMER
1494/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Rapport angående stimuleringstilskudd til veterinær 2020 GUNNIL WÆHRE EPHORTEMER
1498/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om stimuleringstilskudd 2021 GUNNIL WÆHRE EPHORTEMER
1499/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Kopi av Gnr. 11 bnr. 24 - dispensasjon på vilkår for oppføring av ny veikro for matservering - tiltak i avkjørsel STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
1501/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Informasjon om utsettelse av avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
1475/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Informasjon om behovet for årstimer til lovbestemt samiskopplæring for skoleåret 2021-2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK EPHORTEMER
1488/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Kopi av Tilbud om investeringstilskudd kr. 90 000 INNOVASJON NORGE EPHORTEMER
1462/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
1463/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
1467/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Invitasjon til bærekraftsnettverket i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
1479/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Gnr/bnr/fnr 0045/0001/0051 - Bekreftelse på flytting av festepunkt Torbjørn Juliussen EPHORTEMER
1485/2021 20210219 19.02.2021 Internt notat Utlegg i fbm karantene og isolasjon februar 2021 ***** ***** Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
1487/2021 20210219 19.02.2021 Internt notat Utlegg i fbm karantene februar 2021 - ***** Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
1480/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=aq936k, SakId=375552) ***** EPHORTEMER
1481/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 14.01.2021 - 31.07.2021 Jeanette Grytbakk Özgur EPHORTEMER
1483/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Jeanette Grytbakk Özgur EPHORTEMER
1426/2021 20210219 19.02.2021 Internt notat Innkalling til møte i Meråker idrettsråd 23.02.21 Frode Aune EPHORTEMER
1451/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=w85w95, SakId=375434) ***** EPHORTEMER
1486/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Avvent signering av databehandleravtale om chat- og chatbot-tjeneste på Nav.no KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
1460/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Tildeling av folkehelsemidler i 2019 FAGERLIA HYTTEFORENING EPHORTEMER
1413/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0001 Svar på søknad om tillatelse - Infrastruktur Fagerlia 6.4 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1257/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som fagleder lønn og kommuneregnskap Anne-Elise Ytterås EPHORTEMER
1289/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0193 Svar på søknad om tilbygg Arve Morten Hammer EPHORTEMER
1367/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Søknad på stilling som kontorfag Ladan Mahamed EPHORTEMER
1355/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
1201/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på ønske om å avholde eiermøte AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
1500/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om lærlingeplass Wegahta Nguse Abrham EPHORTEMER
1366/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Åpen søknad om læreplass sverre hustad EPHORTEMER
1368/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Lærlingplass Fartuun Mahamud EPHORTEMER
1464/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Notat etter møte SFO 15.02.2021 Rambøll EPHORTEMER
1461/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om folkehelsemidler 2021 FAGERLIA HYTTEFORENING EPHORTEMER
1476/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Kostraskjema 23 for 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
1430/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Notat etter møte mat helse Rambøll EPHORTEMER
1445/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Meråker skole - Utomhusplaner WENDELBO LANDSKAP AS EPHORTEMER
7395/2020 20210218 18.02.2021 Utgående brev Godkjent søknad om foreldrepermisjon Maia Strøm EPHORTEMER
987/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3622 Enhetsleder Vibeke Teigaas EPHORTEMER
989/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Delegasjon av myndighet innenfor ansvar 3622. Enhetsleder Vibeke Teigaas EPHORTEMER
991/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Delegasjon av myndighet innenfor ansvar 3609,3612, 3619 Enhetsleder Torstein Hope EPHORTEMER
992/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3609, 3612 og 3619. Enhetsleder Torstein Hope EPHORTEMER
1002/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Midlertidig avtale i forbindelse med Covid- 19 tiltak Habtom Russom Semhar EPHORTEMER
1222/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
1223/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
1386/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTEMER
1404/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Refusjon av strømutgifter for perioden 01.12.20 - 01.01.21 T.M. SLUNGÅRD SAG & HØVLERI AS EPHORTEMER
1374/2021 20210218 18.02.2021 Internt notat Referat fra møte 16.02.21 Meråker kommune og NTE Kjersti Kjenes m.fl. EPHORTEMER
1385/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vindfall/ved - 0049/0012/0061 - Karikjølen ved Fjergen - Nils Olav Flaamo Nils Olav Flaamo EPHORTEMER
1227/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
1032/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Vaksinasjon av helsepersonell Sektor helse, pleie og omsorg - Covid 19 Malin Hellem Dalåmo m.fl. EPHORTEMER
733/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Vikar på tilkalling Synnøve Kalvik EPHORTEMER
1415/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Møteprotokoll fra møte i arbeidsgruppa for snøscooterløyper i Meråker 03.02.21 Feren Reinbeitedistrikt m.fl. EPHORTEMER
1428/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
1432/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Informasjon til alle kommuner i Trøndelag om tiltakspakke sårbare eldre 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1433/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) - Helsestasjon og skolehelsetjeneste Værnesregionen EPHORTEMER
1450/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Coop Byggmix Meråker EPHORTEMER
1417/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Refusjonskrav lønnstilskudd Nav skanning EPHORTEMER
1418/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak Merete Steig EPHORTEMER
1412/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Søknad om bruk av snøscooter TOTALPRO INSTALLASJON AS EPHORTEMER
1425/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Kopi av brev - E14 ved eiendommen gnr. 5 bnr. 10 i Meråker kommune - dispensasjon fra byggegrense for oppsett av nytt uthus mv. - Nygjardsveien 8 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
1441/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Renate Bjerkås Sørkilflå EPHORTEMER
1442/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Tillegg til tilskuddsbrev, tilskudd til frivilligsentraler 2021 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTEMER
1443/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Legevikar sommerjobb 2021 - medisinstudent m/lisens Ernst Olszewski EPHORTEMER
1420/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Ny Meråker skole - Notat etter møte om uteområdet 2021 WENDELBO LANDSKAP AS EPHORTEMER
1424/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Søknad om løypekjøring - tilknytningsløype FJERGEN HYTTEFORENING EPHORTEMER
1396/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Svar vedrørende utbetaling av spillemidler IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
1411/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Driftsrapport 2020 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTEMER
1419/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Rapportering - tilskudd til digital hjemmeundervisning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1421/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Svar på åpent brev til kommuneadministrasjonen MERÅKERPOSTEN AS m.fl. EPHORTEMER
1423/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Meråker skole - Utomhus anbudsgrunnlag og opsjoner WENDELBO LANDSKAP AS EPHORTEMER
1379/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Tjønnvollen - Lille Vanja Merakerli Lille Vanja Merakerli EPHORTEMER
1406/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Kopi - Tilbud om tilskudd kr. 150000 til etablering av ny virksomhet INNOVASJON NORGE EPHORTEMER
1403/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Utbetaling av spillemidler IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
10381/2020 20210216 16.02.2021 Utgående brev Tilbakemelding på kontaktperson INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING EPHORTEMER
1377/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Utkast utomhusplass WENDELBO LANDSKAP AS EPHORTEMER
1383/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Underskrevet erklæring Gunhild Marie Darell EPHORTEMER
1397/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Feilsortering i renovasjonsdunker INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
1393/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Høringsbrev JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
1343/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt Fredrik Nilsen EPHORTEMER
1387/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Viktig informasjon om registreringsplikt, plantevernmiddelrester i gjødselvarer, feilaktig omsetning av plantevernmiddel som gjødselvare med mer MATTILSYNET EPHORTEMER
1380/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Utbetaling vedrørende merverdiavgift SKATTEETATEN EPHORTEMER
1375/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Eksempeloppgaver eksamen våren 2022 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1384/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Björn PeterRonge EPHORTEMER
1388/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet Lise Thorshaug EPHORTEMER
1389/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Frank Thorshaug EPHORTEMER
1390/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
1391/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Periodisk kjøretøykontroll - XN 32826 MERÅKER BIL OG FRITID AS EPHORTEMER
1336/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler Fredrik Nilsen EPHORTEMER
1269/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Holmvollen ved Funnsjøen - Arild Merakerås Arild Ludvig Merakerås EPHORTEMER
1297/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Svar Løyve snøscooter - bytte kjøretøy Arve Vassli EPHORTEMER
1280/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0049/0413 - Lassvollan - Kjell Morten Renå Kjell MortenRenå EPHORTEMER
1290/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Beskyttelse strålevarme Anne-Britt K Raaen m.fl. EPHORTEMER
1337/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler Fredrik Nilsen EPHORTEMER
1338/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt Fredrik Nilsen EPHORTEMER
1339/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt Fredrik Nilsen EPHORTEMER
1340/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Alvorlig mangel på pipe Fredrik Nilsen EPHORTEMER
1341/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke Fredrik Nilsen EPHORTEMER
1191/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0080 Svar på søknad om tillatelse - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
1401/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Marthe Linnea Velva Øien EPHORTEMER
1402/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Marthe Linnea Velva Øien EPHORTEMER
1394/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Minner om rapporteringsfrist 15.02.2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
1342/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Kredittverdighet ***** EPHORTEMER
1348/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Diverse informasjon om lærlingeordningen OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
1328/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Kart over kommunal vannledning Stig Arve Skrataas EPHORTEMER
1327/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Følgebrev - rapportutsending Hunt 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU EPHORTEMER
1347/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Stina Lundemo Kulseth EPHORTEMER
1344/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Innvilget finansieringsbevis ***** EPHORTEMER
1345/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Guttorm Tidemann EPHORTEMER
1369/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Marthe Kiltvik EPHORTEMER
1349/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Sigrid Johannesen Livik EPHORTEMER
1352/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Viktig informasjon om Fiks folkeregister KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
1350/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Nye læreplaner - yrkesfag Vg2 og særløp UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1351/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Høring - utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag HELSE MIDT-NORGE RHF EPHORTEMER
1370/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Nils OlavFlaamo EPHORTEMER
1317/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Synnøve Myklebust EPHORTEMER
1318/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Ingvild Bergerud EPHORTEMER
1320/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Katja Merakerli EPHORTEMER
1321/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Christine Reenskaug EPHORTEMER
1322/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Asbjørn Karbø EPHORTEMER
1323/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Ragna Moeng Sende EPHORTEMER
1324/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Joakim Løvseth Elvenes EPHORTEMER
1326/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Iris Hagvåg Ringstad EPHORTEMER
1316/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Carina Sundman EPHORTEMER
1319/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Aster weldeyesus Tsegay EPHORTEMER
1325/2021 20210214 14.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Susanne Helene Våtvik EPHORTEMER
1312/2021 20210213 13.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Marta Sawicka Karlsen EPHORTEMER
1313/2021 20210213 13.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Kristoffer Smedshammer Kleveland EPHORTEMER
1310/2021 20210213 13.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Claudia Lopez-Alfaro EPHORTEMER
1309/2021 20210213 13.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Brit Nora Walstad EPHORTEMER
1315/2021 20210213 13.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Sindre L. Sommerli EPHORTEMER
1308/2021 20210213 13.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Francesca Bajada EPHORTEMER
1311/2021 20210213 13.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Mari Smågesjø Johnsen EPHORTEMER
1314/2021 20210213 13.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Rudy Badia EPHORTEMER
1291/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Bente Almås EPHORTEMER
1295/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Chat og chatbot for kommunale sosiale tjenester - databehandleravtale må inngås for å sikre behandlingsgrunnlag NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet EPHORTEMER
1298/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Ny utsendelse fra KS av brev om «Datasikkerhets- og beredskapstiltak i kommunal sektor – vurderinger og tiltak for IT-ansvarlig/IT sikkerhetsansvarlig» KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
1307/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) sadiksha kumari thakur EPHORTEMER
1299/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Forespørsel om sommerjobb/videre jobb ved Infotorget /Arkivtjenesten Bente Almås EPHORTEMER
1300/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad om fradeling Fagerlia felt 6.4 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1276/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Utbetaling av 4. termin av integreringstilskudd år 2 for 2019 og år 3 for 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEMER
1278/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt ***** EPHORTEMER
1251/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev Vedr. tomt Frits Flaten EPHORTEMER
1267/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 35 bnr 45, hvorav avgiver er gnr 35 bnr 22 Olav Beitland m.fl. EPHORTEMER
1268/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Utferding av matrikkelbrev gnr 35 bnr 45, hvorav avgiver er gnr 35 bnr 22 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
1273/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Tiltak i beiteområder - tildelingsbrev til kommunene i 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1160/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse på gnr.49 bnr.984 snr.5 - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
1162/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0753 Svar på søknad om tilbygg Lars Bodsberg EPHORTEMER
1180/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Gnr/bnr 0049/0400 - dispensasjon fra reguleringsplan Finskebukta veg Knut Gunnar Nustad EPHORTEMER
1224/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0313 søknad av tiltak, bygging av adkomstvei - Svar søknad AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1270/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
1282/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Kontoutskrift skogfond regnskapsår 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
1296/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Løyve snøscooter - bytte kjøretøy Arve Vassli EPHORTEMER
1258/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Hvordan opprettholde arbeidstidsreglene i koronatiden? ARBEIDSTILSYNET EPHORTEMER
1261/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Vedr. tomt Frits Flaten EPHORTEMER
1281/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse FARSTAD AS EPHORTEMER
1262/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Helge Winning Antonsen EPHORTEMER
1265/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Sium Yonas Haile EPHORTEMER
1194/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Svar vedr. egenerklæring om konsesjonsfrihet Gunnhild Gaare Pøsinger m.fl. EPHORTEMER
1238/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt (Ref=9k4aw3, SakId=364819) ***** EPHORTEMER
1239/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt (Ref=kbp8e9, SakId=368267) ***** EPHORTEMER
1266/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Malin Komperud Beck EPHORTEMER
1193/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0047/0075/0021- Bjørn Holth Bjørn Holth EPHORTEMER
1196/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev på gnr: 21 bnr: 226 John Dahlberg m.fl. EPHORTEMER
1208/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter- 0045/0001/0183 - Bård Langsåvold Bård Langsåvold EPHORTEMER
1247/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 2021 - løypekjøring FJERGEN HYTTEFORENING EPHORTEMER
1250/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0054 - Søknad om ferdigattest S.A.K. A/S EPHORTEMER
1252/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Samtykke til tinglysing av dokumenter på eiendommen Steinfjell Hyttegrend gnr/bnr. 46/6, f.nr. 10 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
1182/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Kommunen velger å ikke føre saken om retting Geir Arve Krogstad m.fl. EPHORTEMER
1164/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0045/0252 Tilbygg fritidsbolig - Byggesaksgebyr Arve Størseth EPHORTEMER
1241/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Ragnhild Sundet Langås EPHORTEMER
1184/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS, Stjørdal EPHORTEMER
1167/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1011 Svar på søknad om tillatelse i ett trinn - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
1173/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0084 - Jim Roger Dahl Jim Roger Dahl EPHORTEMER
1259/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Baro Moslet EPHORTEMER
1245/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Kontrollutvalgets årsrapport 2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
1023/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
1221/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Drikkevannskilder langs E6/ riksveg i kommunen STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
1137/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak Torild Slungård Ringen EPHORTEMER
1246/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Meråker - årsrapport 2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
267/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse i Meråker kommune som konsulent Anne Kirsten Buland Øien EPHORTEMER
330/2021 20210210 10.02.2021 Internt notat Referat fra samarbeidsmøte 13.12.21 Christian Fredrik Kolvik EPHORTEMER
1198/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Kopi av tillatelse fra grunneier Arild Ludvig Merakerås EPHORTEMER
1199/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Ønske om å avholde eiermøte AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1206/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig Zoran Asanin EPHORTEMER
1140/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Karin Tyldum EPHORTEMER
352/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
969/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ida Haugan Sonflå EPHORTEMER
1053/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til Riksantikvaren RIKSANTIKVAREN EPHORTEMER
950/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Ida Haugan Sonflå EPHORTEMER
1143/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Magne Marken Frengen EPHORTEMER
1174/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Påminnelse refusjonskrav Nav tiltak Trøndelag EPHORTEMER
1179/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Høring - Anmodning om vedtak - parkeringsforbud - fv. 6772 - Grova skisenter Statens vegvesen, Transport og samfunn, Transport midt EPHORTEMER
1181/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2021 NAV / Arbeids og velferdsdirektoratet EPHORTEMER
1168/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=r6epq8, SakId=374251) ***** EPHORTEMER
1169/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=aq989b, SakId=374310) ***** EPHORTEMER
1171/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 08.02.2021 - 31.07.2021 Magne Marken Frengen EPHORTEMER
1165/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.02.21 - 26.03.21 Karin Tyldum EPHORTEMER
1187/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Kommunen velger å ikke føre saken om retting MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
1209/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Referat fra møte i oppfølgingsteam KONFLIKTRÅDENE EPHORTEMER
1212/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (4340638667) Julie Dumand EPHORTEMER
1214/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Gunvor Evenrud EPHORTEMER
1217/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Margrete Bragstad Teveldal EPHORTEMER
1177/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Kostra-rapportering for regnskapsåret 2020, presisering angående konsolidert regnskap STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
1185/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Meråker Alpinsenter MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
1186/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Oversikt over Meråker kommunes forbruk av tjenester fra Bufetat, region Midt-Norge Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge EPHORTEMER
1200/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Utferding av matrikkelbrev på gnr: 21 bnr: 226 MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
1207/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
1133/2021 20210210 10.02.2021 Saksframlegg/innstilling Tariffnotat- mellomoppgjøret 2021 EPHORTEMER
577/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
747/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Søknad om permisjon med svar ***** EPHORTEMER
1135/2021 20210209 09.02.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
1144/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Anniken Jørgensen EPHORTEMER
1146/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse GNR/BNR 49/984 SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
1159/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Grunneiers tillatelse - Bård Langsåvold AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1148/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Gina Evelyn Strøm EPHORTEMER
1149/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Anniken Jørgensen EPHORTEMER
1150/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Kopi av leieavtale mellom Nordistu Litjkråkstad gårdsdrift og Meråker Alpinsenter AS NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN EPHORTEMER
1151/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 12 om Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
1124/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Irene Elisabeth Haugen EPHORTEMER
1125/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1126/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1127/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding på ending av stillingskode Ingrid Christina Bjerkestrand EPHORTEMER
1128/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Datasikkerhets- og beredskapstiltak i kommunal sektor - vurderinger og tiltak for IT-ansvarlig/IT sikekrhetsansvarlig KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
1129/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XN 31545 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
1141/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Nasjonal kartlegging av nedlagte deponier - din lokalkunnskap trengs MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
1110/2021 20210209 09.02.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/953 Seksjonering - Gebyr NORDISTU AS EPHORTEMER
1122/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Statens vegvesens tilbakemelding på mottatt nabovarsel - nytt bygg [ kro ] - gnr. 11 bnr. 24 - Meråker kommune STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
1152/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Vedr. tomt Frits Flaten EPHORTEMER
1155/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave salg alkohol COOP MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
1142/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Gina Evelyn Strøm EPHORTEMER
1130/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter TOTALPRO INSTALLASJON AS EPHORTEMER
1136/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
1154/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Rapporteringsskjema 2020 - Meråker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1105/2021 20210209 09.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak Eli D. Stubban Karlsson EPHORTEMER
1090/2021 20210209 09.02.2021 Saksframlegg/innstilling Debatthefte 2021- KS spør EPHORTEMER
1158/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS, Stjørdal EPHORTEMER
1113/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTEMER
1092/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Revidering av selskapsavtale Nord Trøndelag Krisesenter IKS EPHORTEMER
1121/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Feil gårds- og bruksnummer HERNES AS EPHORTEMER
1099/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Månedsbrev januar 2021 m.m. SKATTEETATEN EPHORTEMER
1102/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Sykepenger Nav Værnes EPHORTEMER
1116/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK EPHORTEMER
1086/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke Einar Olav Ringen EPHORTEMER
1088/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 Svar på søknad om hogst med meldeplikt - AS Meraker Brug - Langen nord AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1078/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler Turistgård as Teveldal EPHORTEMER
1079/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler Bjørg Olberg m.fl. EPHORTEMER
1080/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler Turistgård as Teveldal EPHORTEMER
1098/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Søknad om refusjon av kommunens utgifter til Jegerprøven 2020 Einar Kolden EPHORTEMER
1108/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Kommentar til fradeling av tilleggsareal til Kirkebyfjellet konferansesenter. AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1114/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
1097/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Stempler til forhåndsstemmer og valgdagsstempler Sem & Stenersen Prokom AS EPHORTEMER
1119/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Øyvind Lønnebotn EPHORTEMER
1066/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll på gårdsnummer 49/1081 AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
1085/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt Einar Olav Ringen EPHORTEMER
1093/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Kopi av brev - Klage på meldingstjenesten i Vigilo STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
1095/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Bestilling av valgmateriell fra Valgdirektoratet VALGDIREKTORATET EPHORTEMER
1111/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1055/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Vedr. grensejustering og fradeling Fagerlia 4.2 - Underretning om veikorrigering av hjelpelinje "vegkant" AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
1123/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Takker nei til Covid-19 vaksine ***** EPHORTEMER
1094/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Endring av Helsedirektoratet og FHI sine anbefalinger og smittevernråd om besøk i sykehjem etter at beboerne er vaksinerte HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
1096/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Datasikkerhets - og beredskapstiltak i kommunal sektor KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
1106/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Brev om gravplassforvaltning HUMAN ETISK FORBUND EPHORTEMER
1112/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Irene Elisabeth Haugen EPHORTEMER
1115/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
1117/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Vedrørende etablering av nye fengselsplasser KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1118/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Høringsnotat om endringer i alkoholforskriften - vinmonopolets innførsel av vareprøver HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
1120/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Vedr. 21-18025-2 - Statens vegvesens kvittering for mottatt nabovarsel - fradeling av gnr 21 bnr 226 - Meråker kommune STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
1107/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Har fortsatt ikke fått svar Knut Nustad EPHORTEMER
1109/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Kopi av brev - Svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr i Kyllofallet 4 A og B INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
1089/2021 20210207 07.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Alja Mannaart EPHORTEMER
1091/2021 20210207 07.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Melat Haile Guesh EPHORTEMER
1087/2021 20210207 07.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Åse Gresseth EPHORTEMER
1084/2021 20210206 06.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Christoffer Adrian Melum EPHORTEMER
1072/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
1073/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Forebygging av skader på rådyrkalver med droner NOAH-for dyrs rettigheter EPHORTEMER
1074/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Presentasjon Dialog skyssmøter 2021 - Meråker ATB AS EPHORTEMER
1082/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Tildeling av tilskuddsmidler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1052/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Oppsigelse av avtale POSTEN NORGE AS EPHORTEMER
1060/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til riksantikvaren - Kulturminneplan Meråker kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
1067/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0464 - Søknad om tilskudd lang transport Meråker nedre sameie ALLSKOG SA EPHORTEMER
1068/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding på forespørsel om juridisk vurdering ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
1071/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Ber som vanlig om leverandørdata for fjoråret Kommunal Rapport A/S EPHORTEMER
1059/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Høring om nasjonal rammeplan for SFO UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1061/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Varsel til behandlingsansvarlig - Funn av feil - KS Læring KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
1062/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
1063/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid - AML§ 14.4.a. - ***** ***** ***** FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
1064/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Informasjon om nye pass og nasjonalt Id-kort HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
1065/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Bekreftelse - Svarsendingsavtale er avsluttet POSTEN NORGE AS EPHORTEMER
1056/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunens leverandører NORPUBLICA SA EPHORTEMER
1057/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Gitt tillatelse til transport av materialer med snøscooter til seteren Steinsvollen - Feren naturreservat - Torbjørn Stene - Meråker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
791/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0013/0001/0038 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Erik Haugen EPHORTEMER
1070/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Lærlingplass Fartuun Mahamud EPHORTEMER
1075/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Gravemelding ALLSKOG SA EPHORTEMER
1076/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Melding om hogst i verneskog ALLSKOG SA EPHORTEMER
1077/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Melding om hogst i verneskog ALLSKOG SA EPHORTEMER
424/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0095 Svar på søknad om svalgang Viggo Kjelsli EPHORTEMER
1058/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gunnhild Gaare Pøsinger m.fl. EPHORTEMER
1069/2021 20210205 05.02.2021 Saksframlegg/innstilling Atlantbanan - oppnevning av representant i partnerskapet EPHORTEMER
984/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev Vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendommen gnr/bnr 49/984 seksjonsnr. 3 WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
995/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Kathrine Engen m.fl. EPHORTEMER
996/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak Jon Petter Hernes EPHORTEMER
977/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling Rapport for finansforvaltning pr. 31.12.2020 EPHORTEMER
981/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
504/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling Vurdering av Meråker kommunes eierskap i Meråker Alpinsenter AS EPHORTEMER
876/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling Kåre Johan Gaasø Eriksson - fritak fra kommunale verv EPHORTEMER
1026/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0099 - Spørsmål om legalpant /restanser i forbindelse med salg av eiendom EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
1029/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=e3rp4k, SakId=373458) ***** EPHORTEMER
1030/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Rekruttering av kommuner til pilotprosjekt i ekstern veiledning av barnehageeier STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1031/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Marit Iren Reigstad EPHORTEMER
1022/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTEMER
1024/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Melding om bosted i annen kommune - fritak fra kommunale verv Kåre Johan Gåsø Eriksson EPHORTEMER
1054/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Simret Mehari Belay EPHORTEMER
1016/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Purring - Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
1033/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Mari Elise Clark EPHORTEMER
1034/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Ny nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning - behov for flere praksisplasser i kommunehelsetjenesten NORD UNIVERSITET EPHORTEMER
1035/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling Lokale tiltak for næringslivet i Meråker 2021 EPHORTEMER
1040/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - renhold Covid 19 Habtom Russom Semhar EPHORTEMER
1049/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Anne Kirsten Buland Øien EPHORTEMER
86/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0313 - dispensasjon fra arealplan veg - svar søknad AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
1020/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4336100737) Anita Mathisen EPHORTEMER
990/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Søknad om startlån (Ref=aq9a83, SakId=373266) ***** EPHORTEMER
1007/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Kjøretillatelse STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
1021/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4336100737) Hege A. Lundquist EPHORTEMER
1010/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Jeg vil gjerne ta vaksine tilbud. ***** EPHORTEMER
1006/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som nattevakt Lajla Renander EPHORTEMER
1014/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0005/00010 - Søknad om dispensasjon fra byggegrensen til E14 MARTIN VINGE GRENDAL EPHORTEMER
982/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Kopi av Møtereferat og grov skisse fiberanlegg VÆRNESREGIONEN IKT EPHORTEMER
988/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=b845b5, SakId=367301) ***** EPHORTEMER
978/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=9k4aw3, SakId=364819) ***** EPHORTEMER
976/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Forslag til lys i 2 lyktestolper/ og endring av påkjørsel til Ol-Jensaveien fra kommunal bolig Sigurd Hynne EPHORTEMER
983/2021 20210203 03.02.2021 Utgående brev Innkalling til møte i arbeidsgruppa for snøscooterløyper i Meråker Meråker Snøscooterklubb m.fl. EPHORTEMER
1001/2021 20210203 03.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt Wenche Røkke EPHORTEMER
975/2021 20210203 03.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler Wenche Røkke EPHORTEMER
986/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Tildelingsbrev - kommunale SMIL-midler 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTEMER
985/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Kopi av Svar på søknad om forlengelse av fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
1011/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Gnr/bnr 0011/00024 - Søknad om dispensasjon fra byggegrensen til E14 MARTIN VINGE GRENDAL EPHORTEMER
934/2021 20210203 03.02.2021 Utgående brev Etablering av fengsel i Meråker - valg av utvalg for å følge opp saken Kjersti Kjenes m.fl. EPHORTEMER
1009/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Kjell MortenRenå EPHORTEMER
961/2021 20210203 03.02.2021 Utgående brev Svar angående beregning av kommunale avgifter Ola Andreas Skevik EPHORTEMER
962/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 49/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
927/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 02.02.2021 SKATTEETATEN EPHORTEMER
948/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
955/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Utbetaling fra skogfond til diverse formål KVALØ GRETA EPHORTEMER
957/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Vedr. uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Meråker kommune Vivian Helene A Hegre EPHORTEMER
958/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Melding til kommunen ***** EPHORTEMER
959/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold (papirløse) HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
960/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta i videre pilotering av lærerspesialister KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
933/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for februar 2021 NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
936/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendommen gnr/bnr 49/984 seksjonsnr. 3 WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
939/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Feil og manglende dokumentasjon ***** EPHORTEMER
941/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Informasjon om kommunenes oppgaver knyttet til tilsyn med smitteverntiltak etter covid-19-forskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
943/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
945/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Sak avsluttet ***** EPHORTEMER
946/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Melding til søker ***** EPHORTEMER
947/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** EPHORTEMER
949/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Utbetaling er registrert ***** EPHORTEMER
956/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Bekreftelse på utfylt skjema NORSK HELSENETT SF EPHORTEMER
925/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Vedrørende kommunale avgifter Ola Andreas Skevik EPHORTEMER
930/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ellen Vartdal Håvoll EPHORTEMER
932/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Feren 800 Søknad om tillatelse i ett trinn 45/80 SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
937/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Innspill - ny Meråker skole VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET EPHORTEMER
942/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Bekreftelse på utfylt skjema NORSK HELSENETT SF EPHORTEMER
944/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kathrine Engen m.fl. EPHORTEMER
952/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
953/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Nytt uthus - 49 m2 Funnsjøen Kjell Morten Renå EPHORTEMER
885/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Forbedringspotensial for informasjon fra forvaltningen på kvotene for gaupejakta i Trøndelag delområde C Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTEMER
920/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Søknader om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 MEAL ON WHEEL DA EPHORTEMER
971/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) Jonathan Strand EPHORTEMER
972/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Sigrid Lovise Ringen EPHORTEMER
951/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Forlenget vedtakets gyldighet ***** EPHORTEMER
954/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Anja Kristoffersen EPHORTEMER
973/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel BjørnHolth EPHORTEMER
974/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) Kevin Ulstad EPHORTEMER
883/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak Torbjørn Solberg EPHORTEMER
884/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev på gårdsnummer 49/705 og 49/706 Gunhild Kvistad m.fl. EPHORTEMER
886/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Vedrørende kommunale avgifter Ola Andreas Skevik EPHORTEMER
890/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag gårdsnummer 49/705 Erik Fjellvær Hagen EPHORTEMER
841/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som konsulent Anja Kristoffersen EPHORTEMER
938/2021 20210202 02.02.2021 Inngående brev Leve hele livet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
753/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Delegasjon av myndighet innenfor ansvar 3615 Enhetsleder Monika Letnes EPHORTEMER
562/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Brev med tilbud om vaksine med svarlipp - Meråker sykehjem Hilde Jønsson m.fl. EPHORTEMER
754/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3614 Enhetsleder Hilde Jønsson EPHORTEMER
760/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3615 Enhetsleder Monika Letnes EPHORTEMER
761/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3616 Enhetsleder Janne Giskegjerdet EPHORTEMER
15/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Gnr/Bnr 0013/0067 Svar på søknad om endring av tidligere gitt tillatelse - Tilbygg Nils Fremstad EPHORTEMER
35/2021 20210202 02.02.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Stig Meraker EPHORTEMER
11181/2020 20210202 02.02.2021 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass med arbeidsavtale Erik Bjerkås Olofsson EPHORTEMER
3449/2020 20210202 02.02.2021 Utgående brev ***** ***** EPHORTEMER
10628/2020 20210202 02.02.2021 Utgående brev Arbeidsavtale som tilkallingsvikar Per Magne Solhaug EPHORTEMER
9348/2020 20210202 02.02.2021 Utgående brev Tilbud om utvidelse av stilling som helsefagarbeider Eva-Lis Erenbo EPHORTEMER
796/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak Turistgård as Teveldal EPHORTEMER
799/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak Bjørg Olberg m.fl. EPHORTEMER
507/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Jeanette Grytbakk Özgur EPHORTEMER
803/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS EPHORTEMER
795/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
801/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
874/2021 20210201 01.02.2021 Inngående brev Brev til fastleger og helsestasjoner om endring i retningslinjen for svangerskapskontroll HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
862/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Oversendelse av klage på avslag om å benytte alternativ trasé fra Ivarsmyra til Hallsjøen - Meråker JFF Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTEMER
894/2021 20210201 01.02.2021 Inngående brev Kredittverdighet ***** EPHORTEMER
896/2021 20210201 01.02.2021 Inngående brev Innvilget finansiering ***** EPHORTEMER
923/2021 20210201 01.02.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel Lille VanjaMerakerli EPHORTEMER
838/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Maria Weronica Økdal EPHORTEMER
840/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTEMER
852/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som fysioterapaut Marte Almås EPHORTEMER
854/2021 20210201 01.02.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som besøkskoordinator Gina Evelyn Strøm EPHORTEMER
877/2021 20210201 01.02.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-02-01T08:01:14.422497 SKATTEETATEN EPHORTEMER
878/2021 20210201 01.02.2021 Inngående brev Nå kan kommuner og fylkeskommuner gjøre avrop på Valgdirektoratets rammeavtaler VALGDIREKTORATET EPHORTEMER
880/2021 20210201 01.02.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest TAKST-FORUM TRØNDELAG AS EPHORTEMER