eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 01 17 20180117 17.01.2018 13:00 Rådhuset Feren Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12018 RS 1/2018 Gnr/Bnr 0025/0002 Svar på søknad om utslippstillatelse - Olav Gimse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS22018 RS 2/2018 Gnr/Bnr 0020/0060 Svar på søknad om igangsettingstillatelse IG1 - S.A.K. AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS32018 RS 3/2018 Gnr/Bnr 0021/0011 Svar på søknad om endring av gitt tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS42018 RS 4/2018 Gnr/Bnr 0049/0216 Søknad om tilbakeføring av eiendom og bygninger til boligformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS52018 RS 5/2018 Gnr/bnr 0049/0951 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Idehytta AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS62018 RS 6/2018 Gnr/bnr 0049/0946 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Selbu Byggtre AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS72018 RS 7/2018 Gnr/Bnr 0045/0001 Bygging av vei - Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS82018 RS 8/2018 Ferdigattest på gnr.21 bnr.11 - Overhalla Hus AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS92018 RS 9/2018 Ferdigattest på gnr.25 bnr. 2 - Drammenshus og Hytter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS102018 RS 10/2018 Ferdigattest på gnr.49 bnr.373 - Ny hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS112018 RS 11/2018 Ferdigattest på gnr.25 bnr.2 - August At minirenseanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS122018 RS 12/2018 Ferdigattest på gnr20 bnr18 - Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS132018 RS 13/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0085 - Terje Alstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS142018 RS 14/2018 Svar på søknad om tillatelse til ervervsmessig kjøring med snøscooter - John Ola Løseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS152018 RS 15/2018 Svar på søknad om kjøretillatelse for ervervskjøring Snøscooter - Meråker Bygdeservice SA - 2017 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS162018 RS 16/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Vidar Haugen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS172018 RS 17/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Vedblink Røssåsen - Kolbjørn Ringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS182018 RS 18/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/29 - Frode Strøm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS192018 RS 19/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0077 - Geir Åge Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS202018 RS 20/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0915 - Robert Buan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS212018 RS 21/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0067 - John Ingmar Buan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS222018 RS 22/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0072 - Jan Olav Nordstrøm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS232018 RS 23/2018 Svar på søknad om omdisponering og fradeling av areal til eksisterende bebyggelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS242018 RS 24/2018 Kopi - Klassifisering av dam Fjergen i Meråker kommune - vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS252018 RS 25/2018 Kopi - Klassifisering av dam Tevla i Meråker kommune - vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS262018 RS 26/2018 Øvingsplan 2018 - Norsk Folkehjelp Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS272018 RS 27/2018 Brev fra Interesseforeningen Bygg & Anlegg Meråker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS282018 RS 28/2018 Byggesøknad for NVEs sikringstiltak 10489 Kvernbekken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS292018 RS 29/2018 Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Egga i Meråker kommune. Tiltakshaver: Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS302018 RS 30/2018 Svar på søknad om dispensasjon fra båndtvangen april 2018 - MJFF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS312018 RS 31/2018 Svar på søknad om tillatelse til skadefelling av hakkespett - Flaggspett - Randi Krogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS322018 RS 32/2018 Svar på søknad i forbindelse med Storlirennet 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS22018 PS 2/2018 Søknad om motorferdsel i utmark - Snødektmark - ATV - Nordistusetra - Stefan Sagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS32018 PS 3/2018 Landbruksplan for Meråker kommune - vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS42018 PS 4/2018 Høring av forslag til endring i vannforskriften og naturmangfoldloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER