eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7551/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0013 Svar på søknad om tillatelse - Mestergruppen Arkitekter AS MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS EPHORTEMER
7629/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt ELIN MERETE KOLDEN EPHORTEMER
7630/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt ELIN MERETE KOLDEN EPHORTEMER
7694/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Tone Tidemann EPHORTEMER
7620/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Feil montering KNUT ROALD MYHRE EPHORTEMER
7621/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt KNUT ROALD MYHRE EPHORTEMER
7590/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0003 Tilbygg - Byggesaksgebyr Torgeir Reitås EPHORTEMER
7622/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykrør montert for nært brennbart materiale KNUT ROALD MYHRE EPHORTEMER
7623/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein KNUT ROALD MYHRE EPHORTEMER
7624/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein KNUT ROALD MYHRE EPHORTEMER
7625/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke KNUT ROALD MYHRE EPHORTEMER
7600/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Forespørsel om vann- og avløpstilkobling EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
7604/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1055 Oppføring av fritidsbolig - Byggesaksgebyr Marcus Amdahl og Anne Morch Flåmo EPHORTEMER
7632/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt ELIN MERETE KOLDEN EPHORTEMER
7634/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ELIN MERETE KOLDEN EPHORTEMER
7601/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0011/0026 Fasadeendring og terrasse - Byggesaksgebyr Astri Mia Sve EPHORTEMER
7626/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst til sotluke KNUT ROALD MYHRE EPHORTEMER
7647/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TOR OLAV MORK MØRSETH EPHORTEMER
7671/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt ELIN MERETE KOLDEN EPHORTEMER
7676/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KARSTEN JOHANNESSEN EPHORTEMER
7669/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt ELIN MERETE KOLDEN EPHORTEMER
7670/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MARIT RØSÆG RØMO m.fl. EPHORTEMER
7680/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7693/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Tone Tidemann EPHORTEMER
7695/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Marianne Risvold EPHORTEMER
7675/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykrør montert for nært brennbart materiale KARSTEN JOHANNESSEN EPHORTEMER
7681/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Klagebehandling - avslått søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Nygård - endring av planformål - eiendommen Aspneset - Meråker 21/33 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7685/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Rett registrering av driftssenter for husdyrprodusent - driftssenteret er oppdatert LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
7688/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7689/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7696/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Marianne Risvold EPHORTEMER
7698/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra gjeldende reg. plan Torstein Magnar Mørseth EPHORTEMER
7651/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0012/0039 og 0022/0077 - Sammenføyd Hilde Moen EPHORTEMER
7618/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak JON-OLAF SCHJØDT EPHORTEMER
7686/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oversendelse av utbetalingsbrev KOMMUNALBANKEN AS EPHORTEMER
7497/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier Ada Ringen EPHORTEMER
7491/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier Hanne Grøthe EPHORTEMER
7699/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Fakturering av influensavaksine 2020/2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
7705/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Meråker Helsetun Ingrid Pedersen Østerås EPHORTEMER
7697/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på Avviksmelding Samhandlingsavvik E158/2020 Sykehuset Levanger HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTEMER
7490/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier Sigrid Nordhus EPHORTEMER
7589/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak INGER HELENE BAKKEN EPHORTEMER
7451/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Ferdigattest på ny skorstein Elin Beate Benberg EPHORTEMER
7488/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Erika Børseth EPHORTEMER
7489/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Lise Sandvik Vassli EPHORTEMER
7492/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Siri Johansen EPHORTEMER
7493/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier Lisa Mari Moen EPHORTEMER
7495/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
7506/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som psykiatrisk sykepleier Andrea Lucie Gjemse EPHORTEMER
7496/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
7499/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider -utvidelse av stilling Rigmor Nordvik EPHORTEMER
7500/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Andrea Skarsbakk Lunde EPHORTEMER
7633/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Plate på gulv ELIN MERETE KOLDEN EPHORTEMER
7173/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Brit Krogstad EPHORTEMER
7657/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Silje Iren Lundberg EPHORTEMER
7659/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Hva kreves av dokumentasjon i forhold til motorferdsel i utmark og vassdrag SELBUHUS AS EPHORTEMER
7661/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Janne Merete Giskegjerde EPHORTEMER
7662/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Unni Dahl EPHORTEMER
7663/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7673/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Skisse eller tegning over tomt ønskes Ulf Mostervik EPHORTEMER
7645/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Anbudskonkurranse rammeavtale vann og avløp FARSTAD AS EPHORTEMER
7652/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for nytt naust Hege E Johnsen Reppe EPHORTEMER
7655/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEMER
7656/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev 3.terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
7658/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Silje Iren Lundberg EPHORTEMER
7664/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon om digitale møter ved inntak til videreopplæring for skoleåret 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7667/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rundskriv 2020-28: Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
7668/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilbud Rammeavtale med Maskinentreprenør FARSTAD AS EPHORTEMER
7643/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Informasjon valg av rammeavtale HERNES AS EPHORTEMER
7648/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7650/2020 20200921 21.09.2020 Saksframlegg/innstilling Forvaltningsrevisjonsrapport - offentlige anskaffelser EPHORTEMER
7653/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 22.10.20 NAV Værnes EPHORTEMER
7654/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 08.10.2020 NAV Værnes EPHORTEMER
7640/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Informasjon valg av rammeavtale TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTEMER
7642/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Anbudskonkurranse rammeavtale vann og avløp TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTEMER
7644/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Informasjon valg av rammeavtale FARSTAD AS EPHORTEMER
7638/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Klage på uvarslet sprengning i Øvergardsveien Kai Bjerke EPHORTEMER
7641/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Anbudskonkurranse rammeavtale vann og avløp HERNES AS EPHORTEMER
7646/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på avvik Nils Kyllo EPHORTEMER
7516/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innsynsbegjæring fra VG VERDENS GANG AS EPHORTEMER
7462/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Manglende bruk av "drosjekort" ***** EPHORTEMER
7401/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Purring på henvendelse E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS EPHORTEMER
7619/2020 20200919 19.09.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
7592/2020 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 EPHORTEMER
7593/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad til Meråker kommune angående Stordalshytta Nord-Trøndelag Turistforening v/Nina Pettersen EPHORTEMER
7594/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - behandling av klage - saksbehandlingsfeil ADVOKATFIRMAET WELDE AS EPHORTEMER
7606/2020 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon til kommunestyrets møte 28.9.2020 fra Meråker SV - Gjestegården EPHORTEMER
7607/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Høring: Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7609/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
7616/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond 26 PEAKS LUNDEMO EPHORTEMER
7605/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyrets møte 28.9.2020 - Gjestegården Meråker SV EPHORTEMER
7608/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Innrapportering av meddommere - PURRING DOMSTOLENE I NORGE EPHORTEMER
7611/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Svar på søknad om kjøring privat veg INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
7597/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nabovarsel iht PBL fradeling av 13/1/40 Stefan Sagen EPHORTEMER
7598/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Fradeling kvittering for nabovarsel Stefan Sagen EPHORTEMER
7599/2020 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 EPHORTEMER
7546/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Underskrevet utbyggingsavtale mellom Innherred Renovasjon IKS og Meråker kommune - Meråker gjenvinningsstasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
7555/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BJØRN PYNTEN EPHORTEMER
7580/2020 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon til kommunestyrets møte 28.9.2020 fra Meråker Venstre - Meråker videregående skole, evt. salg av lokalene EPHORTEMER
7582/2020 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon til kommunestyrets møte 28.9.2020 fra Meråker Venstre - Sentrumsplanen for Meråker sentrum EPHORTEMER
7584/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0011/0018 Fasadeendring - Byggesaksgebyr Steffen Hildrum EPHORTEMER
7586/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vedrørende fast dekke på Fersdalsveien fra Grova til Sulåmo FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
7573/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BJØRN VIDAR ASPAAS EPHORTEMER
7574/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak GERTRUD SIRI A CARLSEN EPHORTEMER
7575/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler YNGVILD OLSEN m.fl. EPHORTEMER
7576/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler YNGVILD OLSEN m.fl. EPHORTEMER
7577/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke GERTRUD SIRI A CARLSEN EPHORTEMER
7585/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7587/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Fast dekke på Fersdalsveien - tilbakemelding Anne Marken EPHORTEMER
7588/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Fast dekke på Fersdalsveien - bekreftelse på videresending FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
7556/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak OLE BRENNTRØ EPHORTEMER
7557/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ALEXANDER AASVOLD m.fl. EPHORTEMER
7529/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke ULF MAGNAR MOSTERVIK EPHORTEMER
7534/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Klarlegging av eksisterende grense, gjerdestolpe Steinar Teveldal m.fl. EPHORTEMER
7565/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar vedrørende kommunale avgifter ved sammenslåing av boenheter Sissel Marie Dahlberg EPHORTEMER
7610/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
7603/2020 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Prosjektplan - undersøkelse Myra EPHORTEMER
7531/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ULF MAGNAR MOSTERVIK EPHORTEMER
7528/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Feil på brannmur ULF MAGNAR MOSTERVIK EPHORTEMER
7578/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt GERTRUD SIRI A CARLSEN EPHORTEMER
7524/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke TOR ANNAR THOMASSEN m.fl. EPHORTEMER
7595/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Trekker merknad på nabovarsel AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7596/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling Stefan Sagen EPHORTEMER
7523/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler TOR ANNAR THOMASSEN m.fl. EPHORTEMER
7613/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Landbrukstelling STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
3535/2020 20200917 17.09.2020 Internt notat Refusjonskrav - driftsavtale bibliotek Meråker kommune og Meråker Videregående skole Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7155/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde Legekontoret - 2020 EPHORTEMER
5998/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde Rådhuset EPHORTEMER
7571/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til Eldredagen Meråker Pensjonistlag m.fl. EPHORTEMER
7345/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0013 dispensasjon kommuneplanens arealdel MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS EPHORTEMER
7449/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat Marianne Risvold EPHORTEMER
7455/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde 2020 - hjemmetjenesten EPHORTEMER
7443/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
7319/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Videreføring av avtale for perioden 1.10 - 31.12.2020 Anja Kristoffersen EPHORTEMER
2944/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde Meråker brannstasjon 2020 EPHORTEMER
1905/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde Meråker bibliotek 2020 EPHORTEMER
7221/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som enhetsleder Janne Merete Giskegjerde EPHORTEMER
7535/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Monika Letnes EPHORTEMER
7537/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbud rammeavtale med Maskinentreprenør ***** EPHORTEMER
7539/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Budsjett for kontrollarbeidet 2021 - kontrollutvalgets behandling 16.9.2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7541/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Plan forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 - kontrollutvalgets sak 25/20 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7542/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Prosjektplan - undersøkelse Myra - kontrollutvalgets sak 24/20 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7544/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001/0004 - Nabovarsel Stefan Sagen EPHORTEMER
7545/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001/0004 - Kvittering for nabovarsel Stefan Sagen EPHORTEMER
7561/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Regnskap 2019 Bygdamuseets Venner EPHORTEMER
7533/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til Stordalshytta DEN NORSKE TURISTFORENING EPHORTEMER
7560/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.07.2021 Marika Jonsson EPHORTEMER
7562/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Berit Bithammer EPHORTEMER
7543/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser, følges regelverket? - kontrollutvalgets sak 23/20 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7550/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
6255/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde Søgardsjale 2 - 2020 EPHORTEMER
7559/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0180 Melding om tiltak - terasse m.m. Arve Sjølseth Jakobsen EPHORTEMER
7569/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Saker til trafikksikkerhetsutvalgets neste møte MERÅKER TAXISENTRAL MAXI TAXI ANS m.fl. EPHORTEMER
7579/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier ved Meråker legekontor - st. ref. (4288008924) Ida Haugen EPHORTEMER
7514/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde fysioterapienheten - 2020 EPHORTEMER
7540/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Plan eierskapskontroll 2020 - 2024 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
7519/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak YNGVILD OLSEN m.fl. EPHORTEMER
7515/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde familiesenteret- 2020 EPHORTEMER
7498/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Godkjenning av protokoll og signering av partsliste Nils Petter Haarsaker m.fl. EPHORTEMER
7503/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen OPPGJØRS PARTNER AS EPHORTEMER
7435/2020 20200917 17.09.2020 Internt notat Møtereferat 15.09.20 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
7448/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier Sigrid Nordhus EPHORTEMER
7450/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat Tone Tidemann EPHORTEMER
7483/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BJARNE GRESSETH EPHORTEMER
7441/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier Ingrid Pedersen Østerås EPHORTEMER
3891/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde Tollmoen barneahge EPHORTEMER
7509/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av nytt hovedverneombud EPHORTEMER
6717/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde SKU 2020 EPHORTEMER
7029/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde Meråker skole 2020 EPHORTEMER
7225/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud som enhetsleder Monika Letnes EPHORTEMER
6942/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde næringsbygget/voksenopplæringa 2020 EPHORTEMER
3151/2020 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vernerunde Egga barnehage EPHORTEMER
7286/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ann Karin Brenntrø EPHORTEMER
7138/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Innkallelse til møte i innvandrerrådet Gunnil Wæhre m.fl. EPHORTEMER
7293/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar: Søknad om støtte til kulturprosjekt Nemnda for Industrimuseet EPHORTEMER
7406/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid ***** EPHORTEMER
7480/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Spørsmål om krav til septiktank Gunnar Bøe EPHORTEMER
7518/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
7504/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG VERDENS GANG AS EPHORTEMER
7405/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Krav om sammenføyning - oppdatert skjema Kjell Oddmund Moen m.fl. EPHORTEMER
7219/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
7484/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.10.2020 Ann Karin Brenntrø EPHORTEMER
7476/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0065 Matrikkelbrev for eiendommen Unni Dahl m.fl. EPHORTEMER
7477/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0047/0115 Matrikkelbrev for ny eiendom - tilleggsareal AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
7479/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Befaring av turstien Fagerlia - Grova IL TAMBAR EPHORTEMER
7508/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyrets møte 28.09.20: Sentrumsplanen for Meråker sentrum Meråker Venstre EPHORTEMER
7521/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Godkjenning av protokoll og signering av partsliste Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7442/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Oversendelse av forespurte dokumenter for utført hogst i Meråker kommune Naturvernforbundet i Trøndelag EPHORTEMER
7457/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ARNE GEORG EDLUND EPHORTEMER
7468/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ANNA MÄRTA JOHANSEN EPHORTEMER
7478/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på tillatelse fra grunneier Stefan Sagen EPHORTEMER
7507/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyrets møte 28.09.20: Meråker videregående skole og eventuelt salg av lokalene Meråker Venstre EPHORTEMER
7513/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Ang. byggesøknad for gnr. 45 bnr. 13 - Meråker kommune MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS EPHORTEMER
7522/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Godkjenning av protokoll og signering av partsliste TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
7512/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilsynsaksjon - avfallsanlegg - lenke til foredrag og utkast til spørreundersøkelse DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
7485/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.10.2020 - 31.12.2020 Anja Kristoffersen EPHORTEMER
7486/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.10.2020 - 31.12.2020 Anja Kristoffersen EPHORTEMER
7487/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
7409/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak SONJA BJØRNÅS EPHORTEMER
7421/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet Trygve Kringtrø EPHORTEMER
7433/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Plan for Pulden STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA EPHORTEMER
7432/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 18.09.2020 gnr/bnr 0020/0003 i Meråker Bane NOR eiendom, Jernbaneeiendom Nord/Midt EPHORTEMER
7434/2020 20200915 15.09.2020 Internt notat Underskrevet oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7275/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak i PS 31/20 - Utvidelse av kommunalt vann og avløpsnett langs Sørsidveien - Lauvlia til Yttervollan Kjetil Halfdan Aarbakke m.fl. EPHORTEMER
7453/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTEMER
7438/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0012/0039 og 0022/0077 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kjell Oddmund Moen EPHORTEMER
7440/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7466/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet OPPGJØRS PARTNER AS EPHORTEMER
7463/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Revisjonsrapport V32 - A 1/20 R MERÅKER BETONG AS EPHORTEMER
7460/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Avslutning av sak - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
7465/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra nåværende stilling Monika Letnes EPHORTEMER
7469/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Forespørsel om vann- og avløpstilkobling EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
7430/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TOR SLUNGÅRD EPHORTEMER
7399/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr/bnr 4/5 og 4/55 Daniel Sonflå m.fl. EPHORTEMER
7383/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak TURID HUSEBY NORDBAKK m.fl. EPHORTEMER
6804/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Avvikling av foreldrepermisjon. Line Svedjan Kristiansen EPHORTEMER
7413/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7414/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7419/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Undersøkelsen ledige stillinger 3.kvartal 2020- svarfrist 21.september 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
7350/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/1043 (B) - 0049/1047 (C) - 0049/1048 (D) - 0049/1045 (L) Oppføring av fritidsboliger - Byggesaksgebyr TEVELTUNET HOLDING AS EPHORTEMER
7382/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Plate på gulv HILDE BERG BOLLINGMO EPHORTEMER
7346/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Kreditering av faktura og tilbakebetaling - Byggesaksgebyr TEVELTUNET HOLDING AS EPHORTEMER
7342/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Refusjonskrav for kommunale avgifter og forsikring 1. halvår 2020 MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE V/TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7351/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0161 Svar på søknad om tillatelse - Riving Leif Gunnar Johansen EPHORTEMER
7353/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke STÅLE FISKVIK EPHORTEMER
7364/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein INGER HELENE BAKKEN EPHORTEMER
7365/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler INGER HELENE BAKKEN EPHORTEMER
7367/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Ildsted montert for nært brennbart materiale INGER HELENE BAKKEN EPHORTEMER
7368/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler INGER HELENE BAKKEN EPHORTEMER
7369/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst til sotluke INGER HELENE BAKKEN EPHORTEMER
7377/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke PÅL ANTON STØRSETH EPHORTEMER
7384/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt TURID HUSEBY NORDBAKK m.fl. EPHORTEMER
7388/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Ann Eirin Ottem Alfnes EPHORTEMER
7389/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Tonje Langolf EPHORTEMER
7395/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Godkjent søknad om foreldrepermisjon Maia Strøm EPHORTEMER
7338/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt BJØRN VIDAR ASPAAS EPHORTEMER
7339/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein BJØRN VIDAR ASPAAS EPHORTEMER
7420/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Trygve Kringtrø EPHORTEMER
7392/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Sigrid Ringen Nordvik EPHORTEMER
7411/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning Trond Sæther EPHORTEMER
7416/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Uttalelse - Reguleringsplan Steinfjellet II - Planid 2017008 MATTILSYNET EPHORTEMER
7417/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 03.09.2020 NAV værnes EPHORTEMER
7418/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Undersøkelsen ledige stillinger 3.kvartal 2020 - svarfrist 21.september 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
7378/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak PÅL ANTON STØRSETH EPHORTEMER
4158/2017 20200914 14.09.2020 Utgående brev Fastlege - forespørsel fra VG VERDENS GANG AS v/Anne Stine Sæther EPHORTEMER
6895/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Wegahta Nguse Abrham EPHORTEMER
6805/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Avvikling av foreldrepermisjon Ingeborg Lillevold EPHORTEMER
7386/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Har kommunen mottatt mail? Torill Hofstad EPHORTEMER
7354/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt STÅLE FISKVIK EPHORTEMER
7370/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0030/0047 Garasje/uthus - Byggesaksgebyr Øyvind Slungård EPHORTEMER
7376/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak INGVILD G SKULBØRSTAD EPHORTEMER
7379/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HILDE BERG BOLLINGMO EPHORTEMER
7380/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler HILDE BERG BOLLINGMO EPHORTEMER
7381/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Ildsted montert for nært brennbart materiale HILDE BERG BOLLINGMO EPHORTEMER
7431/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Angående nydyrking i forhold til friluftsinteresser NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG EPHORTEMER
7427/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gjennomsyn av protokoll, bekreftelse på habilitet og signering og godjenning av partslisten Mette Rian EPHORTEMER
7429/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Samarbeid om anskaffelse av individuell tilrettelagt skoleskyss ATB AS EPHORTEMER
7375/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TERJE SKJELDAM m.fl. EPHORTEMER
7337/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt BJØRN VIDAR ASPAAS EPHORTEMER
6733/2020 20200914 14.09.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av forskrift om politivedtekt EPHORTEMER
6877/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Synnøve Kalvik EPHORTEMER
7041/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tillkalling Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
6947/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Brit Nora Walstad EPHORTEMER
5440/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, bygging av naust Ole Erling Beitland EPHORTEMER
7374/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7294/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler JØRGEN DYNGELAND EPHORTEMER
7308/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0021/0044 Svar på søknad om tillatelse - RHK Bygg AS RHK BYGG AS EPHORTEMER
7356/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Uttalelse - samråd om detaljplan for Steinfjellet II, Meråker kommune Länsstyrelsen Jämtlands län EPHORTEMER
7363/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0016/0008 - Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted Jørn Ove Sæternes EPHORTEMER
7329/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt BJØRN VIDAR ASPAAS EPHORTEMER
7343/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Uttalelse til PlanID 2017008 - Reguleringsplan Steinfjellet II STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
7366/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad om ansiennitetsberegning Anders Toresen Brønstad EPHORTEMER
7357/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Uttalelse - høring på forslag til reguleringsplan for Sneiåsen massetak - PlanId2015002 - Meråker MATTILSYNET EPHORTEMER
7340/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Detaljregulering for Meråker Grunnskole RAMBØLL EPHORTEMER
7347/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7348/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Oversending av forespurt dokumentasjon til NIVI Analyse NIVI ANALYSE AS EPHORTEMER
7358/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 1.10. - 31.12.2020 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
7360/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Anders Toresen Brønstad EPHORTEMER
7292/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein ARNE MOLDE m.fl. EPHORTEMER
7302/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Videreføring av avtale - midlertidig ansettelse i 50% stilling som konsulent i perioden 1.10. - 31.12.2020 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
7305/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Kreditering av faktura 900116375 - Meråker Skytehall MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE V/TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
6948/2020 20200911 11.09.2020 Saksframlegg/innstilling Salg av konsesjonskraft 2021 - valg av salgsmodell EPHORTEMER
8055/2019 20200911 11.09.2020 Utgående brev Angående vannproblemer i Steinfjellet hyttegrend - fikk ikke beskjed Marit Lile Stavnås EPHORTEMER
7220/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Planid 2019002 Reguleringsplan Kirkebyfjellet - Vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
7291/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein ARNE MOLDE m.fl. EPHORTEMER
7187/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0136 Svar på søknad om deling av eiendom - BoligPartner AS BoligPartner AS EPHORTEMER
7300/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Revidering av politivedtekter- høring Meråker kommune TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTEMER
7306/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av kommunens representant til representantskapet Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
7307/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Brit Krogstad EPHORTEMER
7311/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Henvendelse om retningslinjer pasientreiser og praksis - Eldrerådet Trøndelag sitt vedtak, 25. mai 2020 Meråker Eldreråd EPHORTEMER
7279/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
7283/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen PRIVATMEGLEREN AS EPHORTEMER
7290/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil KJELL ALMÅSBAKK EPHORTEMER
7297/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning 18.09.2020 gnr/bnr 0020/0003 i Meråker Bane NOR eiendom, Jernbaneeiendom Nord/Midt EPHORTEMER
7265/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak GUNNAR JOHANNESSON EPHORTEMER
7333/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i Fagerlia - felt 4.3. Kari Anita Furunes EPHORTEMER
7314/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Saker til Eldrerådsmøte 29.09.20: alternativ transport, billettproblematikk m.m. Meråker Eldreråd EPHORTEMER
7316/2020 20200910 10.09.2020 Internt notat Underskrevet oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7317/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Angående gårds-og bruksnummmer 46/5, Teveldalen "Larsstuggu" Bente Irene Strand EPHORTEMER
7318/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Melding om bygging av naust på gnr/bnr 0049/0001/0220 Odd Magnar Horten EPHORTEMER
7301/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Meråker skole - status i fht framdrift uke 37 RAMBØLL, TRD Architecture & Spatial Planning EPHORTEMER
7298/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning 18.09.2020 gnr/bnr 0020/0003 i Meråker Bane NOR eiendom, Jernbaneeiendom Nord/Midt EPHORTEMER
7304/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon september 2020 ***** EPHORTEMER
7320/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
7322/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning på 13/1/4 - revidert kartutsnitt Stefan Sagen EPHORTEMER
7323/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond MERÅKER MULTISERVICE AS EPHORTEMER
7295/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Avvikene er rettet opp Jan Ove Juliussen EPHORTEMER
7299/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av konduktørkart Bane NOR eiendom, Jernbaneeiendom Nord/Midt EPHORTEMER
5430/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Reguleringsendring Vargmyrfeltet - veg gnr/bnr 0045/0250 og 0045/0130 Kåre Samuel Akselsen EPHORTEMER
7273/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet Arve Loktu EPHORTEMER
7257/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0388 - Matrikkelbrev etter seksjonering Marte Lyng m.fl. EPHORTEMER
7288/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TURID HUSEBY NORDBAKK m.fl. EPHORTEMER
7263/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist til spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget ODDBJØRN KAASA EPHORTEMER
7280/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak BJØRN SØRENSEN m.fl. EPHORTEMER
7278/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt BJØRN SØRENSEN m.fl. EPHORTEMER
7277/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Feil på brannmur BJØRN SØRENSEN m.fl. EPHORTEMER
6647/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Søknad om reduksjon av plangebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7111/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev PlanId 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring - Rettelse av høringsfrist Anders Bang Danielsen m.fl. EPHORTEMER
7267/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Henvendelse ang kritikkverdig hogst NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG EPHORTEMER
7270/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0036/0014 - Søknad om tillatelse til tiltak Mia Regine Dahl Raaen EPHORTEMER
7272/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0013/0001/0004 - Søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Stefan Sagen EPHORTEMER
7281/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gjennomsyn av protokoll, bekreftelse på habilitet og signering og godjenning av partslisten AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7209/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak HELENE INGSTAD m.fl. EPHORTEMER
7165/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0017/0015 Stormyra 2 - reguleringsendring PROMIDT AS EPHORTEMER
7266/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Arve Loktu EPHORTEMER
7254/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Krav om sammenføyning Kjell Oddmund Moen EPHORTEMER
6975/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev Delegering av myndighet innenfor sektor kommunal utvikling Anne Marie Haneborg EPHORTEMER
7261/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0812 - Melding om installering av ildsted TRØNDELAG PIPESENTER AS EPHORTEMER
7207/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HELENE INGSTAD m.fl. EPHORTEMER
7208/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler HELENE INGSTAD m.fl. EPHORTEMER
7186/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag - Svar fra Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7230/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll, bekreftelse på habilitet og signering og godjenning av partslisten AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
7258/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
7285/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke VF 83224 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
7284/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Endringer i forskrift om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7264/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Samisk barnehagetilbud 2020 - samisk språkopplæring SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
7268/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0023/0012 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Privatmegleren EPHORTEMER
7269/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Opplysninger i saken ang. finansiering Jonny Sigfred Grande EPHORTEMER
7222/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Ansettelseskontrakt Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
7167/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Trond Sæther m.fl. EPHORTEMER
7193/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak JORUNN FURUNES EPHORTEMER
7197/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ARVE KROGSTADHOLM m.fl. EPHORTEMER
7216/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Ønske om fradeling av 1 mål tomt Torill Hofstad EPHORTEMER
7233/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Purring på henvendelse E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS EPHORTEMER
7224/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad stilling helsefagarbeider Isaias Bebreamlak Mirach EPHORTEMER
7232/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
7235/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev UTLYSING - OPPDATERT! - Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7162/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler BJØRN JOHAN BERGMANN EPHORTEMER
7185/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTEMER
7189/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler RIGMOR INGSTADBJØRG m.fl. EPHORTEMER
7191/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler JORUNN FURUNES EPHORTEMER
7194/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke JORUNN FURUNES EPHORTEMER
7195/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke JORUNN FURUNES EPHORTEMER
7199/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Uttalelse til høring av reguleringsplan for Sneiåsen massetak i Meråker kommune - planID 2015002 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTEMER
7201/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområder - sperregjerder Jonsmoan MERÅKER BEITELAG SA EPHORTEMER
7202/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Omsetningskonsesjon 2021-2024 for MERÅKER KOMMUNE Refnr: JIKBFT NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
7188/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Bosetting av flyktninger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
7190/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Beskyttelse strålevarme RIGMOR INGSTADBJØRG m.fl. EPHORTEMER
7192/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler JORUNN FURUNES EPHORTEMER
7198/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke RIGMOR INGSTADBJØRG m.fl. EPHORTEMER
7205/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7206/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7181/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Oda Aurora Aune EPHORTEMER
7196/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Plate på gulv ARVE KROGSTADHOLM m.fl. EPHORTEMER
7175/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER-ERIK RØSTAD EPHORTEMER
7183/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning Mette Rian EPHORTEMER
7203/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Omsetningskonsesjon – viktig presisering! LVK EPHORTEMER
7204/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Risiko og sårbarhetsvurdering av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunen og samarbeidsparter. Fagråd for digital samhandling Nordre Trøndelag v/Nøst, Kristin H. EPHORTEMER
7210/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om utvidet frist til spredning av husdyrgjødsel, 2020. ODDBJØRN KAASA EPHORTEMER
7211/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Tredje partskontroll av geoteknisk vurdering PROMIDT AS EPHORTEMER
7212/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Svar - Reguleringsplan Steinfjellet II FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
7213/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev NVEs skjemaløsning: Webskjema - Søknad om omsetningskonsesjon mottatt - Refnr:JIKBFT NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
7214/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til å bruke motorbåt på Østre Sonvatna i forbindelse med transport av felt storvilt - Sonen Sonvadfoss og Meråker fjellstyre. Nasjonalparkstyret for Skarvan, Roltdalen og Sylan v/Marit S. Berger EPHORTEMER
7215/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for VF 28457 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
7237/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om motorisert ferdsel ifm vedlikehold av seterbu Litjkrogstadvollen NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN EPHORTEMER
7238/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Ønske om oppdatert oversikt over virksomheter med serverings- og skjenkebevilling i kommunen STIFTELSEN FONDET FOR REGIONALE VERNEOMBUD I VISSE BRANSJER EPHORTEMER
7239/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Refusjonsrett for vikar uten godkjent LIS1 HELFO EPHORTEMER
7242/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Varsling av akutt forurensningshendelser for andre enn utalarmert brannmannskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing v/Carlsson Anna EPHORTEMER
7244/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel for oppsetting av nytt naust på eiendommen gnr/bnr 50/14 ved Feren i Meråker Kjell Hjalmar Lundemo EPHORTEMER
7245/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ann-Sølvi Stomsvik EPHORTEMER
7217/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Mitt arbeidsforhold til Meråker kommune - oppsigelse Åshild Bithammer EPHORTEMER
7218/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev UTLYSING - Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
7223/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Asmerom Btsae Weldemariam EPHORTEMER
7226/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr/bnr 4/5 og 4/55 Daniel Sonflå m.fl. EPHORTEMER
7234/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Refusjonsrett for vikar uten godkjent LIS1 HELFO EPHORTEMER
7240/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 21 bnr 155 HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
7241/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7246/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Svar vedrørende søknad om fradeling og grensejustering AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
6541/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1006 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - FH gruppen AS FH GRUPPEN AS EPHORTEMER
7170/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ARVE KROGSTADHOLM m.fl. EPHORTEMER
7176/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke ELI SYNNØVE VIKVALD m.fl. EPHORTEMER
6611/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0025 - Dispensasjon kommuneplanens arealdel - hyttetomt Geir Mikael Wallberg Østerås EPHORTEMER
5610/2020 20200907 07.09.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
7127/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak VIGGO HELGE LORVIK EPHORTEMER
7128/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak JORUNN FURUNES EPHORTEMER
7143/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 0049/0652 Svar på søknad om utslippstillatelse - Meråker VVS AS MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
7145/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - ATV - Kvernskarvolden - Vedtak i UKU Harry Magnus Pedersen m.fl. EPHORTEMER
7178/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING EPHORTEMER
7074/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 7.oktober 2020, kl 10.00 SNEKKERMESTER PER HAUGNES AS m.fl. EPHORTEMER
7109/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ELI SYNNØVE VIKVALD m.fl. EPHORTEMER
7112/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.45 bnr.68 - Øverbygg AS ØVERBYGG AS EPHORTEMER
7113/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KARSTEN JOHANNESSEN EPHORTEMER
7120/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 0049/1055 Svar på søknad om spredte utslipp - Lilleby Tegnekontor LILLEBY TEGNEKONTOR EPHORTEMER
7105/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev PlanId 2015002 Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - Høring - Rettelse av hørinsfrist AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
7122/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Kvalitetsheving av eksisterende tomtegrense på 36/13 MERÅKER KOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
7130/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0118 - Svar på søknad om utslippstillatelse - Meråker VVS AS MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
7099/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Spørsmål om høringsfrist NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
7047/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 18.september kl 10.00 Bjørn Gunnar Aasvold m.fl. EPHORTEMER
7032/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Håvard Størseth EPHORTEMER
7035/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Peder Tuseth EPHORTEMER
7036/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget KJETIL HALFDAN AARBAKKE EPHORTEMER
7037/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget LUDVIG HAUGEN EPHORTEMER
7060/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler ARNFINN RISVOLD EPHORTEMER
7052/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke DAG RØNNING EPHORTEMER
7053/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler DAG RØNNING EPHORTEMER
7177/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
7171/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Elevundersøkelsen 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
7172/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN EPHORTEMER
7166/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om oppsetting av gapahuk ved Nøstervika FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG EPHORTEMER
7169/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Oppfordring til alle eiere og brukere - sikring av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg mot uvedkommende DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
7156/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt RUNE MALMO m.fl. EPHORTEMER
7158/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler RUNE MALMO m.fl. EPHORTEMER
7163/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av avdragsfrihet på startlån ***** EPHORTEMER
6878/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Vedrørende fullføring av oppmålingsforretninger - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6940/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0033/0013 Forlengelse av gitt midlertidig brukstillatelse Martin I Nordbotten EPHORTEMER
5100/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som enhetsleder Ruth Aasvold EPHORTEMER
7157/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler RUNE MALMO m.fl. EPHORTEMER
7160/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler TORFINN KROGSTAD EPHORTEMER
7161/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler TORFINN KROGSTAD EPHORTEMER
7174/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til reguleringsplan for Sneiåsen massetak - planID 2015002 - Meråker kommune STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
5614/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som fastlege i Meråker kommune Rolv Harald Myklebust EPHORTEMER
5713/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Godkjenning av tatoveringsvirksomhet- Copper Creek Tattoo Copper Creek Tattoo Studio EPHORTEMER
7137/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 1.9.2020 - 31.08.2021 Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
7141/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Reguleringsplan Steinfjellet II - høringsfrist FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
6902/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Refusjonskrav lønnstilskudd NAV skanning EPHORTEMER
6794/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
6844/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Søknad permisjon ***** ***** ***** EPHORTEMER
7108/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Angående ny reguleringsplan Teveldal Rasmus Lindboe Halvorsen m.fl. EPHORTEMER
7133/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.07.2021 Bashar Ghassan Glor EPHORTEMER
7135/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Oppfølging v TISK-strategien og finansiering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7146/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev T84770 Kopperå 1 nytt anlegg 011 gatelys ID: 30617 TENSIO TN AS EPHORTEMER
7153/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0066 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTEMER
7131/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt Næringsfond MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
7139/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0411 - Melding om bygging av garasje Jardal Dahl EPHORTEMER
7140/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid ***** EPHORTEMER
7142/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.09.2020 - 18.12.2020 Faez Nezar Esber EPHORTEMER
6788/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
6792/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
6950/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
6906/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd 2 ÅR-2 for ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
6926/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Vitnemål og tjenestebevis Ingunn Rotmo Langaas EPHORTEMER
6991/2020 20200904 04.09.2020 Internt notat Underskrevet møtereferat - 01.09.2020 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
6990/2020 20200904 04.09.2020 Internt notat Underskrevet møtereferat 10.07.2020 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
6744/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ola Lauvås Kulturskolen Erlend Ola Volden Lauvås EPHORTEMER
6795/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Emil Johnsen Mujic EPHORTEMER
6781/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Maiken Marita Larsen EPHORTEMER
6643/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Søknad redusert foreldrebetaling i sfo ***** EPHORTEMER
6645/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i Sfo ***** EPHORTEMER
6648/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
6801/2020 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Atlantbanen - invitasjon til deltakelse i partnerskap EPHORTEMER
7118/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad om fast driftstilskudd til Meråker stasjon Meråker Stasjons Venner EPHORTEMER
7124/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
7100/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Sneiåsen massetak SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
7110/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Mats Erik Mackhe EPHORTEMER
7114/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Innvilget søknad om 80 % foreldrepenger NAV Familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
7116/2020 20200903 03.09.2020 Internt notat Permisjon innvilget for september 2020 Nina Hernes EPHORTEMER
7126/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Kvalitetsheving av eksisterende tomtegrense på 36/13 Meråker kommune EPHORTEMER
7121/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Innspill til prosjektplan, skoleutbygging i Meråker RAMBØLL EPHORTEMER
7101/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Uttalelse til høring av reguleringsplan - Steinfjellet II SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
7097/2020 20200903 03.09.2020 Internt notat Kvittering på mottatt politiattest Christian Fredrik Kolvik EPHORTEMER
7068/2020 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Utvidelse av låneramme for videretildeling som startlån for år 2020. EPHORTEMER
7079/2020 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Medlemskap i Trøndelags Europakontor EPHORTEMER
7096/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad om startlån søknad ***** EPHORTEMER
7102/2020 20200903 03.09.2020 Internt notat Underskrevet oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
6989/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på klage vedr. tilsetting ***** EPHORTEMER
6970/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om utvidelse av stilling som helsefagarbeider Camilla Refsnæs EPHORTEMER
6971/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om utvidelse av stilling som helsefagarbeider Hege A. Lundquist EPHORTEMER
6930/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som gitarlærer i Meråker kommune Anders Toresen Brønstad EPHORTEMER
6956/2020 20200903 03.09.2020 Internt notat Møtereferat etter møte 01.09.2020 ***** EPHORTEMER
6937/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
6938/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Silje Iren Lundberg EPHORTEMER
6936/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider Ida Beitland EPHORTEMER
5812/2020 20200903 03.09.2020 Internt notat Møtereferat etter møtet 10.07.2020 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
7067/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Innspill til prosjektplan, skoleutbygging i Meråker VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET EPHORTEMER
7043/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Sak avsluttet pga utført betaling (Ref=699438, SakId=329464) ***** EPHORTEMER
7044/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Sak avsluttes pga trukket søknad (Ref=pppqwk, SakId=331368) ***** EPHORTEMER
7045/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 875738062 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
7048/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Sak avsluttet pga betaling utført (Ref=arrpa9, SakId=331838) ***** EPHORTEMER
7049/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Informasjon om Fjergenveien 25 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTEMER
7071/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Plantegning Gunnar Hanssen EPHORTEMER
7072/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Inger Sætran EPHORTEMER
7033/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Premiesatser pensjon 2021 KLP:00654031020 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
7034/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7050/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om utvidet frist til spredning av husdyrgjødsel på eng 2020 MERÅKER SAMDRIFT DA EPHORTEMER
7051/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om utvidet frist til spredning av husdyrgjødsel på eng 2020 MERÅKER SAMDRIFT DA EPHORTEMER
7084/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om ansiennitet Anders Toresen Brønstad EPHORTEMER
7095/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEMER
7076/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til gatelys i Svedalen Gunnar Nicolausson m.fl. EPHORTEMER
7078/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om støtte til gatelys i Svedalen Høefeltet og Svedalen velforening EPHORTEMER
7070/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om utvidet frist til spredning av husdyrgjødsel på eng 2020 MERÅKER SAMDRIFT DA EPHORTEMER