Postliste RSS fra einnsyn.meraker.kommune.no. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.meraker.kommune.no Filtrering: Tittel: Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til fylkesmannen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106250?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8490/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Torbjørn Holås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106263?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holås | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8503/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 071119 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106254?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8494/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Avtale om vikar på tilkalling Avs/Mot: Ariane Hetland http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106183?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ariane Hetland | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8423/2019 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Kopi av Tannhelsetjenesten i Meråker - tilbud til prioriterte grupper Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106255?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8495/2019 | Avdeling: Sektor helse, pleie og omsorg | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - tilleggsskjema Avs/Mot: Anita Heidi Lorentsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106268?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Heidi Lorentsen | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8508/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Planstrategi 2019-2023 Stjørdal kommune Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106269?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8509/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Stipendordning Avs/Mot: Bjørn Erik Sørvik http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106249?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Erik Sørvik | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8489/2019 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Avs/Mot: AS MERAKER BRUG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106262?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8502/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Kopi av Avslag på søknad om erstatning for avlingssvikt 2019 - vekstgruppe grovfôr - Halvorsens gårds- og håndtverkstjenester Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106252?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8492/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Avs/Mot: AS MERAKER BRUG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106261?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8501/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale Avs/Mot: Hannele V P Bjørnås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106267?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hannele V P Bjørnås | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8507/2019 | Avdeling: Sektor helse, pleie og omsorg | Tittel: Søknad om startlån Avs/Mot: ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106251?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 8491/2019 | Avdeling: Kommunekassen | Tittel: Ettersending av grunneiertilatelse Avs/Mot: Rune Sigmar Lien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106245?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Sigmar Lien | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8485/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Skjenkekontroll med røyk hos Gjestegården Pub - 02.11.19 Avs/Mot: SECURITAS AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106235?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8475/2019 | Avdeling: Sektor helse, pleie og omsorg | Tittel: Tilsyn tobakkskadeloven hos Best - 02.11.2019 Avs/Mot: SECURITAS AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106234?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8474/2019 | Avdeling: Sektor helse, pleie og omsorg | Tittel: Skjenkekontroll med røyk hos Sissels Spiseri - 02.11.2019 Avs/Mot: SECURITAS AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106233?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8473/2019 | Avdeling: Sektor helse, pleie og omsorg | Tittel: Tilbakemelding på 0046/0014 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106220?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8460/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Midlertidig brukstillatelse - Byggkontrollen AS Avs/Mot: BYGGKONTROLLEN AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106005?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGKONTROLLEN AS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8245/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om skjenkebevilling - Meråker pensjonistlag - 10.12.2019 Avs/Mot: MERÅKER PENSJONISTLAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106228?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER PENSJONISTLAG | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8468/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Ferdigattest på gnr.26 bnr.2 - Farstad AS Avs/Mot: FARSTAD AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106134?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FARSTAD AS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8374/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Ferdigattest på gnr.49 bnr.319 - Anneks Avs/Mot: Lorents Øyvind Teigen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106136?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lorents Øyvind Teigen | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8376/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Avs/Mot: GAMLE KONGEVEG EIENDOM AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106229?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: GAMLE KONGEVEG EIENDOM AS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8469/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale Avs/Mot: Oda Aurora Aune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106232?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8472/2019 | Avdeling: Sektor helse, pleie og omsorg | Tittel: Gnr/Bnr 0036/0002 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Avs/Mot: Jostein Raaen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106128?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Raaen | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8368/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Gnr/Bnr 0045/0001 Svar på søknad om bygging av vei - Meraker Brug Avs/Mot: AS MERAKER BRUG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106090?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8330/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Gnr/bnr 0013/0001 og 0002 Svar på søknad om tilskudd lokal pott landbruk Avs/Mot: Stefan Sagen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106095?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8335/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om tilbygg til hytte/riving av deler av eksisterende bygg Avs/Mot: AS MERAKER BRUG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106244?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8484/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Riving av eiendom Avs/Mot: Svanhild Helene Karlsen m.fl. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106230?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Helene Karlsen m.fl. | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 8470/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Kopi av Søknad om scooterløyve ifm drift Angeltjønnhytta Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/106204?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING | Journaldato: 06.11.2019 | Journalnr: 8444/2019 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling |