eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
556/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Tilskudd til slodd til løypenett på Fersdalen Ivar Løveng EPHORTEMER
562/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Oversvømmelse Knottmyra Kopperå Kjell Morten Renå EPHORTEMER
565/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Forslag - rullering av kommuneplanens areal Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
572/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Oppsetting av naust ved Hallsjøen, gbnr 49/13, Meråker kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
582/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Margrethe Lillevold EPHORTEMER
557/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0012/0074 - Søknad om tillatelse til tiltak SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
559/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som omsorgsarbeider Karin I Ingstadbjørg EPHORTEMER
560/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Innkalling til møte 4.3.2020 for valg av representanter til KLPs generalforsamling KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTEMER
561/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om å beholde stillingen ***** EPHORTEMER
563/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Spørsmål fra SP til kommunestyrets møte 27.1.20: Plan for brannordning Meråker Senterparti EPHORTEMER
566/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Planinitiativ med forespørsel om oppstartsmøte for detaljregulering av Stormyra Gjenbrukstorg PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU v/Andreas Gustafsson EPHORTEMER
567/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb i Meråker kommune - CV Miroslaw Woloszyn EPHORTEMER
576/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordningen - Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
376/2020 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Meråker, fram til 2021 EPHORTEMER
558/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Gebrekidan Woldegabriel Abraham m.fl. EPHORTEMER
231/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vederlag for leie av grunn til trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 Mette Irén J. Raaen EPHORTEMER
553/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Siv Najjet Jønvik EPHORTEMER
581/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Runar Andersen EPHORTEMER
544/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Kredittsjekk ***** ***** BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
502/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Dispensasjon- Planid 2016005 reguleringsplan Fagerlia felt 6 SELBUHUS AS EPHORTEMER
571/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Tolketjeneste for Meråker kommune - avtale VÆRNESREGIONEN INNKJØP v/Håvard Hindseth EPHORTEMER
542/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0984 - Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
381/2020 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Prioritering av søknader - Bufdir, barnefattigdom EPHORTEMER
528/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling fra 0049/0531 og 0049/0533 TEVELDAL TURISTGÅRD AS m.fl. EPHORTEMER
529/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Fritak av kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr 12/13 Sølvi Bjerksetmyr EPHORTEMER
536/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1043 til 0049/1048 - Oversendelse av matrikkelbrev etter fradeling uten fulført oppmålingsforretning Nils Petter Haarsaker EPHORTEMER
549/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kredittsjekk BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
546/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bekreftelse lån annen bank ***** EPHORTEMER
547/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) per-einar skog EPHORTEMER
525/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler 2019 COOP MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
511/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Hege A. Lundquist EPHORTEMER
512/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Hege A. Lundquist EPHORTEMER
519/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
462/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0034/0003 Hulbekkvollen - Anita Tømmeråsmo Eriksen Anita Tømmeråsmo Eriksen EPHORTEMER
464/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0068 - Ørnulf Olsen Ørnulf Olsen EPHORTEMER
527/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Byggesøknad - tilbygg hytte Margrethe Korstad Hope m.fl. EPHORTEMER
533/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
463/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0083 - Kjell Morten Flaamo Kjell Morten Flaamo EPHORTEMER
465/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0078 - Ragnar Olsen Ragnar Olsen EPHORTEMER
466/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0025/0001 Flåsetra - Trond Aasan Trond Aasan EPHORTEMER
517/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Meråker - Sluttutbetaling av spillemidler 69951 Lysløype Fagerlia - Grova Trøndelag fylkeskommune EPHORTEMER
369/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0062 - Klarlegging av eksisterende grenser - gebyr MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
340/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ludvik Myhre 14.01.20 - 14.04.20 Ludvik Myhre EPHORTEMER
548/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Finansieringsbekreftelse HEGRA SPAREBANK EPHORTEMER
531/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Renovasjonsgebyr litjstuggu Sigrid S Pedersen EPHORTEMER
534/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Monica Lindskog Bones EPHORTEMER
526/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
518/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Matrikkelnytt og rapporter/statistikk for 4. kvartal 2019 STATENS KARTVERK EPHORTEMER
521/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder hjemmebaserte tjenester - st. ref. (4173365765) Elin Sæther EPHORTEMER
472/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak - fradeling av gårdsbebyggelse - gnr/bnr 4/6 Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
510/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Yousef Ghanbari EPHORTEMER
9733/2019 20200120 20.01.2020 Utgående brev Ber om at andre del av tilskudd for lærlinger utbetales. KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
460/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Grunneiertillatelse motorferdsel i utmark - Ole Svein Kleivan Ole Svein Kleivan EPHORTEMER
461/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0050/0040 - Per Magnar Nordbotten Per Magnar Nordbotten EPHORTEMER
470/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kopi av vedtak - Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
481/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Krav om grensegang forklaring på gnr 004/0060 Nora Marie Bransfjell EPHORTEMER
491/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Angående søknad om uførepensjon KLP EPHORTEMER
495/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Ber om endret dato for høringsfrist FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
497/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Organisasjonsdatabase for kommunene - innsamling av data KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
498/2020 20200120 20.01.2020 Saksframlegg/innstilling Midt -Trøndelag interkommunale politiske råd - Samarbeidsavtale EPHORTEMER
499/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordningen tiltak i beiteområder- oppdatert informasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
500/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kopi av nabovarsel AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
25/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass med arbeidsavtale Mari Stine Johansen EPHORTEMER
198/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Dispensasjon kommuneplanens arealdel, Meråker kommune Gnr/bnr 0049/0013 naust på Hallsjøen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
485/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Bygning revet - skjema Dag Arthur Lunnan EPHORTEMER
509/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Anne Høgmo EPHORTEMER
504/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Minner om frist for rapportering 4.kvartal STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
505/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Opplegg for registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunen HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
507/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
483/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Etterlyser utbetaling av erstatning Bjørn Arild Skjelstadås EPHORTEMER
484/2020 20200120 20.01.2020 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til kommunestyrets møte 27.1.2020 fra Egil Haugbjørg (V) vedr. Myra-saken EPHORTEMER
490/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Laila Holås EPHORTEMER
492/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Evaluering av TT-reglement og TT-ordningen i Trøndelag fylke TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
493/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Møteprotokoll for Trøndelag eldreråd - 14.11.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
496/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
414/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på klage om fradeling av gårdstun på gnr/bnr 0004/0006 Øystein Bitnes EPHORTEMER
433/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på: Tilbakemelding på gnr/bnr 0047/0032 - Komplettering av opplysninger i matrikkel Dag Arthur Lunnan EPHORTEMER
418/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Samtykke til overføring av avtale EVRY NORGE AS EPHORTEMER
473/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Forlengelse av avtale om kontrolltjenester VÆRNESREGIONEN EPHORTEMER
475/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om grensegang 47/60 Nora Marie Bransfjell EPHORTEMER
476/2020 20200120 20.01.2020 Saksframlegg/innstilling Midt-Trøndelag Regionråd - Valg av kommunens representant til representantskapet. EPHORTEMER
478/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Hamza Zafar Iqbal EPHORTEMER
479/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for bygging av naust ved Hallsjøen 49/13 i Meråker TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
486/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Bestått fagprøve i helsearbeiderfaget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
487/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Weini Haile Kiflemichael EPHORTEMER
494/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Møteprotokoll fra Trøndelag eldreråd - 13.november 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
427/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0238 – Underretning om endring av opplysninger i matrikkel Ellen Sofie Østgård Sand m.fl. EPHORTEMER
469/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder hjemmebaserte tjenester - st. ref. (4173365765) Torstein Hope EPHORTEMER
506/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sigrid Sirisdatter EPHORTEMER
458/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Kenneth Sagstuen Petersen EPHORTEMER
459/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTEMER
455/2020 20200118 18.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Leah Strøm Brandfjell EPHORTEMER
457/2020 20200118 18.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Camilla Refsnæs EPHORTEMER
456/2020 20200118 18.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppmålingsingeniør - st. ref. (4180701763) Inga Liskina EPHORTEMER
454/2020 20200118 18.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Kari Haugen EPHORTEMER
415/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Grunngitt spørsmål til kommunestyrets møte 27.1.2020 Egil Haugbjørg EPHORTEMER
423/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
425/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Camilla Bendix EPHORTEMER
426/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Ida Beitland EPHORTEMER
452/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - SOMMERVIKARER - helse, pleie og omsorg - st. ref. (4180671778) Emina Ilic EPHORTEMER
424/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Lise Sandvik Vassli EPHORTEMER
446/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
447/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
451/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Jostein Raaen EPHORTEMER
436/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Samordnet oversikt over risikoanalyser og beredskaps- og kriseplaner ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTEMER
437/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet i Trøndelag EPHORTEMER
440/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
443/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
450/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
421/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
422/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Camilla Bendix EPHORTEMER
432/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Klage på manglende oppfølging fra lege ved Meråker legekontor ***** EPHORTEMER
84/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oppgjør av masser uttatt fra grustaket på Egga i perioden 06.11.2019 - 31.12.2019 OLAV EINAR WOLD EPHORTEMER
88/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Vederlag for leie av grunn til asfaltert flerbruksløype og kortholdskytebane - 2020 Nina og Per Erik Kristensen EPHORTEMER
120/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0003 Komplettering av opplysninger i matrikkelen Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
113/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001- Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 0049/0469 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
117/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oversendelse av prøvetakingsplaner til Mattilsynet MATTILSYNET EPHORTEMER
136/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0020/0003 Torgeir Reitås EPHORTEMER
137/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0020/0003 DNB Eiendom AS EPHORTEMER
194/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0049 - Svein Erik Berg Svein Erik Berg EPHORTEMER
183/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar vedrørende renovasjonsgebyr Sigrid S Pedersen EPHORTEMER
9590/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0003 - Svar på søknad om konsesjon Torgeir Reitås EPHORTEMER
9591/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 20/3 Meråker kommune - Konsesjonssak - gebyr Torgeir Reitås EPHORTEMER
9642/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0074 - Helge Egil Moksnes Helge Egil Moksnes EPHORTEMER
9654/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse på gnr.45 bnr.68 - Øverbygg Norge AS ØVERBYGG NORGE AS EPHORTEMER
9655/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr/bnr 0049/0987 - Grande Entreprenør AS GRANDE ENTREPRENØR AS EPHORTEMER
9656/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/1025 - Høydebasseng for vann i Tevellia - Trønderplan AS Trønder-plan AS EPHORTEMER
8655/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0033/0017 Angående bygg på Blæstervollveien 40 Svanhild Helene Karlsen og Odd Magne Sæterbø EPHORTEMER
449/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens - Demensplan 2020 Aldring og helse EPHORTEMER
354/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oppgjør av masser uttatt fra grustaket på Egga i perioden 01.08.2019 - 05.11.2019 LUDVIG HAUGEN EPHORTEMER
350/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0001 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Olav Einar Wold EPHORTEMER
353/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0062 - Oversendelse av protokoll etter oppmålingsforretning MERÅKER BETONG AS EPHORTEMER
438/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på krav om at Fylkesmannen omgjør eget vedtak om å oppheve vedtak gjort av Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
439/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Spørsmål om implementering av pakkeforløp hjerneslag fase 2 (oppfølging og rehabilitering) LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE EPHORTEMER
444/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
445/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
333/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 Hernes Eiendom AS EPHORTEMER
441/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
442/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
448/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk, Jamtåsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
199/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Fundtaunvollen gnr/bnr 0012/0001 - Arild Renå Arild Gunnar Renå EPHORTEMER
200/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0100 - Jan Reppe Jan Reppe EPHORTEMER
201/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Øvervollen 0033/0006 - Arnfinn Myrhaug Arnfinn Myrhaug EPHORTEMER
281/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr/bnr 0049/0958 - Selbu Byggtre AS SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
257/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr/bnr 18/19 - Ingeniørfirmaet Sagen AS INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTEMER
320/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 HANDELSEIENDOM MERÅKER AS EPHORTEMER
346/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0062 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
347/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0047 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling Wenche Røkke EPHORTEMER
9863/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av Industrihall og tilhørende kontorlokaler for 1.kvartal 2020 samt refusjoner av strømutgifter i perioden 01.08.19 - 01.12.2020. T.M. Slungård Sag & Høvleri EPHORTEMER
453/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - 40,14 % stilling som helsefagarbeider på natt - omsorg funksjonshemmede - st. ref. (4180705072) Emina Ilic EPHORTEMER
9128/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0001 Riving deler av eksisterende hytta, nytt tilbygg AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
9282/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark Snøscooter - Vedblink på gnr/bnr 0049/0039 - Torbjørn Holås Torbjørn Holås EPHORTEMER
9286/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0029/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen John Gunnar Stormo EPHORTEMER
9289/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0030/0002 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen John Gunnar Stormo EPHORTEMER
9370/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0006 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Gaute Ulvik Haugan EPHORTEMER
9475/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0043/0010 - Arne Wist Arne Wist EPHORTEMER
9222/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0093 - Ole B. Larsson Ole B. Larsson EPHORTEMER
9225/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0047/0032 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Dag Arthur Lunnan EPHORTEMER
9226/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0047/0020 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Leif Gjemse EPHORTEMER
9227/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0047/0016 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Magne Gjermund Kvernmo EPHORTEMER
9231/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0051/0001/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Mette Ystgaard m.fl. EPHORTEMER
9229/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0032/0019 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Anny Wennstrøm Bakke EPHORTEMER
9479/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på Tilbakemelding på Gnr/bnr 0020/0196 Erik Harsem m.fl. EPHORTEMER
9480/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS EPHORTEMER
9236/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0239 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Jon Hofstad EPHORTEMER
9237/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0028/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Karl Terje Furunes EPHORTEMER
9239/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0024/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Fred Tronsmo EPHORTEMER
9312/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0021 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Egil Johansen EPHORTEMER
9287/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0023/0013 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Caroline Osjord m.fl. EPHORTEMER
9433/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Mørke gatelys i Kopperå Johanna Maria Falkered EPHORTEMER
9330/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr1 festenr. 429 - Hytte Stefan Sagen EPHORTEMER
9432/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Spørsmål om gatelys i Kopperå Rune Henrik Ringen EPHORTEMER
9141/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0012/0095 - Underretning om retting av opplysninger i matrikkel Lillian Margareth Lian m.fl. EPHORTEMER
9145/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling på gnr/bnr 0004/0006 Øystein Bitnes EPHORTEMER
9148/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Nerkåken ved Hallsjøen Meråker JFF v/Buan MERÅKER JEGER OG FISKERFORENING EPHORTEMER
9149/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Krav om at Fylkesmannen omgjør eget vedtak om å oppheve vedtak gjort av Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9152/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0070 - Tore Øverkil Tore Øverkil EPHORTEMER
9153/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0851 - Frode Hassel Frode Hassel EPHORTEMER
9154/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0144 - J. Krogstadholm Per Jonny Krogstadholm EPHORTEMER
9449/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til nydyrking i Meråker Gnr/bnr 0047/0021 - Bjarne Høttmon Bjarne Høttmon EPHORTEMER
9156/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0045/0228 -Thomas Wintervold Thomas Wintervold EPHORTEMER
9337/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0010/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Rolf Olav Brendhaug EPHORTEMER
9338/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0010/0005 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Hans Otto Blæstervold EPHORTEMER
9466/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0095 - Steinar Lian Steinar Jon Lian EPHORTEMER
9463/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0037 - Åsmund Øverkil Åsmund Øverkil EPHORTEMER
9176/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0076 - Wenche T. Almbakk Wenche Tronsmo Almbakk EPHORTEMER
9210/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Faktura fra Brimi- Nytt høydebasseng Fagerlia -50 %: Meraker Brug AS og Meråker kommune Meraker Brug AS m.fl. EPHORTEMER
9298/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0012/0047 - Torbjørn Holås Torbjørn Holås EPHORTEMER
9301/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark - Snøscooter - Skadefelling - Kommunalt skadefellingslag Leder kommunalt skadefellingslag EPHORTEMER
9302/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0049/0929 - Torbjørn Johansen Torbjørn Johansen EPHORTEMER
9309/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0047/0093 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Tore Mæhla EPHORTEMER
9310/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0034/0020 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Pål Arve Wennstrøm EPHORTEMER
9334/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0011/0006 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Gaute Ulvik Haugan m.fl. EPHORTEMER
428/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest TA UTVIKLING AS EPHORTEMER
429/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest TA UTVIKLING AS EPHORTEMER
431/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet avtale - perioden 2.2. - 31.08.2020 Kari Else Haugen EPHORTEMER
434/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 1.1. - 31.3.20 Julie Margrete Prestmo EPHORTEMER
336/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 STATENS VEGVESEN, regnskap EPHORTEMER
9143/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0018/0077 - Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 0018/0021 Magne Hammer EPHORTEMER
304/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på Tilbakemelding på Gnr/bnr 0051/0001/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Odd Karl Ystgaard EPHORTEMER
309/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Regulering av leiesummen for leie av anlegg i Fagerlia for 2020 Meråker Alpinsenter AS EPHORTEMER
328/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold ved Esso-tomta i 2019 TRONDOS AS EPHORTEMER
329/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold ved Best-stasjonen 2019 TRONDOS AS EPHORTEMER
332/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 MERÅKER NÆRINGSBYGG AS v/Sveinung Skaathun EPHORTEMER
9397/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på - Melding om riving - gnr/bnr 0046/0004 Steinar Teveldal EPHORTEMER
322/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Grønt vedlikehold 2019 TRONDOS AS EPHORTEMER
9428/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0024/0030 og 0024/0007 - Retting av opplysninger i matrikkel Ruth L Øien Juliussen m.fl. EPHORTEMER
9431/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på Gnr/bnr 0010/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Rolf Olav Brendhaug EPHORTEMER
420/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Meråker kommune EPHORTEMER
9535/2019 20200117 17.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0953 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Øverbygg Norge AS ØVERBYGG NORGE AS EPHORTEMER
54/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Grunneiertillatelse og søknad motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0085 - Kjell Morten Flaamo Kjell Morten Flaamo EPHORTEMER
62/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Søknad utbetaling udekka investeringer skogfond 2019 - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
34/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0001 Rapportering ekstra innbetaling skogfond 2019 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
236/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Husleie for distrikttannklinikken 2019 og 2020 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTEMER
218/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 - Stordalen sameie STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
379/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Bjørn Arild Skjelstadås EPHORTEMER
378/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Hans Gunnar Støre EPHORTEMER
407/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Meråkerbanen km 82,160. Sanering og sikring av planovergang gnr./bnr. 22/48, avtale BANE NOR SF EPHORTEMER
305/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av lokaler i Meråker rådhus, samt driftsutgifter for 1. kvartal 2020 NAV Værnes Nord Stjørdal EPHORTEMER
9308/2019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Delrapport støvnedfall Egga grustak SINTEF MOLAB AS EPHORTEMER
9409/2019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0027/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond skogbruksplan - N. R. Dalåmo NILS REIDAR DALÅMO EPHORTEMER
9410/2019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0037/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond skogbruksplan - K. Aarbakke KJETIL HALFDAN AARBAKKE EPHORTEMER
9411/2019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0036/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond skogbruksplan - M. I. Raaen METTE IREN RAAEN EPHORTEMER
406/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapport etter tilsyn med Meråker kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
408/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
409/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
413/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9406/2019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0047/0075 - Søknad om tilskudd og skogfond skogbruksplan - Stordalen Sameie STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
9407/2019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0004 - Søknad om tilskudd og skogfond skogbruksplan - R. Krogstad KROGSTAD RANDI EPHORTEMER
9408/2019 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0014/0001 - Søknad om tilskudd og skogfond skogbruksplan - G. S. Moen Guro Størseth Moen EPHORTEMER
410/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
412/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag NORSK FOLKEHJELP MERÅKER EPHORTEMER
402/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk - Sissels Spiseri SECURITAS AS EPHORTEMER
403/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Skjenkekontroll med røyk - Gjestegården Pub SECURITAS AS EPHORTEMER
404/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av abonnement på gassflaske NIPPON GASES NORGE AS EPHORTEMER
382/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
384/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopi av Søknad Bufdir - Drive for life inspire Meråker BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
385/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopi av Søknad Bufdir - Opplæring av instruktører i korpset BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
386/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopi av Søknad Bufdir - Inn på tunet Trøndelag SA BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
324/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - kart Selbuhytta EPHORTEMER
325/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
327/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
330/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
331/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Nabovarsel MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
288/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915382282 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
289/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 875738062 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
290/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969184877 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
292/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969219948 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
334/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Vedrørende leieavtale 38465-004 (rammeavtale 38465) ATEA FINANCE AS EPHORTEMER
335/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.01.2020 - 31.07.2020 Bashar Ghassan Glor EPHORTEMER
372/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kopi - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTEMER
370/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
371/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på rapportering av midler gitt til økt lærerinnsats på 1.-10. trinn - 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
373/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
374/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Påminnelse - informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
219/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vederlag for trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 Nina og Per Erik Kristensen EPHORTEMER
259/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Refusjon kommuner i Værnesregionen REKOM 2019 TYDAL KOMMUNE EPHORTEMER
283/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0051/0001/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Odd Karl Ystgaard EPHORTEMER
291/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990761191 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
297/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999556396 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
302/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969183501 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
303/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969695227 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
307/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
275/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg ***** EPHORTEMER
279/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Meråkerbanen km 82,160. Sanering av planovergang, gnr/bnr 22/48; oversending av avtale for signering BANE NOR SF EPHORTEMER
323/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Ole Svein Klevan EPHORTEMER
295/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969285169 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
298/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997534573 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
299/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976012259 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
300/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969688883 Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
263/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
269/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Påminnelse om refusjonskrav NAV Tiltak Trøndelag EPHORTEMER
271/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Ønske om å utsette betaling ***** EPHORTEMER
5002/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Lian Trevarefabrikk AS - klage på eiendomsskatt EPHORTEMER
226/2017 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt EPHORTEMER
7711/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0062- Fradeling av punktfeste til grunneiendom - gebyr Unni Dahl EPHORTEMER
7714/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001 - Fradeling av 2 tilleggstomt til gnr/bnr 49/791 - Gebyrer Jan Inge Røkke EPHORTEMER
7832/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Oppmåling av grensegang for 0046/0014 - feil dokument Jorulf Ronny Halle m.fl. EPHORTEMER
7859/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Lian Trevarefabrikk AS - klage på eiendomsskatt EPHORTEMER
8014/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Begjæring om innsyn AFTENPOSTEN AS EPHORTEMER
36/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Varsel om endring av egenandel for trygghetsalarm fra 01.01.2020 Brukere av trygghetsalarm EPHORTEMER
46/2020 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse - 100 % vernepleier EPHORTEMER
22/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting som tilkallingsvikar Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
2645/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak om ansettelse som helsefagarbeider EPHORTEMER
8843/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
9724/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
9674/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting- vernepleier 100 % EPHORTEMER
9243/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Utvidelse av forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. EPHORTEMER
7138/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng- Søknad innvilget Oddbjørn Kaasa EPHORTEMER
8048/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0021/0144 - klarlegging av eksisterende grense - gebyr Vigdis Beate Haaland EPHORTEMER
8116/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0001 og 0049/0001 - Tinglysing av punktfester -gebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
7906/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder 2020 Meråker beitelag EPHORTEMER
9094/2018 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse. EPHORTEMER
9053/2018 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse EPHORTEMER
8636/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr./bnr. 0004/0044 - Arealoverføring til veg- og jernbanegrunn - gebyr VERFORM EIENDOM AS EPHORTEMER
8752/2018 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse EPHORTEMER
9647/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0247 - Svar vedrørende kjøp av festetomt i Kopperå Torbjørn og Mary Kristine Holås EPHORTEMER
9651/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Medisinutdeling uten avklaring med lege - ***** ***** ***** EPHORTEMER
9652/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til julekveldstilstelning for enslige med flere 2019 MERÅKER FRIVILLIGSENTRAL m.fl. EPHORTEMER
1945/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av ervervskjøring Nøstmo Gård - Erland Sende Erland Sende EPHORTEMER
8595/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning, Lillian Brandsfjell - Utvikling av opplevelser knyttet til Sør-Samisk kultur Innovasjon Norge EPHORTEMER
112/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling 06.01.20 - 06.06.20 Elin Hellem Solvang EPHORTEMER
8434/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev 0020/0118- Klarlegging av grense - gebyr Alfhild Østby EPHORTEMER
8416/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev 0046/0014- Klarlegging av grenser - gebyr Bård Haugen EPHORTEMER
115/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Vederlag for leie av grunn til trim- og turløyper ved Meråker videregående skole for 2020 Gunnil Wæhre og Kjetil Aarbakke EPHORTEMER
106/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Husleie for 2020, samt refusjonskrav for kommunale avgifter og forsikring for 2. halvår 2019 - Meråker skytehall Meråker videregåene skole v/Trøndelag fylkeskommune EPHORTEMER
83/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse i sentralbordet - SHPO Oda Aurora Aune EPHORTEMER
8793/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Feil epost marta EPHORTEMER
8850/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0004/0002- Oppretting av matrikkelenhet - gebyr Daniel Sonflå EPHORTEMER
50/2020 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse - 40 % ergoterapauet EPHORTEMER
6427/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på "Kartlegging av praksis etter forpaktningsloven" - Meråker kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
7402/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2.tertial 2019 sektor for helse, pleie og omsorg. EPHORTEMER
8462/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev 0013/0001/0041 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom - gebyr Nina Lodgaard EPHORTEMER
2358/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse - helefagarbeider EPHORTEMER
230/2020 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i ansettelse EPHORTEMER
267/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Feil informasjon i sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
9434/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - redusert antall vakter. Monica Nesgård Juliussen EPHORTEMER
9459/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0429 - Retting av opplysninger i matrikkel Vilde Haugan Buhrkall m.fl. EPHORTEMER
9501/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på melding om riving av bygning . gnr./bnr. 0032/0019 Anny Wennstrøm Bakke EPHORTEMER
9504/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1041 og 0049/1042 Irene Røkke EPHORTEMER
9507/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1041 og 0049/1042 Jan Inge Røkke EPHORTEMER
9702/2019 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Delegert vedtak i tilsetting EPHORTEMER
272/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
261/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Ferdigmelding returpunkt Fagerlia, Meråker INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
273/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Analyseresultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
274/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
8112/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr./bnr, 0045/0001 og 0049/0001 - tinglysing av punktfester - gebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
8016/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Feil i Infeksjonskontrollprogrammet Sykehuset Levanger EPHORTEMER
8045/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0021/0144 – oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning Vigdis Beate Haaland EPHORTEMER
94/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Manglende brøyting fra E14 Per Johan Evensen EPHORTEMER
182/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Underskrevet kontrakt Ungdata 2020 OsloMet- Storbyuniversitetet EPHORTEMER
6877/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Sluttutbetaling - Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen part - Bjarne Høttmon - Meråker kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
7977/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Dispensasjon kommuneplanens arealdel snøfangere ved skitraseen - høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
9044/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Klage på manglende behandling på legevakta. ***** EPHORTEMER
8998/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
8866/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som enhetsleder ved hjemmetjenesten Ragnhild Marie Stavå EPHORTEMER
8496/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Sluttrapport "Fjellandbruk i Meråker 2016-2019" Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTEMER
8548/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om å beholde stillingen ut år 2020. ***** EPHORTEMER
8463/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev 0013/0001/0043 - Fradeling av punktfeste til grunneiendom - gebyr Andre Forbregd EPHORTEMER
9211/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1009 Jo Steinar Ahlin EPHORTEMER
9360/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Søknad om permisjon fra deler av 80% stilling som sykepleier i hjemmetjenesten. Elisabeth Flaamo EPHORTEMER
9363/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon. Hannele V P Bjørnås EPHORTEMER
9106/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr./bnr. 0049/1005- Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Ståle Ingebjørn Sæther EPHORTEMER
9336/2019 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0007/0010 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Deimante Mockiene m.fl. EPHORTEMER
233/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Nytt i ØKS versjon 11.9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
239/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTEMER
9311/2019 20200113 13.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Vederlag for leie av Meråkerhallen 4.termin 2019 Meråker videregående skole v/Trøndelag Fylkeskommune, sentralt fakturamottak EPHORTEMER
9328/2019 20200113 13.01.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - timeforbruk av vaktmestertjenester STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA EPHORTEMER
238/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport ***** EPHORTEMER
245/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Trine Kartum Hell EPHORTEMER
240/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om jordfeil - måler 6970631406993546 TENSIO AS EPHORTEMER
243/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Rapport bekjempelse og kartlegging av fremmede skadelige arter langs Trønderbanen 2019 UTINA AS EPHORTEMER
244/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Revisjon av renovasjon - og slamforskriften INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
246/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedrørende sak på planforum for Trøndelag. Masterplan for Fagerlia alpinsenter og hytteområde i Meråker kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTEMER
209/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innspill til utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan TRYGG TRAFIKK EPHORTEMER
195/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
196/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
247/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Ørjan Mjøsund Degerstrøm EPHORTEMER
255/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til høringsseminar om masseskadetriage HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
256/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsamling av elgjaktmateriale for 2019-sesongen NINA EPHORTEMER
241/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Endring av kontraktbeløpet for servicekontrakt nr 22543 vedr. vann/avløpspumper XYLEM WATER SOLUTIONS NORGE AS EPHORTEMER
242/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan MATTILSYNET EPHORTEMER
254/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på antall årsverk pr 31.12.2019 i landbruksforvaltningen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
210/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Manglende oppføring av enkelte underleverandører COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS EPHORTEMER
215/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om startlån ***** EPHORTEMER
216/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kommuneundersøkelse 2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
217/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Trond Tidemann Haugbjørg EPHORTEMER
248/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende ***** ***** STJØRDAL KOMMUNE EPHORTEMER
251/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilbud om ambulant lavterskel diagnostikk og henvisning til behandling HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
207/2020 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) ***** EPHORTEMER
208/2020 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Ingrid Vårhus EPHORTEMER
204/2020 20200111 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Anja Kristoffersen EPHORTEMER
205/2020 20200111 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder hjemmebaserte tjenester - st. ref. (4173365765) Malin Hellem Dalåmo EPHORTEMER
203/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Ida Arnesen EPHORTEMER
9824/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0008 - Ivar Dalåmo Ivar Dalåmo EPHORTEMER
26/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Helikopter - NINA NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTEMER
19/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Spørsmål om dårlig vei og manglende asfaltering i Fagerlia Jon Hjalmar Sørbø EPHORTEMER
24/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0494 - Magnar Berg Magnar Berg EPHORTEMER
27/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0081 - Jan Petter Løkken Jan Petter Løkken EPHORTEMER
9234/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0098 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Leif Karsten Haugen EPHORTEMER
9332/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll ved Egga grustak i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
9333/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0011/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Wenche Elin Keiseraas m.fl. EPHORTEMER
9335/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0043/0002 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen John Eskild Juliussen EPHORTEMER
9342/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0027/0008 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Terje Ringen EPHORTEMER
9646/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Videreføring av avtale om utvidelse av stilling Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
9649/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel ferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0080 - Karl Terje Furunes Karl Terje Furunes EPHORTEMER
9664/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr - 0049/0012/0089 - Bård Torvik Bård Torvik EPHORTEMER
9313/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0039/0006 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Bjørn Arnold Furunes EPHORTEMER
9314/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0017/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Erlend Buland Øien m.fl. EPHORTEMER
9209/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registret i matrikkel 0049/1009 Marit Riborg Opheim EPHORTEMER
9233/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0046/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Steinar Teveldal EPHORTEMER
9293/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0002 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Peder Tuseth EPHORTEMER
9294/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0036 - Roar Stav Roar Stav EPHORTEMER
9175/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0012/0103 - Underretning om retting av opplysninger i matrikkel NORD-TRØNDELAG EIENDOM AS m.fl. EPHORTEMER
9177/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0070 - Underretning om retting av opplysninger i matrikkel AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
9184/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - gnr/bnr 0004/0050 - Arild Sonflå Arild Sonflå EPHORTEMER
9186/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Ferdigattest på nytt inngangsparti - Asplan Viak AS ASPLAN VIAK AS EPHORTEMER
9285/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0025/0029 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Sigrun Johanne Berg m.fl. EPHORTEMER
9188/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0127 - Underretning om retting av opplysninger i matrikkel AS MERAKER BRUG m.fl. EPHORTEMER
9204/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0127 - Anne Lovise Reitan Anne Lovise Reitan EPHORTEMER
9320/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0013/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Maria De'moon EPHORTEMER
9327/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0012/0001 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Bjørn Cato Størseth EPHORTEMER
9339/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0045/0003 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
9713/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Dispensasjon kommuneplanens arealdel - snøfangere ved skitraseen Ivarsmyra IL VARDEN MERÅKER EPHORTEMER
9719/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fylling - Grunneiendom - 5034-23/1/0/0 Solvor og Kåre Ingstadbjørg EPHORTEMER
9737/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - 0045/0148 - Bjørnmyra - Erik Vaagland Erik Kalvik Vaagland EPHORTEMER
9736/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Litjvasshytta ved Fossvatna - John Olav Sætnan Jon Ola Sætnan EPHORTEMER
9220/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0047/0093 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Oddveig Johanne Mæhla m.fl. EPHORTEMER
9246/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0623 Svar på søknad om tilbygg Jonny Aurheim Nordaune EPHORTEMER
9290/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0034/0020 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Pål Arve Wennstrøm EPHORTEMER
9291/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0196 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Kathrine Rolsted Harsem EPHORTEMER
9588/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0048 - Christian Øverkil Christian Øverkil EPHORTEMER
9610/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - 0049/0012/0046 - Atle Stenmo Atle Stenmo EPHORTEMER
9611/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Videreføring av arbeidsavtale Anja Kristoffersen Anja Kristoffersen EPHORTEMER
9612/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0020/0003 - planavgjørelse og fradeling Stig Meraker EPHORTEMER
9586/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Revisjon av Beredskapsplan med vedlegg i Meråker kommune Fylkemannen i Trøndelag m.fl. EPHORTEMER
9564/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr/fnr 0049/012/0098 - Karl Hegseth Karl Hegseth EPHORTEMER
9567/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0039 - Rune Sørmo Rune Sørmo EPHORTEMER
9563/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Gnr/bnr 0026/003 Fjellåsvollen - Karl Hegseth Karl Hegseth EPHORTEMER
9565/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0051 - Sølvi Bakken Sølvi Bakken EPHORTEMER
9566/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0103 - Toralf Pedersen Toralf Pedersen EPHORTEMER
9568/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0043 - Arve Vassli Arve Vassli EPHORTEMER
97/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0001/0053 - Svar på søknad om fradeling av punktfeste til grunneiendom Ann Mari Aaen m.fl. EPHORTEMER
7338/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale som tilkallingsvikar i Uteseksjonen for perioden 1.09. - 31.12.2019 Håvard Nicolausson EPHORTEMER
118/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink Kjellmra - Geir Brenntrø Geir Brenntrø EPHORTEMER
179/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTEMER
189/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak som valgansvarlig Norunn Marie Teveldal EPHORTEMER
191/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Jo Arne Fosmo EPHORTEMER
202/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Aimee Hellem Dahling EPHORTEMER
184/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur DYRENES RETT EPHORTEMER
185/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Innsyn - Ordfører og rådmenns lønn MEDIEHUSET NETTAVISEN AS EPHORTEMER
9589/2019 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0049/0012/0091 - Dutte Nordstrøm Dutte Nordstrøm EPHORTEMER
129/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Ragnar Olsen EPHORTEMER
134/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0049/0239 - Komplettering av opplysninger i matrikkelen Karl Terje Furunes EPHORTEMER
123/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Pinkode til KOSTRA-rapportering for rapporteringsåret 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTEMER
125/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig Alexander Wåhlberg EPHORTEMER
173/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Elin Hellem Solvang EPHORTEMER
174/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTEMER
177/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad - Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader MILJØDIREKTORATET EPHORTEMER
119/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse kommuner Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet EPHORTEMER
130/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Trond Aasan EPHORTEMER
180/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Line Aursand EPHORTEMER
139/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Camilla Størseth EPHORTEMER
140/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Oda Aurora Aune EPHORTEMER
146/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0028/0003 Karl Terje Furunes EPHORTEMER
154/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kontrakt kjøp av ny bil signert TRIO BILSENTER AS EPHORTEMER
157/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Behov for dialogmøte NAV skanning EPHORTEMER
160/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev AML §14 4 a - Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid FAGFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
158/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan NAV skanning EPHORTEMER
167/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan NAV skanning EPHORTEMER
176/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Avskyting rådyr 2019 MERÅKER GRUNNEIERLAG SA EPHORTEMER
124/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Luwam Zemuy Tasfamariam EPHORTEMER
7779/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
8841/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
128/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Ørnulf Olsen EPHORTEMER
131/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Bekreftelse forsikring ny bil, oppsigelse forsikring gammel bil SÖDERBERG & PARTNERS EPHORTEMER
161/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Behov for dialogmøte NAV skanning EPHORTEMER
165/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Aasan TENSIO TN AS EPHORTEMER
166/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av 25% stilling som sykepleier Monika Letnes EPHORTEMER
171/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Marta Mlodzianowska EPHORTEMER
144/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0049/0429 Karl Terje Furunes EPHORTEMER
145/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0028/0003 - Komplettering av opplysninger i matrikkelen Karl Terje Furunes EPHORTEMER
147/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på gnr/bnr 0047/0032 - Komplettering av opplysninger i matrikkel Dag Arthur Lunnan EPHORTEMER
148/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kopi av Attestasjonsbrev og regnskapssammendrag for anlegg til IL Varden - Kongehytta REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
149/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kopi av Attestasjonsbrev og regnskapssammendrag for tursti Fagerlia - Grova REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
151/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0004 – Komplettering av opplysninger i matrikkelen Øystein Keiseraas EPHORTEMER
152/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på Gnr/bnr 0011/0006 Øystein Keiseraas EPHORTEMER
153/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet kontrakt innbyttebil TRIO BILSENTER AS EPHORTEMER
159/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV skanning EPHORTEMER
8552/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Tilsagn på kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
8858/2019 20200109 09.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån (startlån) fra Meråker kommune. ***** EPHORTEMER
8/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 EPHORTEMER
109/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kjørebok 2019 Eirik Øian EPHORTEMER
4/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsplaner med bedriftshelsetjenesten 2020 EPHORTEMER
9/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Innføring av 10 faktor medarbeiderundersøkelse EPHORTEMER
2/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av leder/nestleder EPHORTEMER
3/2020 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2020 EPHORTEMER
103/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Rapport - målinger av støvnedfall nær Egga grustak - periode 8 SINTEF NORLAB AS EPHORTEMER
104/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Lillian Brandsfjell EPHORTEMER
107/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Konsesjonskraft 4. kvartal 2019 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
110/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 0038/0001 - Renovasjonsavgift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
98/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Angående tvangssalg av ***** ***** i Meråker Inntrøndelag Tingrett EPHORTEMER
99/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Orientering om avgjørelse Inntrøndelag Tingrett EPHORTEMER
100/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd - opplæringstilskudd knyttet til BPA RO EPHORTEMER
101/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Svar på søknad om endring av renovasjonsavgift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTEMER
102/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
116/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kvittering for overformynderiarkiv INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTEMER
5429/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av kommunale styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2022 EPHORTEMER
9536/2019 20200108 08.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt lån/startlån. ***** EPHORTEMER
75/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
79/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Yoko Shinohara EPHORTEMER
81/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Julie Kamilla K Børseth EPHORTEMER
87/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering av vannverksdata for året 2019, og informasjon om at vi i 2020 vil føre tilsyn med distribusjonssystem Mattilsynet Region Midt EPHORTEMER
96/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent i 89 % stilling - st. ref. (4103836016) Kim-Andre Hansson Husås EPHORTEMER
8826/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Habtom Russom Semhar EPHORTEMER
61/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Alette Sandvik EPHORTEMER
85/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0045/0003 Komplettering av opplysninger i matrikkelen Olav Bakken Jensen EPHORTEMER
86/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XN 32739 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
89/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Melding om sanering av nedgravd tank for parafin - gnr/bnr 0031/0026 John Eriksson EPHORTEMER
91/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Endringer i TT-ordningen fra og med 01.01.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER