Postliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ einnsyn.meraker.kommune.no Korrigert refusjonsskjema for skyssutgifter vår 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104098?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 6341/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Invitasjon til åpent møte om Besøkstrategi for Skarvan - Roltdalen - Sylan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105020?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 7260/2019 | Sektor kommunal utvikling Møteprotokoll nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 02.09.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104648?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 6888/2019 | Sektor kommunal utvikling Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104647?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 6887/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106279?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8519/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106265?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8505/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106081?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 8321/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Skoleskyss med drosje 01.11.2019 - 31.03.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105970?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivan Langsåvold | Journaldato: 26.10.2019 | RegistryNumber: 8210/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Skoleskyss med drosje 01.11.2019 - 31.03.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105958?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Madelen Jønsson m.fl. | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8198/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæring ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105028?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 7268/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæring ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104996?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 7236/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til fylkesmannen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106250?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 8490/2019 | Sektor kommunal utvikling Egenerklæring ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104700?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 6940/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæring ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104682?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 6922/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæring ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104681?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 6921/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæring ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104680?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 6920/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104558?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 6800/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Skoleskyss - endring av kjøreplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104455?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 6697/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæringsskjema ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104357?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 6599/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæringsskjema ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104332?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6574/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæringsskjema ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104328?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 6570/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæringsskjema ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104310?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 6552/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104165?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 6407/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel i utmark - gnr./bnr. 0049/012 Karl Hegseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106476?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8716/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - gnr./bnr. 0026/003 Karl Hegseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106475?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8715/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106462?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Øverkil | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8702/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106391?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Wist | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 8631/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106390?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Lian | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 8630/2019 | Sektor kommunal utvikling Ettersendelse av dokumentasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106383?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Bernhard Larsson | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8623/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106361?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åsmund Øverkil | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8601/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapport bekjempelse FSA Meråker kommune 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106484?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTINA AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8724/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag m/grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106349?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Johansen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 8589/2019 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106323?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Stav | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 8563/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om kommunal leilighet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/84771?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gebrezgi, Daniel Fishaye | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9552/2017 | Adm.skole, oppvekst og kultur Grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Torbjørn Holås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106292?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8532/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi - Transport av materialer i forbindelse med hyttebygging i Koltjønndalen naturreservat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106291?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8531/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106280?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole B. Larsson | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8520/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106263?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holås | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 8503/2019 | Sektor kommunal utvikling Ettersending av grunneiertilatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106245?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Sigmar Lien | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8485/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Søknad om scooterløyve ifm drift Angeltjønnhytta http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106204?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8444/2019 | Sektor kommunal utvikling Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106181?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lovise Reitan | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8421/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106151?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Sonflå | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8391/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106130?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Tronsmo Almbakk | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8370/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Thomas Wintervold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Wintervold | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 8339/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad grunneiertillatelse motorferdsel i utmark snøscooter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106086?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Jonny Krogstadholm | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 8326/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106020?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Hassel | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8260/2019 | Sektor kommunal utvikling Konsesjonskraft 3.kvartal 2019 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105490?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7730/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106019?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Redningstjeneste | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8259/2019 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Leie av Industrihall og tilhørende kontorlokaler for 4. kvartal 2019 samt refusjons av strømutgifter for perioden 1.06. - http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105102?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. Slungård Sag & Høvleri AS | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 7342/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106018?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Øverkil | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8258/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105987?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Kåre Storhaug | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 8227/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105978?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Kjeldstad | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 8218/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter Gnr/bnr 0049/0012/0064 - Ø. B. Reppe http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105956?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øistein Billy Reppe | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 8196/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilskuddsbrev 2019 - Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, grunnskoleopplæring for asylsøkere i aldersgruppen 6-15 år som bor privat http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105385?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 7625/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106172?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Marken Frengen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 8412/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105951?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Morten Bjørnås | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 8191/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - John Buan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105804?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Ingmar Buan | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8044/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Meråker JFF v/Buan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105803?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER JEGER OG FISKERFORENING | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8043/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105959?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torkel Moeng Sende | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 8199/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105665?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Ingmar Buan | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 7905/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105819?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Aksel Buland | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8059/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark vedr. Storlirenn og Ski Tour 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105645?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Estil | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7885/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105792?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8032/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105401?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Ringen | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 7641/2019 | Sektor kommunal utvikling Endringer i forskriftsfestede kliniske læringsmål for leger i spesialisering del 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105079?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 7319/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105675?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Magnar Høiseth | Journaldato: 13.10.2019 | RegistryNumber: 7915/2019 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105398?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Sigmar Lien | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 7638/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknadspapirer på LIS 1 fordelt til Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104658?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 6898/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene på Fremskrittspartiet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105674?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Magnar Almåsbakk | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 7914/2019 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105397?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Løvhaugen | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 7637/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105673?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Marie Juliussen Lien | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 7913/2019 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105396?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Sesseng | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 7636/2019 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr. 49 bnr 1018 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105237?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Olav Holde | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 7477/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105660?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Aune | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 7900/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105395?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL VARDEN MERÅKER | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 7635/2019 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr. 49 bnr 1023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105236?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Hoven | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 7476/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105620?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monika Letnes | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 7860/2019 | Sentraladministrasjonen Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1013 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 7475/2019 | Sektor kommunal utvikling Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105133?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Sigmar Lien | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 7373/2019 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til årssamling 2019 i Geovekst kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106098?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSAND KOMMUNE | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 8338/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105584?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lille Vanja Merakerli | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 7824/2019 | Sentraladministrasjonen Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104950?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Sesseng | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7190/2019 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1012 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104428?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Roald Amundsen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6670/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105583?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnil Wæhre | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7823/2019 | Sentraladministrasjonen Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Koltjønndalen naturreservat til motorisert transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104716?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 6956/2019 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 873 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104427?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Askestad | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6669/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105582?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Haugbjørg | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7822/2019 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om helikoptertransport - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104516?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 6758/2019 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 954 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104426?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Levi Bang | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6668/2019 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk hos Gjestegården Pub - 02.11.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8475/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105578?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Morten Bjørnås | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7818/2019 | Sentraladministrasjonen Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 993 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104425?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TA UTVIKLING AS | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6667/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilsyn tobakkskadeloven hos Best - 02.11.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106234?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8474/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105577?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Weronica Økdal | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7817/2019 | Sentraladministrasjonen Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1013 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104424?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TA UTVIKLING AS | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6666/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om helikoptertransport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104393?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6635/2019 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk hos Sissels Spiseri - 02.11.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106233?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8473/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105575?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eline Lello | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7815/2019 | Sentraladministrasjonen Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1007 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104423?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Pedersen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6665/2019 | Sektor kommunal utvikling Skjenkekontroll med røyk 11.10.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105680?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7920/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forberedelser til bruk av iPad i valgperioden http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105573?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Magnus Brækken m.fl. | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7813/2019 | Sentraladministrasjonen Ettersendelse av vedlegg til søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104341?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Løvhaugen | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6583/2019 | Sektor kommunal utvikling Kontroll salg, skjenking og tilsyn tobakkskadeloven 21.9.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105667?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 7907/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104339?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Løvhaugen | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6581/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915618936 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106458?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8698/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om fritak fra vervet som varamedlem til kommunestyret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105044?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Marken Frengen | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 7284/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark - ATV - Gnr/bnr 0045/0257 - Morten Bjørnås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104186?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Bjørnås | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 6428/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985958726 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106457?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8697/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869183652 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106456?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8696/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920816487 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106455?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8695/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra styremøte 15. oktober 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106184?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8424/2019 | Kulturkontoret Grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104118?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Bjørnås | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 6360/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996575306 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106454?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8694/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om landingstillatelse for helikopter - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/103886?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellingsleder i Meråker kommune | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6129/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184974 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106453?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8693/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste, vara http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104860?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7100/2019 | Sentraladministrasjonen Refusjon av strømutgifter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104117?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6359/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995590433 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106452?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8692/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104858?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Kjenes m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7098/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687844 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106451?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8691/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Venstre, vara http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104857?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lille Vanja Merakerli m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7097/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992160144 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106450?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8690/2019 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106460?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8700/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Venstre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104854?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Haugbjørg | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7094/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969605708 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106449?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8689/2019 | Sektor kommunal utvikling Ber om ny sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105444?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 7684/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - SV - Sosialistisk Venstreparti, vara http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104853?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Aune m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7093/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998019524 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106448?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8688/2019 | Sektor kommunal utvikling Gjeldende vaktdistriktskultur for den kommunale veterinærvakten fra 1. januar 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105760?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 8000/2019 | Sektor kommunal utvikling Delvis medhold i klage på enkeltvedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Stjørdal kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105358?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 7598/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - SV - Sosialistisk Venstreparti http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104852?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monika Letnes m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7092/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993767557 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106447?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8687/2019 | Sektor kommunal utvikling Veterinærvaktordningen - struktur for vaktdistriktene for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105136?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 7376/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Senterpartiet, vara http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104849?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjøran Sandvik m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7089/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding til Fylkesmannen ang. klage på enkeltvedtak og refusjonsgaranti http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104360?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 6602/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999556396 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106446?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8686/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefellingstillatelse på ulv i deler av Verdal, Meråker, Levanger og Stjørdal kommuner 01.08.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106370?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8610/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Senterpartiet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104848?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Anita Furunes m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7088/2019 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104309?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6551/2019 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183501 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106445?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8685/2019 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 071119 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106254?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 8494/2019 | Sektor kommunal utvikling Kart over vannområdene i Trøndelag. Manglende vedlegg til brev av 19.09.19 om oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105752?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 7992/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Fremskrittspartiet, vara http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104847?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magnar Almåsbakk m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7087/2019 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104292?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6534/2019 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969285169 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106444?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8684/2019 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106189?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8429/2019 | Sektor kommunal utvikling Oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105050?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 7290/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Fremskrittspartiet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104845?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Gimse | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7085/2019 | Sentraladministrasjonen Veiledning for forberedelse av et eierdirektiv/eierbestilling i Naboer AB http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104576?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VD Naboer AB | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 6818/2019 | Ordføreren Vedrørende mottatt klage på enkeltvedtak og refusjonsgaranti ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104232?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 6474/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Spørsmål til kommunestyret 26.08.19 - Veterinærvakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104236?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Senterparti | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 6478/2019 | Ordføreren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997534573 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106443?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8683/2019 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 241019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105992?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8232/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105924?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8164/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Arbeiderpartiet, vara http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104844?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Morten Bjørnås m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7084/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på innsendt prognose for timer til opplæring i samisk skoleåret 2019 - 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104644?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 6884/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104228?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 6470/2019 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969219948 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106442?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8682/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105923?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8163/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 171019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105965?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 8205/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Arbeiderpartiet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104838?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Magnus Brækken m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7078/2019 | Sentraladministrasjonen Sakkyndig vurdering / prolongering - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104168?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 6410/2019 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976012259 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106441?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8681/2019 | Sektor kommunal utvikling Signert samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106413?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 8653/2019 | Kulturkontoret Midlertidig svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105921?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8161/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om uttak av bjørn på vårsnø i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105825?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 8065/2019 | Sektor kommunal utvikling Kvittering for innlevert materiell til fylkesvalgstyret - fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104837?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 7077/2019 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak og refusjonsgaranti for ***** ***** ***** ***** ***** ***** skoleåret 2019/20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104157?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinkjer kommune avd. oppvekst og utdanning | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 6399/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687143 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106440?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8680/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 08.10.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8123/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Den Kulturelle Skolesekken (DKS) - Tildelingsbrev Meråker kommune, fordeling av spillemidler for skoleåret 2019-2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105516?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7756/2019 | Kulturkontoret Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner 02.oktober 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105473?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7713/2019 | Sektor kommunal utvikling Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104079?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6322/2019 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687852 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106439?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8679/2019 | Sektor kommunal utvikling Endring av selskapsavtale 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105886?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 8126/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105846?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 8086/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Utvidelse av område for skadefellingstillatelse av 2 ulver i deler av kommunene Verdal, Levanger, Stjørdal og Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105771?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 8011/2019 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet samarbeidsavtale DKS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104060?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6303/2019 | Kulturkontoret Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104055?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6298/2019 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912260097 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106438?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8678/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105701?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7941/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Stjørdal, Levanger, Verdal og Meråker kommuner 10. oktober 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105769?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 8009/2019 | Sektor kommunal utvikling Utbetaling av aksjonærlån til Meråker Alpinsenter AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105216?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Per Magne Solhaug m.fl. | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7456/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915198171 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106437?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8677/2019 | Sektor kommunal utvikling Veileder - råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105862?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 8102/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi - Godtgjøring av kommunalt fellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105768?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 8008/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105696?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7936/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Opplæring av stemmestyrene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104745?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Gjemse | Journaldato: 08.09.2019 | RegistryNumber: 6985/2019 | Sentraladministrasjonen Rapport - rengjøring av tank gnr/bnr 39/6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104575?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 6817/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981908864 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106436?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8676/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105676?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7916/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Aksjonærlån - Meråker Alpinsenter AS - orientering om vedtak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105153?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker Alpinsenter AS | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7393/2019 | Sentraladministrasjonen Innspill til høring av endringer i rovviltforvaltningen - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105459?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klima- miljødepartementet | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7699/2019 | Sektor kommunal utvikling Møteprotokoll 04.09.19 Eldrerådet Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104752?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 6992/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Informasjon om kommende spørreundersøkelse om valggjennomføringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104646?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 6886/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969695227 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106435?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8675/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om endret kategori når det gjelder tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105618?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7858/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner 26.09.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105291?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 7531/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunestyre- og fylkestingsvalget - forhåndsstemmestyre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104594?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Nicolausson m.fl. | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 6836/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988946702 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106434?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8674/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105614?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7854/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - tellekorps på valgdagen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104538?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Stormo | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 6780/2019 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104010?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 6253/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971580402 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106433?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8673/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105613?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7853/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - tellekorps på valgdagen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104419?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Frengen m.fl. | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 6661/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918423044 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106432?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8672/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105611?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7851/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kartlegging av utstyrssentraler i kommunen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105499?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7739/2019 | Kulturkontoret Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Meråker, Verdal, Stjørdal og Levanger kommuner 19. september 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105155?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 7395/2019 | Sektor kommunal utvikling Varsel om prisøkning på operatørplasser for kontrollrom og radioterminalabonnementer fra 01.01.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105080?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 7320/2019 | Sektor kommunal utvikling Fylkesvalget 2019 - veiledning og presisering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104366?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6608/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993357847 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106431?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8671/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105610?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7850/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Dramatisk forslag fra kraftskatteutvalget – Konsesjonskraftordningen foreslås avviklet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105442?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 7682/2019 | Sentraladministrasjonen Oppstartmidler til etablering av utstyrssentraler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104511?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 6753/2019 | Kulturkontoret Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Avtale med Evry Norge AS - Bilag 9 - endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104272?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: EVRY NORGE AS | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 6514/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106430?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8670/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 7607/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi av brev - Videresender klager på skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105008?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 7248/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Invitasjon til politisk debatt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104264?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Gimse | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 6506/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990761191 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106429?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8669/2019 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommune 12. september 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104963?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7203/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Opplæring av stemmestyrene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104238?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete Krogstad | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 6480/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915382282 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106428?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8668/2019 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til møte i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105339?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 7579/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104732?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 6972/2019 | Sektor kommunal utvikling Invitasjon til politisk debatt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104229?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Kjenes m.fl. | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 6471/2019 | Ordføreren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913139399 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106427?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8667/2019 | Sektor kommunal utvikling Tillatelse til bruk av jervbåser for fangst - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104689?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 6929/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Opplæring av stemmestyrene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104178?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Funderud | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 6420/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 956293235 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106426?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8666/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104867?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 7107/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Fornyelse av skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104629?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 6869/2019 | Sektor kommunal utvikling Annonse - Utvidet åpningstid for forhåndsstemming http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104167?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stjørdalens Blad m.fl. | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 6409/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869363782 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106425?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8665/2019 | Sektor kommunal utvikling Utbetaling av tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104887?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 7127/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104782?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 7022/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Godtgjøring av kommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv Meråker og Verdal kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104565?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 6807/2019 | Sektor kommunal utvikling Forhåndsstemmegivning ved institusjoner m.m 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104162?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole m.fl. | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 6404/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987090782 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106424?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8664/2019 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse av oppmålingsdato http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106203?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERAKER KRAFT AS | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8443/2019 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse fra kommunen - nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106179?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8419/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104759?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 6999/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi av brev - klage på vedtak om skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner avvises http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104470?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6712/2019 | Sektor kommunal utvikling Opplæring i registrering i EVA på valgdagen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104125?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Nina Hernes m.fl. | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 6367/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184877 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106423?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8663/2019 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse av oppmålingsdato http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106202?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8442/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104758?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 6998/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Opplæring av stemmestyrene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104123?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Arne-P Langsåvold m.fl. | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 6365/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986982531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106422?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8662/2019 | Sektor kommunal utvikling Fornyelse av skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104453?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6695/2019 | Sektor kommunal utvikling Utvidet åpningstid for forhåndsstemming http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/103963?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Nina Hernes m.fl. | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 6206/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106421?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8661/2019 | Sektor kommunal utvikling Oppmåling over festetomtene i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105106?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERAKER KRAFT AS | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 7346/2019 | Sektor kommunal utvikling Erklæring fra øyelege http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104496?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6738/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104434?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6676/2019 | Sektor kommunal utvikling Ambulerende stemmemottak ved institusjoner m.m http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/103960?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Oda Aurora Aune m.fl. | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 6203/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970546480 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106420?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8660/2019 | Sektor kommunal utvikling Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105936?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8176/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104432?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6674/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknadsskjema http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104315?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 6557/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990002460 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106419?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8659/2019 | Sektor kommunal utvikling Elgjakt i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105059?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIOFORSK AS v/naturkartlegger Langmo | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 7299/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på bruk av kort - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104243?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 6485/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985962707 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106418?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8658/2019 | Sektor kommunal utvikling Klage fra AS Meraker Brug tas ikke til følge og kommunens vedtak oppheves http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104892?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 7132/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104356?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6598/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982930871 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106417?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8657/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra dialogmøte Reindrift - AS Meraker Brug - Stordalen Sameie - Meråker Grunneierlag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104807?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Meraker Brug m.fl. | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 7047/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på henvendelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104811?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANKGÅRDEN MERÅKER AS m.fl. | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 7051/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 8.august 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104128?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 6370/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993253014 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106416?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8656/2019 | Sektor kommunal utvikling Oppdatering på endringer i IMDI Nett bosetting http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106329?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 8569/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den Katolske kirke - påminnelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105852?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 8092/2019 | Sentraladministrasjonen Innspill til arbeidet med kommunal planstrategi http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105132?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 7372/2019 | Sektor kommunal utvikling Informasjon fra Meråker kommune angående elgjakta 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104757?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stordalen Sameie m.fl. | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 6997/2019 | Sektor kommunal utvikling Justering av tomtegrense mellom Meråker kommune og Bankgården Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104778?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANKGÅRDEN MERÅKER AS | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 7018/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105975?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simret Mehari Belay | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8215/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105211?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 7451/2019 | Sektor kommunal utvikling Uriktig utbetalt tilskudd til Den Katolske kirke - korrigert krav om tilbakebetaling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104826?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEN KATOLSKE KIRKE I MIDT NORGE TRONDHEIM STIFT | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7066/2019 | Sentraladministrasjonen Ang. fellingstillatelse på hjort - Tilbud om å komme med uttalelse før vedtak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104557?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 6799/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104070?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6313/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedrørende leieavtale 38465-003 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105628?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 7868/2019 | Grunnskolen Avtale om vikar på tilkalling 01.09.2019 - 31.12.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105439?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Weini Haile Kiflemichael | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 7679/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Uriktig utbetalt tilskudd til Den Katolske kirke - krav om tilbakebetaling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104481?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEN KATOLSKE KIRKE I MIDT NORGE TRONDHEIM STIFT | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 6723/2019 | Sentraladministrasjonen Bestilling av prøvetakingsutstyr til hjorteviltjakten 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104471?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VETERINÆRINSTITUTTET | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6713/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad - utfyllende opplysninger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104069?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6312/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105856?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 8096/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Leveransegodkjennelse for rammeavtale 38465 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104663?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 6903/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Sett og skutt - ny løsning for jakta 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104436?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6678/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104054?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6297/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105595?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 7835/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Dialogmøte - reindrift - Meraker Brug - Stordalen sameie og Meråker grunneierlag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104129?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meraker Brug m.fl. | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 6371/2019 | Sektor kommunal utvikling Angående oppsigelse av leieavtalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104491?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NEOPOST NORGE AS | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 6733/2019 | Grunnskolen Tilbud om vikariat 01.09.19 - 01.12.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104204?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Magnusson | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6446/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104053?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6296/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105327?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 7567/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding - Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2035 - planID 2019001 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104846?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 7086/2019 | Sektor kommunal utvikling Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 12.septermber 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104710?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 6950/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling 01.09.19 - 31.12.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104202?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Beitland | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6444/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105934?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8174/2019 | Sektor kommunal utvikling Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104699?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 6939/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om vikariat 01.09.19 - 01.12.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104196?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Beitland | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6438/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104225?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6467/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Svar på klage - Søknad om fradeling av tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt1 (F1) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106046?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 8286/2019 | Sektor kommunal utvikling Deling av klasselister http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105617?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 7857/2019 | Grunnskolen Selskapskontroll - tilbakemelding fra Innherred Renovasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105293?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 7533/2019 | Sentraladministrasjonen Pålegg - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Aasan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105246?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 7486/2019 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til møte i kontrollutvalget 18.9.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105055?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 7295/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Kommunestyrevalget 2019 - underretning til kandidatene - Venstre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104930?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Haugbjørg | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7170/2019 | Sentraladministrasjonen Varsel om sporarbeider september og oktober 2019 - Meråkerbanen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104834?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 7074/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104625?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 6865/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om vikariat 01.09.19 - 01.12.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104195?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Erik Mache | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6437/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104200?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 6442/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Ansettelse som vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 6246/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106479?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria De Moon | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8719/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på klage - Søknad om fradeling av tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt1 (F1) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106016?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Torstein Røe | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 8256/2019 | Sektor kommunal utvikling Orientering om vedtak - Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105026?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7266/2019 | Sentraladministrasjonen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Foreninga http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105245?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 7485/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra styremøte 18.09.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105107?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 7347/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104615?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 6855/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbud om vikariat 01.09.19 - 01.12.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104194?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melodia Jubilan Tronsmo | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6436/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere herunder persontilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104252?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 6494/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Forlengelse av avtale - 20% stilling i sentralbordet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104002?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 6245/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kopi av Rapport fra Fylkesmannen etter stikkprøvetilsyn 24.09.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106185?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8425/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105612?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Karlsen | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7852/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Klage på vedtak - signert versjon. Jfr. dokument 28 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105725?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Christin Aune | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 7965/2019 | Sektor kommunal utvikling Refusjonskrav - rengjøring av leilighet 1. etasje http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105103?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Morten Severin Aursand | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 7343/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Varsel om frakobling av elektrisk anlegg pga manglende utbedring av feil/mangler i henhold til rapport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105076?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 7316/2019 | Sektor kommunal utvikling Barkbilleregistrering 2019 - Fangstskjema http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104815?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 7055/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om vikariat 25.09.19 - 01.12.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104193?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Fordal | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6435/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder grunntilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104113?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 6356/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105551?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Nordstrøm | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7791/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105919?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hussein Ahmad Alnayef | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8159/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på undefined http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105718?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 7958/2019 | Sektor kommunal utvikling Orientering om kontroll av elektriske anlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104706?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 6946/2019 | Sektor kommunal utvikling Begrensninger i jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl i jaktsesongen 2019/2020 for kommuneavtalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104544?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jegere ihht Kommuneavtalen | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 6786/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Egga barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104333?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Britt Krogstadnes Raaen m.fl. | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 6575/2019 | Egga barnehage Avtale om vikar på tilkalling 01.09.19 - 31.12.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104192?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Fordal | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6434/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Kvartalsrapportering 2. kvartal 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104398?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6640/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Fjellandbruk i Meråker - Utbetaling av fjellandbruksmidler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106377?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8617/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105546?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ilona Beate M Lundemo | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7786/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på forespørsel om jobb i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105730?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karim Syar | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7970/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Avlysing av oppmålingsforretning 0049/0531 og 0049/0533 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105681?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7921/2019 | Sektor kommunal utvikling Masterplan Meråker alpinanlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Brækken | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 7124/2019 | Ordføreren Orientering om kontroll av elektriske anlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104705?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 6945/2019 | Sektor kommunal utvikling Oppsigelse av husleiekontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104657?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohammad Bilal M Naama | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 6897/2019 | Sektor kommunal utvikling Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104543?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 6785/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Avtale om vikar på tilkalling 16.09.19 - 31.12.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104191?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Langås | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6433/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Innkalling til møte i samarbeidsutvalget ved Egga barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104037?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Lello m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 6280/2019 | Egga barnehage Avlysing av oppmålingsforretning 0049/0531 og 0049/0533 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105679?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 7919/2019 | Sektor kommunal utvikling Erasmus+, 6 måneders ubetalt turnus http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105196?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karim Syar | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 7436/2019 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104787?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Nora Walstad | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 7027/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Ønsker tilsendt kopi av masterplanen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104556?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carstein Jensen | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 6798/2019 | Ordføreren Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104445?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 6687/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Forhåndsvarsel - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Aasan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104400?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6642/2019 | Sektor kommunal utvikling Mattilsynet fatter vedtak om prøvetakingsplaner med ny utsatt frist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106485?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8725/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/553 og 46/6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105652?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7892/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104433?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 6675/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104207?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivian Helene A Hegre | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6449/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Påminnelse - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Foreninga http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104399?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6641/2019 | Sektor kommunal utvikling Oversending av signert bistandsavtale med vedlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104094?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Green Sight | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 6337/2019 | Sektor kommunal utvikling Mangler bekreftelse på mottatt innspill til masterplanen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104108?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Nordbotten | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 6351/2019 | Ordføreren Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106411?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 8651/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til tiltak i beiteområder - ny oppgave for kommunene i 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105661?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 7901/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 59/533 og 59/531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105651?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7891/2019 | Sektor kommunal utvikling Jobbsøknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105092?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yonas Mussie Mekonnen | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7332/2019 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104205?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6447/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104392?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6634/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Oppsigelse av kommunal leilighet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106386?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerezghier T Tesfaymariam | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8626/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106165?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8405/2019 | Sektor kommunal utvikling Klage på vedtak, sak 2019/1143-4 Svar på søknad om fradeling tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt 1 Vedtaksnr. 180/19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105626?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Christin Aune m.fl. | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 7866/2019 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende muntlig oppsigelse av skytehall og bruksforbud av skytehallen - underskrevet versjon med vedlegg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105039?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER PISTOLKLUBB | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 7279/2019 | Sektor kommunal utvikling Mattilsynet fatter vedtak om prøvetakingsplaner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105013?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 7253/2019 | Sektor kommunal utvikling Åpen søknad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104877?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Elvsén | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 7117/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104372?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6614/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Underskrevet leiekontrakt Søgardsjale 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106135?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marvel Mansæterbak | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8375/2019 | Sektor kommunal utvikling Vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105954?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Diorda Svartås | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8194/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Budsjettforslag 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105974?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Kari Anita Furunes m.fl. | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 8214/2019 | Rådmannen Analyseresultater Jamtåsen råvann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105914?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 8154/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapportering 2019 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105809?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8049/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på undefined http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105524?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7764/2019 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende muntlig oppsigelse av skytehall og bruksforbud av skytehallen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105023?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER PISTOLKLUBB | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 7263/2019 | Sektor kommunal utvikling Planid 2016007 Reguleringsplan Fagerlia felt 4.6 - Reguleringsendring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104781?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MANTINIA UTVIKLING AS | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 7021/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104369?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 6611/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Rapport fra mattilsynet med forhåndsvarsel om pålegg om prøvetakingsplaner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104331?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 6573/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig tilsetting sykevikar 4.11.2019-26.1.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105952?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Stine Johansen | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8192/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig rapport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105826?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8066/2019 | Sektor kommunal utvikling Meråker skole - programmering av alternative konsept http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105829?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 8069/2019 | Sektor kommunal utvikling Nye satser - kommunal avgifter og gebyrer 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/98423?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Tore Horten | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 669/2019 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om endring av NMSK-forskrift - Kommunene får ansvar for tilskudd til skogsveger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105476?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7716/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Svar på søknad om fradeling tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt 1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105523?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7763/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104856?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Wåhlberg | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 7096/2019 | Sektor kommunal utvikling Delrapport støvnedfall Egga Grustak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104738?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF MOLAB AS | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 6978/2019 | Sektor kommunal utvikling Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104363?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 6605/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Midlertidig tilsetting i sykevikariat 4.10.2019-26.1.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105945?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erika Børseth | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8185/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Analyseresultater Jamtåsen råvann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105688?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7928/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom 49/553 og 46/6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105522?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7762/2019 | Sektor kommunal utvikling Utskrivingsklare pasienter JULI 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104579?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 6821/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104340?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6582/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106379?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8619/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale på tilkalling 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105528?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jeanette Grytbakk Özgur | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 7768/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Analyseresultater ny versjon - vennligst makuler versjon 1 og 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105686?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 7926/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 59/533 og 59/531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105521?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7761/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilbud Meråker skole - pedagogikk og prosessledelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105310?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 7550/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Utskrivingsklare pasienter JUNI 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104578?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 6820/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104321?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6563/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på 0046/0014 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106220?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8460/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106198?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8438/2019 | Sektor kommunal utvikling Oppfølging av virksomhetstilsyn - tilsyn med tjenestene til eldre med heldøgns helse- og omsorgsbehov http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106196?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8436/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Forespørsel om utsettelse av rapporteringsfrist. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106024?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 8264/2019 | Kulturkontoret Anmodning om ferdigattest http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105980?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL TØMRERSERVICE AS | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 8220/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater Meråker kommunale vannverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105657?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALcontrol Stjørdal | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 7897/2019 | Sektor kommunal utvikling Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105515?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Lorentzen | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7755/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale sykevikariat 23.09.2019 - 26.01.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104954?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Strømmen | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 7194/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Møtereferat fra 01.10.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106276?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8516/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Inn- og utmeldinger - gamle og nye politikere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106094?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Morten Severin Aursand | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 8334/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om støtte til julekveldstilstelning for enslige med flere 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106106?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL m.fl. | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 8346/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105995?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8235/2019 | Sektor kommunal utvikling Forespørsel om utsettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105854?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TAMBAR | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 8094/2019 | Kulturkontoret Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105627?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 7867/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på oppfølging av virksomhetstilsyn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105371?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 7611/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105514?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRIMAHUS EIENDOM AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7754/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse som 20% aktivitør http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104863?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Tidemann | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 7103/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104301?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 6543/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Feil ved pH analyse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105623?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 7863/2019 | Sektor kommunal utvikling Protokoll kap. 3.4.1 - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105550?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forhandlingsutvalget | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7790/2019 | Sentraladministrasjonen Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105513?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7753/2019 | Sektor kommunal utvikling Refusjonskrav - intern avtale SHPO http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105109?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Morten Severin Aursand | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 7349/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104753?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Fundtaunet | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 6993/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Oppfølging av virksomhetstilsyn - tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjeneste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104750?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 6990/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Invitasjon - budsjettorientering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106264?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Senterpartiet v/Eline Lello m.fl. | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 8504/2019 | Sentraladministrasjonen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106183?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ariane Hetland | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 8423/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Valg av komite for skole, oppvekst og kultur for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106061?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Haugbjørg | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 8301/2019 | Sentraladministrasjonen Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105835?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSREVISJONEN | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 8075/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig rapport - teknisk problem med fargeanalysen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105596?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 7836/2019 | Sektor kommunal utvikling Protokoll kap. 3.4.1 - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105549?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forhandlingsutvalget | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7789/2019 | Sentraladministrasjonen Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105512?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7752/2019 | Sektor kommunal utvikling Refusjonskrav fosterhjemsplassert elev - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105042?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Morten Severin Aursand | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 7282/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Ferdigattest på gnr.22 bnr.58 - HD Plan & Arkitektur AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105054?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 7294/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om økonomisk støtte til Namdalsfestivalen 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104161?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MENTAL HELSE NAMSOS | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 6403/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104182?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 6424/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for oktober 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106126?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie- og pensjonsytelser | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 8366/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106059?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Krogstad | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 8299/2019 | Sentraladministrasjonen Svar på brev fra Mattilsynet etter melding om avvik på vannkvaliteten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105594?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 7834/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105625?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 7865/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105466?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Emil Haugen | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 7706/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105569?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINANSDEPARTEMENTET | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7809/2019 | Rådmannen Protokoll kap. 3.4.1 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105548?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forhandlingsutvalget | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7788/2019 | Sentraladministrasjonen Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105511?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edith Johanne Olsen | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7751/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105378?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Fuskeland | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 7618/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105306?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Fuskeland | Journaldato: 29.09.2019 | RegistryNumber: 7546/2019 | Sentraladministrasjonen Melding om nattestengt E14 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105017?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen, Vegavdeling Trøndelag | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 7257/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om skadefelling av svartspett - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104906?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 7146/2019 | Sektor kommunal utvikling Refusjonsgaranti for fosterhjemsplassert elev - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104621?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 6861/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104166?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 6408/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre 2020-2022 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106474?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYGG TRAFIKK | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8714/2019 | Sektor kommunal utvikling Referat fra dialogmøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106393?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 8633/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Gnr/bnr 0004/0044 Protokoll for oppmålingsforretning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106381?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER KOMMUNE | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8621/2019 | Sektor kommunal utvikling To videreutdanningstilbud for skoleledere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106166?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 8406/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106037?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit O Haugen Øverkil m.fl. | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 8277/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om ferdigattest - Tollmoen 15-29 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106047?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGKONTROLLEN AS | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 8287/2019 | Sektor kommunal utvikling Kontrollutvalgets budsjett for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106004?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8244/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på oppmåling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105875?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bror Fors | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 8115/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om endring av likviditetsplan grunnet nye regler vedr. momskompensasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105581?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL Varden Meråker | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7821/2019 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad på stilling som lærling, barne- og ungdomsarbeiderfaget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105095?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sabah Elfadhil Saifaddin | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7335/2019 | Sentraladministrasjonen Kommunalt kontrollregister/endringsrapport for september 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105434?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie- og pensjonsytelser | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7674/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Protokoll kap. 3.4.1 - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105547?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forhandlingsutvalget | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7787/2019 | Sentraladministrasjonen Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105510?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Bodsberg | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7750/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105394?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 7634/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på spørsmål vedrørende tilleggsavgift på vann på Teveldalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105288?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinfjellet hyttegrend | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 7528/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105374?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Lucie Gjemse | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 7614/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105305?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Weronica Økdal | Journaldato: 29.09.2019 | RegistryNumber: 7545/2019 | Sentraladministrasjonen Regional plan for kulturminner - planprogram på høring - frist 31.12.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105271?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 7511/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105200?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 7440/2019 | Sektor kommunal utvikling Utsendt forslag til møtereferat som det ikke er mottatt endringsforslag til pr19.9.19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105031?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 7271/2019 | Sektor kommunal utvikling Mattilsynet fatter vedtak om prøvetakingsplaner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105012?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 7252/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skadefelling av svartspett - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104899?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 7139/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104616?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrick Lunde | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 6856/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Klage på hullete vei - Kyllofallet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104592?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv og Steinar Haugen | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 6834/2019 | Sektor kommunal utvikling Refusjonsgaranti skoleåret 2019/20 - endret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104527?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malvik kommune | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 6769/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104159?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 6401/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Pandemiplanlegging - et verktøy for kommunene og foretak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106472?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 8712/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Gnr/bnr 0004/0037 - Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106380?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER KOMMUNE | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 8620/2019 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig brukstillatelse - Byggkontrollen AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106005?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGKONTROLLEN AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 8245/2019 | Sektor kommunal utvikling Valg av komite for kommunal utvikling for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106026?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen m.fl. | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 8266/2019 | Sentraladministrasjonen Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Meråker menighet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker menighet | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 8243/2019 | Sentraladministrasjonen Innkalling til dialogmøte 07.11.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105850?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 8090/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedrørende lærlingeplass til høsten eller våren http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105094?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Marie Bakken | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 7334/2019 | Sentraladministrasjonen Protokoll - kap. 3.4.1 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105544?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forhandlingsutvalget | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 7784/2019 | Sentraladministrasjonen Varsel om oppmålingsforretning - deling av eiendommene 49/533 og 49/531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105509?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Thobroe | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 7749/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om endring av likviditetsplan grunnet nye regler vedr. momskompensasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105392?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL Varden Meråker | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 7632/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - 50 % Miljøterapeut - st. ref. (4119157023) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105350?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Karlsen | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 7590/2019 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105344?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 7584/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - 100 % Miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune - st. ref. (4119144721) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105304?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne J. Grøseth | Journaldato: 29.09.2019 | RegistryNumber: 7544/2019 | Sentraladministrasjonen Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105199?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 7439/2019 | Sektor kommunal utvikling Kommunalt kontrollregister/endringsrapporter for August 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104760?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie- og pensjonsytelser | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 7000/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Spørsmål vedrørende tilleggsavgift på vann på Teveldalen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/105058?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinfjellet hyttegrend | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 7298/2019 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104611?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julianne Risvold | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 6853/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur