eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 08 23 20170823 23.08.2017 10:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS2382017 RS 238/2017 Gnr/Bnr 0013/0045 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Norconsult AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2392017 RS 239/2017 Gnr/Bnr 0018/0020 Svar på klage på vedtak om rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2402017 RS 240/2017 Gnr/bnr 0020/0018 - Bygging av ny driftsbygning - Svar på søknad om igangsettingstillatelse - Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2412017 RS 241/2017 Gnr/Bnr 0021/0011 Svar på søknad om tillatelse - Overhalla Hus AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2422017 RS 242/2017 Gnr/Bnr 0021/0011 Svar på søknad om riving - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2432017 RS 243/2017 Gnr/Bnr 0026/0001 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Bygge veranda og rive del av fjøs Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2442017 RS 244/2017 Gnr/Bnr 0034/0007 Tillatelse til handel med pyroteknisk vare - 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2452017 RS 245/2017 Gnr/bnr 0035/0022 - Felling av trær på kommunal eiendom - Skoletomt 5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2462017 RS 246/2017 Gnr/bnr 0045/0001 - Tillatelse til tiltak - bygging av veg "Festplassen veilag" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2472017 RS 247/2017 Gnr/Bnr 0045/0187 Svar på søknad om tilbygg - soverom og bad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2482017 RS 248/2017 Gnr/bnr 0049/0001 - Søknad om tillatelse til tiltak - vei til hytte - Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2492017 RS 249/2017 Gnr/Bnr 0049/0001 Svar på søknad om bygging av vei - Finskebukta hytteområde - Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2502017 RS 250/2017 Gnr/bnr 0049/0012/0062 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg til hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2512017 RS 251/2017 Gnr/Bnr/Fnr. 0049/0001/0063 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg på hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2522017 RS 252/2017 Gnr/Bnr/Festenr. 0049/0012/0096 Svar på søknad om utslipptillatelse - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2532017 RS 253/2017 Gnr/bnr 0049/0122 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2542017 RS 254/2017 Gnr/bnr 0049/0390 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak -Tilbygg på hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2552017 RS 255/2017 Gnr/Bnr 0049/0428 Svar på søknad om tilbygg på hytte - Frode Hagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2562017 RS 256/2017 Gnr/bnr 0049/0471 - 15 tomter til fritidsbebyggelse - Fradeling i samsvar med vedtatt reguleringsplan Steinfjellgrenda hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2572017 RS 257/2017 Gnr/bnr 0049/0924 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Sigvartsen Design AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2582017 RS 258/2017 Ferdigattest på gnr.21 bnr.279 - Norsk Kjøkken- og Interiørmontasje AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2592017 RS 259/2017 Ferdigattest på gnr.27 bnr.15 - BoligPartner AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2602017 RS 260/2017 Ferdigattest på gnr.49 bnr.360 Marta og Endre Kvaal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2612017 RS 261/2017 Ferdigattest på gnr.49 bnr.471- Felt 9 - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2622017 RS 262/2017 Ferdigattest på gnr.49 bnr.643 Vera gråvannsrenseanlegg - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2632017 RS 263/2017 Ferdigattest på gnr.49 bnr.823 - Mantinia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2642017 RS 264/2017 Ferdigattest på gnr.49 bnr. 895 - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2652017 RS 265/2017 Midlertidig brukstillatelse gnr.46 bnr.6 Artic Arkitekter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2662017 RS 266/2017 Dispensasjon Reguleringsplan Tevellia, returpunkt hytterenovasjon Teveldal Nord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2672017 RS 267/2017 Dispensasjon kommuneplanens arealdel, returpunkt hytterenovasjon Teveldal Sør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2682017 RS 268/2017 Dispensasjon kommuneplanens arealdel, oppgradering returpunkt hytterenovasjon Litjåa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2692017 RS 269/2017 Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene - Skadefellingsforsøk bjørn - Kommunalt skadefellingslag Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2702017 RS 270/2017 Teveldalsflata hyttefelt - Fradeling fra eiendommene gnr/bnr 46/3 og 46/4 - Tomter til fritidsbebyggelse i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2712017 RS 271/2017 Teveldalen grustak, Meråker - driftsplan etter minerallovens § 43 - kommunens høringsuttalelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2722017 RS 272/2017 Søknad på fellingstillatelse på bjørn - Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2732017 RS 273/2017 Svar på søknad om dispensasjon fra jordloven angående varighet på jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2742017 RS 274/2017 Svar vedrørende søknad om reduserte kommunale avgifter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2752017 RS 275/2017 Oppsummering kommuneundersøkelse DSB Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2762017 RS 276/2017 Tilsagn om tillatelse til skadefelling av 1 bjørn i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2772017 RS 277/2017 Videresender klage på tillatelse til felling av bjørn i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2782017 RS 278/2017 Krav om dekning av saksomkostninger etter fylkesmannens klagevedtak vedr. avslag på søknad om dispensasjon for bruksendring av "Næringsbygget" til ordinært asylmottak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS272017 PS 27/2017 Søknad om fritak av renovasjonsavgift på eiendommen gnr/bnr 26/22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS282017 PS 28/2017 Søknad om fritak av renovasjonsavgift for eiendommen gnr/bnr 31/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS292017 PS 29/2017 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - Traktor med henger - Væråsvollen Nils Reidar Dalåmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS302017 PS 30/2017 Gudåa Kraftverk - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utbygging av kraftstasjon - Søknad om dispensasjon for oppretting av festetomt kraftstasjon og punktfeste for tomt inntak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS312017 PS 31/2017 Reinåa Kraftverk - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utbygging av kraftverk- Søknad om dispensasjon for oppretting av festetomt kraftstasjon og punktfeste for tomt inntak. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS322017 PS 32/2017 Revidering av hjorteviltforvaltningen i Meråker kommune 2017 - 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS332017 PS 33/2017 Innføring av beverjakt i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS342017 PS 34/2017 Gnr/bnr 0004/0001 og 0049/0001 - Søknad om konsesjon på leie av fallrettigheter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS352017 PS 35/2017 Gnr/bnr 0001/0001, 0001/0003 og 0049/0001 - Søknad om konsesjon på leie av fallrettigheter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS362017 PS 36/2017 Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken - Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS372017 PS 37/2017 Tiltaksplan - Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Meråker Sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER