Postliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ einnsyn.meraker.kommune.no Svar på epost - Vedrørende veiskilt - purring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117721?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 10074/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende veiskilt - purring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117688?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10041/2020 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - melding om vedtak vedrørende klopplegging på strekningen Bjørneggen - Schulzhytta - Trondhjems Turistforening.pdf http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120441?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skravan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 1581/2021 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til gudåvollen - Simon Strid http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119352?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 492/2021 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - NINA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119050?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skravan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 190/2021 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Gudåsetran i Meråker - Daniel Sonflå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118094?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skravan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10447/2020 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport av byggematerialer med snøskuter til hytte ved Sonvatna http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118046?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10399/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av søknad - Motorferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118011?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Strid | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10364/2020 | Sektor kommunal utvikling Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan, Roltdalen og Sylan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117844?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skrarvan og Roltdalen nasjonalpark | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 10197/2020 | Ordføreren Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0046/0011 - Leif Johansen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119197?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Johansen | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 337/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0045/0148 - Bjørnmyra - Erik Kalvik Vaagland http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118768?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Kalvik Vaagland | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 11121/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Nerkåken ved Hallsjøen - Meråker JFF v/John Buan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118760?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker Jeger- og Fiskerforening | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11113/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Helikopter - NINA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118755?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11108/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0055 - Heidi Bremseth Bjørgen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118739?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Bremseth Bjørgen | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11092/2020 | Sektor kommunal utvikling Grunneiers tillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118711?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Strid | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 11064/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118707?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi BremsethBjørgen | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 11060/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedhogst på gnr/bnr 0049/0039 - Torbjørn Holås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118555?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holås | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10908/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0915 - Robert Buan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118540?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Buan | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10893/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0004/0053 - Leif Sonflå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118533?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Sonflå | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10886/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118532?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TorbjørnHolås | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10885/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0733 - Terje Sandmæl http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118493?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TerjeSandmæl | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10846/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gudåsetra - Øystein Bitnes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118477?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Bitnes | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10830/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Utisetervollen - Anne Blæstervoll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118453?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Blæstervold | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10806/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118350?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 10703/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118300?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 10653/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118216?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TerjeSandmæl | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 10569/2020 | Sektor kommunal utvikling Innspill til kriterier for fordeling av midler til lokale virksomheter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120488?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOVEDORGANISASJONEN VIRKE | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1628/2021 | Rådmannen Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - Snøscooter - Kim Aaknes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118152?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Aaknes | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 10505/2020 | Sektor kommunal utvikling Rundskriv kommunale smitteverntiltak februar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120397?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1537/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og grunneiers tillatelse om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118104?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Egil Sonflå | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10457/2020 | Sektor kommunal utvikling Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120250?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1390/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118085?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Blæstervold | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10438/2020 | Sektor kommunal utvikling Hvordan opprettholde arbeidstidsreglene i koronatiden? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120118?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1258/2021 | Rådmannen Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr 0045/0245 - Mats Jönsson http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118050?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Gerhard Jönsson | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 10403/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjonsbrev nr 12 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120011?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1151/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0001 - Gilsåveien 194 - Tomas Haugan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118032?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Haugan | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 10385/2020 | Sektor kommunal utvikling Endring av Helsedirektoratet og FHI sine anbefalinger og smittevernråd om besøk i sykehjem etter at beboerne er vaksinerte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119954?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1094/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Tillatelse til å benytte snøscooter til jervbås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118014?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORDALEN SAMEIE | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10367/2020 | Sektor kommunal utvikling Stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119922?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1062/2021 | Ordføreren Kart over trasé http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118012?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10365/2020 | Sektor kommunal utvikling Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold (papirløse) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119819?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 959/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0085 - Terje Alstad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117993?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Alstad | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10346/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om kommunenes oppgaver knyttet til tilsyn med smitteverntiltak etter covid-19-forskriften http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119801?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 941/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0072 - Anders Myrhaug/May Helen Kvernmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117981?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Myrhaug | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10334/2020 | Sektor kommunal utvikling Endrede tiltak for Østlandsområdet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119731?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 871/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117971?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik KalvikVaagland | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 10324/2020 | Sektor kommunal utvikling Undersøkelse om digitale konsekvenser av Covid-19 for kommunene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119717?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS og Ipsos | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 857/2021 | Sektor kommunal utvikling Tall på motorferdsel i utmark for 2019 og 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117913?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG v/Ragnhild T. Grønvold | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 10266/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjonsbrev nr. 11 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119703?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 843/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Grunneiertillatelse fra AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117888?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Sonflå | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10241/2020 | Sektor kommunal utvikling Ekstra tiltak i skolen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119528?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 668/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur NRK Luftfoto, RPAS-operasjon i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117853?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Luftfoto v/Morten Andersen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10206/2020 | Sektor kommunal utvikling Notat etter møte SFO 15.02.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120324?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1464/2021 | Grunnskolen Ekstra tiltak i barnehagene ved mistanke om den engelske virusvarianten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119526?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 666/2021 | Sektor skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117834?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØysteinBitnes | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 10187/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - Utomhusplaner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120305?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: WENDELBO LANDSKAP AS | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1445/2021 | Sektor kommunal utvikling Opplæring til elever som er hjemme http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119511?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 651/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117809?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HugoReinan | Journaldato: 29.11.2020 | RegistryNumber: 10162/2020 | Sektor kommunal utvikling Notat etter møte mat helse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120290?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1430/2021 | Grunnskolen Rødt nivå for barnehager og skoler i Oslo, Follo-regionen og Indre Østfold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119509?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 649/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117807?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AndersMyrhaug | Journaldato: 29.11.2020 | RegistryNumber: 10160/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - Utomhus anbudsgrunnlag og opsjoner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120283?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: WENDELBO LANDSKAP AS | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1423/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Registrering av kontaktinformasjon til gjester http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119417?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SISSELS AS | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 557/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117806?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TerjeAlstad | Journaldato: 29.11.2020 | RegistryNumber: 10159/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på åpent brev til kommuneadministrasjonen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120281?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKERPOSTEN AS m.fl. | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1421/2021 | Rådmannen Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119369?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 509/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117770?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10123/2020 | Sektor kommunal utvikling Ny Meråker skole - Notat etter møte om uteområdet 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120280?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: WENDELBO LANDSKAP AS | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1420/2021 | Sektor kommunal utvikling Skolene tilbake til gult nivå fra onsdag 20.januar 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119354?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 494/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117712?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats GerhardJönsson | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10065/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119246?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 386/2021 | Sentraladministrasjonen Grunneiertillatelse fra AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117711?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Buan | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10064/2020 | Sektor kommunal utvikling Utkast utomhusplass http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120237?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: WENDELBO LANDSKAP AS | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1377/2021 | Sektor kommunal utvikling Digitalt smittesporingsverktøy http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119219?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAURSEN AS | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 359/2021 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse fra AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117708?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Myrhaug | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10061/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120066?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zoran Asanin | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1206/2021 | Sektor kommunal utvikling Oppsummering fra møte med Helsedirektoratet 13.1. ang. teststasjoner ved grensepassering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119200?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 340/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Navn på tomtene i Sportslia http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118802?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11155/2020 | Kulturkontoret Grunneiertillatelse fra AS Meraker Brug - med kart http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117699?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Reinan | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10052/2020 | Sektor kommunal utvikling Tillegg til vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre som manglet på listen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119172?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Digitale fellestjenester | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 312/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar Navn på tomtene i Sportslia http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118530?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein O. Berg | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10883/2020 | Kulturkontoret Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117697?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tomas Haugan | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10050/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar - Covid 19 - Testing på grensen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119138?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 278/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Navn på tomtene i Sportslia http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118529?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein O. Berg | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10882/2020 | Kulturkontoret Kopi av Møtereferat og grov skisse fiberanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119842?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN IKT | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 982/2021 | Sektor kommunal utvikling Covid 19 - Testing på grensen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119137?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 277/2021 | Sektor kommunal utvikling Oppsetting av vegskilt i Fagerlia http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118461?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MANTINIA UTVIKLING AS | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 10814/2020 | Sektor kommunal utvikling Innspill - ny Meråker skole http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119797?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 937/2021 | Sektor kommunal utvikling Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler - Covid 19 vaksinering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119133?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 273/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på henvendelse - hyttefolk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118977?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Øyvind Almehagen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 117/2021 | Sektor kommunal utvikling Kjølebokser til bruk ved Covid-19 vaksinering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118953?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 93/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedr. hyttefolk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Øyvind Almehagen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 72/2021 | Sektor kommunal utvikling Brev vedrørende koronaepidemien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118903?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: OKS TRØNDELAG SA | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 43/2021 | Sentraladministrasjonen Informasjonsbrev nr 9 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118876?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 16/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118872?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 12/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Barnehager må vurdere rødt nivå ved høy smitte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118870?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 10/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Foreløpig svar på søknad - Testing ved grenseoverganger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118811?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11164/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjonsbrev nr 8 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118706?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 11059/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Rapport og regnskap FSA 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118015?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10368/2020 | Sektor kommunal utvikling Vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre med bostedsadresse i kommunen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118677?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 11030/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Rapport arbeid fremmede skadelig arter 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117614?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTINA AS | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 9967/2020 | Sektor kommunal utvikling Ny variant av koronaviruset http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118609?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10962/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Oppdatert kommunelegehåndbok - nytt system for risikonivå og tiltakspakker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118602?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10955/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilskudd til testing ved grenseoverganger over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 63 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118595?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 10948/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Alle kommuner får en oversikt over innbyggere over 65 år før jul http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118594?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIKS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 10947/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Rundskriv kommunale smitteverntiltak - oppdatert desember 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118562?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10915/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi av brev - rett registrering av driftssenter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120393?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1533/2021 | Sektor kommunal utvikling Oppdragskontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119195?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 335/2021 | Sektor kommunal utvikling Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smittesituasjonen under covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118458?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 10811/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Praktisering av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119638?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 778/2021 | Sektor kommunal utvikling Informasjonsbrev nr. 7 - Kommunikasjonstiltak i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118457?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 10810/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Endelige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2020 er fastsatt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119423?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 563/2021 | Sektor kommunal utvikling Referat fra samarbeidsmøte 8.01.21 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119087?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Anne Marie Haneborg m.fl. | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 227/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kommunale planer for forestående vaksinasjon mot covic-19 - ferdigstillelse innen 18. desember http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 10588/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Referat fra møte 16.02.21 Meråker kommune og NTE http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120234?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Kjersti Kjenes m.fl. | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1374/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969695227, 5034-30/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119280?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 420/2021 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - tegninger etter dagens samarbeidsmøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119081?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 221/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Brev til ledere for helse- og omsorgstjenester om bruk av tolk under koronapandemien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118097?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10450/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970546480, 5034-49/ 98 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119279?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 419/2021 | Sektor kommunal utvikling Utkast til fremdriftsplan med hovedaktivitetene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119076?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AB | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 216/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Melding om kartlegingsundersøkelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118044?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koronakommisjonen | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10397/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969687143, 5034-24/ 3 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119278?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 418/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985962707, 5034-48/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119277?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 417/2021 | Sektor kommunal utvikling Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler korona Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117840?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 10193/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969285169, 5034-33/ 4 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119276?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 416/2021 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - tegninger og kalkyle pr. nå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118616?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Warø Gunhild | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10969/2020 | Grunnskolen Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117751?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 10104/2020 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184877, 5034-17/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119275?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 415/2021 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Refusjon av strømutgifter for perioden 01.12.20 - 01.01.21 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120264?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. SLUNGÅRD SAG & HØVLERI AS | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1404/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920816487, 5034-32/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119274?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 414/2021 | Sektor kommunal utvikling Fristforlengelse, Meråker skole - prisforespørsel grunnundersøkelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118565?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT ASA | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10918/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Refusjon av strømutgifter for perioden 01.09.20 - 01.12.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119389?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. SLUNGÅRD SAG & HØVLERI AS | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 529/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915198171, 5034-49/ 28 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119273?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 413/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969688883, 5034-20/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119272?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 412/2021 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Leie av industrihall og tilhørende kontorlokaler for 1.kvartal 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118242?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. Slungård Sag & Høvleri Att:Trond Marius Slungård | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 10595/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976012259, 5034-20/ 24 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119271?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 411/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende Meråker skole - riving av Store Pyramide http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118293?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 10646/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875738062, 5034-34/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119270?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 410/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende ny brukerrunde FDV http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118096?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10449/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997534573, 5034-12/ 53 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119269?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 409/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915382282, 5034-12/ 6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119267?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 407/2021 | Sektor kommunal utvikling LIS 1 ordningen - Økning i antall LIS1-stillinger fra høsten 2021 – Behov for økt antall kommunale plasser fra 01.09.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117700?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NÆRØYSUND KOMMUNE, Samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 10053/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988946702, 5034-47/ 29 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119266?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 406/2021 | Sektor kommunal utvikling LIS 1 ordningen - Økning i antall LIS1-stillinger fra høsten 2021 – Behov for økt antall kommunale plasser fra 01.09.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117685?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRØYSUND KOMMUNE, Samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10038/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på ønske om å avholde eiermøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120061?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1201/2021 | Ordføreren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969219948, 5034-11/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119265?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 405/2021 | Sektor kommunal utvikling Ønske om å avholde eiermøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120059?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1199/2021 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990761191, 5034-25/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119264?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 404/2021 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til generalforsamling i Meråker Alpinsenter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120045?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1185/2021 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969183501, 5034-50/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119263?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 403/2021 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - revidert konsept http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117662?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 10015/2020 | Grunnskolen Ber om at ekstraordinært formannskapsmøte 21.01.21 gjennomføres http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119438?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Senterparti | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 578/2021 | Ordføreren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918423044, 5034-36/ 10 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118368?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10721/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar til Østersund kommune ang. avvikling av kommunestyremøter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116910?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østersund kommune | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 9263/2020 | Sentraladministrasjonen Vederlag for leie av grunn til asfaltert flerbruksløype og kortholdsskytebane 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119610?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina I Løvli Kristensen m.fl. | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 750/2021 | Sektor kommunal utvikling Ang. utredning om mulig salg av kommunens akser i Meråker Alpinsenter AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119292?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 432/2021 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969695227, 5034-30/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10720/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppgave over solgte tomter i Fagerlia 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119040?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 180/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969695227, 5034-30/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118366?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10719/2020 | Sektor kommunal utvikling Generell informasjon og status om forvaltning 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118541?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10894/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920816487, 5034-32/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118365?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10718/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971580402, 5034-20/ 4 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118364?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10717/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988946702, 5034-47/ 29 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118363?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10716/2020 | Sektor kommunal utvikling Dokumentasjon på storfebesetning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118020?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Gunnar Stormo | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10373/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til møte i Meråker idrettsråd 23.02.21 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120286?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Frode Aune | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1426/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-02-01T08:01:14.422497 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119737?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 877/2021 | Sentraladministrasjonen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-02-01T08:00:41.789982 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119729?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 869/2021 | Sentraladministrasjonen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-02-01T08:00:05.3036 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119728?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 868/2021 | Sentraladministrasjonen Forbud mot fyring med fossil olje til byggvarme på byggeplasser fra 2022 - veiledning til kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119494?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 634/2021 | Sektor kommunal utvikling Konsesjonskraft 4.kvartal 2020 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119119?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 259/2021 | Sentraladministrasjonen Kopi av Pris på konsesjonskraft i 2021 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118746?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 11099/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120450?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1590/2021 | Sektor kommunal utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:00:59.551894 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117916?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 10269/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om stimuleringstilskudd 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120358?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: GUNNIL WÆHRE | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1498/2021 | Sektor kommunal utvikling Konsesjonsavgifter til kommuner 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 10285/2020 | Sentraladministrasjonen Rapport angående stimuleringstilskudd til veterinær 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120354?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: GUNNIL WÆHRE | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1494/2021 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 21/10, 21/283 og 284 - Vedhogst Stortrøa - Joakim Weiseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118984?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joakim Weiseth | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 124/2021 | Sektor kommunal utvikling Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118988?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 128/2021 | Sektor kommunal utvikling Fornyelse av avtale om tynning av skog ønskes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118880?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Weiseth | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 20/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119986?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1126/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119985?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1125/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fakturagrunnlag gårdsnummer 49/1043 til 49/1048 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117642?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 9995/2020 | Sektor kommunal utvikling Kvittering - SSB-rapport - Rapportering felt elg 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119688?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjorteviltregisteret - SSB | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 828/2021 | Sektor kommunal utvikling Kvittering - SSB-rapport - Rapportering felt rådyr 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119687?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjorteviltregisteret - SSB | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 827/2021 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål til kommunestyremøte 25.01.2021 - kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119430?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Senterparti | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 570/2021 | Ordføreren Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118334?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 10687/2020 | Grunnskolen Kvittering - SSB-rapport - Rapportering felt hjort 2020 Hjorteviltregisteret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119686?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjorteviltregisteret - SSB | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 826/2021 | Sektor kommunal utvikling Informasjonsbrev nr. 9 i koronavaksineprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119114?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 254/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118115?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl. | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 10468/2020 | Grunnskolen Rapport rådyrjakt 2020 - Stordalen Sameie http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119522?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Anne Marie Haneborg | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 662/2021 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse på utfylt skjema - Tjeneste for registrering av prøvesvar for Covid-19 hurtigtest http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119051?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK HELSENETT SF | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 191/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117691?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10044/2020 | Grunnskolen Rapport rådyrjakt 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119514?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 654/2021 | Sektor kommunal utvikling Til kommunelegen om korona http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118808?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11161/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om folkehelsemidler 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120321?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERLIA HYTTEFORENING | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1461/2021 | Kulturkontoret Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3609, 3612 og 3619. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119852?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Torstein Hope | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 992/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Bekreftelse på utfylt skjema http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118299?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK HELSENETT SF | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 10652/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tildeling av folkehelsemidler i 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120320?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERLIA HYTTEFORENING | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1460/2021 | Kulturkontoret Delegasjon av myndighet innenfor ansvar 3609,3612, 3619 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119851?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Torstein Hope | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 991/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjonsbrev nr. 6 om koronavaksinasjonsprogrammet - Koronavaksinasjonsveilederen, vaksinewebinar og vaksinekoordinator http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118111?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10464/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Delegasjon av myndighet innenfor ansvar 3622. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119849?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Vibeke Teigaas | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 989/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Rapport rådyrjakt 2020 og søknad for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119320?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERAKER SKOG | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 460/2021 | Sektor kommunal utvikling Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3622 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119847?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Vibeke Teigaas | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 987/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Rapport rådyrjakt 2020 - søknad 2021 - Holt-skogen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119319?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Jacob Lund-Tangen | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 459/2021 | Sektor kommunal utvikling Møtereferat fra beredskapsstyremøte 03.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118027?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensining | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10380/2020 | Sektor kommunal utvikling Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3616 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119621?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Janne Giskegjerdet | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 761/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Rapport rådyrjakt 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119317?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 457/2021 | Sektor kommunal utvikling Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3615 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119620?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Monika Letnes | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 760/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Delegasjon av anvisningsmyndighet innenfor ansvar 3614 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119614?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Hilde Jønsson | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 754/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Melding om valg av hovedtillitsvalgt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119765?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 905/2021 | Sentraladministrasjonen Kjøretillatelse - Norsk Folkehjelp http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120473?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORDALEN SAMEIE | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1613/2021 | Sektor kommunal utvikling Delegasjon av myndighet innenfor ansvar 3615 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119613?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Monika Letnes | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 753/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Vederlag for leie av grunn til trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119618?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Irén J Raaen | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 758/2021 | Sektor kommunal utvikling Tillatelse til Vidar Haugen for motorisert ferdsel - vedkjøring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120460?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1600/2021 | Sektor kommunal utvikling Vederlag for trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119616?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina I Løvli Kristensen m.fl. | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 756/2021 | Sektor kommunal utvikling Delegasjon av myndighet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119402?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Hilde Jønsson | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 542/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118485?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 10838/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120455?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VidarHaugen | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 1595/2021 | Sektor kommunal utvikling Delegasjon av myndighet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119401?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhetsleder Janne Giskegjerdet | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 541/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Vederlag for leie av trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119612?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnil Wæhre m.fl. | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 752/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118420?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10773/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120422?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Kalvik Vaagland | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 1562/2021 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Gudåa Kraftverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116073?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERAKER KRAFT AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 8426/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om parkeringsbevis ved fornyelse ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117942?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 10295/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om løypekjøring - tilknytningsløype - Fjergen hytteforening - Åsmund Øverkil http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120356?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJERGEN HYTTEFORENING | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1496/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117386?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 9739/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0032/0007 - Björn Ronge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120337?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Björn Peter Ronge | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1477/2021 | Sektor kommunal utvikling Utbetaling fra skogfond til diverse formål http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119815?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVALØ GRETA | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 955/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad på jobb innen helsesektoren - med CV http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117658?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Bjerkås Sørkilflå | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 10011/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vindfall/ved - 0049/0012/0061 - Karikjølen ved Fjergen - Nils Olav Flaamo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120245?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Olav Flaamo | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1385/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilskudd til skogbruksplan OVF Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119513?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 653/2021 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet avtale - Inn på tunet-tjenester http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119012?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inn på tunet Norge SA | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 152/2021 | Grunnskolen Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120244?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Björn PeterRonge | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1384/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilskudd til skogbruksplan Kopperå skog http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119321?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kopperå skog | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 461/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedr. 201844348-9 - Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsendring Reguleringsplan Tevellia II - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117890?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10243/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120230?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils OlavFlaamo | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1370/2021 | Sektor kommunal utvikling Oversendelse av vedtak i sak 91/20 - søknad om støtte til gatelys i Svedalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118766?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høfeltet Velforening ved Kjell Ørbech Legreid | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11119/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om konsesjon - Bygdekinoen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118497?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FILM&KINO | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 10850/2020 | Kulturkontoret Tilbakemelding på Reguleringsendring Reguleringsplan Tevellia II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117717?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELLIA HYTTEEIERLAG | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 10070/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0049/0413 - Lassvollan - Kjell Morten Renå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120140?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell MortenRenå | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1280/2021 | Sektor kommunal utvikling Tiltak i beiteområder - tildelingsbrev til kommunene i 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120133?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1273/2021 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende etablering av nye fengselsplasser http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119977?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1117/2021 | Rådmannen Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117345?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEIMDAL MISJONSKIRKE m.fl. | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 9698/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om konsesjon - Bygdekinoen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117842?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 10195/2020 | Kulturkontoret Uttalelse - reguleringsendring - reguleringsplan Tevellia II Meråker 49/1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117673?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 10026/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119869?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell MortenRenå | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1009/2021 | Sektor kommunal utvikling Etablering av fengsel i Meråker - valg av utvalg for å følge opp saken http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119794?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Kjenes m.fl. | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 934/2021 | Sentraladministrasjonen Begjæring om sletting av pantobligasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118809?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11162/2020 | Sentraladministrasjonen Tilskudd til tiltak i beiteområder - avslutning av prosjektet "NOFENCEPROSJEKT" http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118168?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER BEITELAG SA | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 10521/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om løypekjøring - tilknytningsløype http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120284?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJERGEN HYTTEFORENING | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1424/2021 | Sektor kommunal utvikling Revidert plandokument http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119188?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Lorentzen | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 328/2021 | Sektor kommunal utvikling Samtykke til overdragelse av den delvis spillemiddelfinansierte Meråkerhallen med skytehall http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118807?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11160/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118338?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddny Øverkil | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10691/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Sluttrapport , regnskap og begjæring om utbetaling av tilskudd tiltak i beiteområdet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118155?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER BEITELAG SA | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 10508/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilsagnsbrev - T.M.slungård Sag & Høvleri AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120469?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. SLUNGÅRD SAG & HØVLERI AS | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1609/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om bruk av snøscooter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120272?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOTALPRO INSTALLASJON AS | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1412/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118337?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andréa M Reppe Underhaug | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10690/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Gitt tillatelse til transport av materialer og utstyr med snøscooter og tråkkemaskin til Kotjønndalshytta - Koltjønndalen naturreservat - Meråker Brug - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118376?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10729/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag Reinåa - Meraker Kraft http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116071?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERAKER KRAFT AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 8424/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilsagnsbrev - Nordistu Litjkrogstad gårdsdrift http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120468?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1608/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Tjønnvollen - Lille Vanja Merakerli http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lille Vanja Merakerli | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1379/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118330?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Holås | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10683/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilsagnsbrev - Snowmotion Media AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120467?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNOWMOTION MEDIA AS | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1607/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar Løyve snøscooter - bytte kjøretøy http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120157?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Vassli | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1297/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118329?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asmerom Btsae Weldemariam | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 10682/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedr. 202036013-2 - Fylkeskommunens uttalelse til endring av bestemmelser i reguleringsplan Løvfall. Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118509?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10862/2020 | Sektor kommunal utvikling Henvendelse om etablering av fengsel i Meråker kommune Svar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118165?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 10518/2020 | Ordføreren Oppdragsbekreftelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118030?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10383/2020 | Sentraladministrasjonen Tilsagnsbrev Boxwall AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120465?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOXWALL AS | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1605/2021 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 11.02.2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120088?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 1228/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Løyve snøscooter - bytte kjøretøy http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120156?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Vassli | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1296/2021 | Sektor kommunal utvikling Kvartalsrapportering 4.kvartal 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119400?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 540/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118321?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudrun Østerås | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10674/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Uttalelse - endring av reguleringsplan for Løvfall http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118496?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 10849/2020 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet tillegg til avtale om leie av grunn til asfaltert flerbruksløype http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117927?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina I Løvli Kristensen m.fl. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 10280/2020 | Rådmannen Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120087?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1227/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Holmvollen ved Funnsjøen - Arild Merakerås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120129?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Ludvig Merakerås | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1269/2021 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118758?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 11111/2020 | Sektor kommunal utvikling Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118675?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 11028/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118319?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yoko Shinohara | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10672/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Fakturagrunnlag - Reguleringsendring i felt 6 i Fagerlia http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118124?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 10477/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker kommune - Løvfall - uttalelse til reguleringsendring - offentlig høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118153?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Marie Prestvik | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 10506/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120083?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1223/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 2021 - løypekjøring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120107?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJERGEN HYTTEFORENING | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1247/2021 | Sektor kommunal utvikling Velkommen til Tensio TN AS - Tømmermoen 43 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119382?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 522/2021 | Sektor kommunal utvikling Utbetaling av støtte fra KNF 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119061?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 201/2021 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118757?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 11110/2020 | Sektor kommunal utvikling Orientering om endring i internkontrollplikten etter barnevernloven http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118535?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10888/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118317?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yoko Shinohara | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10670/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Reguleringsendring av reguleringsplan Løvfall - høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117749?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 10102/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120082?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1222/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter- 0045/0001/0183 - Bård Langsåvold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120068?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Langsåvold | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1208/2021 | Sektor kommunal utvikling 19/2898-24 Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - avskrivningstid for programvare http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119363?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 503/2021 | Sentraladministrasjonen Utbetaling av støtte fra KNF 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119060?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER VVS AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 200/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling - ansvar 3619 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118251?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synnøve Kalvik | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10604/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Analyseresultater Meråker kommunal vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118353?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 10706/2020 | Sektor kommunal utvikling Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118149?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 10502/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Oppnevning av forliksråd for perioden 2021 - 2024 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120405?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1545/2021 | Sentraladministrasjonen Tillegg til tilskuddsbrev, tilskudd til frivilligsentraler 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120302?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1442/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1023/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi av tillatelse fra grunneier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120058?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Ludvig Merakerås | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1198/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknader om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119780?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEAL ON WHEEL DA | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 920/2021 | Sentraladministrasjonen Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119232?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 372/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Utbetalingsbrev 1 Delutbetaling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119057?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER MULTISERVICE AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 197/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling - ansvar 3619 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118249?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Ingstadbjørg | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10602/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om midler fjellandbruk - restramme 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118490?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 10843/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118290?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 10643/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0047/0075/0021- Bjørn Holth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120053?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Holth | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1193/2021 | Sektor kommunal utvikling Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118801?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 11154/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilrettelagt transport med legeerklæring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118902?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 42/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Dommerforsikring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118886?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peggy Helene Teveldal | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 26/2021 | Sentraladministrasjonen Anmodning om delutbetaling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118717?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER MULTISERVICE AS | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 11070/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale som tilkallingsvikar - Kjøkken 3609 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118215?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Feven Tekia Ghrmay | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10568/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilsagn om fjellandbruksmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag til prosjektet Prosjekt Fjellandbruk i Meråker 2021 - 3 delprosjekt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118384?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10737/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater Meråker vannverk - drikkevann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118039?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10392/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0084 - Jim Roger Dahl http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120033?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jim Roger Dahl | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1173/2021 | Sektor kommunal utvikling Dommerforsikring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118877?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Aune | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 17/2021 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118567?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 10920/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118690?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 11043/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Anmodning om delutbetaling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118673?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER VVS AS | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 11026/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling - ansvar 3619 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118212?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Feven Tekia Ghrmay | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10565/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar vedr. tiltak på Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118002?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 10355/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater Meråker vannverk - drikkevann - ekstraprøve http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117956?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 10309/2020 | Sektor kommunal utvikling Grunneiers tillatelse - Bård Langsåvold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120019?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1159/2021 | Sektor kommunal utvikling Dommerforsikring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118773?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Arne-P Langsåvold | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 11126/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om bedriftsrettet etablererstøtte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118614?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOXWALL AS | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10967/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118558?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10911/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118211?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbro Margareta Edin | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10564/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Prøvingsrapport. Gjelder Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10237/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedr. tiltak på Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117851?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10204/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om bruk av snøscooter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119990?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOTALPRO INSTALLASJON AS | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1130/2021 | Sektor kommunal utvikling Innsending av skjema ang. dommerforsikring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118759?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Moen m.fl. | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 11112/2020 | Sentraladministrasjonen Ambulerende skjenkebevilling ved Meråker Alpinsenter AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118818?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meal on wheel | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 11171/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118134?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor E Brandtzæg-Sand | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10487/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118308?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 10661/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilskudd på tilføring av strøm - Rypetoppen Adventurepark Meråker AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118355?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 10708/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117800?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10153/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120476?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brith Krogstad | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1616/2021 | Sentraladministrasjonen Kjøretillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119867?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORDALEN SAMEIE | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1007/2021 | Sektor kommunal utvikling Stolt Bryggeri - Søknad om bevilling for skjenking av alkohol ved Meråker Alpinsenter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118498?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOLT BRYGGERI AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 10851/2020 | Sentraladministrasjonen Dommerforsikring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Anne G Høiseth | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 11109/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118132?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wegahta Nguse Abrham | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10485/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Anmodning om utbetaling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118354?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 10707/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 26.11.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117824?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10177/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120475?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ludvik Myhre | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1615/2021 | Sentraladministrasjonen Møteprotokoll fra møte i arbeidsgruppa for snøscooterløyper i Meråker 03.02.21 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120275?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Feren Reinbeitedistrikt m.fl. | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1415/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119833?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BjørnHolth | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 973/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118130?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Kvam | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10483/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Dommerforsikring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118469?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Randi Raavand | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 10822/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117823?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10176/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om bedriftsrettet etablererstøtte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117948?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 10301/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på klage på glatt vei Egga http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117959?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dmytro Yuryev | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 10312/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120466?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Edvart Haugen | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1606/2021 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte i arbeidsgruppa for snøscooterløyper i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119843?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker Snøscooterklubb m.fl. | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 983/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119783?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lille VanjaMerakerli | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 923/2021 | Sektor kommunal utvikling Retningslinjer motorferdsel - tilleggsmerknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119499?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FÆREN REINBEITEDISTRIKT | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 639/2021 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Regulering av leiesummen for leie av anlegg i Fagerlia for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119136?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 276/2021 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Valg av forliksråd for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 - dommerforsikring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118449?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Moen | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10802/2020 | Sentraladministrasjonen Fakturagrunnlag - Refusjon av kommunale avgifter og forsikring for 2. halvår 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118151?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregåene skole v/Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 10504/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117821?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10174/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Glatt og farlig vei - Egga http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117957?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dmytro Yuryev | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 10310/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10236/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117649?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Bjerkås Sørkilflå | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10002/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120377?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken | Journaldato: 21.02.2021 | RegistryNumber: 1517/2021 | Sentraladministrasjonen Oversendelse av klage på avslag om å benytte alternativ trasé fra Ivarsmyra til Hallsjøen - Meråker JFF http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119722?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 862/2021 | Sektor kommunal utvikling Ber om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119634?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 774/2021 | Sentraladministrasjonen Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119498?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FÆREN REINBEITEDISTRIKT | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 638/2021 | Sektor kommunal utvikling Oppgjør av masser uttatt fra grustaket på Egga i perioden 1.01 - 22.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118942?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Einar Wold | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 82/2021 | Sektor kommunal utvikling Valg av forliksråd for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 - dommerforsikring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118322?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Moen m.fl. | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 10675/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117820?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10173/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling - 3609 kjøkken http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117546?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wegahta Nguse Abrham | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 9899/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Kostnadsoverslag nytt gatelys Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117621?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 9974/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120376?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Ueland | Journaldato: 21.02.2021 | RegistryNumber: 1516/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd til Stordalshytta - orientering om vedtak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119611?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEN NORSKE TURISTFORENING | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 751/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Høgmobua på Gudåsetran - Simon Strid http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119632?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simon Strid | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 772/2021 | Sektor kommunal utvikling Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd - melding om vedtak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119540?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA KOMMUNE | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 680/2021 | Sentraladministrasjonen Høring - revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark, Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119455?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: De Bruksberettigedes forening i Meråker | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 595/2021 | Sektor kommunal utvikling Revidert plandokument http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119358?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: WPP NORWAY AS | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 498/2021 | Sektor kommunal utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01 - inntektsår 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118885?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 25/2021 | Sentraladministrasjonen Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden for perioden 2021 til 2025 - purring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118263?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 10616/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117818?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 10171/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg analyseresultater Meråker avløps- og renseanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117946?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 10299/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117128?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ylva Fjell | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 9481/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120372?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Lindskog Bones | Journaldato: 21.02.2021 | RegistryNumber: 1512/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119810?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Haugan Sonflå | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 950/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kopi av leieavtale mellom Nordistu Litjkråkstad gårdsdrift og Meråker Alpinsenter AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120010?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1150/2021 | Kulturkontoret Svar på klage på avslag om å benytte alternativ trase fra Ivarsmyra til Hallsjøen - Meråker JFF http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119608?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker jæger- og fiskerforening v/John Buan | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 748/2021 | Sektor kommunal utvikling Uttalelse - Høring kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark, Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119381?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 521/2021 | Sektor kommunal utvikling Statsbudsjettet 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119201?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 341/2021 | Sentraladministrasjonen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01 - inntektsår 2018 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118865?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 5/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118810?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11163/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117375?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 9728/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117127?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Von Düring | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 9480/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Presisering av tiltak i voksenopplæringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120438?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 1578/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120371?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Brevik | Journaldato: 21.02.2021 | RegistryNumber: 1511/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120310?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop Byggmix Meråker | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1450/2021 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119437?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell-Roar Kolberg | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 577/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på forespørsel om juridisk vurdering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119928?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1068/2021 | Rådmannen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Gnr/bnr 0047/0073 - Bård Egil Solem http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119443?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Egil Solem | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 583/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om utsettelse av uttalelsesfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119325?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FÆREN REINBEITEDISTRIKT | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 465/2021 | Sektor kommunal utvikling Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - Driftstilskudd 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118907?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker menighet | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 47/2021 | Sentraladministrasjonen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01 - inntektsår 2017 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118864?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 4/2021 | Sentraladministrasjonen Ansettelse som vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118542?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olga Sergeevna Erokhina | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 10895/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117110?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Heia | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 9463/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120369?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Fordal | Journaldato: 20.02.2021 | RegistryNumber: 1509/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jeanette Grytbakk Özgur | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 507/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Forespørsel om juridisk vurdering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119673?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 813/2021 | Rådmannen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0004/0054 - Anne Høgmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119413?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Høgmo | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 553/2021 | Sektor kommunal utvikling Innspill til revidering av kommunale retningslinjer http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119324?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER SNØSCOOTERKLUBB | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 464/2021 | Sektor kommunal utvikling Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119165?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 305/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kreditering av refusjonskrav 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118996?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunnhild Malones Stuberg | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 136/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Midlertidig engasjement som sykepleier ved Meråker legekontor http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118525?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Haugen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 10878/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Margin og marginavsetning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118612?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 10965/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om mindre endring av reguleringsplanen for felt 4.6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118495?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MANTINIA UTVIKLING AS | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 10848/2020 | Sektor kommunal utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:01:03.779897 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118302?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.12.2020 | RegistryNumber: 10655/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Bakken | Journaldato: 20.02.2021 | RegistryNumber: 1507/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120186?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iris Hagvåg Ringstad | Journaldato: 14.02.2021 | RegistryNumber: 1326/2021 | Sentraladministrasjonen Utredning Meråker alpinsenter AS og Bjørgbekktrekket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119420?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 560/2021 | Kulturkontoret Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119187?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ludvik Myhre | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 327/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119315?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård EgilSolem | Journaldato: 17.01.2021 | RegistryNumber: 455/2021 | Sektor kommunal utvikling Reviderte retningslinjer for motorferdsel i utmark - Innspill fra Tevellia Hytteeierlag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119304?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELLIA HYTTEEIERLAG | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 444/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118957?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent I Falkered Storengen | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 97/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Spørsmål til refusjonskrav 2020 DBP http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118926?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 66/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118129?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Sofie Risvold | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10482/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:00:35.701353 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118294?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 10647/2020 | Sentraladministrasjonen Revidert budsjettforslag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118237?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Senterparti | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 10590/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120365?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Yuryeva | Journaldato: 20.02.2021 | RegistryNumber: 1505/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120184?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Løvseth Elvenes | Journaldato: 14.02.2021 | RegistryNumber: 1324/2021 | Sentraladministrasjonen Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XN 31545 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119989?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1129/2021 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119186?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Sandvik | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 326/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vollåtjønnhytta - Fagerlia Hytteforening - Frank Christensen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119296?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christiansen | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 436/2021 | Sektor kommunal utvikling Høringsuttalelse til kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119209?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Jorulf Tidemann | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 349/2021 | Sektor kommunal utvikling Ta ungdomsrådene med på demokratiprogrammet Kulturytring Ung http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Kulturforum og Kulturytring Drammen | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 379/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118804?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Holås Røkke | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 11157/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Skjønnsmidler DEKOM 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118783?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 11136/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Ansettelse som vikar - Meråker legekontor http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117969?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Hernes Henden | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10322/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:00:03.820272 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118288?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 10641/2020 | Sentraladministrasjonen Utredninger som tillegg til det framlagte kommunebudsjettet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117924?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Haugbjørg | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 10277/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120363?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Ingstadbjørg | Journaldato: 20.02.2021 | RegistryNumber: 1503/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120182?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Karbø | Journaldato: 14.02.2021 | RegistryNumber: 1322/2021 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119185?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sabah Elfadhil Saifaddin | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 325/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Angående utredning om mulig salg av kommunens aksjer i Meråker Alpinsenter AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119211?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 351/2021 | Kulturkontoret Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119258?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FrankChristiansen | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 398/2021 | Sektor kommunal utvikling Avtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118379?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tanja Flatnes | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 10732/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Refusjonskrav skjønnsmidler DEKOM http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118782?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBU KOMMUNE | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11135/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Høringsuttalelse fra Funnsjøen Feren Hytteeierlag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118351?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Funnsjøen Feren Hytteeierlag | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 10704/2020 | Sektor kommunal utvikling Forsterket psykososial beredskap i forbindelse ned jul og nyttår http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118298?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 10651/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:00:32.881239 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117875?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10228/2020 | Sentraladministrasjonen Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer KF 66852 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117858?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10211/2020 | Sektor kommunal utvikling Budsjettforslag 2021 fra Meråker Venstre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117856?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Venstre v/Egil Haugbjørg | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10209/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse som turnuslege http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117244?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viktoria Strøm | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 9597/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117656?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Ingstadbjørg | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10009/2020 | Sentraladministrasjonen Informasjon om sametingsvalget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120423?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 1563/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119180?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Overrein | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 320/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad på stilling som kontorfag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120227?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ladan Mahamed | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1367/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120262?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Linnea Velva Øien | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1402/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på kontaktperson http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118028?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 10381/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120181?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine Reenskaug | Journaldato: 14.02.2021 | RegistryNumber: 1321/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0043/0010 - Arne Wist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119199?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Wist | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 339/2021 | Sektor kommunal utvikling Angående utredning Meråker alpinsenter AS og Bjørgbekktrekket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119175?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Ronny Haugen Hegnes | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 315/2021 | Kulturkontoret Refusjon kommuner i Værnesregionen DEKOM - revidert versjon med skjønnsmidler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118781?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Severin Aursand m.fl. | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 11134/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Reviderte retningslinjer for motorferdsel i utmark for Meråker kommune - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118148?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 10501/2020 | Sektor kommunal utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:00:03.13372 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117874?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10227/2020 | Sentraladministrasjonen Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 988946702 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117897?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 10250/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117655?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melodia Tronsmo | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 10008/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117462?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annabell Kristine Fosli | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 9815/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Åpen søknad om læreplass http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120226?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: sverre hustad | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1366/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120209?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Johannesen Livik | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1349/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120178?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Bergerud | Journaldato: 14.02.2021 | RegistryNumber: 1318/2021 | Sentraladministrasjonen Rapporteringsskjema 2020 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120014?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1154/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Revidering av selskapsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119952?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord Trøndelag Krisesenter IKS | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1092/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Gitt tillatelse til transport av materialer med snøscooter til seteren Steinsvollen - Feren naturreservat - Torbjørn Stene - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119917?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1057/2021 | Sektor kommunal utvikling Nytt plankart http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119591?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 731/2021 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119193?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AnneHøgmo | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 333/2021 | Sektor kommunal utvikling Angående utredning om et eventuelt salg av Meråker alpinsenter og Bjørgbekktrekket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119164?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Stokke | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 304/2021 | Kulturkontoret Vedrørende refusjonskrav koordinator Rekom-Dekom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118780?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 11133/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Rapportering - tilskudd 2020 til tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118593?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 10946/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fakturagrunnlag gårdsnummer 36/13 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118554?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 10907/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117940?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anton Killi Ringen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 10293/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Forberedelse til beredskapsanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117995?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 10348/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - Utmarksrådgiver - st. ref. (4336291809) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120177?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Myklebust | Journaldato: 14.02.2021 | RegistryNumber: 1317/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4336116120) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120185?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susanne Helene Våtvik | Journaldato: 14.02.2021 | RegistryNumber: 1325/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Marken Frengen | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1143/2021 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om refusjon av kommunens utgifter til Jegerprøven 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119958?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Kolden | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1098/2021 | Sektor kommunal utvikling Protokoll fra representantskapsmøte i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 1.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119471?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 611/2021 | Sektor helse, pleie og omsorg Fakturagrunnlag gårdsnummer 23/52 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118959?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solvor I Ingstadbjørg | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 99/2021 | Sektor kommunal utvikling Ny frist for å etterkomme pålegg om fareanalyser og vedlikeholdsplaner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119285?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 425/2021 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0047/0079 - Kluksdal Østre - Kristian Aasvold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119183?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Aasvold | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 323/2021 | Sektor kommunal utvikling Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/119153?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 293/2021 | Kulturkontoret Signert protokoll fra ekstraordinært årsmøte OKS Trøndelag 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118939?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: OKS TRØNDELAG SA | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 79/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbud om fast 48,5 % stilling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113250?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Janne Pedersen | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 5605/2020 | Sentraladministrasjonen Utferding av matrikkelbrev på gårdsnummer 36/13 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118518?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER KOMMUNE | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10871/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om rapportering - Tilskudd 2020 tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118520?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10873/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Refusjonskrav - intern avtale SHPO http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118447?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunnhild Malones Stuberg | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 10800/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Orientering fra Uloba - Independent Living Norge SA - BPA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/118389?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 10742/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Fakturagrunnlag på gårdsnummer 49/111 festepunkt 1 til 7 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117617?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG EIENDOM AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 9970/2020 | Sektor kommunal utvikling Bilder fra dreneringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117893?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RUNE STENMO | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 10246/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som helesfagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117270?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Johansen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 9623/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om midlertidig stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116978?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbro Edin | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 9331/2020 | Sentraladministrasjonen Periodisk kjøretøykontroll - XN 32826 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/120251?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER BIL OG FRITID AS | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1391/2021 | Sektor kommunal utvikling