eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 01 14 20150114 14.01.2015 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12015 RS 1/2015 Gnr/Bnr 0020/0029 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tak over inngangsparti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS22015 RS 2/2015 Gnr/Bnr 0049/0012 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS32015 RS 3/2015 Gnr/Bnr 0049/0858 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse - Ansvarsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS42015 RS 4/2015 Gnr/bnr 0034/0065 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS52015 RS 5/2015 Gnr/Bnr 0020/0060 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Trelavvo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS62015 RS 6/2015 Gnr/Bnr 0049/ 0877 - Svar på søknad om endring av tillatelse - Ansvarsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS72015 RS 7/2015 Gnr/bnr. 0021/0286 - Svar på søknad om endring av plassering - Sivilingeniør Robert Williamsen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS82015 RS 8/2015 Gnr/Bnr/F.nr 0049/0012/0110 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg eksisterende uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS92015 RS 9/2015 Gnr/bnr 0020/0189 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Kjeller Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS102015 RS 10/2015 Gnr/Bnr.0045/0041 - Savr på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS112015 RS 11/2015 Gnr/bnr 0025/0036 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS122015 RS 12/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0731 - Frode A. Dyngeland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS132015 RS 13/2015 Svar på søknad om løyve for ervervskjøring med snøscooter - Handymann v/John Ola Løseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS142015 RS 14/2015 Svar på søknad om tillatelse til ervervsmessig kjøring med snøscooter - Stordalssaga AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS152015 RS 15/2015 Svar på søknad om tillatelse til ervervsmessig kjøring med snøscooter - Meråker Bygdaservice SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS162015 RS 16/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0061 - Nils Olav Flaamo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS172015 RS 17/2015 Svar på søknad om ervervmessig snøscootertransport 2015 - 2017 - Nøstmo gård - erland Sende Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS182015 RS 18/2015 Søknad motorferdsel - Snøscooter - Sonflå - Østre Sonvatna (0051/0001/000?) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS192015 RS 19/2015 Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0049 - Svein Erik Berg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS202015 RS 20/2015 Søknad om motorferdsel i utmark, barmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS212015 RS 21/2015 Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0071 - H. Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS222015 RS 22/2015 Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS232015 RS 23/2015 Ferdigattest på gnr.49 bnr.537 - Sundli Plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS242015 RS 24/2015 Ferdigattest på gnr.21 bnr.286 - Sivilingeniør Robert Williamsen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS252015 RS 25/2015 Ferdigattest på grn.49 bnr. 777 - Idehytta AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS262015 RS 26/2015 Ferdigattest på gnr.49 bnr.12 festener. 48 - Meråker Byggservice Viggo Kjelsli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS272015 RS 27/2015 Ferdigattest på gnr.49 bnr.713 - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS282015 RS 28/2015 Ferdigattest på gnr.49 bnr.87 - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS292015 RS 29/2015 Ferdigattest på gnr.45 bnr.241 - Halvard Vangstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS302015 RS 30/2015 Ferdigattest på gnr.49 bnr.858 - Øverbygg Norge AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS312015 RS 31/2015 Ferdigattest på grn.49 bnr.877 - Øverbygg Norge AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS322015 RS 32/2015 Vedr. mottatt brev angående - Klage på ferdigattest på gnr.24 bnr.27 Garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS342015 RS 34/2015 Klage over avslag på søknad om deling av eiendommen Krogstad lille 13/2 i Meråker kommune, etter jordlovens bestemmelser er tatt til følge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS332015 RS 33/2015 Svar vedr. søknad om reduksjon av kommunale utgifter på eiendommen gnr/bnr 47/35 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS352015 RS 35/2015 Gnr/bnr 13/1 + 2 - Krogstad lille - Fradeling av 2 områder regulert til fritidsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS362015 RS 36/2015 Uttalelse på vegne av klager Unni Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS372015 RS 37/2015 Invitasjon til kommunene i Nord-Trøndelag om å delta i møter med Regionalt planforum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS22015 PS 2/2015 Søknad om å dispensasjon fra reguleringsplanen for Fersdalen hytteområde for å erstatte etablert naust med nytt naust (45/1/115). Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS32015 PS 3/2015 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppsetting av naust ved Gåstjønna (0049/0001) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER