eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 11 20191111 11.11.2019 15:00 Rådhuset Feren Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS1952019 RS 195/2019 Gnr/Bnr 0004/0002 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 0004/0005 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1962019 RS 196/2019 Gnr/Bnr 0013/0001 Svar på etablering returpunkt hytterenovasjon Fagerlia - Innherred Renovasjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1972019 RS 197/2019 Gnr/bnr 0013/0001 og 0002 Svar på søknad om tilskudd lokal pott landbruk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1982019 RS 198/2019 Gnr/Bnr 0019/1030 Svar på søknad om igangsettingstillatelse - Mantinia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1992019 RS 199/2019 Gnr/Bnr 0020/0013 Søknad om tillatelse til tiltak - Garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2002019 RS 200/2019 Gnr/Bnr. 0020/0118 Svar på søknad om riving av brannskadd bolig - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2012019 RS 201/2019 Gnr/Bnr 0021/0085 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2022019 RS 202/2019 Gnr/Bnr 0033/0003 Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av bygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2032019 RS 203/2019 Gnr/Bnr 0036/0002 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2042019 RS 204/2019 Gnr/Bnr 0045/0001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Meråker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2052019 RS 205/2019 Gnr/Bnr 0045/0001 Svar på søknad om bygging av vei - Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2062019 RS 206/2019 Gnr/Bnr 0049/1029 Svar på søknad om igangsettingstillatelse - Mantinia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2072019 RS 207/2019 Svar på spørsmål vedrørende tilleggsavgift på vann på Teveldalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2082019 RS 208/2019 Svar på søknad om tillatelse til tiltak gnr/bnr 0049/0388 - Avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2092019 RS 209/2019 Svar på klage - Søknad om fradeling av tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt1 (F1) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2102019 RS 210/2019 Ferdigattest gnr. 23 bnr. 18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2112019 RS 211/2019 Søknad om uttak av bjørn på vårsnø i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2122019 RS 212/2019 Ferdigattest på gnr/brn 0025/0041 - Meråker VVS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2132019 RS 213/2019 Ferdigattest på gnr.26 bnr.2 - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2142019 RS 214/2019 Ferdigattest på gnr.45 bnr.163 - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2152019 RS 215/2019 Ferdigattest på gnr.49 bnr.319 - Anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2162019 RS 216/2019 Midlertidig brukstillatelse - Byggkontrollen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2172019 RS 217/2019 Midlertidig brukstillatelse - Byggkontrollen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2182019 RS 218/2019 Midlertidig brukstillatelse på gnr.31 bnr.42 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2192019 RS 219/2019 Styringsgruppens referat med Rambøll, samt koordinering av innspill fra brukergruppen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS352019 PS 35/2019 Møteplan 2020 - Komité kommunal utvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS362019 PS 36/2019 Søknad om motorferdsel i utmark nord for Ivarsmyra - ATV med belter/snøscooter - IL Varden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS372019 PS 37/2019 Svar på anmodning om bosetting for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS382019 PS 38/2019 Oppnevning av representanter til vannområdeutvalg (VOU) og vannregionutvalg (VRU) i Trøndelag vannregion Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS392019 PS 39/2019 Ny behandling. Revidering av Museumsplanen, Kap 4: Museum i Meråker sak 2 av 3 - Gilså Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS402019 PS 40/2019 Delegering av kommunenes ansvar for NMSK tilskudd til skogsveier og til drift i vanskelig terreng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS412019 PS 41/2019 Kommunal forskuttering av grusleveranser for sluttføring av tursti - Fagerlia Grova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS422019 PS 42/2019 Strategi for drift og vedlikehold av kommunale veger i Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS432019 PS 43/2019 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS442019 PS 44/2019 Innspill til høring besøksstrategi Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde med naturreservater Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER