eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 01 18 20130118 18.01.2013 11:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12013 PS 1/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS12013 RS 1/2013 Gnr/bnr 0024/0005 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Redskapshus - Inge Brenntrø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS22013 RS 2/2013 Gnr/bnr 0020/0056 - Svar på Søknad om tillatelse til tiltak - Garasje - Jørn Kværenmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS32013 RS 3/2013 Gnr/Bnr 0049/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Kopperå IL v/Kjell Sylten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS42013 RS 4/2013 Gnr./bnr. 49/1 Meraker Skog - Hogst i vernskog ovenfor Stenøien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS52013 RS 5/2013 Gnr/Bnr 0031/0032 - Svar på søknad om ansvarsrett - Åre Dalens VVS AB Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS62013 RS 6/2013 Gnr/Bnr 0020/0025 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - carport - Olav Gilsåmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS72013 RS 7/2013 Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0067 Svar på søknad om fradeling av festetomt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS82013 RS 8/2013 Gnr/bnr 0049/0674 Svar på søknad om tilleggsareal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS92013 RS 9/2013 Gnr./bnr. 20/18 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - inngjerding og istandsetting av gammel kulturmark på eiendommen Gudåmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS102013 RS 10/2013 Gnr/bnr 23/1 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Sikring av bekk - Tiltak for å hindre erosjon og forurensing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS112013 RS 11/2013 Gnr/Bnr 0049/0360 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg - Marta og Endre Kvaal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS122013 RS 12/2013 Gnr/Bnr 0011/0004 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning - Hedalm Anebyhus AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS132013 RS 13/2013 Gnr/Bnr 0049/0818 - Midlertidig brukstillatelse - Kjeldstad Øverbygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS142013 RS 14/2013 Gnr/Bnr 0011/0002 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Ny stålpipe - Kopperå Tynnplateverksted AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS152013 RS 15/2013 Gnr./Bnr. 0049/0001 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - Ole Fredrik Haarsaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS162013 RS 16/2013 Gnr/Bnr 0032/0011 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Røykrørforing - Kopperå Tynnplateverksted AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS172013 RS 17/2013 Ferdigattest på gnr.31 bnr.40 - Alvsbyhus Norge ASGnr/bnr 0031/0040 - Søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS182013 RS 18/2013 Ferdigattest på grn.49 bnr.269 - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS192013 RS 19/2013 Ferdigattest avløpsanlegg på gnr.31 bnr.40 - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS202013 RS 20/2013 Ferdigattest på gnr.13 bnr.2 festenr.43 - Thor Johnsen Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS212013 RS 21/2013 Ferdigattest på gnr 13 bnr 2 festenr. 4 - Tore Indreråk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS222013 RS 22/2013 Ferdigattest på gnr.31 bnr.32 - Anita Fundtaunet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS232013 RS 23/2013 Søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS242013 RS 24/2013 Svar på søknad om reduserte kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 49/251 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS252013 RS 25/2013 Svar angående kommunale avgifter Fagerlia Kro Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS262013 RS 26/2013 Svar angående kommunale avgifter på eiendommen gnr 30 bnr 40 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS272013 RS 27/2013 Meråker Kraft AS - søknad om tillatelse til å bygge Reinåa kraftverk i Reinåa, Meråker kommune - oversendelse av NVEs vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS282013 RS 28/2013 Tilsettingsprotokoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS292013 RS 29/2013 SKU - 100% engasjement i 3 år som arealplanlegger - tilsettingsprotokoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS302013 RS 30/2013 Meråker Kraft AS - søknad om tillatelse til å bygge Gudåa kraftverk i Gudåa, Meråker kommune - oversendelse av NVEs vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS312013 RS 31/2013 1711 MERÅKER - LEVERING AV LANDBRUKSPLAST Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS322013 RS 32/2013 1711 MERÅKER – LEVERING AV LANDBRUKSPLAST Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS332013 RS 33/2013 Innspill til Fylkesvegplan 2014 - 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS342013 RS 34/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - Kari Kolsum Hofstad og Stian Hofstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS352013 RS 35/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - Eli Nagel Høgmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS362013 RS 36/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - Jarle og Vegard Røkke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS372013 RS 37/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - Kåre Karlsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS382013 RS 38/2013 Konsesjonspris Krogstad lille i Meråker - Klagesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS22013 PS 2/2013 Kommunal planstrategi i Meråker kommune - invitasjon til politisk drøfting av saken før offentlig høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS32013 PS 3/2013 Gnr./bnr. 20/10 Myra - Konsesjon for erverv av eiendommen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS42013 PS 4/2013 Søknad om motoferdsel i utmark - dispensasjon - Norway Husky Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS52013 PS 5/2013 Kommunale eiendommer i Kopperå - prinsipper for salg av grunn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER