eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
275/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg ***** EPHORTEMER
279/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Meråkerbanen km 82,160. Sanering av planovergang, gnr/bnr 22/48; oversending av avtale for signering BANE NOR SF EPHORTEMER
295/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969285169 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
298/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997534573 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
299/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976012259 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
300/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
323/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Ole Svein Klevan EPHORTEMER
288/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915382282 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
289/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
290/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184877 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
292/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969219948 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
324/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - kart Selbuhytta EPHORTEMER
325/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
327/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
330/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
331/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Nabovarsel MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
334/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Vedrørende leieavtale 38465-004 (rammeavtale 38465) ATEA FINANCE AS EPHORTEMER
335/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2020 - 31.07.2020 Bashar Ghassan Glor EPHORTEMER
372/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kopi - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
370/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
371/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på rapportering av midler gitt til økt lærerinnsats på 1.-10. trinn - 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
373/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
374/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Påminnelse - informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
219/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vederlag for trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 Nina og Per Erik Kristensen EPHORTEMER
283/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0051/0001/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Odd Karl Ystgaard EPHORTEMER
291/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990761191 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
297/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999556396 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
302/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183501 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
259/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Refusjon kommuner i Værnesregionen REKOM 2019 TYDAL KOMMUNE EPHORTEMER
303/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969695227 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
307/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
267/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Feil informasjon i sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
9434/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - redusert antall vakter. Monica Nesgård Juliussen EPHORTEMER
9459/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0429 - Retting av opplysninger i matrikkel Vilde Haugan Buhrkall m.fl. EPHORTEMER
9501/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på melding om riving av bygning . gnr./bnr. 0032/0019 Anny Wennstrøm Bakke EPHORTEMER
9504/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1041 og 0049/1042 Irene Røkke EPHORTEMER
9507/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1041 og 0049/1042 Jan Inge Røkke EPHORTEMER
9702/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
8998/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
8866/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som enhetsleder ved hjemmetjenesten Ragnhild Marie Stavå EPHORTEMER
9044/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Klage på manglende behandling på legevakta. ***** EPHORTEMER
272/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
261/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Ferdigmelding returpunkt Fagerlia, Meråker INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
273/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
274/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
6877/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Sluttutbetaling - Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen part - Bjarne Høttmon - Meråker kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
7977/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Dispensasjon kommuneplanens arealdel snøfangere ved skitraseen - høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
8045/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0021/0144 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning Vigdis Beate Haaland EPHORTEMER
8016/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Feil i Infeksjonskontrollprogrammet Sykehuset Levanger EPHORTEMER
8112/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr./bnr, 0045/0001 og 0049/0001 - tinglysing av punktfester - gebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9211/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1009 Jo Steinar Ahlin EPHORTEMER
8463/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev 0013/0001/0043 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom - gebyr Andre Forbregd EPHORTEMER
8496/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Sluttrapport "Fjellandbruk i Meråker 2016-2019" Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
8548/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om å beholde stillingen ut år 2020. ***** EPHORTEMER
94/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Manglende brøyting fra E14 Per Johan Evensen EPHORTEMER
182/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Underskrevet kontrakt Ungdata 2020 OsloMet- Storbyuniversitetet EPHORTEMER
263/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
269/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Påminnelse om refusjonskrav NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEMER
271/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Ønske om å utsette betaling ***** EPHORTEMER
46/2020 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse - 100 % vernepleier EPHORTEMER
22/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
36/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Varsel om endring av egenandel for trygghetsalarm fra 01.01.2020 Brukere av trygghetsalarm EPHORTEMER
7711/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0062- Fradeling av punktfeste til grunneiendom - gebyr Unni Dahl EPHORTEMER
7714/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Fradeling av 2 tilleggstomt til gnr/bnr 49/791 - Gebyrer Jan Inge Røkke EPHORTEMER
5002/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Lian Trevarefabrikk AS - klage på eiendomsskatt EPHORTEMER
226/2017 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt EPHORTEMER
7832/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Oppmåling av grensegang for 0046/0014 - feil dokument Jorulf Ronny Halle m.fl. EPHORTEMER
7859/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Lian Trevarefabrikk AS - klage på eiendomsskatt EPHORTEMER
8014/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Begjæring om innsyn AFTENPOSTEN AS EPHORTEMER
2645/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak om ansettelse som helsefagarbeider EPHORTEMER
8843/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
8793/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Feil epost marta EPHORTEMER
8850/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0004/0002- Oppretting av matrikkelenhet - gebyr Daniel Sonflå EPHORTEMER
50/2020 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse - 40 % ergoterapauet EPHORTEMER
83/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse i sentralbordet - SHPO Oda Aurora Aune EPHORTEMER
7138/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng- Søknad innvilget Oddbjørn Kaasa EPHORTEMER
8048/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0021/0144 - klarlegging av eksisterende grense - gebyr Vigdis Beate Haaland EPHORTEMER
8116/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 og 0049/0001 - Tinglysing av punktfester -gebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7906/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder 2020 Meråker beitelag EPHORTEMER
9094/2018 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse. EPHORTEMER
9053/2018 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse EPHORTEMER
9243/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Utvidelse av forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. EPHORTEMER
9724/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
9674/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting- vernepleier 100 % EPHORTEMER
112/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 06.01.20 - 06.06.20 Elin Hellem Solvang EPHORTEMER
115/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Vederlag for leie av grunn til trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 Gunnil Wæhre og Kjetil Aarbakke EPHORTEMER
106/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Husleie for 2020, samt refusjonskrav for kommunale avgifter og forsikring for 2. halvår 2019 - Meråker skytehall Meråker videregåene skole v/Trøndelag fylkeskommune EPHORTEMER
8434/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev 0020/0118- Klarlegging av grense - gebyr Alfhild Østby EPHORTEMER
8416/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev 0046/0014- Klarlegging av grenser - gebyr Bård Haugen EPHORTEMER
8462/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev 0013/0001/0041 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom - gebyr Nina Lodgaard EPHORTEMER
6427/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på "Kartlegging av praksis etter forpaktningsloven" - Meråker kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
7402/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2.tertial 2019 sektor for helse, pleie og omsorg. EPHORTEMER
2358/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse - helefagarbeider EPHORTEMER
230/2020 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse EPHORTEMER
9647/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0247 - Svar vedrørende kjøp av festetomt i Kopperå Torbjørn og Mary Kristine Holås EPHORTEMER
9651/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Medisinutdeling uten avklaring med lege - ***** ***** ***** EPHORTEMER
9652/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til julekveldstilstelning for enslige med flere 2019 MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL m.fl. EPHORTEMER
8752/2018 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse EPHORTEMER
1945/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av ervervskjøring Nøstmo Gård - Erland Sende Erland Sende EPHORTEMER
8595/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning, Lillian Brandsfjell - Utvikling av opplevelser knyttet til Sør-Samisk kultur Innovasjon Norge EPHORTEMER
8636/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr./bnr. 0004/0044 - Arealoverføring til veg- og jernbanegrunn - gebyr VERFORM EIENDOM AS EPHORTEMER
9363/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon. Hannele V P Bjørnås EPHORTEMER
9360/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Søknad om permisjon fra deler av 80% stilling som sykepleier i hjemmetjenesten. Elisabeth Flaamo EPHORTEMER
9336/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0007/0010 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Deimante Mockiene m.fl. EPHORTEMER
9106/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr./bnr. 0049/1005- Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Ståle Ingebjørn Sæther EPHORTEMER
251/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilbud om ambulant lavterskel diagnostikk og henvisning til behandling HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
248/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende ***** ***** STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
9311/2019 20200113 13.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 4.termin 2019 Meråker videregående skole v/Trøndelag Fylkeskommune, sentralt fakturamottak EPHORTEMER
9328/2019 20200113 13.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - timeforbruk av vaktmestertjenester STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA EPHORTEMER
233/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Nytt i ØKS versjon 11.9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
239/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTEMER
238/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
245/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Trine Kartum Hell EPHORTEMER
247/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Ørjan Mjøsund Degerstrøm EPHORTEMER
255/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til høringsseminar om masseskadetriage HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
256/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsamling av elgjaktmateriale for 2019-sesongen NINA EPHORTEMER
241/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Endring av kontraktbeløpet for servicekontrakt nr 22543 vedr. vann/avløpspumper XYLEM WATER SOLUTIONS NORGE AS EPHORTEMER
242/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan MATTILSYNET EPHORTEMER
254/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på antall årsverk pr 31.12.2019 i landbruksforvaltningen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
210/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Manglende oppføring av enkelte underleverandører COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS EPHORTEMER
215/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om startlån ***** EPHORTEMER
216/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kommuneundersøkelse 2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
240/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om jordfeil - måler 6970631406993546 TENSIO AS EPHORTEMER
243/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Rapport bekjempelse og kartlegging av fremmede skadelige arter langs Trønderbanen 2019 UTINA AS EPHORTEMER
244/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Revisjon av renovasjon - og slamforskriften INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
246/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedrørende sak på planforum for Trøndelag. Masterplan for Fagerlia alpinsenter og hytteområde i Meråker kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
209/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innspill til utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan TRYGG TRAFIKK EPHORTEMER
217/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Trond Tidemann Haugbjørg EPHORTEMER
195/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
196/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
207/2020 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) ***** EPHORTEMER
208/2020 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Ingrid Vårhus EPHORTEMER
204/2020 20200111 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Anja Kristoffersen EPHORTEMER
205/2020 20200111 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder hjemmebaserte tjenester - st. ref. (4173365765) Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
203/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Ida Arnesen EPHORTEMER
26/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Helikopter - NINA NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTEMER
19/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Spørsmål om dårlig vei og manglende asfaltering i Fagerlia Jon Hjalmar Sørbø EPHORTEMER
24/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0494 - Magnar Berg Magnar Berg EPHORTEMER
27/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0081 - Jan Petter Løkken Jan Petter Løkken EPHORTEMER
9824/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0008 - Ivar Dalåmo Ivar Dalåmo EPHORTEMER
97/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0053 - Svar på søknad om fradeling av punktfeste til grunneiendom Ann Mari Aaen m.fl. EPHORTEMER
118/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink Kjellmra - Geir Brenntrø Geir Brenntrø EPHORTEMER
7338/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale som tilkallingsvikar i Uteseksjonen for perioden 1.09. - 31.12.2019 Håvard Nicolausson EPHORTEMER
9220/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0047/0093 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Oddveig Johanne Mæhla m.fl. EPHORTEMER
9246/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0623 Svar på søknad om tilbygg Jonny Aurheim Nordaune EPHORTEMER
9293/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0002 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Peder Tuseth EPHORTEMER
9294/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0036 - Roar Stav Roar Stav EPHORTEMER
9175/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0012/0103 - Underretning om retting av opplysninger i matrikkel NORD-TRØNDELAG EIENDOM AS m.fl. EPHORTEMER
9177/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0070 - Underretning om retting av opplysninger i matrikkel AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
9184/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - gnr/bnr 0004/0050 - Arild Sonflå Arild Sonflå EPHORTEMER
9186/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Ferdigattest på nytt inngangsparti - Asplan Viak AS ASPLAN VIAK AS EPHORTEMER
9285/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0025/0029 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Sigrun Johanne Berg m.fl. EPHORTEMER
9188/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0127 - Underretning om retting av opplysninger i matrikkel AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
9234/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0098 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Leif Karsten Haugen EPHORTEMER
9313/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0039/0006 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Bjørn Arnold Furunes EPHORTEMER
9314/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0017/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Erlend Buland Øien m.fl. EPHORTEMER
9233/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0046/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Steinar Teveldal EPHORTEMER
9204/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0127 - Anne Lovise Reitan Anne Lovise Reitan EPHORTEMER
9290/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0020 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Pål Arve Wennstrøm EPHORTEMER
9291/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0196 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Kathrine Rolsted Harsem EPHORTEMER
9327/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0012/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
9339/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
9320/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Maria De'moon EPHORTEMER
9209/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1009 Marit Riborg Opheim EPHORTEMER
9332/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll ved Egga grustak i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9333/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0011/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Wenche Elin Keiseraas m.fl. EPHORTEMER
9335/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0043/0002 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen John Eskild Juliussen EPHORTEMER
9342/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0027/0008 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Terje Ringen EPHORTEMER
9646/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Videreføring av avtale om utvidelse av stilling Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
9649/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel ferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0080 - Karl Terje Furunes Karl Terje Furunes EPHORTEMER
9664/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0089 - Bård Torvik Bård Torvik EPHORTEMER
9713/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Dispensasjon kommuneplanens arealdel - snøfangere ved skitraseen Ivarsmyra IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
9719/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fylling - Grunneiendom - 5034-23/1/0/0 Solvor og Kåre Ingstadbjørg EPHORTEMER
9737/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0045/0148 - Bjørnmyra - Erik Vaagland Erik Kalvik Vaagland EPHORTEMER
9736/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Litjvasshytta ved Fossvatna - John Olav Sætnan Jon Ola Sætnan EPHORTEMER
9586/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Revisjon av Beredskapsplan med vedlegg i Meråker kommune Fylkemannen i Trøndelag m.fl. EPHORTEMER
9589/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0091 - Dutte Nordstrøm Dutte Nordstrøm EPHORTEMER
9564/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/012/0098 - Karl Hegseth Karl Hegseth EPHORTEMER
9567/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0039 - Rune Sørmo Rune Sørmo EPHORTEMER
9588/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0048 - Christian Øverkil Christian Øverkil EPHORTEMER
9610/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - 0049/0012/0046 - Atle Stenmo Atle Stenmo EPHORTEMER
9611/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Videreføring av arbeidsavtale Anja Kristoffersen Anja Kristoffersen EPHORTEMER
9612/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0003 - planavgjørelse og fradeling Stig Meraker EPHORTEMER
9563/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0026/003 Fjellåsvollen - Karl Hegseth Karl Hegseth EPHORTEMER
9565/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0051 - Sølvi Bakken Sølvi Bakken EPHORTEMER
9566/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0103 - Toralf Pedersen Toralf Pedersen EPHORTEMER
9568/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0043 - Arve Vassli Arve Vassli EPHORTEMER
184/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur DYRENES RETT EPHORTEMER
185/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Innsyn - Ordfører og rådmenns lønn MEDIEHUSET NETTAVISEN AS EPHORTEMER
179/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
189/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak som valgansvarlig Norunn Marie Teveldal EPHORTEMER
191/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Jo Arne Fosmo EPHORTEMER
202/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Aimee Hellem Dahling EPHORTEMER
8552/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
8858/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
123/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Pinkode til KOSTRA-rapportering for rapporteringsåret 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
125/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig Alexander Wåhlberg EPHORTEMER
173/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Elin Hellem Solvang EPHORTEMER
174/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
177/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad - Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
119/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse kommuner Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet EPHORTEMER
130/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Trond Aasan EPHORTEMER
180/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Line Aursand EPHORTEMER
129/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Ragnar Olsen EPHORTEMER
134/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0049/0239 - Komplettering av opplysninger i matrikkelen Karl Terje Furunes EPHORTEMER
139/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Camilla Størseth EPHORTEMER
140/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Oda Aurora Aune EPHORTEMER
146/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0028/0003 Karl Terje Furunes EPHORTEMER
154/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kontrakt kjøp av ny bil signert TRIO BILSENTER AS EPHORTEMER
157/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Behov for dialogmøte NAV skanning EPHORTEMER
160/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev AML §14 4 a - Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
176/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Avskyting rådyr 2019 MERÅKER GRUNNEIERLAG SA EPHORTEMER
124/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Luwam Zemuy Tasfamariam EPHORTEMER
158/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan NAV skanning EPHORTEMER
167/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan NAV skanning EPHORTEMER
7779/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
8841/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
128/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Ørnulf Olsen EPHORTEMER
131/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Bekreftelse forsikring ny bil, oppsigelse forsikring gammel bil SÖDERBERG & PARTNERS EPHORTEMER
161/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Behov for dialogmøte NAV skanning EPHORTEMER
165/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Aasan TENSIO TN AS EPHORTEMER
166/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av 25% stilling som sykepleier Monika Letnes EPHORTEMER
171/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Marta Mlodzianowska EPHORTEMER
144/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0049/0429 Karl Terje Furunes EPHORTEMER
145/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0028/0003 - Komplettering av opplysninger i matrikkelen Karl Terje Furunes EPHORTEMER
147/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på gnr/bnr 0047/0032 - Komplettering av opplysninger i matrikkel Dag Arthur Lunnan EPHORTEMER
148/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kopi av Attestasjonsbrev og regnskapssammendrag for anlegg til IL Varden - Kongehytta REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
149/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kopi av Attestasjonsbrev og regnskapssammendrag for tursti Fagerlia - Grova REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
151/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Øystein Keiseraas EPHORTEMER
152/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0006 Øystein Keiseraas EPHORTEMER
153/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet kontrakt innbyttebil TRIO BILSENTER AS EPHORTEMER
159/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV skanning EPHORTEMER
116/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kvittering for overformynderiarkiv INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
9536/2019 20200108 08.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån/startlån. ***** EPHORTEMER
5429/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av kommunale styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2022 EPHORTEMER
4/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsplaner med bedriftshelsetjenesten 2020 EPHORTEMER
8/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 EPHORTEMER
109/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kjørebok 2019 Eirik Øian EPHORTEMER
9/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Innføring av 10 faktor medarbeiderundersøkelse EPHORTEMER
102/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
103/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Rapport - målinger av støvnedfall nær Egga grustak - periode 8 SINTEF NORLAB AS EPHORTEMER
104/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Lillian Brandsfjell EPHORTEMER
101/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Svar på søknad om endring av renovasjonsavgift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
98/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Angående tvangssalg av ***** ***** i Meråker Inntrøndelag Tingrett EPHORTEMER
99/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Orientering om avgjørelse Inntrøndelag Tingrett EPHORTEMER
100/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd - opplæringstilskudd knyttet til BPA RO EPHORTEMER
2/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av leder/nestleder EPHORTEMER
3/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2020 EPHORTEMER
107/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Konsesjonskraft 4. kvartal 2019 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
110/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 0038/0001 - Renovasjonsavgift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
13/2020 20200107 07.01.2020 Saksframlegg/innstilling Høring ny e-helselov. EPHORTEMER
92/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev En digital offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
61/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Alette Sandvik EPHORTEMER
9581/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
9582/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
9583/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
9584/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
9467/2018 20200107 07.01.2020 Utgående brev Innkallelse til personalsamtale 14.11.18 ***** EPHORTEMER
8426/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Forlengelse av avtale - 20% stilling i sentralbordet Oda Aurora Aune EPHORTEMER
9587/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 10.12.2019. Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
3971/2018 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding etter pålegg. Utsatt frist- tilsyn hjemmebaserte tjenester 19.05.17 Arbeidstilsynet v/Margrethe M. Aune EPHORTEMER
53/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Lars Emil Haugen EPHORTEMER
68/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Midlertidig Ansettelse Julie Margrete Prestmo EPHORTEMER
93/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og motorferdsel i utmark DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
85/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0003 Komplettering av opplysninger i matrikkelen Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
86/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XN 32739 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
89/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Melding om sanering av nedgravd tank for parafin - gnr/bnr 0031/0026 John Eriksson EPHORTEMER
91/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Endringer i TT-ordningen fra og med 01.01.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
75/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
79/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Yoko Shinohara EPHORTEMER
81/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Julie Kamilla K Børseth EPHORTEMER
87/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering av vannverksdata for året 2019, og informasjon om at vi i 2020 vil føre tilsyn med distribusjonssystem Mattilsynet Region Midt EPHORTEMER
96/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Kim-Andre Hansson Husås EPHORTEMER
8826/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Habtom Russom Semhar EPHORTEMER
6/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Camilla Størseth EPHORTEMER
69/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Arne Petter Øyen EPHORTEMER
70/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Rapport skutt rådyr 2019 Georg Klefsåsvold EPHORTEMER
49/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
65/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Takk for rask respons Mette Rian EPHORTEMER
29/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Ivana Tanovska EPHORTEMER
44/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innhenting av 1.terminkarakterer for avgangselever grunnskolen skoleåret 2019/2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
37/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
51/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 - Holthskogen Tor Oddvar Holth EPHORTEMER
55/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 49/1 i Meråker LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
56/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Siv Mona Stadsvik EPHORTEMER
57/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ann Kristin Bårdseng EPHORTEMER
58/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Hilde Stensen EPHORTEMER
63/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Tjenestebevis/attester Liv Berit Hunshamar EPHORTEMER
64/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Avvik og bekymringsmelding Kommunelege Knut Furuseth EPHORTEMER
66/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Ber om formelt vedtak på kommunens valg til årsmøtet Revisjon Midt-Norge EPHORTEMER
72/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Frank Vidar Omdal EPHORTEMER
52/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
60/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Daniela Leyton EPHORTEMER
67/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på bruk av tilskuddsmidler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
48/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Grunneiertillatelse 0049/0012/0081 Jan Petter Løkken EPHORTEMER
38/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Sykepenger NAV Værnes EPHORTEMER
45/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar - hvor står saken Mette Rian EPHORTEMER
41/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Salg av bruktbil TRIO BILSENTER AS EPHORTEMER
47/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Grunneiertillatelse 0049/0012/0049 Svein Erik Berg EPHORTEMER
59/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Melding om fjerning av oljetank Arne Birger Pedersen EPHORTEMER
71/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Manglende brøyting fra E14 Per Johan Evensen EPHORTEMER
28/2020 20200104 04.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Linn Anita Lundager EPHORTEMER
7/2020 20200103 03.01.2020 Internt notat Anvisning - leieavtale for friluftstilbud (uteskole) for Meråker skole og Meråker Videregående skole 2020 Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
10/2020 20200103 03.01.2020 Internt notat Stående anvisning for leie av areal til fritidstilbud barnehagebarn 2020 Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
11/2020 20200103 03.01.2020 Internt notat Stående anvisning til driftstilskudd museumsdrift 2020 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
12/2020 20200103 03.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunens representant i styret for Meråker Alpinsenter AS EPHORTEMER
5/2020 20200103 03.01.2020 Internt notat Stående anvisning husleie Meråker Frivilligsentral 2020 Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
16/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
20/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Ingunn Rimul EPHORTEMER
21/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
17/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om festetomt til naust Jostein Myhr EPHORTEMER
7452/2018 20200102 02.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale på tilkalling Maia Strøm EPHORTEMER
1/2020 20200101 01.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Lone Storengen EPHORTEMER
9011/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Melodia Jubilan Tronsmo EPHORTEMER
9012/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Ida Beitland EPHORTEMER
9015/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Hilde Stensen EPHORTEMER
9017/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Weini Haile Kiflemichael EPHORTEMER
9006/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Kristin Fordal EPHORTEMER
9080/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Vedrørende klage på legevakten i Meråker kommune. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9003/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Anne Lise Magnusson EPHORTEMER
9004/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.10.19 - 01.03.20 Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
9010/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Mats Erik Mackhe EPHORTEMER
9013/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Ingrid Kvam EPHORTEMER
9014/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Brith Krogstad EPHORTEMER
9019/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.19 Oddny Øverkil EPHORTEMER
8829/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 Ragnhild Langås EPHORTEMER
8497/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Silje Iren Lundberg EPHORTEMER
8542/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
9356/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale på tilkalling Åse Gresseth EPHORTEMER
9868/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Kopi av brev - forlengelse av vedtak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9872/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Lise Sandvik Vassli EPHORTEMER
9876/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Oddny Øverkil EPHORTEMER
9877/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Invitasjon til å foreslå kandidater til ungdommens mulighetspanel BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
9878/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Nye snøscooterløyper i Meråker - Fylkesmannens høringsuttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9880/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Caroline Osjord EPHORTEMER
9881/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
9747/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon. Lajla Renander EPHORTEMER
9470/2018 20191231 31.12.2019 Utgående brev Innkallelse til personalsamtale 14/11-18 ***** EPHORTEMER
8034/2017 20191231 31.12.2019 Utgående brev Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehage SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
9693/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune ***** EPHORTEMER
9725/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Tilbud om fast stilling som ergoterapeut Caroline Osjord EPHORTEMER
9867/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Anke på vedtak Øystein Bitnes EPHORTEMER
9742/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Vurdering av helsetjenestens kapasitet til å takle eventuell økt asyltilstrømning- Meråker kommune. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9762/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
9668/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 20.12.19 - 15.05.20 Julie Kamilla Børseth EPHORTEMER
9670/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 01.12.19 - 01.05.20 Yoko Shinohara EPHORTEMER
9721/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Tilbud om utvidelse av stilling Ann Kristin Bårdseng EPHORTEMER
9671/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 09.12.19 - 09.06.20 Lise Vassli Sandvik EPHORTEMER
9879/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Mottatt CV Åse Gresseth EPHORTEMER
9292/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport Ole Magnar Tømmeråsmo EPHORTEMER
8941/2018 20191231 31.12.2019 Internt notat Oppdragsavtale Morten Severin Aursand EPHORTEMER
7884/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Oversendelse av signerte lånedokumenter for startlån nr 344416. lindorff AS EPHORTEMER
9723/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som fagarbeider i Meråker kommune Hilde Stensen EPHORTEMER
9448/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
9836/2019 20191229 29.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om fradeling på gnr/bnr 0004/0006 Øystein Bitnes EPHORTEMER
9834/2019 20191228 28.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Bård Krogstadholm EPHORTEMER
9835/2019 20191228 28.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Bente Almås EPHORTEMER
9382/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Laila H Sæther Kulseth EPHORTEMER
9525/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Valg av representant til nasjonalparkstyre Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
9521/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 Gunnar Hanssen m.fl. EPHORTEMER
9523/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Festeavgift på gravsteder i Meråker Meråker Menighet EPHORTEMER
9827/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Høringsrunde for ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF - invitasjon til å avgi høringssvar KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
9830/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Høring NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9825/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Høring - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak - NOU 2019:24 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9826/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse i Meråker 2020 OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET EPHORTEMER
9828/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Nytt kravsett til offentlige anskaffelser av IT-utstyr DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT EPHORTEMER
9829/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Høring om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO) UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
9831/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Erik Bjørseth EPHORTEMER
9833/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Oda Aurora Aune EPHORTEMER
9669/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Orientering om prosjektet - Muligheter for mindre melkebruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9658/2019 20191227 27.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet m.fl. EPHORTEMER
9731/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån. ***** EPHORTEMER
9803/2019 20191224 24.12.2019 Inngående brev Kopi av Oppgave over solgte tomter i Fagerlia 2019 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9805/2019 20191224 24.12.2019 Inngående brev Registrering som utdanningsvirksomhet og kommunesammenslåing HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
9745/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Ivar Dalåmo EPHORTEMER
9095/2019 20191223 23.12.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse EPHORTEMER
9096/2019 20191223 23.12.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse EPHORTEMER
9763/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Avtale om vikarlege VIKTEAM NORGE AS EPHORTEMER
9748/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
9769/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Per-Erik Kristensen EPHORTEMER
9771/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Mona Reberg EPHORTEMER
9727/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
9720/2019 20191223 23.12.2019 Saksframlegg/innstilling Deleger vedtak i tilsetting- 50 % miljøterapaut EPHORTEMER
9717/2019 20191223 23.12.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting- Miljøterapaut EPHORTEMER
9758/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Grunneiertillatelse Magnar Berg EPHORTEMER
9764/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
9766/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Styrket kulturminnesatsning i kommunene RIKSANTIKVAREN EPHORTEMER
9767/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev - overføring av oppgaver på landbruksområdet LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
9743/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Høring av renovasjons- og slamforskrift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9741/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av representant til nasjonalparkstyre Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
9753/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Betraktninger rundt etablering av fengsel i Meråker Bjørnulf Størseth EPHORTEMER
9735/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Svar på brev fra Fagforbundet FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
9749/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
9759/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag jordskifterett EPHORTEMER
9765/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Invitasjon til høring på forslag til revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag Kommunenes organisasjon EPHORTEMER
9661/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling Kjell Mjøsund EPHORTEMER
9679/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Liv Randi Raavand Liv Randi Raavand EPHORTEMER
9205/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Valg av 1 medlem/varamedlem til samarbeidsutvalgene for barnehagene i valgperioden 2020 - 2023 Gunnil Wæhre m.fl. EPHORTEMER
9244/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Habtom Russom Semhar EPHORTEMER
9730/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
9684/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Bashar Ghassan Glor EPHORTEMER
9740/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
9761/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Varsel om timepris BPA ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA EPHORTEMER
9643/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Anja Kristoffersen Anja Kristoffersen EPHORTEMER
9644/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Valg av 1 medlem/varamedlem til samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget ved Meråker skole for valgperioden 2020 - 2023 Egil Haugbjørg m.fl. EPHORTEMER
9744/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - rapportering bruk av utleieboliger HUSBANKEN EPHORTEMER
9732/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
9645/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Forhåndstilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
9678/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som vernepleier i Meråker kommune Olav Moen EPHORTEMER
9648/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune ***** EPHORTEMER
9738/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Gjøran Sandvik EPHORTEMER
9706/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.01. - 31.03.2020 Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
9726/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat Endring av refusjonskrav fosterhjemsplassert elev ***** ***** ***** Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
9739/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Ruben Magistad Wold EPHORTEMER
9673/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Analyseresutater - Meråker avløps - og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
9680/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Resultater fra årets tilsynsaksjon DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
9685/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Krav om ny arbeidsavtale omgående FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
9695/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Høringsnotat solarier DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET EPHORTEMER
9672/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Sikri AS - ansvarlig for Evrys virksomhet innenfor sak- og arkivsystemer EVRY NORGE AS EPHORTEMER
9665/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjon kommuner i Værnesregionen DEKOM Kommuner i Værnesregionen EPHORTEMER
9667/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2020 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9681/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Analyseresultater Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
9690/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale Kim Gisle Tronsmo EPHORTEMER
9691/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale Jane Mathisen EPHORTEMER
9692/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om å få stå i stilling ***** EPHORTEMER
9696/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET DOMSTOLENE I NORGE EPHORTEMER
9698/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om 100% foreldrepenger NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
9699/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Hilde Stensen EPHORTEMER
9700/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ingrid Kvam EPHORTEMER
9675/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Informasjon om Stortingets beslutning om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9677/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Høring - en styrket familietjeneste BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9683/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Jan Reppe EPHORTEMER
9689/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Rundskriv 1 - 1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEMER
9697/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Grunneiertillatelse Arnfinn Myrhaug EPHORTEMER
9682/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Anja Kristoffersen EPHORTEMER
9701/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Brit Krogstad EPHORTEMER
9703/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Kopi av brev - angående forhold registrert ved tømming av septik INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9704/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9650/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Kredittsjekk BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
9653/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Kredittsjekk BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
9045/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån. ***** EPHORTEMER
9638/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Rettelse DOMSTOLENE I NORGE EPHORTEMER
8874/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat Vedtak i klagenemnd for eiendomsskatt - evt. tilbakebetaling av eiendomsskatt etter klagebehandling Gunnhild Malones Stuberg EPHORTEMER
9634/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Kredittvurdering BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
9605/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om fradeling Ove Sagen EPHORTEMER
9613/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Bosetting av flyktninger - ***** ***** ***** INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
9595/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av representant til nasjonalparkstyre Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
9597/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Kvittering for levert rapport FKT-midler 2019 MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
9601/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - grunneiertillatelse Atle Stenmo EPHORTEMER
9607/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.12.2019 - 31.12.2020 Habtom Russom Semhar EPHORTEMER
9621/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Åse Gresseth EPHORTEMER
9622/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Arild Gunnar Renå EPHORTEMER
9625/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Møtereferat 05.12.2019 - IUA beredskapsstyre IUA Sør Trøndelag EPHORTEMER
9627/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Ber om revisjon av den delen av arealplanen som omhandler Øian massetak Eirik Øian EPHORTEMER
9617/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale Renate Jensen Oddøy EPHORTEMER
9624/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Fred Tronsmo - Meråker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9626/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Grenseregulering av namsdistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTEMER
9629/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om transport av bygningselementer Selbuhytta EPHORTEMER
9630/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Undersøkelsen ledige stillinger 4.kvartal 2019 - svarfrist 23.desember 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
9631/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Meråker kommune - Høring nye snøscooterløyper TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9633/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - orientering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTEMER
9637/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommere og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE EPHORTEMER
9572/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 993357847 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
9573/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9614/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om fylling Kåre Ingstadbjørg m.fl. EPHORTEMER
9628/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Rapport på utførte tømminger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9615/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Innspill til høring om snøscooterløype Teveldalen Länsstyrelsen Jämtlands län EPHORTEMER
9599/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Innspill - høring nye snøscooterløyper ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTEMER
9602/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Årsrapport BHT 2019 Egga barnehage Coperio EPHORTEMER
9603/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Signert samsvarserklæring for ferdigattest Ingstadbjørg skogsdrift AS GRANDE ENTREPRENØR AS EPHORTEMER
9606/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Ann Mari Aaen EPHORTEMER
9569/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918423044 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9570/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9571/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985958726 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9574/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971580402 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9575/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987090782 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9585/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Driftstilskudd 2020 Meråker menighet EPHORTEMER
9519/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat Endring av komiteer til utvalg Gunhild Warø m.fl. EPHORTEMER
9097/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Tilbud om 50 % stilling som miljøterapeut. Liv Berit Hunshamar EPHORTEMER
8837/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass med arbeidsavtale Lovely Omoruyi EPHORTEMER
9578/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Årsrapporter 2019 COPERIOSENTERET AS EPHORTEMER
9512/2019 20191216 16.12.2019 Internt notat Refusjon lønn tillitsvalgt 2. halvår 2019 - sentralt Morten Severin Aursand EPHORTEMER
9511/2019 20191216 16.12.2019 Internt notat Refusjon lønn tillitsvalgt lokalt 2. halvår 2019 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
9577/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innebygd arkivering - fremtida for offentlig forvaltning ? ARKIVVERKET EPHORTEMER
9580/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Til kommunene - Vurdering av helsetjenestens kapasitet til å takle eventuell økt asyltilstrømning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9594/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 Torfinn Krogstad EPHORTEMER
9576/2019 20191215 15.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav høst 2019 HKR Stjørdal kommune EPHORTEMER
9537/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr/bnr 0049/0987 GRANDE ENTREPRENØR AS EPHORTEMER
9499/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Kopi av Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Sverre Emanuel Strøm - Meråker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9539/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9540/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Snøscooterløyper Västjämtlands Snöskoterområde - VÄSEK EPHORTEMER
9542/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk - Fagerlia Hotelldrift SECURITAS AS EPHORTEMER
9543/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk - Coop Meråker SECURITAS AS EPHORTEMER
9544/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk - Europris SECURITAS AS EPHORTEMER
9546/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk - Kirkebyfjellet Konferansesenter SECURITAS AS EPHORTEMER
9500/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Kopi av Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - John Gunnar Stormo - Meråker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9456/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Kopi av Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Hans Otto Blæstervold - Meråker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9439/2019 20191213 13.12.2019 Utgående brev Bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholholdig drikk i butikk RUNA PEDERSEN AS m.fl. EPHORTEMER
9454/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Kopi av Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Frode Størseth - Meråker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9455/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Kopi av Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt - 2019 - Tore Horten - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER