eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 11 27 20131127 27.11.2013 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS2852013 RS 285/2013 Gnr/Bnr 0034/0010 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Line Horten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2862013 RS 286/2013 Gnr/Bnr 0021/0127 Svar på søknad tillatelse til tiltak - Riving av brannskadd bolig - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2872013 RS 287/2013 Gnr/Bnr 0045/0059 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - Sigmund Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2882013 RS 288/2013 Gnr/Bnr 0049/0826 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig - Sigvartsen Design Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2892013 RS 289/2013 Gnr/bnr 0021/0232 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg for hagestue/altan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2902013 RS 290/2013 Gnr/bnr 0047/0075 - Svar på søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann - Stordalen Skytterlag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2912013 RS 291/2013 Gnr/Bnr 0049/0462 - Svar på øknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - Olav Braa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2922013 RS 292/2013 Gnr/Bnr 0021/0031 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Anne Britt Krogstadnes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2932013 RS 293/2013 Gnr/Bnr 0049/0874 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig - Selbu Byggtre AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2942013 RS 294/2013 Gnr/Bnr 0020/0081 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Lille V. Merakerli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2952013 RS 295/2013 Gnr/Bnr 0034/0007 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse IG2 - HENT AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2962013 RS 296/2013 Gnr/bnr 0049/0231 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til bolig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2972013 RS 297/2013 Ferdigattest på gnr.47 bnr.92 - Systembygg AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2982013 RS 298/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr.462 Avløpsanlegg - Sigmund Farstad AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2992013 RS 299/2013 Ferdigattest på eiendommen gnr.20 bnr.214 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3002013 RS 300/2013 Ferdigmelding på gnr.47 bnr.92 - Garasje - Erik Brandfjell Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3012013 RS 301/2013 Ferdigattest på gnr.49 bnr.12 - Sigmund Farstad AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3022013 RS 302/2013 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter - Norsk institutt for naturforvaltning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3032013 RS 303/2013 Svar på melding om hogst i område med meldplikt, vernskog - 0049/0001 AS Meraker Brug - Handølåsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3042013 RS 304/2013 Referat fra dialogmøte om motorferdsel i utmark- Grunneiere, Reindriftsnæringa, politimyndighetene og kommunen - Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3052013 RS 305/2013 Kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 21/127 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS602013 PS 60/2013 Gnr/bnr 21/45 Hegseth - Søknad om konsesjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS612013 PS 61/2013 Økonomiplanen for perioden 2014 - 2017 og budsjettet for 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER