Postliste RSS fra einnsyn.meraker.kommune.no. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.meraker.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad og CV - Helsefagarbeider - fast 81 % stilling - st. ref. (4213232838) Avs/Mot: Ghirmay Issak Berhe http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110413?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ghirmay Issak Berhe | Journaldato: 05.04.2020 | Journalnr: 2772/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad og CV - Sykepleier - flere stillinger ved Meråker sykehjem - st. ref. (4213216424) Avs/Mot: Aud Helene Haugen Flaamo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110412?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Helene Haugen Flaamo | Journaldato: 04.04.2020 | Journalnr: 2771/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på fjerning av oljetank Avs/Mot: Norunn Marie Teveldal http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110356?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norunn Marie Teveldal | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2715/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på mottatt melding om sanering av nedgravd tank for parafin Avs/Mot: John Eriksson http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110355?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Eriksson | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2714/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på mottatt melding om fjerning av oljetank Avs/Mot: Arne Birger Pedersen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110344?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Birger Pedersen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2703/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på rengjort og fylt tank Avs/Mot: Bjørn Arnold Furunes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110342?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arnold Furunes | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2701/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på mottatt bekreftelse av tømming/rensing/fylling av oljetank Avs/Mot: Liv Olsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110338?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Olsen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2697/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på bekreftelse av tømt/rengjort/fylt tank Avs/Mot: Jostein Raaen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110333?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Raaen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2692/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på mottatt attest for rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank Avs/Mot: MERÅKER NÆRINGSPARK AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110330?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER NÆRINGSPARK AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2689/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på melding om tømming og sanering av nedgravd oljetank Avs/Mot: Snorre Holand http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110326?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snorre Holand | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2685/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på mottatt attest for rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank Avs/Mot: Joar Teveldal http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110325?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Teveldal | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2684/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på bekreftelse av tømt/rengjort/fylt oljetank Avs/Mot: Arild Overrein http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110322?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Overrein | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2681/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på mottatt attest på rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank Avs/Mot: Morten Severin Aursand http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110321?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Severin Aursand | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2680/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel snøscooter, vedblink i Grova - transport av ved til 0049/348 - Ole Morten Iversen Avs/Mot: Ole Morten Iversen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110346?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Morten Iversen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2705/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilbakemelding på bekreftelse på oppgravd oljetank Avs/Mot: John Gunnar Krogstad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110318?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Gunnar Krogstad | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2677/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Spørsmål vedr. hytte Avs/Mot: Iselin Enget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110392?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iselin Enget | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2751/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110387?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2746/2020 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Orientering til kommunene om endrede rammer for markeringen 8. mai Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110405?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2764/2020 | Avdeling: Sektor skole, oppvekst og kultur | Tittel: Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110404?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2763/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110394?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2753/2020 | Avdeling: Sektor skole, oppvekst og kultur | Tittel: Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110395?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2754/2020 | Avdeling: Sektor helse, pleie og omsorg | Tittel: Dokument har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110396?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2755/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=w4855e, SakId=295720) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110386?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2745/2020 | Avdeling: Kommunekassen | Tittel: Anmodning om utbetaling av OU midler Avs/Mot: KS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110313?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2672/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Registrering av seterareal på Revhaugvollen Avs/Mot: Anne Lise Magnusson m.fl. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110406?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Magnusson m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2765/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Kulturprisen 2020 Avs/Mot: Grete Underhaug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110411?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Underhaug | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2770/2020 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Prøvingsrapport for Meråker avløps- og rensenalegg Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110385?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2744/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Trygg Trafikks landsmøte 2020 - saksdokumentasjon Avs/Mot: TRYGG TRAFIKK http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110408?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYGG TRAFIKK | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2767/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Erklæring om ansvar Avs/Mot: MANTINIA UTVIKLING AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110388?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MANTINIA UTVIKLING AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2747/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Vedrørende manglende tømming Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/110403?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2762/2020 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling |