Postliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ einnsyn.meraker.kommune.no Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink Kjellmra - Geir Brenntrø http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107759?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Brenntrø | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 118/2020 | Sektor kommunal utvikling Kjørebok 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107750?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Øian | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 109/2020 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse 0049/0012/0081 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107689?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Petter Løkken | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 48/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0081 - Jan Petter Løkken http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107668?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Løkken | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 27/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Helikopter - NINA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107667?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 26/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0494 - Magnar Berg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107665?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Berg | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 24/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0008 - Ivar Dalåmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107584?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Dalåmo | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9824/2019 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107518?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Berg | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 9758/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107505?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Dalåmo | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 9745/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0045/0148 - Bjørnmyra - Erik Vaagland http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107497?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Kalvik Vaagland | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9737/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Litjvasshytta ved Fossvatna - John Olav Sætnan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107496?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Ola Sætnan | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9736/2019 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107457?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfinn Myrhaug | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 9697/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107443?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Reppe | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 9683/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0089 - Bård Torvik http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107424?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Torvik | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9664/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel ferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0080 - Karl Terje Furunes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107409?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9649/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107382?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Gunnar Renå | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9622/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - 0049/0012/0046 - Atle Stenmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107370?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Stenmo | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9610/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107361?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Stenmo | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9601/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0091 - Dutte Nordstrøm http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107349?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dutte Nordstrøm | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9589/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0048 - Christian Øverkil http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107348?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Øverkil | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9588/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0043 - Arve Vassli http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107328?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Vassli | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9568/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0039 - Rune Sørmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107327?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Sørmo | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9567/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0103 - Toralf Pedersen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107326?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Pedersen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9566/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0051 - Sølvi Bakken http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107325?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Bakken | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9565/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/012/0098 - Karl Hegseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107324?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Hegseth | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9564/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0026/003 Fjellåsvollen - Karl Hegseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107323?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Hegseth | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9563/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107312?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Erik Berg | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9552/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og kopi av grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107249?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Brenntrø | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9489/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107245?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9485/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107238?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Egil Moksnes | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9478/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107237?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Petter Løkken | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9477/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108013?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 372/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Valg av representant til nasjonalparkstyre Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107501?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 9741/2019 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107141?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Bakken | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9381/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Valg av representant til nasjonalparkstyre Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107355?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9595/2019 | Sektor kommunal utvikling Valg av representant til nasjonalparkstyre Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107285?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen m.fl. | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 9525/2019 | Sentraladministrasjonen Møteprotokoll fra Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29.11.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106918?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9158/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0036 - Roar Stav http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107054?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Stav | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9294/2019 | Sektor kommunal utvikling Innspill til høring besøksstrategi Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde med naturreservater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106350?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 8590/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av grunneiertillatelse - Arild Sonflå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107018?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Sonflå | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 9258/2019 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse og søknad motorisert ferdsel i utmark 0049/0012/0080 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107016?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 9256/2019 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr. 0045/0148 - Grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107011?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 9251/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107009?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Vassli | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 9249/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0127 - Anne Lovise Reitan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106964?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lovise Reitan | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9204/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - gnr/bnr 0004/0050 - Arild Sonflå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106944?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Sonflå | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9184/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106924?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Kalvik Vaagland | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9164/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106923?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Torvik | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9163/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106922?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Jon Lian | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9162/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106921?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Ola Sætnan | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9161/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel -Fundtaunvollen gnr/bnr 0018/0001 - Svein Kåre Storhaug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106898?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kåre Storhaug | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9138/2019 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse fra Meraker Brug - 49/12, f.nr. 39 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106893?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9133/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om behandlingstid på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106887?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Bakken | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9127/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om behandlingstid på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106886?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Øverkil | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9126/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om behandlingstid på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106885?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Wist | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9125/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om behandlingstid på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Lian | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9123/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om behandlingstid på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106882?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Bernhard Larsson | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9122/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om behandlingstid på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106879?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsmund Øverkil | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9119/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om behandlingstid på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106876?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Johansen | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9116/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106919?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9159/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Dispensasjon til flere turer i forbindelse med hyttebygging i Koltjønndalen naturreservat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106874?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9114/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106473?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 8713/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel - Terje Sesseng http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106872?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9112/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106279?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8519/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Melding om behandlingstid på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106867?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Tronsmo Almbakk | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9107/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106265?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8505/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tillatelse til motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106863?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Tronsmo Almbakk | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9103/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106081?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 8321/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0041 - T. Kjeldstad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106854?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Kjeldstad | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9094/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Skoleskyss med drosje 01.11.2019 - 31.03.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105970?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivan Langsåvold | Journaldato: 26.10.2019 | RegistryNumber: 8210/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter Gnr/bnr 0049/0012/0064 - Ø. B. Reppe http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106853?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øistein Billy Reppe | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9093/2019 | Sektor kommunal utvikling Skoleskyss med drosje 01.11.2019 - 31.03.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105958?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Madelen Jønsson m.fl. | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8198/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0079 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106831?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Morten Bjørnås | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9071/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0087 - John Ingmar Buan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106830?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Ingmar Buan | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9070/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0063 - Torbjørn Ringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106829?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Ringen | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9069/2019 | Sektor kommunal utvikling Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til fylkesmannen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106250?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 8490/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark vedr. Storlirenn og Ski Tour 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106828?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL Varden - Ski Tour 2020 | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9068/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0102 - Rune Sigmar Lien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106827?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Sigmar Lien | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9067/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0107 - Terje Sesseng http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106825?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Sesseng | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9065/2019 | Sektor kommunal utvikling Kjøretillatelse scooter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106823?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Kåre Storhaug | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 9063/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og kopi av grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106811?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dutte Nordstrøm | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 9051/2019 | Sektor kommunal utvikling Etterlyser svar på søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106798?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Tronsmo Almbakk | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 9038/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106780?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralf Pedersen | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 9020/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Berg | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 8996/2019 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet leiekontrakt - tannlegebolig sokkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107253?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fana Teklemikael Gebre | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9493/2019 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse og søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106672?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Tømmeråsmo Eriksen | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8912/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106671?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORWAY HUSKY ADVENTURE AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8911/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106669?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralf Pedersen | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8909/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106668?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Egil Sonflå | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8908/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106667?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralf Pedersen | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8907/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106665?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Bakken | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8905/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - gnr./bnr. 0049/012 Karl Hegseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106476?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8716/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - gnr./bnr. 0026/003 Karl Hegseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106475?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8715/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106462?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Øverkil | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8702/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark nord for Ivarsmyra - ATV med belter/snøscooter - IL Varden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106394?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL Varden Meråker | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 8634/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106391?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Wist | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 8631/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106390?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Lian | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 8630/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapport bekjempelse og kartlegging av fremmede skadelige arter langs Trønderbanen 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTINA AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 243/2020 | Sektor kommunal utvikling Ettersendelse av dokumentasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106383?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Bernhard Larsson | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8623/2019 | Sektor kommunal utvikling Regnskap FSA Meråker kommune 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106498?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 8738/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106361?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åsmund Øverkil | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8601/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapport bekjempelse FSA Meråker kommune 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106484?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTINA AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8724/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag m/grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106349?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Johansen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 8589/2019 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106323?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Stav | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 8563/2019 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Torbjørn Holås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106292?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8532/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi - Transport av materialer i forbindelse med hyttebygging i Koltjønndalen naturreservat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106291?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8531/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106280?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole B. Larsson | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8520/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106263?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holås | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 8503/2019 | Sektor kommunal utvikling Endring av kontraktbeløpet for servicekontrakt nr 22543 vedr. vann/avløpspumper http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107882?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: XYLEM WATER SOLUTIONS NORGE AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 241/2020 | Sektor kommunal utvikling Ettersending av grunneiertilatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106245?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Sigmar Lien | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8485/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Søknad om scooterløyve ifm drift Angeltjønnhytta http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106204?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8444/2019 | Sektor kommunal utvikling Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106181?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lovise Reitan | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8421/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106151?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Sonflå | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8391/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter - Vedblink sør for Nysetervika til 0049/0012/0109 - Reidar Løvhaugen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106139?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Løvhaugen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 8379/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter - Gnr/bnr 0049/0012/0109 - Reidar Løvhaugen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106138?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Løvhaugen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 8378/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106130?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Tronsmo Almbakk | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8370/2019 | Sektor kommunal utvikling Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107490?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 9730/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Thomas Wintervold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Wintervold | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 8339/2019 | Sektor kommunal utvikling Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107487?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 9727/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad grunneiertillatelse motorferdsel i utmark snøscooter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106086?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Jonny Krogstadholm | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 8326/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106020?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Hassel | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8260/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969695227 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107944?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 303/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106019?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Redningstjeneste | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8259/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183501 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107943?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 302/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106018?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Øverkil | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8258/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107941?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 300/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105987?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Kåre Storhaug | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 8227/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976012259 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107940?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 299/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105978?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Kjeldstad | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 8218/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997534573 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107939?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 298/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter Gnr/bnr 0049/0012/0064 - Ø. B. Reppe http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105956?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øistein Billy Reppe | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 8196/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999556396 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107938?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 297/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106172?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Marken Frengen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 8412/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105951?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Morten Bjørnås | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 8191/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - John Buan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105804?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Ingmar Buan | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8044/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969285169 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107936?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 295/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Meråker JFF v/Buan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105803?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER JEGER OG FISKERFORENING | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8043/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105959?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torkel Moeng Sende | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 8199/2019 | Sentraladministrasjonen Tilskudd for LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106656?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8896/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105819?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Aksel Buland | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8059/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969219948 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107933?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 292/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105792?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8032/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990761191 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 291/2020 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk - Teveldal Turistgård AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107309?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9549/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105675?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Magnar Høiseth | Journaldato: 13.10.2019 | RegistryNumber: 7915/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184877 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107931?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 290/2020 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk - Sissels Spiseri http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107307?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9547/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107930?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 289/2020 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk - Kirkebyfjellet Konferansesenter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107306?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9546/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Reduksjonsfaktor i Norge Digital desember 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106933?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket i Trøndelag | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9173/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915382282 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107929?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 288/2020 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk - Rema 1000 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107305?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9545/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding etter FDV-runde 2019-2 - 5034 Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106620?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 8860/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987090782 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107335?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9575/2019 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk - Europris http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107304?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9544/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding etter FDV 2019-2 Plan til Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106619?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 8859/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971580402 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107334?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9574/2019 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk - Coop Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107303?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9543/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Innkalling til årssamling 2019 i Geovekst kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106098?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSAND KOMMUNE | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 8338/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107333?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9573/2019 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk - Fagerlia Hotelldrift http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107302?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9542/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985958726 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107331?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9571/2019 | Sektor kommunal utvikling Bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholdig drikk i butikk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107220?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9460/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107330?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9570/2019 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk hos Gjestegården Pub - 02.11.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8475/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918423044 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107329?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9569/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilsyn tobakkskadeloven hos Best - 02.11.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106234?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8474/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108014?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 373/2020 | Grunnskolen Ber om revisjon av den delen av arealplanen som omhandler Øian massetak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107387?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Øian | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9627/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – Melding om kontroll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106467?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAUGEN LEIF K | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 8707/2019 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk hos Sissels Spiseri - 02.11.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106233?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8473/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107915?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 274/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – Melding om kontroll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106466?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUDVIG HAUGEN m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 8706/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Etterspør tilbakemelding etter kontroll ved Øyan steintak i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106625?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8865/2019 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk 11.10.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105680?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7920/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Feil informasjon i sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107908?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 267/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – Melding om kontroll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106464?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER SAMDRIFT DA | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 8704/2019 | Sektor kommunal utvikling Kvittering for levert rapport FKT-midler 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107357?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9597/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915618936 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106458?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8698/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985958726 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106457?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8697/2019 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107657?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 16/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Godtgjøring av kommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106990?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 9230/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869183652 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106456?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8696/2019 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107236?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9476/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Foreløpig svar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107161?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9401/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920816487 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106455?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8695/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra styremøte 15. oktober 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106184?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8424/2019 | Kulturkontoret Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107224?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9464/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader for kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106925?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9165/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996575306 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106454?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8694/2019 | Sektor kommunal utvikling Godtgjøring av kommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv i deler av Meråker, Stjørdal, Levanger og Verdal kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106734?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 8974/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184974 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106453?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8693/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 10.12.2019. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107347?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9587/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Bosetting av flyktninger - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107373?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9613/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kopi av Godtgjøring av kommunalt fellingslag Levanger i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv i deler av Levanger og Verdal kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106617?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 8857/2019 | Sektor kommunal utvikling Utredningsplan - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106500?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 8740/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995590433 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106452?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8692/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107344?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9584/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Bosetting av flyktninger ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106973?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9213/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Enkeltvedtak spesialundervisning resten av skoleåret 2019 og ut skoleåret 2020, for ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106470?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 8710/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687844 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106451?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8691/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Godtgjøring av kommunalt fellingslag - skadefellingsforsøk ulv Levanger kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106376?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8616/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107343?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9583/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forlenget tillatelse til skadefelling av to ulver i deler av Verdal-, Stjørdal-, Levanger- og Meråker kommune 21.november 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106647?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8887/2019 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106460?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8700/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992160144 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106450?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8690/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107342?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9582/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forlenget tillatelse til skadefelling av to ulver i deler av Stjørdal, Levanger, Verdal og Meråker 14.november 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106612?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 8852/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969605708 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106449?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8689/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107341?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9581/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106497?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 8737/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998019524 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106448?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8688/2019 | Sektor kommunal utvikling Gjeldende vaktdistriktskultur for den kommunale veterinærvakten fra 1. januar 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105760?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 8000/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107311?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9551/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993767557 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106447?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8687/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107152?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9392/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999556396 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106446?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8686/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefellingstillatelse på ulv i deler av Verdal, Meråker, Levanger og Stjørdal kommuner 01.08.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106370?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8610/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107150?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9390/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183501 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106445?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8685/2019 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 071119 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106254?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 8494/2019 | Sektor kommunal utvikling Kart over vannområdene i Trøndelag. Manglende vedlegg til brev av 19.09.19 om oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105752?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 7992/2019 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107052?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9292/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Refusjon for samisk skoleåret 2019/20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107089?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9329/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969285169 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106444?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8684/2019 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106189?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8429/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997534573 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106443?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8683/2019 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 241019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105992?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8232/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105924?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8164/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106836?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9076/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969219948 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106442?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8682/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105923?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8163/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 171019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105965?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 8205/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om sanering av nedgravd tank for parafin - gnr/bnr 0031/0026 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107730?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Eriksson | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 89/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976012259 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106441?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8681/2019 | Sektor kommunal utvikling Signert samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106413?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 8653/2019 | Kulturkontoret Midlertidig svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105921?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8161/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om uttak av bjørn på vårsnø i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105825?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 8065/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Gnr/bnr 0051/0001/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107924?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Karl Ystgaard | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 283/2020 | Sektor kommunal utvikling Melding om fjerning av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107700?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Birger Pedersen | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 59/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687143 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106440?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8680/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 08.10.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8123/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0006 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107793?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Keiseraas | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 152/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Oppgave over solgte tomter i Fagerlia 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107563?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 24.12.2019 | RegistryNumber: 9803/2019 | Sentraladministrasjonen Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106690?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8930/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687852 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106439?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8679/2019 | Sektor kommunal utvikling Endring av selskapsavtale 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105886?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 8126/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105846?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 8086/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Utvidelse av område for skadefellingstillatelse av 2 ulver i deler av kommunene Verdal, Levanger, Stjørdal og Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105771?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 8011/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107792?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Keiseraas | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 151/2020 | Sektor kommunal utvikling Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger trer i kraft 1. januar 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106658?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8898/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912260097 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106438?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8678/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105701?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7941/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Stjørdal, Levanger, Verdal og Meråker kommuner 10. oktober 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105769?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 8009/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på gnr/bnr 0047/0032 - Komplettering av opplysninger i matrikkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107788?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Arthur Lunnan | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 147/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 09.12.19 - 09.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107431?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Vassli Sandvik | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9671/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915198171 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106437?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8677/2019 | Sektor kommunal utvikling Veileder - råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105862?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 8102/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi - Godtgjøring av kommunalt fellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105768?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 8008/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105696?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7936/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0028/0003 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107787?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 146/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.12.19 - 01.05.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107430?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yoko Shinohara | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9670/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981908864 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106436?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8676/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105676?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7916/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Aksjonærlån - Meråker Alpinsenter AS - orientering om vedtak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105153?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker Alpinsenter AS | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7393/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Gnr/bnr 0028/0003 - Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107786?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 145/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 20.12.19 - 15.05.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107428?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Kamilla Børseth | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9668/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969695227 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106435?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8675/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om endret kategori når det gjelder tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105618?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7858/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0049/0429 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107785?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 144/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988946702 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106434?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8674/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105614?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7854/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Gnr/bnr 0049/0239 - Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107775?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 134/2020 | Sektor kommunal utvikling Konsesjonskraft 4. kvartal 2019 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107748?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 107/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106779?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddny Øverkil | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9019/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Oppsummering "Ut i Meråker 2019" http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106650?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ut i Meråker v/Anne Marken | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8890/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971580402 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106433?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8673/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105613?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7853/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106777?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Weini Haile Kiflemichael | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9017/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Konsesjonsavgifter til kommuner 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107250?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9490/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918423044 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106432?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8672/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105611?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7851/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Gnr/bnr 0045/0003 Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107726?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 85/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106775?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Stensen | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9015/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993357847 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106431?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8671/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105610?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7850/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106774?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brith Krogstad | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9014/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på gnr/bnr 0017/0003 - Komplettering av opplysninger i matrikkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107314?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Buland Øien | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9554/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106430?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8670/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på melding om riving av bygning . gnr./bnr. 0032/0019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107261?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anny Wennstrøm Bakke | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 9501/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106773?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Kvam | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9013/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Møtereferat 05.12.2019 - IUA beredskapsstyre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107385?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA Sør Trøndelag | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9625/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990761191 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106429?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8669/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106772?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Beitland | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9012/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107246?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anny Wennstrøm Bakke | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9486/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møte 3.10.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106875?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9115/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915382282 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106428?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8668/2019 | Sektor kommunal utvikling Vederlag for trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107860?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina og Per Erik Kristensen | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 219/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innsamling av elgjaktmateriale for 2019-sesongen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107897?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NINA | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 256/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106771?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melodia Jubilan Tronsmo | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9011/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913139399 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106427?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8667/2019 | Sektor kommunal utvikling Vederlag for leie av grunn til trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnil Wæhre og Kjetil Aarbakke | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 115/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Gnr/bnr 0049/0001/0429 - Retting av opplysninger i matrikkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107219?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Haugan Buhrkall m.fl. | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 9459/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106770?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Erik Mackhe | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9010/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 956293235 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106426?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8666/2019 | Sektor kommunal utvikling Avskyting rådyr 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107817?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 176/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106766?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Fordal | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9006/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Gnr./bnr. 0004/0009/0001 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106768?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon-Olaf Schjødt m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9008/2019 | Sektor kommunal utvikling Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106689?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8929/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869363782 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106425?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8665/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapport skutt rådyr 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107711?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georg Klefsåsvold | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 70/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.10.19 - 01.03.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106764?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asmerom Weldemariam | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9004/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987090782 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106424?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8664/2019 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse av oppmålingsdato http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106203?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERAKER KRAFT AS | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8443/2019 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse fra kommunen - nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106179?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8419/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fellingsrapport rådyr 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107693?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 52/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106763?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Magnusson | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9003/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på gnr/bnr 0020/0196 - Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107185?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Harsem | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 9425/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184877 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106423?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8663/2019 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse av oppmålingsdato http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106202?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8442/2019 | Sektor kommunal utvikling Fellingsrapport rådyr 2019 - Holthskogen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107692?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Oddvar Holth | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 51/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppmåling av festepunkt 4/9/1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106168?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon-Olaf Schjødt | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 8408/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986982531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106422?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8662/2019 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 4.termin 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107071?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole v/Trøndelag Fylkeskommune, sentralt fakturamottak | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 9311/2019 | Sektor kommunal utvikling Fellingsrapport rådyr 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107690?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 49/2020 | Sektor kommunal utvikling Komplettering av opplysninger i matrikkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107155?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9395/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106421?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8661/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om riving - gnr/bnr 0046/0004 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107135?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Teveldal | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9375/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970546480 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106420?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8660/2019 | Sektor kommunal utvikling Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105936?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8176/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990002460 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106419?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8659/2019 | Sektor kommunal utvikling Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107522?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9762/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0006 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107129?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9369/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985962707 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106418?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8658/2019 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0027/0008 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107102?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Ringen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9342/2019 | Sektor kommunal utvikling Kvittering for overformynderiarkiv http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107757?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 116/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107008?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 9248/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Oversikt over tilskudds-tellende medlemmer i de enkelte tros- og livssynssamfunn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106492?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 8732/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982930871 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106417?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8657/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling 01.01.20 - 15.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106589?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Langås | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 8829/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Betraktninger rundt etablering av fengsel i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107513?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnulf Størseth | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 9753/2019 | Rådmannen Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - orientering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107393?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9633/2019 | Sentraladministrasjonen Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106920?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9160/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993253014 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106416?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8656/2019 | Sektor kommunal utvikling Oppdatering på endringer i IMDI Nett bosetting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106329?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 8569/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den Katolske kirke - påminnelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105852?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 8092/2019 | Sentraladministrasjonen Vedrørende leieavtale 38465-004 (rammeavtale 38465) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107975?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 334/2020 | Grunnskolen Gnr/bnr 0045/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9339/2019 | Sektor kommunal utvikling Grenseregulering av namsdistrikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107386?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9626/2019 | Sentraladministrasjonen Gnr./bnr. 0001/0001/0001 - Matrikkelbrev etter oppmåling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106793?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9033/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106716?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 8956/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105975?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simret Mehari Belay | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8215/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106666?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8906/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Melding om jordfeil - måler 6970631406993546 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107881?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 240/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Fylkesmannen vurderer anmodning om omgjøring av vedtak 21.11.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107301?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9541/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105856?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 8096/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Gnr/bnr 0007/0010 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107096?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deimante Mockiene m.fl. | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 9336/2019 | Sektor kommunal utvikling Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Aasan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107806?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 165/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0043/0002 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107095?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Eskild Juliussen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9335/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapport - målinger av støvnedfall nær Egga grustak - periode 8 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107744?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 103/2020 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av avtale - 20% stilling i sentralbordet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106186?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 8426/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Mørke gatelys i Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107159?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanna Maria Falkered | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9399/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106895?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9135/2019 | Sektor kommunal utvikling Vedtak i klagesak - fradeling av tomter - Meråker kommune - eiendommene 49/531, 49/532 og 49/533 - vedtaket oppheves http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106663?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8903/2019 | Sektor kommunal utvikling Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107464?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 9704/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/3 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107179?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 9419/2019 | Sektor kommunal utvikling Delrapport støvnedfall periode 5 ny versjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107140?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF MOLAB AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9380/2019 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål om gatelys i Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107156?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Henrik Ringen | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9396/2019 | Sektor kommunal utvikling Klageoversendelse - Søknad om fradeling av tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt 1 (F1) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106058?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 8298/2019 | Sektor kommunal utvikling Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105934?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8174/2019 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0011/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107093?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Elin Keiseraas m.fl. | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9333/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107354?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Krogstad | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 9594/2019 | Sentraladministrasjonen Kopi av Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 45/4 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107178?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 9418/2019 | Sektor kommunal utvikling Innhenting av årsverk og antall fra deltakere i norskopplæring 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107104?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9344/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Delrapport støvnedfall Egga grustak periode 4 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107136?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF MOLAB AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9376/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om veibelysning i Svedalen øvre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106972?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ørbech Legreid | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9212/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Svar på klage - Søknad om fradeling av tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt1 (F1) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106046?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 8286/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om dispensasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107966?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 325/2020 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 242/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0012/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107087?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Cato Størseth | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9327/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106257?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Iren Lundberg | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 8497/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107281?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Hanssen m.fl. | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 9521/2019 | Sentraladministrasjonen Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107299?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 9539/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi av Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 47/75 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107177?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 9417/2019 | Sektor kommunal utvikling Støvnedfall nær Egga grustak periode 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107133?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF MOLAB AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9373/2019 | Sektor kommunal utvikling NIBIO-rapport granbarkbillen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106494?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 8734/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på klage - Søknad om fradeling av tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt1 (F1) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106016?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Torstein Røe | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 8256/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om dispensasjon - kart http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107965?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selbuhytta | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 324/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende sak på planforum for Trøndelag. Masterplan for Fagerlia alpinsenter og hytteområde i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107887?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 246/2020 | Ordføreren Gnr/bnr 0013/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107080?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria De'moon | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9320/2019 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107765?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luwam Zemuy Tasfamariam | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 124/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/83252?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 8034/2017 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kopi av Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/1 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107176?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 9416/2019 | Sektor kommunal utvikling Delrapport støvnedfall Egga grustak periode 7 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107132?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF MOLAB AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9372/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Rapport fra Fylkesmannen etter stikkprøvetilsyn 24.09.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106185?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8425/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105612?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Karlsen | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7852/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Klage på vedtak - signert versjon. Jfr. dokument 28 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105725?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Christin Aune | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 7965/2019 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0017/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107074?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Buland Øien m.fl. | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9314/2019 | Sektor kommunal utvikling Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107743?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 102/2020 | Sentraladministrasjonen Analyseresultater Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107441?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 9681/2019 | Sektor kommunal utvikling Endring av komiteer til utvalg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107279?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunhild Warø m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9519/2019 | Sentraladministrasjonen Kopi av Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 27/1 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107175?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 9415/2019 | Sektor kommunal utvikling CV http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107124?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ferima Rahman | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9364/2019 | Sentraladministrasjonen Delrapport støvnedfall periode 6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107131?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF MOLAB AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9371/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til leirskoleopphold 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107105?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9345/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105551?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Nordstrøm | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7791/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105919?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hussein Ahmad Alnayef | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8159/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på undefined http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105718?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 7958/2019 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0039/0006 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107073?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arnold Furunes | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9313/2019 | Sektor kommunal utvikling Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107508?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 9748/2019 | Sektor kommunal utvikling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Driftstilskudd 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107345?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker menighet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9585/2019 | Sentraladministrasjonen Kopi av Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 37/1 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107174?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 9414/2019 | Sektor kommunal utvikling Delrapport støvnedfall Egga grustak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107128?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF MOLAB AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9368/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Jamtåsen råvann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107139?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9379/2019 | Sektor kommunal utvikling Revidert tilsagn om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak reindrift annen part - Bjarne Høttmon - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106523?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 8763/2019 | Sektor kommunal utvikling Fjellandbruk i Meråker - Utbetaling av fjellandbruksmidler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106377?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8617/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105546?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ilona Beate M Lundemo | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7786/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på forespørsel om jobb i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105730?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karim Syar | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7970/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Avlysing av oppmålingsforretning 0049/0531 og 0049/0533 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105681?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7921/2019 | Sektor kommunal utvikling Sluttrapport "Fjellandbruk i Meråker 2016-2019" http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106256?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 8496/2019 | Sektor kommunal utvikling Sluttutbetaling - Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen part - Bjarne Høttmon - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104637?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 6877/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107766?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Wåhlberg | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 125/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 36/1 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107173?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 9413/2019 | Sektor kommunal utvikling Høye måleverdier i prøvepunkt EG1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107115?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF MOLAB AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9355/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilleggsbevilgning av NMSK midler 2019 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106741?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 8981/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106662?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8902/2019 | Sektor kommunal utvikling Innmelding av behov for tiltak i beiteområder 2020 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106680?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8920/2019 | Sektor kommunal utvikling Avlysing av oppmålingsforretning 0049/0531 og 0049/0533 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105679?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 7919/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til tiltak i beiteområder 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105666?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker beitelag | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 7906/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/1 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107172?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 9412/2019 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål fra politiske partier og svar fra rådmannen vedr. budsjett 2020 #2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107081?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiske partier | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 9321/2019 | Sentraladministrasjonen Delrapport støvnedfall Egga grustak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107113?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF MOLAB AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9353/2019 | Sektor kommunal utvikling Plankart Fagerlia felt 10 rev http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105202?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Bjørn Gunnarsson | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 7442/2019 | Sektor kommunal utvikling Delegering av kommunenes ansvar for NMSK tilskudd til skogsveier og til drift i vanskelig terreng http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106742?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nidaros Skognettverk | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 8982/2019 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet leiekontrakt for Søgardsjale I http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106815?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marvel Mansæterbak | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 9055/2019 | Sektor kommunal utvikling Mattilsynet fatter vedtak om prøvetakingsplaner med ny utsatt frist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106485?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8725/2019 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Husleie for 2020, samt refusjonskrav for kommunale avgifter og forsikring for 2. halvår 2019 - Meråker skytehall http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107747?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregåene skole v/Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 106/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding etter kontroll ved Egga grustak i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107092?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9332/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107116?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Gresseth | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9356/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Endring av refusjonskrav fosterhjemsplassert elev ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107486?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunnhild Malones Stuberg | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 9726/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Spørsmål fra politiske partier og svar fra rådmannen vedr. budsjett 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106979?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiske partier | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 9219/2019 | Sentraladministrasjonen Aksept av midlertidig stopp i videre prosjektering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107012?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 9252/2019 | Sektor kommunal utvikling Ol-Jensaveien 13B http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106654?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Hanssen | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8894/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106411?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 8651/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106586?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Habtom Russom Semhar | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 8826/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Refusjon kommuner i Værnesregionen DEKOM http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107425?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommuner i Værnesregionen | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 9665/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Gnr/bnr 0047/0093 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107067?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Mæhla | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9307/2019 | Sektor kommunal utvikling Forlag til endringer budsjett 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106963?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker SP | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9203/2019 | Sentraladministrasjonen Referat fra møtet i brukergruppen 11.11.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106340?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Christian Fredrik Kolvik m.fl. | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 8580/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Oppsigelse av kommunal leilighet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106386?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerezghier T Tesfaymariam | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8626/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106165?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8405/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107710?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Petter Øyen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 69/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Refusjon lønn tillitsvalgt 2. halvår 2019 - sentralt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107272?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Morten Severin Aursand | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 9512/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Gnr/bnr 0034/0020 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107066?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Arve Wennstrøm | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9306/2019 | Sektor kommunal utvikling Forslag til endringer av budsjett 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106931?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER SV | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9171/2019 | Sentraladministrasjonen Etterspør tilbakemelding etter kontroll ved Egga grustak i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106624?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 8864/2019 | Sektor kommunal utvikling Vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105954?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Diorda Svartås | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8194/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet leiekontrakt Søgardsjale 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106135?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marvel Mansæterbak | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8375/2019 | Sektor kommunal utvikling Budsjettforslag 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105974?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Kari Anita Furunes m.fl. | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 8214/2019 | Rådmannen Analyseresultater Jamtåsen råvann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105914?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8154/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapportering 2019 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105809?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8049/2019 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0020/0002 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107053?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peder Tuseth | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9293/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig Ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107709?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Margrete Prestmo | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 68/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Nye snøscooterløyper i Meråker - Fylkesmannens høringsuttalelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107638?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9878/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresutater - Meråker avløps - og renseanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107433?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 9673/2019 | Sektor kommunal utvikling Refusjon lønn tillitsvalgt lokalt 2. halvår 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107271?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Morten Severin Aursand | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 9511/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding spørreundersøkelse om klimatilpasning - Overordnet planlegging http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106968?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSREVISJONEN | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9208/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting sykevikar 4.11.2019-26.1.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105952?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Stine Johansen | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8192/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig rapport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105826?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8066/2019 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - programmering av alternative konsept http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105829?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8069/2019 | Sektor kommunal utvikling Nye satser - kommunal avgifter og gebyrer 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/98423?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Tore Horten | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 669/2019 | Sektor kommunal utvikling Meråkerbanen km 82,160. Sanering av planovergang, gnr/bnr 22/48; oversending av avtale for signering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107920?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 279/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0020/0196 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107051?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kathrine Rolsted Harsem | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9291/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Attestasjonsbrev og regnskapssammendrag for tursti Fagerlia - Grova http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107790?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 149/2020 | Kulturkontoret Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107702?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Sandvik | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 61/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Meråker kommune - Høring nye snøscooterløyper http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107391?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9631/2019 | Sektor kommunal utvikling Refusjon fosterhjemsplassert elev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107198?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunnhild Malones Stuberg | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 9438/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107065?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 9305/2019 | Sektor kommunal utvikling Kvittering - Spørreundersøkelse klimatilpasning skog http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSREVISJONEN | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 9172/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting i sykevikariat 4.10.2019-26.1.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105945?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erika Børseth | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8185/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Analyseresultater Jamtåsen råvann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105688?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7928/2019 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0034/0020 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107050?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Arve Wennstrøm | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9290/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Attestasjonsbrev og regnskapssammendrag for anlegg til IL Varden - Kongehytta http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107789?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 148/2020 | Kulturkontoret Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107694?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Emil Haugen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 53/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Innspill til høring om snøscooterløype Teveldalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107375?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Länsstyrelsen Jämtlands län | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9615/2019 | Sektor kommunal utvikling Refusjonskrav fosterhjemplassert elev - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107048?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunnhild Malones Stuberg | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 9288/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kopi av spørreundersøkelse om klimatilpasning - vei http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106873?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSREVISJONEN | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9113/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106753?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 8993/2019 | Sektor kommunal utvikling Ferdigattest på gnr.49 bnr.983 - Stjørdal Tømrerservice AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106277?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 8517/2019 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål fra Meråker Sp til kommunestyret 25.11.19 - fagarbeider/assistent stillingen som er forslått fjernet i budsjettet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106611?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Senterparti | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 8851/2019 | Sentraladministrasjonen Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106379?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8619/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale på tilkalling 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105528?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jeanette Grytbakk Özgur | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7768/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Analyseresultater ny versjon - vennligst makuler versjon 1 og 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105686?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7926/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om støtte til julekveldstilstelning for enslige med flere 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107412?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL m.fl. | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 9652/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Invitasjon til å foreslå kandidater til ungdommens mulighetspanel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107637?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9877/2019 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107444?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bashar Ghassan Glor | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 9684/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Innspill - høring nye snøscooterløyper http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107359?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9599/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om 50 % stilling som miljøterapeut. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106857?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Berit Hunshamar | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 9097/2019 | Sentraladministrasjonen Refusjonskrav høst 2019 HKR http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107336?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 9576/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Refusjon fosterhjemsplassert elev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107005?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunnhild Malones Stuberg | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 9245/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kopi av besvarelse på spørreundersøkelse om klimatilpasning - vann og avløp http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106869?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSREVISJONEN | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 9109/2019 | Sektor kommunal utvikling