eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 08 14 20130814 14.08.2013 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412013 PS 41/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS1712013 RS 171/2013 Gnr/Bnr 0049/0877 - Svar på søknad om tillatelse i ett trinn - Fritidsbolig - Kjeldstad Øverbygg AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1722013 RS 172/2013 Gnr/bnr 0021/0094 - Svar på søknad om tillatelse til oppføring av diverse bygninger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1732013 RS 173/2013 Gnr/Bnr 0049/0310 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Ny skorstein Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1742013 RS 174/2013 Gnr/Bnr 0049/0832 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Vedbod Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1752013 RS 175/2013 Gnr/Bnr 0049/0790 - Svar på søknad om endring av ansvarsrett - Sigmund Farstad AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1762013 RS 176/2013 Gnr/Bnr 0049/0327 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til hytte - Elisabeth Neslin Nordli Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1772013 RS 177/2013 Gnr/bnr 0013/0002 Søknad om fradeling av 3 stk hyttetomter i felt 11 i Fagerlia Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1782013 RS 178/2013 Gnr/Bnr 0049/0821 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig - Elvran Sag & Høvleri Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1792013 RS 179/2013 Gnr/Bnr 0045/0215 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg og Fasadeendring - Arve Aasbjørg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1802013 RS 180/2013 Gnr/Bnr 0049/0825 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1812013 RS 181/2013 Gnr/Bnr 0049/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Ole Fredrik Haarsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1822013 RS 182/2013 Gnr/Bnr 0045/0246 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1832013 RS 183/2013 Gnr/bnr 0022/0060 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - støttemur/jordkjeller Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1842013 RS 184/2013 Gnr/bnr 0049/0656 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - Garasje Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1852013 RS 185/2013 Gnr/bnr 0049/0597 og 0049/0001 Fradeling av tilleggsareal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1862013 RS 186/2013 Gnr/Bnr 0037/0007 - Svar på søknad om tillatelse til oppbevaring og handel med pyroteknisk vare - 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1872013 RS 187/2013 Gnr/Bnr 0022/0050 - Svar på søknad om tillatelse til oppbevaring og handel med pyroteknisk vare - 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1882013 RS 188/2013 Gnr/Bnr 0005/0003 - Svar på søknad omm tillatelse til riving - Haugtrø - Asbjørn Steen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1892013 RS 189/2013 Gnr/Bnr 0049/0840 - Svar på søknad om endring av ansvarsrett for fritidsbolig - Geir OLav Flåan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1902013 RS 190/2013 Gnr/Bnr 0049/0713 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Riving av gammel hytte og oppføring av ny hytte - Selbu Byggtre As Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1912013 RS 191/2013 Gnr/Bnr 0049/ 860 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig - Sigvartsen DESIGN Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1922013 RS 192/2013 Gnr/bnr 0023/0016 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - snekkerbod - Kari Sveinhild Weie Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1932013 RS 193/2013 Gnr/Bnr 0035/0003 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Ivar Kværnmo Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1942013 RS 194/2013 Midlertidig brukstillatelse på gnr.46 bnr.12 - Sigmund Farstad AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1952013 RS 195/2013 Gnr/bnr 0021/0110 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Garasje/uthus Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1962013 RS 196/2013 Gnr/Bnr 0047/0029 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- Oppføring av nytt fjøs - Rune Stenmo Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1972013 RS 197/2013 Gnr/bnr 0047/0031 Søknad om fradeling av tomt til bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1982013 RS 198/2013 Gnr/bnr 0045/0109 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Riving av gammel hytte samt oppføring avny hytte - Idehytta AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1992013 RS 199/2013 Gnr/Bnr 0021/0281 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Terrasse/Veranda - Joakim Weiseth Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2002013 RS 200/2013 Gnr/Bnr 0049/0212 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg/Påbygg - Sigmund Farstad AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2012013 RS 201/2013 Gnr/bnr 0022/0001 Søknad om fradeling av 2 stk tomter på Tollmoen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2022013 RS 202/2013 Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Helikopter - Rambøll for E. ON Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2032013 RS 203/2013 Svar på søknad om reduksjon i kommunale avgifter på eiendommen "Nyhus" gnr/bnr 15/12 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2042013 RS 204/2013 Ferdigattest på gnr.20 bnr.4 festenr.1 - Tilbygg til renseanlegget -Trønder-plan AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2052013 RS 205/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr. 842 - Sundli Plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2062013 RS 206/2013 Ferdigattest på gnr.20 bnr.179 - Garasje - Ingeniørfirmaet Sagen AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2072013 RS 207/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr.840 - Geir Olav Flåan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2082013 RS 208/2013 INFORMASJON - BEKJEMPELSE AV HAGELUPIN, KJEMPEBJØRNEKJEKS/TROMSØPALME OG KJEMPESPRINGFRØ Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2092013 RS 209/2013 Jerv i området mellom Neadalføret og Inndalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2102013 RS 210/2013 Uttak av jerv i området mellom Neadalføret og Inndalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2112013 RS 211/2013 Orientering om vedtak i reindriftsstyret - klage på områdestyrets vedtak i sak 6/13, forbud mot sommerskirenn og juniorsamling i Feren reinbeitedistrikt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2122013 RS 212/2013 Orientering om vedtak i reindriftsstyret - Klage på områdestyrets vedstak i sak 5/13, vilkår for gjennomføring av fjellløpet MMC Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2132013 RS 213/2013 Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Helikopter - Norsk Geologisk Undersøkelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2142013 RS 214/2013 Klage på vedtak om motorferdsel i utmark Meråker til topps - fylkesmannens behandling av klagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS422013 PS 42/2013 Søknad om motorferdsel i utmark - Liten gravemaskin - Viggo Lorvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS432013 PS 43/2013 Søknad om deltagelse i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS442013 PS 44/2013 Søknad om motorisert ferdsel i utmark, barmark - ATV og liten gravemaskin - Norsk Folkehjelp, Meråker, Fjellredningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS452013 PS 45/2013 Søknad om motorferdsel i utmark, barmark - ATV - Stordalen Sameie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER