eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 11 20150611 11.06.2015 12:00 Rådhuset Feren Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS142015 PS 14/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS102015 RS 10/2015 Årsmelding 2014 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS112015 RS 11/2015 Møteprotokoll fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 20.05.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS122015 RS 12/2015 Kommunale planer for universell utforming av skolebygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS152015 PS 15/2015 Sektor for Helse, pleie og omsorg- Utredning av mulige innsparinger på driftsbudsjettet for år 2016. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS162015 PS 16/2015 Tertialrapport 1.tertial 2015 sektor for helse, pleie og omsorg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER