eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komite kommunal utvikling - UTGÅTT Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 07 20180207 07.02.2018 12:00 Rådhuset Feren Komite kommunal utvikling - UTGÅTT
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52018 PS 5/2018 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTEMER
0 RS332018 RS 33/2018 Gnr/Bnr 0022/0050 Svar på søknad om IG - Høydal Prosjektering AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS342018 RS 34/2018 Gnr/Bnr 0020/0060 Svar på søknad om igangsettingstillatelse IG2 - S.A.K. AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS352018 RS 35/2018 Gnr/bnr 0049/0712 Svar på søknad om endring av tidligere gitt tillatele Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS362018 RS 36/2018 Gnr/bnr 0045/0079 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS372018 RS 37/2018 Gnr/bnr 0013/0001/0042 i Meråker - Fradeling av tomtefeste til grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS382018 RS 38/2018 Gnr/bnr 0049/0001 - Behandling av søknad om hogst over i område med meldeplikt - Grønnberg - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS392018 RS 39/2018 Gnr/bnr 0049/0001 - Behandling av melding om hogst i område med meldeplikt - Dølan 3 - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS402018 RS 40/2018 Gnr/bnr 0004/0054 - Svar på søknad motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - Anne Høgmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS412018 RS 41/2018 Ferdigattest på riving av bygninger på gnr.26 bnr.5 - Karl Hegseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS422018 RS 42/2018 Ferdigattest på hytte i Tevellia - Thomas Ulstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS432018 RS 43/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter - Vedhogst Øst-Fjergen - Trond Haugbjørg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS442018 RS 44/2018 Svar på søknad om kjøretillatelse for ervervskjøring snøscooter- Nøstmo Gård - Erland Sende Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS452018 RS 45/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0099 - Geir Brenntrø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS462018 RS 46/2018 Svar på søknad om motorferdsel - Snøscooter - Vedblink Thune/Grønnbergveien- Toralf Pedersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS472018 RS 47/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Litjfunnsjøvollen - Elin Rønning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS482018 RS 48/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - gnr/bnr 0049/0357 - Geir Ove Raaen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS492018 RS 49/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink Pålsvika - Ove Sagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS502018 RS 50/2018 Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark Snøscooter Gnr/bnr 0004/0053 - Leif Sonflå Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS512018 RS 51/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink til gnr/bnr 0047/0073 - Bård Egil Solem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS522018 RS 52/2018 Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink Skomakermoen - Henning Haug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS532018 RS 53/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Skakkelvollen Solemsetra - Roger Olsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS542018 RS 54/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark via grunneiertillatelse - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0026 - Per Johan Dalåmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS552018 RS 55/2018 Svar på søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - kartlegging av forekomst og spredning av skrantesyke (CWD) - NINA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS562018 RS 56/2018 Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Knr/gnr/bnr 5037/0236/0002 - Fersoset - Børge Wahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS572018 RS 57/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0732 - Iver Ringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS582018 RS 58/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark via grunneiertillatelse - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0099 - Tore Brenntrø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS592018 RS 59/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Kjerringåsen Skogstue - Ole Svein Klevan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS602018 RS 60/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0741 - Thomas Frank Hanssen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS612018 RS 61/2018 Klassifisering av dam og vannveg for Gudåa kraftverk i Meråker kommune - Vedtak om konsekvensklasse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS622018 RS 62/2018 Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærtjenesten i Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS632018 RS 63/2018 Behandling av klage på vedtak om tillatelse for ervervskjøring snøscooter - John Ola Løseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS642018 RS 64/2018 Behandling av tiltaksplan forurenset grunn - Meråker kommune - Bane NOR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS652018 RS 65/2018 Svar på søknad om tillatelse til skadefelling av flaggspett - AS Meraker Brug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS662018 RS 66/2018 Godkjent budsjett for rentemidler av skogfond - 2018 - 5034 Meråker kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS672018 RS 67/2018 Avslag på søknad om skadefelling på jerv Sørfjella - Verdal saualslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 RS682018 RS 68/2018 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0676 - Joar Teveldal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTEMER
0 PS62018 PS 6/2018 Søknad om tilskudd til nytt vannanlegg - boring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS72018 PS 7/2018 Søknad om tilskudd til nytt vannanlegg - boring - 49/151 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER
0 PS82018 PS 8/2018 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nye skitraseer ved Funnsjøen og Feren - Vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTEMER