eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/847
:
:
Inge Falstad
:
Under behandling
:
Journal Meråker kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
5454/2018 20180628 28.06.2018 Inngående brev Forebygging av smitte med blodbårne sykdommer FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
600/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Viktig informasjon om smittsom sykdom, Coronavirus utbrudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
834/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Informasjonsmateriell om coronavirus og smittevern FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1936/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronaviruset UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
1940/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
1960/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
1963/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunene HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2103/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2104/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2105/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev PPE-behov Fylkesoversikt HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2106/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2121/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Spørsmål i forhold til opphold på hytte ***** EPHORTEMER
2122/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse smitteberedskap VG EPHORTEMER
2125/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Spørsmål om tillatelse til å være på hytta i Meråker Rolf Harry Korstad EPHORTEMER
2127/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Lokaldemokrati og covid-19 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
2138/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2143/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2148/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Endrede opplysninger - forskrift om gjennomføring av fjernmøter ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTEMER
2150/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2153/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelse i kommuner under koronavirus ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTEMER
2209/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2210/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og skal derfor testes for koronavirus på lik linje med annet helsepersonell HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2222/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Informasjon til styret og representantskapet om IRs korona-tiltak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
2224/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om tillatelse til å være på hytta i Meråker Rolf Harry Korstad EPHORTEMER
2248/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. hytte Geir Sandvåg EPHORTEMER
2249/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. hytte Per Egil Hegdalsaune EPHORTEMER
2252/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. hytte Nina B. Bergset EPHORTEMER
2282/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. hytte Geir Sandvåg EPHORTEMER
2283/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. hytte Nina B. Bergset EPHORTEMER
2284/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende opphold på hytte Per Egil Hegdalsaune EPHORTEMER
2305/2020 20200323 23.03.2020 Internt notat Avholdelse av KS møte Leif Edvard Muruvik Vonen EPHORTEMER
2371/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Fotterapeutforbundet Fotterapeutforbundet EPHORTEMER
2374/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Informasjon om tannhelsetjenesten TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
2376/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak - oversendelse av rutinebeskrivelse Helsedirektoratet EPHORTEMER
2511/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge antall mulige sengeplasser utover dagens sengeplasser i kommunale helseinstitusjoner for å kunne øke kapasiteten i forbindelse med COVID-19 utbruddet HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2516/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2564/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål om hytta som pendlerbolig Håkon Wågbø EPHORTEMER
2653/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Spørsmål om hytta som pendlerbolig Håkon Wågbø EPHORTEMER
2690/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
2751/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. hytte Iselin Enget EPHORTEMER
2843/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. hytte Iselin Enget EPHORTEMER
2863/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
2950/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Smittevernveileder for barnehager UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
3174/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Brev til kommuneoverlegene 2020-04-22 om Covid-19 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
3724/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Covid-19 - Problemstilling ang. regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
3729/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetak 27948336 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
3819/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal Norske Frisør- og velværebedrfiter i NHO v/adm. dir Anne Mari Halsan EPHORTEMER
4571/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. ved covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
4575/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap før sommerferien i forb. med Covid-19 pandemien KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
4580/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om prøvetransport covid-19 og kartlegging om utvidet testing HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTEMER
4607/2020 20200609 09.06.2020 Inngående brev Purring: Innsynsbegjæring fra VG VERDENS GANG AS EPHORTEMER
4632/2020 20200616 16.06.2020 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale om transport av prøver fra kommunene i Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF EPHORTEMER
5550/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
5709/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - Covid 19 - tilsyn HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER