Postliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ einnsyn.meraker.kommune.no Purring vedr. veiskilt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114608?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6963/2020 | Sektor kommunal utvikling Skrivemåten på Tune i Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114016?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 6371/2020 | Kulturkontoret Oppsatt skilt har feil veinavn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113996?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddveig Johanne Mæhla | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 6351/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppsatt skilt har feil veinavn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113866?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddveig Johanne Mæhla | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6221/2020 | Sektor kommunal utvikling Ønske om fjerning av skilt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113804?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6159/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fylkesveiene i Stordalen - Veiskiltinga http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113752?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Graftås | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6107/2020 | Sektor kommunal utvikling Gateadresse til hytte. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113537?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Joar Svendsen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5892/2020 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til å bruke motorbåt på Østre Sonvatna i forbindelse med transport av felt storvilt - Sonen Sonvadfoss og Meråker fjellstyre. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114859?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan, Roltdalen og Sylan v/Marit S. Berger | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7214/2020 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endring av tillatelse til bruk av motorisert ferdsel til hytter i nasjonalparken gitt 16.03.2018 - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114664?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 7019/2020 | Sektor kommunal utvikling Møteprotokoll for Skarvan og Roltdalen og Sylan 24. - 25.08.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114424?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6779/2020 | Sektor kommunal utvikling Møteprotokoll Nasjonalparkstyret 29.05.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113586?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5941/2020 | Ordføreren Program for opplæring av nye medlemmer i NO- og VO styrene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113385?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5740/2020 | Ordføreren Møteprotokoll AU Nasjonalparkstyret 08.01.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113377?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5732/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra Dialogmøte med rådgivende utvalg og Nasjonalparkstyret 25.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113306?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5661/2020 | Ordføreren Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - fornying av tillatelse til bruk av drone ved hytte ved Klepptjønna - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113271?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5626/2020 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet leiekontrakt - kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114092?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Maria Reppe | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 6447/2020 | Sektor kommunal utvikling Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115336?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 7689/2020 | Sektor kommunal utvikling Hva kreves av dokumentasjon i forhold til motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115306?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUHUS AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7659/2020 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse på tillatelse fra grunneier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115125?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7478/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorisert ferdsel ifm vedlikehold av seterbu Litjkrogstadvollen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114882?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7237/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - ATV - Kvernskarvolden - Vedtak i UKU http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114790?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harry Magnus Pedersen m.fl. | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 7145/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Grunneiers tillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114413?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harry Magnus Pedersen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6768/2020 | Sektor kommunal utvikling Omgjøring av vedtak tillatelse til barmarkskjøring - Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114403?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6758/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter - gnr/bnr/fnr 0049/0012/0074 - Selbu Byggtre AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113667?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 6022/2020 | Sektor kommunal utvikling Dårlig vanntrykk Teveltunet hytte nr 28 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112517?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Thobroe | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4874/2020 | Sektor kommunal utvikling Tillatelse til bruk av P-plass v. Fjergen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113658?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6013/2020 | Sektor kommunal utvikling Regnskap 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115208?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdamuseets Venner | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7561/2020 | Kulturkontoret Plan for Pulden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115080?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 7433/2020 | Kulturkontoret Søknad om helikoptertransport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113619?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 5974/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til møte 20.08.2020/referat fra møte 6.08.2020 Meråkermusea http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114607?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Musea v/sekretær Eva Lien | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6962/2020 | Kulturkontoret Kommunens vurdering og relevant informasjon til varsel om mulig omgjøring av vedtak - Barmark - Meråker Bygdeservice SA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113597?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 5952/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet mellom NTE og Meråker kommune 20.08.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113840?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Uppstrøm m.fl. | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6195/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tillegg til uttalelse - Varsel om mulig oppheving av kommunalt vedtak dispensasjon til motorisert ferdsel AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113455?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5810/2020 | Sektor kommunal utvikling Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Koltjønndalen naturreservat - bruk av snøscooter inn til hytte ved Hallsjødammen 2020 - 2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113297?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5652/2020 | Sektor kommunal utvikling Salg av konsesjonskraft for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114388?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6743/2020 | Sentraladministrasjonen Kommunens vurdering og relevant informasjon til varsel om mulig omgjøring for bruk av ATV - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113299?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5654/2020 | Sektor kommunal utvikling Varsel om mulig omgjøring av vedtak - Barmark / ATV - Meråker Bygdeservice http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5594/2020 | Sektor kommunal utvikling Ny havne- og farvannslov gjør det enklere for kommunene å regulere bruk av vannscooter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113111?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK FRILUFTSLIV | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5466/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter - 2020-2022 - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113020?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5375/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Leie av industrihall tilhørende kontorlokaler for 3. kvartal 2020, samt refusjoner av strømutgifter i perioden 01.04.20 - 01.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112741?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. Slungård Sag & Høvleri v/Trond Marius Slungård | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5098/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112950?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER BYGDESERVICE SA | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5307/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - Barmark/ATV - Meråker Bygdeservice - Vedtak i utvalg kommunal utvikling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112890?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER BYGDESERVICE SA | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5247/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - elektrisk trillebår - Vedtak i utvalg kommunal utvikling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112885?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Juliussen Raaen m.fl. | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5242/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av 5 styremedlemmer med personlig varamedlemmer for Meråker-Musea 2019-2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112489?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4846/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel i utmark - ATV . Tomt nr 302 Vargmyrfeltet - Vedtak i utvalg kommunal utvikling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torfinn Utne | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5241/2020 | Sektor kommunal utvikling Fratreden fra styret i Meråker-musea - Trude Hegdahl http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112359?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Hegdahl | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4716/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112881?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5238/2020 | Sektor kommunal utvikling Fratreden fra styret i Meråker-musea - Heidi Størseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112358?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi E Ringen Størseth | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4715/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fratreden fra styret i Meråker-musea - Arne Petter Øyen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112357?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Petter Øyen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4714/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fratreden fra styret i Meråker-musea - Karsten Tidemann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112356?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karsten Tidemann | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4713/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1006 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114487?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bengt Olav Neeraas | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6842/2020 | Sektor kommunal utvikling Fratreden fra styret i Meråker-musea - Lille Vanja Merakerli http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112355?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lille Vanja Merakerli | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4712/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Refusjonsrett for vikar uten godkjent LIS1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114879?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7234/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1005 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114486?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Ingebjørn Sæther | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6841/2020 | Sektor kommunal utvikling Kjørebok - Øystein Bitnes og Morten Bitnes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112780?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Bitnes og Morten Bitnes | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5137/2020 | Sektor kommunal utvikling Viktig informasjon til kommuner som har leger i spesialisering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113371?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5726/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1017 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113031?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Erling Killingberg | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5386/2020 | Sektor kommunal utvikling Barmarkskjøring i sesongen 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112749?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER BYGDESERVICE SA | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5106/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på spørsmål om retningslinjer for motorisert ferdsel på Feren - Odd Kristian Steig Krog http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112747?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Kristian Steig Krog | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 5104/2020 | Sektor kommunal utvikling Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114093?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 6448/2020 | Sektor kommunal utvikling Protokoll Ekstraordinær GF 02.07.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113611?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS Meraker Brug og Meråker Alpinsenter | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5966/2020 | Ufordelt/sendt tilbake til arkiv Spørsmål om retningslinjer for motorisert ferdsel på Feren http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112634?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Kristian Steig Krog | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4991/2020 | Sektor kommunal utvikling Revisors redegjørelse for kapitalforhøyelse ifbm ekstraordinær GF 13.04.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113560?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BDO v/Morten Kyllo | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5915/2020 | Ufordelt/sendt tilbake til arkiv Varsel om mulig omgjøring av vedtak og beslutning om utsatt iverksetting for bruk av ATV m.m - AS Meraker Brug - 3 ukers frist for uttalelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112606?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4963/2020 | Sektor kommunal utvikling Revisors rapport til ekstraordinært GF 13.04.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113559?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Smith-Erichsen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5914/2020 | Ordføreren Avtale om direkte oppgjør for kommuner, fylkeskommuner eller foretak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104634?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6874/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Signerte papirer fra ekstraordinær GF 13.04.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113558?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5913/2020 | Ordføreren Protokoll Ekstraordinær GF MA 13.04.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113557?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Smith-Erichsen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5912/2020 | Ordføreren Referat fra møtet i Meråker Idrettsråd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114065?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Frode Aune | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6420/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Eierrapport MA/Økonomisk statusrapport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113518?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Smith-Ericsen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5873/2020 | Ordføreren Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115295?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7648/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på oppgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114241?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Sandmæl | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6596/2020 | Sektor kommunal utvikling Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115310?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7663/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på oppgrav oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Okstad Øien | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6594/2020 | Sektor kommunal utvikling Generalforsamling januar 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113399?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Smith-Erichsen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5754/2020 | Sentraladministrasjonen Befaring av turstien Fagerlia - Grova http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115126?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7479/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppdaterte smittevernveiledere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115021?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7374/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på sanering av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114237?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Ivar Ringen | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6592/2020 | Sektor kommunal utvikling Revisjonsberetning 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113181?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Berg Strømstad | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5536/2020 | Sentraladministrasjonen Oppfølging v TISK-strategien og finansiering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114780?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 7135/2020 | Rådmannen Vedrørende befaring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114427?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR v/Bjørn Madslangrud | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6782/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på oppgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114226?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Andreas Ervik | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6581/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113074?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5429/2020 | Sentraladministrasjonen Vedrørende faktura 90016613 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114401?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR v/Bjørn Madslangrud | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6756/2020 | Kommunekassen Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på oppgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114224?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Buan | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6579/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende faktura nr. 90016613 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114158?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR v/leder Bjørn Madslangrud | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6513/2020 | Sektor kommunal utvikling Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank – 24/9. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113323?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORTANK BRYNE AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5678/2020 | Sektor kommunal utvikling Presisering om krav til fulltidstilbud i barnehager http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114249?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6604/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Rapporter på rengjorte/skummede tanker pr dato. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112876?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTAD AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5233/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker Alpinsenter AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112620?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4977/2020 | Sentraladministrasjonen Bruk av personellressurser ved TISK http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114215?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6570/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Henvendelse fra Aftenposten til alle landets kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114207?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AFTENPOSTEN AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6562/2020 | Sektor kommunal utvikling Orientering til alle aktører i cruisebransjen om regelverket for gjennomføring av cruisevirksomhet langs norskekysten og på Svalbard, samt om gjeldende regelverk knyttet til karantene for mannskappå cruiseskip http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114009?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet og Sysselmannen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6364/2020 | Sektor kommunal utvikling Bosetting av flyktninger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114833?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7188/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Oppsummering/referat fra møte vedrørende koronatestsentre 10.08.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113988?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6343/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Spørsmål angående opprettelse av teststasjoner som ønskes besvart i løpet av dagen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113986?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6341/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Signert protokoll stiftelsesmøte Meraker Hydrogen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113596?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Langøygard | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5951/2020 | Ordføreren Etablering av koronatestsentre ved grensepassering inn i Norge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113949?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6304/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Signert protokoll GF http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113593?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Inge Sørvik | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5948/2020 | Ordføreren Egenerklæring for vedhogger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114528?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Sandvik | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6883/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113747?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6102/2020 | Rådmannen Styremøte 10.03.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113412?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER NÆRINGSPARK AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5767/2020 | Ordføreren Egenmeldingsskjema http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114527?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Aksel Buland | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6882/2020 | Sektor kommunal utvikling Testing før oppstart i pasientnært arbeid i helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113712?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommuneoverlege Vonen | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6067/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Mulighetsstudie for hydrogenproduksjon Greensight Rapport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113408?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER NÆRINGSPARK AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5763/2020 | Ordføreren Egenmeldingsskjema http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113549?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Løkken | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5904/2020 | Sektor kommunal utvikling Smittevernvurdering fra Kommunelegen Værnesregionen for avholdelse fysisk KS møte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113500?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommuneoverlege Leiv E. Vonen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5855/2020 | Ordføreren Årsregnskap 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113407?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER NÆRINGSPARK AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5762/2020 | Ordføreren Vedhogst i Pulden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114079?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Ketil Karlsen | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 6434/2020 | Sektor kommunal utvikling Noen kommentarer til det vedlagte egenmeldingsskjemaet for foryngelsesplikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113548?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5903/2020 | Sektor kommunal utvikling Prosedyrer for gjennomføring av politiske møter via Teams http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113499?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IT Værnesregionen v/Elin Wikmark Darell | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5854/2020 | Ordføreren Konsultasjonsmøtene våren 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113369?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS v/Annikken Kjær Haraldsen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5724/2020 | Ordføreren Egenmelding oppfølging skogeiers foryngelseplikt - N. R. Dalåmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113224?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Reidar Dalåmo | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5579/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114595?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6950/2020 | Grunnskolen Søknad om tilskudd til veiledning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114156?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6511/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Behovskartlegging for anskaffelse av rusbehandling i Midt-Norge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114168?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE MIDT-NORGE RHF | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6523/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Referat representantskapsmøte 21.04.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113581?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5936/2020 | Ordføreren Purring på egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt etter skogbrukslova og forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113030?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Reidar Dalåmo m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5385/2020 | Sektor kommunal utvikling Botidsfordeling ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114447?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6802/2020 | Grunnskolen Tilskudd til nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113955?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6310/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Vedtak om karantene isolering etter reise utenfor Norden. Vedtak om møteforbud http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113478?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5833/2020 | Sektor kommunal utvikling Utkast revidert samarbeidsavtale mellom kommunene i Nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113368?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS v/Jonas Sjømæling | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5723/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Protokoll GF 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113188?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Inge Sørvik | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5543/2020 | Ordføreren Egenmelding oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112660?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANGSÅVOLD GÅRD DA | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5017/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114439?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6794/2020 | Grunnskolen Pressemelding fra MK om de omfattende tiltakene som ble vedtatt i Kriseledelsen 11.03.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113476?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lokalaviser | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5831/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114438?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6793/2020 | Grunnskolen Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114437?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6792/2020 | Grunnskolen Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114436?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6791/2020 | Grunnskolen Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113665?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sanel Alexander Mujic | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6020/2020 | Sentraladministrasjonen Referat møte med Inlandsbanan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113173?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Inge Sørvik | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5528/2020 | Ordføreren Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112833?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5190/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Godkjenning av protokoll og signering av partsliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115169?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7522/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114433?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6788/2020 | Grunnskolen Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112937?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedvig Sofie Vassli Dahl | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5294/2020 | Sentraladministrasjonen Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112785?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5142/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Godkjenning av protokoll og signering av partsliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115168?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7521/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114432?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6787/2020 | Grunnskolen Referat Jernbaneforum 12.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113609?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE v/Gaute Rolv Dahl | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5964/2020 | Ordføreren Brev til beboerne på Myra Kopperå med informasjon om videre saksgang etter befaring 16.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113459?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beboerne på Myra i Kopperå | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5814/2020 | Ordføreren Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112759?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Elisabeth Matos | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5116/2020 | Sentraladministrasjonen Innsynsbegjæring fra VG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115163?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDENS GANG AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7516/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avslutning av sak - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115107?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 7460/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Invitasjon til dialogmøte om samordning av anskaffelse for ITS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6238/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kunnskapspakke godstransport-Innspillsmøte-Referat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113406?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF OCEAN AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5761/2020 | Ordføreren Konsesjonskraft 2.kvartal 2020 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113153?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5508/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112758?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henriette Krogstad Røe | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5115/2020 | Sentraladministrasjonen Godkjenning av protokoll og signering av partsliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115145?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker m.fl. | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7498/2020 | Sektor kommunal utvikling Innsynsbegjæring fra VG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115151?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDENS GANG AS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7504/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Invitasjon til dialogmøte om mulig samordning av anskaffelse for ITS mellom Meråker kommune og AtB http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113523?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5878/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112706?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Palojärvi Horten | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5063/2020 | Sentraladministrasjonen Purring på henvendelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115048?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7401/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114864?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7219/2020 | Grunnskolen Kunnskapspakke gods. Presentasjoner fra møte januar 2020. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113376?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE v/Bjørn-Arve Raanes | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5731/2020 | Ordføreren Svar på søknad om sommerjobb- arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112664?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonatan Palmelind | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5021/2020 | Sentraladministrasjonen Refusjonsrett for vikar uten godkjent LIS1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7239/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Varsel om oppmålingsforretning 22.september 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114610?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 6965/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon fra Meråker kommune - Hjorteviltjakta 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114464?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jaktvaldansvarlige i Meråker kommune | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6819/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114660?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 7015/2020 | Grunnskolen Kostnadsnivå drift og forvaltning Nødnett 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114169?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6524/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112652?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Wæhre | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 5009/2020 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til dialog og møte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113373?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SJ NORGE AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5728/2020 | Ordføreren Purring på henvendelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114878?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7233/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114293?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6648/2020 | Grunnskolen Varsel om oppmålingsforretning 15. september 2020, kl. 11.00 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114539?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL SAMEIE DA m.fl. | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6894/2020 | Sektor kommunal utvikling Behandling av klage på tildelte fellingstillatelser - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114458?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6813/2020 | Sektor kommunal utvikling Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114113?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 6468/2020 | Sentraladministrasjonen Referat og presentasjoner møte i Jernbaneforum12.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113227?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5582/2020 | Ordføreren Videresende informasjon fra Helsedirektoratet: Informasjonsskriv til reisende http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114431?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6786/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Oversendelse av vedtak i sak 17/20 og andre dokumenter i saken http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114056?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 6411/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113969?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6324/2020 | Grunnskolen Enkeltvedtak for barnehageåret 2020/21 ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113829?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6184/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Brev til kommuneoverlegen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114183?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6538/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Oversendelse av vedtak i sak 17/20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114052?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stordalen Sameie v/Marit Graftås | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 6407/2020 | Sektor kommunal utvikling Bestilling av jegerpakke/ prøvetakingsutstyr http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113785?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6140/2020 | Sektor kommunal utvikling Påminnelse om nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv om bestilling av prøveutstyr til kommuner og villreinnemnder http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113770?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk institutt for naturforskning - NINA | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6125/2020 | Sektor kommunal utvikling Kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen mv. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113648?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6003/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avslutning av sak - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113614?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5969/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114532?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker m.fl. | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 6887/2020 | Sektor kommunal utvikling Enkeltvedtak spesialundervisning for voksne § 4a-2 i Opplæringsloven for ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113228?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 5583/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - Covid 19 - tilsyn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113354?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5709/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Varsel om oppmålingsforretning 15.september 2020 klokka 10.00 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114493?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker m.fl. | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6848/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av kvitteringer reg. fellingstillatelser og bestilling kjevelapper http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113791?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjorteviltregisteret | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6146/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering bhgåret 2020/21 - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113190?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5545/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113195?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS HELSETILSYN | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5550/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter § 19 A i Barnehageloven - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113196?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5551/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112315?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander K Lundquist | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4672/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Valg av ungdomsråd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113413?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 5768/2020 | Sentraladministrasjonen STORDALEN SAMEIE - Tildeling av elgkvote 2020 - Klage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112834?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORDALEN SAMEIE | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5191/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112695?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5052/2020 | Grunnskolen Detaljregulering for Meråker Grunnskole http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114987?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMBØLL | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7340/2020 | Rådmannen Svar fra Meråker kommune - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - melding om oppstart av arbeid med rullering av forvaltningsplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114377?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6732/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 3. termin 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113898?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune, sentralt fakturamottak | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6253/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113661?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6016/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/3 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113621?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 5976/2020 | Sektor kommunal utvikling Møte i Menighetsrådet 03.03.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113410?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den Norske kirke v/Solveig Madslangrud | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5765/2020 | Ordføreren Svar på mottatt henvisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112670?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5027/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Meråker skole - status i fht framdrift uke 37 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114948?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL, TRD Architecture & Spatial Planning | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 7301/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/1 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113538?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5893/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112818?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5175/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114877?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7232/2020 | Sektor kommunal utvikling Dokument for oppstart av leieavtale - Oversikt over leieavtale 38465-006 i henhold til rammeavtale 38465 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114501?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 6856/2020 | Grunnskolen Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111242?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell-Roar Kolberg | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 3599/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Gnr/bnr 0020/0001 Søknad om tilskudd til skogbruksplan - Aasvold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113542?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AASVOLD BJØRN GUNNAR | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5897/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112710?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5067/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Opplysninger i saken ang. finansiering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114916?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Sigfred Grande | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 7269/2020 | Sektor kommunal utvikling Innspill til prosjektplan, skoleutbygging i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114766?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 7121/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Dokument for oppstart av leieavtale - Oversikt over leieavtale 38465-005 i henhold til rammeavtale 38465 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114500?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 6855/2020 | Grunnskolen Svar vedørende hvem eier denne tomten? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113282?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Haugen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5637/2020 | Sektor kommunal utvikling Protokoll Repskapsmøte 16.11.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113309?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5664/2020 | Ordføreren Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113226?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Reitås | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5581/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112619?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4976/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg T84770 Kopperå 1 nytt anlegg 011 gatelys ID: 30617 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114791?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 7146/2020 | Sektor kommunal utvikling Innspill til prosjektplan, skoleutbygging i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114712?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7067/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding etter kontroll ved Egga grustak - avsluttet sak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114037?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 6392/2020 | Sektor kommunal utvikling Repskap Valgperioden 2019-2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113308?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5663/2020 | Ordføreren Hvem eier denne tomten? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113281?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Haugen | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5636/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av pristilbud på etablering av gatelysanlegg i Svedalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114725?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HØEFELTET VELFORENING | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7080/2020 | Sektor kommunal utvikling Klagesak anbud 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113320?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5675/2020 | Ordføreren Revidert Selskapsavtale 20.11.2015 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113307?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5662/2020 | Ordføreren Delrapport 12 Egga grustak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113296?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5651/2020 | Sektor kommunal utvikling Koltjønndalen naturreservat - dispensasjon fra verneforskrift for varetransport med helikopter - AS Meraker Brug - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113192?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5547/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedlegg til søknad om støtte til gatelys i Svedalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114723?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høefeltet og Svedalen velforening | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7078/2020 | Sektor kommunal utvikling Støvnedfallsmålinger og sluttrapport ved Egga grustak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113266?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5621/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling representantskapsmøte 2019 IR http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113318?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5673/2020 | Ordføreren Innkalling Repskapsmøte 26.11.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113295?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5650/2020 | Ordføreren Rett registrering av driftssenter for husdyrprodusent - driftssenteret er oppdatert http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115332?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 7685/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad stilling helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114869?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isaias Bebreamlak Mirach | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7224/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om støtte til gatelys i Svedalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114721?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Nicolausson m.fl. | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7076/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra samarbeidsmøte mellom Meråker kommune og Rambøll 21.august 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114266?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Arne Ketil Auran m.fl. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6621/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Sluttrapport støvnedfall Egga grustak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112824?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5181/2020 | Sektor kommunal utvikling Rundskriv 2020-28: Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115314?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7667/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområder - sperregjerder Jonsmoan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114846?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER BEITELAG SA | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7201/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om utbetaling av innvilget tilskudd for sommerjobb for skoleungdom 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114544?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6899/2020 | Sentraladministrasjonen Innstilling fra Valgkomitè 2019-2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113314?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5669/2020 | Ordføreren Melding om vedtak, nye gatelys i Svedalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113183?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Ørbech Legreid | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5538/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om ekstra tildeling av midler til tiltak i beiteområder 2020, samt ny info om AGROS og frister for organisert beitebruk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114387?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6742/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om jobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mar Martos | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6722/2020 | Sentraladministrasjonen Reguleringsendring - Fagerlia felt 6 - Ny plankart http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114205?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6560/2020 | Sektor kommunal utvikling Brev m/klage på anbudstildeling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113312?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otts transport v/Geir Prytz Heen | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5667/2020 | Ordføreren Delegering av myndighet innenfor sektor kommunal utvikling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114620?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Haneborg | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 6975/2020 | Rådmannen Planid 2016005 reguleringsplan Fagerlia felt 6- reguleringsendring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114151?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6506/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om jobb i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114019?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bent-Ståle Kvernvik Walø | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 6374/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om stilling som assistent i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113109?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iselin Marie Kolden | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 5464/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområder - Basestasjoner til bedret radiosignal for radiobjeller http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113653?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6008/2020 | Sektor kommunal utvikling Protokoll Styremøte og ekstraordinær generalforsamling i MA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113180?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Ravlo Sakshaug | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5535/2020 | Ordføreren Velkommen som kunde - nettleiekontrakt for måler 6970631406376790 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112909?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5266/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om jobb i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113748?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tesfamariam Freweyni | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6103/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om utvidelse av fast stilling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113046?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Strid | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 5401/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområde - Nofenceprosjekt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113650?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6005/2020 | Sektor kommunal utvikling Delegering av fullmakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113580?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Håvard Nicolausson | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5935/2020 | Sektor kommunal utvikling Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 - NINA Øyvind Solem http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113340?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5695/2020 | Sektor kommunal utvikling Fylkeskommunens uttalelse til endring av reguleringsplan Fagerlia felt 6 - høring . - Planid 2016005. Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113251?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5606/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112546?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Sofie Sandsør | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4903/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag - Svar fra Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114831?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 7186/2020 | Sentraladministrasjonen Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus, samt driftsutgifter for 4. kvartal 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113901?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Værnes Nord Stjørdal | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6256/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på oppfølging av virksomhetstilsyn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113723?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6078/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbud om midlertidig stilling som allmennlærer ved Meråker skole http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112366?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Iren Reigstad | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4723/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om utvidelse av fast stilling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113043?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Albertsen Wenche Laila | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 5398/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - reguleringsendring for Fagerlia felt 6 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113164?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5519/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Reppe | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5454/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112524?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adele Brovold Lagesen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4881/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om midlertidig stilling som allmennlærer ved Meråker skole http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112364?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Rotmo Langaas | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4721/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om utvidelse av fast stilling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113040?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Hellem | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 5395/2020 | Sentraladministrasjonen Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus samt driftsutgifter for 3.kvartal 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113623?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Værnes Nord Stjørdal | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 5978/2020 | Sektor kommunal utvikling Protokoll Rep.skaps møte 21.04.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113577?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS v/Torbjørn Berglann | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5932/2020 | Ordføreren Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113419?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 5774/2020 | Sentraladministrasjonen Planid 2016005 reguleringsplan Fagerlia felt 6 - høring reguleringsendring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5358/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113028?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer R Johannessen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5383/2020 | Sentraladministrasjonen Oppfølging av tilsyn med tjenestene til eldre med behov for heldøgns omsorg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112815?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5172/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse Superuka/63 grader nord http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112443?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adrian Kristoffer Oddøy | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4800/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Underskrevet leiekontrakt Møllebakken 2A http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113768?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Feven Tekia Ghrmay m.fl. | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6123/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113027?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Ven Nesgård | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5382/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse Liv Randi Raavand http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112442?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Randi Raavand | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4799/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109076?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Bjerke | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 1435/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113026?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Ingstadbjørg | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5381/2020 | Sentraladministrasjonen Begrensninger i jakt på Lirype, Fjellrype og Skogsfugl - Jaktsesongen 2020/2021 for Kommuneoverenskomsten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114515?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jegere ihht kommuneoverenskomsten | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6870/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker nei til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113025?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Elise Nesteby Ringen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5380/2020 | Sentraladministrasjonen Fjellandbruket - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Fjellandbruket i Meråker 2016/17 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114269?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6624/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113024?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Brandsø Svingen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5379/2020 | Sentraladministrasjonen Protokoll eiermøte NTE AS 20.05.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113584?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5939/2020 | Ordføreren Protokoll Generalforsamling Fides http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113487?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Jakob Reitan | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5842/2020 | Ordføreren Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112967?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulvar Hetland Ljung | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5324/2020 | Sentraladministrasjonen Fakturagrunnlag - Refusjonskrav for kommunale avgifter og forsikring 1. halvår 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114989?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE V/TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 7342/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb- arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111496?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astor Pedersen Slungård m.fl. | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 3853/2020 | Sentraladministrasjonen Brev fra Folkeaksjonen mot vindkraftverk i Namdalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113498?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen v/leder Jannike Reymert | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5853/2020 | Ordføreren Protokoll GF og Nye vedtekter, desember 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113364?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIDES HOLDING AS v/styreleder Reitan | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5719/2020 | Ordføreren Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112930?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulvar Hetland Ljung | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5287/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - Reguleringsplan Steinfjellet II - Planid 2017008 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115063?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 7416/2020 | Sektor kommunal utvikling Kreditering av faktura 900116375 - Meråker Skytehall http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114952?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE V/TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7305/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker nei til stilling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113664?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erika Børseth | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6019/2020 | Sentraladministrasjonen Høring Nettleie Utredning av virkemidler for utjevning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113386?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE v/Gunn Elisabeth Guldahl | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5741/2020 | Ordføreren Oppgjør for masser uttatt fra grustaket på Egga - À-kontobeløp pr. 05.07.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112718?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Einar Wold | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5075/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112757?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Wæhre | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5114/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115147?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Skarsbakk Lunde | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 7500/2020 | Sentraladministrasjonen Svar: Søknad om støtte til kulturprosjekt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114940?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nemnda for Industrimuseet | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7293/2020 | Kulturkontoret Uttalelse - samråd om detaljplan for Steinfjellet II, Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Länsstyrelsen Jämtlands län | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7356/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113641?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Diorda Svartås | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 5996/2020 | Sentraladministrasjonen Årsregnskap 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113612?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Berg Strømstad | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5967/2020 | Ordføreren Ekstraordinær generalforsamling desember 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113361?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIDES HOLDING AS v/styreleder Reitan | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5716/2020 | Ordføreren Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Strid | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5113/2020 | Sentraladministrasjonen Innrapportering av meddommere - PURRING http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115255?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 7608/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse til PlanID 2017008 - Reguleringsplan Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114990?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7343/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om støtte til kulturprosjekt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113954?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nemnda for Industrimuseet | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6309/2020 | Kulturkontoret Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113189?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erika Børseth | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 5544/2020 | Sentraladministrasjonen Revisjonsberetning 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113610?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Berg Strømstad | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5965/2020 | Ordføreren Protokoll Eiermøte 26-27/11-2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113317?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5672/2020 | Ordføreren Svar på tilbakemelding på egenkontrollrapport - Meråker renseanlegg i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112912?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5269/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112755?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Ågren | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5112/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om vikariat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115097?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Tidemann | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7450/2020 | Sentraladministrasjonen Svar - Reguleringsplan Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114857?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7212/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om direkteoppgjør for turnuslege Christian Daniel Stølen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114061?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 6416/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innmelding av valgte skjønnsmedlemmer http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113700?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6055/2020 | Sentraladministrasjonen Vegliste 2020 for fylkes- og kommunale veger - revisjon oktober http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113615?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 5970/2020 | Sektor kommunal utvikling Generalforsamling Fides Holding AS med underliggende datterselskap http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113065?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIDES AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5420/2020 | Ordføreren Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112754?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vanja Kulseth Kvernmo | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5111/2020 | Sentraladministrasjonen Ytre Vikna vindkraft http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112736?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Motvind Nærøysund v/Ingvild Wahl | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5093/2020 | Ordføreren Tilbud om vikariat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115096?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Risvold | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7449/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Valg av kommunens representant til representantskapet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114953?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 7306/2020 | Sentraladministrasjonen Reguleringsplan Steinfjellet II - høringsfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114786?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 7141/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av skjønnsmedlemmer - forslag ikke mottatt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113503?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5858/2020 | Sentraladministrasjonen Kommunal vei i Stasjonsgrenda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113238?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Steinar Grytbakk | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5593/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende salgs- og skjenkebevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113193?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringnes AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5548/2020 | Sentraladministrasjonen Innkalling til generalforsamling 16.3.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113064?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIDES AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5419/2020 | Ordføreren Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112753?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole A Aspaas Bergquist | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5110/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114818?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Krogstad | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7173/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115232?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 7585/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115095?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Nordhus | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7448/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114769?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 7124/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av forliksråd m.m. for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112984?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Arne-P Langsåvold m.fl. | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 5341/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på valg av kommunens representant til representantskapet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113418?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 5773/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på diverse spørsmål og varsel om vedlikeholdsbehov for fylkesveiene i Stordalen fv. 6770 og fv. 6774 i Meråker kommune fra Trøndelag Fylkeskommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113212?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Graftås | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5567/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112812?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5169/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112752?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sander Solem | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5109/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115090?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Hellem Dalåmo | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7443/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tillkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114686?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbro Margareta Edin | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 7041/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114592?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Nora Walstad | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 6947/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114851?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7206/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om utvidelse av stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114616?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege A. Lundquist | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6971/2020 | Sentraladministrasjonen Forslag Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale råd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113394?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Trøndelag Regionråd v/Rune Hegge | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5749/2020 | Ordføreren Svar på epost om råkjøring på Tømmeråsmyra - fartsdempende tiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112691?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sven Olav Wold | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5048/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112751?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Johannesen Livik | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5108/2020 | Sentraladministrasjonen Prosjektplan - undersøkelse Myra - kontrollutvalgets sak 24/20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115189?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7542/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115088?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Pedersen Østerås | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7441/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114540?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wegahta Nguse Abrham | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 6895/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114850?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7205/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om utvidelse av stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114615?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Refsnæs | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6970/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113925?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Langolf | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6280/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Høringsuttalelse fra MTR til kraftskatteutvalget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Trøndelag regionråd v/Rune Hegge | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5722/2020 | Ordføreren Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113138?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5493/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112769?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERKSGÅRDEN PAAL BERG | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5126/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på spørsmål om gatelys i Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112689?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanna Maria Falkered | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5046/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112750?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brage Karlsen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5107/2020 | Sentraladministrasjonen Manglende bruk av "drosjekort" http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115109?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7462/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Videreføring av avtale for perioden 1.10 - 31.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114966?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristoffersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7319/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114522?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synnøve Kalvik | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 6877/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Uttalelse - høring på forslag til reguleringsplan for Sneiåsen massetak - PlanId2015002 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115004?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7357/2020 | Sektor kommunal utvikling Planid 2019002 Reguleringsplan Kirkebyfjellet - Vedtak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114865?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7220/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114967?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 7320/2020 | Sektor kommunal utvikling PlanId 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring - Rettelse av høringsfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Bang Danielsen m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 7111/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114583?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Lundberg | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6938/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113877?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Edvart Haugen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6232/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Bruk av munnbind i barnehager og skoler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 6454/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113946?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Marie Brandtzæg-Sand | Journaldato: 09.08.2020 | RegistryNumber: 6301/2020 | Sentraladministrasjonen Personalsamtale 1.07.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113002?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 5357/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Valg av kommunens representant til representantskapet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113004?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5359/2020 | Rådmannen Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112767?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5124/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112748?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marielle B Nicolausson | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5105/2020 | Sentraladministrasjonen Spørsmål om gatelys i Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112635?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanna Maria Falkered | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4992/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke VF 83224 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 7285/2020 | Sektor kommunal utvikling Uttalelse til høring av reguleringsplan for Sneiåsen massetak i Meråker kommune - planID 2015002 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114844?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7199/2020 | Sektor kommunal utvikling Angående ny reguleringsplan Teveldal http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114753?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rasmus Lindboe Halvorsen m.fl. | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 7108/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114582?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asmerom Weldemariam | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6937/2020 | Sentraladministrasjonen Analyseresultater drikkevann - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114531?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6886/2020 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av avtale som sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114435?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Erik Mackhe | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6790/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport 20. august 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114365?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6720/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113873?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Else Haugen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6228/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Referat fra dialogmøtet den 13.08.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114170?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6525/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113945?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ada Ringen | Journaldato: 08.08.2020 | RegistryNumber: 6300/2020 | Sentraladministrasjonen Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113469?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Handikappede barn foreldreforening | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5824/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112765?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SISSELS AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5122/2020 | Sentraladministrasjonen Takker ja til tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112662?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Nilsen Aamo | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5019/2020 | Sentraladministrasjonen Kosting og rydding oppe i Stortrøa http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112561?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Helge Rørvik | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4918/2020 | Sektor kommunal utvikling Interpellasjon til kommunestyrets møte 28.09.20: Meråker videregående skole og eventuelt salg av lokalene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115154?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Venstre | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7507/2020 | Ordføreren Videreføring av avtale - midlertidig ansettelse i 50% stilling som konsulent i perioden 1.10. - 31.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114949?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7302/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om reduksjon av plangebyr http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114292?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 6647/2020 | Sektor kommunal utvikling Statens vegvesens uttalelse til reguleringsplan for Sneiåsen massetak - planID 2015002 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114819?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 7174/2020 | Sektor kommunal utvikling Uttalelse til høring av reguleringsplan - Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114746?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 7101/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114581?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Beitland | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6936/2020 | Sentraladministrasjonen Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114506?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 6861/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114125?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melodia Jubilan Tronsmo | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6480/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113872?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivian Helene A Hegre | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6227/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113918?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Beitland | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6273/2020 | Sentraladministrasjonen Forlengelse av midlertidig ansettelse som hjelpepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112858?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melodia Jubilan Tronsmo | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 5215/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg BPA ordningen i Meråker kommune. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113604?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Trøndelag | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 5959/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Referat fra dialogmøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113467?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5822/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Regionmøte 17.12.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113365?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LVK v/Vigdis Ekeland | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5720/2020 | Ordføreren Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113204?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5559/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112763?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5120/2020 | Sentraladministrasjonen PlanId 2015002 Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - Høring - Rettelse av hørinsfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114750?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 7105/2020 | Sektor kommunal utvikling Sak avsluttet pga betaling utført (Ref=arrpa9, SakId=331838) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114693?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7048/2020 | Kommunekassen Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114240?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6595/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Arbeidsavtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114161?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Langolf | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6516/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig rapport drikkevann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114337?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 6692/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse som turnuslege http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113999?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Daniel Stølen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6354/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Videreføring av utvidelse av stilling med 10% i perioden 25.08 - 31.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114063?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Halfdan Aarbakke | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 6418/2020 | Sektor kommunal utvikling Avgift for salg av alkoholholdig drikke i 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113921?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: RUNA PEDERSEN AS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 6276/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113870?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erika Børseth | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6225/2020 | Sentraladministrasjonen Forlengelse av midlertidig ansettelse som aktivitør http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112825?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Krogstad | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 5182/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig tilsetting som ferievikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112792?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Edvart Haugen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 5149/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedtak om avregistrering av kjøretøy med kjennemerke VH 80696 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113505?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5860/2020 | Sektor kommunal utvikling UDI Invitasjon til markedsdialog: konkurranse døgnbemannet innkvarteringsløsning / konkurranse pleie- omsorgstjenester http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113372?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTLENDINGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5727/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Rapportering på tilskudd til kompetanse- og innovasjon for 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113346?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5701/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113292?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5647/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113049?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5404/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112997?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iselin Marie Kolden | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5352/2020 | Sentraladministrasjonen Tilskudd til sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112988?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5345/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om reduksjon av plangebyr http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112598?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4955/2020 | Sektor kommunal utvikling Revisjonsrapport V32 - A 1/20 R http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115110?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER BETONG AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 7463/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppfordring til alle eiere og brukere - sikring av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg mot uvedkommende http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114814?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 7169/2020 | Sektor kommunal utvikling Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Sneiåsen massetak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114745?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 7100/2020 | Sektor kommunal utvikling Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i Meråker kommune – 290820 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114684?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7039/2020 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse på mottatt høring om Samråd om detaljplan for Steinfjellet II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114479?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Länsstyrelsen i Jämtlands län | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 6834/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114234?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6589/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse som turnusfysioterapeut http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113836?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synnøve Bjørgo Adam | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6191/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Videreføring av utvidelse av stilling med 30% i tidsrommet 25.08. - 31.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114062?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Nicolausson | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 6417/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater for Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114100?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 6455/2020 | Sektor kommunal utvikling Tankanlegg/ vanninntak fra 1992 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113948?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE HERNES AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6303/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113867?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Grøthe | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6222/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting i vakant stilling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112591?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Lundberg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 4948/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113567?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 5922/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113426?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lovely Omoruyi | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 5781/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113822?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Lundberg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6177/2020 | Sentraladministrasjonen Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XN 33719 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113220?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5575/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg BPA ordningen i din kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113032?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Trøndelag | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5387/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112996?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Strømskag Ryggvik | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5351/2020 | Sentraladministrasjonen Kopi av Tilsagn om momskompensasjon – IL TAMBAR – Fagerlia lysløype – anleggsnummer: 69951 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112810?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5167/2020 | Kulturkontoret Hva skjer med de utsatte barna i sommerferien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112626?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FO Trøndelag v/Nils Karlsholm | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4983/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fast dekke på Fersdalsveien - bekreftelse på videresending http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 7588/2020 | Sektor kommunal utvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for VF 28457 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114860?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7215/2020 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål om høringsfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114744?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 7099/2020 | Sektor kommunal utvikling Utbetaling er registrert på vedtak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114699?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7054/2020 | Kommunekassen Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114666?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 7021/2020 | Sentraladministrasjonen Sak avsluttet (Ref=arbwrb, SakId=326066) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114663?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 7018/2020 | Kommunekassen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114543?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6898/2020 | Egga barnehage Ventelistetall 2.tertial 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114467?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6822/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Angående ny reguleringsplan Teveldal http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114471?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rasmus Lindboe Halvorsen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6826/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114075?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6430/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i Meråker kommune juli 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114223?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6578/2020 | Sektor kommunal utvikling Videreføring av konstituering som sektorsjef i tidsrommet 25.08 - 31.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114055?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Haneborg | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 6410/2020 | Sektor kommunal utvikling PLIVO - årlige øvelser http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113956?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6311/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker kommunes krisesentertilbud. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113801?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6156/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113854?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aleksandar Deljanin | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 6209/2020 | Sentraladministrasjonen Analyseresultater Meråker kommunale vannverk - drikkevann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113828?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6183/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113115?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Ringen Nordvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 5470/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113821?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Edvart Haugen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6176/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113662?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbro Margareta Edin | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6017/2020 | Sentraladministrasjonen Eldrerådet - beredskapsplan Covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113706?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Eldreråd | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6061/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar angående vannavgift Hernes, Tollbu / garasje http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113470?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Petter Hernes | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 5825/2020 | Sektor kommunal utvikling Kvittering på sendt høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets rapport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113366?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regjeringen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 5721/2020 | Ordføreren Interpellasjon til kommunestyremøte 31.08.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113166?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Haugbjørg | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5521/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112976?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: susann albriktsen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5333/2020 | Sentraladministrasjonen Kopi av Tilsagn om momskompensasjon – IL VARDEN MERÅKER – Kongehytta – anleggsnummer: 73954 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112809?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5166/2020 | Kulturkontoret Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter - Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112764?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5121/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115263?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: 26 PEAKS LUNDEMO | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 7616/2020 | Sektor kommunal utvikling Fast dekke på Fersdalsveien - tilbakemelding http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115234?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marken | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 7587/2020 | Sektor kommunal utvikling Sak avsluttet pga utført betaling (Ref=699438, SakId=329464) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114688?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7043/2020 | Kommunekassen Sak avsluttet (Ref=w4855e, SakId=295720) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114612?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6967/2020 | Kommunekassen Spørsmål om høringsfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114524?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6879/2020 | Sektor kommunal utvikling Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114430?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6785/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114307?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag og Hedmark m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6662/2020 | Sektor kommunal utvikling Avgift for skjenking av alkoholholdig drikke i 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110519?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 2878/2020 | Sentraladministrasjonen Oppfølgingsplan 5 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114026?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV VÆRNESREGIONEN | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 6381/2020 | Egga barnehage Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XN 40010 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113858?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6213/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113839?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Risvold | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6194/2020 | Sentraladministrasjonen Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113815?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6170/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - Vikariat ved omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4263049070) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113812?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Marie Brandtzæg-Sand | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6167/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113072?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Eirin Ottem Alfnes | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 5427/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113799?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6154/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113727?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6082/2020 | Sektor kommunal utvikling Purring vedrørende Toll. Hernes. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113452?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Petter Hernes | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 5807/2020 | Sektor kommunal utvikling Protokoll ASU-PSU 17.10.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113311?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS v/Marit Moe | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5666/2020 | Ordføreren Høringsuttalelse og Folkevalgtopplæring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113310?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 5665/2020 | Ordføreren Takker nei til tilbud som turnuslege http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113233?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Moe Lysaker | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5588/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113223?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5578/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Melding fra søker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113160?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5515/2020 | Kommunekassen Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112963?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stina Lundemo Kulseth | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5320/2020 | Sentraladministrasjonen Kopi av Tilsagn om momskompensasjon – IL VARDEN MERÅKER – Grova skisenter langrennsanlegg – anleggsnummer: 27215 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112808?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5165/2020 | Kulturkontoret Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler - forebygging flomskader 2020 Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112778?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5135/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende fast dekke på Fersdalsveien fra Grova til Sulåmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115233?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FUNNSJØ FEREN HYTTEEIERLAG | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 7586/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114970?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER MULTISERVICE AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 7323/2020 | Sektor kommunal utvikling Risiko og sårbarhetsvurdering av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunen og samarbeidsparter. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114849?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagråd for digital samhandling Nordre Trøndelag v/Nøst, Kristin H. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7204/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 875738062 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114690?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7045/2020 | Sektor kommunal utvikling Sak avsluttet (Ref=b48bka, SakId=296185) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114661?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 7016/2020 | Kommunekassen Sak avsluttet (Ref=q36w94, SakId=302614) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114662?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 7017/2020 | Kommunekassen Premiesatser pensjon 2021 KLP:00654031020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114605?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6960/2020 | Sentraladministrasjonen Svar til Fagforbundet vedrørende krav om fast tilsetting- utvidelse av stilling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113036?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Meråker | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 5391/2020 | Sentraladministrasjonen Samlede journalposter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113847?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 6202/2020 | Kommunekassen Søknad og CV - Ledige stillinger i hjemmetjenesten - st. ref. (4263054939) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113825?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Nordhus | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6180/2020 | Sentraladministrasjonen Forlengelse av midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112830?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 5187/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg