Postliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ einnsyn.meraker.kommune.no Venter på svar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109329?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Jorulf Tidemann | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1688/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Meråker Redningstjeneste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108650?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker Redningstjeneste v/Tore Øverkil | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 1009/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om bruk av ATV med belter på snøføre - 0034/0003 Hulbekkvollen - Jonny Eriksen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108644?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Eirik Eriksen | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 1003/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0034/0003 Hulbekkvollen - Anita Tømmeråsmo Eriksen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108103?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Tømmeråsmo Eriksen | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 462/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Øvervollen 0033/0006 - Arnfinn Myrhaug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107842?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Myrhaug | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 201/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0100 - Jan Reppe http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107841?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Reppe | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 200/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Fundtaunvollen gnr/bnr 0012/0001 - Arild Renå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107840?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Gunnar Renå | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 199/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0049 - Svein Erik Berg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107835?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Erik Berg | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 194/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink Kjellmra - Geir Brenntrø http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107759?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Brenntrø | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 118/2020 | Sektor kommunal utvikling Kjørebok 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107750?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Øian | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 109/2020 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse 0049/0012/0081 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107689?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Petter Løkken | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 48/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0081 - Jan Petter Løkken http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107668?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Løkken | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 27/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Helikopter - NINA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107667?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 26/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0494 - Magnar Berg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107665?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Berg | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 24/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0008 - Ivar Dalåmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107584?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Dalåmo | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9824/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0045/0148 - Bjørnmyra - Erik Vaagland http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107497?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Kalvik Vaagland | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9737/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Litjvasshytta ved Fossvatna - John Olav Sætnan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107496?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Ola Sætnan | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9736/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0089 - Bård Torvik http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107424?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Torvik | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9664/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel ferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0080 - Karl Terje Furunes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107409?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9649/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0074 - Helge Egil Moksnes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107402?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Egil Moksnes | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9642/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - 0049/0012/0046 - Atle Stenmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107370?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Stenmo | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9610/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0091 - Dutte Nordstrøm http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107349?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dutte Nordstrøm | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9589/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0048 - Christian Øverkil http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107348?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Øverkil | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9588/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0043 - Arve Vassli http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107328?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Vassli | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9568/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0039 - Rune Sørmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107327?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Sørmo | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9567/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0103 - Toralf Pedersen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107326?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Pedersen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9566/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0051 - Sølvi Bakken http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107325?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Bakken | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9565/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/012/0098 - Karl Hegseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107324?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Hegseth | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9564/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0026/003 Fjellåsvollen - Karl Hegseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107323?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Hegseth | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9563/2019 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - mindre fasadeendring på hytte ved Østre Sonvatna - Daniel Sonflå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109580?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1939/2020 | Sektor kommunal utvikling Tillatelse til snøscootertur for pensjonister fra Ås i Tydal til Schulzhytta 28.3.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109558?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1917/2020 | Sektor kommunal utvikling Møteprotokoll 4.3.2020 fra Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109557?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1916/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av vedtak - Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108111?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 470/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0043/0010 - Arne Wist http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Wist | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9475/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0095 - Steinar Lian http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107226?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Jon Lian | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9466/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108013?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 372/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0037 - Åsmund Øverkil http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107223?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsmund Øverkil | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9463/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0929 - Torbjørn Johansen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107062?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Johansen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9302/2019 | Sektor kommunal utvikling Tillatelse til motorferdsel i utmark - Snøscooter - Skadefelling - Kommunalt skadefellingslag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107061?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leder kommunalt skadefellingslag | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9301/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0047 - Torbjørn Holås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107058?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holås | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9298/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0036 - Roar Stav http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107054?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Stav | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9294/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark Snøscooter - Vedblink på gnr/bnr 0049/0039 - Torbjørn Holås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107042?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holås | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9282/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0093 - Ole B. Larsson http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106982?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole B. Larsson | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9222/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0127 - Anne Lovise Reitan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106964?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lovise Reitan | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9204/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - gnr/bnr 0004/0050 - Arild Sonflå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106944?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Sonflå | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9184/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0076 - Wenche T. Almbakk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106936?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Tronsmo Almbakk | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9176/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110203?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Joar Stuberg | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2562/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0045/0228 -Thomas Wintervold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106916?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Wintervold | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9156/2019 | Sektor kommunal utvikling Kopi av Omgjøring av vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd del 2 2018 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109955?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2314/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0144 - J. Krogstadholm http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106914?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Jonny Krogstadholm | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9154/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0851 - Frode Hassel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106913?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Hassel | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9153/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0070 - Tore Øverkil http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106912?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Øverkil | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9152/2019 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Nerkåken ved Hallsjøen Meråker JFF v/Buan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106908?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER JEGER OG FISKERFORENING | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9148/2019 | Sektor kommunal utvikling Administrasjon av skoleskyss i periode med stengte skoler grunnet Covid-19, herunder økonomisk situasjon og fakturering av egenandel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2291/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990761191 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109200?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1559/2020 | Sektor kommunal utvikling Botidsfordeling ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109579?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1938/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687844 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109199?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1558/2020 | Sektor kommunal utvikling Botidsfordeling ved delt bosted http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109474?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1833/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982930871 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109197?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1556/2020 | Sektor kommunal utvikling Innsyn reisetid grunnskole http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108902?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK v/Fredrik Kampevoll | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1261/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995590433 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109196?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1555/2020 | Sektor kommunal utvikling Innsyn reisetid grunnskole http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108896?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK v/Fredrik Kampevoll | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1255/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108852?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Donatas Mockus | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1211/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998019524 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109193?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1552/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108719?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Donatas Mockus | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 1078/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969219948 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109192?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1551/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184877 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109191?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1550/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687852 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109190?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1549/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918423044 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109188?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1547/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976012259 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109187?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1546/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992160144 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109186?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1545/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996575306 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109185?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1544/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970546480 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109183?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1542/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183501 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109182?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1541/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971580402 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109181?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1540/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184974 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109180?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1539/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997534573 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109177?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1536/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985962707 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109176?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1535/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869363782 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109175?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1534/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986982531 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109174?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1533/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981908864 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109173?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1532/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913139399 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109172?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1531/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109170?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1529/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109169?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1528/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915198171 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109166?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1525/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969695227 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109165?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1524/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969605708 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109164?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1523/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993253014 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109163?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1522/2020 | Sektor kommunal utvikling Til kommuner som ønsker å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110220?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2579/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985958726 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109161?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1520/2020 | Sektor kommunal utvikling Rapport bekjempelse og kartlegging av fremmede skadelige arter langs Trønderbanen 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTINA AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 243/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912260097 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109160?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1519/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999556396 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109159?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1518/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993357847 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109158?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1517/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987090782 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109156?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1515/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915618936 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109155?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1514/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869183652 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109154?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1513/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993767557 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109153?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1512/2020 | Sektor kommunal utvikling Endring av kontraktbeløpet for servicekontrakt nr 22543 vedr. vann/avløpspumper http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107882?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: XYLEM WATER SOLUTIONS NORGE AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 241/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920816487 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109151?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1510/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988946702 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109148?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1507/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969285169 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109147?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1506/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 956293235 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109146?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1505/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687143 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109145?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1504/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Leie av industrihall og tilhørende kontorlokaler for 2. kvartal 2020, samt refusjoner av strømutgifter i perioden 01.12.19 - 01.04.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110031?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. Slungård Sag & Høvleri Att:Trond Marius Slungård | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2390/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990002460 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109144?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1503/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915382282 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109143?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1502/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Leie av Industrihall og tilhørende kontorlokaler for 1.kvartal 2020 samt refusjoner av strømutgifter i perioden 01.08.19 - 01.12.2020. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107623?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. Slungård Sag & Høvleri | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9863/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969695227 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107944?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 303/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183501 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107943?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 302/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107941?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 300/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnnskoleoppplæring 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109657?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 2016/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976012259 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107940?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 299/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997534573 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107939?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 298/2020 | Sektor kommunal utvikling Vederlag for leie av grunn til asfaltert flerbruksløype og kortholdskytebane - 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107729?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina og Per Erik Kristensen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 88/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999556396 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107938?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 297/2020 | Sektor kommunal utvikling Fordeling av LIS1 1.9.20 - 1.3.21 og søknadspapirer på LIS1 fordelt til Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110323?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LIS1-koordinator for kommunene i nordre Trøndelag | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2682/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969285169 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107936?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 295/2020 | Sektor kommunal utvikling Kurs i nødnett og akuttmedisin 16.-18. mars i Namsos avlyses http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109621?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1980/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. 2 hytter på gnr 49 bnr 953 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109334?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDISTU AS | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1693/2020 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. 6 hytter på gnr 49 bnr 984 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109284?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1643/2020 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 988 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109283?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ove Stokkan | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1642/2020 | Sektor kommunal utvikling Program for FDV-årsmøte 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108764?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1123/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969219948 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107933?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 292/2020 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1030 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109282?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Skjærstad | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1641/2020 | Sektor kommunal utvikling Status og informasjon om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og plan i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108231?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 590/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990761191 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 291/2020 | Sektor kommunal utvikling Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1029 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109281?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Lorentsen | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1640/2020 | Sektor kommunal utvikling Matrikkelnytt og rapporter/statistikk for 4. kvartal 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108159?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 518/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184877 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107931?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 290/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107930?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 289/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109397?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1756/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915382282 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107929?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 288/2020 | Sektor kommunal utvikling Endring - Informasjon fra Telenor Infra AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109382?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELENOR INFRA AS | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1741/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak om spesialundervisning - endret jan 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108726?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malvik kommune | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1085/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Diverse spørsmål angående eiendomsskatt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108874?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK HYTTELAG AS | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1233/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108171?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 530/2020 | Grunnskolen Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108161?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 520/2020 | Grunnskolen Rapport 2 vedrørende gjenstander og inventar i Kopperå II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Elin Lyngstad | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2243/2020 | Kulturkontoret Rapport vedrørende gjenstander og inventar i Kopperå II http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Elin Lyngstad | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2242/2020 | Kulturkontoret Svar på tilbakemelding etter kontroll ved Øyan steintak i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108835?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1194/2020 | Sektor kommunal utvikling Enkeltvedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108018?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 377/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108014?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 373/2020 | Grunnskolen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107915?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 274/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Spørsmål til kommunestyrets møte 24.2.2020 - Museumsplan i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108952?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Senterparti | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1311/2020 | Ordføreren Feil informasjon i sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107908?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 267/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 19 i Lov om Barnehager for ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107901?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 260/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107657?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 16/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på fjerning av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110356?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norunn Marie Teveldal | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2715/2020 | Sektor kommunal utvikling Evaluering av TT-reglement og TT-ordningen i Trøndelag fylke http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108133?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 492/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt melding om sanering av nedgravd tank for parafin http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110355?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Eriksson | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2714/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat fra møtet i Godkjenningsnemnda for tilrettelagt transport - 10.12.2019. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107347?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magnar Tømmeråsmo | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9587/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt melding om fjerning av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110344?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Birger Pedersen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2703/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107344?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9584/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på rengjort og fylt tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110342?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arnold Furunes | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2701/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107343?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9583/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt bekreftelse av tømming/rensing/fylling av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110338?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Olsen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2697/2020 | Sektor kommunal utvikling Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108708?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 1067/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107342?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9582/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på bekreftelse av tømt/rengjort/fylt tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110333?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Raaen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2692/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107341?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 9581/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt attest for rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110330?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER NÆRINGSPARK AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2689/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på - gnr/bnr 0012/0001 Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108943?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN CATO STØRSETH | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1302/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på melding om tømming og sanering av nedgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110326?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snorre Holand | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2685/2020 | Sektor kommunal utvikling Melding om bygning som er revet på gnr/bnr 12/1 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108921?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN CATO STØRSETH | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1280/2020 | Sektor kommunal utvikling Kvartalsrapport 4/19 - Naboer AB http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108369?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 728/2020 | Rådmannen Tilbakemelding på mottatt attest for rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110325?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Teveldal | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2684/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på - Gnr/bnr 0025/0029 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108257?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Berg | Journaldato: 24.01.2020 | RegistryNumber: 616/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale mellom Naboer AB og aksjeeiere 2020 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108249?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 608/2020 | Rådmannen Tilbakemelding på bekreftelse av tømt/rengjort/fylt oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110322?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Overrein | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2681/2020 | Sektor kommunal utvikling Bygning revet - skjema http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108126?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Arthur Lunnan | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 485/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på mottatt attest på rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110321?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Severin Aursand | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2680/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel snøscooter, vedblink i Grova - transport av ved til 0049/348 - Ole Morten Iversen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110346?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Morten Iversen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2705/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av representant til representantskapsmøte IKA Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108379?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 738/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på: Tilbakemelding på gnr/bnr 0047/0032 - Komplettering av opplysninger i matrikkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108074?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Arthur Lunnan | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 433/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på bekreftelse på oppgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110318?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Gunnar Krogstad | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2677/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel snøscooter vedblink - Ole Morten Iversen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110341?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Morten Iversen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2700/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0049/0238 – Underretning om endring av opplysninger i matrikkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108068?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Sofie Østgård Sand m.fl. | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 427/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110244?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Wintervold | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2603/2020 | Sektor kommunal utvikling Videreutdanning skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109936?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Johanne Lundemo m.fl. | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2295/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på Tilbakemelding på Gnr/bnr 0051/0001/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107945?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Karl Ystgaard | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 304/2020 | Sektor kommunal utvikling Melding om sanering av nedgravd tank for parafin - gnr/bnr 0031/0026 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107730?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Eriksson | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 89/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter. vedblink ved Vassmustunga - transport av to favner ved til 0049/0012/0091 - Dutte Nordstrøm http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110133?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dutte Nordstrøm | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2492/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109822?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2181/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Gnr/bnr 0051/0001/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107924?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Karl Ystgaard | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 283/2020 | Sektor kommunal utvikling Melding om fjerning av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107700?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Birger Pedersen | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 59/2020 | Sektor kommunal utvikling Grunneiers tillatelse - Dutte Nordstrøm http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110020?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS Meraker Brug | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2379/2020 | Sektor kommunal utvikling Videreutdanning 2020 - utsatt frist for behandling av søknader http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109750?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 2109/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0006 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107793?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Keiseraas | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 152/2020 | Sektor kommunal utvikling Foreløpig svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedhogst http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109904?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Johansen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2263/2020 | Sektor kommunal utvikling Sats på videreutdanning for lærere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1362/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107792?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Keiseraas | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 151/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0137 - Helge Pedersen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109895?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Pedersen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2254/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på gnr/bnr 0047/0032 - Komplettering av opplysninger i matrikkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107788?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Arthur Lunnan | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 147/2020 | Sektor kommunal utvikling Kopi av grunneiertillatelse til motorisert ferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109862?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Pedersen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2221/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0028/0003 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107787?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 146/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tillatelse til snøscooterkjøring med pensjonister på strekningen Ås - Schulzhytta 28.03.2020 - Tur avlyst http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109859?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL PENSJONISTFORENING | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2218/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om ekstra tilskudd til årets trimpoeng konkurranse "Trimpoeng-jakten 2020" http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109484?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER TIL TOPPS | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1843/2020 | Kulturkontoret Tilbakemelding på Gnr/bnr 0028/0003 - Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107786?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 145/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0056 - Svein Alte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109849?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Alte | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2208/2020 | Sektor kommunal utvikling Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108880?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1239/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0049/0429 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107785?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 144/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad på sommerjobb og ekstravakter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane C Østerås Svendsen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2726/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0055 - Ingunn Røkke http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109797?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Holås Røkke | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2156/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Gnr/bnr 0049/0239 - Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107775?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Terje Furunes | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 134/2020 | Sektor kommunal utvikling Konsesjonskraft 4. kvartal 2019 - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107748?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 107/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0020/0015 - Vedhogst kommunal eiendom Pullen - Tom Ketil Karlsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110247?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Ketil Karlsen | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2606/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109915?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Hellem Solvang | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2274/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109778?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Oddvar Holth | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2137/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0045/0003 Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107761?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 120/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0021/0042 - Vedhogst kommunal eiendom Høefeltet - Torbjørn Berg Strømstad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Berg Strømstad | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2598/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling IUA Sør-Trøndelag årsmøte 23.04.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110198?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Intekommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2557/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad på sommerjobb + CV http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109873?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Feven Tekia Ghrmay | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2232/2020 | Sentraladministrasjonen Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109777?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Alte | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2136/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0045/0003 Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107726?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 85/2020 | Sektor kommunal utvikling Egenerklæring vedhogst http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Berg Strømstad | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2594/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tillatelse til snøscooterkjøring med pensjonister på strekningen Ås - Schulzhytta 28.03.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109737?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL PENSJONISTFORENING | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2096/2020 | Sektor kommunal utvikling Møtereferat 27.02.2020 - IUA beredskapsstyre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109509?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1868/2020 | Sektor kommunal utvikling Rapport SSB elg 2019 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108866?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SSB | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1225/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108425?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wegahta Nguse Abrham | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 784/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Meråker - Sluttutbetaling av spillemidler 69951 Lysløype Fagerlia - Grova http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108158?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 517/2020 | Kulturkontoret Egenerklæring vedhogst http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109909?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rudi Slungård | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2268/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Fundaunvollen gnr/bnr 0019/0001 - Olav Arnfinn Hegnes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109724?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Arnfinn Hegnes | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2083/2020 | Sektor kommunal utvikling Rapport SSB hjort 2019 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108865?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SSB | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1224/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108604?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Josefine Liljenberg Olsson m.fl. | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 963/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på melding om riving av bygning . gnr./bnr. 0032/0019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107261?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anny Wennstrøm Bakke | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 9501/2019 | Sektor kommunal utvikling Nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke - innsamling av kjever fra elg og hjort felt under jakt og fra fallvilt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110366?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2725/2020 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109650?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORDALEN SAMEIE | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 2009/2020 | Sektor kommunal utvikling Rapport SSB rådyr 2019 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108864?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SSB | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1223/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om feriejobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108677?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Bjørsvik Husås | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 1036/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Vederlag for leie av grunn til trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107872?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Irén J. Raaen | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 231/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om felling av trær http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109898?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rudi Slungård | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2257/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109647?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Johansen | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 2006/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad på jobb som sommervikar http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109057?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1416/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Info til kommuner og villreinnemnder 13 februar 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108836?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1195/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på Tilbakemelding på Gnr/bnr 0020/0196 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Harsem m.fl. | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9479/2019 | Sektor kommunal utvikling Vederlag for trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107860?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina og Per Erik Kristensen | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 219/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innsamling av elgjaktmateriale for 2019-sesongen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107897?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NINA | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 256/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorisert ferdsel i utmark for 2020-2021-2022 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109634?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1993/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad på sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109503?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simret Mehari Belay | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1862/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Overføring av anleggskonsesjon for Gudåa kraftverk fra Clemens Kraft AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109234?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1593/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke (CWD) hos elg, hjort, villrein og rådyr i 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108816?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1175/2020 | Sektor kommunal utvikling Fellingsrapport rådyr 2019 - Stordalen sameie http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107859?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORDALEN SAMEIE | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 218/2020 | Sektor kommunal utvikling Vederlag for leie av grunn til trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnil Wæhre og Kjetil Aarbakke | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 115/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Gnr/bnr 0049/0001/0429 - Retting av opplysninger i matrikkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107219?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Haugan Buhrkall m.fl. | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 9459/2019 | Sektor kommunal utvikling Avlysing av møte 19.mars på Stjørdal http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109622?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATNETT SF | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1981/2020 | Sektor kommunal utvikling Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109573?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Pedersen | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1932/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad på sommerjobb innen hjemmetjenester, pleie og omsorg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109269?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Dalheim Wistveen | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1628/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på Gnr/bnr 0010/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107191?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Olav Brendhaug | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9431/2019 | Sektor kommunal utvikling Avskyting rådyr 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107817?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 176/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110224?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2583/2020 | Kulturkontoret Endelig vedtak fra kommunal- og moderniseringsdepartementet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109959?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2318/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109572?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Holås Røkke | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1931/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad på sommerjobb helse, pleie og omsorg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109129?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yonas Haile Sium | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1488/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0024/0030 og 0024/0007 - Retting av opplysninger i matrikkel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107188?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth L Øien Juliussen m.fl. | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9428/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapport skutt rådyr 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107711?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georg Klefsåsvold | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 70/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende eierskifte i Terje Viken Eiendom AS/Let Eiendom AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110150?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Let Eiendom AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2509/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110161?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2520/2020 | Kulturkontoret Kopi av klagesak - forberedende klagebehandling - klages tas ikke til følge - saken oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet som klageinstans http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109536?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1895/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109476?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Furunes Brenntrø | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1835/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109038?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Nessimo | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1397/2020 | Sentraladministrasjonen Etterlyser utbetaling av erstatning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108124?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arild Skjelstadås | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 483/2020 | Sektor kommunal utvikling Fellingsrapport rådyr 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107693?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 52/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110160?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2519/2020 | Kulturkontoret Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109450?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Brenntrø | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1809/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109037?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Beitland | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1396/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere (KS) - kommunens representant http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108739?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1098/2020 | Sentraladministrasjonen Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 1. termin 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108506?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole v/Trøndelag Fylkeskommune, sentralt fakturamottak | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 865/2020 | Sektor kommunal utvikling Rekvisisjon av fradeling uten oppmåling på alle tomtene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108266?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 625/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107977?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN, regnskap | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 336/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på - Melding om riving - gnr/bnr 0046/0004 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107157?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Teveldal | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9397/2019 | Sektor kommunal utvikling Fellingsrapport rådyr 2019 - Holthskogen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107692?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Oddvar Holth | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 51/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110159?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2518/2020 | Kulturkontoret Informasjon om skogbrannhåndtering sesongen 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109927?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2286/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Grn/bnr/fnr 49/12/59 - Emma Jønnson http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109442?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Jønsson | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1801/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109036?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Hara | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1395/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Revisjon Midt-Norge SA - Kommunens representant http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108738?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1097/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0049/1049 til 0049/1054 - Oversendelse av matrikkelbrev etter fradeling uten fulført oppmålingsforretning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108242?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 601/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107974?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hernes Eiendom AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 333/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 4.termin 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107071?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole v/Trøndelag Fylkeskommune, sentralt fakturamottak | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 9311/2019 | Sektor kommunal utvikling Fellingsrapport rådyr 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107690?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 49/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110029?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2388/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109441?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Jønsson | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1800/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109035?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: camilla Viborg | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1394/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 45/32 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108847?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1206/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Valg av representant til representantskapet i IKA Trøndelag Iks http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108737?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1096/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0049/1043 til 0049/1048 - Oversendelse av matrikkelbrev etter fradeling uten fulført oppmålingsforretning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108177?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Petter Haarsaker | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 536/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107973?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER NÆRINGSBYGG AS v/Sveinung Skaathun | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 332/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110022?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2381/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109328?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Arnfinn Hegnes | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1687/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109033?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: kristin fordal | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1392/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108846?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1205/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Konsek Trøndelag IKS - valg av kommunens representant http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108736?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1095/2020 | Sentraladministrasjonen Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling fra 0049/0531 og 0049/0533 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108169?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 528/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0006 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107130?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9370/2019 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold ved Best-stasjonen 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107970?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDOS AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 329/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109978?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2337/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Avtale om Innpåtunet-tjenester http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109971?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inn på tunet Trøndelag SA | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2330/2020 | Grunnskolen Søknad om kjøreløyver - Opplevelsestur for pensjonister 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109297?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1656/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109032?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Gresseth | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1391/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 3/1 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108845?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1204/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Innherred Renovasjon - valg av kommunens representant http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108735?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1094/2020 | Sentraladministrasjonen Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108115?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Misjonskirke m.fl. | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 474/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på krav om at Fylkesmannen omgjør eget vedtak om å oppheve vedtak gjort av Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108079?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 438/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108086?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 445/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold ved Esso-tomta i 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107969?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDOS AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 328/2020 | Sektor kommunal utvikling Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108023?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 382/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om parkeringsbevis http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110195?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2554/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109942?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2301/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om tillatelse til snøscooterkjøring med pensjonister på strekningen Ås - Schulzhytta 28.03.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109088?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL PENSJONISTFORENING | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1447/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109031?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Packaporn Solem | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1390/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/4 i Meråker (5034) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108844?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1203/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Valg av ungdomsråd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108734?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Karin Langsåvold | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1093/2020 | Sentraladministrasjonen Oppsigelse kommunikasjonsløsning Truegroups http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108606?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAMWEEK AS | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 965/2020 | Grunnskolen Analyseresultater - Meråker vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108091?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 450/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107963?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDOS AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 322/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0027/0008 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107102?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Ringen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9342/2019 | Sektor kommunal utvikling Kvittering for overformynderiarkiv http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107757?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 116/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109941?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2300/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Parkeringskort for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109508?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1867/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109030?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meilat Guesh | Journaldato: 22.02.2020 | RegistryNumber: 1389/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - 0043/0011 - Hugo Reinan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108944?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hugo Reinan | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1303/2020 | Sektor kommunal utvikling Servicerapport oktober 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108605?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: WATERLOGIC NORGE AS | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 964/2020 | Grunnskolen Gnr/bnr 0031/0005 - Vedtak skogfond og tilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108463?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 822/2020 | Sektor kommunal utvikling Oversendelse av tillatelse - 22 kV kabel fra Reinåa kraftverk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108454?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 813/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107961?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANDELSEIENDOM MERÅKER AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 320/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108089?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 448/2020 | Sektor kommunal utvikling Delrapport støvnedfall for perioden 22.2. - 23.3.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110087?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2446/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109940?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2299/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om parkeringstillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109380?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1739/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109029?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Lundberg | Journaldato: 22.02.2020 | RegistryNumber: 1388/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - 0047/0005 Kvernskardalsvollen/Mekkelsetra - Harry Pedersen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108942?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harry Magnus Pedersen | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1301/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av viltnemnd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108695?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Risvold m.fl. | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1054/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0031/0005 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108489?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jannike T Fundtaunet | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 848/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108088?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 447/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende leieavtale 38465-004 (rammeavtale 38465) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107975?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA FINANCE AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 334/2020 | Grunnskolen Gnr/bnr 0045/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Bakken Jensen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9339/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109765?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2124/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109322?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1681/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Delrapport støvnedfall Egga grustak periode 9 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109251?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1610/2020 | Sektor kommunal utvikling Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109071?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1430/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109028?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Weini Haile Kiflemichael | Journaldato: 22.02.2020 | RegistryNumber: 1387/2020 | Sentraladministrasjonen Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel til april 2022i utmark - 0049/0732 - Rune Henrik Ringen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108941?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Henrik Ringen | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1300/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av ungdomsråd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108691?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Kjenes m.fl. | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1050/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0020/0004 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108302?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÅVARD STØRSETH | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 661/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0010/0005 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107098?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Otto Blæstervold | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9338/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108087?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 446/2020 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål vedr. hytte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110392?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iselin Enget | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2751/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109852?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Govasmark Lerberg | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2211/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109764?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2123/2020 | Kulturkontoret Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109043?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1402/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109027?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asmerom Weldemariam | Journaldato: 22.02.2020 | RegistryNumber: 1386/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0047/0075/0020 - Østre Damtjønna v/Bjørnar Lundemo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108930?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Lundemo | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1289/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av trafikkråd for Malvik, Selbu, Tydal, Stjørdal og Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108689?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Morten Hammer m.fl. | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1048/2020 | Sentraladministrasjonen Oversendelse av støvnedfallsrapporter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108455?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 814/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon til kommunene - tilskudd 2020 - kap 761 post 67- lindrende behandling og omsorg ved livets slutt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108521?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 880/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Gnr/bnr 0003/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108301?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVALØ GRETA | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 660/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108085?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 444/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0010/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107097?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Olav Brendhaug | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9337/2019 | Sektor kommunal utvikling Mørke gatelys i Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107193?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanna Maria Falkered | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9433/2019 | Sektor kommunal utvikling Melding om jordfeil - måler 6970631406993546 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107881?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 240/2020 | Sektor kommunal utvikling Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110331?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2690/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110114?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2473/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109848?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Teveldal | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2207/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109755?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 2114/2020 | Kulturkontoret Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109026?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Sundet Langås | Journaldato: 22.02.2020 | RegistryNumber: 1385/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - "Gåsdalshytta" - Kaare Gisvold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108924?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaare Moursund Gisvold | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1283/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Valg av grendemenn for jakt og fiske 2020 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108564?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Gjermund Kvernmo | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 923/2020 | Sentraladministrasjonen Delrapport støvnedfall periode 8, revidert http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108439?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 798/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0033/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108300?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge L Graftås | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 659/2020 | Sektor kommunal utvikling Krav om at Fylkesmannen omgjør eget vedtak om å oppheve vedtak gjort av Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106909?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9149/2019 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål om gatelys i Kopperå http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107192?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Henrik Ringen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9432/2019 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108084?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 443/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0007/0010 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107096?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deimante Mockiene m.fl. | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 9336/2019 | Sektor kommunal utvikling Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Aasan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107806?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 165/2020 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål om hytta som pendlerbolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110294?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Wågbø | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2653/2020 | Sektor kommunal utvikling Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til forebyggende tiltak i 2020 - Meråker Beitelag SA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110273?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2632/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 993357847 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110113?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2472/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109736?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sabah Elfadhil Saifaddin | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2095/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109078?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Roar Størseth | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1437/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109739?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2098/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Foreløpig rapport prosjekt bedre gyteforhold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109800?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDALSVASSDRAGETS KLEKKERI SA | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2159/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109025?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathilde Lillevold | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1384/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0088 - Frode Kulseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108911?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Kulseth | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1270/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108912?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1271/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108481?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 840/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Valg av forliksråd for perioden 2020 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108496?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Idar Sylten | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 855/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0045/0032 - Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108299?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER KOMMUNE | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 658/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108083?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 442/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0043/0002 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107095?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Eskild Juliussen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9335/2019 | Sektor kommunal utvikling Rapport - målinger av støvnedfall nær Egga grustak - periode 8 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107744?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 103/2020 | Sektor kommunal utvikling Forlengelse av avtale - 20% stilling i sentralbordet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106186?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 8426/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Spørsmål om hytta som pendlerbolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110205?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Wågbø | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2564/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 988946702 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110112?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2471/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus, samt driftsutgifter for 2. kvartal 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110030?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Værnes Nord Stjørdal | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2389/2020 | Sektor kommunal utvikling Utlysing av midler 2020 - Barnevernfaglig videreutdanning http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110156?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2515/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109735?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Petter Øyen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2094/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109077?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Bjerke | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1436/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109738?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2097/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på spørsmål om utsettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109805?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2164/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om tilskudd - beit, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109266?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1625/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109016?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yoko Shinohra | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1375/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0087 - Stina Kulseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108906?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stina Kulseth | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1265/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til møter - forhåndshøring om nye regler for fiske etter laks og sjøørret i perioden 2021 - 2025 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108882?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1241/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere herunder grunntilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108572?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 931/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Valg av trafikksikkerhetsutvalg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108493?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Kristin Kristensen m.fl. | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 852/2020 | Sentraladministrasjonen Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108082?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 441/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0011/0006 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107094?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan m.fl. | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9334/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990002460 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110111?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2470/2020 | Sektor kommunal utvikling Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110157?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2516/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109734?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ludvik Myhre | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2093/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109716?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 2075/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109685?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fana Teklemikael Gebre | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 2044/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tilskudd - beit, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109264?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1623/2020 | Sektor kommunal utvikling Etterlyser avklaringer rundt fordelingsnøkkel og leiekostnader http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109085?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Trøndelag // Administrasjonsavdelingen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1444/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109013?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wegahta Abraham | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1372/2020 | Sentraladministrasjonen Svar søknad motorferdsel - Meråker Skytterlag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108888?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker Skytterlag | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1247/2020 | Sektor kommunal utvikling Referat etter møtet 28.01.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108922?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1281/2020 | Sentraladministrasjonen Naturhistorisk notat 2020-1 Metaller fra gruveavrenning og påvirkninger på bunndyr og fisk i Stjørdalsvassdraget http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108838?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU Vitenskapsmuseet | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1197/2020 | Sektor kommunal utvikling Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108811?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1170/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Valg av stadnamnutvalg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108492?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Rønning m.fl. | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 851/2020 | Sentraladministrasjonen Dispensasjon- Planid 2016005 reguleringsplan Fagerlia felt 6 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108143?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBUHUS AS | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 502/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108081?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 440/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0011/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107093?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Elin Keiseraas m.fl. | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9333/2019 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110387?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2746/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 998019524 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110110?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2469/2020 | Sektor kommunal utvikling Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge antall mulige sengeplasser utover dagens sengeplasser i kommunale helseinstitusjoner for å kunne øke kapasiteten i forbindelse med COVID-19 utbruddet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110152?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2511/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109733?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Sandvik | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2092/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109075?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnar Blom | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1434/2020 | Sektor kommunal utvikling Møtereferat brukergruppa ang. skoleutbygging 10.mars 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109624?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Gunhild Warø m.fl. | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1983/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109603?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1962/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om tilskudd - beit, 986161813 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109263?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1622/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108934?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Klakegg | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1293/2020 | Sentraladministrasjonen Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108863?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Reinan | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1222/2020 | Sektor kommunal utvikling Etterlyser avklaringer rundt fordelingsnøkkel og leiekostnader http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108761?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Trøndelag // Administrasjonsavdelingen | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1120/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108491?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Marø m.fl. | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 850/2020 | Sentraladministrasjonen Vedrørende sak på planforum for Trøndelag. Masterplan for Fagerlia alpinsenter og hytteområde i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108673?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 1032/2020 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108199?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gebrekidan Woldegabriel Abraham m.fl. | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 558/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om dispensasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107966?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 325/2020 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107883?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 242/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0012/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107087?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Cato Størseth | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9327/2019 | Sektor kommunal utvikling Annonse - Innlevering av fangstrapporter for jakt og fiske for jaktåret 2019/2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110197?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKERPOSTEN AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2556/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 912260097 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110109?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2468/2020 | Sektor kommunal utvikling Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak - oversendelse av rutinebeskrivelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110017?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2376/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109732?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Emil Haugen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2091/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109528?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1887/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108982?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Roar Størseth | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1341/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108933?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selam Abrha | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1292/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108843?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Kulseth | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1202/2020 | Sektor kommunal utvikling Tiltak i beiteområder 2020 - Tildelingsbrev til kommunene i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108643?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 1002/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere (KS) - kommunens representant http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108490?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 849/2020 | Sentraladministrasjonen Oversendelse av prøvetakingsplaner til Mattilsynet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107758?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 117/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus, samt driftsutgifter for 1. kvartal 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107946?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Værnes Nord Stjørdal | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 305/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om dispensasjon - kart http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107965?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selbuhytta | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 324/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende sak på planforum for Trøndelag. Masterplan for Fagerlia alpinsenter og hytteområde i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107887?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 246/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0013/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107080?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria De'moon | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9320/2019 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107765?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luwam Zemuy Tasfamariam | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 124/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969695227 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110108?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2467/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om tannhelsetjenesten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110015?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2374/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109318?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristoffersen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1677/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Utlysning av fjellandbruksmidler for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109554?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1913/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109527?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1886/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ilona Beate Marie Lundemo | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1291/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108862?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agnar Blom | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1221/2020 | Sektor kommunal utvikling Grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - snøscooter - Harry Pedersen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108783?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harry Magnus Pedersen | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1142/2020 | Sektor kommunal utvikling Revisjon Midt-Norge SA - Kommunens representant http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108486?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 845/2020 | Sentraladministrasjonen Tilskuddsordningen tiltak i beiteområder- oppdatert informasjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108140?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 499/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0017/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107074?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Buland Øien m.fl. | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9314/2019 | Sektor kommunal utvikling Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107743?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 102/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969183501 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110107?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2466/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon fra Fotterapeutforbundet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110012?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fotterapeutforbundet | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2371/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109515?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Najjet Jønvik | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1874/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108931?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: warda ibrahim | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1290/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108840?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Bjerke | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1199/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108688?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER SKYTTERLAG | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 1047/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108410?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sabah Elfadhil Saifaddin | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 769/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Menighetsrådet - kommunens representant http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108482?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER SOKN | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 841/2020 | Sentraladministrasjonen Fakturagrunnlag - Regulering av leiesummen for leie av anlegg i Fagerlia for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107950?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker Alpinsenter AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 309/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0039/0006 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107073?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arnold Furunes | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 9313/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 875738062 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110106?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2465/2020 | Sektor kommunal utvikling Avholdelse av KS møte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109946?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Leif Edvard Muruvik Vonen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2305/2020 | Ordføreren Kopi av svar: Ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109749?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 2108/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109423?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1782/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108891?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Azmara Yemane | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1250/2020 | Sentraladministrasjonen Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108683?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Lundemo | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 1042/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108407?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emanuel Strøm Høttmon | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 766/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Valg av klagenemnd for eiendomsskatt -perioden 2020 - 2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108480?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Overrein m.fl. | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 839/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0020/0021 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107072?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Johansen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 9312/2019 | Sektor kommunal utvikling Sluttrapport "Fjellandbruk i Meråker 2016-2019" http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/106256?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 8496/2019 | Sektor kommunal utvikling Sluttutbetaling - Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen part - Bjarne Høttmon - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104637?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 6877/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107766?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Wåhlberg | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 125/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999556396 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110105?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2464/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på spørsmål vedrørende opphold på hytte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109925?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Egil Hegdalsaune | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2284/2020 | Sektor kommunal utvikling Kunngjøring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109717?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 2076/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109399?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1758/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108871?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julianne Nordbotten | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1230/2020 | Sentraladministrasjonen Grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Snøscooter - Kaare Gisvold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108662?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaare Moursund Gisvold | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 1021/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108290?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Engen Brandsfjell | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 649/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Konsek Trøndelag IKS - valg av kommunens representant http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/108477?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 836/2020 | Sentraladministrasjonen Oppgjør av masser uttatt fra grustaket på Egga i perioden 01.08.2019 - 05.11.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107995?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUDVIG HAUGEN | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 354/2020 | Sektor kommunal utvikling