eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 04 20160504 04.05.2016 12:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS1042016 RS 104/2016 Gnr/Bnr 0049/0001 -Svar på søknad om anneks og uthus/badstue på Øst-Fjergen Sør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1052016 RS 105/2016 Gnr/Bnr 0020/0012 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Riving Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1062016 RS 106/2016 Gnr/Bnr 0049/0775 - Svar på søknad om endring av ansvarsrett - Ranahytta Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1072016 RS 107/2016 Gnr/Bnr 0048/0007 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1082016 RS 108/2016 Gnr/Bnr 0049/0763 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Sigvartsen DESIGN AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1092016 RS 109/2016 Gnr/Bnr 0049/0891 Svar på søknad om endring av ansvarsrett og IG - Link Arkitektur AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1102016 RS 110/2016 Gnr/Bnr 0027/0015 Svar på søknad om riving og rydding av branntomt - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1112016 RS 111/2016 Gnr/Bnr 0049/0823 Svar på søknad om rammetillatelse - Mantinia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1122016 RS 112/2016 Gnr/Bnr/F.nr. 0013/0001/0041 Svar på søknad om tilbygg - Geir Arne Lodgaard Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1132016 RS 113/2016 Gnr/bnr 13/32/4 - Fradelingsvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1142016 RS 114/2016 Ferdigattest på gnr.20 bnr.56 - Garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1152016 RS 115/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Opplevelses tur for pensjonister - Meråker Frivilligsentral Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1162016 RS 116/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Arnfinn Risvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1172016 RS 117/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Gunbjørn Buan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1182016 RS 118/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Kjell Renå Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1192016 RS 119/2016 Grunneiertillatelse Motorferdsel - Snøscooter Meråker JFF - Fiskekultivering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1202016 RS 120/2016 Tilbakemelding fra Meråker kommunen angående ombygging/nybygging vei i utmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1212016 RS 121/2016 Svar på melding om hogst i område med meldeplikt - Vernskog - Gnr/bnr 0048/0002 - Magne Brækken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1222016 RS 122/2016 Søknad om tildeling av kommunal boligtomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1232016 RS 123/2016 Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget i Meråker 18.03. 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS212016 PS 21/2016 Dispensasjon reguleringsplan Fagerlia 8B, endring formålgrenser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS222016 PS 22/2016 Søknad om bruk motorferdsel i utmark - Snøscooter - Meråker til Topps Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS232016 PS 23/2016 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - Gnr/bnr 0045/0181 - Eystein Brobak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS242016 PS 24/2016 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark liten gravemaskin - Gnr/bnr 0049/0319 - Lorentz Teigen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS252016 PS 25/2016 Tilskudd til bygging av nytt vannanlegg - grunnboring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS262016 PS 26/2016 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS272016 PS 27/2016 Planprogram for landbruksplan i Meråker kommune 2016-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS282016 PS 28/2016 Årsberetning sektor kommunal utvikling - 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS292016 PS 29/2016 Gnr/bnr 0021/0258 - Meråker Gjestegård - Bruk av eiendommen og bygningsmassen til asylmottak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS302016 PS 30/2016 Gnr/bnr 0021/0264/0265/0266 Søknad om tillatelse til tiltak - endring av bruk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER