Postliste RSS fra einnsyn.meraker.kommune.no. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.meraker.kommune.no Filtrering: Tittel: Ny havne- og farvannslov gjør det enklere for kommunene å regulere bruk av vannscooter Avs/Mot: NORSK FRILUFTSLIV http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113111?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK FRILUFTSLIV | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5466/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter - 2020-2022 - AS Meraker Brug Avs/Mot: AS MERAKER BRUG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113020?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5375/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113074?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5429/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Purring på egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt etter skogbrukslova og forskrift om bærekraftig skogbruk Avs/Mot: Nils Reidar Dalåmo m.fl. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113030?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Reidar Dalåmo m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5385/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Avs/Mot: Kristoffer Reppe http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113099?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Reppe | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5454/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Planid 2016005 reguleringsplan Fagerlia felt 6 - høring reguleringsendring Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113003?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5358/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Generalforsamling Fides Holding AS med underliggende datterselskap Avs/Mot: FIDES AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113065?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIDES AS | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5420/2020 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: Innkalling til generalforsamling 16.3.2020 Avs/Mot: FIDES AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113064?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIDES AS | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5419/2020 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113049?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5404/2020 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113050?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5405/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Etterspurt dokumentasjon Avs/Mot: ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113079?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5434/2020 | Avdeling: Kommunekassen | Tittel: Endring av ansvarsområde og tilbud om ny stilling - svar Avs/Mot: Hilde J Myhre Jønsson http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113080?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde J Myhre Jønsson | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5435/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Ferdigattest på gnr/bnr 20/24 – Selbuhus AS Avs/Mot: SELBUHUS AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/112647?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBUHUS AS | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5004/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Innkalling til dialogmøte Avs/Mot: NAV Værnes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113096?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5451/2020 | Avdeling: Sektor helse, pleie og omsorg | Tittel: Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113112?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5467/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Innkalling til generalforsamling i Fides Holding og representantskapsmøte i Fides IKS Avs/Mot: FIDES AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113057?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIDES AS | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5412/2020 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: Gnr/Bnr 0049/0332 Svar på søknad om utslippstillatelse - Farstad AS Avs/Mot: FARSTAD AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/112940?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FARSTAD AS | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5297/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Gnr/bnr 0049/1031 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Ola Olsvik http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113092?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Olsvik | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5447/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Gnr/bnr 0021/0237 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Jan Petter Dalåmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113047?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Petter Dalåmo | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5402/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Gnr/bnr 0049/1031 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Mimmi Kjetså Olsvik http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113089?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mimmi Kjetså Olsvik | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5444/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Resultat etter brannforebyggende tiltak Avs/Mot: BRUG AS MERAKER http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113014?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRUG AS MERAKER | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5369/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Resultat etter brannforebyggende tiltak Avs/Mot: BRUG AS MERAKER http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113015?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRUG AS MERAKER | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5370/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Gnr/bnr 0049/0136 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Avs/Mot: Bolig Partner AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113056?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bolig Partner AS | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5411/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Gnr/bnr 0011/0018 - Søknad om fasadeendring Avs/Mot: Steffen Hildrum http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113118?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steffen Hildrum | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5473/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Gnr/bnr 0049/0471 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Avs/Mot: TEVELDAL SAMEIE DA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113110?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL SAMEIE DA | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5465/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Resultat etter brannforebyggende tiltak Avs/Mot: BRUG AS MERAKER http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113017?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRUG AS MERAKER | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 5372/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Avs/Mot: Kristoffer R Johannessen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113028?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer R Johannessen | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 5383/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Avs/Mot: Silje Ven Nesgård http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113027?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Ven Nesgård | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 5382/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Avs/Mot: Jørgen Ingstadbjørg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113026?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Ingstadbjørg | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 5381/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Takker nei til sommerjobb Avs/Mot: Mari Elise Nesteby Ringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/113025?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Elise Nesteby Ringen | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 5380/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen |