Postliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ einnsyn.meraker.kommune.no Til kommuner som har institusjoner godkjent for gjennomføring av tvungen isolering etter smittevernloven http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127152?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 8288/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126980?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 8116/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Påminnelse om manglende innsendt melding til MSIS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126941?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 8077/2021 | Rådmannen Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126940?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 8076/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126868?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 8004/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12 - 15 år http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126695?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 7833/2021 | Sektor kommunal utvikling Sørg for at innkvarteringen oppfyller kravene i regelverket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126394?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 7532/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Sørg for at innkvarteringen oppfyller kravene i regelverket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126395?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 7533/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjonsbrev nr 26 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126191?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 7329/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjonsbrev om stor økning i leveranser av vaksine til Norge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126069?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 7207/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjonsbrev nr. 25 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126024?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 7162/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til testing ved grenseoverganger januar - april 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125931?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 7069/2021 | Sentraladministrasjonen Infobrev dose 2 til studenter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125791?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6929/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjonsbrev nr 24 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125713?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6851/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Dansk/EU-coronapas gyldig ved innreise i Norge via Storlien? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125659?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Nygaard Larsen | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6797/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Dansk/EU-coronapas gyldig ved innreise i Norge via Storlien? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125657?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Nygaard Larsen | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6795/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Nyhetsbrev om koronasertifikat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125522?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 6660/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Brev til kommunene - Tilbud om vaksine til barn-ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125328?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 6466/2021 | Sektor kommunal utvikling Beredskap for covid-19 høsten 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125285?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET m.fl. | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6423/2021 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av godkjenninger gitt etter smittevernloven § 5-4 tredje ledd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125260?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6398/2021 | Sektor kommunal utvikling Informasjonsbrev nr 23 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125217?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6355/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125015?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 6153/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124955?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6093/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjonsbrev nr. 22 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124862?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6000/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Registrering av kontaktinformasjon til gjester http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124494?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teveltunet Holding as | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5632/2021 | Sektor kommunal utvikling Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124475?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5613/2021 | Sektor kommunal utvikling 90-års feiring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124373?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5511/2021 | Rådmannen Behandling av tilbud etter anbudsrunde Meråker skole og Meråker kulturskole for investeringsbeslutning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124794?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vedtak | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 5932/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedtak om eierfastsatt skrivemåte i navnesak 2021/358 – Lilleelven i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126853?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 7989/2021 | Kulturkontoret Tilråding Pyntbakkan, Trollaveien m/fl http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125768?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6906/2021 | Kulturkontoret Høringssvar til saksnr. PS27/2021 - Navn på veier i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124993?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Kjeldstad | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 6131/2021 | Kulturkontoret Pyntbakkan, Trollaveien m.fl. - foreløpig svar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124987?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6125/2021 | Kulturkontoret Høringssvar til saksnr. PS27/2021 - Navn på veier i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124788?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Junker | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5926/2021 | Kulturkontoret Innspill til høring - veinavnet Pyntbakkan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124776?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Pynten m.fl. | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5914/2021 | Kulturkontoret Underskrevet bekreftelse på tildeling av tomt i Stortrøa boligfelt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126678?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thale M H Stordalsvold m.fl. | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 7816/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tildeling av kommunal boligtomt i Stortrøa http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126572?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigurd Hynne og Thale M. Stordalsvold | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7710/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar Stortrøa byggefelt - trefelling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126452?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STORTRØA VELFORENING | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 7590/2021 | Sektor kommunal utvikling Er det kommunen som står bak ryddingen av tomtene i Stortrøa? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126411?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORTRØA VELFORENING | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7549/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om kjøp av tomt i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126031?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Hynne m.fl. | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 7169/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilstandsrapport for Industrimuseet fra Norconsult http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124669?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ernst Roger Lindgren | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 5807/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Innspill ang. tilstandsrapport Kopperå 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124492?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5630/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127090?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KristinNordstrøm | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8226/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - barmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126905?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Funnsjøen og Feren Hytteeierlag | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 8041/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel utmark - snøscooter - Storåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126053?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Funnsjøen og Feren Hytteeierforening | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7191/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark barmark - gravemaskin - gnr/bnr 45/1/51, 45/1/56 og 45/1/59 - Feren http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126052?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein-Arne Flovik | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7190/2021 | Sektor kommunal utvikling Interpellasjon til kommunestyrets møte 27.9.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127088?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meræåker Tverrpolitiske Bygdeliste, Arbeiderpartiet og Venstre | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8224/2021 | Ordføreren Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. 6 hytter på gnr 49 bnr 1084 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126561?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VISIBO AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7699/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilsetting av LIS1-søkere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126600?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINKJER KOMMUNE | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 7738/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 935 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126550?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7688/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125504?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein-ArneFlovik | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 6642/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på tilbud om stilling som LIS1-lege i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125456?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristiane Erlendsdtr Urke | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 6594/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. gnr 49 bnr 581 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126547?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Knotten | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7685/2021 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse Karl Kristian Høiseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125123?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 6261/2021 | Sektor kommunal utvikling Purring på anmodning om dokumentasjon til søknad om registrering i allmennmedisin http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124988?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6126/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1015 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126546?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Sliper Jakobsen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7684/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som LIS1-lege i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124952?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristiane Erlendsdotter Urke | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 6090/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - Selbu Byggtre for gnr/bnr 0045/0080 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124842?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu Byggtre | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5980/2021 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. gnr 49 bnr 1036 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126545?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7683/2021 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1032 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126543?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7681/2021 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1035 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126542?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7680/2021 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1022 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126540?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskild Dyrø Andresen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7678/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - Selbuhytta http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124468?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5606/2021 | Sektor kommunal utvikling Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125338?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6476/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 31/5 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125578?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 6716/2021 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0031/0005 - Søknad skogfond og tilskudd skogbruksplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125577?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jannike Fundtaunet | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 6715/2021 | Sektor kommunal utvikling Ang. hogst av trær - grensebeskrivelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126226?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Moeng Sende | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 7364/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/11 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125573?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 6711/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på forespørsel om uttynning av skog på kommunal eiendom gnr/bnr 0022/0042 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126224?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Sende | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7362/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/11 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125572?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 6710/2021 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0006/0011 Søknad tilskudd og skogfond skogbruksplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125569?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Palmar Weiseth | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 6707/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på forespørsel om å tynne ut skog - Runar Øien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125360?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Øien | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 6498/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på forespørsel om nedhugging av trær for å bedre utsikten - Lars Hasselvold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124120?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Hasselvold | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5258/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 7/15 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125094?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 6232/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 7/15 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124957?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6095/2021 | Sektor kommunal utvikling Konsesjonskraft 2. kvartal 2021 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125319?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 6457/2021 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse som enhetsleder http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126575?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Haugen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7713/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126690?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alfhild Østby | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 7828/2021 | Grunnskolen Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126557?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe I R Langsåvold | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7695/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse -besøkskoordinator http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126351?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gina Evelyn Strøm | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7489/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126329?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raminta Mileryte | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 7467/2021 | Grunnskolen Midlertidig ansettelse - aktivisering av eldre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126349?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Krogstad | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7487/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding om motorisert ferdsel i utmark - Storlirennet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/121359?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL VARDEN MERÅKER | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 2499/2021 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda - 23.08.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126328?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristoffersen m.fl. | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 7466/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling - legekontoret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125973?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Størseth | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 7111/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad - Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - skoleåret 2021/2022 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126018?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 7156/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Avtale om ferievikar Meråker sykehjem ved aldersdementavdelingen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124055?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Juliussen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5193/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjon om spørreundersøkelse om valggjennomføringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127084?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8220/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning gnr 49 bnr 1049 til gnr 49 bnr 1054 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126795?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 7931/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126323?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 7461/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125866?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Holås Røkke | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 7004/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om ferievikar Meråker sykehjem v/langtidsavdelingen 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124053?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Alexander Ingstadbjørg Borten | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5191/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Kvittering for mottatte stemmesedler m.m. fra valget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127048?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8184/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126322?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 7460/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125856?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Winning Antonsen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6994/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Varsel om oppmålingsforretning gnr 49 bnr 1049 til gnr 49 bnr 1054 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126344?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRIMAHUS EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7482/2021 | Sektor kommunal utvikling Innsending av valgmateriell fra stortingsvalget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 8019/2021 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126078?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo m.fl. | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 7216/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125855?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Meraker | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6993/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Sametingets valgmanntall - oppdatert http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126593?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7731/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125854?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Brenntrø | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6992/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125905?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 7043/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126469?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 7607/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Enkeltvedtak spesialundervisning ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126104?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2021 | RegistryNumber: 7242/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125853?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Itab Khalil Khalayli | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6991/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125724?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6862/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Stemmemottak ved institusjoner m.m. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126312?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Liv Olsen m.fl. | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7450/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om ekstra tildeling av midler til tiltak i beiteområder 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126357?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 7495/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125852?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maher Badawi Kanaan | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6990/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Angående tilrettelagt transport - "drosjekort" http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124904?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 6042/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124058?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Marius Slungård | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5196/2021 | Grunnskolen Tilbakemelding på Stortingsvalget 2021 - Opplæring av stemmestyret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126277?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete Krogstad | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 7415/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125851?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Jensen Oddøy | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6989/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda - 22.06.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124856?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo m.fl. | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5994/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjonsskriv om oversending av valgmateriell m.m. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126168?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 7306/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125849?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Almås | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6987/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124754?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 5892/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124892?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6030/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/123674?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Helen Brendtrø Kvernmo | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 4812/2021 | Grunnskolen Midlertidig ansettelse som turnusfysioterapeut http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125805?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Sandviken | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6943/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125651?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonatan Palmelind | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 6789/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124751?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 5889/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124891?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6029/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Stortingsvalget 2021 - Opplæring av stemmestyret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126108?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ernst Roger Lindgren | Journaldato: 15.08.2021 | RegistryNumber: 7246/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125744?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Marken Frengen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6882/2021 | Sentraladministrasjonen Informasjon om vedlikeholdsarbeid på Meråkerbanen i uke 30-37 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125550?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR U35 | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 6688/2021 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125205?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Palmelind | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6343/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124748?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 5886/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124890?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6028/2021 | Sektor kommunal utvikling Stortingsvalget 2021 - Opplæring av stemmestyret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126065?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Arne-P Langsåvold m.fl. | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 7203/2021 | Sentraladministrasjonen Ansettelse som vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125691?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Irene Krogstadnes | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6829/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125204?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Nilsen Aamo | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6342/2021 | Sentraladministrasjonen Reetablering stoppesteder i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124992?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: JERNBANEDIREKTORATET | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 6130/2021 | Ordføreren Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124889?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6027/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124715?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 5853/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilskudd til etablering og oppgradering av utstyrssentraler - 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124686?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 5824/2021 | Kulturkontoret Mottak av forhåndsstemmer http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126009?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Beate Benberg | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 7147/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125660?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Winning Antonsen | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6798/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125203?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Sandvik Børseth | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6341/2021 | Sentraladministrasjonen Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124888?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6026/2021 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124372?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Jorun Myhre Jønsson m.fl. | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 5510/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Reetablering av stoppesteder langs Meråkerbanen sendt fra Jernbanedirektoratet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124736?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: JERNBANEDIREKTORATET | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5874/2021 | Ordføreren Stemmesedler til sametingsvalget er ytterligere forsinket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125925?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 7063/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125642?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Johannesen Livik | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6780/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125202?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Kjenes Sandvik | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6340/2021 | Sentraladministrasjonen Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124893?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6031/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125965?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 7103/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Forsinkelse med trykking av stemmeseddelsett http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125764?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6902/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125641?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna K Krogstadnes | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6779/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125201?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Niklas Stenmo-Brandsfjell | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6339/2021 | Sentraladministrasjonen Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6021/2021 | Sektor kommunal utvikling Rypetaksering Meråker 2021 - info http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124787?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5925/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6894/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125636?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor E Brandtzæg-Sand | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6774/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Sametingets valgmanntall - utleggingseksemplar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125669?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6807/2021 | Sentraladministrasjonen Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125200?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sander Solem | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6338/2021 | Sentraladministrasjonen Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124870?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6008/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125635?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedda Atnedal | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6773/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124747?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5885/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125199?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promise Omoruyi | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6337/2021 | Sentraladministrasjonen Informasjon til kommuner om sametingsvalget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125092?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 6230/2021 | Sentraladministrasjonen Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124868?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6006/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling - testing på grensa http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125634?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Nordstrøm | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6772/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125198?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astor Pedersen Slungård | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6336/2021 | Sentraladministrasjonen Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre 7 eller kode 6 i Folkeregisteret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124991?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6129/2021 | Sentraladministrasjonen Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124866?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6004/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124746?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5884/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125626?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magdalena Korobczuk | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6764/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125197?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aron Pedersen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6335/2021 | Sentraladministrasjonen Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124869?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6007/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124566?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5704/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse ved meråker legekontor - forlengelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125455?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Haugen | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6593/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125196?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Sonflå | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6334/2021 | Sentraladministrasjonen Vedlegg - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124867?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6005/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124543?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5681/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125434?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lennart Krogstadnes | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6572/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125195?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Kulseth | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6333/2021 | Sentraladministrasjonen Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124875?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6013/2021 | Sektor kommunal utvikling Utbetaling av tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124495?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5633/2021 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål til innvilget støtte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126539?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNOWMOTION MEDIA AS | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7677/2021 | Sektor kommunal utvikling Kontrakt trivselsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126446?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trivselsleder AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 7584/2021 | Grunnskolen Midlertidig ansettelse 100% som psykiatrisk sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125400?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Lucie Gjemse | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6538/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125194?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henriette Krogstad Røe | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6332/2021 | Sentraladministrasjonen Anmodning om delutbetaling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126538?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNOWMOTION MEDIA AS | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7676/2021 | Sektor kommunal utvikling Klage på reguleringsendring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125579?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 6717/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125341?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Langsåvold | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 6479/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125192?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivana Othelie Aune | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6330/2021 | Sentraladministrasjonen Ledige sommerjobber http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125162?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emelie Petersen og Felicia Sagen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6300/2021 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse som sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125141?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kristin Prestmo | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6279/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om bedriftsrettet/ etablererstøtte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124538?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Erik Lian | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5676/2021 | Sektor kommunal utvikling delutbetaling - tilpassing av anlegg i forhold til Covid 19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124002?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5140/2021 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse som turnuslege http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125125?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristiane Erlendsdotter Urke | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6263/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124910?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Palmelind | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6048/2021 | Sentraladministrasjonen Planid 2017005 Reguleringsplan Tevellia II - reguleringsendring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125048?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6186/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling - grensetesting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124542?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Langsåvold | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 5680/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124899?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronja Margrethe Wahl | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6037/2021 | Sentraladministrasjonen Ferdigattest sikringstiltak - Trønderplan AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125332?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERPLAN AS | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 6470/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124895?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Palojärvi Horten | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6033/2021 | Sentraladministrasjonen Vikar på tilkalling - vaksinering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124217?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Sølvi Stomsvik | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5355/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale med VikTeam - Line Køhlert 01.08.2021 - 01.09.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126947?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VikTeam AS | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 8083/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Vikar på tilkalling - vaksinering/smittesporing http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/123959?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kirsten Buland Øien | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 5097/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124623?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Horten | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 5761/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på forespørsel om Turnusplasser 15.08.2022 - 14.08.2023 og 15.2.2023-14.8.2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125262?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 6400/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Ledige sommerjobber http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124602?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emelie Petersen og Felicia Sagen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 5740/2021 | Sentraladministrasjonen Turnusplasser 15.08.2022 - 14.08.2023 - turnustjeneste for fysioterapeuter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125046?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 6184/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale Andreas Nilsen Aamo - innsendt 14.6.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124586?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Therese Nilsen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 5724/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912260097, 5034-47/ 13 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127010?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 8146/2021 | Sektor kommunal utvikling Ordrebekreftelse - 06.09.2021 - 15.12.2021 - Kerstin Savolainen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126894?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOOPERATIV BEMANNING AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 8030/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Vardetun http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126488?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 7626/2021 | Sektor kommunal utvikling Kvartalsrapportering 2.kvartal 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126514?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen barneverntjeneste | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 7652/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Koltjønndalen naturreservat - tillatelse til gjennomføring av idrettsarrangement 2021 - Meråker til topps http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125688?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 6826/2021 | Sektor kommunal utvikling Driftsavtale mellom Meråker videregående skole og Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/91657?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole v/rektor | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 4705/2018 | Adm.skole, oppvekst og kultur Ordrebekreftelse - 13.09.2021 - 12.12.2021 - Karel Novak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126893?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOOPERATIV BEMANNING AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 8029/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Orientering om kontroll av elektrisk anlegg - sak 139168 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126068?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 7206/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124152?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonatan Palmelind | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 5290/2021 | Sentraladministrasjonen Påminnelse om valg av kraftleverandør - Tømmermoen bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125915?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 7053/2021 | Sektor kommunal utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** i 5034 Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127097?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET NYLANDER AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 8233/2021 | Kommunekassen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124150?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henriette Krogstad Røe | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 5288/2021 | Sentraladministrasjonen Meddelelse om avgjørelse - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127078?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG TINGRETT | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8214/2021 | Kommunekassen Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 13.09.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127019?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 8155/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Møteprotokoll utvidelse av snøscooterløype 31.08.2021 med vedlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127007?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER SNØSCOOTERKLUBB | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 8143/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar vedrørende reguleringsplan Einerbakken Fagerlia http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125227?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIDAROS OPPMÅLING AS | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6365/2021 | Sektor kommunal utvikling 10-årsmarkering av 22. juli http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124438?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5576/2021 | Sektor kommunal utvikling Samarbeidsavtale mellom Meråker kommune og Meråker Frivilligsentral http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126831?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 7967/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Protokoll fra styremøtet 17.03.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125949?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: OKS TRØNDELAG SA | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 7087/2021 | Sentraladministrasjonen Delegering av fullmakt -SKU uke 30 og 31 i 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125592?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Kjetil Halfdan Aarbakke | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 6730/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på klage - Reviderte retningslinjer for motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124336?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: DE BRUKSBERETTIGEDES FORENING I MERÅKER | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5474/2021 | Sektor kommunal utvikling Rettens brev utsettelse av sak ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127017?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG TINGRETT | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 8153/2021 | Kommunekassen FYLKESVEIENE I STORDALEN - FV 6770 OG FV 6774 - STATUSRAPPORT OG MERKNADER http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126961?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Graftås | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 8097/2021 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsavtale- lærling i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125767?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent I Falkered Storengen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6905/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på anmodning om disponering av økt tilskudd i 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125924?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 7062/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124138?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Palmelind | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5276/2021 | Sentraladministrasjonen Saken blir oversendt gjeldsordningsavdelingen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126995?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINDORFF AS | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 8131/2021 | Kommunekassen Valg av meddommere for perioden 2021-2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126378?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostating lagmannsrett | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 7516/2021 | Sentraladministrasjonen Overføring av tilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125842?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6980/2021 | Rådmannen Signert lærekontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125763?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Lovise Ringen | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6901/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124136?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Kjenes Sandvik | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5274/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Avslag - kommunal kompensasjonsordning 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127144?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRIHEIM GRENDAHUS LIV IRENE KROGSTADNES | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 8280/2021 | Sektor kommunal utvikling Varsel om åpning av gjeldsforhandling ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126948?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 8084/2021 | Kommunekassen Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126949?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 8085/2021 | Kommunekassen Problemrapport: Mange store hull på snuplass http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126801?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Junker | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 7937/2021 | Sektor kommunal utvikling Midlertid avtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126355?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isaias Mirach Gebreamlak | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7493/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for gjennomføring av rypetaksering 2022 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126242?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 7380/2021 | Sektor kommunal utvikling Oppsigelse av kommunal leilighet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126148?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Feven Tekia Ghrmay | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 7286/2021 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsavtale- lærling i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125761?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Habtom Russom Semhar | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6899/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124135?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Sonflå | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5273/2021 | Sentraladministrasjonen Meddelelse om avgjørelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG TINGRETT | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 8068/2021 | Kommunekassen Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126751?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 7889/2021 | Kommunekassen Søknad om vedlikehold Dølan og Grova http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126278?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER JEGER OG FISKERFORENING | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 7416/2021 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsavtale - lærling i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125759?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Lovise Ringen | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6897/2021 | Sentraladministrasjonen Kvittering på innsendt høringssvar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125765?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINANSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6903/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for avgrenset arrangement - MJFF http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125406?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER JEGER OG FISKERFORENING | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 6544/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124134?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sander Solem | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5272/2021 | Sentraladministrasjonen Dårlig sikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Olav Borstad | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7237/2021 | Sektor kommunal utvikling Tvangssalg - ikke oppnådd dekning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126899?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINDORFF AS | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8035/2021 | Kommunekassen Tillegg til namsboken i forbindelse med utleggstrekk ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126750?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 7888/2021 | Kommunekassen Høringssvar om endringer i grunnrenteskatten på vannkraftverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125753?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 6891/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om lærlingeplass http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125097?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Bones | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6235/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124133?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivana Othelie Aune | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5271/2021 | Sentraladministrasjonen Meråker kommune - lån - gjeldsordning på låntaker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126898?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINDORFF AS | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8034/2021 | Kommunekassen Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126433?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7571/2021 | Sektor kommunal utvikling Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126140?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 7278/2021 | Kommunekassen Kan bussene snus uten at det oppstår skader? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125958?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VY BUSS AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 7096/2021 | Sektor kommunal utvikling Ordrebekreftelse for arbeidsleie - 14.06.2021 til 31.08.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125588?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 6726/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad på stilling som lærling i helsearbeiderfaget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124882?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Feven Tekia Ghrmay | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6020/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124132?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Promise Omoruyi | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5270/2021 | Sentraladministrasjonen Spørsmål til innvilget støtte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126891?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNOWMOTION MEDIA AS | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 8027/2021 | Sektor kommunal utvikling Gjeldsforhandlinger - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126842?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 7978/2021 | Kommunekassen Innkalling til møte i samarbeidsutvalget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126127?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe L. V Øien m.fl. | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7265/2021 | Egga barnehage Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126087?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 7225/2021 | Kommunekassen Svar på henvendelse angående bussholdeplassen ved Fonnfjell http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125953?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 7091/2021 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsavtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125548?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simet Mehari | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6686/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for avgrenset arrangement http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125377?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER JEGER OG FISKERFORENING | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 6515/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om lærlingeplass http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124881?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wegahta Nguse Abrham | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6019/2021 | Sentraladministrasjonen Møteprotokoll fra møte i arbeidsgruppa for snøscooterløyper i Meråker 04.03.21 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/121005?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Feren Reinbeitedistrikt m.fl. | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 2145/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124131?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isak Kulseth | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5269/2021 | Sentraladministrasjonen Mail til trafikksikkerhetsutvalget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126942?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Dahling | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 8078/2021 | Sektor kommunal utvikling Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126890?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 8026/2021 | Sektor kommunal utvikling Feil ved begjæring ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126841?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 7977/2021 | Kommunekassen Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126644?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arian Karlsen Lundquist | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 7782/2021 | Sentraladministrasjonen Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126086?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Agder | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 7224/2021 | Kommunekassen Tilstanden på holdeplass ved Fonnfjell Hotell - andregangs purring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125891?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 7029/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125451?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Mathea Nilsen | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 6589/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Ordrebekreftelse - medisinstudent 12.07.2021 - 01.09.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125340?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6478/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om lærlingeplass http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124880?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Martin Jønvik Høgsnes | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6018/2021 | Sentraladministrasjonen Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - kommunalt fellingslag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124208?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker kommune | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5346/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124130?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Juliussen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5268/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126862?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARIA ARAUJO MARIAS BED & BREAKFAST | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 7998/2021 | Sektor kommunal utvikling Fylkeskommunens uttalelse til søknad om utslipp fra nye Meråker renseanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126525?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 7663/2021 | Sektor kommunal utvikling Tomt til framtidige omsorgsboliger i Stordalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126438?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORDALEN SAMEIE | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7576/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Innkalling til rettsmøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126371?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forliksrådet i Meråker | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 7509/2021 | Kommunekassen Informasjon om tilskudd - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126205?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 7343/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126085?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 7223/2021 | Kommunekassen Dårlig sikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125727?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Olav Borstad | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6865/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125450?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marielle B Nicolausson | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 6588/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Ordrebekreftelse - medisinstudent 06.05.2021 - 17.07.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125339?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6477/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125120?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Ahlen Mujic | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 6258/2021 | Sentraladministrasjonen Oppfordring til å ta inn flere lærlinger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124551?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 5689/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124129?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Sandvik Børseth | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5267/2021 | Sentraladministrasjonen Aksept av tilsagn for TS midler Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126201?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7339/2021 | Sektor kommunal utvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer XN36862 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126448?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 7586/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Høring i kommunen - Søknad om utslippstillatelse - nye Meråker renseanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126340?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunhild Warø m.fl. | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 7478/2021 | Sektor kommunal utvikling Begjæring om stadfestelse av bud http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126175?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET NYLANDER AS | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 7313/2021 | Kommunekassen Dårlig sikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125705?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Borstad | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6843/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125409?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selma Johnsen Mujic | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 6547/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Orientering om avgjørelse - Innherred Renovasjon ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125507?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG TINGRETT | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 6645/2021 | Kommunekassen Oppgjør av masser uttatt fra grustaket på Egga - À-kontobeløp pr. 05.07.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125129?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Einar Wold | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6267/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125342?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6480/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125070?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Lovise Røe | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6208/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125089?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fana Teklemikael Gebre | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6227/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbud om lærlingeplass http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124311?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aster Weldeyesus Tsegay | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5449/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124128?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niklas Stenmo-Brandsfjell | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5266/2021 | Sentraladministrasjonen Tvangssalg - stopp av prosess - budrunde ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126040?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET NYLANDER AS | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 7178/2021 | Kommunekassen Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125263?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Nielsen Solberg | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6401/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Retur av tinglyst dokument - grunnbokutskrift - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125463?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 6601/2021 | Kommunekassen Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125447?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 6585/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125086?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Holås Røkke | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6224/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer XK 22059 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125291?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 6429/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilsagn om tilskudd til vegetasjonsrydding langs fylkesvei http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125081?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 6219/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124945?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Lovise Røe | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6083/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på revisjonsnotat til årsregnskapet for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124261?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5399/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124127?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astor Pedersen Slungård | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5265/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126420?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7558/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilsvar på oppmålingsforretning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126310?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 7448/2021 | Sektor kommunal utvikling Kopi av begjæring om stadfestelse av bud ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125906?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET NYLANDER AS | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 7044/2021 | Kommunekassen Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2022 - invitasjon til innspill på tiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125663?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6801/2021 | Sektor kommunal utvikling Revidert søknad på midler for å redusere viltpåkjørsler 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124153?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5291/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124670?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Stormo | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 5808/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125395?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 6533/2021 | Kommunekassen Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124997?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Randi Raavand | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6135/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbud om midlertidig stilling som lærer. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124565?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ine Merethe Selte Larsen Solem | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 5703/2021 | Sentraladministrasjonen Tilstanden på holdeplass ved Fonnfjell Hotell - purring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124806?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 5944/2021 | Sektor kommunal utvikling Uttalelse til reguleringsendring av reguleringsplan for Fagerlia felt 4.6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124667?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5805/2021 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Marie Ervik | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5894/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124125?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aron Pedersen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5263/2021 | Sentraladministrasjonen Svar merknader til kartforretning 45/32 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126305?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER KOMMUNE SEKTOR FOR KOMMUNAL UTVIKLING | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 7443/2021 | Sektor kommunal utvikling Mangler i begjæring av utlegg - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125668?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6806/2021 | Kommunekassen Svar på søknad tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125560?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 6698/2021 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om saksbehandling og varsel om gebyr - søknad nye Meråker renseanlegg - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125509?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 6647/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad på midler til tiltak for å redusere viltpåkjørsler 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/123906?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5044/2021 | Sektor kommunal utvikling Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125394?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 6532/2021 | Kommunekassen Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125327?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 6465/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbud om stilling som lærer http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124564?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Weronica Økdal | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 5702/2021 | Sentraladministrasjonen Takker ja til sommerjobb - Tollmoen barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124705?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Marie Krogstadnes | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 5843/2021 | Sentraladministrasjonen Ordrebekreftelse - legestudent http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124620?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 5758/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer XN 39157 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126752?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 7890/2021 | Sektor kommunal utvikling Merknader til kartforretning 45/32 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126304?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 7442/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126198?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Betiel Tsegai Guesh | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 7336/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Forliksrådet i Meråker - sak F2021-027442 mellom klager Meråker kommune og klagemotpart ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125667?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forliksrådet i Meråker | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6805/2021 | Kommunekassen Høring i kommunen - Søknad om utslippstillatelse - nye Meråker renseanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125508?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 6646/2021 | Sektor kommunal utvikling Retur av tinglyst dokument - grunnbokutskrift ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125393?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 6531/2021 | Kommunekassen Tilbud om midlertidig stilling som lærer http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124563?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Teveldal | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 5701/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale ferievikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124605?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victoria Onsrud | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 5743/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124590?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Marken Frengen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5728/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124671?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Marie Ervik | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 5809/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124122?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Nilsen Aamo | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5260/2021 | Sentraladministrasjonen Innspill til Trafikksikkerhetsutvalget - Undergang opp mot rådhuset http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124510?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Kristin Kristensen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5648/2021 | Sektor kommunal utvikling Invitasjon til ungdommens fylkesting Trøndelag 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127002?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 8138/2021 | Sentraladministrasjonen Kreditorliste for utbetaling av startlån og tilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126812?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 7948/2021 | Kommunekassen Retting i vedtak etter jordloven - deling av eiendommen Meråker 45/32 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126297?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 7435/2021 | Sektor kommunal utvikling Påminnelse om EU-kontroll - XK 22059 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126139?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Prøven-Motortrade Stjørdal | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 7277/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilkallingsvikariat Nina Skumfoss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125515?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Skumfoss | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6653/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124388?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andréa M Reppe Underhaug | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 5526/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Meddelelse om avgjørelse ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125380?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG TINGRETT | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 6518/2021 | Kommunekassen Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125313?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 6451/2021 | Kommunekassen NVEs skjemaløsning: Webskjema - Søknad tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag mottatt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125012?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 6150/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om midlertidig stilling som lærer. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124558?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Kristiansen | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 5696/2021 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124338?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Størseth | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 5476/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124609?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elina Ågren | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 5747/2021 | Sentraladministrasjonen Trafikksikkerhet - Trygt hjem for en 50-lapp 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124445?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5583/2021 | Sektor kommunal utvikling Kreditorliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126626?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 7764/2021 | Kommunekassen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124288?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristi Ingstad | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 5426/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilkallingsvikariat Eva Lundemo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124291?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Johanne Lundemo | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 5429/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Melding om sletting av utlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125310?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 6448/2021 | Kommunekassen Retur av tinglyst dokument ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125312?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 6450/2021 | Kommunekassen Tilbud om stilling som lærer http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124555?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunleif Jomar Lundemo | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 5693/2021 | Sentraladministrasjonen Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124512?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monika Almli Florholmen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5650/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om periodisk kjøretøykontroll - EU-kontroll - XK-22059. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124462?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER BIL OG FRITID AS | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5600/2021 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126944?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 8080/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=36bkbe, SakId=359332) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126625?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 7763/2021 | Kommunekassen Merknader til kartforretning 45/32 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126269?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 7407/2021 | Sektor kommunal utvikling Oversendingsbrev Meråker kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125308?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG TINGRETT | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 6446/2021 | Kommunekassen Uttalelse til reguleringsendring - reguleringsplan for Fagerlia felt 4.2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124666?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5804/2021 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet arbeidsavtale superuka/63 grader Nord http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124458?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Mathea Nilsen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5596/2021 | Sentraladministrasjonen Refinansiering (Ref=ere5ar, SakId=386872) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126634?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 7772/2021 | Kommunekassen Analyseresultater Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126541?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7679/2021 | Sektor kommunal utvikling Gjennomsyn av protokoll på gnr 45 bnr 32 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126253?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER KOMMUNE | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 7391/2021 | Sektor kommunal utvikling Retur av tinglyst dokument - grunnbokutskrift vedr. ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125111?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 6249/2021 | Kommunekassen Vedr. 201944309-6 - Fylkeskommunens uttalelse til høring av reguleringsendring for Reguleringsplan Fagerlia felt 4.2 - Planid 2017007. Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124633?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 5771/2021 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124457?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tesfalem Melake Esrom | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5595/2021 | Sentraladministrasjonen Tilsagn kommunalt lån - startlån http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126576?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 7714/2021 | Kommunekassen Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk - Fagerlia HB / Fagerlia Nedre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126441?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 7579/2021 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag gnr 45 bnr 32 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126256?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER KOMMUNE SEKTOR FOR KOMMUNAL UTVIKLING | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7394/2021 | Sektor kommunal utvikling Interpellasjon - asfaltering av Egga-veien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126272?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ludvig Haugen m.fl. | Journaldato: 22.08.2021 | RegistryNumber: 7410/2021 | Ordføreren Retur av tinglyst dokument - grunnbokutskrift ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125110?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 6248/2021 | Kommunekassen Saksdokumenter skilting E14 Teveldalen i Meråker kommune. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125126?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 6264/2021 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 1.09 - 31.12.2001 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126836?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Leikvoll | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7972/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126702?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7840/2021 | Sektor kommunal utvikling Kreditorliste (Ref=ere5ar, SakId=386872) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126629?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 7767/2021 | Kommunekassen Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk - Egga barnehage og Teveltunet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126192?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 7330/2021 | Sektor kommunal utvikling Demning ved Bjørneggen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125728?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carstein Jensen | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6866/2021 | Sektor kommunal utvikling Avslutning i sak om utlegg ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125109?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 6247/2021 | Kommunekassen Møteprotokoll representantskapsmøte 23.6.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124933?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6071/2021 | Ordføreren Avtale ferievikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124074?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma I Tidemann | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 5212/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi - Avslag på søknad om serviceskilt / virksomhetsvisning til turisthytte- Bjørneggen / Biernerånhtjoe - E14 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124690?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5828/2021 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse på kredittsperre fra Experian http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124634?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Experian | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 5772/2021 | Kommunekassen Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126701?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SISSELS AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7839/2021 | Sektor kommunal utvikling Videreføring av avtale - midlertidig ansettelse i 20% stilling i perioden 01.09 - 30.11.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126782?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7918/2021 | Sektor kommunal utvikling Gjennomsyn av protokoll på gnr 45 bnr 32 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126250?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Arne-P Langsåvold m.fl. | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7388/2021 | Sektor kommunal utvikling Melding fra saksbehandler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126615?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 7753/2021 | Kommunekassen Interpellasjon til kommunestyrets møte 30.8.2021: statusrapport Eggaveien. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126233?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 7371/2021 | Ordføreren Demning ved Bjørneggen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125710?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jensen, Carstein | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6848/2021 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk - Helsetunet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125565?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 6703/2021 | Sektor kommunal utvikling VD brev kvartal 2 20201 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125177?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6315/2021 | Rådmannen Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124979?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsmannen i Trøndelag | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6117/2021 | Kommunekassen Midlertidig avtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124034?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Kiltvik | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 5172/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilskudd til refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124687?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 5825/2021 | Sentraladministrasjonen Innkalling til representantskapsmøte 23.6.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124573?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 5711/2021 | Ordføreren Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126698?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7836/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126594?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 7732/2021 | Kommunekassen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126166?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Gunnar Gravåsen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7304/2021 | Sektor kommunal utvikling Salg & skjenkebevillingskontroll Meråker kommune 12.08.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126309?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avarn Security | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 7447/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Kvittering - Ventelistetall 2. tertial 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126119?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 7257/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Utferding av grunnbok gnr 13 bnr 73 - saken avsluttet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125010?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Egil Bjørgen m.fl. | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6148/2021 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Teveldal vannverk, brønn 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125249?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6387/2021 | Sektor kommunal utvikling Protokoll och bilagor Bolagsstämma och Ägarmöte i Naboer AB 18 juni http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125171?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VD Naboer AB | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6309/2021 | Rådmannen Heving av sak ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124978?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsmannen i Trøndelag | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6116/2021 | Kommunekassen Meddelelse om avgjørelse ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124990?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Tingrett | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6128/2021 | Kommunekassen Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning - 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126696?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7834/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126144?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Beate Benberg | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7282/2021 | Sektor kommunal utvikling Varsel om oppmålingsforretning på gnr 45 bnr 32 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126204?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER KOMMUNE SEKTOR FOR KOMMUNAL UTVIKLING | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 7342/2021 | Sektor kommunal utvikling Rapportering ventelistetall 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126071?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 7209/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125678?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BISNODE NORGE AS | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 6816/2021 | Kommunekassen Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 920816487 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125440?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 6578/2021 | Sektor kommunal utvikling Melding til kommunene om gjennomgang og vurdering av behov for influensavaksiner for sesongen 2021/2022 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125244?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6382/2021 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Kopperå Elektro http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125247?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6385/2021 | Sektor kommunal utvikling Avslutning av sak ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124976?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsmannen i Trøndelag | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6114/2021 | Kommunekassen Høring - Endringer alkoholloven og alkoholforskriften – Innføring av fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124877?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6015/2021 | Sentraladministrasjonen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124837?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 5975/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilsagn/ Utbetalingsbrev - kommunal kompensasjonsordning 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126679?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER KJØTT AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7817/2021 | Sektor kommunal utvikling Utferding av 4 matrikkelbrev, gnr 49 bnr 935 til bnr 938 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126162?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MANTINIA AS m.fl. | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7300/2021 | Sektor kommunal utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:01:04.624035 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126528?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7666/2021 | Sentraladministrasjonen Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 11.07 - 11.09.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125994?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Sandvik Børseth | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 7132/2021 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125816?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Stenmo | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6954/2021 | Sektor kommunal utvikling ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125677?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BISNODE NORGE AS | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 6815/2021 | Kommunekassen Vedrørende sluttutbetaling av SMIL-midler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124995?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØLE BRUK BRIT NORA WALSTAD | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6133/2021 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Hernes grunnvannstasjon, brønn 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125245?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6383/2021 | Sektor kommunal utvikling Ubetalte krav i sosial lån, jfr Gjeldsbevis http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124956?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6094/2021 | Kommunekassen Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124975?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 6113/2021 | Kommunekassen Avslag på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 8235/2021 | Kommunekassen Varsel om oppmålingsforretning på gnr 45 bnr 32 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126167?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7305/2021 | Sektor kommunal utvikling Gjennomsyn av protokoll på gnr 49 bnr 935, bnr 936, bnr 937 og bnr 938. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126150?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7288/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilskudd 2 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126487?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 7625/2021 | Grunnskolen Vedtak i klagesak - kommunens vedtak stadfestes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126331?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 7469/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om videreføring av dressurområde Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126311?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 7449/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4404360647) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125564?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari-Anne Leren | Journaldato: 18.07.2021 | RegistryNumber: 6702/2021 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse som fagarbeider i perioden 01.07 - 31.08.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125436?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 6574/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125372?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SISSELS AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6510/2021 | Sektor kommunal utvikling Samlede journalposter (Ref=ere5ar, SakId=386872) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125161?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 6299/2021 | Kommunekassen Begjæring om stadfestelse av bud - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124871?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET NYLANDER AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 6009/2021 | Kommunekassen Avslutning i sak om utlegg - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124851?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 5989/2021 | Kommunekassen Utbetalingsanmodning - SMIL, 920816487 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124691?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 5829/2021 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Teveldal vannverk brønn 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124583?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 5721/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om sommerjobb- arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124154?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Selin Pedersen m.fl. | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5292/2021 | Sentraladministrasjonen Møtereferat etter møte 16.06.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124436?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Elisabeth Johansen m.fl. | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 5574/2021 | Sentraladministrasjonen Ubrukte doser influensavaksine 2020/2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5141/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Varsel om oppmålingsforretning gnr 49, fra bnr 935 til bnr 938. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126054?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MANTINIA AS m.fl. | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7192/2021 | Sektor kommunal utvikling Opplysninger fra Bisnode - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127067?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8203/2021 | Kommunekassen Ønsker å forlenge avdragsfrihet på startlån http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126982?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 8118/2021 | Kommunekassen Samtykke fra Arbeidstilsynet etter oppfylte vilkår http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126800?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVANSIA AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 7936/2021 | Sektor kommunal utvikling Forslag til ny vedtakstekst http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126153?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7291/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar vedrørende spørsmål knyttet til vann og avløp ved gnr/bnr 0022/0110 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boligbyggelaget TOBB | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 7377/2021 | Sektor kommunal utvikling Arkivplanprosjekt 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126565?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7703/2021 | Rådmannen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:00:38.624563 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126527?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7665/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4404360647) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125563?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Irene Krogstadnes | Journaldato: 18.07.2021 | RegistryNumber: 6701/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om ferdig attest http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125524?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FARSTAD AS | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 6662/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om midlertidig stilling som fysioterapeut http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124643?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Johannessen Flakk | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5781/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125348?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LITJ-FUNNSJØVOLLEN ÅPEN SETER V/ELIN RØNNING | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 6486/2021 | Sektor kommunal utvikling Vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125079?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victoria Wold Bremvåg | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6217/2021 | Sentraladministrasjonen Samlede journalposter (Ref=aq936k, SakId=375552) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125183?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 6321/2021 | Kommunekassen Informasjon om prosess for utfasing av Personkortet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125122?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 6260/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Anmodning om kredittsperre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124607?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BISNODE NORGE AS m.fl. | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 5745/2021 | Kommunekassen Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/123651?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Petter Øyen m.fl. | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 4789/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon) trer i kraft 1. juli 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124694?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 5832/2021 | Sektor kommunal utvikling Retur av tinglyst dokument ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124724?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 5862/2021 | Kommunekassen Analyseresultater Meråker Kommunale Vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124582?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 5720/2021 | Sektor kommunal utvikling Startlån - søknad om avdragsfrihet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126908?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8044/2021 | Kommunekassen Opplysninger fra Bisnode ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/127066?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 8202/2021 | Kommunekassen Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126709?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sabah Elfadhil Saifaddin | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 7847/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Værnesregionen brann og redningstjeneste - endring av 110-regioner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126848?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 7984/2021 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126739?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 7877/2021 | Sektor kommunal utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:00:04.890783 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126526?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7664/2021 | Sentraladministrasjonen Utferding av matrikkelbrev gnr 21 bnr 290 - til Isaksen. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126566?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guttorm Tidemann m.fl. | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 7704/2021 | Sektor kommunal utvikling Videreføring av avtale for perioden 01.07 - 30.09.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125063?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Cato Størseth | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6201/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4404360647) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125562?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Petter Svingen | Journaldato: 18.07.2021 | RegistryNumber: 6700/2021 | Sentraladministrasjonen Vedtak om tilskudd av avl. ved sykdom mv. 969285169 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125529?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 6667/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/125281?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 6419/2021 | Sektor kommunal utvikling Avslutning i sak om utlegg ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124723?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Trøndelag | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 5861/2021 | Kommunekassen Signert erklæring kredittsperre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124604?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 5742/2021 | Kommunekassen Gnr/bnr 0048/0012 - Søknad om midlertidig brukstillatelse for avløpsanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/124477?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FARSTAD AS | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 5615/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng - Søknad innvilget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/126573?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Halfdan Aarbakke | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7711/2021 | Sektor kommunal utvikling