eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 22 20200622 22.06.2020 10:00 Rådhuset Feren Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Valg av leder og nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ut valgperioden 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS22020 PS 2/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS12020 RS 1/2020 Søknad om tillatelse til tiltak på gnr/bnr 0048/0012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS22020 RS 2/2020 "Leve hele livet" - Stjørdal Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS32020 PS 3/2020 Møteplan 2020 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS42020 PS 4/2020 Årsberetning 2019 for Meråker Brukerråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS52020 PS 5/2020 Kvalitetsmelding Meråker kommune 2019/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS62020 PS 6/2020 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS72020 PS 7/2020 Ansvarlig festkultur for kommunene i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS82020 PS 8/2020 Kvalitetsreformen for eldre "Leve hele Livet"Oppnevning av lokal arbeidsgruppe. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER