Postliste RSS fra einnsyn.meraker.kommune.no. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.meraker.kommune.no Filtrering: Tittel: Kopi - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/108013?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 372/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969695227 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107944?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 303/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183501 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107943?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 302/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107941?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 300/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976012259 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107940?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 299/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997534573 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107939?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 298/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999556396 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107938?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 297/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969285169 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107936?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 295/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969219948 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107933?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 292/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990761191 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107932?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 291/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184877 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107931?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 290/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107930?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 289/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915382282 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107929?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 288/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/108014?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 373/2020 | Avdeling: Grunnskolen | Tittel: Tilbakemelding på Gnr/bnr 0051/0001/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Avs/Mot: Odd Karl Ystgaard http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107924?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Karl Ystgaard | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 283/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Vederlag for trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 Avs/Mot: Nina og Per Erik Kristensen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107860?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina og Per Erik Kristensen | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 219/2020 | Avdeling: Sektor helse, pleie og omsorg | Tittel: Vedrørende leieavtale 38465-004 (rammeavtale 38465) Avs/Mot: ATEA FINANCE AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107975?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 334/2020 | Avdeling: Grunnskolen | Tittel: Søknad om dispensasjon Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107966?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 325/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om dispensasjon - kart Avs/Mot: Selbuhytta http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107965?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selbuhytta | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 324/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Meråkerbanen km 82,160. Sanering av planovergang, gnr/bnr 22/48; oversending av avtale for signering Avs/Mot: BANE NOR SF http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107920?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 279/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Bekreftelse på rapportering av midler gitt til økt lærerinnsats på 1.-10. trinn - 2019 Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/108012?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 371/2020 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser Avs/Mot: MERÅKER VVS AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107968?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER VVS AS | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 327/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Ole Svein Klevan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107964?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Svein Klevan | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 323/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Refusjon kommuner i Værnesregionen REKOM 2019 Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107900?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 259/2020 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om startlån Avs/Mot: ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107948?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 307/2020 | Avdeling: Kommunekassen | Tittel: Ettersendelse av vedlegg Avs/Mot: ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107916?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 275/2020 | Avdeling: Kommunekassen | Tittel: Påminnelse - informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/108015?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 374/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/108011?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 370/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2020 - 31.07.2020 Avs/Mot: Bashar Ghassan Glor http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107976?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bashar Ghassan Glor | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 335/2020 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak Avs/Mot: MERÅKER VVS AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/107971?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER VVS AS | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 330/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling |