eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 11 08 20171108 08.11.2017 13:00 Rådhuset Færen Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532017 PS 53/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS3412017 RS 341/2017 Gnr/Bnr 0006/000 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Driftsbygning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3422017 RS 342/2017 Gnr/Bnr 0013/009 Svar på søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3432017 RS 343/2017 Gnr/Bnr/Festenr 0013/0001/0020 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3442017 RS 344/2017 Gnr/bnr 0017/0001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gjødselkumme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3452017 RS 345/2017 Gnr/Bnr 0021/0006 Svar på søknad om bruksendring - Trønes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3462017 RS 346/2017 Gnr/Bnr 0021/0287 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Brødrene Hofstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3472017 RS 347/2017 Gnr/Bnr 0028/0003 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Innglassing av altan/terrasse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3482017 RS 348/2017 Gnr/bnr 0047/0029 - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Melding om nytt vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3492017 RS 349/2017 Gnr /bnr 0049/0001 - Fradeling av tilleggstomt til fritidseiendommen gnr/bnr 0049/0319 ved Osbakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3502017 RS 350/2017 Gnr/bnr 0049/0001 - Behandling av melding om hogst i område med meldeplikt - Dølan - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3512017 RS 351/2017 Gnr/bnr 0049/0269 - Dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplanen, vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3522017 RS 352/2017 Gnr/bnr 0049/0404 - Svar på søknad om "Jets Biotank" og "Jets gråvannsrenseanlegg" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3532017 RS 353/2017 Gnr/Bnr 0049/0420 Svar på søknad om endring av gitt utslippstillatelse - Meråker VVS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3542017 RS 354/2017 Gnr/Bnr 0049/0638 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3552017 RS 355/2017 Gnr/bnr 0049/0722 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3562017 RS 356/2017 Gnr/bnr 0049/0955 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3572017 RS 357/2017 Gnr/bnr 0049/0957 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Askola AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3582017 RS 358/2017 Svar vedrørende søknad om reduserte kommunale avgifter for Myra 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3592017 RS 359/2017 Svar vedrørende søknad om fritak for kommunale avgifter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3602017 RS 360/2017 Svar på søknad om tildeling av kommunal boligtomt i Stortrøa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3612017 RS 361/2017 Ferdigattest på gnr. 49 bnr.800 - Stjørdal Tømrerservice AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3622017 RS 362/2017 Ferdigattest på mast for telekommunikasjon, gnr.49 bnr.12 - PRO INVENIA AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3632017 RS 363/2017 Ferdigattest på gnr.45 bnr.135 - Sigvartsen Design AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3642017 RS 364/2017 Vedtak om tilskudd til drenering trekkes tilbake Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3652017 RS 365/2017 Utsettelse av høringsutkast - landbruksplan for Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3662017 RS 366/2017 Høring - Samferdsel i Trøndelag - Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag og Ny takst- og sonestruktur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS3672017 RS 367/2017 Vedtatt behov for SMIL-midler 2018 - rapportering 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS542017 PS 54/2017 Møteplan 2018 Komitè kommunal utvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS552017 PS 55/2017 Kontorer/arbeidsplasser til ansatte i sektor kommunal utvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS562017 PS 56/2017 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - ATV - Teveldalen velforening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS572017 PS 57/2017 Landbruksplan for Meråker kommune - Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER