eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 25 20151125 25.11.2015 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS512015 PS 51/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS2532015 RS 253/2015 Gnr/Bnr 0049/0663 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2542015 RS 254/2015 Gnr/Bnr 0046/0027 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2552015 RS 255/2015 Gnr/Bnr 0043/0011 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Jensen og Jensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2562015 RS 256/2015 Gnr/bnr 0045/0045 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2572015 RS 257/2015 Gnr/bnr 0026/0005 Svar på søknad om fradeling av gårdstunet til boligformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2582015 RS 258/2015 Gnr/Bnr 0012/0006 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - riving av fjøs og oppføring av garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2592015 RS 259/2015 Gnr/Bnr 0049/0765 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Sundli Plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2602015 RS 260/2015 Gnr/Bnr 0049/0090 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2612015 RS 261/2015 Gnr/Bnr/festenr. 0013/0001/0033 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Fating Arkitekter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2622015 RS 262/2015 Gnr/bnr 49/28 - Nytt svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2632015 RS 263/2015 Svar på søknad om landingstillatelse for helikopter - Grønnberg/Skurdalssjøen - Novatek AS / NTE Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2642015 RS 264/2015 Svar på melding om hogst i område med meldeplikt - Ved Gillland og ved Holmen - Gnr/bnr 0047/0075 Stordalen Sameie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2652015 RS 265/2015 Svar på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2662015 RS 266/2015 Ferdigattest på gnr.45 bnr.162 avløp - Tverås maskin og transport AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2672015 RS 267/2015 Ferdigattest på gnr.49 bnr.888 - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2682015 RS 268/2015 Referat fra drøftingsmøte om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2016 og til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2016, samt budsjett for bruk av rentene fra skogfond i 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2692015 RS 269/2015 Pålegg etter lekkasje av parafin i Kopperå fra gnr/bnr 0049/0262 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2702015 RS 270/2015 Oppfordring til rask behandling av søknader om etablering av asylmottak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS522015 PS 52/2015 Økonomiplanen for perioden 2016 - 2019 og budsjettet for 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER