eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 10 04 20171004 04.10.2017 10:00 Rådhuset Funnsjøen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452017 PS 45/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS3132017 RS 313/2017 Gnr/Bnr 0018/0002 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Ny driftsbygning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3142017 RS 314/2017 Gnr/Bnr 0018/0002 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Gjødsellager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3152017 RS 315/2017 Gnr/Bnr 0023/0025 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg garasje og nytt inngangsparti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3162017 RS 316/2017 Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0072 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3172017 RS 317/2017 Gnr/Bnr 0049/0133 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Carport og tilbygg til uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3182017 RS 318/2017 Gnr/Bnr 0050/0013 Svar på søknad tillatelse til tiltak - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3192017 RS 319/2017 Gnr/bnr 0049/0948 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak for - Sigvartsen Design AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3202017 RS 320/2017 Gnr/Bnr 0049/0949 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Sigvartsen design AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3212017 RS 321/2017 Gnr/bnr 0021/0282 - Tomt nr 7 i Stortrøa boligfelt - Forlengelse av opsjon. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3222017 RS 322/2017 Gnr/bnr 0022/0067 - Tomt i Stortrøa - Forlenget frist for tilbakemelding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3232017 RS 323/2017 Gnr/bnr 0022/0115 - Søknad om oppretting av eierseksjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3242017 RS 324/2017 Gnr/bnr 0013/0001 - feste nr 17 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3252017 RS 325/2017 Gnr/bnr 0013/0001 - feste nr 0023 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3262017 RS 326/2017 Gnr/Bnr 0049/0001 feste nr 63 i Meråker - Fradeling av punktfeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3272017 RS 327/2017 Gnr/bnr 0049/0001 feste nr 98 i Meråker - Fradeling av punktfeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3282017 RS 328/2017 Gnr/Bnr 0020/0018 Søknad om igangsettingstillatelse IG2 - Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3292017 RS 329/2017 Gnr/bnr 0045/0031 - Behandling av melding om hogst i område med meldeplikt - Middagsrya - Langsåvold Skog Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3302017 RS 330/2017 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3312017 RS 331/2017 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av gjødsel av organisk opphav på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3322017 RS 332/2017 Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3332017 RS 333/2017 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Kulturlandskapstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3342017 RS 334/2017 Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Kulturlandskapstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3352017 RS 335/2017 Ferdigattest på gnr.46 bnr.38 - Elvran Sag & Høvleri Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3362017 RS 336/2017 Ferdigattest på gnr.48 bnr.4 - Gråvannrenseanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3372017 RS 337/2017 Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3382017 RS 338/2017 Vedtak dispensasjon arealplan, naust gnr/bnr 45/03 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3392017 RS 339/2017 Referat fra møte med arbeidsgruppe snøscooterløyper i Meråker - Videre arbeid med vedtatt løype Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3402017 RS 340/2017 Gnr/Bnr 0023/0018 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Ny enebolig med garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS462017 PS 46/2017 Søknad om bygging av velteplass ved Mannlibekken - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS472017 PS 47/2017 Vedtak - Dispensasjon fra Reguleringsplan Grova skisenter, mindre massetak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS482017 PS 48/2017 Gnr/bnr 0018/0001, 0056 og 0074 Funnaunet Vestre - Konsesjon for erverv av eiendommen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS492017 PS 49/2017 Gnr/bnr 0047/0014 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av areal til fritidsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS502017 PS 50/2017 Gnr/bnr 0047/0014 - Søknad dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 2 tomter til fritidsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS512017 PS 51/2017 Tertialrapport pr 31.08.2017 - Sektor kommunal utvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS522017 PS 52/2017 Revidering av introduksjonsprogrammet fra 1.november 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER