eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 05 20130605 05.06.2013 09:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS252013 PS 25/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS1372013 RS 137/2013 Gnr/Bnr 0011/0003 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1382013 RS 138/2013 Gnr/Bnr 0045/0201 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til fritidsbolig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1392013 RS 139/2013 Gnr/Bnr 0049/0801 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig - Sigvartsen Design Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1402013 RS 140/2013 Gnr/Bnr/Festenr. 0045/0001/0073 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving av naust og bygging av nytt naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1412013 RS 141/2013 Gnr/bnr 0020/0018 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - kaldfjøs/ flytting av bur Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1422013 RS 142/2013 Gnr/Bnr 0009/0006 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Per Harry Reberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1432013 RS 143/2013 Gnr/bnr 0049/0610 Svar på søknad om fradeling av boligtomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1442013 RS 144/2013 Gnr/Bnr 0045/0022 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Gunbjørn Buan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1452013 RS 145/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr.698 - Kjeldstad Øverbygg AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1462013 RS 146/2013 Svar ang. kommunale avgifter 1. halvår 2013 for eiendommen gnr 32 bnr 17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1472013 RS 147/2013 Tillatelse til skifte av ansvarlig foretak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1482013 RS 148/2013 Svar på søknad om reduserte kommunale avgifter på eiendommen gnr 33 bnr 14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1492013 RS 149/2013 Midlertidig brukstillatelse, gnr49 bnr.490 - Arkideco AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1502013 RS 150/2013 Uttak av jerv i området mellom Neadalføret og Inndalen - Krav om tiltak i forkant av en ny beitesesong. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1512013 RS 151/2013 Melding om vedtak - Klage på vedtak i sak ST 5/13 om vilkår etter reindriftslovens § 65 for fjell-løpet Meråker Mountain Challenge i Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1522013 RS 152/2013 Melding om vedtak - Klage på vedtak i sak ST 6/13 om midlertidig forbud mot sommerskirenn og juniorsamling i Kirkebyfjellet i Meråker kommune 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS262013 PS 26/2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS272013 PS 27/2013 Tertialrapport pr 30.05.14 - SKU Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS282013 PS 28/2013 Søknad om motorferdsel i utmark, barmark - Liten gravemaskin - Leif A. Juliussen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER