eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 07 20151007 07.10.2015 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS2062015 RS 206/2015 Gnr/Bnr 0045/0041 - Svar på søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2072015 RS 207/2015 Gnr/Bnr/Festenr. 0013/0002/0008 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2082015 RS 208/2015 Gnr/Bnr 0049/0887 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2092015 RS 209/2015 Gnr/Bnr 0049/0880 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2102015 RS 210/2015 Gnr/bnr 0045/0014 - Svar på søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2112015 RS 211/2015 Gnr/bnr 45/1 - Fradeling av tomteparsell i forbindelse med innløsning av festetomt gnr/bnr 45/1 feste nr.124 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2122015 RS 212/2015 Gnr/Bnr 0022/0058 - Svar på søknad om rammetillatelse - Sivilarkitekt Håvard Eide AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2132015 RS 213/2015 Gnr/bnr 45/1 - Fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen gnr/bnr 45/95 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2142015 RS 214/2015 Gnr/Bnr 0049/0880 Svar på søknad om endring av tidligere gitt tillatelse - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2152015 RS 215/2015 Gnr/bnr 0049/0007 og 4120/0407 Søknad om fradeling av tilleggsareal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2162015 RS 216/2015 Gnr/bnr 0049/0216 og 0049/0217 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Bruksendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2172015 RS 217/2015 Gnr/Bnr 0030/0027 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- Tilbygg på uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2182015 RS 218/2015 Ferdigattest på gnr.45 bnr.10 - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2192015 RS 219/2015 Ferdigattest på gnr.45 bnr.159 - Tilbygg og bod Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2202015 RS 220/2015 Ferdigattest på gnr.49 bnr.605 - Prosjektconsult AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2212015 RS 221/2015 Svar på søknad om fradeling av gårdstun Gnr/bnr 26/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2222015 RS 222/2015 Svar på søknad om tillatelse til helikoptertransport - tillegg til delegert vedtak 2/15 SKU - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2232015 RS 223/2015 Delegering av myndighet etter vannscooterforskriften § 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2242015 RS 224/2015 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter Gnr/bnr 0049/0537 - Kjell Sverre Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2252015 RS 225/2015 Møtereferat møte 3 - Prosjekt samorning av Brann- og redningstjenester i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2262015 RS 226/2015 Søknad om kjøp av tomter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2272015 RS 227/2015 Stortrøa boligfelt - opsjon på erverv av 2 tomter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2282015 RS 228/2015 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS432015 PS 43/2015 Tertialrapport pr 31.08.2015 - Sektor kommunal utvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS442015 PS 44/2015 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Transport av bygningsmaterialer for sikring av hytte ved Skurdalssjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER