eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 04 17 20130417 17.04.2013 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132013 PS 13/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS702013 RS 70/2013 Gnr/Bnr 0049/0007 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning - Vidar Haugen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS712013 RS 71/2013 Gnr/bnr 49/29 m.fl. - Bjørkli m.fl.- Melding om hogst i vernskog - Kjerringåsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS722013 RS 72/2013 Gnr/bnr 0035/0044 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Idrettstunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS732013 RS 73/2013 Gnr/bnr 0045/0001 Fradeling av nausttomt - punktfeste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS742013 RS 74/2013 Gnr/bnr 0049/0403 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Marion Nielsen Storrvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS752013 RS 75/2013 Ferdigattest på gnr 49 bnr 1 festenr. 67 - Riving - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS762013 RS 76/2013 Ferdigattest på gnr/bnr 46/4, 46/48 og 46/49 - Avløpsanlegg - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS772013 RS 77/2013 Ferdigattest på gnr.20 bnr.35 - Tilbygg - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS782013 RS 78/2013 Ferdigattest på gnr.46 bnr.48 - Fritidsbolig - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS792013 RS 79/2013 Ferdigattest på gnr.45 bnr.202 - Felles anneks og uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS802013 RS 80/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr.754 - Fritidsbolig - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS812013 RS 81/2013 Ferdigattest på gnr.21 bnr.32 - Riving av bolig og byggning av garasje/uthus. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS822013 RS 82/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr.344 - Fritidsblig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS832013 RS 83/2013 Ferdigattest på gnr.45 bnr.247 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS842013 RS 84/2013 Midlertidig brukstillatelse på gnr. 49 bnr.819 - Optiman Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS852013 RS 85/2013 Midlertidig brukstillatelse på gnr.49 bnr.863 - OptiMan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS862013 RS 86/2013 Gnr/Bnr 0049/0332 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving av uthus og oppføring av nytt uthus - Trond Melum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS872013 RS 87/2013 Gnr/bnr 0049/0624 Svar på søknad om tilleggsareal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS882013 RS 88/2013 Gnr/bnr 0045/0004 Fradeling av ny grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS892013 RS 89/2013 Svar på søknad om tildeling av kommunal boligtomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS902013 RS 90/2013 Svar på klage på løypetrase mellom turistforeningens hytte ved Feren til vindskydd mot Sulsjøen - Feren reinbeitedistrikt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS912013 RS 91/2013 Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - Arve Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS922013 RS 92/2013 Svar på søknad om moterferdsel i utmark - Snøscooter - Morten Johannessen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS932013 RS 93/2013 Svar på søknd om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Endre Kvaal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS942013 RS 94/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Lillian og Jan Magne Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS952013 RS 95/2013 Svar på søknad om motorferdsel - Snøscooter - Dag Legreid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS962013 RS 96/2013 Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - Tore Øien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS972013 RS 97/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Trond Marius Slungard Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS982013 RS 98/2013 Svar på motorferdsel i utmark - Snøscooter - Frode Damås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS992013 RS 99/2013 Svar på søknad om motorferdsel - Snøscooter - Ole Svein og Jorunn Klevan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1002013 RS 100/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Anders Nikolaisen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1012013 RS 101/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Atle Stenmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1022013 RS 102/2013 Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Landingstillatelse helikopter - Meraker Brug AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1032013 RS 103/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Roy Lindgren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1042013 RS 104/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Daniel Slungård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1052013 RS 105/2013 Svar på motorferdsel i utmark - Snøscooter - Tor Erik Fuglem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1062013 RS 106/2013 Datoforandring på tillatelse motorferdsel utmark - Snøscooter - Lillian og Jan Magne Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1072013 RS 107/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Solfrid Bergstrøm Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1082013 RS 108/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Søgardsjarde 2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1092013 RS 109/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Meråker Skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1102013 RS 110/2013 Søknad om midler til bekjempelse av fremmede skadelige arter 2013 i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1112013 RS 111/2013 Svar på søknad om tilskudd til utarbeidelse av helhetlig tiltaksplan for lakseførende del av Stjørdalsvassdraget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1122013 RS 112/2013 Svar på søknad om tilskott frå Fiskefondet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1162013 RS 116/2013 Søknad om midler til viltsikring langs vei i Meråker kommune 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1172013 RS 117/2013 Gjennomgang av drifta av maskinavdelingen og de kommunale veiene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1182013 RS 118/2013 Svar på gjennomgang av drifta av maskinavdelingen og de kommunale veiene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS142013 PS 14/2013 Gnr/Bnr 49/ 899 i Meråker - Konsesjon for erverv av eiendommen - Søker: AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS152013 PS 15/2013 Gnr/bnr. 24/3 Storhaugen - Konsesjonsøknad som følge av at erverver ikke skal oppfylle boplikten på eiendommen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS162013 PS 16/2013 Gnr/bnr 49/898 i Meråker - Konsesjon for erverv av eiendommen - Søkere: Eva og Georg Klefsåsvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS172013 PS 17/2013 Anskaffelse av ny hjullaster i Meråker kommune. Valg av tilbyder/leverandør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS182013 PS 18/2013 Årsberetning 2012 for sektor kommunal utvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS192013 PS 19/2013 Fylkesvegplan for perioden 2014 - 2017 - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS202013 PS 20/2013 Klage på vedtak om motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - Meråker til topps Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS212013 PS 21/2013 Klage på svar på søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark med ATV - Meråker Bygdaservice SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER