eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 10 03 20181003 03.10.2018 13:00 Rådhuset Feren Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS372018 PS 37/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS2102018 RS 210/2018 Gnr/bnr 0013/0002 - Svar på søknad om rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2112018 RS 211/2018 Gnr/bnr 0020/0035 - Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 0020/0092 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2122018 RS 212/2018 Gnr/bnr 0020/0035 - Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 0020/0151 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2132018 RS 213/2018 Gnr/bnr 0023/0019 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Neslin Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2142018 RS 214/2018 Gnr/bnr 0034/0051 - Svar på søknad om bruksendring - Bod og soverom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2152018 RS 215/2018 Gnr/bnr 0045/0008 - Svar på søknad om tillatelse uten ansvarsrett - Anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2162018 RS 216/2018 Gnr/bnr 0047/0075/0009 - Svar på søknad om fradeling av festetomt til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2172018 RS 217/2018 Gnr/bnr 0047/0111 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2182018 RS 218/2018 Gnr/bnr 0047/0111 - Svar på søknad om utslippstillatelse - Svein E. Flaamo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2192018 RS 219/2018 Gnr/bnr 0049/0001/0338 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2202018 RS 220/2018 Gnr/Bnr 0049/0388 Svar på tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2212018 RS 221/2018 Gnr/bnr 0049/0548 midlertidig bruksendring, fritidsbolig til bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2222018 RS 222/2018 Gnr/bnr 0020/0015 - Søknad om fradeling av tomt til boligformå Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2232018 RS 223/2018 Svar på søknad om igangsettingstillatelse for tiltak - Gnr/bnr 0022/0058 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2242018 RS 224/2018 Svar på søknad igjenfylling av nedgravd oljetank på Åsen gnr/bnr 0036/0002 - Jostein Raaen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2252018 RS 225/2018 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødel på eng 2018 - Meråker Samdrift DA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2262018 RS 226/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter - gnr/bnr/fnr 0049/0012/0076 - Wenche Tronsmo Almbakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2272018 RS 227/2018 Svar på søknad om motorferdsel utmark - Helikopter - Gnr/bnr 0049/0306 - Kai Are Fossland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2282018 RS 228/2018 Svar på søknad om landingstillatelse for helikopter - Funnsjøen, Fjergen og Skurdalssjøen i Meråker kommune - COWI AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2292018 RS 229/2018 Midlertidig brukstillatelse på gnr.12 bnr.6 - Fjøs Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2302018 RS 230/2018 Ferdigattest på gnr/bnr0021/0287 Brødrene Hofstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2312018 RS 231/2018 Ferdigattest på gnr/bnr 0020/0060 - S.A.K. AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2322018 RS 232/2018 Svar på melding om bygging - lager til idrettsutstyr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2332018 RS 233/2018 Gnr/bnr 47/21 - Omgjøring av delvis godkjenning av plan for nydyrking Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS382018 PS 38/2018 Søknad om forlengelse av fritak på kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 20/85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS392018 PS 39/2018 Søknad om fritak av renovasjonsavgift for eiendommen gnr/bnr 22/28 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS402018 PS 40/2018 Status for arbeidet med snøscooterløyper for rekreasjonskjøring i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS412018 PS 41/2018 Utredning om Meråker kommunes lokale forskrift - Nullkonsesjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS422018 PS 42/2018 Tertialrapport 2. tertial 2018 Sektor for kommunal utvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER