eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 25 20140625 25.06.2014 09:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS2422014 RS 242/2014 Gnr/Bnr 0049/0093 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2432014 RS 243/2014 Gnr/Bnr/Festenr. 0013/0002/0016 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Innkledning av veranda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2442014 RS 244/2014 Gnr/bnr 0021/0058 Søknad om tilleggsareal og grenseoppgang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2452014 RS 245/2014 Gnr/Bnr/Festenr. 0013/0002/0027 - Svar på søknad om tillatelse i ett trinn - Fritidsbolig - Bolig Partner AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2462014 RS 246/2014 Gnr/Bnr 0021/0127 - Svar på søknad om tillatelse i ett trinn - Alvs Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2472014 RS 247/2014 Gnr/Bnr 0049/0202 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2482014 RS 248/2014 Gnr/Bnr 0030/0027 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2492014 RS 249/2014 Gnr/bnr 0049/0087 Søknad om fradeling av 2 stk tomter til fritidformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2512014 RS 251/2014 Gnr/Bnr 0045/0103 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2522014 RS 252/2014 Gnr/Bnr 0049/0876 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Sebu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2532014 RS 253/2014 Gnr/Bnr/Festenr. 0049/0001/0040 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2502014 RS 250/2014 Gnr/Bnr 0045/0239 - Svar på søknad om midlertidig anleggsvei - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2542014 RS 254/2014 Gnr/Bnr 0049/0059 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak, Inngangsparti og redskapsbod Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2552014 RS 255/2014 Gnr/Bnr 0049/0625 - Svar på søknad om tillatelse til titak - Arve Sivertsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2562014 RS 256/2014 Gnr/bnr 0049/0087 - Svar på søknad om utslippstilatelse - Meråker VVS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2572014 RS 257/2014 Rutiner for informasjonsutveksling- Mattilsynet og landbruksforvaltningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2582014 RS 258/2014 Orgnr.999 556 396 - Avløsertislkudd for 2013 - Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2592014 RS 259/2014 Svar på søknad om reduksjon av kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 49/151 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS292014 PS 29/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på eiendom 49/229 om bygging av nytt naust ved Finnkoisjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS302014 PS 30/2014 Søknad fra advokatfirmaet Nidaros, på vegne av Jon Petter Hernes, om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (kommunedelplan Grønberg) for å etablere nye fritidsbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS312014 PS 31/2014 Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel iutmark - barmark - ATV og gravemaskin - Meråker Bygdaservice SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS322014 PS 32/2014 Søknad om motorferdsel i utmark barmark - ATV - Gnr/bnr 49/131 i Vargmyrfeltet - Frode Sandstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS332014 PS 33/2014 Gnr/bnr 13/1 Krogstad lille østre - deling av eiendom - fradeling av 2 områder regulert til fritidsbebyggelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS342014 PS 34/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (kommunedelplan sentrum) for etablering av ny bolig ved Bølbekken (gnr/bnr 49/001) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER