Postliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ einnsyn.meraker.kommune.no Vedrørende svar på veiskilt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116483?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8836/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende svar på veiskilt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116332?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8685/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar angående gatenavnskilt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116096?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 8449/2020 | Sektor kommunal utvikling 2.gangs purring - Veiskilt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116035?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 8388/2020 | Sektor kommunal utvikling Purring vedr. veiskilt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114608?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6963/2020 | Sektor kommunal utvikling Møteprotokoll AU Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan e-postmøte 16.10-04.11.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117275?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 9628/2020 | Sektor kommunal utvikling Prosjektplan rullering av forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117251?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 9604/2020 | Sektor kommunal utvikling Møteprotokoll Nasjonalparkstyret 16.10. og 4.11.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117250?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 9603/2020 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til å bruke motorbåt på Østre Sonvatna i forbindelse med transport av felt storvilt - Sonen Sonvadfoss og Meråker fjellstyre. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114859?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan, Roltdalen og Sylan v/Marit S. Berger | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7214/2020 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endring av tillatelse til bruk av motorisert ferdsel til hytter i nasjonalparken gitt 16.03.2018 - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114664?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 7019/2020 | Sektor kommunal utvikling Møteprotokoll for Skarvan og Roltdalen og Sylan 24. - 25.08.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114424?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/Berger | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6779/2020 | Sektor kommunal utvikling Oversendelse av klage - omgjøring og avslag på søknad om kjøring med ATV på barmark - Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117502?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 9855/2020 | Sektor kommunal utvikling Snøscooterløyve - grunneier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116947?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Alstad | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 9300/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat Stadnamnutvalget 21. oktober 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116684?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Rønning m.fl. | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9037/2020 | Kulturkontoret Vedrørende snøscooterløyve http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116925?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Alstad | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9278/2020 | Sektor kommunal utvikling Snøscooterløyve http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116712?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Alstad | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 9065/2020 | Sektor kommunal utvikling Omgjøring av vedtak – motorferdsel barmark – Meråker Bygdeservice SA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115746?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 8099/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende tall på motorferdsel i utmark - ber om utvidet frist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115711?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 8064/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - ATV - 0013/0002 - Nordistu litjkråkstad gårdsdrift http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115675?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 8028/2020 | Sektor kommunal utvikling Prosjekt motorferdsel i utmark - orientering om befaring m.m - kommunene i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115655?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 8008/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende tall på motorferdsel i utmark - frist 7.10.20. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115535?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 7888/2020 | Sektor kommunal utvikling Ber om administrativ behandling på grunn av tidsnød http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115497?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7850/2020 | Sektor kommunal utvikling Klage på Fylkesmannens vedtak om oppheving av tillatelse til barmarkskjøring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115378?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 7731/2020 | Sektor kommunal utvikling Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115336?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 7689/2020 | Sektor kommunal utvikling Hva kreves av dokumentasjon i forhold til motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115306?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUHUS AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7659/2020 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse på tillatelse fra grunneier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115125?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7478/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorisert ferdsel ifm vedlikehold av seterbu Litjkrogstadvollen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114882?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDISTU LITJKRÅKSTAD GÅRDSDRIFT STEFAN SAGEN | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7237/2020 | Sektor kommunal utvikling Uttalelse angående Astrid Hanssen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116504?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 8857/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - ATV - Kvernskarvolden - Vedtak i UKU http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114790?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harry Magnus Pedersen m.fl. | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 7145/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Grunneiers tillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114413?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harry Magnus Pedersen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6768/2020 | Sektor kommunal utvikling Omgjøring av vedtak tillatelse til barmarkskjøring - Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114403?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6758/2020 | Sektor kommunal utvikling Regnskap 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115208?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdamuseets Venner | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7561/2020 | Kulturkontoret Plan for Pulden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115080?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 7433/2020 | Kulturkontoret Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117579?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9932/2020 | Sektor kommunal utvikling Konsesjonskraft 3. kvartal 2020 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116219?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8572/2020 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte 20.08.2020/referat fra møte 6.08.2020 Meråkermusea http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114607?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Musea v/sekretær Eva Lien | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6962/2020 | Kulturkontoret Svar på henvendelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117383?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDENS GANG AS | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9736/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet mellom NTE og Meråker kommune 20.08.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113840?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Uppstrøm m.fl. | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6195/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur VG - forespørsel om informasjon vedrørende tiltak i kommuner i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117295?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDENS GANG AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 9648/2020 | Sektor kommunal utvikling Frivillige organisasjoner bidrar med informasjonstiltak om korona til innvandrerbefolkningen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117276?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 9629/2020 | Sektor kommunal utvikling Salg av konsesjonskraft for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114388?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6743/2020 | Sentraladministrasjonen Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen i kommunen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117094?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 9447/2020 | Sentraladministrasjonen Fakturagrunnlag - Refusjon av kommunale avgifter for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115887?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. Slungård Sag & Høvleri AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 8240/2020 | Sektor kommunal utvikling Presisering av tiltaksnivå i videregående skole http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117093?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 9446/2020 | Sentraladministrasjonen Fakturagrunnlag - Leie av industrihall og tilhørende kontorlokaler for 4.kvartal 2020, samt refusjoner av strømutgifter for perioden 1.06 - 1.09.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115358?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. Slungård Sag & Høvleri Att:Trond Marius Slungård | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 7711/2020 | Sektor kommunal utvikling Brev til kommuneoverlegene 2020-11-06 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117058?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9411/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innrapportering av kommunale smittesporingdata http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117056?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9409/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Koronasituasjonen: Anbefalinger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117022?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9375/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117021?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9374/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117019?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9372/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som LIS lege i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116342?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viktoria Strøm | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 8695/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Oppdatering av veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116944?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 9297/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilskudd til LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116331?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8684/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Takk for svar vedr. koronasikre møter i kommunestyret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116933?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østersund kommun v/Daniel Krell | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9286/2020 | Sentraladministrasjonen Tilsetting av LIS1-søkere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116275?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LIS1-koordinatorer for kommunene i nordre Trøndelag,region nord og sør | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8628/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Meråker skole - kostnadskalkyle pr. 19.11.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117593?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9946/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1008 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117057?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BoligPartner AS Avd. Trondheim | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 9410/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om tilskudd til veiledning i spesialiteten allmennmedisin - Kunngjøring av tilskuddsordning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115553?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 7906/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Rapport/referat fra brukermøte - ledelse og støtte og 5.-7. trinn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117551?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll m.fl. | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 9904/2020 | Grunnskolen Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116636?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 8989/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger utlyses på nytt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115552?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 7905/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1006 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114487?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bengt Olav Neeraas | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6842/2020 | Sektor kommunal utvikling Tursti Fagerlia - Grova; Søknad om sletting av krav, behandling og vedtak i Formannskapet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116651?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Madslangrud | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9004/2020 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål til kommunene om koronasituasjonen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116592?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: PENSJONISTFORBUNDET | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 8945/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Refusjonsrett for vikar uten godkjent LIS1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114879?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7234/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1005 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114486?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Ingebjørn Sæther | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6841/2020 | Sektor kommunal utvikling Hovedsak på styringsgruppe møte - Brukertilbakemeldinger så langt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117541?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 9894/2020 | Grunnskolen Tilbakemelding på Er arbeidet på turstien godkjent? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116604?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 8957/2020 | Sektor kommunal utvikling Pensjonister som jobber ekstra i helsetjenesten knyttet til koronapandemien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116572?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 8925/2020 | Sentraladministrasjonen Er arbeidet på turstien godkjent? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116568?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8921/2020 | Sektor kommunal utvikling Høring - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116553?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 8906/2020 | Sektor kommunal utvikling Oversendelse av historisk ortofotoavtale - nå signert http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115740?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8093/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra samarbeidsmøte Rambøll og Meråker kommune 13.november http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117294?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Kjersti Kjenes m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 9647/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Er arbeidet på turstien godkjent? http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116552?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 8905/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet - Forberedelse til utsending av koronavaksine http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116456?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 8809/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Oversendelse av signert FDV-avtale for Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115480?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7833/2020 | Sektor kommunal utvikling Fristforlengelse, Meråker skole. prisforespørsel grunnundersøkelser - Tilbud http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117283?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 9636/2020 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål om koronasikre møter i kommunestyret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116358?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østersund kommun v/ kommunesekretær Daniel Krell | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8711/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117554?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HÅVARD STØRSETH | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9907/2020 | Sektor kommunal utvikling Fristforlengelse, Meråker skole. prisforespørsel grunnundersøkelser - Tilbud http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117282?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 9635/2020 | Sektor kommunal utvikling Koronatestsentre ved grensepasseringer - beslutning om videre drift http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116296?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 8649/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Bekreftelse på arbeid på turstien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116269?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR v/Bjørn Madslangrud | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8622/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117552?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STORFONNA PRODUKTER AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9905/2020 | Sektor kommunal utvikling Temakveld E-sport - 26.10.2020 - kort oppsummering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116695?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Helge Lillevold | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 9048/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116082?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 8435/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117550?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STORMO JOHN GUNNAR | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9903/2020 | Sektor kommunal utvikling Møtereferat prosjekteringsmøte 8 den 3.11.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117113?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9466/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kompensasjon for merutgifter til smitteverntiltak ved gjennomføring av akuttmedisinkurs http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115930?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 8283/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117547?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: RUNE STENMO | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9900/2020 | Sektor kommunal utvikling Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115929?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 8282/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117540?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTERÅS JAN ERIK | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9893/2020 | Sektor kommunal utvikling Endringsliste for eiendomsskattegrunnlag for skatteåret 2018 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117494?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 9847/2020 | Sentraladministrasjonen Meråker skole - utomhus http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117023?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9376/2020 | Grunnskolen Referat fra møtet i Meråker Idrettsråd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114065?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Frode Aune | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6420/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920816487, 5034-32/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117344?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9697/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole utomhusplan - tidligere brukerprosess http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116985?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Warø Gunhild | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 9338/2020 | Grunnskolen Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115510?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7863/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Miljøsaneringsbeksrivelse murbygget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9285/2020 | Grunnskolen Anbefaler registrering og kontaktopplysninger på skjenke- og serveringssteder http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115487?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7840/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999556396, 5034-18/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117342?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9695/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - referat fra prosjekteringsmøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116866?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9219/2020 | Grunnskolen Foreløpig svar vedrørende faktura nr. 90016613 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115843?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 8196/2020 | Rådmannen Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115295?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7648/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på oppgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114241?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Sandmæl | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6596/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998019524, 5034-47/ 6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117341?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9694/2020 | Sektor kommunal utvikling Tegninger av 2. november 2020, for voksenopplæring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116834?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9187/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Status på henvendelse vedrørende faktura nr. 90016613 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115619?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 7972/2020 | Sektor kommunal utvikling Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115310?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7663/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på oppgrav oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Okstad Øien | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6594/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982133416, 5034-32/ 3 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117340?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9693/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - buss / tilkomst http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116830?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9183/2020 | Grunnskolen Befaring av turstien Fagerlia - Grova http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115126?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7479/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppdaterte smittevernveiledere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115021?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7374/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på sanering av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114237?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Ivar Ringen | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6592/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997534573, 5034-12/ 53 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117339?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9692/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - presentasjon i kommunestyret 26.10. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116667?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 9020/2020 | Grunnskolen Oppfølging v TISK-strategien og finansiering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114780?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 7135/2020 | Rådmannen Vedrørende befaring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114427?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR v/Bjørn Madslangrud | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6782/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på oppgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114226?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Andreas Ervik | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6581/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869363782, 5034-47/ 19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117338?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9691/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende faktura 90016613 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114401?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR v/Bjørn Madslangrud | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6756/2020 | Kommunekassen Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på oppgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114224?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Buan | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6579/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969687852, 5034-47/ 17 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117337?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9690/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende faktura nr. 90016613 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114158?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR v/leder Bjørn Madslangrud | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6513/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993767557, 5034-47/ 21 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117336?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9689/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppdragskontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116649?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 9002/2020 | Grunnskolen Presisering om krav til fulltidstilbud i barnehager http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114249?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6604/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987090782, 5034-20/ 212 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117335?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9688/2020 | Sektor kommunal utvikling Bruk av personellressurser ved TISK http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114215?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6570/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918423044, 5034-36/ 10 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117334?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9687/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - Borplan grunnundersøkelser http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116641?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 8994/2020 | Sektor kommunal utvikling Henvendelse fra Aftenposten til alle landets kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114207?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AFTENPOSTEN AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6562/2020 | Sektor kommunal utvikling Siste versjon av tegninger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116571?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 8924/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993357847, 5034-12/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117332?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9685/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969688883, 5034-20/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117331?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9684/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915198171, 5034-49/ 28 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117330?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9683/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - revidert tegning over tiltak i lille pyramide http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116384?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 8737/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Bosetting av flyktninger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114833?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7188/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912260097, 5034-47/ 13 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117329?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9682/2020 | Sektor kommunal utvikling Møtereferat prosjekteringsmøte 04 - 13.10.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116370?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 8723/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990761191, 5034-25/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117327?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9680/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - reviderte planer gjennomgått på møte i dag 16.10. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116264?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8617/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæring for vedhogger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114528?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Sandvik | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6883/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985962707, 5034-48/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117326?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9679/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole Prosjekteringsmøtereferat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116226?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8579/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenmeldingsskjema http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114527?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Aksel Buland | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6882/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875738062, 5034-34/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117325?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9678/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 875738062, 5034-34/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117324?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9677/2020 | Sektor kommunal utvikling Videreutdanning for lærere 2018/2019 – Påminnelse om manglende registrering av fullførte studier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116357?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8710/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971580402, 5034-20/ 4 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117323?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9676/2020 | Sektor kommunal utvikling Utferding av matrikkelbrev på Teveldal Turistgård http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116811?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: C. Rydin | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9164/2020 | Sektor kommunal utvikling Tegninger av 9.10.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115941?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 8294/2020 | Grunnskolen Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115742?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 8095/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969285169, 5034-33/ 4 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117322?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9675/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskuddsbrev 2020 Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115595?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 7948/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114595?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6950/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988946702, 5034-47/ 29 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117321?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9674/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Gjennomsyn av protokoll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115897?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 8250/2020 | Sektor kommunal utvikling Behovskartlegging for anskaffelse av rusbehandling i Midt-Norge http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114168?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE MIDT-NORGE RHF | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6523/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilskudd til veiledning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114156?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6511/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 956293235, 5034-10/ 5 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117320?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9673/2020 | Sektor kommunal utvikling Botidsfordeling ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114447?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6802/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969687143, 5034-24/ 3 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117319?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9672/2020 | Sektor kommunal utvikling Gjennomsyn av protokoll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115876?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 8229/2020 | Sektor kommunal utvikling Prosjektmøte 6.10.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115920?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 8273/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114439?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6794/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969695227, 5034-30/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117318?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9671/2020 | Sektor kommunal utvikling Prosjektmøte 15.09.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115919?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 8272/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114438?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6793/2020 | Grunnskolen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117363?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 9716/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990002460, 5034-47/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117317?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9670/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - tegninger pr i dag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115918?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 8271/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Utbetaling - tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115906?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 8259/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114437?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6792/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184877, 5034-17/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117316?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9669/2020 | Sektor kommunal utvikling Enkeltvedtak særskilt språkopplæring ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116709?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9062/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Gjennomsyn av protokoll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115870?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 8223/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - dagens tegninger 6.10.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115833?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 8186/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114436?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6791/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969219948, 5034-11/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117315?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9668/2020 | Sektor kommunal utvikling Epostkorrespondanse: spørsmål om bruk av undergang http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117226?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANE NOR Infrastruktur Prosjekter, Område Nord | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 9579/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115898?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 8251/2020 | Grunnskolen Tilbakemelding på Godkjenning av protokoll og signering av partsliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115169?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7522/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114433?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6788/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995590433, 5034-6/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117314?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9667/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjonsbrev nr. 1 om koronavaksinajonsprogrammet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116265?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8618/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak og refusjonsgaranti for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115677?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINKJER KOMMUNE - OPPVEKSTETATEN m.fl. | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 8030/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Godkjenning av protokoll og signering av partsliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115168?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7521/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114432?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6787/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970546480, 5034-49/ 98 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117313?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9666/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole siste plan 1 - Tegninger av 2.10.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115793?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8146/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Innsynsbegjæring fra VG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115163?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDENS GANG AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7516/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avslutning av sak - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115107?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 7460/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986982531, 5034-40/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117312?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9665/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møte i IUS beredskapsstyre 14.10.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116369?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 8722/2020 | Sektor kommunal utvikling Godkjenning av protokoll og signering av partsliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115145?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker m.fl. | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7498/2020 | Sektor kommunal utvikling Innsynsbegjæring fra VG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115151?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDENS GANG AS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7504/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Beverjakt 2020/2021 - Stordalen Sameie, AS Meråker Brug og Meråker Grunneierlag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117473?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stordalen Sameie m.fl. | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 9826/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915382282, 5034-12/ 6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117311?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9664/2020 | Sektor kommunal utvikling Purring på henvendelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115048?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7401/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114864?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7219/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919955449, 5034-21/ 6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117310?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9663/2020 | Sektor kommunal utvikling Refusjonsrett for vikar uten godkjent LIS1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7239/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Varsel om oppmålingsforretning 22.september 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114610?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 6965/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114660?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 7015/2020 | Grunnskolen Informasjon fra Meråker kommune - Hjorteviltjakta 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114464?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jaktvaldansvarlige i Meråker kommune | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6819/2020 | Sektor kommunal utvikling Kostnadsnivå drift og forvaltning Nødnett 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114169?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6524/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982930871, 5034-18/ 3 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117309?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9662/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115965?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN, regnskap | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 8318/2020 | Sektor kommunal utvikling Skisse vist på møtet med styringsgruppen 25.09.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115482?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7835/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Purring på henvendelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114878?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7233/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114293?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 6648/2020 | Grunnskolen Varsel om oppmålingsforretning 15. september 2020, kl. 11.00 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114539?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL SAMEIE DA m.fl. | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6894/2020 | Sektor kommunal utvikling Behandling av klage på tildelte fellingstillatelser - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114458?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6813/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969183501, 5034-50/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117308?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9661/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - grønt vedlikehold 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115501?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HERNES EIENDOM AS | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 7854/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - Fettutskiller http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115431?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 7784/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Videresende informasjon fra Helsedirektoratet: Informasjonsskriv til reisende http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114431?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6786/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981908864, 5034-15/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117307?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9660/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115499?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER NÆRINGSBYGG AS v/Sveinung Skaathun | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 7852/2020 | Sektor kommunal utvikling Enkeltvedtak for barnehageåret 2020/21 ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113829?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6184/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Brev til kommuneoverlegen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114183?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6538/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869183652, 5034-33/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117306?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9659/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold ved Best-stasjonen 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115425?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDOS AS | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7778/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913139399, 5034-47/ 7 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117305?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9658/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold ved Extra Meråker 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115424?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDOS AS | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7777/2020 | Sektor kommunal utvikling Matrikkelbrev - Gudåa Kraftverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115418?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7771/2020 | Sektor kommunal utvikling Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114532?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker m.fl. | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 6887/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993253014, 5034-25/ 46 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117304?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9657/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 9452/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115421?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANDELSEIENDOM MERÅKER AS | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7774/2020 | Sektor kommunal utvikling Varsel om oppmålingsforretning 15.september 2020 klokka 10.00 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114493?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker m.fl. | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6848/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969605708, 5034-44/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117303?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9656/2020 | Sektor kommunal utvikling Veiledet tjeneste som fysioterapeut. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116705?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohammad Reyazi Ardekani | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9058/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 4.termin 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117379?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune, sentralt fakturamottak | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9732/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184974, 5034-10/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117302?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9655/2020 | Sektor kommunal utvikling Angående parkeringsbevis for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116347?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8700/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Veiledet tjeneste som fysioterapeut http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116311?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohammad Reyazi Ardekani | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 8664/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969687844, 5034-8/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117301?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9654/2020 | Sektor kommunal utvikling Tolking i forbindelse med bosetting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116240?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jean-Marie V Kamanzi | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8593/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Vedrørende leieavtale - leieavtale 36893-001 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116244?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8597/2020 | Grunnskolen Detaljregulering for Meråker Grunnskole http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114987?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMBØLL | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7340/2020 | Rådmannen Svar fra Meråker kommune - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - melding om oppstart av arbeid med rullering av forvaltningsplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114377?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6732/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976012259, 5034-20/ 24 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117300?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9653/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på åpen søknad om jobb i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115813?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bent-Ståle Kvernvik Walø | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 8166/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet avtale - leasing av kaffemaskin http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115739?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 8092/2020 | Grunnskolen Meråker skole - status i fht framdrift uke 37 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114948?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL, TRD Architecture & Spatial Planning | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 7301/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985958726, 5034-37/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117299?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9652/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Reguleringsendring Reguleringsplan Tevellia II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117267?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karsten Ingemar Reistad | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 9620/2020 | Sektor kommunal utvikling Etterspør kvittering for mottatt prosessvarsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116608?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oslo tingrett | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 8961/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på åpen søknad om jobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115812?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mar Martos | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 8165/2020 | Sentraladministrasjonen Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114877?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7232/2020 | Sektor kommunal utvikling Dokument for oppstart av leieavtale - Oversikt over leieavtale 38465-006 i henhold til rammeavtale 38465 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114501?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 6856/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992160144, 5034-20/ 18 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117298?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9651/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Reguleringsendring Reguleringsplan Tevellia II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117061?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Denholm | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9414/2020 | Sektor kommunal utvikling Oversikt over antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116224?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8577/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på åpen søknad stilling helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115811?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isaias Bebreamlak Mirach | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 8164/2020 | Sentraladministrasjonen Opplysninger i saken ang. finansiering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114916?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Sigfred Grande | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 7269/2020 | Sektor kommunal utvikling Innspill til prosjektplan, skoleutbygging i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114766?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 7121/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Dokument for oppstart av leieavtale - Oversikt over leieavtale 38465-005 i henhold til rammeavtale 38465 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114500?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 6855/2020 | Grunnskolen Skjema for innmelding av behov for tiltak i beiteområder 2021 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117381?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9734/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996575306, 5034-31/ 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117297?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9650/2020 | Sektor kommunal utvikling Reguleringsendring Reguleringsplan Tevellia II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116715?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 9068/2020 | Sektor kommunal utvikling Uttalelse til reguleringsplanen Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116434?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åre Kommune | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 8787/2020 | Sektor kommunal utvikling Åpen søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115808?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mirjana Zdravkovic | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 8161/2020 | Sentraladministrasjonen Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115430?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Human-Etisk Forbund | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 7783/2020 | Sentraladministrasjonen T84770 Kopperå 1 nytt anlegg 011 gatelys ID: 30617 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114791?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 7146/2020 | Sektor kommunal utvikling Innspill til prosjektplan, skoleutbygging i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114712?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7067/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915618936, 5034-43/ 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117296?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 9649/2020 | Sektor kommunal utvikling Kvittering for mottatt overføring av arkiv fra Visma Velferd og Oppad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117102?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 9455/2020 | Sentraladministrasjonen Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2020 og behov for 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116496?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 8849/2020 | Sektor kommunal utvikling Mindre reguleringsendring Tevellia - korrigert versjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116333?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8686/2020 | Sektor kommunal utvikling Høring Planid 2017008 reguleringsplan Steinfjellet 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116065?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 8418/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om jobb i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115807?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tesfamariam Freweyni | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 8160/2020 | Sentraladministrasjonen Reinåa kraftverk - Matrikkelbrev http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115422?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7775/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av pristilbud på etablering av gatelysanlegg i Svedalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114725?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HØEFELTET VELFORENING | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7080/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til tiltak i beiteområder - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet NOFENCEPROSJEKT http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116340?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER BEITELAG SA | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8693/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116098?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STRØM MAY IRENE | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 8451/2020 | Sektor kommunal utvikling Høringsuttalelser til planID 2017008 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116036?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Haarsaker | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 8389/2020 | Sektor kommunal utvikling Åpen søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115616?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mirjana Zdravkovic | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 7969/2020 | Sentraladministrasjonen Vedlegg til søknad om støtte til gatelys i Svedalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114723?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høefeltet og Svedalen velforening | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7078/2020 | Sektor kommunal utvikling Høringsuttalelse Steinfjellgrenda II fra Teveltunet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116004?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 8357/2020 | Sektor kommunal utvikling Omfordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag etter statusrapportering fra kommunen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115659?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 8012/2020 | Sektor kommunal utvikling Rett registrering av driftssenter for husdyrprodusent - driftssenteret er oppdatert http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115332?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 7685/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad stilling helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114869?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isaias Bebreamlak Mirach | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7224/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om støtte til gatelys i Svedalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114721?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Nicolausson m.fl. | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7076/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra samarbeidsmøte mellom Meråker kommune og Rambøll 21.august 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114266?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Arne Ketil Auran m.fl. | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6621/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Uttalelse - reguleringsplan Steinfjellet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115986?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hytteeiere i Steinfjell hyttegrend | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 8339/2020 | Sektor kommunal utvikling Rundskriv 2020-28: Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115314?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7667/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområder - sperregjerder Jonsmoan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114846?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER BEITELAG SA | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7201/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om utbetaling av innvilget tilskudd for sommerjobb for skoleungdom 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114544?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6899/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av reguleringsplan for Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115968?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 8321/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om ekstra tildeling av midler til tiltak i beiteområder 2020, samt ny info om AGROS og frister for organisert beitebruk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114387?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6742/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om jobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mar Martos | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 6722/2020 | Sentraladministrasjonen Reguleringsendring - Fagerlia felt 6 - Ny plankart http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114205?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 6560/2020 | Sektor kommunal utvikling Kvartalsrapportering 3. kvartal 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116964?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 9317/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Delegering av myndighet innenfor sektor kommunal utvikling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114620?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Haneborg | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 6975/2020 | Rådmannen Planid 2016005 reguleringsplan Fagerlia felt 6- reguleringsendring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114151?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6506/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd - særskilt utbetaling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116812?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9165/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Høringsuttalelse fra Steinfjellet Hyttegrend http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115963?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinfjellet Hyttegrend | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 8316/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilsyn avsluttes - tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115382?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 7735/2020 | Rådmannen Uttalelse til reguleringsplan Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115915?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Lile Stavnås | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 8268/2020 | Sektor kommunal utvikling Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag - Svar fra Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114831?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 7186/2020 | Sentraladministrasjonen Avslutning av sak 126464 om Fjellandbruket - Utbetalingsmelding http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117431?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9784/2020 | Sektor kommunal utvikling Kommentarer angående reguleringsplanen for Steinfjellet II - planid 2017008 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115885?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Schjetne | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 8238/2020 | Sektor kommunal utvikling Sluttrapport Fjellandbruk 2020 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117382?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9735/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker Alpinsenter - søknad om skjenkebevilling - uttalelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117252?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 9605/2020 | Sentraladministrasjonen NIBIO - Rapport barkebiller 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116922?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9275/2020 | Sektor kommunal utvikling Høringsuttalelse reguleringsplan Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115859?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 8212/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemeldinger ift forslag til avtale den 18.11.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117514?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 9867/2020 | Rådmannen Fjellandbruket Meråker - rapportering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117004?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 9357/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om utvidelse av stillingen som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116838?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Sandvik Vassli | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9191/2020 | Sentraladministrasjonen Barkebilleovervåking 2020 - Fangstskjema http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116920?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9273/2020 | Sektor kommunal utvikling Merknader til reguleringsplan Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115852?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 8205/2020 | Sektor kommunal utvikling Prøvingsrapport. Gjelder Meråker kommunale Vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117575?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9928/2020 | Sektor kommunal utvikling Forslag til avtale med utvalgte vedlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117444?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9797/2020 | Rådmannen Utbetaling av fjellandbruksmidler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 9356/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115851?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Roger Grøtan | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 8204/2020 | Sektor kommunal utvikling Begrensninger i jakt på Lirype, Fjellrype og Skogsfugl - Jaktsesongen 2020/2021 for Kommuneoverenskomsten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114515?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jegere ihht kommuneoverenskomsten | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 6870/2020 | Sektor kommunal utvikling Prøvingsrapport - Gjelder Meråker kommunale Vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117291?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 9644/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemeldinger i forhandlinger 30.10.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117055?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9408/2020 | Rådmannen Tilbakemelding på PlanId 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring - Rettelse av høringsfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115804?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Bodsberg m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 8157/2020 | Sektor kommunal utvikling Fjellandbruket - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Fjellandbruket i Meråker 2016/17 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114269?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 6624/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117114?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9467/2020 | Sektor kommunal utvikling Utkast til kjøpekontrakt og forhandlingsprotokoll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117054?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9407/2020 | Rådmannen Søknad om skjenkebevilling ved Meråker Alpinsenter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116558?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Stjørdal | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 8911/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - reguleringsplan for Steinfjellet II - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115771?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8124/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilsagnsbrev Kopperaa AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117596?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOPPERAA AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9949/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116881?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent I Falkered Storengen | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 9234/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Prøvingsrapport Meråker kommunale vannverk - drikkevann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117095?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 9448/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding 6.11.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117053?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9406/2020 | Rådmannen Søknad om skjenking - Stolt bryggeri http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116462?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOLT BRYGGERI AS | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 8815/2020 | Sentraladministrasjonen Merknader til reguleringsplan: Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115766?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Bang Danielsen | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8119/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Refusjonskrav for kommunale avgifter og forsikring 1. halvår 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114989?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE V/TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 7342/2020 | Sektor kommunal utvikling Anmodning om utbetaling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117576?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER MULTISERVICE AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9929/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116880?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Nordstrøm | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 9233/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemeldinger i forhandlinger 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117026?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9379/2020 | Rådmannen Vedlikehold av vei http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116748?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Pynten | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9101/2020 | Sektor kommunal utvikling Prøvingsrapport - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116716?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 9069/2020 | Sektor kommunal utvikling Møte om samhandling mellom Meråker kommune og DPS Stjørdal http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116728?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 9081/2020 | Rådmannen Arkivhåndtering ved overføringen av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115774?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Per Magne Solhaug | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8127/2020 | Sentraladministrasjonen Takker nei til stillingen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115609?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Nordhus | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 7962/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - Reguleringsplan Steinfjellet II - Planid 2017008 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115063?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 7416/2020 | Sektor kommunal utvikling Kreditering av faktura 900116375 - Meråker Skytehall http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114952?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE V/TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7305/2020 | Sektor kommunal utvikling Prøvingsrapport. Gjelder Meråker avløps- og Renseanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117573?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9926/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting som vikar (permisjon) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116708?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Teveldal | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9061/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilsagnsbrev Meråker Multiservice AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117091?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER MULTISERVICE AS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 9444/2020 | Sektor kommunal utvikling Modulvogntog på kommunale veger som er tillatt for 24 m tømmertransport - ber om tilbakemelding http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116729?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen, Myndighet og regelverk | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 9082/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding i forhandlinger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116674?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 9027/2020 | Rådmannen Prøvingsrapport - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116642?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 8995/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116497?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 8850/2020 | Sentraladministrasjonen Veiledning for arkivhåndtering ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115773?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8126/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115147?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Skarsbakk Lunde | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 7500/2020 | Sentraladministrasjonen Svar: Søknad om støtte til kulturprosjekt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114940?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nemnda for Industrimuseet | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7293/2020 | Kulturkontoret Uttalelse - samråd om detaljplan for Steinfjellet II, Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Länsstyrelsen Jämtlands län | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7356/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting som vikar (foreldrepermisjon) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116703?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Edvart Haugen | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9056/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilsagnsbrev Teveldal Turistgård AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117085?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 9438/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116828?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9181/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116500?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 8853/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på mail av 15.10.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116389?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 8742/2020 | Rådmannen Endre opplysninger i avtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115764?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8117/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi av Svar på drifting av fylkesveiene i Trøndelag og Meråker - etterlyser informasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115414?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Graftås | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 7767/2020 | Sektor kommunal utvikling Innrapportering av meddommere - PURRING http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115255?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 7608/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse til PlanID 2017008 - Reguleringsplan Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114990?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7343/2020 | Sektor kommunal utvikling Oversendelse av kommunale tariffavtaler til Skatteetaten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114376?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 6731/2020 | Sentraladministrasjonen Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politisk råd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117187?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 9540/2020 | Rådmannen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116586?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Feven Tekia Ghrmay | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 8939/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar vedrørende tilsagnsbrev Rypetoppen Adventurepark AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116889?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9242/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116800?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9153/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding i mail av 15.10.20 R.Venås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116361?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8714/2020 | Rådmannen Midlertidig tilsetting som sykevikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116075?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isaias Mirach Gebreamlak | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 8428/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Prøvingsrapport - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116271?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8624/2020 | Sektor kommunal utvikling Revidert planforslag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116067?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: WIKSTRØM PLAN OG PROSJEKTERING | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 8420/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om vikariat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115097?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Tidemann | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7450/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på koronasituasjonen fra sektor skole, oppvekst og kultur- Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117201?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 9554/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilsagnsbrev Kopperå forvaltning AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116475?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOPPERÅ FORVALTNING AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8828/2020 | Sektor kommunal utvikling Foreløpig svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116325?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 8678/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115875?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Hegdahl | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 8228/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig rapport - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116237?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8590/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppstart av undesøkelse Myra http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8588/2020 | Sektor kommunal utvikling Høring av reguleringsplan for Sneiåsen massetak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115922?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 8275/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115534?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yoko Shinohara | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 7887/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbud om vikariat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115096?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Risvold | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7449/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Valg av kommunens representant til representantskapet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114953?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 7306/2020 | Sentraladministrasjonen Reguleringsplan Steinfjellet II - høringsfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114786?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 7141/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar vedrørende tilbud Flomvurdering Meråker renseanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117445?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9798/2020 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 05.11.20 - 05.05.21 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116991?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Ven Nesgård | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9344/2020 | Sektor kommunal utvikling Signert årsmøteprotokoll 26.10.20 Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9237/2020 | Rådmannen Tilsagnsbrev Rypetoppen Adventurepark AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116474?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYPETOPPEN ADVENTUREPARK MERÅKER AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8827/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115874?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Teveldal | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 8227/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116312?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 8665/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig rapport drikkevann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116102?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 8455/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding vedr. drift/ leie http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115936?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 8289/2020 | Rådmannen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114818?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Krogstad | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7173/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115232?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 7585/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115095?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Nordhus | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7448/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114769?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 7124/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskuddsbrev særskilt utbetaling COVID-19, Utvidet programtid http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117243?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 9596/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Arbeidsavtale som vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116486?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Anita Nikolaisen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8839/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilsagnsbrev Meråker VVS AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116473?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER VVS AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8826/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende Meråker renseanlegg - geoteknisk vurdering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116495?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT ASA | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 8848/2020 | Sektor kommunal utvikling Foreløpig svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116306?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 8659/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Oppdatert invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116037?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 8390/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding etter forhandlinger 1.10.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115916?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 8269/2020 | Rådmannen Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115971?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 8324/2020 | Sektor kommunal utvikling Høring - Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - PlanId 2015002 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115912?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 8265/2020 | Sektor kommunal utvikling Oversendelse av engasjementsbrev Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115794?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8147/2020 | Rådmannen Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115090?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Hellem Dalåmo | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7443/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tillkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114686?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbro Margareta Edin | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 7041/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114592?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Nora Walstad | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 6947/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114851?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7206/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om utvidelse av stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114616?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege A. Lundquist | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6971/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer XN 40010 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116769?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9122/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilsagnsbrev Strikken AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116472?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STRIKKEN AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8825/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker renseanlegg - Bestilling av geoteknisk vurdering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116371?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 8724/2020 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 10.10.20 - 10.04.21 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116360?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannike T Fundtaunet | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 8713/2020 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av arbeidsavtale SHPO http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115644?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 7997/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Engasjementsbrev Meråker kommune for signering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115765?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8118/2020 | Rådmannen Søknadsskjema - Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115782?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 8135/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Uttalelse - reguleringsplan - detaljregulering Sneiåsen masseuttak - AS Meraker Brug - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115536?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 7889/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115450?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 7803/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115088?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Pedersen Østerås | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7441/2020 | Sentraladministrasjonen Prosjektplan - undersøkelse Myra - kontrollutvalgets sak 24/20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115189?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7542/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114540?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wegahta Nguse Abrham | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 6895/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114850?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7205/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om utvidelse av stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114615?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Refsnæs | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6970/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113925?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Langolf | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6280/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:01:02.802876 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117603?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9956/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117000?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma von Düring | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 9353/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Sluttutbetaling av innvilget tilskudd til konfliktdempende tiltak i 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116990?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 9343/2020 | Sektor kommunal utvikling Renovasjonsgebyr og slampriser 2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116574?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 8927/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på tilbud tilleggsoppdrag reguleringsendring og ROS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116365?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 8718/2020 | Sektor kommunal utvikling Ansettelse som ernæringsfysiolog i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115500?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline B Westerberg | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 7853/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke XN 31168 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115814?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 8167/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115844?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 8197/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til årsmøte 26.10.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115496?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 7849/2020 | Rådmannen Manglende bruk av "drosjekort" http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115109?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 7462/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Videreføring av avtale for perioden 1.10 - 31.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114966?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristoffersen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7319/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114522?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synnøve Kalvik | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 6877/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Planid 2019002 Reguleringsplan Kirkebyfjellet - Vedtak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114865?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7220/2020 | Sektor kommunal utvikling Uttalelse - høring på forslag til reguleringsplan for Sneiåsen massetak - PlanId2015002 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115004?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7357/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114967?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 7320/2020 | Sektor kommunal utvikling PlanId 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring - Rettelse av høringsfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Bang Danielsen m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 7111/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114583?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Lundberg | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6938/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113877?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Edvart Haugen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6232/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:35.906303 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117595?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9948/2020 | Sentraladministrasjonen Informasjonspost om varsling av skred og flom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117483?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Høivik | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9836/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116989?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sabah Elfadhil Saifaddin | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9342/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kopi av innsendt rapport via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116916?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 9269/2020 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsavtale tiltak Covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116068?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Habtom Russom Semhar | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8421/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Meråker kommune - Sluttutbetaling av spillemidler 27216 Grova lysløype http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116337?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8690/2020 | Kulturkontoret Engasjement ved Meråker legekontor http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115199?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Haugen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 7552/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115819?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNOWMOTION MEDIA AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 8172/2020 | Sektor kommunal utvikling Videreføring av avtale for perioden 1.10 - 31.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114956?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Cato Størseth | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 7309/2020 | Sektor kommunal utvikling Foreløpig svar - Søknad til Meråker kommune angående Stordalshytta http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115240?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag Turistforening v/Nina Pettersen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 7593/2020 | Rådmannen Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke VF 83224 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 7285/2020 | Sektor kommunal utvikling Uttalelse til høring av reguleringsplan for Sneiåsen massetak i Meråker kommune - planID 2015002 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114844?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 7199/2020 | Sektor kommunal utvikling Angående ny reguleringsplan Teveldal http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114753?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rasmus Lindboe Halvorsen m.fl. | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 7108/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114582?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asmerom Weldemariam | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6937/2020 | Sentraladministrasjonen Forlengelse av avtale som sykepleier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114435?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Erik Mackhe | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6790/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Analyseresultater drikkevann - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114531?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 6886/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport 20. august 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114365?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6720/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113873?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Else Haugen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6228/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Referat fra dialogmøtet den 13.08.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114170?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 6525/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:05.066307 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117594?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 9947/2020 | Sentraladministrasjonen Utferding av bekreftet utskrift fra grunnboken http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117373?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG EIENDOM AS | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9726/2020 | Sektor kommunal utvikling Anmodning om sluttutbetaling av dreneringstilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117175?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Stenmo | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9528/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116988?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ludvik Myhre | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9341/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Forslag til vedtak angående mottak av flyktninger fra Moria-leiren http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116551?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Steinset | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 8904/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Meråker kommune - Sluttutbetaling av spillemidler Grova skisenter langrennsanlegg 27215 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116336?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8689/2020 | Kulturkontoret Krav kap. 3.4.2 Skolelederforbundet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116163?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skolelederforbundet | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 8516/2020 | Sentraladministrasjonen Kontaktinformasjon til beredskapssjef i Helse Nord-Trødenlag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116038?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 8391/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115634?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 7987/2020 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsavtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115349?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isaias Mirach Gebreamlak | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 7702/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilskudd til Stordalshytta http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115180?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DEN NORSKE TURISTFORENING | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 7533/2020 | Sentraladministrasjonen Interpellasjon til kommunestyrets møte 28.09.20: Meråker videregående skole og eventuelt salg av lokalene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115154?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Venstre | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 7507/2020 | Ordføreren Videreføring av avtale - midlertidig ansettelse i 50% stilling som konsulent i perioden 1.10. - 31.12.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114949?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 7302/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om reduksjon av plangebyr http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114292?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 6647/2020 | Sektor kommunal utvikling Statens vegvesens uttalelse til reguleringsplan for Sneiåsen massetak - planID 2015002 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114819?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 7174/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114581?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Beitland | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 6936/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse til høring av reguleringsplan - Steinfjellet II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114746?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 7101/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114506?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 6861/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114125?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melodia Jubilan Tronsmo | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6480/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113872?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivian Helene A Hegre | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6227/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Utferding av matrikkelbrev http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117370?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG EIENDOM AS | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 9723/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedtak om å dokumentere skriftlig vedlikeholdsplan og fargekartlegging http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/117284?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 9637/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116949?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Sandvik | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 9302/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116742?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9095/2020 | Sentraladministrasjonen Korrigerte kart på drenering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116739?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 9092/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker kommune - Sluttutbetaling av spillemidler Kongehytta ved Grova skisenter 73954 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/116335?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8688/2020 | Kulturkontoret Godtgjøring av kommunalt skadefellingslag - fellingsforsøk på bjørn i deler av Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115872?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 8225/2020 | Sektor kommunal utvikling Åpningstider Meråker gjenvinningsstasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115834?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geirr Jørgensen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 8187/2020 | Sektor kommunal utvikling Beregning av kostnader http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115573?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Arne Ketil Auran | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 7926/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/115445?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Multiservice AS | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 7798/2020 | Sektor kommunal utvikling PlanId 2015002 Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - Høring - Rettelse av hørinsfrist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114750?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 7105/2020 | Sektor kommunal utvikling Sak avsluttet pga betaling utført (Ref=arrpa9, SakId=331838) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114693?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 7048/2020 | Kommunekassen Arbeidsavtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114161?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Langolf | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6516/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114240?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 6595/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig rapport drikkevann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/114337?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 6692/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse som turnuslege http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113999?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Daniel Stølen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 6354/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg