eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8122/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 0004/0044 Roy Egil Krogstadnes m.fl. EPHORTEMER
8211/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1030 Frank Skjærstad EPHORTEMER
9162/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Steinar Jon Lian EPHORTEMER
9167/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Daniela Stephanie Leyton Hermosilla EPHORTEMER
9168/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Søknad om skogfond til skogforsikring og veivedlikehold AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9218/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om sammenslåing - feil skjema WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
9163/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Bård Torvik EPHORTEMER
9169/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Søknad om skogfond og NMSK markberedning 2019 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9172/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kvittering - Spørreundersøkelse klimatilpasning skog RIKSREVISJONEN EPHORTEMER
9173/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Reduksjonsfaktor i Norge Digital desember 2019 Kartverket i Trøndelag EPHORTEMER
9174/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0035/0036 - Søknad om ferdigattest ASPLAN VIAK AS EPHORTEMER
9187/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1025 - nabovarsel - samtykke Dag Kirksæther EPHORTEMER
9197/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Uttalelse ang. høring - snøscootertrase FJERGEN HYTTEFORENING EPHORTEMER
9198/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0404 - Melding om bygging av uthus og vedbu til hytte Bjørn Welde EPHORTEMER
9199/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1009 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Marit Riborg Opheim EPHORTEMER
9206/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0376 - Melding om tiltak unntatt søknadsplikt - Bod Ingrid Helene Guldahl EPHORTEMER
9208/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding spørreundersøkelse om klimatilpasning - Overordnet planlegging RIKSREVISJONEN EPHORTEMER
8231/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0034/0062 MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
8704/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – Melding om kontroll MERÅKER SAMDRIFT DA EPHORTEMER
8842/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0004/0055 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning Tove Elisabeth Sonflå EPHORTEMER
8847/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0004/0055 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning Camilla Bones m.fl. EPHORTEMER
8792/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Astri Mia Sve EPHORTEMER
6505/2019 20191203 03.12.2019 Internt notat Gnr/bnr 0020/0051 - Dispensasjon fra byggegrenser Einar J. Karlsen EPHORTEMER
8386/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0027/0045 Roy Lindgren EPHORTEMER
8453/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 0013/0063 – Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Eva Marianne Eilertsen m.fl. EPHORTEMER
8454/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 0013/0063 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling May-Britt Negård m.fl. EPHORTEMER
8455/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 0013/0064 – Oversendelse av matrikkelbrev Eva Marianne Eilertsen m.fl. EPHORTEMER
8451/2019 20191203 03.12.2019 Internt notat beregning Marta Mlodzianowska EPHORTEMER
8430/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 0020/0118 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Alfhild Østby EPHORTEMER
8431/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 0020/0118- Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Daniel Slungård m.fl. EPHORTEMER
8456/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 0013/0064 – Oversendelse av matrikkelbrev Helge Helmersen m.fl. EPHORTEMER
8413/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 0046/0014 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Bjørn Schjetne m.fl. EPHORTEMER
8414/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 0046/0014 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Bård Haugen EPHORTEMER
7442/2019 20191203 03.12.2019 Internt notat Plankart Fagerlia felt 10 rev Bjørn Gunnarsson EPHORTEMER
7524/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 0046/0014 - Varsel om oppmålingsforretning Bror Fors EPHORTEMER
6955/2019 20191203 03.12.2019 Internt notat Gnr/bnr 0020/0160 Søknad om arealoverføring - Utvidelse av areal rundt høydebasseng Jannicke Larsen EPHORTEMER
6953/2019 20191203 03.12.2019 Internt notat Gnr/bnr 0004/0002 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av matrikkelenhet Jannicke Larsen EPHORTEMER
8590/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Innspill til høring besøksstrategi Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde med naturreservater Nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark EPHORTEMER
8641/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0016/0006 Ismail I Atluev EPHORTEMER
8603/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0004/0044 - Oversendelse av matrikkelbrev BANE NOR EIENDOM AS m.fl. EPHORTEMER
8604/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0004/0013 - Oversendelse av matrikkelbrev BANE NOR SF EPHORTEMER
8606/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0004/0044 - Oversendelse av matrikkelbrev AS Meraker Brug EPHORTEMER
8607/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr./bnr. 0004/0044 - Protokoll for oppmålingsforretning AS Meraker Brug m.fl. EPHORTEMER
8634/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark nord for Ivarsmyra - ATV med belter/snøscooter - IL Varden IL Varden Meråker EPHORTEMER
8639/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0022/0116 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8650/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Ny høringsfrist. nye snøscooterløyper - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
8707/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – Melding om kontroll HAUGEN LEIF K EPHORTEMER
8706/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket – Melding om kontroll LUDVIG HAUGEN m.fl. EPHORTEMER
9116/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om behandlingstid på søknad Torbjørn Johansen EPHORTEMER
9119/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om behandlingstid på søknad Åsmund Øverkil EPHORTEMER
9121/2019 20191203 03.12.2019 Internt notat Riving og tilbygg på bygg Bjørn Gunnarsson EPHORTEMER
9125/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om behandlingstid på søknad Arne Wist EPHORTEMER
9127/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om behandlingstid på søknad Sølvi Bakken EPHORTEMER
9136/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr./bnr. 0034/0062 - Protokoll for oppmålingsforretning Wenche Røkke m.fl. EPHORTEMER
9158/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll fra Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29.11.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9065/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0107 - Terje Sesseng Terje Sesseng EPHORTEMER
9067/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0102 - Rune Sigmar Lien Rune Sigmar Lien EPHORTEMER
9068/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark vedr. Storlirenn og Ski Tour 2020 IL Varden - Ski Tour 2020 EPHORTEMER
9069/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0063 - Torbjørn Ringen Torbjørn Ringen EPHORTEMER
9070/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0087 - John Ingmar Buan John Ingmar Buan EPHORTEMER
9094/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0041 - T. Kjeldstad Thomas Kjeldstad EPHORTEMER
9108/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr./bnr. 0049/1005- Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Tove Catrine Kvam EPHORTEMER
9110/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr./bnr. 0049/1005- Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Ståle Ingebjørn Sæther EPHORTEMER
9122/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om behandlingstid på søknad Ole Bernhard Larsson EPHORTEMER
9164/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Erik Kalvik Vaagland EPHORTEMER
9200/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1009 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Jo Steinar Ahlin EPHORTEMER
9201/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0179 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
9202/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0017/0001 og 11 - Søknad om sammenføyning WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
9123/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om behandlingstid på søknad Steinar Lian EPHORTEMER
9126/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om behandlingstid på søknad Christian Øverkil EPHORTEMER
9160/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
9165/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader for kommuner MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
9166/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1025 - Søknad om tillatelse til tiltak - høydebasseng Trønder-plan AS EPHORTEMER
9178/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tiltak fyrverkerisesongen 2019/2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
9179/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0469 - Søknad om fradeling av tilleggsareal AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9212/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om veibelysning i Svedalen øvre Kjell Ørbech Legreid EPHORTEMER
9161/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Jon Ola Sætnan EPHORTEMER
9215/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kap. 13 MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
8514/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1029 Øystein Lorentsen EPHORTEMER
8515/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1029 Anita Heidi Lorentsen EPHORTEMER
8586/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0013/0058 GAMLE KONGEVEG EIENDOM AS EPHORTEMER
8605/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr/bnr. 0004/0037 - Oversendelse av matrikkelbrev MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
8240/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - Svar på søknad Liv Bjørknes-Engen EPHORTEMER
8848/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0004/0055 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning Øystein Bitnes EPHORTEMER
8982/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Delegering av kommunenes ansvar for NMSK tilskudd til skogsveier og til drift i vanskelig terreng Nidaros Skognettverk EPHORTEMER
8212/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1030 Ingunn Lie EPHORTEMER
8239/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Kopi av vedtaksbrev - svar på søknad IVAN LANGSÅVOLD EPHORTEMER
8275/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning den 29.10.2019 gnr. 0004/0002 Øystein Bitnes EPHORTEMER
8276/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning den 29.10.2019 gnr. 0004/0002 Tove Elisabeth Sonflå EPHORTEMER
8247/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Høring av nye snøscooterløyper - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
9033/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr./bnr. 0001/0001/0001 - Matrikkelbrev etter oppmåling AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
9159/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
9171/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Forslag til endringer av budsjett 2020 MERÅKER SV EPHORTEMER
8272/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning den 29.10.2019 gnr. 0004/0002 Camilla Bones EPHORTEMER
8273/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning den 29.10.2019 gnr. 0004/0002 Daniel Sonflå EPHORTEMER
8914/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Foreløpig regnskap for Lillian Brandsfjell, pr. 21.11.19, "Utvikling opplevelser knyttet til Sør Samisk kultur" Innovasjon Norge EPHORTEMER
7057/2019 20191203 03.12.2019 Internt notat ROS analyse reguleringsplan Vaskerigrenda - Meråker sandtak Bjørn Gunnarsson EPHORTEMER
7059/2019 20191203 03.12.2019 Internt notat Planbestemmeler Vaskerigrenda - Meråker sandtak, revidert Bjørn Gunnarsson EPHORTEMER
8408/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Oppmåling av festepunkt 4/9/1 Jon-Olaf Schjødt EPHORTEMER
8409/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Følgebrev rapport fra ingeniørgeolog Arve Bjørnås EPHORTEMER
9008/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gnr./bnr. 0004/0009/0001 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Jon-Olaf Schjødt m.fl. EPHORTEMER
8298/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Klageoversendelse - Søknad om fradeling av tomter - Steinfjellgrenda hyttefelt, felt 1 (F1) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9071/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0079 Kjell Morten Bjørnås EPHORTEMER
9101/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på høring - Endringer i vannforskriften - Høringsfrist 28.11.19 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTEMER
9203/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Forlag til endringer budsjett 2020 Meråker SP EPHORTEMER
9138/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel -Fundtaunvollen gnr/bnr 0018/0001 - Svein Kåre Storhaug Svein Kåre Storhaug EPHORTEMER
8955/2019 20191203 03.12.2019 Internt notat Referat fra møte angående bekk på Tollmoen Gnr/bnr 0022/0064 Anne Marie Haneborg EPHORTEMER
9091/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Kreditter fakturanr. 090015940 - Nytt høydebasseng Fagerlia AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9093/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter Gnr/bnr 0049/0012/0064 - Ø. B. Reppe Øistein Billy Reppe EPHORTEMER
8913/2019 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyrevalg 2019 - godkjenning av protokoll EPHORTEMER
9151/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra valg til styrer, råd og utvalg Svein Ivar Stordalsvold EPHORTEMER
9155/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier i 100 % stilling - st. ref. (4156524093) Olav Moen EPHORTEMER
9157/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier i 100 % stilling - st. ref. (4156524093) Geir Andreas Holsen EPHORTEMER
9120/2019 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 EPHORTEMER
9142/2019 20191201 01.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier i 100 % stilling - st. ref. (4156524093) Brit Nora Walstad EPHORTEMER
9140/2019 20191130 30.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter FDV 2019-2 Plan til Meråker kommune STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8572/2019 20191129 29.11.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettreguleringer 2019 EPHORTEMER
9137/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter Sølvi Bjeksetmyr EPHORTEMER
9133/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Grunneiertillatelse fra Meraker Brug - 49/12, f.nr. 39 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9118/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Uttalelse til utvidelse av rekreasjonsløyper i Meråker Skarven Turlag EPHORTEMER
9102/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Påminnelse - rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger HUSBANKEN EPHORTEMER
9103/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark Wenche Tronsmo Almbakk EPHORTEMER
9107/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding om behandlingstid på søknad Wenche Tronsmo Almbakk EPHORTEMER
9089/2019 20191129 29.11.2019 Saksframlegg/innstilling Økning av festeavgiften for gravsteder i Meråker EPHORTEMER
9109/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi av besvarelse på spørreundersøkelse om klimatilpasning - vann og avløp RIKSREVISJONEN EPHORTEMER
9112/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel - Terje Sesseng AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9111/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til skogbruksplan OPPLYSNINGSVESENETS FOND EPHORTEMER
9113/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi av spørreundersøkelse om klimatilpasning - vei RIKSREVISJONEN EPHORTEMER
9114/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Dispensasjon til flere turer i forbindelse med hyttebygging i Koltjønndalen naturreservat FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9130/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for Friluftslivets ferdselsårer TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9132/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0001/0001 og 4, 0005/0001, 4 og 5, 00049/0001 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTEMER
9134/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Bestått fagprøve i helsearbeiderfaget ***** ***** ***** ***** TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9139/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets årsplan - møteplan for 2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
9135/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg TENSIO TN AS EPHORTEMER
9100/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Fast stilling som sykepleier i Meråker kommune- utvidelse av stilling Mona Reberg EPHORTEMER
9115/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Referat fra møte 3.10.2019 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTEMER
8314/2019 20191129 29.11.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse fra Meråker kommune - NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk EPHORTEMER
9076/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 2020 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
9077/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som miljøterapeut for ungdom i Meråker kommune Daniela Stephanie Leyton Hermosilla EPHORTEMER
8379/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter - Vedblink sør for Nysetervika til 0049/0012/0109 - Reidar Løvhaugen Reidar Løvhaugen EPHORTEMER
9005/2019 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av komiteer til utvalg EPHORTEMER
8808/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Nytt høydebasseng Fagerlia, Faktura fra Bimer - 50 % (Meråker kommune og Meraker Brug AS) AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8824/2019 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr/bnr 0020/0003 - Svar på søknad om konsesjon EPHORTEMER
8731/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0047/0001 - Behandling av søknad om hogst i område med meldeplikt - Kluksdalen AS Meraker Brug EPHORTEMER
2447/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på melding om hogst i område med meldeplikt - Gnr/bnr 0050/0001 - Nordsia Feren - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
6293/2015 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av valgkomite EPHORTEMER
8156/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1029 Øystein Lorentsen EPHORTEMER
9032/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Valg av representanter i Meråker innvandrerråd, for valgperioden 2019 - 2023 Gunnil Wæhre m.fl. EPHORTEMER
9028/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Valg av representant og personlig vararepresentant til representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTEMER
8990/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling 10.12.2019 MERÅKER PENSJONISTLAG EPHORTEMER
8992/2019 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Planid 2017007 Reguleringsplan Fagerlia felt 4.2 - Sluttbehandling EPHORTEMER
9060/2019 20191128 28.11.2019 Internt notat Godtgjøring ordfører/ varaordfører Morten Severin Aursand EPHORTEMER
9092/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr - Sigrid S. Pedersen Sigrid S Pedersen EPHORTEMER
9054/2019 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering Vinterfest 2020 Meråker EPHORTEMER
9043/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Valg til Værnesregionen budsjettutvalg Kjersti Kjenes m.fl. EPHORTEMER
9057/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Valg av forhandlingsutvalg Leif Karsten Haugen m.fl. EPHORTEMER
8958/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Behandling av søknad om hogst i område med meldeplikt - Gnr/bnr 0047/0075 STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
8873/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Orientering om vedtak - klage på eiendomsskatt LIAN TREVAREFABRIKK AS EPHORTEMER
9078/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra gjenvalg Unni Hovdal Iversen EPHORTEMER
8861/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Ferdigattest på riving av brannskadd bolig - Farstad AS FARSTAD AS EPHORTEMER
8862/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.21 bnr.281 - Joakim Weiseth Joakim Weiseth EPHORTEMER
8967/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - 26.12.2019 STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA EPHORTEMER
8464/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på Søknad om tillatelse i ett trinn - 2017004 Reguleringsplan for planovergangstiltak ved Nustad MULTICONSULT NORGE AS EPHORTEMER
9066/2019 20191128 28.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tillatelse til motorferdsel i utmark - Snøscooter - Skadefelling - Kommunalt skadefellingslag EPHORTEMER
8345/2019 20191127 27.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd til nydyrking i Meråker Gnr/bnr 0047/0021 - Bjarne Høttmon EPHORTEMER
8353/2019 20191127 27.11.2019 Saksframlegg/innstilling Revisjon av Beredskapsplan med vedlegg i Meråker kommune EPHORTEMER
8869/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Oda Aurora Aune EPHORTEMER
9055/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt for Søgardsjale I Marvel Mansæterbak EPHORTEMER
9061/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Underskrevet nabovarsel Dag Kirksæther EPHORTEMER
9062/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.20 - 30.04.20 Oda Aurora Aune EPHORTEMER
9064/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innspill til forslag om snøscooterløype Ivar Dalåmo EPHORTEMER
8726/2019 20191127 27.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representant til nasjonalparkstyre Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark EPHORTEMER
8971/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 47/75 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8972/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8978/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8979/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.11.2019 - 31.07.2020 Ariane Hetland EPHORTEMER
8986/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
9031/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer i kommunen TELENOR NORGE AS EPHORTEMER
8995/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for tilrettelegging ved fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
8996/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Magnar Berg EPHORTEMER
9007/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
9037/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om uttak av masse utenfor naust ved bakkøra i Feren Odd Arve Lian EPHORTEMER
9039/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kopi av svar på spørreundersøkelse om klimatilpasning - helhetlig ROS RIKSREVISJONEN EPHORTEMER
9018/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0006/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond planting 2019 - Tuseth Peder Tuseth EPHORTEMER
9029/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Tidligere Leksvik kommunes uttreden av IR (Innherred Renovasjon) INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
9016/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på skilting E14 - Teveldalen - Endelig plassering av skilt STATENS VEGVESEN, Region midt EPHORTEMER
8974/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Godtgjøring av kommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv i deler av Meråker, Stjørdal, Levanger og Verdal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8993/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8956/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
9035/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om uttak av masse utenfor naust ved bakkøra i Feren Odd Arve Lian EPHORTEMER
9038/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Etterlyser svar på søknad Wenche Tronsmo Almbakk EPHORTEMER
9051/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og kopi av grunneiertillatelse Dutte Nordstrøm EPHORTEMER
9052/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på bestått fagbrev i helsearbeiderfaget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
9053/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Elisabeth Flaamo EPHORTEMER
8975/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8981/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Tilleggsbevilgning av NMSK midler 2019 - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8983/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse Håvard Tidemann Håvard Tidemann EPHORTEMER
9063/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kjøretillatelse scooter Svein Kåre Storhaug EPHORTEMER
9020/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark Toralf Pedersen EPHORTEMER
9021/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0006/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond skogbruksplan P Tuseth Peder Tuseth EPHORTEMER
9046/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Referat fra tilretteleggingsmøte på arbeidsplass BUFAR KOMPETANSE AS EPHORTEMER
9050/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1005 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tove Catrine Kvam m.fl. EPHORTEMER
8959/2019 20191126 26.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for komite skole, oppvekst og kultur (KSOK) 2020 EPHORTEMER
8951/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Spørsmål angående planstrategi Kommunal- og modernisringsdepartementet EPHORTEMER
8960/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
8957/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
8952/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Rapportering - melding om brannvernet DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
8954/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTEMER
8963/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev CV datert 06.11.2019 Semhar Habtom Russom EPHORTEMER
8969/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet - feil skjemna Stefan Sagen EPHORTEMER
8961/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Brit Nora Walstad EPHORTEMER
8965/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om planstrategi - oversikt Kommunal - og moderniseringsdepartementet EPHORTEMER
8966/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Informasjonsbrev om asbesttilsyn, pålegg og asbestvurderinger RAMBØLL AS EPHORTEMER
8968/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Avtale fosterhjemsplasserte elever i skole og veileder fosterhjemsplasserte i barnehage KS Midt-Norge EPHORTEMER
8970/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om oppsigelse ***** EPHORTEMER
8894/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Ol-Jensaveien 13B Toril Hanssen EPHORTEMER
8925/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Stefan Sagen EPHORTEMER
8935/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Kredittvurdering BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
8915/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Innstilling fra valgkomite INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8890/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Oppsummering "Ut i Meråker 2019" Ut i Meråker v/Anne Marken EPHORTEMER
8924/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Stefan Sagen EPHORTEMER
8904/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling Marias Partybox EPHORTEMER
8863/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Tilbud om kompetanseheving i skolemiljø - Læringsmiljøprosjektet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8887/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Forlenget tillatelse til skadefelling av to ulver i deler av Verdal-, Stjørdal-, Levanger- og Meråker kommune 21.november 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8892/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Få støtte til klimatiltak i kommunen MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
8909/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Toralf Pedersen EPHORTEMER
8921/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra NTE Sølvi Bjerksetmyr EPHORTEMER
8893/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for VF 83224 Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøytjenester EPHORTEMER
8895/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Snøproduksjon - Meråker Alpinsenter MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
8900/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte 07.06.19 i OKS Trøndelag SA OKS TRØNDELAG SA EPHORTEMER
8923/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Etterlyser svar ***** EPHORTEMER
8864/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Etterspør tilbakemelding etter kontroll ved Egga grustak i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8865/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Kopi av Etterspør tilbakemelding etter kontroll ved Øyan steintak i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8867/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTEMER
8827/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev Svar: Søknad om 30% redusert halleie IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
8854/2019 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til kommunestyrets møte 25.11.2019 fra Meråker SP - Bemanning ved Meråker skole EPHORTEMER
8937/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.10.2019 - 31.07.2020 Maribeth Mondreza Herrera EPHORTEMER
8896/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8898/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger trer i kraft 1. januar 2020 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8905/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Sølvi Bakken EPHORTEMER
8926/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon ***** EPHORTEMER
8897/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8903/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - fradeling av tomter - Meråker kommune - eiendommene 49/531, 49/532 og 49/533 - vedtaket oppheves FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8906/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTEMER
8907/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Toralf Pedersen EPHORTEMER
8908/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Tor Egil Sonflå EPHORTEMER
8911/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Kopi av grunneiertillatelse motorferdsel i utmark NORWAY HUSKY ADVENTURE AS EPHORTEMER
8912/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Grunneiertillatelse og søknad om motorferdsel i utmark Anita Tømmeråsmo Eriksen EPHORTEMER
8902/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8916/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling mottatt - ønsket kostnadsfordeling i hht tilbud - sak 2019/101041 Innovasjon Norge EPHORTEMER
8920/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev Innmelding av behov for tiltak i beiteområder 2020 - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8927/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om hogst i område med meldeplikt - Gnr/bnr 0047/0075 STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
8928/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og skogfond til planting 2019 - Stordalen Sameie STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
8929/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
8930/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8931/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved storingsvalg - korrigert høringsnotat KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8932/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Mentor - forlengelse NAV EPHORTEMER
8933/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 15.11.19 - 31.12.19 Habtom Russom Semhar EPHORTEMER
8936/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon ***** EPHORTEMER
8881/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEMER
8884/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Tilbud 4 ***** EPHORTEMER
8885/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Kjøpekontrakt Trio Bilsenter AS EPHORTEMER
8352/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.51 bnr. 1 festenr.1 - Sameiet Huldervolden /Odd Karl Ystgaard Sameiet Huldervolden v/Odd Karl Ystgaard EPHORTEMER
8378/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark snøscooter - Gnr/bnr 0049/0012/0109 - Reidar Løvhaugen Reidar Løvhaugen EPHORTEMER
8439/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0988 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Hytte Per Ove Stokkan EPHORTEMER
8627/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0051 - Dispensasjon fra byggegrense langs kommunal vei Heidi Bjørnås og Stig Emil Krogstad EPHORTEMER
8888/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier i 100 % stilling - st. ref. (4156524093) Siv Najjet Jønvik EPHORTEMER
8328/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0001 Svar på søknad om bru for skiløype i Fagerlia Felt 6 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8705/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr. 22 bnr. 110 - Byggkontrollen AS BYGGKONTROLLEN AS EPHORTEMER
8487/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0011/0009 Svar på søknad om riving av bygg Svein Høier EPHORTEMER
8488/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0046/0019 Svar på søknad om tiltak - Tilbygg Sissel Jorid Hognes EPHORTEMER
8486/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Gnr/Bnr 0048/0009 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg Jarle Engan EPHORTEMER
8517/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.983 - Stjørdal Tømrerservice AS STJØRDAL TØMRERSERVICE AS EPHORTEMER
8518/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.954 - Tinde Hytter AS TINDE HYTTER AS EPHORTEMER
8524/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr.13 bnr.32 festenr.7 - Hytte Kurt Arve Juliussen EPHORTEMER
8845/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Økning av festeavgiften MERÅKER SOKN EPHORTEMER
8844/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Aksept av lånetilbud ***** EPHORTEMER
8846/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr - Karl Hegseth INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
8828/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Brøyting av kaikant - ren snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8849/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse til høring av nye snøscooterløyper BANE NOR SF EPHORTEMER
8859/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter FDV 2019-2 Plan til Meråker kommune STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8832/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Forliksrådet - fritak for gjenvalg Anne Kirsten Buland Øien EPHORTEMER
8855/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest FARSTAD AS EPHORTEMER
8710/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning resten av skoleåret 2019 og ut skoleåret 2020, for ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
8529/2019 20191120 20.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - Komité helse, pleie og omsorg EPHORTEMER
8703/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Kontrakt- undervisning, sørsamisk skoleåret 2019/2020. RØROS KOMMUNE EPHORTEMER
8713/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
8580/2019 20191120 20.11.2019 Internt notat Referat fra møtet i brukergruppen 11.11.2019 Christian Fredrik Kolvik m.fl. EPHORTEMER
8709/2019 20191120 20.11.2019 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Maribeth Mondreza Herrera EPHORTEMER
8856/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som enhetsleder Ragnhild Marie Stavå EPHORTEMER
8857/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av Godtgjøring av kommunalt fellingslag Levanger i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv i deler av Levanger og Verdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8852/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Forlenget tillatelse til skadefelling av to ulver i deler av Stjørdal, Levanger, Verdal og Meråker 14.november 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8853/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8834/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8835/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til skogbruksplan OPPLYSNINGSVESENETS FOND EPHORTEMER
8830/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning 0034/0062 MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
8833/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat m.fl. EPHORTEMER
8851/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Spørsmål fra Meråker Sp til kommunestyret 25.11.19 - fagarbeider/assistent stillingen som er forslått fjernet i budsjettet Meråker Senterparti EPHORTEMER
8860/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter FDV-runde 2019-2 - 5034 Meråker STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8825/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Brev til alle nye kommunestyrerepresentantene HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
7997/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak om tilsetting - Vernepleier 100 % stilling EPHORTEMER
8790/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8788/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsynet - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8810/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8811/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - skattlegging av vannkraftverk KOMMUNEKRAFT AS EPHORTEMER
8769/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 45/2 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8802/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen - megler Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS EPHORTEMER
8803/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier i 100 % stilling - st. ref. (4156524093) Hanne Grøthe EPHORTEMER
8804/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Produsenter DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTEMER
8806/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Stenging av SFKB før årsskiftet STATENS KARTVERK EPHORTEMER
8809/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Avtale om leveranse av revisjonstjenester REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
7596/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse - vernepleier 100 % EPHORTEMER
8764/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/610 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8765/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8766/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 32/3 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8767/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 16/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8768/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 41/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8770/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/25 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8817/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8813/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev HPV-vaksine til unge kvinner født 1991-1996 - status andel vaksinerte 2019 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
8814/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om askespredning etter min død ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
8815/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet DNB EIENDOM AS EPHORTEMER
8816/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Klage på renovasjonsgebyr John Eriksson EPHORTEMER
8818/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om 30% redusert halleie IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
8777/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - redusert antall vakter Monica Nesgård Juliussen EPHORTEMER
8743/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Ida Beitland EPHORTEMER
8737/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
8739/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Veileder til lov og forskrift - vaksinasjon av helsepersonell HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8740/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Utredningsplan - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
8744/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
8747/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 992160144 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8748/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 995590433 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8754/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969687844 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8756/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969695227 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8757/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969183501 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8758/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 912260097 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8759/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990002460 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8760/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 988946702 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8761/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 875738062 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8762/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 998019524 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8763/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Revidert tilsagn om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak reindrift annen part - Bjarne Høttmon - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8755/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999556396 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8771/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Meråker SV - Klimakrise som nasjonal nødsituasjon EPHORTEMER
8779/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene er nå fastsatt UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
8782/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Silje Iren Lundberg EPHORTEMER
8784/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om fritak for valg til Eldrerådet Finn Røe EPHORTEMER
8785/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Marit Lile Stavnås EPHORTEMER
8786/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Magne Hammer EPHORTEMER
8787/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Underretning om testament Inntrøndelag tingrett EPHORTEMER
8789/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier i 100 % stilling - st. ref. (4156524093) Beate Lutdal EPHORTEMER
8778/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EindomsMegler 1 Midt-Norge AS EPHORTEMER
8732/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Oversikt over tilskudds-tellende medlemmer i de enkelte tros- og livssynssamfunn REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND EPHORTEMER
8745/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
8749/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 997534573 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8750/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969605708 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8751/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering -søknad for RMP og OBB for 2019 fra 915382282 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8752/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 913139399 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8753/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvittering - søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969285169 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
8734/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev NIBIO-rapport granbarkbillen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8736/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av forhandlingsutvalg EPHORTEMER
8776/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Årsmeldingsskjema pr 15.12.2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
8646/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Meråker SV - sosialhjelp og barnetrygd EPHORTEMER
8738/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Regnskap FSA Meråker kommune 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8730/2019 20191117 17.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0047/0001 - Søknad om hogst i område med meldeplikt - Kluksdalen AS Meraker Brug EPHORTEMER
8676/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981908864 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8690/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992160144 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8691/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687844 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8719/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering Maria De Moon EPHORTEMER
8716/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - gnr./bnr. 0049/012 Karl Hegseth AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8720/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0012/0003 - Søknad om tilskudd og skogfond skogbruksplan 2019 - Maria De Moon Maria De Moon EPHORTEMER
8724/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Rapport bekjempelse FSA Meråker kommune 2019 UTINA AS EPHORTEMER
8725/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om prøvetakingsplaner med ny utsatt frist MATTILSYNET EPHORTEMER
8664/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987090782 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8665/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869363782 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8656/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993253014 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8657/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982930871 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8658/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985962707 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8659/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990002460 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8660/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970546480 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8661/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8662/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986982531 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8663/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184877 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8721/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Søknad om midler til SMIL 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
1808/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Kommunal støtte til politiske parti for 2019 Meråker Høyre v/ Trond Marius Slungård m.fl. EPHORTEMER
8535/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak særskilt norsk for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
8675/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969695227 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8681/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976012259 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8686/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999556396 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8687/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993767557 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8692/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995590433 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8693/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184974 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8694/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996575306 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8695/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920816487 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8697/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985958726 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8700/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
8674/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988946702 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8677/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915198171 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8678/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912260097 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8679/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687852 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8680/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969687143 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8682/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969219948 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8683/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997534573 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8684/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969285169 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8685/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183501 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8688/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998019524 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8689/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969605708 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8666/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 956293235 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8667/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913139399 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8668/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915382282 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8669/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990761191 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8696/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869183652 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8698/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915618936 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8702/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Christian Øverkil EPHORTEMER
8714/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre 2020-2022 TRYGG TRAFIKK EPHORTEMER
8715/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - gnr./bnr. 0026/003 Karl Hegseth AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8670/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8671/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993357847 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8672/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918423044 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8673/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971580402 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
8712/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommunene og foretak HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
8559/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Annonse MERÅKERPOSTEN AS m.fl. EPHORTEMER
8440/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak særskilt norsk for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
8631/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Arne Wist EPHORTEMER
8635/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier i 100 % stilling - st. ref. (4156524093) Carina Sundman EPHORTEMER
8647/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
8648/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
8630/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Steinar Lian EPHORTEMER
8633/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
8629/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Protokoll fra fylkesstyremøte 7.11.2019 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
8652/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Brukstillatelse for maskin nr. 0543924 POSTEN NORGE AS EPHORTEMER
8653/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8654/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Uttalelse til høring av snøscooterløyper Teveldal Allmenning EPHORTEMER
5273/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møtegodtgjørelse og vederlag til folkevalgte i Meråker kommune - revidering av reglement EPHORTEMER
8510/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling Laila H Sæther Kulseth EPHORTEMER
8467/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak særskilt norsk for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEMER
8651/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
8624/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8614/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8618/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8628/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier i 100 % stilling - st. ref. (4156524093) Emina Ilic EPHORTEMER
8611/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Interpellasjon fra Meråker SV til kommunestyret 25.11.2019 - sosialhjelp og barnetrygd MERÅKER SV EPHORTEMER
8621/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0004/0044 Protokoll for oppmålingsforretning MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
8625/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Byggesøknad 0049/0623 Jonny Aurheim Nordaune EPHORTEMER
8612/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
8615/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - snøfangere ved skitraseen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8616/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kopi av Godtgjøring av kommunalt fellingslag - skadefellingsforsøk ulv Levanger kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8617/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Fjellandbruk i Meråker - Utbetaling av fjellandbruksmidler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8619/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8620/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0004/0037 - Oversendelse av matrikkelbrev MERÅKER KOMMUNE EPHORTEMER
8626/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av kommunal leilighet Gerezghier T Tesfaymariam EPHORTEMER
8623/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon Ole Bernhard Larsson EPHORTEMER
8599/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0953 Søknad om tillatelse til tiltak ØVERBYGG NORGE AS EPHORTEMER
8601/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Åsmund Øverkil EPHORTEMER
8598/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Påminnelse: Frist for innmelding av NMSK-behov i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8610/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kopi av Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefellingstillatelse på ulv i deler av Verdal, Meråker, Levanger og Stjørdal kommuner 01.08.19 MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
8613/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Interpellasjon fra Meråker SV til kommunestyret 25.11.2019 MERÅKER SV EPHORTEMER
8581/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Innmelding av behov for midler til drenering for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8589/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag m/grunneiertillatelse Torbjørn Johansen EPHORTEMER
8550/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Merknad til protokoll Bane Nor EPHORTEMER
8381/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på brev mottatt 17.10.2019 Verneombud Håvard Tidemann EPHORTEMER
8382/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Lønn Hovedtillitsvalgt UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
8412/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret Magne Marken Frengen EPHORTEMER
7413/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av leder 17. maikomite 2020 - 2023 EPHORTEMER
7599/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse- miljøterapeut vikariat 100 % EPHORTEMER
8567/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Lerkendal EPHORTEMER
8569/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Oppdatering på endringer i IMDI Nett bosetting Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTEMER
8582/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ismail I Atluev EPHORTEMER
8587/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Invitasjon til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8544/2019 20191112 12.11.2019 Internt notat Meråker sykehjem - referat 25.10.2019 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
8549/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Ny veileder til ledningsforskriften SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
8546/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Pasientsikkerhet for samiske brukere av helsetjenesten - spørreundersøkelse Nord Universitet EPHORTEMER
8564/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for ny paviljong Kirkebyfjellet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
8565/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Merknad til protokoll med bilder av merket grenser VERFORM EIENDOM AS EPHORTEMER
8568/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Forespørsel om størrelse på lån Sparebank 1 EPHORTEMER
8543/2019 20191112 12.11.2019 Internt notat Meråker skole- møtereferat 08.11.2019 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
7929/2019 20191112 12.11.2019 Internt notat Møtereferat etter møte 14.10.2019 Elisabeth Johansen m.fl. EPHORTEMER
8534/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte i valgkomiteen Maria Weronica Økdal m.fl. EPHORTEMER
8545/2019 20191112 12.11.2019 Internt notat Hjemmetjenesten- referat 08.11.2019 Elisabeth Johansen EPHORTEMER
8560/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt med kart BANE NOR EIENDOM AS EPHORTEMER
8476/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Søknad om fritak fra folkevalgtopplæringen 25. og 26.11.2019 Torkel Moeng Sende EPHORTEMER
8541/2019 20191112 12.11.2019 Internt notat Møtereferat etter driftsmøte 07.11.2019 Elisabeth Johansen m.fl. EPHORTEMER
8562/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Joakim Weiseth EPHORTEMER
8563/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Grunneiertillatelse Roar Stav EPHORTEMER
8566/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Kart BANE NOR EIENDOM AS EPHORTEMER
6323/2019 20191112 12.11.2019 Internt notat Møtereferat etter møte 09.08.2019 - strategisk sykefraværsgruppe Elisabeth Johansen m.fl. EPHORTEMER
8197/2019 20191112 12.11.2019 Internt notat Møtereferat etter møte i strategisk sykefraværsgruppe 23.09.2019 Elisabeth Johansen m.fl. EPHORTEMER
8427/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Prioritering av spillemidler 2020 EPHORTEMER
8120/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne EPHORTEMER
8504/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Invitasjon - budsjettorientering Senterpartiet v/Eline Lello m.fl. EPHORTEMER
8500/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg med leder og nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ut valgperioden 2015 - 2019 EPHORTEMER
8521/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Eierandel på 0049/1029 Anita Heidi Lorentsen m.fl. EPHORTEMER
8499/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i eldrerådet ut valgperioden 2015-2019 EPHORTEMER
8516/2019 20191111 11.11.2019 Internt notat Møtereferat fra 01.10.2019 ***** EPHORTEMER
8531/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Kopi - Transport av materialer i forbindelse med hyttebygging i Koltjønndalen naturreservat FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
8533/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sigrid Nordhus EPHORTEMER
8519/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER
8520/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Ole B. Larsson EPHORTEMER
8527/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
8530/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
8505/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** EPHORTEMER