eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 11 06 20131106 06.11.2013 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS552013 PS 55/2013 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS2582013 RS 258/2013 Gnr/bnr 0049/0012 Etablering av punktfeste for bestående hytte på Øst-Fjergen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2592013 RS 259/2013 Gnr/Bnr 0049/0626 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Anneks - Jon Dalsnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2602013 RS 260/2013 Gnr/bnr 0016/0007 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Garasje - Israpil Atlujev Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2612013 RS 261/2013 Gnr/Bnr 0033/0021 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Ny garasje - Ivar Mansæterbak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2622013 RS 262/2013 Gnr/Bnr 0049/0598 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2632013 RS 263/2013 Gnr/Bnr 0049/0405 - Svar på søknad om tiltak - Tilbygg - Eva og Tore Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2642013 RS 264/2013 Gnr/Bnr 0021/0115 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Påbygg - Knut Høyem Arkitektkontor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2652013 RS 265/2013 Gnr/Bnr 0022/0034 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Bod Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2662013 RS 266/2013 Gnr/Bnr 0045/0002 - Svar på søknad om utslippstillatelse - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2672013 RS 267/2013 Gnr/Bnr 0045/0002 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Avløpsanlegg - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2682013 RS 268/2013 Gnr/Bnr 0049/0052 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tak over altan - Jim Roger Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2692013 RS 269/2013 Gnr/Bnr 0013/0008 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Forlengelse av tak - Torstein Skar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2702013 RS 270/2013 Gnr/Bnr 0022/0050 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse 3 - Høydal Prosjektering AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2712013 RS 271/2013 Gnr/Bnr 0022/0015 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak, Trappeheis - Handicare AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2722013 RS 272/2013 Gnr/bnr 0049/0012/0068 - Svar på søknad om flytting av naust - Ørnulf Olsen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2732013 RS 273/2013 Gnr/Bnr 0049/0044 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til garasje - Rolf Egil Brandsfjell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2742013 RS 274/2013 Gnr/bnr 0013/0002/ - Klage på vedtaksnummer 161/13 - Klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2752013 RS 275/2013 Gnr/bnr 0035/0035 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving av uthus/garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2762013 RS 276/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr.1 festenr.67 - Moen Design AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2772013 RS 277/2013 Ferdigattest på gnr45 bnr.2 - Tilbygg - Petter K. Lansåvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2782013 RS 278/2013 Ferdigattest på gnr.45 bnr.2 - Avlpøsanlegg - Meråker VVS AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2792013 RS 279/2013 Tilbakemelding på oversendt rapport etter befaring av motorferdsel i utmark på strekningen Meråker Verdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2802013 RS 280/2013 Fritak for kommunale avgifter for eiendommen gnr/bnr 32/17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2812013 RS 281/2013 Svar på søknad om fritak av kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 0021/0228 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2822013 RS 282/2013 Svar ang søknad om fritak for avgifter på driftsbygninger på eiendommen Krogstad Lille gnr/bnr 13/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2832013 RS 283/2013 Sluttbefaring for gjennomførte biotopjusterende tiltak i Dalåa, Meråker kommune. Befaringsnotat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2842013 RS 284/2013 Svar på søknad om landingstillatelse helikopter, Meråker Bygdaservice for eiendom gnr 49 bnr598, tilbygg hytte Evensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS562013 PS 56/2013 Søknad om motorferdsel barmark - ATV - Eiendom 45 - 126, K. A. Hegstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS572013 PS 57/2013 Målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS582013 PS 58/2013 Renter av skogfondet - Budsjett for 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER