Postliste RSS fra einnsyn.meraker.kommune.no. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.meraker.kommune.no Filtrering: Tittel: Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til gudåvollen - Simon Strid Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119352?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 492/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vollåtjønnhytta - Fagerlia Hytteforening - Frank Christensen Avs/Mot: Frank Christiansen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119296?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christiansen | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 436/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Skolene tilbake til gult nivå fra onsdag 20.januar 2021 Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119354?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 494/2021 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om godkjenning av bestandsplan for rådyr Avs/Mot: MERÅKER GRUNNEIERLAG SA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119323?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 463/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Bestandsplan rådyr 2021-2024 Avs/Mot: MERÅKER GRUNNEIERLAG SA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119322?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 462/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Rapport rådyrjakt 2020 og søknad for 2021 Avs/Mot: MERAKER SKOG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119320?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERAKER SKOG | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 460/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Rapport rådyrjakt 2020 - søknad 2021 - Holt-skogen Avs/Mot: Ole Jacob Lund-Tangen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119319?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Jacob Lund-Tangen | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 459/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Rapport rådyrjakt 2020 Avs/Mot: MERÅKER GRUNNEIERLAG SA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119317?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 457/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om tilskudd til skogbruksplan Kopperå skog Avs/Mot: Kopperå skog http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119321?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kopperå skog | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 461/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: 19/2898-24 Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - avskrivningstid for programvare Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119363?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 503/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Revidert plandokument Avs/Mot: WPP NORWAY AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119358?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: WPP NORWAY AS | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 498/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om utsettelse av uttalelsesfrist Avs/Mot: FÆREN REINBEITEDISTRIKT http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119325?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FÆREN REINBEITEDISTRIKT | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 465/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Innspill til revidering av kommunale retningslinjer Avs/Mot: MERÅKER SNØSCOOTERKLUBB http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119324?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER SNØSCOOTERKLUBB | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 464/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Innvilget forskudd på erstatning for rein drept av fredet rovvilt reindriftsåret 2020 / 2021 – VA28 Stig Daniel Danielsen Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119346?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 486/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Ferdigattest på gnr.49 bnr.953 - Øverbygg Norge AS Avs/Mot: ØVERBYGG AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119282?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØVERBYGG AS | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 422/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Innvilget forskudd på erstatning for rein drept av fredet rovvilt reindriftsåret 2020 / 2021 – VA23 Sonja Kristine Danielsen Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119345?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 485/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter til Fossvatna Avs/Mot: Jon Ola Sætnan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119327?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Ola Sætnan | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 467/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0741 - Thomas Frank Hansen Avs/Mot: Thomas Frank Hansen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119305?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Frank Hansen | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 445/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Kreves formell saksbehandling i kommunen? Avs/Mot: NTE ENERGI AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119348?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 488/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119347?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 487/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Svar på søknad om ferdigattest - Tilbygg - gnr/bnr/fnr 0013/00010030 Avs/Mot: SIV.ING LANGØY http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119048?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIV.ING LANGØY | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 188/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Dialog på avvik: Røykvarsler mangler Avs/Mot: KRISTINA B EIVINDSEN m.fl. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119300?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRISTINA B EIVINDSEN m.fl. | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 440/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Avs/Mot: ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119291?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 431/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Avs/Mot: Kristin Wall m.fl. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119297?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Wall m.fl. | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 437/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale 01.01.21 - 31.07.21 - Kulturskolen Avs/Mot: Ludvik Myhre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119360?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ludvik Myhre | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 500/2021 | Avdeling: Adm.skole, oppvekst og kultur | Tittel: Feilsortering igjen i blå dunk Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119351?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 491/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Søknad og CV - Beredskapskoordinator - st. ref. (4334555664) Avs/Mot: Håvard Nicolausson http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119338?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Nicolausson | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 478/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Analyseresultater Meråker kommunale vannverk Teveldal brønn 3 Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119326?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 466/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Analyseresultater Meråker kommunale vannverk - ekstraprøve Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119316?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 456/2021 | Avdeling: Sektor kommunal utvikling | Tittel: Planlagte tilsyn med kommunene 2021 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/DocumentDetails/119328?SourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.01.2021 | Journalnr: 468/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen |