Postliste http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/ einnsyn.meraker.kommune.no Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt gnr/bnr 0021/0001 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111298?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Jorulf Tidemann | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3655/2020 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt gnr/bnr 0021/0001 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111292?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Jorulf Tidemann | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3649/2020 | Sentraladministrasjonen Svar angående Veiskilt Dalåmomo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111899?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Elin Dalåmomo | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4256/2020 | Sektor kommunal utvikling Veiskilt Dalåmomo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111461?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Elin Dalåmomo | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3818/2020 | Sektor kommunal utvikling Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med helikopter - Selbu Byggtre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111840?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4197/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969605708 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110552?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2911/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969605708 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110551?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2910/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969605708 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110549?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2908/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110203?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Joar Stuberg | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2562/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111439?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3796/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Vedrørende utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene fra 11.05.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111415?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3772/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111411?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3768/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Bekreftelse angående tinglyste leieretter på gnr/bnr 0021/0029 og 0021/0072 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111103?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3462/2020 | Sektor kommunal utvikling Sletting av tinglyst leierett i gnr./bnr. 21/29 og 72 - erklæring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110766?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3125/2020 | Sektor kommunal utvikling Brev om stednavn - korrigert http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111326?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3683/2020 | Kulturkontoret Stedsnavn for kontroll - opprettet versjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111169?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3528/2020 | Kulturkontoret Stedsnavn til kontroll http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111120?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3479/2020 | Kulturkontoret Midler til samarbeid om å fjerne fremmede planter i 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111207?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 3566/2020 | Sektor kommunal utvikling Samarbeid om å fjerne fremmede arter 2020 - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110618?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2977/2020 | Sektor kommunal utvikling Til kommuner som ønsker å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110220?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2579/2020 | Sektor kommunal utvikling FV 6772 til eiendommen gnr. 49 bnr. 431 i MERÅKER kommune - Søknad om flytting av avkjørsel http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111313?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Hanssen | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3670/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om endring av regulert avkjørsel til gnr/bnr 0049/0431 fra fv. 6672 Fersdalsvegen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111327?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Hanssen og Leonard Brunke | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3684/2020 | Sektor kommunal utvikling Dårlig vanntrykk Teveltunet hytte nr 28 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112517?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Thobroe | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4874/2020 | Sektor kommunal utvikling Dårlig vanntrykk Teveltunet hytte nr 28 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112454?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Thobroe | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4811/2020 | Sektor kommunal utvikling Kommunekraft - Informasjon til aksjonærkommunene - situasjonen i kraftmarkedet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111564?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3921/2020 | Sentraladministrasjonen Ny havne- og farvannslov gjør det enklere for kommunene å regulere bruk av vannscooter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113111?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK FRILUFTSLIV | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5466/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 27.mai 2020 kl. 13.00 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111473?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3830/2020 | Ordføreren Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter - 2020-2022 - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113020?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5375/2020 | Sektor kommunal utvikling Fakturagrunnlag - Leie av industrihall tilhørende kontorlokaler for 3. kvartal 2020, samt refusjoner av strømutgifter i perioden 01.04.20 - 01.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112741?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: T.M. Slungård Sag & Høvleri v/Trond Marius Slungård | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5098/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112950?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER BYGDESERVICE SA | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5307/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - Barmark/ATV - Meråker Bygdeservice - Vedtak i utvalg kommunal utvikling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112890?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER BYGDESERVICE SA | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5247/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling ekstraordinært årsmøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112494?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4851/2020 | Kulturkontoret Søknad om motorferdsel i utmark - elektrisk trillebår - Vedtak i utvalg kommunal utvikling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112885?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Juliussen Raaen m.fl. | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5242/2020 | Sektor kommunal utvikling Valg av 5 styremedlemmer med personlig varamedlemmer for Meråker-Musea 2019-2023 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112489?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Sagen m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4846/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel i utmark - ATV . Tomt nr 302 Vargmyrfeltet - Vedtak i utvalg kommunal utvikling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112884?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torfinn Utne | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5241/2020 | Sektor kommunal utvikling Fratreden fra styret i Meråker-musea - Trude Hegdahl http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112359?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Hegdahl | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4716/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112881?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5238/2020 | Sektor kommunal utvikling Fratreden fra styret i Meråker-musea - Heidi Størseth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112358?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi E Ringen Størseth | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4715/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111344?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3701/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fratreden fra styret i Meråker-musea - Arne Petter Øyen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112357?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Petter Øyen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4714/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110960?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3319/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fratreden fra styret i Meråker-musea - Karsten Tidemann http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112356?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karsten Tidemann | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4713/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fratreden fra styret i Meråker-musea - Lille Vanja Merakerli http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112355?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lille Vanja Merakerli | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4712/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Kjørebok - Øystein Bitnes og Morten Bitnes http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112780?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Bitnes og Morten Bitnes | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5137/2020 | Sektor kommunal utvikling Årsrapport 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112083?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4440/2020 | Kulturkontoret Årsregnskap 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112082?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4439/2020 | Kulturkontoret Barmarkskjøring i sesongen 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112749?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER BYGDESERVICE SA | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5106/2020 | Sektor kommunal utvikling Oversikt over prioriteringer med vedlikehold og utbedring av rødlåven http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112081?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4438/2020 | Kulturkontoret Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1031 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111183?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MANTINIA AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3542/2020 | Sektor kommunal utvikling Fordeling av LIS1 1.9.20 - 1.3.21 og søknadspapirer på LIS1 fordelt til Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110323?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LIS1-koordinator for kommunene i nordre Trøndelag | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2682/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Spørsmål om retningslinjer for motorisert ferdsel på Feren http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112634?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Kristian Steig Krog | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4991/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111712?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ludvik Myhre | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4069/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Varsel om mulig omgjøring av vedtak og beslutning om utsatt iverksetting for bruk av ATV m.m - AS Meraker Brug - 3 ukers frist for uttalelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112606?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4963/2020 | Sektor kommunal utvikling Bekreftelse på sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111582?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane C Østerås Svendsen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3939/2020 | Sentraladministrasjonen Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111293?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aster Weldeyesus Tsegay | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3650/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om å bruke elektrisk trillebåre http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112514?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Juliussen Raaen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 4871/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker nei til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111291?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asmerom Btsae Weldemariam | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3648/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110829?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3188/2020 | Grunnskolen Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111289?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Tellugen Viborg | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3646/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110134?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2493/2020 | Grunnskolen Behandling av søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112281?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Utne | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4638/2020 | Sektor kommunal utvikling Fratreden fra styret i Meråker-musea http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112032?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Hegdahl | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4389/2020 | Kulturkontoret Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111256?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Sundet Langås | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 3613/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112278?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4635/2020 | Sektor kommunal utvikling Fratreden fra styret i Meråker-musea http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112031?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi E Ringen Størseth | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4388/2020 | Kulturkontoret Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111195?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Feven Tekia Ghrmay | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3554/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - grunneiertillatelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112277?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4634/2020 | Sektor kommunal utvikling Fratreden fra styret i Meråker-musea http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112029?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lille Vanja Merakerli m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4386/2020 | Kulturkontoret Takker ja til sommerarbeid http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111194?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Semhar Habtom Russom | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3553/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112276?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torfinn Utne | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4633/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad på sommerjobb og ekstravakter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111188?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane C Østerås Svendsen | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3547/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilleggsinformasjon vedr. gangvei http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112260?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Utne | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4617/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111170?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedda B Mjelstad | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3529/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innkalling til årsmøte i Meråker-musea http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110872?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Lien m.fl. | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3231/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilleggsinformasjon vedr. opparbeidelse av veg/sti http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112259?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4616/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad på sommerjobb helse, pleie og omsorg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111167?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Haugbjørg Werkland | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3526/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innkalling til ekstraordinær generalforsamling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113074?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5429/2020 | Sentraladministrasjonen Svar vedr. opparbeidelse av veg/sti http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112258?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Utne | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4615/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker nei til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111153?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Iren Lundberg | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3512/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Opparbeidelse av veg/sti http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112257?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4614/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111151?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leah Strøm Brandfjell | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3510/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Kartvedlegg søknad Torfinn Utne http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112131?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Utne | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4488/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111150?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathilde Lillevold | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3509/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Rapporter på rengjorte/skummede tanker pr dato. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112876?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTAD AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5233/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker Alpinsenter AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112620?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4977/2020 | Sentraladministrasjonen Følgebrev Særutskrift Søknad om motorisert ferdsel i utmark ATV - 4-hjuling - Jernhest - Combitrack for 2020-2021-2022 - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112129?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4486/2020 | Sektor kommunal utvikling Kan jobbe i perioder http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111149?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathilde Lillevold | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3508/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Videre utvikling Meråker Alpinsenter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112230?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4587/2020 | Sentraladministrasjonen Følgebrev Særutskrift Søknad om motorferdsel i utmark - ATV - Øvervollen - Arnfinn Myrhaug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112128?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Myrhaug | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4485/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om fylling av nedgravd oljetank med sand/grus - Nygårdsveien 23/Buan - Gnr/bnr 0021/0038 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112101?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Buan | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4458/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111147?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Nessimo | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3506/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank uten oppgraving på eiendommen gnr/bnr 0024/0009 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112047?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Ivar Ringen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4404/2020 | Sektor kommunal utvikling Fusjonering av Meråker Alpinsenter AS og Maskintråkk AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112001?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Bjørnås | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4358/2020 | Sentraladministrasjonen Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111109?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julianne Nordbotten | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3468/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om fylling av nedgravd oljetank med sand/grus - Nygårdsveien 23/Buan - Gnr/bnr 0021/0038 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112006?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Buan | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4363/2020 | Sektor kommunal utvikling Innspill til sak vedr. forslag til fusjonering av Meråker Alpinsenter AS og Maskintråkk AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111989?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL VARDEN MERÅKER m.fl. | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4346/2020 | Sentraladministrasjonen Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111023?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Klakegg | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3382/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Innspill vedr. forslag om fusjon mellom Meråker Alpinsenter AS og Maskintråkk AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111955?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4312/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank uten oppgraving på eiendommen gnr/bnr 0024/0009 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111974?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Ivar Ringen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4331/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111018?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Gresseth | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3377/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Fusjon av Meråker Alpinsenter AS og Maskintråkk AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111952?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Bjørnås | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4309/2020 | Sentraladministrasjonen Oversikt over nedgravd oljetank på eiendommen gnr/bnr 0024/0009 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111973?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Ivar Ringen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4330/2020 | Sektor kommunal utvikling Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111906?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Utne | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4263/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker nei til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111006?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ilona Beate M Lundemo | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3365/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på fjerning av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110356?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norunn Marie Teveldal | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2715/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111005?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Else Haugen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3364/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt melding om sanering av nedgravd tank for parafin http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110355?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Eriksson | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2714/2020 | Sektor kommunal utvikling Høringsuttalelse fra styret i Maskintråkk AS vedr. forslag om fusjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111885?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINTRÅKK AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4242/2020 | Sentraladministrasjonen Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111091?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3450/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111004?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Beitland | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3363/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt melding om fjerning av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110344?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Birger Pedersen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2703/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende forslag til løsning MA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111794?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Styreleder i Meråker Alpinsenter | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4151/2020 | Sentraladministrasjonen Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111579?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3936/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Stormo | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3362/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020, utvidet søknad - Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110450?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2809/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på mottatt bekreftelse på rengjort og fylt tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110342?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arnold Furunes | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2701/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar vedr. innspill fra styret i Meråker Alpinsenter AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111793?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4150/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111001?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfinn Myrhaug | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3360/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111002?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Bakken | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3361/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt bekreftelse av tømming/rensing/fylling av oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110338?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Olsen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2697/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende MA - MT http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111790?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Styreleder Meråker Alpinsenter | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4147/2020 | Sentraladministrasjonen Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110962?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Azmara Yemane | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3321/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Koltjønndalen naturreservat - dispensasjon fra vernebestemmelsene - motorferdsel - AS Meråker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110673?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3032/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på bekreftelse av tømt/rengjort/fylt tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110333?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Raaen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2692/2020 | Sektor kommunal utvikling Innspill fra styret i Meråker Alpinsenter AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111789?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Styreleder Meråker Alpinsenter | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4146/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0347 - Hege Wintervold http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110654?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Wintervold | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3013/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110954?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit Krogstad | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3313/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt attest for rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110330?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER NÆRINGSPARK AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2689/2020 | Sektor kommunal utvikling Hogging av ved til eget bruk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112004?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Johansen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4361/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110945?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Johansen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3304/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110571?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Buan | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2930/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på melding om tømming og sanering av nedgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110326?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snorre Holand | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2685/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om vedhogst i Kopperå - gnr/bnr 0049/0039 - Torbjørn Holås http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111821?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holås | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 4178/2020 | Sektor kommunal utvikling Alternativer for selskapet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111519?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3876/2020 | Ordføreren Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110931?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Fordal | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3290/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0021/0005 - Tor Oddvar Holth http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110451?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Oddvar Holth | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2810/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på mottatt attest for rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110325?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Teveldal | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2684/2020 | Sektor kommunal utvikling Purring på egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt etter skogbrukslova og forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113030?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Reidar Dalåmo m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5385/2020 | Sektor kommunal utvikling Egenerklæring for vedhogger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111732?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Helgesen Sæther | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4089/2020 | Sektor kommunal utvikling Protokoll fra styremøte i Meråker Alpinsenter AS 15.4.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111055?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER ALPINSENTER AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3414/2020 | Sentraladministrasjonen Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110922?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wegahta Abrahm | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3281/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avlyst tur, jfr. søknad om kjøreløyve http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110446?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2805/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på bekreftelse av tømt/rengjort/fylt oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110322?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Overrein | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2681/2020 | Sektor kommunal utvikling Egenmelding oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112660?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANGSÅVOLD GÅRD DA | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5017/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0021/0282 - Rydding av skog på kommunens areal i Stortrøa - Jonas Helgesen Sæter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111705?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Helgesen Sæther | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4062/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110841?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Weini Haile Kiflemichael | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3200/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på mottatt attest på rengjøring/gassfrigjøring/destruksjon av tank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110321?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Severin Aursand | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2680/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om motorferdsel snøscooter, vedblink i Grova - transport av ved til 0049/348 - Ole Morten Iversen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110346?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Morten Iversen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2705/2020 | Sektor kommunal utvikling Egenmelding foryngelseskontroll - Espen H. Solvang http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112496?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Hellem Solvang | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4853/2020 | Sektor kommunal utvikling Videreutdanning - resultat av søknadsbehandlingen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111426?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3783/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Vedrørende forespørsel om felling av trær på Meråker kommune sin grunn http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111363?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Johansen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3720/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110840?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Nilsen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3199/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tilbakemelding på bekreftelse på oppgravd oljetank http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110318?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Gunnar Krogstad | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2677/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om motorferdsel snøscooter vedblink - Ole Morten Iversen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110341?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Morten Iversen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2700/2020 | Sektor kommunal utvikling Egenerklæring for vedhogger ved selvhogst av ved hos skogeier http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111319?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Florholmen | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3676/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110838?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Lindskog Bones | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3197/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110244?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Wintervold | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2603/2020 | Sektor kommunal utvikling Egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt etter skogbrukslova og forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112150?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Hellem Solvang m.fl. | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4507/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0021/0282 - Rydding av skog på kommunens areal i Stortrøa - Jonas Helgesen Sæter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111306?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Helgesen Sæter | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3663/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker nei til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110825?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rebekka Løvli Kristensen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3184/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter. vedblink ved Vassmustunga - transport av to favner ved til 0049/0012/0091 - Dutte Nordstrøm http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110133?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dutte Nordstrøm | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2492/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112833?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5190/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Gnr/bnr 0049/0019 og 0049/0235 - Vedhogst kommunal eiendom i Kopperå - Geir Florholmen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111297?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Florholmen | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3654/2020 | Sektor kommunal utvikling Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110767?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3126/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til tilbud om sommerarbeid http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110764?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Warda M S Ibrahim | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3123/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112937?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedvig Sofie Vassli Dahl | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5294/2020 | Sentraladministrasjonen Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112785?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5142/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0021/0015 - Vedhogst på kommunens areal nedenfor Meråker stasjon - Tron Ivar Tronsmo http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111272?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tron Ivar Tronsmo | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3629/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker ja til tilbud om sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110696?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Najjet Jønvik | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3055/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Resultatkartlegging skogbruk 2020 i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110513?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2872/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112759?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Elisabeth Matos | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5116/2020 | Sentraladministrasjonen Setersesongen 2020 og Covid 19, informasjon til seterbrukarane http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112507?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 4864/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0049/0039 - Felling av trær kommunal eiendom Kopperå - Elisabeth Johansen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111252?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Johansen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3609/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til etablering og oppgradering av utstyrssentraler - 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110876?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3235/2020 | Kulturkontoret Takker ja til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110679?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Skumfoss | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3038/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Resultatkartlegging skogbruk 2020 i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110508?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2867/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112758?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henriette Krogstad Røe | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5115/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetaling av vederlag vedr. vareutkjøring i Meråker kommune i koronasituasjonen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112530?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Folkehjelp | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 4887/2020 | Sentraladministrasjonen Gnr/bnr 0049/0236 - Vedhogst kommunal eiendom Kopperå - Jan Helge Johansen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111234?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helge Johansen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3591/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad "Trimpoeng-jakten 2020" http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110803?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKER TIL TOPPS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3162/2020 | Kulturkontoret Takker ja til sommerjobb 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110570?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bakken | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2929/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Resultatkartlegging skogbruk 2020 i Trøndelag http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110503?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2862/2020 | Sektor kommunal utvikling Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112706?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Palojärvi Horten | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5063/2020 | Sentraladministrasjonen Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112404?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4761/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Protokoll generalforsamling Kommunekraft AS 27.05.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112026?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4383/2020 | Sentraladministrasjonen Skatteoppkreverfunksjonen - Kontrollutvalgets sak 10/20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111554?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3911/2020 | Sentraladministrasjonen Hvordan søke om felling av trær http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110941?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helge Johansen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3300/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om sommerarbeid i sektor helse, pleie og omsorg 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110460?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Bendix | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2819/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om sommerjobb- arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112664?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonatan Palmelind | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5021/2020 | Sentraladministrasjonen Behov for innspill http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112170?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landsgruppen av helsesøstre NSF | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4527/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Vedrørende skoleskyss fra 02.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111924?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4281/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Hvordan søke om felling av trær http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110800?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Johansen | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3159/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om sommerarbeid i sektor helse, pleie og omsorg 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110456?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Haugen m.fl. | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2815/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Konsesjonskraft 1. kvartal 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110459?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2818/2020 | Sentraladministrasjonen Møtereferat fra møte 4.6.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112292?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4649/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppfølging av forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging ved covid-19 utbruddet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111861?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4218/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Skoleskyss - Skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111782?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4139/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæring for vedhugger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110441?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Ketil Karlsen | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2800/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad på sommerjobb og ekstravakter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane C Østerås Svendsen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2726/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112576?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Marie Krogstadnes | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 4933/2020 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til digitale møter på helse- og omsorgsfeltet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111822?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4179/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Protokoll valg av hovedtillitsvalgt for Delta i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111787?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: DELTA | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4144/2020 | Sentraladministrasjonen Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111478?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing v/Anna Karina Carlsson | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3835/2020 | Sektor kommunal utvikling Gnr/bnr 0020/0015 - Vedhogst kommunal eiendom Pullen - Tom Ketil Karlsen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110247?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Ketil Karlsen | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2606/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112575?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Langsåvold | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 4932/2020 | Sentraladministrasjonen Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111823?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4180/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110902?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3261/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Gnr/bnr 0021/0042 - Vedhogst kommunal eiendom Høefeltet - Torbjørn Berg Strømstad http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Berg Strømstad | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2598/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling IUA Sør-Trøndelag årsmøte 23.04.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110198?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Intekommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2557/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112543?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henriette Krogstad Røe | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 4900/2020 | Sentraladministrasjonen Tilgjengelighet til sosiale tjenester http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111597?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3954/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110901?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3260/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Egenerklæring vedhogst http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Berg Strømstad | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2594/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112427?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedda Bjerkestrand Mjøen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4784/2020 | Sentraladministrasjonen Nye studieplasser til høyere yrkesfaglig utdanning i forbindelse med Covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111611?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3968/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112353?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Alexander Borten | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4710/2020 | Sentraladministrasjonen Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111528?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3885/2020 | Kulturkontoret Koronaepidemien og innbyggere med utviklingshemming http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111549?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NFU TRØNDELAG FYLKESLAG | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3906/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110899?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3258/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Gnr/bnr 0025/0006 - Svar på søknad om hogst av ved på kommunal eiendom - Rudi Slungård http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/109900?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rudi Slungård | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2259/2020 | Sektor kommunal utvikling Nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke - innsamling av kjever fra elg og hjort felt under jakt og fra fallvilt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110366?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2725/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112288?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Juliussen | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4645/2020 | Sentraladministrasjonen Avslag på søknad gjennom Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111527?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3884/2020 | Kulturkontoret Invitasjon til tilsyn - norske frisør- og velværebedrifter http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111410?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske Frisør- og Velværebedrifter | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3767/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110711?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3070/2020 | Kulturkontoret Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112315?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander K Lundquist | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4672/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112287?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Sandvik Børseth | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4644/2020 | Sentraladministrasjonen Avslag på søknad gjennom Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111525?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3882/2020 | Kulturkontoret Spørsmål om kommuneøkonomi i forhold til Covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111409?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLASSEKAMPEN AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3766/2020 | Sentraladministrasjonen Meråker sentrum - rydding http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111102?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Pedersen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3461/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110630?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2989/2020 | Kulturkontoret STORDALEN SAMEIE - Tildeling av elgkvote 2020 - Klage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112834?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORDALEN SAMEIE | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5191/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112695?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5052/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Underskrevet samarbeidsavtale om transport av prøver fra kommunene i Helse Nord-Trøndelag HF http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112275?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord-Trøndelag HF | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4632/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111834?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristoffersen | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4191/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112240?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Hernes Henden | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4597/2020 | Sentraladministrasjonen Vedrørende eierskifte i Terje Viken Eiendom AS/Let Eiendom AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111038?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Let Eiendom AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3397/2020 | Sentraladministrasjonen Ang. henvendelse om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger i Oslo kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111378?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3735/2020 | Sentraladministrasjonen Meråker sentrum - rydding http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111075?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Pedersen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3434/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110629?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2988/2020 | Kulturkontoret Svar på mottatt henvisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112670?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5027/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om godkjenning av bestandsplan for rådyr - Stordalen sameie 2020 - 2023 - Vedtak i viltnemda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112444?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Marius Gjemse m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4801/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promise Omoruyi | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4596/2020 | Sentraladministrasjonen Purring: Innsynsbegjæring fra VG http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112250?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDENS GANG AS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4607/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111702?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lilli Marie Myhre Ofstad | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4059/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Planlegging foran oppstart av skoleskyss for neste pulje skolestartere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111336?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3693/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Bekreftelse aksjefordeling Let Eiendom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111037?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LET EIENDOM AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3396/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110224?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2583/2020 | Kulturkontoret Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112818?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5175/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - invitasjon til befaring innfallsporter og informasjonspunkt i Meråker kommune 30.06.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112365?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 4722/2020 | Sektor kommunal utvikling Kartlegging og tilbakemelding med WISC-V med forslag om tiltak - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112255?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4612/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112238?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tobias Kjenes Sandvik | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4595/2020 | Sentraladministrasjonen Samarbeidsavtale om prøvetransport covid-19 og kartlegging om utvidet testing http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112223?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4580/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111701?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anton Killi Ringen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4058/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111331?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3688/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 2. termin 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111245?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3602/2020 | Sektor kommunal utvikling Vedrørende eierskifte i Terje Viken Eiendom AS/Let Eiendom AS http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110150?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Let Eiendom AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2509/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112710?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5067/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tildeling av fellingstillatelser på hjort AS Meraker Brug 2020 - Vedtak i viltnemda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112433?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4790/2020 | Sektor kommunal utvikling Enkeltvedtak for barnehageåret 2020/2021 for ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112157?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4514/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap før sommerferien i forb. med Covid-19 pandemien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112218?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4575/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112237?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Ringen Nordvik | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4594/2020 | Sentraladministrasjonen Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - melding om oppstart av arbeid med rullering av forvaltningsplan http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112254?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4611/2020 | Sektor kommunal utvikling Bygdekinoen åpner igjen - Søknad om kinokonsesjon http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111386?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3743/2020 | Kulturkontoret Veterinærtjenester - regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111301?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3658/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112619?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4976/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak spesialundervisning ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112011?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4368/2020 | Grunnskolen Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112236?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivana Othelie Aune | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4593/2020 | Sentraladministrasjonen Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. ved covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112214?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4571/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Møteprotokoll nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29.05.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111939?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Skarvan, Roltdalen og Sylan v/Marit S. Berger | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4296/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111098?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Kristian Aune | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3457/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Informasjon fra Bufetat region Midt-Norge - barnevern og familievern http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111225?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat, Region Midt-Norge | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 3582/2020 | Sektor skole, oppvekst og kultur Tildeling av fellingstillatelser på rådyr - Vatnbækkåsen 2020 - Vedtak i viltnemda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112430?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Oddvar Holth | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4787/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112235?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astor Pedersen Slungård | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4592/2020 | Sentraladministrasjonen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111692?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4049/2020 | Grunnskolen Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111462?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske Frisør- og velværebedrfiter i NHO v/adm. dir Anne Mari Halsan | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3819/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111095?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Tidemann | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3454/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Informasjon om endring av diagnosekode for Covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111187?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3546/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Ordrebekreftelse skolefoto 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110818?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOTO NORDEN AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3177/2020 | Grunnskolen Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112234?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odin Stenmo | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4591/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111547?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3904/2020 | Grunnskolen Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetak 27948336 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111372?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3729/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111088?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anton Killi Ringen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3447/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Endringer i rutetilbudet, f.o.m. 4. mai 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111083?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3442/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Ordrebekreftelse skolefoto 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110816?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOTO NORDEN AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3175/2020 | Grunnskolen Kopi av vedtak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110509?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Afghansk Forente samfunn i Trondeheim v/leder Amin Said | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2868/2020 | Sentraladministrasjonen Angående parkeringsbevis for forflytningshemmede http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110329?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2688/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tildeling av fellingstillatelse på elg til Stordalen Sameie 2020 - Vedtak i viltnemda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112419?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Marius Gjemse m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4776/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112233?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivor Lund-Tangen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4590/2020 | Sentraladministrasjonen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111444?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3801/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Covid-19 - Problemstilling ang. regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111367?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3724/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111085?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lilli Marie Myhre Ofstad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3444/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Påminnelse om invitasjon til etablering av regionalt nettverk relatert til forebygging av selvmord og selvskading http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111064?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3423/2020 | Sentraladministrasjonen Angående innvilget parkeringsbevis http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110327?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2686/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Sluttrapport støvnedfall Egga grustak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112824?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5181/2020 | Sektor kommunal utvikling Meråker kommune - Etablering av fengselsplasser http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112481?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kriminalomsorgen region nord | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4838/2020 | Ordføreren Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112232?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Johanne Stenmo | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4589/2020 | Sentraladministrasjonen Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111761?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4118/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111348?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3705/2020 | Grunnskolen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111065?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ariel Alexsandro Hetland | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3424/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Prioritering sykehjem og hjemmebaserte tjenester under covid-19 epidemien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111035?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3394/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Brev til kommuneoverlegene 2020-04-22 om Covid-19 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110815?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3174/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på søknad om parkeringsbevis http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110195?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2554/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Tildeling av fellingstillatelser på hjort i Meråker Grunneierlag 2020 - vedtak i viltnemda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112416?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Jorulf Tidemann m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4773/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112231?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Inge Ringen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4588/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning for - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111330?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3687/2020 | Grunnskolen Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111059?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Haugan Sonflå | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3418/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Delrapport støvnedfall for perioden 23.03 - 23.04.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111174?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3533/2020 | Sektor kommunal utvikling Rutine for innkjøp og fordeling av prøvetakingsutstyr http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110937?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3296/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Smittevernveileder for barnehager http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110591?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2950/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Gnr/bnr 0049/0001 - melding om hogst i område med meldeplikt http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110426?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2785/2020 | Sektor kommunal utvikling Fastlønnstilskudd for fysioterapeuter 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112457?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4814/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Sommerjobb for skoleungdom - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112215?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Inge Skallan Sørmo | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4572/2020 | Sentraladministrasjonen Bekreftelse på aksept av tilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112148?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4505/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111248?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl. | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3605/2020 | Grunnskolen Stedlig kontroll av produksjonstilskuddsøknader http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111433?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3790/2020 | Sektor kommunal utvikling Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110936?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3295/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110745?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Kristiansen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3104/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Gnr/bnr 0049/0001 - Behandling av melding om hogst i område med meldeplikt - Grova - AS Meraker Brug http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110415?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Meraker Brug | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2774/2020 | Sektor kommunal utvikling Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110504?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2863/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Velkommen som kunde - nettleiekontrakt for måler 6970631406376790 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112909?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5266/2020 | Sektor kommunal utvikling Tildeling av fellingstillatelser på hjort Stordalen Sameie 2020 - vedtak i viltnemda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112387?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Marius Gjemse m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4744/2020 | Sektor kommunal utvikling Sommerjobb for skoleungdom - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112204?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Østtun | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4561/2020 | Sentraladministrasjonen Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111014?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3373/2020 | Grunnskolen Minner om fristen for å svare på den nasjonale kartleggingen om sosiale tjenester under koronaepidemien http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110917?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og velferdsdirektoratet | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3276/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på spørsmål vedr. hytte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110484?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iselin Enget | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2843/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969219948 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110569?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2928/2020 | Sektor kommunal utvikling Avtale om vikar på tilkalling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110269?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asmeret Shumay Kidane | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2628/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilsagn på søknad om tilskudd 2020 - kap 761 post 67 - Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt - Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110434?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2793/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112546?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Sofie Sandsør | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4903/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Taushetsplikt i forbindelse med granskninger http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112566?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 4923/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Sommerjobb for skoleungdom - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112203?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Svartås | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4560/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111417?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roberta Ramalho Bergamini | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3774/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111013?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3372/2020 | Grunnskolen Svar vedrørende oppstart organisert trening Vardetun http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110878?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NFF TRØNDELAG | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3237/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915198171 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110568?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2927/2020 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål vedr. hytte http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110392?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iselin Enget | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2751/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Reppe | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5454/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112524?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adele Brovold Lagesen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4881/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tildeling av fellingstillatelser på rådyr - Kopperå Skog 2020 - vedtak i viltnemda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112385?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georg Klefsåsvold | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4742/2020 | Sektor kommunal utvikling Organisert beitebruk i Trøndelag - Informasjon til kommunene http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112301?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4658/2020 | Sektor kommunal utvikling Sommerjobb for skoleungdom - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112199?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Stormo | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4556/2020 | Sentraladministrasjonen Personalmøte Meråker skole 4. mai 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111814?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Ketil Auran m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4171/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111612?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3969/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Grunngitt spørsmål til førstkommende møte i Meråker Kommunestyre vedrørende Kreosot http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111479?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Venstre v/Egil Haugbjørg | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3836/2020 | Ordføreren Delegasjon - Stedfortreder for sektorsjef kommunal utvikling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111335?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar J. Karlsen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3692/2020 | Sektor kommunal utvikling Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111048?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3407/2020 | Grunnskolen Kommende publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111164?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3523/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Orientering om ny retningslinje - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111099?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3458/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Oppstart organisert trening Vardetun http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110849?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL VARDEN MERÅKER, fotball v/Ken Svendsen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3208/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976012259 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110567?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2926/2020 | Sektor kommunal utvikling Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110331?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2690/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Planid 2016005 reguleringsplan Fagerlia felt 6 - høring reguleringsendring http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113003?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5358/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113028?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer R Johannessen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5383/2020 | Sentraladministrasjonen Oppfølging av tilsyn med tjenestene til eldre med behov for heldøgns omsorg http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112815?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5172/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Midlertidig ansettelse Superuka/63 grader nord http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112443?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adrian Kristoffer Oddøy | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4800/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Sommerjobb for skoleungdom - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112198?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Mossige | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4555/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110985?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3344/2020 | Grunnskolen Kvartalsrapportering 1.kvartal 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110843?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3202/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110812?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3171/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915618936 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110566?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2925/2020 | Sektor kommunal utvikling Spørsmål om hytta som pendlerbolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110294?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Wågbø | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2653/2020 | Sektor kommunal utvikling Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til forebyggende tiltak i 2020 - Meråker Beitelag SA http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110273?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2632/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113027?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Ven Nesgård | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5382/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse Liv Randi Raavand http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112442?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Randi Raavand | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4799/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Tildeling av fellingstillatelser for kvotefri jakt på rådyr As Meraker Brug 2020 - vedtak i viltnemda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112382?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4739/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om mindre reguleringsendring i felt 6 i Fagerlia http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112393?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 4750/2020 | Sektor kommunal utvikling Sommerjobb for skoleungdom - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112197?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathias Brenntrø | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4554/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111492?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Sødahl Øyen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3849/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110932?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3291/2020 | Grunnskolen Smittevernleder for skoler http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110721?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3080/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912260097 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110565?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2924/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse som fysioterapeut http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/104227?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Melgård Tanem | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 6469/2019 | Sektor helse, pleie og omsorg Spørsmål om hytta som pendlerbolig http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110205?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Wågbø | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2564/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113026?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Ingstadbjørg | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5381/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112172?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Niklas Stenmo-Brandsfjell | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4529/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111491?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Skjelstadås | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3848/2020 | Sentraladministrasjonen Møtereferat brukergruppa, tirsdag 21.april http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110770?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Arne Ketil Auran m.fl. | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3129/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110874?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3233/2020 | Grunnskolen Planlegging av avganger og kapasitet ved oppstart av skoleskyss http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110686?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3045/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990761191 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110564?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2923/2020 | Sektor kommunal utvikling Takker nei til sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113025?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Elise Nesteby Ringen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5380/2020 | Sentraladministrasjonen Tildeling av fellingstillatelser på elg til Meråker Grunneierlag og AS Meraker Brug - vedtak i Viltnemda http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112379?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS MERAKER BRUG m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4736/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse Kårfolket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112137?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Overrein | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4494/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Takker nei til sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112165?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aurora Albriktsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4522/2020 | Sentraladministrasjonen Referat fra møte i samarbeidsutvalget Egga barnehage, 26.05.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111848?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hannele V P Bjørnås m.fl. | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4205/2020 | Egga barnehage Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111448?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Wangberg | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3805/2020 | Sentraladministrasjonen Etterbetaling strøm http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111069?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Ellefsen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3428/2020 | Sektor kommunal utvikling Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110785?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3144/2020 | Grunnskolen Rundskriv I-5/2020 - Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid19-utbruddet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110655?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 3014/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 956293235 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110563?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2922/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på søknad om tilleggsbevilgning av tilskudd til skogbruksplanlegging i Malvik, Meråker og Stjørdal http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110438?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2797/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110387?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2746/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113024?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Brandsø Svingen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5379/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse Kårfolket http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112133?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Marie Eidner | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4490/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Takker nei til sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112164?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Sonflå | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4521/2020 | Sentraladministrasjonen Innsending av årsregnskap og årsberetning for 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111877?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4234/2020 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte i samarbeidsutvalget for Egga barnehage http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111600?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Linnea Velva Øien m.fl. | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3957/2020 | Egga barnehage Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111447?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Iren Raaen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3804/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på mottatt henvisning - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110784?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3143/2020 | Grunnskolen Søknad og CV - Lærer - vikariat i inntil 200 % stilling - st. ref. (4208846366) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110775?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna-Marie Vennatrø Sletvold | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3134/2020 | Sentraladministrasjonen Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv. http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110650?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 3009/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990002460 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110562?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2921/2020 | Sektor kommunal utvikling Annonse - Innlevering av fangstrapporter for jakt og fiske for jaktåret 2019/2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110197?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: MERÅKERPOSTEN AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2556/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112967?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulvar Hetland Ljung | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5324/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111879?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Stav | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4236/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Overvåkningsprogrammet elg 2020 - orientering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112251?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4608/2020 | Sektor kommunal utvikling Endring sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111930?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Inge Skallan Sørmo | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4287/2020 | Sentraladministrasjonen Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111810?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4167/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111432?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: susann albriktsen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3789/2020 | Sentraladministrasjonen Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110783?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3142/2020 | Grunnskolen Søknad og CV - Lærer - vikariat i inntil 200 % stilling - st. ref. (4208846366) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110774?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Erlingson Rehaug | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3133/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969285169 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110561?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2920/2020 | Sektor kommunal utvikling Aktivitet Vardetun http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110507?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL VARDEN MERÅKER, fotball v/Ken Svendsen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2866/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112930?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulvar Hetland Ljung | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5287/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse Superuka/63 grader nord http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111876?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Overrein | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4233/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Nasjonal database for snøscooterløyper og innrapportering av løypedata http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111867?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4224/2020 | Sektor kommunal utvikling Reguleringsplan Fagerlia felt 6 planid 2016005 - Planbestemmelser http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/102319?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Bjørn Gunnarsson | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4562/2019 | Sektor kommunal utvikling Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2019, Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111489?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3846/2020 | Rådmannen Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111421?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salar Alhussein | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3778/2020 | Sentraladministrasjonen Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110782?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3141/2020 | Grunnskolen Søknad og CV - Lærer - vikariat i inntil 200 % stilling - st. ref. (4208846366) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110773?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Mathisen | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3132/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982133416 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110560?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2919/2020 | Sektor kommunal utvikling Oppstart av skoleskyss etter at all skyss ble innstilt 23.03.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110482?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2841/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112757?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Wæhre | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5114/2020 | Sentraladministrasjonen Oppgjør for masser uttatt fra grustaket på Egga - À-kontobeløp pr. 05.07.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112718?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Einar Wold | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5075/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse Superuka/63 grader nord http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111874?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Wølneberg | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4231/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Høringsuttalelser vedrørende forslag om nye snøscooterløyper i Meråker http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111865?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meråker Venstre | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4222/2020 | Sektor kommunal utvikling Uttalelse om kommuneregnskapet 2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111488?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3845/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111406?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luis Miguel Fernandes de Sousa | Journaldato: 10.05.2020 | RegistryNumber: 3763/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad på sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111221?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Østtun | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 3578/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110691?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl. | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3050/2020 | Grunnskolen Søknad og CV - Lærer - vikariat i inntil 200 % stilling - st. ref. (4208846366) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110772?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anastasia Amosenkova | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3131/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988946702 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110559?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2918/2020 | Sektor kommunal utvikling Besøksforbud i Søgardsjale 2 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110470?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Inge Falstad | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2829/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112756?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Strid | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5113/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse Superuka/63 grader nord http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111872?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Rolstad | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4229/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Referat fra møte i styringsgruppen og Rambøll 11.12.2019 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/107625?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Arne Ketil Auran m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 9865/2019 | Adm.skole, oppvekst og kultur Fakturagrunnlag - Husleie for 2020, samt refusjonskrav for kommunale avgifter og forsikring for 1. halvår 2020 - Meråker skytehall http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111257?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meråker videregående skole v/Trøndelag fylkeskommune, Sentralt fakturamottak m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3614/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111404?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Linnea Velva Øien | Journaldato: 10.05.2020 | RegistryNumber: 3761/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad på sommerjobb http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111220?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aurora Albriktsen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 3577/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110683?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3042/2020 | Grunnskolen Søknad og CV - Lærer - vikariat i inntil 200 % stilling - st. ref. (4208846366) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110771?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kamal Prasad | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3130/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998019524 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110558?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2917/2020 | Sektor kommunal utvikling Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110435?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2794/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Svar på tilbakemelding på egenkontrollrapport - Meråker renseanlegg i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112912?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5269/2020 | Sektor kommunal utvikling Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112755?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Ågren | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5112/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig ansettelse Superuka/63 grader nord http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111870?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Erling Skogvold | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4227/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111403?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Hellem Solvang | Journaldato: 09.05.2020 | RegistryNumber: 3760/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110653?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 3012/2020 | Grunnskolen Søknad om sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111208?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Alexander Ingstadbjørg | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 3567/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Lærer - vikariat i inntil 200 % stilling - st. ref. (4208846366) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110769?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Teveldal | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3128/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869363782 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110557?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2916/2020 | Sektor kommunal utvikling Orientering til kommunene om endrede rammer for markeringen 8. mai http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110405?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2764/2020 | Sektor skole, oppvekst og kultur Generalforsamling Fides Holding AS med underliggende datterselskap http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113065?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIDES AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5420/2020 | Ordføreren Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112754?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vanja Kulseth Kvernmo | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5111/2020 | Sentraladministrasjonen Ytre Vikna vindkraft http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112736?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Motvind Nærøysund v/Ingvild Wahl | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5093/2020 | Ordføreren Tilbakemelding på egenkontrollrapport - Meråker renseanlegg i Meråker kommune http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111858?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4215/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111400?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Valstad | Journaldato: 09.05.2020 | RegistryNumber: 3757/2020 | Sentraladministrasjonen Takk for innvilget kulturmidler for 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111374?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: MERÅKER PENSJONISTLAG | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3731/2020 | Kulturkontoret Gnr/bnr 0034/0007 Tillatelse til handel med pyroteknisk vare - 2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111267?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Coop Byggmix Meråker | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3624/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbud om fast stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111204?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Nordvik | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3563/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111192?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivor Lund-Tangen | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3551/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Lærer - vikariat i inntil 200 % stilling - st. ref. (4208846366) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110768?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Sørheim | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3127/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110598?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl. | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2957/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184877 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110556?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2915/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse 01.05.20 - 31.07.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110452?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Aurora Aune | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2811/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110404?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2763/2020 | Sektor kommunal utvikling Innkalling til generalforsamling 16.3.2020 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/113064?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIDES AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5419/2020 | Ordføreren Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112753?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole A Aspaas Bergquist | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5110/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale for Tensio TN sin overtagelse av Meråker kommunes 22kV nett http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112300?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4657/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111795?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristel Andrea Moe | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4152/2020 | Sentraladministrasjonen Meråkerbanen km 82,160. sikring og sanering av planovergang - oversendelse av avtale for signering http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111755?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4112/2020 | Sektor kommunal utvikling Analyseresultater http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111721?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 4078/2020 | Sektor kommunal utvikling Informasjon om KOMTEK vannmåleravlesing med SMS (LESEAV.no) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111472?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORKART AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3829/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111397?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marlene Viborg | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3754/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111239?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop Byggmix Meråker | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 3596/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad om sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111191?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedvig Sofie Vassli Dahl | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3550/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Lærer - vikariat i inntil 200 % stilling - st. ref. (4208846366) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110718?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Rydjord | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3077/2020 | Sentraladministrasjonen Enkeltvedtak spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110520?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2879/2020 | Grunnskolen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969695227 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110555?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2914/2020 | Sektor kommunal utvikling Midlertidig ansettelse 01.05.20 - 31.07.20 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110057?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Randi Raavand | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2416/2020 | Adm.skole, oppvekst og kultur Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110394?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2753/2020 | Sektor skole, oppvekst og kultur Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112812?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5169/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112752?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sander Solem | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5109/2020 | Sentraladministrasjonen Planid 2016007 Reguleringsplan Fagerlia felt 4.6 rev planbestemmelser 070619 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/102937?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Internt notat | Avs/Mot: Bjørn Gunnarsson | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 5180/2019 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111423?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salar Alhussein | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3780/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111396?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jingxing Cai | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3753/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111179?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivana Othelie Aune | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3538/2020 | Sentraladministrasjonen Svar - Tilbud på leseav.no http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110913?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORKART AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3272/2020 | Sektor kommunal utvikling Tilbakemelding på Tilbud om fast stilling som helsefagarbeider i 81 % stilling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110914?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Arstad Lundquist | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3273/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Lærer - vikariat i inntil 200 % stilling - st. ref. (4208846366) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110707?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Krogstadholm | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3066/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999556396 http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110554?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2913/2020 | Sektor kommunal utvikling Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110395?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2754/2020 | Sektor helse, pleie og omsorg Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/110372?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2731/2020 | Grunnskolen Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112751?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvard Johannesen Livik | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5108/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på epost om råkjøring på Tømmeråsmyra - fartsdempende tiltak http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/112691?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sven Olav Wold | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5048/2020 | Sektor kommunal utvikling Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4212220579) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111312?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blinera Hashani | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3669/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fagarbeider/assistent - st. ref. (4228238490) http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111350?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Strid | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3707/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om vikariat som helsefagarbeider i 98 % stilling http://einnsyn.meraker.kommune.no:80/eInnsyn-MER/RegistryEntry/Details/111203?sourceDatabase=EPHORTEMER Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Nordvik | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3562/2020 | Sentraladministrasjonen