eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 01 20160601 01.06.2016 09:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312016 PS 31/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS1242016 RS 124/2016 Gnr/Bnr 0033/0017 - Svar på søknad om bruksendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1252016 RS 125/2016 Gnr/Bnr 0022/0052 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Bruksendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1262016 RS 126/2016 Gnr 49 bnr 66 - Eggset II i Matrikkelkart Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1272016 RS 127/2016 Gnr 49 bnr 1 - Fradeling tomt i felt 5.2 i Fagerlia Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1282016 RS 128/2016 Gnr 49 bnr 1 festenummer 425, 426 og 427 til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1292016 RS 129/2016 Gnr 49 bnr 1 festenummer 419 til grunneiendom. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1302016 RS 130/2016 Gnr/Bnr 0049/0892 Svar på søknad om igangsettingstillatelse - Link Arkitektur AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1312016 RS 131/2016 Gnr/Bnr 0049/0187 Svar på søknad om tiltak - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1322016 RS 132/2016 Gnr/bnr/festenr. 0049/0012/0096 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1332016 RS 133/2016 Gnr/Bnr/F.nr Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1342016 RS 134/2016 Gnr/bnr 00021/0287 - Tildeling av kommunal boligtomt - tomt nr 6 i Stortrøa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1352016 RS 135/2016 Gnr/Bnr 0049/0900 - Svar på søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann til tett tank - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1362016 RS 136/2016 Ferdigattest på gnr.49 bnr.766 - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS1372016 RS 137/2016 Behandling av klage vedrørende tilbaketrekking av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Kommunens vedtak opprettholdes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS332016 PS 33/2016 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - ATV - Murrukvistvollen - Geir Ove Raaen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS342016 PS 34/2016 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - ATV - Fremre Sulsjø - Randi Krogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS352016 PS 35/2016 Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - barmark - ATV med belter og gravemaskin - Meråker Bygdaservice SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS362016 PS 36/2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 - Sektor kommunal utvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER