eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 11 05 20141105 05.11.2014 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS3292014 RS 329/2014 Gnr/Bnr 0047/0002 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Redskapsbod Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3302014 RS 330/2014 Gnr/Bnr 0020/0059 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3312014 RS 331/2014 Gnr/Bnr 0045/0239 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse - Ansvarsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3322014 RS 332/2014 Gnr/bnr 0049/0696 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett: Takoverbygg over terrasse m/levegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3332014 RS 333/2014 Gnr/Bnr 0031/0027 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3342014 RS 334/2014 Gnr/Bnr 0031/0011 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving samt nytt tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3352014 RS 335/2014 Gnr/bnr 0031/0005 Søknad om fradeling av tilleggsareal inntil gnr 31 bnr 17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3362014 RS 336/2014 Gnr/bnr 0048/0001 Søknad om fradeling av tilleggsareal lagt inntil gnr 48 bnr 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3372014 RS 337/2014 Gnr/Bnr/Festenr.0049/0001/0271 - Svar på søknad om riving/oppsetting av nytt naust ved Funnsjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3382014 RS 338/2014 Gnr/bnr 0048/0001 og 0047/0075 Søknad om fradeling av grunneiendom til ny turisthytte, samt areal til aktivitetsområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3392014 RS 339/2014 Gnr/bnr 49/113 i Meråker - overføring av festerett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3402014 RS 340/2014 Ferdigattest på gnr.22 bnr.112 - OEG Tegnekontor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3412014 RS 341/2014 Ferdigattest på gnr.21 bnr.127 - Alvsbyhus Norge AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3422014 RS 342/2014 Ferdigattest på gnr.21 bnr.278 - Selbuhus Industrier AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3432014 RS 343/2014 Svar på Klage - ferdigattest på gnr/bnr 0024/0027 - garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3442014 RS 344/2014 Svar ang. rydding langs veien ved Bjørknes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3452014 RS 345/2014 Svar vedrørende tilkobling kommunalt vann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3462014 RS 346/2014 Svar ang. søknad om reduksjon av kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 35/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3472014 RS 347/2014 Om motorferdsel i utmark - Behov for kommunal forskrift? Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3482014 RS 348/2014 Ang. ødelagt vasskomme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3492014 RS 349/2014 Svar ang. ødelagt vasskomme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3502014 RS 350/2014 Gnr/bnr 20/24 Knippet - Fradeling av parsell som tilleggstomt til gnr/bnr 20/59 Løvset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3512014 RS 351/2014 Gnr/Bnr 0500/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Nytt vegtoalett på rasteplass ved Tovmodalen rasteplass Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3522014 RS 352/2014 Gnr/bnr 20/9 Mehaug - Fradeling av tilleggstomt til gnr/bnr 20/59 Løvset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3532014 RS 353/2014 Gnr/bnr 0025/0006 Fradeling av tilleggsareal - Flaamoen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3542014 RS 354/2014 Gnr./Bnr. 0500/0001 - Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - Statens vegvesen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3552014 RS 355/2014 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Meråker kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS522014 PS 52/2014 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ny enebolig på Stordalen, gnr/bnr 0047/0075 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS532014 PS 53/2014 Organisering av Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) - ny samarbeidsavtale og vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS542014 PS 54/2014 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - Gnr/bnr 0049/383 - Kjell Jostein Børseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS552014 PS 55/2014 Søknad om motorferdsel i utmark - Beltegående ATV og snøscooter - I forbindelse med vedlikehold av vindmålemaster i Kopperå - E. ON Vind Norway Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER