eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 07 20161207 07.12.2016 12:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662016 PS 66/2016 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS2892016 RS 289/2016 Gnr/bnr 49/924 - Svar søknad om rammetillatelse og dispensasjon reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2902016 RS 290/2016 Gnr/bnr 0049/0001 Behandling av melding om hogst i område med meldeplikt - Øst-Bjørkslettvolden - Torsbjørkdalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2912016 RS 291/2016 Gnr/Bnr 0049/0410 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Byggm. Iver Gresseth AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2922016 RS 292/2016 Gnr 13 bnr 32 fnr 11 - Fradelingsvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2932016 RS 293/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0045/0001/0183 - Bård Langsåvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2942016 RS 294/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0051 - Sølvi B. Bakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2952016 RS 295/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0076 - Wenche T. Almbakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2962016 RS 296/2016 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0107 - Terje Sesseng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2972016 RS 297/2016 Svar søknad om dispensasjon fra reguleringsplan om midlertidig anleggsvei gnr/bnr 0045/0091 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2982016 RS 298/2016 Svar på søknad om dispensasjon bygging av vei gnr/bnr 0049/0641 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2992016 RS 299/2016 Svar på søknad om avsetting av rentekapital fra skogfond til prosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3002016 RS 300/2016 Redigert budsjett for rentemidler skogfond Meråker kommune 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3012016 RS 301/2016 Klage på planlagt skogshogst i Torsbjørkdalen 2016/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3022016 RS 302/2016 Klage på hogst i indre Torsbjørkdalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS672016 PS 67/2016 Ombygging av lysløype til helårsbruk som skitrasé og tursti med tilhørende midlertidig massetak/steinbrudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER