eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 06 20170906 06.09.2017 13:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS2792017 RS 279/2017 Gnr/Bnr 0049/0847 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tjeneste Service Gunnar Skjervold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2802017 RS 280/2017 Gnr/bnr. 0049/0421 - Svar på søknad om bruksendring fra uthus til anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2812017 RS 281/2017 Gnr/Bnr 0049/0682 - Svar på søknad om tilbygg på hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2822017 RS 282/2017 Gnr/Bnr/F.nr 0019/0012/0053 Svar på søknad om oppføring av ny skorstein Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2832017 RS 283/2017 Gnr/bnr 0020/0038 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Veranda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2842017 RS 284/2017 Gnr/bnr 0049/0956 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2852017 RS 285/2017 Gnr/Bnr 0049/0944 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2862017 RS 286/2017 Gnr/Bnr 0049/0947 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Sande Hus og Hytter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2872017 RS 287/2017 Gnr/Bnr0049/0950 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2882017 RS 288/2017 Gnr/Bnr 0049/0680 Svar på Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2892017 RS 289/2017 Gnr/Bnr 0045/0166 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2902017 RS 290/2017 Gnr/Bnr 0022/0118 Søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr.23 bnr.18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2912017 RS 291/2017 Gnr/bnr 0013/0001 - festenr 1 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2922017 RS 292/2017 Gnr/bnr 0013/0001 feste nr 3 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2932017 RS 293/2017 Gnr/bnr 13/1 feste nr 21 - Fradeling av punktfeste til tomtegrunn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2942017 RS 294/2017 Gnr/bnr 0013/0001 - feste nr 32 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2952017 RS 295/2017 Gnr/bnr 13/1 feste nr 33 - Fradeling av tomtefeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2962017 RS 296/2017 Gnr/bnr 0013/0001 - festenr 37 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2972017 RS 297/2017 Gnr/bnr 12/6 - Tilskudd til spesielle miljøtilskudd i jordbruket - Melding om nytt vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2982017 RS 298/2017 Ferdigattest på gnr.21 bnr.170 - Thomas Røe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS2992017 RS 299/2017 Ferdigattest på gnr.49 bnr.824 - Tinda Hytter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3002017 RS 300/2017 Ferdigattest på gnr.45 bnr.135 - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3012017 RS 301/2017 Ferdigattest på gnr.13 bnr.44 - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3022017 RS 302/2017 Ferdigattest på gnr.49 bnr1, Fagerlia Felt 4.3 - Farstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3032017 RS 303/2017 Ferdigattest på tilbygg, gnr.49 bnr.12 festenr., Jostein Raaen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3042017 RS 304/2017 Ferdigattest på gnr.49 bnr.656 - Garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3052017 RS 305/2017 Endelig vedtak - klage over avvisningsvedtak ang. vernskoghogst i Meråker kommune gnr. 49 bnr. 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3062017 RS 306/2017 Endelig vedtak - klage over avvisningsvedtak ang. vernskoghogst i Meråker kommune gnr. 49 bnr. 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3072017 RS 307/2017 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3082017 RS 308/2017 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3092017 RS 309/2017 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3102017 RS 310/2017 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3112017 RS 311/2017 Begrensninger i jakt på lirype og skogsfugl jaktsesongen 2017/2018 for kommuneavtalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3122017 RS 312/2017 Uttalelse til sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken i Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS392017 PS 39/2017 Høring på revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS402017 PS 40/2017 Langsiktig behovsutredning Meråker skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS412017 PS 41/2017 Avtale om samarbeid om vannområdeforvaltning Stjørdal kommune og Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS422017 PS 42/2017 Gnr/bnr 0018/0001 Fundtaunet vestre - Fradeling av gårdsbebyggelsen med tomt til boligformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS432017 PS 43/2017 Gnr/bnr 0045/0001- Søknad dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt med påstående seterbebyggelse til fritidsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS442017 PS 44/2017 Vedlikehold av Fagerliveien - tilleggsbevilgning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER