eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 02 04 20150204 04.02.2015 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS382015 RS 38/2015 Gnr/Bnr 0020/0112 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Ny røykrørsforing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS392015 RS 39/2015 Ferdigattest på gnr.500 bnr.001 - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS402015 RS 40/2015 Ferdigattest på Gnr/bnr 0020/0189 - Morten Aursand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS412015 RS 41/2015 Ferdigattest på gnr.49 bnr.536 - Sundli Plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS422015 RS 42/2015 Svar på søknad om tillatelse til helikoptertransport i Meråker kommune - AS Meraker Brug. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS432015 RS 43/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Vedblink til Trøbakkvollen - Ivar Løveng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS442015 RS 44/2015 Svar på søknad om Motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0067 leid på åremål - John Buan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS452015 RS 45/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - NTE sin hytte, Nerkåken ved Hallsjøen - Meråker JFF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS462015 RS 46/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Veråsvollen - Ivan Langsåvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS472015 RS 47/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Storskærvollen - Ivar Kvernmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS482015 RS 48/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0026 - Per Johan Dalåmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS492015 RS 49/2015 Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - Seter ved Langen - Olav Hegnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS502015 RS 50/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0082 - Frode Sonflå Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS512015 RS 51/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Hytte ved Gudåbjørgen - Leif Sonflå Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS522015 RS 52/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjerringåsen Skogstue - Ole Svein Klevan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS532015 RS 53/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Tjønndalen - Kopperå Tynnplateverksted AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS542015 RS 54/2015 Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0072 - Jan Olav Nordstrøm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS552015 RS 55/2015 Motorferdsel i utmark løypetråkking Færen og Funnsjøen hytteforening - Asbjørn Forslund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS562015 RS 56/2015 Søknad om motorferdsel med grunneiertillatelse - Snøscooter - 0049/0732 - Iver Ringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS572015 RS 57/2015 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedhogst - John Buan og Kolbjørn Ringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS582015 RS 58/2015 Krav på dekning av saksomkostninger i forbindelse med opphevelse av kommunestyrets vedtak under sak 66/14 er delvis imøtekommet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS592015 RS 59/2015 Saksomkostninger etter at klage vedrørende deling av eiendommen gnr./bnr. 13/2 i Meråker kommune ble tatt til følge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS602015 RS 60/2015 Høringsbrev Forenkling av utmarksforvaltningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS612015 RS 61/2015 Svar vedr. søknad om reduksjon kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 49/455 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS622015 RS 62/2015 Veiforbindelse opp til Egga barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS52015 PS 5/2015 Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Funnsjøen og Feren Hytteeierlag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS62015 PS 6/2015 Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Meråker Redningstjeneste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS72015 PS 7/2015 Gnr/bnr 5/4 m.fl - Nygjerdet m.fl i Meråker - Konsesjon for erverv av eiendommen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER