eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 09 19 20120919 19.09.2012 08:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS272012 PS 27/2012 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS1892012 RS 189/2012 Gnr/Bnr 0049/0001 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - uthus til gjeterhytte ved Nautfjellet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1902012 RS 190/2012 Gnr/Bnr/Festenr 0013/0001/0031 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig - Ove Hogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1912012 RS 191/2012 Gnr/Bnr/Festenr.Søknad om tillatelse i ett trinn - fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1922012 RS 192/2012 Gnr/Bnr/Festenr. 0049/0001/0123 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1932012 RS 193/2012 Gnr/Bnr 0020/0010 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - Arkideco AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1942012 RS 194/2012 Melding om vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1952012 RS 195/2012 Overtakelsesprotokoll prosjekt 4996B Erosjonssikring i Stjørdalselva v/Lauvlia Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1962012 RS 196/2012 Høringsbrev - forslag til endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1972012 RS 197/2012 NVEs befaringsrapport for Kvernbekken 16.5.2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1982012 RS 198/2012 Ferdigattest på gnr.49 bnr.791 - Thor Johnsen Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1992012 RS 199/2012 Søknad om flomforebygging i utløpet av Langsåa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2002012 RS 200/2012 Uttalelse til NTP 2014-2023 fra Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2012012 RS 201/2012 Gnr/Bnr 0045/0046 Svar på søknad om endring av gitt tillatelse tillatelse - Viemosa - Dribga AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2022012 RS 202/2012 Gnr/Bnr 0019/0002 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Våningshus - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2032012 RS 203/2012 Gnr/Bnr 0042/0001 Savr på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Flytting av bygning og tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2042012 RS 204/2012 Gnr/Bnr 0031/0040 - Svar på søknad om endring av gitt byggetillatelse - Alvsbyhus Norge AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2052012 RS 205/2012 Gnr/Bnr 0031/0032 - Svar på søknad om bruksendring av garasje - Anita Fundtaune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2062012 RS 206/2012 Gnr/bnr/fnr 0049/0012/77 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2072012 RS 207/2012 Gnr./Bnr. 0049/0490 - Svar på søknad om utslipp fra Jets Biotoalett - Rørteknikk AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2082012 RS 208/2012 Gnr/Bnr 0034/0017 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Påbygging av takopplett - Ing. Ole Gullichsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2092012 RS 209/2012 Gnr/Bnr 0049/0675 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Eivind Maråk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2102012 RS 210/2012 Gnr/bnr/fnr 0045/0001/0019 Søknad om fradeling av festetomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2112012 RS 211/2012 Gnr/bnr 0021/0102 Søknad om arealoverføring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2122012 RS 212/2012 Gnr/bnr 0031/0040 - Svar på søknad om tiltak uten ansvartrett - Garasje - Bernhard Tronseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2132012 RS 213/2012 Gnr/Bnr/Festenr. 0049/0012/0098 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Naust - Karl Hegseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2142012 RS 214/2012 Ferdigmelding på gnr.13 bnr.2 festenr.46 - Frode Aune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2152012 RS 215/2012 Ferdigattest på gnr.49 bnr.668 - Kjeldstad Hytter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2162012 RS 216/2012 Rapport - befaring langs sperregjerdet mellom Teveldalen og Slåggåvika i Meråker kommune 28.8.2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2172012 RS 217/2012 Rypetaksering og fuglehundprøver 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2182012 RS 218/2012 Svar på søknad om bruk av motor større en 9,9 hk. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2192012 RS 219/2012 Redegjørelse driftsreduksjoner SKU - 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS282012 PS 28/2012 Gnr/bnr 4/22 - Simahaugen - Konsesjon for erverv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS292012 PS 29/2012 Klage på delegert vedtak om stoppordre vedr. oppføring av seter, gnr/bnr 49/1 - Jon Petter Hernes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS302012 PS 30/2012 Dalvolaveien II - 720 m skogsbilvei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS312012 PS 31/2012 Søknad om motorferdsel i utmark - kjøring med ATV på barmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER