eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 02 06 20130206 06.02.2013 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS62013 PS 6/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS392013 RS 39/2013 Gnr/bnr 49/1 - Melding om hogst i vernskog - ved Grønbekken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS402013 RS 40/2013 Gnr/Bnr/Festenr 0020/0004/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg til renseanlegget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS412013 RS 41/2013 Gnr/bnr 0049/0014 Søknad om fradeling av 2 stk parseller fra den gamle rørgata Nydammen - Kopperå Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS422013 RS 42/2013 Svar på søknad om fellingstillatelse - Meråker menighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS432013 RS 43/2013 DERES REF: 2012/5158: SAKSOMKOSTNINGER ETTER AT KLAGE VEDRØRENDE KONSESJONSPRIS PÅ EIENDOMMEN GNR 13 BNR 1 OG 2 I MERÅKER KOMMUNE BLE TATT TIL FØLGE Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS442013 RS 44/2013 Oversending av avgjørelse - Frode Torstein Røe og Unni Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS452013 RS 45/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Trondhjems turistforening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS462013 RS 46/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - Gunnar Strid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS472013 RS 47/2013 Svar på søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - gaupetaksering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS72013 PS 7/2013 Lokal forskrift om motorferdsel i utmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS82013 PS 8/2013 Søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - Meråker til topps Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER