eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9964/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - natt - st. ref. (4309369099) Isaias Mirach Gebreamlak EPHORTEMER
9793/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0025/0025 Dispensasjon kommuneplanens arealdel - nodehytte NTE MARKED AS EPHORTEMER
9852/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0021 Svar på søknad om fradeling Trond Ringen EPHORTEMER
9824/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gnr/Bnr/Festenr. 0013/0002/0016 Svar på søknad om fradeling av festepunkt til grunneiendom. Stefan Sagen EPHORTEMER
9891/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TORBJØRN JOHANSEN EPHORTEMER
9903/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll STORMO JOHN GUNNAR EPHORTEMER
9913/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak OLE BERNHARD LARSSON EPHORTEMER
9931/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innbetaling av egenandel og mva. Gjensidige ref: 71759520,6 CRM:0458201114 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTEMER
9942/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Pensjonsmeldingsskjema STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
9943/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lillian Engen Brandsfjell m.fl. EPHORTEMER
9921/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein ELLEN OLAUG HETLAND LJUNG EPHORTEMER
9946/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Meråker skole - kostnadskalkyle pr. 19.11.20 RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
9956/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:01:02.802876 Skatteetaten EPHORTEMER
9928/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport. Gjelder Meråker kommunale Vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
9880/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler GUDRUN LILLEBERG EPHORTEMER
9905/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll STORFONNA PRODUKTER AS EPHORTEMER
9909/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll for fradeling på gårdsnummer 45/3 Olav Bakken Jensen m.fl. EPHORTEMER
9922/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Forlengelse av vei til gbnr 49/313 SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
9923/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Dispensasjon - Byggegrense - FV 6772 Fersdalsveien - tilbygg til bolighus - 20/51 -Meråker kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9924/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger i tilsynssak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9929/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling MERÅKER MULTISERVICE AS EPHORTEMER
9870/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt JAN PETTER LØKKEN m.fl. EPHORTEMER
9871/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler JAN PETTER LØKKEN m.fl. EPHORTEMER
9872/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9873/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak DANIEL SLUNGÅRD EPHORTEMER
9874/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst til tak VIDAR RINGEN EPHORTEMER
9875/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler VIDAR RINGEN EPHORTEMER
9876/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Ildsted defekt VIDAR RINGEN EPHORTEMER
9877/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein VIDAR RINGEN EPHORTEMER
9893/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll ØSTERÅS JAN ERIK EPHORTEMER
9896/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER JOHAN DALÅMO EPHORTEMER
9919/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Alvorlig mangel på pipe ELLEN OLAUG HETLAND LJUNG EPHORTEMER
9949/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Kopperaa AS KOPPERAA AS EPHORTEMER
9602/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dispensasjon Fersdalen reguleringsplan - gapahuk FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG m.fl. EPHORTEMER
9890/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak OLE BERNHARD LARSSON EPHORTEMER
9895/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak FRODE KULSETH EPHORTEMER
9907/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll HÅVARD STØRSETH EPHORTEMER
9918/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ELLEN OLAUG HETLAND LJUNG EPHORTEMER
9926/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport. Gjelder Meråker avløps- og Renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
9927/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 47/75 - Meråker kommune - Forespørsel om uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
9932/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9933/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Veileder til selvkostforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9941/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9944/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Påminnelse: Referanse for fakturering for bruk av Digisos-tjenestene (økonomisk sosialhjelp) Team Digisos v/Dubinina, Elena EPHORTEMER
9945/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023 TRYGG TRAFIKK EPHORTEMER
9947/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:05.066307 SKATTEETATEN EPHORTEMER
9948/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:35.906303 SKATTEETATEN EPHORTEMER
9860/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Høring- Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene EPHORTEMER
9900/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll RUNE STENMO EPHORTEMER
9914/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke OLE BERNHARD LARSSON EPHORTEMER
9904/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Rapport/referat fra brukermøte - ledelse og støtte og 5.-7. trinn Rambøll m.fl. EPHORTEMER
9892/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i 20% av stillingen Lisa Mari Moen EPHORTEMER
9894/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Hovedsak på styringsgruppe møte - Brukertilbakemeldinger så langt Rambøll EPHORTEMER
9897/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 25.11.2020 NAV Værnes EPHORTEMER
9848/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Innekledd skorstein IVAR DALÅMO EPHORTEMER
9882/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale ansvar 3609 Feven Tekia Ghrmay EPHORTEMER
9886/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Endring av frist for innvilgning og utbetaling i Agros FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9888/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 17.11.2020 - 31.07.2021 Sanna Dalåmo EPHORTEMER
9028/2020 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Vurdering av ev. betalingsforpliktelse - ***** ***** ***** EPHORTEMER
9826/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Beverjakt 2020/2021 - Stordalen Sameie, AS Meråker Brug og Meråker Grunneierlag Stordalen Sameie m.fl. EPHORTEMER
9838/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler BRIT ANNE-MARIE BØRSTAD EPHORTEMER
9843/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler IVAR DALÅMO EPHORTEMER
9853/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MARIT HELENE TORVIK REPPE EPHORTEMER
9845/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler IVAR DALÅMO EPHORTEMER
9911/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester - barnelova § 43a og barnevernloven § 6-10 FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTEMER
9916/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sigrid Lovise Ringen EPHORTEMER
9869/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt STEINAR JON LIAN m.fl. EPHORTEMER
9878/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ferdigattest for renseanlegg MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
9915/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
9857/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BÅRD TORVIK EPHORTEMER
9865/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak GODA DAHL RAAEN EPHORTEMER
9920/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Camilla Tellugen Viborg EPHORTEMER
9912/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kopi av brev angående tømming av septik INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9917/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Barbro Margareta Edin EPHORTEMER
9801/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Sanna Dalåmo EPHORTEMER
9844/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak IVAR DALÅMO EPHORTEMER
9840/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Eva Marianne Eilertsen m.fl. EPHORTEMER
9851/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Startlån - Takst (Ref=b8p668, SakId=356729) ***** EPHORTEMER
9799/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.45 bnr.39 - Tilbygg Sissel Kjelaas Myhr EPHORTEMER
9786/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak FRANK ANDRE DAHL m.fl. EPHORTEMER
9817/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak OLE PEDER LØKKEN EPHORTEMER
9819/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HEIDI LØKKEN EPHORTEMER
9846/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Ferdigattest på Naust deres ref. 2020/1742-2 Meråker Jostein Myhr EPHORTEMER
9831/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler FRANK ANDRE DAHL m.fl. EPHORTEMER
9825/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll på gårdsnummer 13/1/40 Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
9847/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Endringsliste for eiendomsskattegrunnlag for skatteåret 2018 Skatteetaten EPHORTEMER
9813/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag - melding om kontroll Geir Arve Krogstad EPHORTEMER
9780/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler UNNI RONÆS ROLLAND EPHORTEMER
9781/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler UNNI RONÆS ROLLAND EPHORTEMER
9783/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Samarbeidsavtale mellom Meråker kommune og AtB AS vedrørende skoleskyss - signert ATB AS EPHORTEMER
9827/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak STEINAR JON LIAN m.fl. EPHORTEMER
9830/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler FRANK ANDRE DAHL m.fl. EPHORTEMER
9832/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke FRANK ANDRE DAHL m.fl. EPHORTEMER
9833/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vedr. oppmålingsforretning Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
9834/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak BRIT ANNE-MARIE BØRSTAD EPHORTEMER
9837/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
9849/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Startlån - takst (Ref=b8p668, SakId=356729) ***** EPHORTEMER
9850/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Startlån - kredittvurdering (Ref=b8p668, SakId=356729) ***** EPHORTEMER
9867/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilbakemeldinger ift forslag til avtale den 18.11.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9816/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak IVAR DALÅMO EPHORTEMER
9647/2020 20201118 18.11.2020 Internt notat Referat fra samarbeidsmøte Rambøll og Meråker kommune 13.november Kjersti Kjenes m.fl. EPHORTEMER
9828/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Kjøkkenventilator FRANK ANDRE DAHL m.fl. EPHORTEMER
9794/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak JULIE S ELVEN SKAVMO EPHORTEMER
9633/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Søknad om fritak fra samarbeidsutvalget ved Meråker skole Egil Haugbjørg EPHORTEMER
9782/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak UNNI RONÆS ROLLAND EPHORTEMER
9715/2020 20201118 18.11.2020 Internt notat Vedlegg til søknad om samisk støtte og undervisning, skoleåret 2020-2021 Gunhild Warø EPHORTEMER
9756/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.45 bnr.1 fnr.204 - Naust Jostein Myhr EPHORTEMER
9795/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak JULIE S ELVEN SKAVMO EPHORTEMER
9796/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ANNE BRIT RINGEN EPHORTEMER
9854/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Rettsbok - sak 20-081538REN-JTRD - Brennbakkan Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTEMER
9858/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Anmodning om svar på søknad om forlengelse av hyttevei BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
9855/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Oversendelse av klage - omgjøring og avslag på søknad om kjøring med ATV på barmark - Meraker Brug Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
9868/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Bekreftelse fra Sparebank 1 (Ref=aq894a, SakId=361480) ***** EPHORTEMER
9856/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 13.11. - 31.12.2020 Annabell Kristine Fosli EPHORTEMER
9864/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Avslag på søknad (Ref=b8p668, SakId=356729) ***** EPHORTEMER
9829/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak FRANK ANDRE DAHL m.fl. EPHORTEMER
9218/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Avgift på gravlegging i minnelund EPHORTEMER
9836/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Informasjonspost om varsling av skred og flom Laila Høivik EPHORTEMER
9788/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK vdr - september 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
9789/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev VITKIG: Feil i vedlegg "informasjonsskriv" rettet - "Kartlegging av bostedsløse 2020" NIBR Kartlegging bostedsløse 2020 EPHORTEMER
9779/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om Startlån ***** EPHORTEMER
9797/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Forslag til avtale med utvalgte vedlegg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9767/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt MARIUS RINGEN m.fl. EPHORTEMER
9768/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt MARIUS RINGEN m.fl. EPHORTEMER
9778/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak LARS BODSBERG m.fl. EPHORTEMER
9729/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HANNELE V P BJØRNÅS m.fl. EPHORTEMER
9730/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KARL TERJE FURUNES EPHORTEMER
9731/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Avkjørsel til fritidsbolig - Gbnr 49/654, Meråker kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
9732/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 4.termin 2020 Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune, sentralt fakturamottak EPHORTEMER
9733/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Rapportering 2020 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2021 - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9735/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Sluttrapport Fjellandbruk 2020 - Meråker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9742/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KJELL MORTEN FLAAMO EPHORTEMER
9763/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HANNE HAUGAN EPHORTEMER
9764/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak JAN PETTER LØKKEN m.fl. EPHORTEMER
9765/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak LARS JØRGEN BERG EPHORTEMER
9766/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om Startlån ***** EPHORTEMER
9758/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.46 bnr.17 - Tilbygg Arve Morten Hammer EPHORTEMER
9769/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler MARIUS RINGEN m.fl. EPHORTEMER
9770/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler MARIUS RINGEN m.fl. EPHORTEMER
9773/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein MARIUS RINGEN m.fl. EPHORTEMER
9774/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig MARIUS RINGEN m.fl. EPHORTEMER
9775/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig MARIUS RINGEN m.fl. EPHORTEMER
9776/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler LARS BODSBERG m.fl. EPHORTEMER
9777/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein LARS BODSBERG m.fl. EPHORTEMER
9814/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder lønn og kommuneregnskap - st. ref. (4307082071) Elena Farstad Haugen EPHORTEMER
9803/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Mats Erik Mackhé EPHORTEMER
9804/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Åse Gresseth EPHORTEMER
9805/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.11.2020 - 30.04.2021 Kirsti Nordstrøm EPHORTEMER
9809/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 1.11.2020 - 31.10.2021 Kent I Falkered Storengen EPHORTEMER
9812/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Kent I Falkered Storengen EPHORTEMER
9821/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Samisk helseteam og Meråker kommune ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTEMER
9791/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev ENDRING, ekstraordinært årsmøte OKS Trøndelag SA gjennomføres skriftlig. OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
9800/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
9784/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Avslutning av sak 126464 om Fjellandbruket - Utbetalingsmelding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9785/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - natt - st. ref. (4309369099) Jugoslav Sunjevaric EPHORTEMER
9790/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Referanse for fakturering for bruk av Digisos-tjenestene Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV EPHORTEMER
9792/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Nabovarsel gapahuk Nøstervika John Helge Lillevold EPHORTEMER
9798/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar vedrørende tilbud Flomvurdering Meråker renseanlegg RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
9820/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedrørende feilsortering i papirdunken INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9617/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0013/0001 Svar på søknad om fradeling av festetomtene gnr.13 bnr.1 fnr.44 og 46 til grunneiendommer. Stefan Sagen EPHORTEMER
9619/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Gnr/Bnr/F.nr 0013/0001/0045 Svar på søknad om fradeling av festetomt til grunneiendom Stefan Sagen EPHORTEMER
9771/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt MARIUS RINGEN m.fl. EPHORTEMER
9772/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt MARIUS RINGEN m.fl. EPHORTEMER
9726/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Utferding av bekreftet utskrift fra grunnboken NORD-TRØNDELAG EIENDOM AS EPHORTEMER
9734/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Skjema for innmelding av behov for tiltak i beiteområder 2021 - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9736/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse VERDENS GANG AS EPHORTEMER
9746/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Refusjon av faste utgifter for 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9727/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak FRANK INGAR HEGNES EPHORTEMER
9762/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.650 - Hytte Kåre Steinar Fordal EPHORTEMER
9749/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr 45 bnr1 fnr. 100 - Naust Jan-Erik Olsen EPHORTEMER
9751/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond, 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9705/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Innmelding behov NMSK 2021 - Meråker kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
9706/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Typegodkjent takstige SØLVI M JENSEN KIRKNES m.fl. EPHORTEMER
9701/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
9710/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTEMER
9787/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedr. oppmålingsforretning Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
9713/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll Jo Steinar Ahlin m.fl. EPHORTEMER
9723/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev NORD-TRØNDELAG EIENDOM AS EPHORTEMER
9566/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Gnr/Bnr/Fnr 0013/0001/0039 Svar på søknad om fradeling av punktfeste til grunneiendom Stefan Sagen EPHORTEMER
9759/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 26.11.20 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9737/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
9747/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på uføretrygd ***** EPHORTEMER
9750/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Søknad om uførepensjon KLP EPHORTEMER
9760/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kartlegging av bostedsløse 2020 NIBR Kartlegging bostedsløse 2020 EPHORTEMER
9353/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Avtale på tilkalling Emma von Düring EPHORTEMER
9743/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vedrørende overfylt dunk INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9711/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Arbeidsbeskrivelse VA Jørgen Nybrodal EPHORTEMER
9440/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Melding om suspensjon av ***** ***** ***** STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
9625/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak RITA THOBROE EPHORTEMER
9703/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på dispensasjon fra arealplan - Gnr/bnr 0049/0313 Funnsjøen vei til hytte TENSIO TN AS EPHORTEMER
9707/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 49/111/1 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9708/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 49/111/2 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9738/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Arveoppgjør MERÅKER SOKN EPHORTEMER
9744/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking HEGRE GÅRD EPHORTEMER
9752/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av foreldrepermisjon Ingeborg Lillevold EPHORTEMER
9716/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
9717/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kopi av svar på søknad om endring/fritak av renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9757/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kvittering på søknad om tilskudd samisk opplæring FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTEMER
9741/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon vedrørende oppføring av nodehytte NTE MARKED AS EPHORTEMER
9234/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Kent I Falkered Storengen EPHORTEMER
9233/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Kirsti Nordstrøm EPHORTEMER
9657/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993253014, 5034-25/ 46 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9659/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869183652, 5034-33/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9655/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184974, 5034-10/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9656/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969605708, 5034-44/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9658/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913139399, 5034-47/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9665/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986982531, 5034-40/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9666/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970546480, 5034-49/ 98 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9667/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995590433, 5034-6/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9668/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969219948, 5034-11/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9669/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184877, 5034-17/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9670/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990002460, 5034-47/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9674/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988946702, 5034-47/ 29 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9675/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969285169, 5034-33/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9676/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971580402, 5034-20/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9677/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875738062, 5034-34/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9683/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915198171, 5034-49/ 28 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9684/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969688883, 5034-20/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9685/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993357847, 5034-12/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9687/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918423044, 5034-36/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9690/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969687852, 5034-47/ 17 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9691/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869363782, 5034-47/ 19 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9692/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997534573, 5034-12/ 53 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9649/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915618936, 5034-43/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9650/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996575306, 5034-31/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9651/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992160144, 5034-20/ 18 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9652/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985958726, 5034-37/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9653/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976012259, 5034-20/ 24 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9654/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969687844, 5034-8/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9682/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912260097, 5034-47/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9688/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987090782, 5034-20/ 212 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9689/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993767557, 5034-47/ 21 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9693/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982133416, 5034-32/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9694/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998019524, 5034-47/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9695/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999556396, 5034-18/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9697/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920816487, 5034-32/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9660/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981908864, 5034-15/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9661/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969183501, 5034-50/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9662/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982930871, 5034-18/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9663/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919955449, 5034-21/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9664/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915382282, 5034-12/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9671/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969695227, 5034-30/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9672/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969687143, 5034-24/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9673/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 956293235, 5034-10/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9678/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875738062, 5034-34/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9679/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985962707, 5034-48/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9680/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990761191, 5034-25/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9639/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ny rettleiar for skredfareutgreiing for skred i bratt terreng NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
9642/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding MERÅKER BYGGSERVICE Knut Johan Weiseth EPHORTEMER
9628/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll AU Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan e-postmøte 16.10-04.11.20 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger EPHORTEMER
9629/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Frivillige organisasjoner bidrar med informasjonstiltak om korona til innvandrerbefolkningen INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
9618/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
9615/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0049/0313 - dispensasjon fra arealplan veg - høring NORD-TRØNDELAG EIENDOM AS EPHORTEMER
9648/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev VG - forespørsel om informasjon vedrørende tiltak i kommuner i Trøndelag VERDENS GANG AS EPHORTEMER
9643/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Ingi Eva-Lis Erenbo EPHORTEMER
9429/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0313 - dispensasjon fra arealplan veg - høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
9630/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets årsplan 2021 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
9547/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0471 - Svar på søknad om fradeling av punktfeste til grunneiendom TEVELDAL SAMEIE DA EPHORTEMER
9620/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Reguleringsendring Reguleringsplan Tevellia II - Høring Karsten Ingemar Reistad EPHORTEMER
9570/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler RITA THOBROE EPHORTEMER
9598/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BJØRN GUNNAR AASVOLD EPHORTEMER
9580/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning på gnr 13/1/40 Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
9635/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Fristforlengelse, Meråker skole. prisforespørsel grunnundersøkelser - Tilbud MULTICONSULT NORGE AS EPHORTEMER
9636/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Fristforlengelse, Meråker skole. prisforespørsel grunnundersøkelser - Tilbud SWECO NORGE AS EPHORTEMER
9637/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Vedtak om å dokumentere skriftlig vedlikeholdsplan og fargekartlegging MATTILSYNET EPHORTEMER
9638/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Uttalelse til Planid 2019003 - Reguleringsplan Meråker grunnskole MATTILSYNET EPHORTEMER
9644/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Gjelder Meråker kommunale Vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
9645/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Svar på samhandlingsavvik E190/2020 HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTEMER
9575/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev FV 6772 til eiendommen gnr. 45 bnr. 107 i MERÅKER KOMMUNE - Svar på søknad om Ny avkjørsel Asbjørn Johnsen EPHORTEMER
9596/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev særskilt utbetaling COVID-19, Utvidet programtid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEMER
9068/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Reguleringsendring Reguleringsplan Tevellia II - Høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
9600/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
9539/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på Fakturagrunnlag matrikkelbrev gnr 12/39 Hilde Moen EPHORTEMER
9571/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet MEGLERHUSET NYLANDER AS, Avd. Stjørdal EPHORTEMER
9611/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Anmodning om tilleggsopplysninger NAV EPHORTEMER
9612/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0046/0017 -Søknad om ferdigattest Arve Morten Hammer EPHORTEMER
9605/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Meråker Alpinsenter - søknad om skjenkebevilling - uttalelse TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTEMER
9609/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 49/111/4 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9610/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 49/111/3 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9578/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ylva Fjell EPHORTEMER
9579/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Epostkorrespondanse: spørsmål om bruk av undergang BANE NOR Infrastruktur Prosjekter, Område Nord EPHORTEMER
9573/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Emma Von Düring EPHORTEMER
9591/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fra og med 16.11.2020 Lise Sandvik Vassli EPHORTEMER
9593/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Omberamming av visitas i Meråker sokn i Stjørdal prosti DEN NORSKE KIRKE EPHORTEMER
9594/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.11.2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
9603/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll Nasjonalparkstyret 16.10. og 4.11.2020 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
9604/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Prosjektplan rullering av forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
9606/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 49/111/7 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9607/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 49 /111/6 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9608/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 49/111/5 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9572/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Malin Heia EPHORTEMER
9567/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev på gnr: 49/415 og 49/1076 Elisabeth Utgaard Brenne m.fl. EPHORTEMER
9544/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Protokoll klar for gjennomsyn på gnr: 18/77 Magne Hammer m.fl. EPHORTEMER
9538/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler BJARNE JOHANSEN m.fl. EPHORTEMER
9559/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak RITA THOBROE EPHORTEMER
9562/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak CHRISTINA RYDIN EPHORTEMER
9556/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak LARS BODSBERG m.fl. EPHORTEMER
9560/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak CATO JOHANSEN EPHORTEMER
9564/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Oversendelse av Matrikkelbrev AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9235/2020 20201112 12.11.2020 Saksframlegg/innstilling Stolt Bryggeri - Søknad om bevilling for skjenking av alkohol ved Meråker Alpinsenter EPHORTEMER
9238/2020 20201112 12.11.2020 Saksframlegg/innstilling Meal on Wheel DA - søknad om serveringsbevilling ved Meråker Alpinsenter EPHORTEMER
9306/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for November 2020 NAV familie- og pensjonsytelser EPHORTEMER
9416/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak NILS PETTER HAARSAKER EPHORTEMER
9549/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning på gnr 49/136 MERÅKER KOMMUNE SEKTOR FOR KOMMUNAL UTVIKLING EPHORTEMER
9550/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 13.11.20 - 12.01.21 Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
9532/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - fradeling fra 45/3 Jan-Erik Olsen EPHORTEMER
9533/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Fakturagrunnlag matrikkelbrev gnr 12/39 Hilde Moen EPHORTEMER
9537/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler STEINAR VOLDEN EPHORTEMER
9421/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ANNE-KATHRINE S FJELNSETH m.fl. EPHORTEMER
9422/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Service slukkeutstyr ODD MAGNAR BJERKÅS EPHORTEMER
9410/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1008 BoligPartner AS Avd. Trondheim EPHORTEMER
9413/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler VIDAR HELLMANN JOHNSEN EPHORTEMER
9415/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler NILS PETTER HAARSAKER EPHORTEMER
9423/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ODD MAGNAR BJERKÅS EPHORTEMER
9493/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9496/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9497/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9509/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0654 - dispensasjon for avkjørsel til fritidsbolig -høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
9531/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - fradeling fra 45/3 Geir Mikael W Østerås EPHORTEMER
9546/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet MEGLERHUSET NYLANDER AS avd Stjørdal EPHORTEMER
9431/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak SISSEL JORID HOGNES EPHORTEMER
9418/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Teglpipe ikke pusset utvendig MARIA T MORALES REGATO EPHORTEMER
9432/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt SISSEL JORID HOGNES EPHORTEMER
9485/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9486/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9487/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9488/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling fra 45/3 Olav Bakken Jensen m.fl. EPHORTEMER
9491/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9492/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9354/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0180 Svar på søknad om tiltak - Terrasse Arve Sjølseth Jakobsen EPHORTEMER
9383/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TURISTGÅRD AS TEVELDAL EPHORTEMER
9384/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ANNE-KATHRINE S FJELNSETH m.fl. EPHORTEMER
9385/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BJØRG OLBERG m.fl. EPHORTEMER
9378/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak SISSEL JORID HOGNES EPHORTEMER
9386/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Informasjon om avglemt varsling om oppmålingsforretning Anne Marie Skjelstadås m.fl. EPHORTEMER
9387/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER ØYVIND ALMEHAGEN m.fl. EPHORTEMER
9389/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TURISTGÅRD AS TEVELDAL EPHORTEMER
9390/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak VIDAR HELLMANN JOHNSEN EPHORTEMER
9388/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Protokoll klar for gjennomsyn HERNES EIENDOM AS m.fl. EPHORTEMER
9391/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak NILS PETTER HAARSAKER EPHORTEMER
9230/2020 20201111 11.11.2020 Saksframlegg/innstilling Konsek Trøndelag Iks - endring av selskapsavtale fra 1.1.2021 EPHORTEMER
9462/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst til sotluke PER ØYVIND ALMEHAGEN m.fl. EPHORTEMER
9475/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9476/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9479/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9561/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag – ønske om tilbakemelding på særskilte spørsmål FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9557/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
9558/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - natt - st. ref. (4309369099) Per Even Skogset Franssen EPHORTEMER
9563/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - natt - st. ref. (4309369099) Daniel Seizew EPHORTEMER
9540/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politisk råd STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
9541/2020 20201111 11.11.2020 Saksframlegg/innstilling Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd EPHORTEMER
9542/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev FV 6772 til eiendommen gnr. 45 bnr. 107 i MERÅKER KOMMUNE - Søknad om Ny avkjørsel Asbjørn Johnsen EPHORTEMER
9553/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler INGER JOHANNE FRIGAARD EPHORTEMER
9554/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på koronasituasjonen fra sektor skole, oppvekst og kultur- Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9515/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0400 - Søknad dispensasjon reguleringsplan endret adkomstvei - høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
9535/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler STEINAR VOLDEN EPHORTEMER
9536/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler STEINAR VOLDEN EPHORTEMER
9529/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning på gnr 49/136 Anita Mathisen m.fl. EPHORTEMER
9534/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - natt - st. ref. (4309369099) Ingri emilie Pedersen EPHORTEMER
9474/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9482/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag matrikkelbrev gnr 12/39 Hilde Moen EPHORTEMER
9489/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9490/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9494/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9495/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9498/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9499/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9500/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler PER GUNNAR MERAKERLI EPHORTEMER
9568/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilkobling kommunalt avløp på gnr/bnr 0012/0020 RHK BYGG AS EPHORTEMER
9569/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - natt - st. ref. (4309369099) Asmerom Weldemariam EPHORTEMER
8595/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0001 Opparbeidelse av infrastruktur - Byggesaksgebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9341/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ludvik Myhre EPHORTEMER
9037/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Referat Stadnamnutvalget 21. oktober 2020 Elin Rønning m.fl. EPHORTEMER
9056/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som vikar (foreldrepermisjon) Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
9057/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om å beholde stillingshjemmel. ***** EPHORTEMER
9058/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Veiledet tjeneste som fysioterapeut. Mohammad Reyazi Ardekani EPHORTEMER
9055/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om å beholde 100 % stillingshjemmel i perioden 31.10.20 - 30.10.21. ***** EPHORTEMER
9061/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som vikar (permisjon) Kristoffer Teveldal EPHORTEMER
9519/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Svar på tilskudd av Inn på tunet forberedelser FJELLANGER STA EPHORTEMER
9466/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Møtereferat prosjekteringsmøte 8 den 3.11.2020 COWI AS EPHORTEMER
9477/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Stian Evjen Fånes EPHORTEMER
9342/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
9528/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling av dreneringstilskudd Rune Stenmo EPHORTEMER
9522/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Tilsyn tobakkskadeloven 6.11.2020 - Coop Meråker Securitas AS EPHORTEMER
8939/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Feven Tekia Ghrmay EPHORTEMER
9484/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
7830/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Oppsigelse av 81,92 % stilling som sykepleier ved Meråker Helsetun. Ingrid Pedersen Østerås EPHORTEMER
8168/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon/stå i stilling for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
9513/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til innsamling av husholdningsavfall for Franzefoss Gjenvinning AS, Trondheim FRANZEFOSS GJENVINNING AS EPHORTEMER
9521/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Salgskontroll 6.11.2020 - Coop Meråker Securitas AS EPHORTEMER
9525/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Salgskontroll 6.11.2020 - Rema 1000 Securitas AS EPHORTEMER
9526/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Tilsyn tobakkskadeloven 6.11.2020 - Rema 1000 Securitas AS EPHORTEMER
9527/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - sosiale tjenester til personer som utløser integreringstilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9469/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Referat fra møte i oppfølgingsteam 9.11.20 og innkalling til møte 16.12.2020 Konfliktrådet EPHORTEMER
9465/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på lønnsansiennitet Anton Killi Ringen EPHORTEMER
9467/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
9302/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Alette Sandvik EPHORTEMER
9434/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Planid 2019003 Meråker grunnskole, Meråker kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
9438/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Teveldal Turistgård AS TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
9446/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Presisering av tiltaksnivå i videregående skole UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
9447/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen i kommunen HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
9443/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Kvittering for mottatt forkynning Oslo Tingrett EPHORTEMER
9424/2020 20201109 09.11.2020 Internt notat Økt behov for bemanning 01.01.2021 Gunhild Warø EPHORTEMER
9436/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Dispensasjonssøknad trukket WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
9444/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Meråker Multiservice AS MERÅKER MULTISERVICE AS EPHORTEMER
9448/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Meråker kommunale vannverk - drikkevann ALCONTROL NORWAY AS EPHORTEMER
9450/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Brit Nora Walstad EPHORTEMER
9455/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Kvittering for mottatt overføring av arkiv fra Visma Velferd og Oppad INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
9437/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Sikring av skrent RAMBØLL NORGE AS EPHORTEMER
9445/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Ber om å få tilsendt meglerpakke SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
9451/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om lærlingeplass og CV Habtom Russom Semhar EPHORTEMER
9452/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTEMER
9454/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Rettleiar om regionalt planforum KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9456/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Glem forespørsel om meglerpakke SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
9457/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak VA-ledninger FARSTAD AS EPHORTEMER
9420/2020 20201108 08.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - natt - st. ref. (4309369099) Hanna Basma EPHORTEMER
9417/2020 20201107 07.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - natt - st. ref. (4309369099) Nikola Stjepanovic EPHORTEMER
9375/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Koronasituasjonen: Anbefalinger FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO EPHORTEMER
9379/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Tilbakemeldinger i forhandlinger 2 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9405/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - bekreftet grunnbokutskrift STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9403/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE EPHORTEMER
9404/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Melding om suspensjon av autorisasjon som ***** STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
9414/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Reguleringsendring Reguleringsplan Tevellia II - Høring John Denholm EPHORTEMER
9411/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Brev til kommuneoverlegene 2020-11-06 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
9407/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Utkast til kjøpekontrakt og forhandlingsprotokoll TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9408/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Tilbakemeldinger i forhandlinger 30.10.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9409/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Innrapportering av kommunale smittesporingdata FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
9376/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Meråker skole - utomhus Rambøll EPHORTEMER
9377/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Intensjonsavtale Opplæringskontoret Trøndelag SA EPHORTEMER
9402/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
9369/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Tilkobling kommunalt avløp på gnr/bnr 0012/0020 RHK BYGG AS EPHORTEMER
9371/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 15.10.20 Nav Værnes EPHORTEMER
9372/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9381/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 05.11.20 - 05.05.21 Silje Ven Nesgård EPHORTEMER
9382/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Magne Annar Tuseth EPHORTEMER
9401/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Dokument har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9344/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 05.11.20 - 05.05.21 Silje Ven Nesgård EPHORTEMER
9345/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak WENCHE RØKKE EPHORTEMER
9373/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9374/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
9392/2020 20201106 06.11.2020 Internt notat Søknad om støtte til digital hjemmeundervisning Gunhild Warø EPHORTEMER
9406/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding 6.11.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9367/2020 20201105 05.11.2020 Internt notat Konsekvensavklaringer Arne Ketil Auran EPHORTEMER
9351/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - natt - st. ref. (4309369099) Emina Ilic EPHORTEMER
9359/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.11.20 - 31.01.21 Ludvik Myhre EPHORTEMER
9361/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.11.20 - 31.01.21 Alette Sandvik EPHORTEMER
9364/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Midlertidig tilsetting i strid med AML § 14.9 FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
9334/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak TURISTGÅRD AS TEVELDAL EPHORTEMER
9356/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Utbetaling av fjellandbruksmidler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9357/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Fjellandbruket Meråker - rapportering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9358/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler til anlegg MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
9365/2020 20201105 05.11.2020 Internt notat Kommentar til svar på henvendelse fra Utdanningsforbundet Berit Stormo m.fl. EPHORTEMER
9366/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til smittevernredskap corona MERÅKER EVENTS EPHORTEMER
9340/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
9294/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Gjennomsyn av protokoll - klagefrist satt til tre uker Ivar Kværnmo m.fl. EPHORTEMER
9322/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak JAN ARILD FUGLÅS EPHORTEMER
9314/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jo Steinar Ahlin m.fl. EPHORTEMER
9337/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål ang. renovasjonsgebyr Evaldas Jancaukas EPHORTEMER
9338/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Meråker skole utomhusplan - tidligere brukerprosess Warø Gunhild EPHORTEMER
9343/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av innvilget tilskudd til konfliktdempende tiltak i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9303/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Referat fra møte 21.10.2020 angående Formannskapssak PS 56/09 - Salg av parsell på Fersdalen ved Langsåvollen LANGSÅVOLD GÅRD DA EPHORTEMER
9370/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
9339/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
9296/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Utferding av matrikkelbrev Ellinor Lien m.fl. EPHORTEMER
9304/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning MERÅKER KOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
9336/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
8437/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling i Meråker kommune Åshild Bithammer EPHORTEMER
9059/2020 20201104 04.11.2020 Saksframlegg/innstilling Svar på anmodning om bosetting for 2021 EPHORTEMER
9300/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Snøscooterløyve - grunneier Terje Alstad EPHORTEMER
9335/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om startlån Anders Strid EPHORTEMER
9330/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak for 45/252, Arve Størseth IDEHYTTA AS EPHORTEMER
9201/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røkvarsler defekt ULF RINGEN EPHORTEMER
7716/2020 20201104 04.11.2020 Saksframlegg/innstilling Rapport fra arbeidsgruppe - museumsstruktur og drift EPHORTEMER
9333/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Avlysning av aktiviteter ut 2020 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
9060/2020 20201104 04.11.2020 Saksframlegg/innstilling Høring på skoleruta 2022-2023 EPHORTEMER
9307/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
9280/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ELLINOR RISVOLD EPHORTEMER
9291/2020 20201104 04.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til gatelys i Svedalen EPHORTEMER
9295/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Protokoll for oppmålingsforretning MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
9297/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Oppdatering av veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
9298/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
9253/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler IDA JOHANNE ULSETH EPHORTEMER
9231/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.21 bnr. 44 - Rehab. skorstein RHK BYGG AS EPHORTEMER
9226/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0111/0005 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9227/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0111/0006 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9244/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0460 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Bruksendring Inger Sætran EPHORTEMER
9281/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt ANN MARI MERAKERLI EPHORTEMER
9283/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Sotluke defekt ELLINOR RISVOLD EPHORTEMER
9220/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0111/0001 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9222/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0111/0003 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9229/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0111/0007 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9279/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Klage på vei Kyllofallet Kai Kristiansen EPHORTEMER
9221/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0111/0002 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9224/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 0049/0111/0004 - Tinglysing av punktfeste STATENS KARTVERK EPHORTEMER
9205/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ALEXANDER AASVOLD m.fl. EPHORTEMER
9200/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt ULF RINGEN EPHORTEMER
9202/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ALEXANDER AASVOLD m.fl. EPHORTEMER
9203/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler ALEXANDER AASVOLD m.fl. EPHORTEMER
9204/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Alvorlig mangel på pipe ALEXANDER AASVOLD m.fl. EPHORTEMER
9248/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler IDA JOHANNE ULSETH EPHORTEMER