eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 03 02 20160302 02.03.2016 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102016 PS 10/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS452016 RS 45/2016 Gnr/bnr 0047/0075 Fradeling av tilleggstomt til gnr/bnr 0047/0094 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS462016 RS 46/2016 Gnr/Bnr 0049/0824 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tinde Hytter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS472016 RS 47/2016 Gnr/bnr. 0047/0075 - Svar på søknad om fradeling av to stk. bestående hytter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS482016 RS 48/2016 Gnr/Bnr 0021/0197 Svar på byggesøknad - Ingeniørfirmaet Sagen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS492016 RS 49/2016 Gnr/Bnr 0049/0893 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Familiehytta AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS502016 RS 50/2016 Gnr/bnr 0049/0833 - Svar på søknad om tillatelse til midlertidig mellomlagring av rene masser - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS512016 RS 51/2016 Ferdigattest på gnr.20 bnr.18 - Frode Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS522016 RS 52/2016 Ferdigattest på gnr.20 bnr.60 - S.A.K. AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS532016 RS 53/2016 Ferdigattest på gnr/bnr 49/918 - ALVSBYHUS NORGE AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS542016 RS 54/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter -Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0046 - Atle Stenmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS552016 RS 55/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink Hårråmyra - Torfinn Krogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS562016 RS 56/2016 Svar til mottatt grunneiertillatelse/søknad motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vegard Furunes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS572016 RS 57/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Utkjøring vedhogst - Arne Joar Krogstadnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS582016 RS 58/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0010 - Ole Peder Løkken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS592016 RS 59/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - J. A. Skjei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS602016 RS 60/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0043/0014 - Vegard Røkke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS612016 RS 61/2016 Svar på søknad om motorferdsel - Snøscooter - Vedblink - Jacob Lund Tangen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS622016 RS 62/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - ATV med belter - Vedblink - Siw Anita Dullum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS632016 RS 63/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Kamvollen gnr/bnr 0010/0001 - Jan-Erik Østerås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS642016 RS 64/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - vedblink/uttak tømmer rundt seter på Øst-Fjergen - Trond Haugbjørg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS652016 RS 65/2016 Svar på søknad om utvidelse av landingstillatelse med helikopter i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS662016 RS 66/2016 Svar på kjøreløyve sommer/vinter - NTE sitt mannskap i Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS672016 RS 67/2016 Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Tom S. Syversen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS682016 RS 68/2016 Grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Magnar Berg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS692016 RS 69/2016 Søknad om matrikkelendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS702016 RS 70/2016 Manuell utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS712016 RS 71/2016 Vedtak dispensasjon arealplan Autoline, gnr/bnr 49/187 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS722016 RS 72/2016 Manuell utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS732016 RS 73/2016 Rekvisisjon av kart og delingsforretning for gnr 49 bnr 12 festenr. 28 i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS112016 PS 11/2016 Utkast til høringsdokument for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS122016 PS 12/2016 Vannområde Stjørdalsvassdraget - Politisk forankring i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS132016 PS 13/2016 Etablering av betalingsbom og innføring av veiavgift på veien til Fossvatna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS142016 PS 14/2016 Gnr 21 Bnr 264/265/266 Meråker næringsbygg, dispensasjon fra planformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS152016 PS 15/2016 Gnr/bnr 0049/0483 - Messa - Bruk av bygningene til asylmottak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER