eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 06 20160406 06.04.2016 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162016 PS 16/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS742016 RS 74/2016 Gnr/bnr 049/0879 - Svar på søknad om tiltak - Familiehytta As Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS752016 RS 75/2016 Gnr/Bnr 0022/0078 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring av del av bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS762016 RS 76/2016 Gnr/Bnr 0049/0897 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS772016 RS 77/2016 Gnr/Bnr 0045/0098 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS782016 RS 78/2016 Gnr/Bnr 0022/0042 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Bruksendring del av bygning. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS792016 RS 79/2016 Gnr/bnr 0044/0001 - Varsel om tilbaketrekking av SMIL-midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS802016 RS 80/2016 Ferdigattest på avløpsanlegg gnr.45 bnr.41 - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS812016 RS 81/2016 Ferdigattest på avløpsanlegg gnr.45 bnr.14 - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS822016 RS 82/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - MJFF hytte Hallsjøen - Roy Lindgren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS832016 RS 83/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0050/0040 Sundbyvollen - Gunnar Strid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS842016 RS 84/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Arve Hammer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS852016 RS 85/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/741 - Thomas Frank Hansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS862016 RS 86/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0075 - Bjørn Pynten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS872016 RS 87/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Utisetervollen - Anne Blæstervoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS882016 RS 88/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink Ørnulf Olsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS892016 RS 89/2016 Svar på Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Løypetråkking - Tovmodal hytteforening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS902016 RS 90/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Øyvind Fuglem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS912016 RS 91/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0045/0231 - Trond Hansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS922016 RS 92/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedteig - Siw Anita Dullum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS932016 RS 93/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Arne Joar Krogstadnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS942016 RS 94/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - veduttak Tovmodal - Vidar Haugen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS952016 RS 95/2016 Svar på søknad om forlengelse av vedtak motorisert ferdsel 8/15 - Veråsvollen - Ivan Langsåvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS962016 RS 96/2016 Svar på søknad om Motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0730 - Odd Arve Bjerkli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS982016 RS 98/2016 Svar på søknad om bygging av midlertidig driftsvei Dalvolavollen - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS992016 RS 99/2016 Svar vedrørende overtakelse av eiendommen Kvelvet gnr 4 bnr 9 - kommunale avgifter for 2. halvår 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1002016 RS 100/2016 Søknad motorferdsel i utmark via grunneiertillatelse - Snøscooter - Joar Teveldal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1012016 RS 101/2016 Søknad på midler til tiltak for å redusere påkjørsler av vilt og rein 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1022016 RS 102/2016 Tilbakemelding ut fra informasjon fra AS Meraker Brug om feilavkryssing i søknad om bygging av midlertidige driftsveger Dalvolavollen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS172016 PS 17/2016 Søknad om videreføring av dressurområde i Kopperå - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS1032016 RS 103/2016 Oppstart av Nustadbo mottak i Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS182016 PS 18/2016 Gnr/bnr 0049/0001 Søknad om fradeling av areal og rekvisisjon av oppmålingsforretning på Grønberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS192016 PS 19/2016 Klage på vedtak om bruksendring til midlertidig asylmottak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER