eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 26 20130626 26.06.2013 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292013 PS 29/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS1532013 RS 153/2013 Gnr/Bnr/Festenr. 0013/0001/0022 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tak over terrasse - Kristian Berg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1542013 RS 154/2013 Gnr/Bnr 0011/0024 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Nytt ventilasjonsanlegg - Valhall Meråker AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1552013 RS 155/2013 Gnr/Bnr 0049/0858 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - Garasje Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1562013 RS 156/2013 Gnr/bnr 0012/0021 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving av garasje samt oppføring av ny garasje. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1572013 RS 157/2013 Gnr/Bnr/Festenr. 0013/0001/0026 - Svar på søknad om rammetillatelse - Uniprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1582013 RS 158/2013 Gnr/Bnr 0020/0114 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Riving av gammelt tilbygg og oppføring av nytt tilbygg - Sigmund Farstad AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1592013 RS 159/2013 Gnr/Bnr/Festenr. 0049/0012/0042 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til hytte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1602013 RS 160/2013 Gnr/Bnr 0049/0237 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Maren Bye Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1612013 RS 161/2013 Gnr/Bnr 0049/0651 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til uthus Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1622013 RS 162/2013 Gnr/Bnr 0049/0103 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg til egen bolig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1632013 RS 163/2013 Gnr/bnr 0022/0107 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning - Valastad Entreprenør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1642013 RS 164/2013 Ferdigattest på eiendommen gnr/bnr 49/1 Langhalstjønna i Teveldalen - "Gamme" Rypetoppen Adventurepark v/ Ole Fredrik Haarsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1652013 RS 165/2013 Ferdigattest på gnr.19 bnr.2 - Sigmund Farstad AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1662013 RS 166/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr.816 - OptiMan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1672013 RS 167/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr.863 - OptiMan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1682013 RS 168/2013 Avvisning av dispensasjonssøknad - seterbu gnr/bnr 23/2 - Jon Petter Hernes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1692013 RS 169/2013 Søknad om fritak av kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 24/3 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1702013 RS 170/2013 Svar på søknad om landingstillatelse helikopter - Grunnarbeid oppsynsbu Bitbekken - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS302013 PS 30/2013 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - ATV - Bjørg Marie Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS312013 PS 31/2013 Søknad om motorisert ferdsel barmark - ATV belter - Skånøy og Tydeman Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS322013 PS 32/2013 Søknad om motorisert ferdsel barmark - Gravemaskin - Egil Johansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS332013 PS 33/2013 Søknad om motorisert ferdsel barmarm - Gravemaskin - Brattås for Melum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS342013 PS 34/2013 Søknad motorferdsel i utmark, barmark - Gravemaskin - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS352013 PS 35/2013 Søknad om barmarkskjøring 2013 - ATV og Combitrack - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS362013 PS 36/2013 Gnr/Bnr 0024/0027 - Oppføring av garasje - Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS372013 PS 37/2013 Høring av forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS382013 PS 38/2013 Gnr/Bnr 0049/0001 - Rammesøknad på oppføring av 3 vindmålemaster nord/øst for Ivarsmyra i Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS392013 PS 39/2013 Søknad om motorferdsel i utmark, barmark - Gravemaskin - AS Meraker Brug for Gamle Stordalsvei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS402013 PS 40/2013 Søknad om motorferdsel i utmark barmark - ATV - Maskintråkk AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER