eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 01 16 20190116 16.01.2019 13:00 Rådhuset Feren Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12019 RS 1/2019 Gnr/Bnr 0004/0013 Svar på klage - riving Gudå stasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS22019 RS 2/2019 Gnr/bnr 0013/0001 og 0002 - dispensasjon reguleringsplan Krogstad hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS32019 RS 3/2019 Gnr/bnr 0013/0002 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltak - tilbygg mot nord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS42019 RS 4/2019 Gnr/bnr 0013/0032/0002 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av matrikkelenhet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS52019 RS 5/2019 Gnr/bnr 0022/0060 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Carport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS62019 RS 6/2019 Gnr/bnr 0024/0015 - Svar på søknad om rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS72019 RS 7/2019 Gnr/Bnr 0026/0027 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Mera Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS82019 RS 8/2019 Gnr/Bnr 0049/0001 Svar på søknad om bygging av vei i Finskebukta - Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS92019 RS 9/2019 Gnr/bnr 0049/0001 - Svar på søknad om fradeling av tomt til vannanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS102019 RS 10/2019 Gnr/bnr 0049/0363 - Svar på Søknad om tillatelse til tiltak - nybygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS112019 RS 11/2019 Gnr/Bnr 0049/0399 Svar på søknad om utslippstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS122019 RS 12/2019 Gnr/bnr 0049/0688 - Svar på søknad utslippstillatelse - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS132019 RS 13/2019 Ferdigattest på gnr.49 bnr.399 - Hallvard Husby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS142019 RS 14/2019 Ferdigattest på gnr.49 bnr.830 - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS152019 RS 15/2019 Ferdigattest på gnr.45 bnr.160 - Hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS162019 RS 16/2019 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/00724 - Stig Bithammer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS172019 RS 17/2019 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Utisetervollen - Anne Blæstervoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS182019 RS 18/2019 Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - AS Meraker Brug. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS192019 RS 19/2019 Svar på Søknad om IG3 - 22/58 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS202019 RS 20/2019 Referat fra drøftingsmøte om tilskudd til spesielle miljøtitak i jordbruket (SMIL) 2019 og nærings- og miljøtiltak it skogbruket (NMSK) 2019, samt budsjett for bruk av rentemidler fra skogfond 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS212019 RS 21/2019 Referat fra møte 20.12.2018 med arbeidsgruppe snøscooterløyper i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS222019 RS 22/2019 Detaljreguleringsplan Fagerlia felt 6 - Reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS22019 PS 2/2019 Investering av hjulgående gravemaskin Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS32019 PS 3/2019 Ny lokal forskrift om feiing og tilsyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS42019 PS 4/2019 Svar på anmodning om bosetting for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS52019 PS 5/2019 Oppheving av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS62019 PS 6/2019 Overordnet samarbeidsavtale for samarbeidet i Værnesregionen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS72019 PS 7/2019 Organisering og mandat for medvirkning i prosjekteringsfase av nybygg ved Meråker skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER