eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5497/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Beskyttelse strålevarme OLE IVAR RINGEN EPHORTEMER
5559/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Meråker kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
5566/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke MAREN BYE EPHORTEMER
5489/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0049/0705 - Dispensasjon fra reguleringsplan for eiendommen Bjørnsmyrveien 46 - vedtak KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTEMER
5496/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Ildsted defekt OLE IVAR RINGEN EPHORTEMER
5498/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak OLE IVAR RINGEN EPHORTEMER
5476/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5477/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5478/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5479/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Plate på gulv BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5480/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Fyringsforbud BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5579/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Egenmelding oppfølging skogeiers foryngelseplikt - N. R. Dalåmo Nils Reidar Dalåmo EPHORTEMER
5475/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Avstand til brennbart materiale fra skorstein BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5561/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt MAREN BYE EPHORTEMER
5562/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler MAREN BYE EPHORTEMER
5563/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Feil røykrørsinnføring MAREN BYE EPHORTEMER
5564/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Plate på gulv MAREN BYE EPHORTEMER
5575/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XN 33719 STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
5580/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om NMSK og Skogfond ungskogpleie 2020 - Dalåmo Nils Reidar Dalåmo EPHORTEMER
5494/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt OLE IVAR RINGEN EPHORTEMER
5495/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler OLE IVAR RINGEN EPHORTEMER
5525/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ARVID INGSTADBJØRG EPHORTEMER
5538/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak, nye gatelys i Svedalen Kjell Ørbech Legreid EPHORTEMER
5533/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KJELL HJALMAR LUNDEMO EPHORTEMER
5534/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KJELL HJALMAR LUNDEMO EPHORTEMER
5567/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar på diverse spørsmål og varsel om vedlikeholdsbehov for fylkesveiene i Stordalen fv. 6770 og fv. 6774 i Meråker kommune fra Trøndelag Fylkeskommune Marit Graftås EPHORTEMER
5568/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oppdatert akseptskjema: Tilsagnsbrev kommunale næringsfond 2020 - Oppdatert akseptskjema med vårt saksnummer påført skjemaet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5569/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Invitasjon til første kompetansesamling for brukerorienterte og miljøvennlige formålsbygg og idrettsanlegg i små og mellomstore kommuner i Trøndelag 29.09.20 kl. 08.30-11.30. KOMPOSIUM UTVIKLING AS EPHORTEMER
5570/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Fagerlia - endring av terrasse på hytta Trond Georg Trondsen EPHORTEMER
5572/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Hytte på 49/988 - søknad om ferdigattest Per Ove Stokkan EPHORTEMER
5573/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 28434905_1_1.PDF HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
5576/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbil - forholdet til plan- og bygningsloven mv Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEMER
5577/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pppqwk, SakId=331368) ***** EPHORTEMER
5578/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5585/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
5581/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd og skogfond Skogbruksplan Torgeir Reitås EPHORTEMER
5582/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Referat og presentasjoner møte i Jernbaneforum12.06.20 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5586/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Alexander Karlsen Lundquist EPHORTEMER
5590/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5588/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker nei til tilbud som turnuslege Trygve Moe Lysaker EPHORTEMER
5591/2020 20200706 06.07.2020 Internt notat Vedrørende høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kjersti Kjenes EPHORTEMER
5594/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Varsel om mulig omgjøring av vedtak - Barmark / ATV - Meråker Bygdeservice FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5481/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Ildsted montert for nært brennbart materiale BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5482/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5483/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5565/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak MAREN BYE EPHORTEMER
5587/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Jan Petter Dalåmo EPHORTEMER
5584/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Innfridd lån HUSBANKEN EPHORTEMER
5560/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav vår 2020 HKR Stjørdal kommune EPHORTEMER
5593/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kommunal vei i Stasjonsgrenda Kjell Steinar Grytbakk EPHORTEMER
5517/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak BROR UNO TRONSMO EPHORTEMER
4506/2020 20200703 03.07.2020 Saksframlegg/innstilling Planid 2019002 Reguleringsplan Kirkebyfjellet - vedtak EPHORTEMER
5490/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse svar på nabovarsel MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
5520/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Protokoll stiftelsesmøte Jo Langøygard EPHORTEMER
5528/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Referat møte med Inlandsbanan Arvid Inge Sørvik EPHORTEMER
5441/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KJELL HJALMAR LUNDEMO EPHORTEMER
5396/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BRITT-MARI MOENG EPHORTEMER
5487/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppmåling tilleggsareal ved Teveldalsflata Hyttefelt Steinar Teveldal EPHORTEMER
5445/2020 20200703 03.07.2020 Internt notat Refusjon lønn tillitsvalgte lokalt 1. halvår 2020 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
5446/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0774 Oppføring av fritidsbolig - Byggesaksgebyr Andreas Fornes EPHORTEMER
5410/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak JARLE RØKKE EPHORTEMER
5397/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak RUTH GUNBJØRG STRID EPHORTEMER
5386/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Anleggsbidrag på vegen i Fagerlia vedr. hytte gnr 49 bnr 1017 Lars Erling Killingberg EPHORTEMER
5438/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0045/0001/0100 - tiltak uten ansvarsrett, naust - Byggesaksgebyr Jan-Erik Olsen EPHORTEMER
5439/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0045/0001/0204 - tiltak uten ansvarsrett, naust - Byggesaksgebyr Jostein Myhr EPHORTEMER
5433/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0013 dispensasjon kommuneplanens arealdel, naust Hallsjøen Meråker Jeger og fiskeforening v/John Ingmar Buan EPHORTEMER
5506/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på brev ***** EPHORTEMER
5507/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilbud om finansiering er akseptert ***** EPHORTEMER
5508/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Konsesjonskraft 2.kvartal 2020 - Meråker NTE ENERGI AS EPHORTEMER
5554/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0014/0001 - Søknad om NMSK og skogfond planting 2020 - Moen Guro Størseth Moen EPHORTEMER
5555/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/1 i Meråker (5034) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
5474/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0013/0001/0030 Tilbygg - Byggesaksgebyr Inger Johanne Sætre EPHORTEMER
5491/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse svar på nabovarsel MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
5492/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse svar på nabovarsel MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
5514/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Melding fra søker ***** EPHORTEMER
5515/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Melding fra søker ***** EPHORTEMER
2734/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Dispensasjon fra gjeldende arealplan - ny skiløype fra Fagerliaveien til "Vanntanken" - høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTEMER
5540/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedrørende sak ny veg til 49/649 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5484/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020 - 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5549/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5550/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene STATENS HELSETILSYN EPHORTEMER
5552/2020 20200703 03.07.2020 Internt notat Refusjon lønn tillitsvalgte sentralt 1. halvår 2020 Morten Severin Aursand EPHORTEMER
5535/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Protokoll Styremøte og ekstraordinær generalforsamling i MA Aud Ravlo Sakshaug EPHORTEMER
5545/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering bhgåret 2020/21 - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
5546/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Svar - Henvendelse om grensehandel og handelslekkasje til Sverige NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5547/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Koltjønndalen naturreservat - dispensasjon fra verneforskrift for varetransport med helikopter - AS Meraker Brug - Meråker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5548/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedrørende salgs- og skjenkebevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024 Ringnes AS EPHORTEMER
5551/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter § 19 A i Barnehageloven - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
5541/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om 20% permisjon barnehageåret 2020-2021 ***** EPHORTEMER
5530/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Bilde og navn på deltakere stiftelsesmøte Meraker Hydrogen 05.06.20 Meråker posten EPHORTEMER
5519/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse - reguleringsendring for Fagerlia felt 6 - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5500/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
5501/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding - revidering av lokal forskrift om politivedtekter Meråker kommune Egil Haugbjørg EPHORTEMER
5502/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Revidering av lokal forskrift om politivedtekter, Meråker kommuneUtsemnding av polit6ivedtekyer Egil Haugbjørg EPHORTEMER
5524/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.10.2020 Liv Randi Raavand EPHORTEMER
5458/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/1017 Oppføring av fritidsbolig - Byggesaksgebyr Lars Erling Killingberg og Inngjerd M. Fiskvik EPHORTEMER
5463/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0132 Tilbygg - Byggesaksgebyr Roar Sagen EPHORTEMER
5485/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Varsel om åpning av tilsyn med Meråker kommune som barnehagemyndighet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5493/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5453/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Mimmi Kjetså Olsvik m.fl. EPHORTEMER
5436/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ARNE MOLDE m.fl. EPHORTEMER
5505/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Melding til søker ***** EPHORTEMER
5509/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
5510/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** EPHORTEMER
5511/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev E14 Leiret - gnr 10 bnr 5 i Meråker kommune - dispensasjon fra veglovens bestemmelse om byggegrense til offentlig veg for oppføring av støyskjerm STATENS VEGVESEN EPHORTEMER
5516/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om deling av eiendom BoligPartner AS EPHORTEMER
5518/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedrørende seksjonering Furukollen SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
5521/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyremøte 31.08.20 Egil Haugbjørg EPHORTEMER
5536/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Revisjonsberetning 2019 Torbjørn Berg Strømstad EPHORTEMER
5543/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Protokoll GF 2020 Arvid Inge Sørvik EPHORTEMER
5503/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Avslag SPAREBANK 1 SMN EPHORTEMER
5473/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0011/0018 - Søknad om fasadeendring Steffen Hildrum EPHORTEMER
5434/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Etterspurt dokumentasjon ***** EPHORTEMER
5435/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Endring av ansvarsområde og tilbud om ny stilling - svar Hilde J Myhre Jønsson EPHORTEMER
5411/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0136 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Bolig Partner AS EPHORTEMER
5412/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Fides Holding og representantskapsmøte i Fides IKS FIDES AS EPHORTEMER
5419/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 16.3.2020 FIDES AS EPHORTEMER
5466/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov gjør det enklere for kommunene å regulere bruk av vannscooter NORSK FRILUFTSLIV EPHORTEMER
5467/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5420/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Generalforsamling Fides Holding AS med underliggende datterselskap FIDES AS EPHORTEMER
5402/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0021/0237 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Jan Petter Dalåmo EPHORTEMER
5404/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5405/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
5447/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1031 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ola Olsvik EPHORTEMER
5385/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Purring på egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt etter skogbrukslova og forskrift om bærekraftig skogbruk Nils Reidar Dalåmo m.fl. EPHORTEMER
5375/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter - 2020-2022 - AS Meraker Brug AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5444/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/1031 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Mimmi Kjetså Olsvik EPHORTEMER
5358/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Planid 2016005 reguleringsplan Fagerlia felt 6 - høring reguleringsendring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTEMER
5369/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BRUG AS MERAKER EPHORTEMER
5370/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BRUG AS MERAKER EPHORTEMER
5297/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0332 Svar på søknad om utslippstillatelse - Farstad AS FARSTAD AS EPHORTEMER
5451/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
5454/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Kristoffer Reppe EPHORTEMER
5429/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling MERÅKER ALPINSENTER AS EPHORTEMER
5465/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0049/0471 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring TEVELDAL SAMEIE DA EPHORTEMER
5372/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak BRUG AS MERAKER EPHORTEMER
5054/2020 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Konstituering av kommunedirektør i perioden 24.8.2020 - 30.12.2020 EPHORTEMER
5004/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr/bnr 20/24 – Selbuhus AS SELBUHUS AS EPHORTEMER
5321/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MORTEN EIDE m.fl. EPHORTEMER
5322/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MORTEN EIDE m.fl. EPHORTEMER
5313/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Tone Anina Øystrøm m.fl. EPHORTEMER
5316/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0327 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Ny skorstein Elisabeth Neslin Nordli EPHORTEMER
5348/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Olav Gimse EPHORTEMER
5353/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4243970586) ***** EPHORTEMER
5359/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av kommunens representant til representantskapet Anne-Karin Langsåvold EPHORTEMER
5362/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal - politisk behandling i kommunene KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
5366/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse tomt 7 felt 4.6 Fagerlia MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
5318/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MAY-BRITT TRONSMO EPHORTEMER
5338/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Gnr/bnr 20/18 - Godkjenning av plan for nydyrking FRODE STØRSETH EPHORTEMER
5340/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak PER ODDVAR TRONSMO m.fl. EPHORTEMER
5314/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.1023 - Elvranhytta AS ELVRANHYTTA AS EPHORTEMER
5388/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Leif Gunnar Johansen EPHORTEMER
5394/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Krav om fast tilsetting ***** EPHORTEMER
5382/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Silje Ven Nesgård EPHORTEMER
5383/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Kristoffer R Johannessen EPHORTEMER
5384/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Rapport 2. kvartal 2020 - Naboer AB Lennart Adsten EPHORTEMER
5374/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Attester Elise Stormo EPHORTEMER
5387/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev BPA ordningen i din kommune Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Trøndelag EPHORTEMER
5354/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kredittvurdering BISNODE NORGE AS EPHORTEMER
5365/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse tomt 4 felt 4.6 Fagerlia MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
5367/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse tomt 8 felt 4.6 Fagerlia MANTINIA FRITIDSBOLIGER AS EPHORTEMER
5368/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kopi av Tillatelse til ny avkjørsel - FV 6778 til eiendommen gnr. 25 bnr. 2 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5377/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på at sak avsluttes ***** EPHORTEMER
5378/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilbud er lest og akseptert ***** EPHORTEMER
5379/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Magnus Brandsø Svingen EPHORTEMER
5381/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Jørgen Ingstadbjørg EPHORTEMER
5380/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Takker nei til sommerjobb Mari Elise Nesteby Ringen EPHORTEMER
5330/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Innspill i forkant av ordinær høring på gjennomgang og modernisering av viltloven - Meråker kommune LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5163/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0626 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Utvidelse av eksisterende altan Jon Jarle Dalsnes EPHORTEMER
5292/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke HÅKON BJARNE TRONSMO EPHORTEMER
5293/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak HÅKON BJARNE TRONSMO EPHORTEMER
5319/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Forsikringsoversikt ***** EPHORTEMER
5326/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Siri Johansen EPHORTEMER
5301/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ANNE KVAMSENG SMEDBERG EPHORTEMER
5320/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Stina Lundemo Kulseth EPHORTEMER
5323/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Ingunn Rotmo Langaas EPHORTEMER
5324/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Ulvar Hetland Ljung EPHORTEMER
5331/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Mulig klimabetinget avlingssvikt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5345/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilskudd til sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5311/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utbetaling 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
5307/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag MERÅKER BYGDESERVICE SA EPHORTEMER
5283/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ARVE MORTEN HAMMER EPHORTEMER
5288/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KARSTEIN SANDVIK EPHORTEMER
5290/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler HÅKON BJARNE TRONSMO EPHORTEMER
5291/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt HÅKON BJARNE TRONSMO EPHORTEMER
5334/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Olav Gimse EPHORTEMER
5329/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høringsnotat - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5325/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Retur pga dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTEMER
5333/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) susann albriktsen EPHORTEMER
5335/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5336/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Landbruks- og matdepartementet har mottatt din henvendelse Postmottak LMD EPHORTEMER
5351/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Rita Strømskag Ryggvik EPHORTEMER
5352/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Iselin Marie Kolden EPHORTEMER
5294/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale Hedvig Sofie Vassli Dahl EPHORTEMER
5286/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER
5305/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Rikke Stenseng Strandvik EPHORTEMER
5304/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Signe Solberg Melheim EPHORTEMER
5264/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Informasjonsmateriell om influensa og influensavaksine FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTEMER
5269/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på egenkontrollrapport - Meråker renseanlegg i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5272/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Byggesøknad Astri Mia Sve EPHORTEMER
5265/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5266/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Velkommen som kunde - nettleiekontrakt for måler 6970631406376790 TENSIO TN AS EPHORTEMER
5252/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler INGRID DAHLING m.fl. EPHORTEMER
5253/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler INGRID DAHLING m.fl. EPHORTEMER
5254/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Brennbart materiale for nær sotluke INGRID DAHLING m.fl. EPHORTEMER
5280/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest på gnr 49 bnr 1023 ELVRANHYTTA AS EPHORTEMER
5298/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt svar angående dialogmøte NAV skanning EPHORTEMER
5299/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av brev - Trekking av søknad om erstatning for avlingssvikt 2019 - potet - Geir Arve Krogstad - Meråker 12/53 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5277/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskrift til integreringsloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5285/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4243970586) ***** EPHORTEMER
5287/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Ulvar Hetland Ljung EPHORTEMER
5289/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Regresskrav GJENSIDIGE NORGE AS EPHORTEMER
5155/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Gnr/bnr 0047/0002 - Svar på søknad om tillatelse - Fjøs GJEMSE BYGG OG ANLEGG EPHORTEMER
5300/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse MERÅKER VVS AS EPHORTEMER
5125/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på omdisponering og fradeling av arealer på gnr/bnr 0023/0001 etter jordloven Solvor I Ingstadbjørg EPHORTEMER
5241/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - ATV . Tomt nr 302 Vargmyrfeltet - Vedtak i utvalg kommunal utvikling Torfinn Utne EPHORTEMER
5242/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - elektrisk trillebår - Vedtak i utvalg kommunal utvikling Anne Lise Juliussen Raaen m.fl. EPHORTEMER
5228/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak LEIF ARNFINN JULIUSSEN EPHORTEMER
5229/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak NILS MARTIN BITNES EPHORTEMER
5255/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak INGRID DAHLING m.fl. EPHORTEMER
5250/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak INGER MARGRETE TRONSMO EPHORTEMER
5251/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak OLE ERLING BEITLAND EPHORTEMER
5256/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler KJELL HELGE AASVOLD EPHORTEMER
5247/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - Barmark/ATV - Meråker Bygdeservice - Vedtak i utvalg kommunal utvikling MERÅKER BYGDESERVICE SA EPHORTEMER
5257/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak KJELL HELGE AASVOLD EPHORTEMER
5258/2020 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Kristina Buschmann Eivindsen EPHORTEMER
5260/2020 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Marthe Linnea Velva Øien EPHORTEMER
5259/2020 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Therese Berg EPHORTEMER
5245/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0025/0002 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Olav Gimse EPHORTEMER
5246/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0046/0068 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tale Bragstad Teveldal EPHORTEMER
4931/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte og permisjon for videreutdanning. Vilde Moeng Sende EPHORTEMER
4921/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Avvik og bekymringsmelding- avsluttet. ***** EPHORTEMER
4690/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Ansettelse som ferievikar Wegahta Nguse Abrham EPHORTEMER
5174/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar - klage på unødvendig konsultasjon ***** EPHORTEMER
5220/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Spørsmål om lærlingeplass Benjamin Slettnes EPHORTEMER
5120/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS EPHORTEMER
5248/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vedr. vannavgift Solveig Tangen EPHORTEMER
5169/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 FAGERLIA EIENDOM DRIFT AS EPHORTEMER
5119/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Søknader om bevilling for salg av alkohol i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 RUNA PEDERSEN AS EPHORTEMER
5122/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 SISSELS AS EPHORTEMER
5126/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 VERKSGÅRDEN PAAL BERG EPHORTEMER
5067/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. ***** EPHORTEMER
5117/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Søknader om bevilling for salg av alkohol i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 COOP MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
5124/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i tidsrommet 1.7.2020 - 30.6.2024 TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTEMER
5244/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet erklæring Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
5219/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5225/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.10.2020 Ludvik Myhre EPHORTEMER
5223/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
5224/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.10.2020 Alette Sandvik EPHORTEMER
5226/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.05.2020 - 31.07.2020 Jens Kristian Aune EPHORTEMER
5243/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - perioden 24.6. - 31.8.2020 Ola Edvart Haugen EPHORTEMER
5249/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Takker nei til tilbudt stilling ***** EPHORTEMER
5232/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTEMER
5233/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Rapporter på rengjorte/skummede tanker pr dato. BØRSTAD AS EPHORTEMER
5239/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar ang. kontordammen Kopperå MERÅKER EVENTS EPHORTEMER
5227/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig fastlegehjemmel - st. ref. (4233954036) Rolv Harald Myklebust EPHORTEMER
5236/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Foreløpig forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser - følges regelverket i SKU REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTEMER
5238/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Helikopter AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4708/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Barbro Edin EPHORTEMER
4727/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Elise Stormo EPHORTEMER
5183/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om endring av tillatelse Jonny Aurheim Nordaune EPHORTEMER
5096/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0045/0013 Svar på rivesøknad - AF Decom AS AF DECOM AS EPHORTEMER
5123/2020 20200625 25.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - Barmark - ATV med belter og liten gravemaskin - Meråker Bygdaservice EPHORTEMER
5164/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi av Tilsagn om momskompensasjon – IL VARDEN MERÅKER – Grova lysløype – anleggsnummer: 27216 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET EPHORTEMER
5170/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidskontrakt 15.06.20 - 31.08.20 Kristine Bones EPHORTEMER
5148/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
5157/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om permisjon 2% barnehageåret 2020/2021 UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
5160/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i 4% av stillingen skoleåret 2020/2021 UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
5161/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Tillitsverv 22% UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
5162/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om permisjon 22% skoleåret 2020/2021 UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
5158/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Tillitsverv 4% UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
5175/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTEMER
5194/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Justerad Bilaga 3 Protokoll Bolagsstämma Naboer AB Naboer AB v/Lennart Adsten EPHORTEMER
5197/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.20 - 31.07.21 Arne Petter Øyen EPHORTEMER
5198/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 22.06.20 - 03.07.20 Adrian Kristoffer Oddøy EPHORTEMER
5156/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Tillitsverv 2% UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
5172/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Oppfølging av tilsyn med tjenestene til eldre med behov for heldøgns omsorg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5173/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi av kjøpekontrakt ***** EPHORTEMER
5213/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Lone Øverkil EPHORTEMER
5177/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Legeerklæring ved søknad om TT-kort - ***** ***** Meråker legekontor V/Fordal EPHORTEMER
5178/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede ***** EPHORTEMER
5181/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Sluttrapport støvnedfall Egga grustak SINTEF NORLAB AS EPHORTEMER
5184/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning ***** EPHORTEMER
5185/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet avtale mellom Nea Radio og Meråker kommune NEA RADIO AS EPHORTEMER
5186/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kreditorliste for utbetaling av startlån og tilskudd ***** EPHORTEMER
5189/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse til forespørsel om uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 20/18 Trøndelag fylkeskommune EPHORTEMER
5190/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
5192/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for 49/873 Askestad FH GRUPPEN AS EPHORTEMER
5165/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi av Tilsagn om momskompensasjon – IL VARDEN MERÅKER – Grova skisenter langrennsanlegg – anleggsnummer: 27215 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET EPHORTEMER
5166/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi av Tilsagn om momskompensasjon – IL VARDEN MERÅKER – Kongehytta – anleggsnummer: 73954 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET EPHORTEMER
5167/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi av Tilsagn om momskompensasjon – IL TAMBAR – Fagerlia lysløype – anleggsnummer: 69951 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET EPHORTEMER
5171/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0001 Fradeling av tomt - Byggesaksgebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5176/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Svar på søknad om startlån ***** EPHORTEMER
5188/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Neressa C Mendoza Dalåmo EPHORTEMER
5191/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev STORDALEN SAMEIE - Tildeling av elgkvote 2020 - Klage STORDALEN SAMEIE EPHORTEMER
5193/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Protokoll Bolagsstämma i Naboer AB Naboer AB v/Lennart Adsten EPHORTEMER
5196/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Bengt Olav Neeraas m.fl. EPHORTEMER
5138/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Gnr. 21 bnr. 33 i Meråker kommune, nærmere begrunnelse for klage på vedtak 103/20: Avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan ADVOKATFIRMAET WELDE AS EPHORTEMER
5091/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Asfaltert flerbruksanlegg/rulleskiløype - Oppgjør for 2020 Meråker vgs v/TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
5075/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Oppgjør for masser uttatt fra grustaket på Egga - À-kontobeløp pr. 05.07.2020 Olav Einar Wold EPHORTEMER
5107/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Brage Karlsen EPHORTEMER
5109/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Sander Solem EPHORTEMER
5111/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Vanja Kulseth Kvernmo EPHORTEMER
5113/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Martin Strid EPHORTEMER
5133/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilsynet avsluttes - Meråker gjenvinningsstasjon - Innherred Renovasjon IKS - Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5139/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på klage om manglende oppfølging av blodprøvesvar Meråker legekontor EPHORTEMER
5141/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Gnr/bnr 0030/0047 - Melding om tiltak - garasje/ uthus Øyvind Slungård EPHORTEMER
5144/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket - 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTEMER
5135/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler - forebygging flomskader 2020 Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5140/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Erklæring om tilkobling kommunalt vann/ avløp Jan Frode Gylland EPHORTEMER
5098/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Leie av industrihall tilhørende kontorlokaler for 3. kvartal 2020, samt refusjoner av strømutgifter i perioden 01.04.20 - 01.06.20 T.M. Slungård Sag & Høvleri v/Trond Marius Slungård EPHORTEMER
5108/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Halvard Johannesen Livik EPHORTEMER
5110/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Ole A Aspaas Bergquist EPHORTEMER
5112/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Maria Ågren EPHORTEMER
5118/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Jill Haldorsen Silden EPHORTEMER
5048/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på epost om råkjøring på Tømmeråsmyra - fartsdempende tiltak Sven Olav Wold EPHORTEMER
5121/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5114/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Ole Wæhre EPHORTEMER
5116/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Ruth Elisabeth Matos EPHORTEMER
5061/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev TV-aksjonen 2020 WWF - oppnevning av kommunekomite STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND EPHORTEMER
5115/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Henriette Krogstad Røe EPHORTEMER
5031/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr defekt MONICA HORTEN m.fl. EPHORTEMER
5032/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler MONICA HORTEN m.fl. EPHORTEMER
5033/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak MONICA HORTEN m.fl. EPHORTEMER
5106/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Barmarkskjøring i sesongen 2020 MERÅKER BYGDESERVICE SA EPHORTEMER
5137/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Kjørebok - Øystein Bitnes og Morten Bitnes Øystein Bitnes og Morten Bitnes EPHORTEMER
5142/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
5146/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i partnerskapet Atlantbanen Partnerskapet Atlantbanan EPHORTEMER
5105/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Marielle B Nicolausson EPHORTEMER
5011/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr/bnr/festenr. 13/2/9 - Mera Bygg AS MERA BYGG AS EPHORTEMER
5038/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Søknad om 100% permisjon skoleåret 2020/ 2021 Bente Lillian Gården EPHORTEMER
5046/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om gatelys i Kopperå Johanna Maria Falkered EPHORTEMER
5129/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Hovedtillitsvalgt fra 01.08.20 UTDANNINGSFORBUNDET MERÅKER EPHORTEMER
5065/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Kevin Høgsnes Ulstad EPHORTEMER
5103/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4243970586) ***** EPHORTEMER
5047/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Bente Lillian Gården EPHORTEMER
5028/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg ARBEIDSTILSYNET EPHORTEMER
5043/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Marit Iren Reigstad EPHORTEMER
5049/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad om aktiviteter i og ved kontordammen sommeren 2020 MERÅKER EVENTS EPHORTEMER
5050/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Digital utbetalingsanmodning for Tilskudd til drenering er satt i produksjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5052/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet - ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
5057/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Veg til ny tomt gnr/bnr 49/649 (Flåmo) AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5099/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Den teknologiske skolesekken 2020 - Tiltak 2 - Avslag på søknad UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTEMER
5077/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Klage på behandling ved Meråker legekontor ***** EPHORTEMER
5082/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet: Reviderte rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd Landbruksdirektoratet EPHORTEMER
5093/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Ytre Vikna vindkraft Motvind Nærøysund v/Ingvild Wahl EPHORTEMER
5063/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Håkon Palojärvi Horten EPHORTEMER
4712/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fratreden fra styret i Meråker-musea - Lille Vanja Merakerli Lille Vanja Merakerli EPHORTEMER
4713/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fratreden fra styret i Meråker-musea - Karsten Tidemann Karsten Tidemann EPHORTEMER
4714/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fratreden fra styret i Meråker-musea - Arne Petter Øyen Arne Petter Øyen EPHORTEMER
4846/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Valg av 5 styremedlemmer med personlig varamedlemmer for Meråker-Musea 2019-2023 Stefan Sagen m.fl. EPHORTEMER
4957/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Rebekka Løvli Kristensen EPHORTEMER
4879/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Ludvik Myhre EPHORTEMER
4820/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Uttak av masse utenfor naust ved Bakkøra i Feren Odd Arve Lian EPHORTEMER
4799/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Liv Randi Raavand Liv Randi Raavand EPHORTEMER
4869/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Julianne Nordbotten EPHORTEMER
4870/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Anton Killi Ringen EPHORTEMER
4903/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Maren Sofie Sandsør EPHORTEMER
4672/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Alexander K Lundquist EPHORTEMER
4835/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Arne Petter Øyen EPHORTEMER
4881/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Adele Brovold Lagesen EPHORTEMER
4831/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Kai Kristiansen EPHORTEMER
4763/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker. INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTEMER
4825/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Gunleif Jomar Lundemo EPHORTEMER
4959/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Matpauser ved Meråker sykehjem Norsk Sykepleierforbund avd. Meråker EPHORTEMER
4961/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Avtale om vikar på tilkalling Kristine Bones EPHORTEMER
4565/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat Referat fra samarbeidsmøte 08.06.2020 Christian Fredrik Kolvik m.fl. EPHORTEMER
5039/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Marit Iren Reigstad EPHORTEMER
5010/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak SIW ANITA DULLUM EPHORTEMER
5037/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.07.20 - 02.08.20 Maren Sofie Sandsør EPHORTEMER
5012/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak INGRID PEDERSEN ØSTERÅS EPHORTEMER
5015/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforholdet er registrert i Matrikkelen Kjetil Tynes EPHORTEMER
4962/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om matpauser ved Meråker sykehjem EPHORTEMER
4995/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0020/0003 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg Torgeir Reitås EPHORTEMER
5058/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Oversendelse av ansvarsrett AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
5035/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.07.20 - 02.08.20 Adele Brovold Lagesen EPHORTEMER
5013/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak KJELL JOAR SLUNGÅRD m.fl. EPHORTEMER
4715/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fratreden fra styret i Meråker-musea - Heidi Størseth Heidi E Ringen Størseth EPHORTEMER
4716/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fratreden fra styret i Meråker-musea - Trude Hegdahl Trude Hegdahl EPHORTEMER
4800/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Midlertidig ansettelse Superuka/63 grader nord Adrian Kristoffer Oddøy EPHORTEMER
4953/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak ZORAN ASANIN EPHORTEMER
4952/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak EVA MARI KARLSEN m.fl. EPHORTEMER
5019/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Andreas Nilsen Aamo EPHORTEMER
5017/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Egenmelding oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt LANGSÅVOLD GÅRD DA EPHORTEMER
5025/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Boonchu Iamkham Reinås EPHORTEMER
5027/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Svar på mottatt henvisning - ***** ***** ***** VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE EPHORTEMER
4998/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Jan Ove Hjelseng EPHORTEMER
5001/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Wegahta Nguse Abrham EPHORTEMER
5003/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 15.06.20 - 31.08.20 Rebekka Løvli Kristensen EPHORTEMER
5006/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Formannskapssak PS 56/09 - Salg av parsell på Fersdalen ved Langsåvollen LANGSÅVOLD GÅRD DA EPHORTEMER
5007/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak voksenopplæringene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5008/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad om lønnsansiennitet Adrian Kristoffer Oddøy EPHORTEMER
4950/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Røykvarsler mangler EVA MARI KARLSEN m.fl. EPHORTEMER
4951/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Slukkeutstyr mangler EVA MARI KARLSEN m.fl. EPHORTEMER
4969/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak OLE IVAR RINGEN EPHORTEMER
4964/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0388 Svar på søknad om seksjonering Marte Lyng m.fl. EPHORTEMER
4990/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4243970586) Arne Ketil Auran EPHORTEMER
4991/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Spørsmål om retningslinjer for motorisert ferdsel på Feren Odd Kristian Steig Krog EPHORTEMER
4994/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad om 100% permisjon skoleåret 2020/ 2021 Bente Lillian Gården EPHORTEMER
5016/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag - høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
5018/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Kai Kristiansen EPHORTEMER
5021/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Svar på søknad om sommerjobb- arbeidsavtale Jonatan Palmelind EPHORTEMER
5023/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Analyseresultater- Meråker kommunale vannverk - Jamtåsen nettvann SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
5024/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Ekstraprøve - Teveldal vannverk brønn 3 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
5029/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4243970586) Sten Rino Bonsaksen EPHORTEMER
5030/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Kjell-Roar Kolberg EPHORTEMER
5022/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker kommunale vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
4992/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Spørsmål om gatelys i Kopperå Johanna Maria Falkered EPHORTEMER
4996/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Justert forslag fra valgkomiteen Naboer AB EPHORTEMER
4989/2020 20200621 21.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Monica Storli Nordal EPHORTEMER
4988/2020 20200620 20.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Girlie Pante EPHORTEMER
4911/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Mal for analysen Meråker IUA Trøndelag EPHORTEMER
4845/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0001 Endring av tidligere gitt tillatelse - Fradeling av tomt AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4874/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Dårlig vanntrykk Teveltunet hytte nr 28 Rita Thobroe EPHORTEMER
4877/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak JOSTEIN KARSTEN TRONSETH m.fl. EPHORTEMER
4878/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ERNA ALISE ULSTAD EPHORTEMER
4918/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Kosting og rydding oppe i Stortrøa Bård Helge Rørvik EPHORTEMER
4943/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak EVA MARI KARLSEN m.fl. EPHORTEMER
4927/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak GURO STØRSETH MOEN EPHORTEMER
4884/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak HÅKON BJARNE TRONSMO EPHORTEMER
4977/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Meråker Alpinsenter AS AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4958/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Spørsmål om betalt spisepause på sykehjemmet Norsk Sykepleierforbund, avd. Meråker EPHORTEMER
4965/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** EPHORTEMER
4980/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Høringsbrev. Ekstern rapport om håndering av fordringer ved gjennomfakturering NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTEMER
4982/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Informasjon om Tannlegevakt Stjørdal og nordover Tannlegevakt Norge v/Stian EPHORTEMER
4985/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Utlysning av kulturlandskapsprisen 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4970/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Midlertidig brukstillatelse ***** EPHORTEMER
4971/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Budsjett ***** EPHORTEMER
4972/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Kjørebok for barmarkskjøring med ATV sesongen 2019 MERÅKER BYGDESERVICE SA EPHORTEMER
4973/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=594pqw, SakId=241777) ***** EPHORTEMER
4975/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTEMER
4976/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTEMER
4979/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Kommuneavtale for fosterhjemsplasserte elever - ny avtale for Trøndelag KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTEMER
4981/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Ny veg til 49/649 AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4983/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Hva skjer med de utsatte barna i sommerferien FO Trøndelag v/Nils Karlsholm EPHORTEMER
4941/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ARNFINN RISVOLD EPHORTEMER
4949/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Trude Jermstad EPHORTEMER
4956/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Folkeregisteret blir tilgjengelig fra Fiks-plattformen Modernisert Folkeregister EPHORTEMER
4960/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Vedr. avvikling av matpauser ved sykehjemmet Personalet ved Meråker sykehjem, aldersdementavdelingen EPHORTEMER
4978/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SELBUHUS AS EPHORTEMER
4986/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Orientering om endringer i bioteknologiloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTEMER
4987/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Signhild Maria Kruse EPHORTEMER
4963/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Varsel om mulig omgjøring av vedtak og beslutning om utsatt iverksetting for bruk av ATV m.m - AS Meraker Brug - 3 ukers frist for uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4984/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Purring - Manglende saksnummer i innsynsportal for Meråker kommune Hallvard Nygård EPHORTEMER
4974/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ingvild og Kjetil Tynes EPHORTEMER
4914/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Dialog på avvik: Adkomst på tak RUNE AASVOLD EPHORTEMER
4955/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av plangebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4913/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Elise Stormo EPHORTEMER
4925/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Signert avtale for Amir Ali ECURA CARE AS EPHORTEMER
4910/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Miljørisikoanalyse akutt forurensing - Meråker 2020 Håvard Nicolausson EPHORTEMER
4912/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Sabah Elfadhil Saifaddin EPHORTEMER
4928/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Frist for søknad om tilleggsbevilgning av NMSK-midler til veg og drift i skogbruket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4935/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
4872/2020 20200618 18.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark - elektrisk trillebår - gnr/bnr 0049/0357 ved Langvassbekken - Anne Lise Raaen og Geir Ove Raaen EPHORTEMER
4922/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Signert avtale - Sajad Rasen ECURA CARE AS EPHORTEMER
4924/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Signert avtale for Ammar Al-Attar ECURA CARE AS EPHORTEMER
4926/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Signert avtale for Virginija Antusiene ECURA CARE AS EPHORTEMER
4933/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale Thea Marie Krogstadnes EPHORTEMER
4936/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021 til 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4937/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 11.06.20 NAV Værnes EPHORTEMER
4938/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Ferdigattest på avløpsanlegg gnr/bnr 0050/0037 - Farstad AS FARSTAD AS EPHORTEMER
4939/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.1030 - Mantinia Utvikling AS MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
4940/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.49 bnr.1029 - Mantinia Utvikling AS MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
4942/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Utvidet hjemmel til kommunene som åpner for å kunne nedlegge forbud mot å gjøre opp ild DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTEMER
4875/2020 20200618 18.06.2020 Saksframlegg/innstilling Nye gatelys i Svedalen EPHORTEMER
4887/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Utbetaling av vederlag vedr. vareutkjøring i Meråker kommune i koronasituasjonen Norsk Folkehjelp EPHORTEMER
4932/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale Magne Langsåvold EPHORTEMER
4803/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Gnr/Bnr 0049/0984 Søknad om seksjonering SELBU BYGGTRE AS EPHORTEMER
4923/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Taushetsplikt i forbindelse med granskninger BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTEMER
4934/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt for perioden 24.6. - 31.7.2020 Ingrid Stav EPHORTEMER
4946/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Avtale mellom Meråker kommune og NEA Radio om kunngjøringer NEA RADIO AS EPHORTEMER
4947/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Enkel rapportering om utgifter til flomsikringstiltak i Meråker kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4945/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Klage på unødvendig konsultasjon ***** EPHORTEMER
4665/2020 20200618 18.06.2020 Saksframlegg/innstilling Innspill i forkant av ordinær høring på gjennomgang og modernisering av viltloven - Meråker kommune EPHORTEMER
4816/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak MONICA HORTEN m.fl. EPHORTEMER
4832/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0001 Bygging av veg til gnr/bnr 0049/0664 - Byggesaksgebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4769/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Annonse - Vannmåleravlesing via SMS Meråkerposten m.fl. EPHORTEMER
4888/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=699438, SakId=329464) ***** EPHORTEMER
4889/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=699438, SakId=329464) ***** EPHORTEMER
4867/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Årsrapport vertskommunesamarbeid barnevernvakt 2019 TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTEMER
4880/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 02.07.20 Nav Værnes EPHORTEMER
4850/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ODDBJØRN KAASA m.fl. EPHORTEMER
4871/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Søknad om å bruke elektrisk trillebåre Anne Lise Juliussen Raaen EPHORTEMER
4883/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider/fagarbeider/assistent - st. ref. (4253870053) Emina Ilic EPHORTEMER
4900/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Svar på søknad om sommerjobb - arbeidsavtale Henriette Krogstad Røe EPHORTEMER
4864/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Setersesongen 2020 og Covid 19, informasjon til seterbrukarane FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTEMER
4844/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr 0049/0001 Dispensasjon reguleringsplan - Plansaksgebyr AS MERAKER BRUG EPHORTEMER
4899/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
4821/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Resultat etter brannforebyggende tiltak ERLING ANDREAS ERVIK m.fl. EPHORTEMER
4822/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0114 - Tillatelse til tiltak VA grøft - Byggesaksgebyr Knut Radmann EPHORTEMER
4842/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Ferdigattest på gnr.46 bnr.6 - Artic Arkitekter AS ARTIC ARKITEKTER AS EPHORTEMER
4848/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale som vikar på tilkalling i perioden 1.07 - 31.12.2020 Neressa C Mendoza Dalåmo EPHORTEMER
4862/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag - Gnr/bnr/fnr 0049/0001/0225 Dispensasjon naust Knut Lundemo EPHORTEMER
4882/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Sykepenger Nav Værnes EPHORTEMER
4898/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MANTINIA UTVIKLING AS EPHORTEMER
3196/2020 20200617 17.06.2020 Internt notat Gnr/bnr 0047/0002 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - driftsbyning Jannicke Larsen EPHORTEMER
4178/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om vedhogst i Kopperå - gnr/bnr 0049/0039 - Torbjørn Holås Torbjørn Holås EPHORTEMER
4897/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Analyseresultater - Meråker avløps- og renseanlegg SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTEMER
4901/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTEMER
4902/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Svar på tilbud om sommerjobb - arbeidsavtale Tesfalem Melake Siem EPHORTEMER