eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 05 20161005 05.10.2016 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS522016 PS 52/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS2042016 RS 204/2016 Gnr/Bnr 0027/0015 Svar på endring av tidligere gitt tillatelse Boligpartner AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2052016 RS 205/2016 Gnr/Bnr 0020/0104 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Takoverbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2062016 RS 206/2016 Gnr/Bnr 0040925 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Ole Magnus Bjørnås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2072016 RS 207/2016 Gnr/Bnr 0030/0018 Svar på søknad om tillatelse til utvidelse av gårdsplass Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2082016 RS 208/2016 Gnr/Bnr/F.nr. 0013/0032/0006 - Svar på endring av gitt tillatelse - Steinar Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2092016 RS 209/2016 Gnr/Bnr 0049/0261 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Alvsbyhus Norge AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2102016 RS 210/2016 Gnr/Bnr 0022/0114 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Leilighetsbygg og carporter med boder. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2112016 RS 211/2016 Gnr/bnr 0021/0215 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2122016 RS 212/2016 Gnr 49 bnr 1 fnr 135 - Innløsning av punktfeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2132016 RS 213/2016 Gnr/bnr 0030/0018 - Svar på omdisponering av dyrka jord - Søknad innvilges Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2142016 RS 214/2016 Ferdigattest på gnr.47 bnr.29 - Rune Stenmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2152016 RS 215/2016 Ferdigattest på gnr.13 bnr.32 f.nr.6 - Steinar Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2162016 RS 216/2016 Ferdigattest på rydding av branntomt gnr.49 bnr.261 - Arne Hernes AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2172016 RS 217/2016 Gnr 13 bnr 1 fnr 28 - Fradeling tomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2182016 RS 218/2016 Gnr 49 bnr 682 - Fradeling av tilleggsareal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2192016 RS 219/2016 Gnr 45 bnr 214 - Fradeling av tilleggsareal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2202016 RS 220/2016 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng 2016 - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2212016 RS 221/2016 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2222016 RS 222/2016 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng 2016 - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2232016 RS 223/2016 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2242016 RS 224/2016 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2252016 RS 225/2016 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2262016 RS 226/2016 Forlengelse av dato for motorferdsel i utmark - Hugo Reinan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2272016 RS 227/2016 Begrensninger i jakt på lirype og skogsfugl jaktsesongen 2016/2017 for kommuneavtalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2282016 RS 228/2016 Lys på Jernbanebrua Gudå. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2312016 RS 231/2016 Lys Gudå gangbru - status fra Jernbaneverket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2322016 RS 232/2016 Bygging av uthus med tilsynsrom på Nyvollen - Seter tilhørende gnr/bnr 20/1 Meraker Vestre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2302016 RS 230/2016 Svar ang. Mekkeverkstedet - vann og avløp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2292016 RS 229/2016 Dom i sak Moe-Høiseth Eiendom AS [ADEB-LEGAL.FID602728] Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2332016 RS 233/2016 Svar vedrørende eiendom 19/19 Avløp og vann - vurdering av gebyrene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS532016 PS 53/2016 Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS542016 PS 54/2016 Inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS552016 PS 55/2016 Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Fjellinfo Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS562016 PS 56/2016 Tertialrapport pr 31.08.2016 - Sektor kommunal utvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER