Postliste RSS fra einnsyn.meraker.kommune.no. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.meraker.kommune.no Filtrering: Tittel: Møteprotokoll fra Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29.11.2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106918?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9158/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Innspill til høring besøksstrategi Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde med naturreservater Avs/Mot: Nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106350?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8590/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Erik Kalvik Vaagland http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106924?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Kalvik Vaagland | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9164/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Bård Torvik http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106923?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Torvik | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9163/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Steinar Jon Lian http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106922?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Jon Lian | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9162/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Jon Ola Sætnan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106921?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Ola Sætnan | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9161/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel -Fundtaunvollen gnr/bnr 0018/0001 - Svein Kåre Storhaug Avs/Mot: Svein Kåre Storhaug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106898?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kåre Storhaug | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9138/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Melding om behandlingstid på søknad Avs/Mot: Sølvi Bakken http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106887?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Bakken | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9127/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Melding om behandlingstid på søknad Avs/Mot: Christian Øverkil http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106886?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Øverkil | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9126/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Melding om behandlingstid på søknad Avs/Mot: Arne Wist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106885?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Wist | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9125/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Melding om behandlingstid på søknad Avs/Mot: Steinar Lian http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106883?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Lian | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9123/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Melding om behandlingstid på søknad Avs/Mot: Ole Bernhard Larsson http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106882?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Bernhard Larsson | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9122/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Melding om behandlingstid på søknad Avs/Mot: Åsmund Øverkil http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106879?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsmund Øverkil | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9119/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Melding om behandlingstid på søknad Avs/Mot: Torbjørn Johansen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106876?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Johansen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9116/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om skoleskyss Avs/Mot: ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106919?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9159/2019 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0041 - T. Kjeldstad Avs/Mot: Thomas Kjeldstad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106854?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Kjeldstad | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9094/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter Gnr/bnr 0049/0012/0064 - Ø. B. Reppe Avs/Mot: Øistein Billy Reppe http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106853?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øistein Billy Reppe | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9093/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0079 Avs/Mot: Kjell Morten Bjørnås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106831?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Morten Bjørnås | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9071/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0087 - John Ingmar Buan Avs/Mot: John Ingmar Buan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106830?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Ingmar Buan | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9070/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0063 - Torbjørn Ringen Avs/Mot: Torbjørn Ringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106829?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Ringen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9069/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark vedr. Storlirenn og Ski Tour 2020 Avs/Mot: IL Varden - Ski Tour 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106828?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL Varden - Ski Tour 2020 | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9068/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0102 - Rune Sigmar Lien Avs/Mot: Rune Sigmar Lien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106827?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Sigmar Lien | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9067/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0107 - Terje Sesseng Avs/Mot: Terje Sesseng http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106825?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Sesseng | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9065/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark nord for Ivarsmyra - ATV med belter/snøscooter - IL Varden Avs/Mot: IL Varden Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106394?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL Varden Meråker | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8634/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Reduksjonsfaktor i Norge Digital desember 2019 Avs/Mot: Kartverket i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106933?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket i Trøndelag | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9173/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – Melding om kontroll Avs/Mot: HAUGEN LEIF K http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106467?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAUGEN LEIF K | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8707/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – Melding om kontroll Avs/Mot: LUDVIG HAUGEN m.fl. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106466?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUDVIG HAUGEN m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8706/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – Melding om kontroll Avs/Mot: MERÅKER SAMDRIFT DA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106464?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER SAMDRIFT DA | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8704/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader for kommuner Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106925?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9165/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Gnr./bnr. 0004/0009/0001 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Avs/Mot: Jon-Olaf Schjødt m.fl. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106768?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon-Olaf Schjødt m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 9008/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling |